Hockeyklubban RIP

En ny intressant rekonstruktion av den globala temperaturen under de senaste tvåtusen åren har publicerats. Den bekräftar bilden av att hockeyklubban som lyftes fram av IPCC 2001 var ett extremfall i fråga om likheten med en hockeyklubba.

Artikeln har väldigt många författarnamn:
M. Ahmed, K.J. Anchukaitis, A. Asrat, H.P. Borgaonkar, M. Braida, B.M. Buckley, U. Büntgen, B.M. Chase, D.A. Christie, E.R. Cook, M.A.J. Curran, H.F. Diaz, J. Esper, Z. Fan, N.P. Gaire, Q. Ge, J. Gergis, J.F. González-Rouco, H. Goosse, S.W. Grab, N. Graham, R. Graham, M. Grosjean, S.T. Hanhijärvi, D.S. Kaufman, T. Kiefer, K. Kimura, A.A. Korhola, P.J. Krusic, A. Lara, A. Lézine, F.C. Ljungqvist, A.M. Lorrey, J. Luterbacher, V. Masson-Delmotte, D. McCarroll, J.R. McConnell, N.P. McKay, M.S. Morales, A.D. Moy, R. Mulvaney, I.A. Mundo, T. Nakatsuka, D.J. Nash, R. Neukom, S.E. Nicholson, H. Oerter, J.G. Palmer, S.J. Phipps, M.R. Prieto, A. Rivera, M. Sano, M. Severi, T.M. Shanahan, X. Shao, F. Shi, M. Sigl, J.E. Smerdon, O.N. Solomina, E.J. Steig, B. Stenni, M. Thamban, V. Trouet, C.S. Turney, M. Umer, T. van Ommen, D. Verschuren, A.E. Viau, R. Villalba, B.M. Vinther, L. von Gunten, S. Wagner, E.R. Wahl, H. Wanner, J.P. Werner, J.W. White, K. Yasue, and E. Zorita, ”Continental-scale temperature variability during the past two millennia”, Nature Geoscience, 2013. http://dx.doi.org/10.1038/ngeo1797

Rekonstruktionen ser ut så här:

Skärmklipp

Anledningen till att det är så många författare är att rekonstruktionen är resultatet av ett mycket omfattande internationellt samarbete inom något som kallas The PAGES 2k Network.

En av författarna till rapporten från detta imponerande internationella samarbete är Fredrik Charpentier Ljungqvist vid Stockholms Universitet. TCS gratulerar!

PAGES ägnar sig åt tre nyckelfrågor:

1) Hur såg de viktigaste mönstren och formerna av klimatvariationerna på sub-dekala till orbitala tidsramar ut och hur fungerar de?

2) Hur relaterar klimatvariationer och extrema händelser till de viktigaste primära påverkande faktorerna, nämligen orbitala sådana, sol och vulkaniska?

3) Vilka återkopplingar påverkade och modulerade klimatet?

Detta är centrala problem inom klimatvetenskapen som till stora delar ännu inte är förstådda. Man skriver på PAGES webbsajt:

Vi har förstått att på kontinental till regional skala så är klimatet starkt modulerat av interna variationer, t.ex. NAO och Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) i Atlanten, och El Niño Southern Oscillation (ENSO) och Pacific Decadal Oscillations (PDO) i Stillahavsområdet. Men samspelet mellan viktiga processer för olika tids- och längdskalor är inte helt klarlagda (Bengtsson et al., 2006).

Det är en artikel av Lennart Bengtsson och medförfattare som citeras här: Bengtsson, L., Hodges, K. I. and Roeckner, E. 2006: Storm tracks and climate change, Journal of Climate, 19: 3518-3543.

Det är alltså viktigt att bland annat få klart för sig hur temperaturen har böljat upp och ned under århundradenas gång. Där har nu stora framsteg gjorts jämfört med det diagram av Mann och medarbetare som kom att kallas hockeyklubban som lyftes fram av IPCC år 2001. Se figur 2.

Figur 2

Figur 2a visar hockeyklubban enligt Mann med flera från 1999. Lägg märke till att den gäller för norra halvklotet medan den nya kurvan är global. Hockeyklubbsformen enligt Mann är mycket markant med sitt raka skaft och klubbladet som plötsligt uppträder med början omkring år 1910. Hockeyklubban raka skaft skulle innebära att de interna variationerna inte har varit så stora.

Men enligt de efterföljande rekonstruktionerna för norra halvklotet enligt figur 2b som publicerades i IPCC 2007 ser vi något annat. Jämförelsen med skaftet på Manns hockeyklubba visar att de nya rekonstruktionerna ger en helt annan bild av de interna variationerna. En av de viktigaste rekonstruktionerna är där med svensk medverkan, en svensk-rysk studie, där de svenska forskarna är Anders Moberg, Karin Holmgren och Wibjörn Karlén.

När vi nu ser på den nya studien enligt den översta figuren så jämförs den med fyra andra studier. En är just den med Moberg, Holmgren och Karlén. En annan är en studie av Ljungqvist. Av fyra studier som man jämför med är alltså två med svensk medverkan. Den studie av Mann med flera som nämns är från 2008 och kom faktiskt flera år efter Mobergs med flera.

Den nya studien ger en bild av att de interna variationerna har varit betydande i motsats till hockeyklubban enligt Mann. Men den visar också att de interna variationerna har varit större på norra halvklotet än globalt. Den nya studien blir alltså något av en dödsruna för hockeyklubban för norra halvklotet. Manns hockeyklubba RIP (rest in peace = vila i frid).

Slutligen, även om vi lever i en alltmer globaliserad värld så är det ändå något visst med när svenska forskare gör sig gällande. Svensk klimatvetenskap tycks stå sig bra internationellt. I samband med denna nya studie av de senaste tvåtusen årens klimat har jag haft välgrundad anledning att nämna fem framstående svenska klimatforskare: Ljungqvist, Moberg, Holmgren, Karlén och Bengtsson. Det är väl inte så dåligt!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars

  Ny undersökning från Timbro Allt fler kommuner investerar i egen elproduktion i form av vindkraft. Men en ny undersökning som nu släpps på Timbro visar att flera kommuner har gjort glädjekalkyler.
  http://www.vindkraftsnyheter.se/2013/04/egen-vindkraft-kan-st-kommuner-dyrt  
  Jag är också ledsen över att jag var med och startade anti-GM-rörelsen i mitten av 1990-talet, och att jag därmed bidrog till att demonisera en viktig teknisk möjlighet som kan användas för att gynna miljön. Jag kunde inte ha valt en mer kontraproduktiv väg. 
   
  http://www.dn.se/blogg/framstegsbloggen/
   
   

 2. Slabadang

  Kul att klimatvetenskapen återställer klimathistoriken efter Hockeyligans huliganrevidering av den!

 3. Slabadang

  Hockeyligans Steig hittar ingen hockeyklubba i Antarktis han heller!
  Jo han har nog hittat skaftet med inte bladet och häller därför ett tal om bladet som man kan göra för ”absent friends!” . Stieg menar att bladet är gömt i skaftet. Allvarligt talat såde är inte riktigt kloka dessa RC hockey gubbar!
  http://climateaudit.org/2013/04/23/steigs-bladeless-hockey-stick/#more-17848

 4. Johan M

  Klubban i Manns graf är kanske inte så rak som man föranledes att tro. Den grå ytan är konfidensintervallet på 95% så om vi slumpar 25 punkter ovanför ytan, 25 punkter under ytan, och drar en linje mellan dessa, så har vi en sannolik temperaturserie. Försök spela hockey med den klubban. 

 5. Peter Stilbs

  Pehr – har Du någon information om att man åter bara hämningslöst skarvat på den vanliga termometerkurvan 1850-2000 på sina totalt strukturlösa ”rekonstruktioner” med felintervall som är så stora att vad som helst ryms inuti   ?
  Om inte – vad är det för ”proxies” 1850-2000 ?
   

 6. Historein om hockeyklubban får mig alltid att tänka på oljedroppsexperimentet.
  Feynmanns ord:
  ”We have learned a lot from experience about how to handle some of the ways we fool ourselves. One example: Millikan measured the charge on an electron by an experiment with falling oil drops, and got an answer which we now know not to be quite right. It’s a little bit off because he had the incorrect value for the viscosity of air. It’s interesting to look at the history of measurements of the charge of an electron, after Millikan. If you plot them as a function of time, you find that one is a little bit bigger than Millikan’s, and the next one’s a little bit bigger than that, and the next one’s a little bit bigger than that, until finally they settle down to a number which is higher.

  Why didn’t they discover the new number was higher right away? It’s a thing that scientists are ashamed of – this history – because it’s apparent that people did things like this: When they got a number that was too high above Millikan’s, they thought something must be wrong – and they would look for and find a reason why something might be wrong. When they got a number close to Millikan’s value they didn’t look so hard. And so they eliminated the numbers that were too far off, and did other things like that”
   
  Det verkar som om samma mönster nu upprepar sig för temperaturrekonstruktioner.

 7. Bim

  Håller med Peter S
  Varför rekonstruera en kurva som är medvetet manipulerad?
  Man bör väl starta om från början, om det skall bli trovärdigt?

 8. JaMa

  Steve McIntyre har på Climate Audit publiserat några atiklar med gjorda audits av Pages2K rapporten, Tydligen finns det lite diffusa saker även i Pages2K studien

 9. Lasse

  Kurvorna är detaljerade men kanske lite missvisande. Varför inte lägga in dem i det temperaturintervall vi upplever med årliga variationer på +-30 grader.
  Den utjämnade temperaturskillnaden kan bara noteras i havens ytvatten-för djupen är väl skyddade med hjälp av densiteten.  Samt i glaciärer och kanske några meter ner i myllan, där permafrosten är känsligast. Vore kul att se en karta motsv isutbredningen på permafrostytan!

 10. tty

  Det finns mycket stora problem med PAGES2K som är ett beställningsjobb till AR5. Bland annat använder man Gergis et al. rekonstruktion för Australien, som innehåller väl dokumenterade mycket grova metodfel och Steve McIntyre har påpekat att även rekonstruktionerna för Sydamerika är ytterst tvivelaktiga.
  Och Peter Stilbs #5, ja man har hämninglöst blandat proxies och direkta mätningar, bl a just i Sydamerika.

 11. Intressant studie på WUWT
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/26/the-shifts-hypothesis-an-alternative-view-of-global-climate-change/

 12. Gustav

  Extremt välskrivet inlägg Pehr! I det här avseendet är det kul att ha läst samma tråd med en radikalt annan vinkling på UI. Här är jag tacksam för att detta breddat mina perspektiv.

 13. Lasse

  #12 UI har även en sammanställning av olika mätningars avvikelser-där antarktis tycks ha varit betydligt hetare fram till 1200 talet.
  Sen är nog Uppsala mer känd i bandykretsar!

 14. Björn

  Fredrik Charpentier Ljungqvist är en trovärdig person i sammanhanget. Har läst hans mycket intressanta bok ”Global nedkylning: klimat och människor under 10000 år”. Vi börjar förhoppningsvis att närma oss en mer realistisk bild av jämförelser mellan förtida och nutida temperaturer.

 15. Tage Andersson

  ”Consensus and Controversy The Debate on ManMade Global Warming”  av Emil A Röyrvik från norska SINTEF är en grundlig genomgång av klimatdebatten. Tänk om någon journalist eller politiker orkade läsa de 68 sidorna.
  http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/Teknologiledelse/SINTEF%20Report%20A24071,%20Consensus%20and%20Controversy.pdf

 16. Gustav #12
   
   
  På Inhängnaden var det väl inget annat än en re-blogging av SkSc och CA, någon egen ’vinkling’ försöktes ju ens.

 17. Lasse

  #15 Lång text som slutar såhär-det kanske räcker som oneliner:
  ”Efforts to make people bow uncritically to the authority of a dogmatic representation of Science, seems largely to produce ridicule,opposition and inaction, and ultimately undermines the legitimacy and role of both science and politics in open democracies.”
   
   

 18. ThomasJ

  Läsvärt i sammanhanget av Delingpole:
   
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100213490/how-your-typical-middle-of-the-road-columnist-is-greeting-the-death-of-global-warming/
   
  Mvh/TJ

 19. Peter #5,

   

  Jag har bara läst abstract men från det tolkar jag att diagrammet bara visar rekonstruerade temperaturer, dvs. proxies. Med tanke på de angivna felintervallen så verkar det för mina ögon helt klart att den rekonstruerade globala temperaturen på 400-talet och på 700-talet inte signifikant skiljde sig från den sist angivna rekonstruerade temperaturen som jag antar är den för 1970-2000.

   

 20. Perfekt #6,

   

  Jag har en känsla av att det finns ett liknande tabu när det gäller klimatkänsligheten. Kanske kommer vi att få se en liknande utveckling mot gradvis allt lägre klimatkänsligheter som man såg med elektronens laddning.

 21. Helge

  Jag har alltid undrat hur man mäter global medeltemperatur, speciellt innan satellitmätningarna påbörjades. Är det en mätning en speciell tidpunkt på dygnet, eller lägger man ihop dygnssnittet på så många ställen man kan få bra mätdata ifrån och tar medelvärdet? Masserandet av data antar jag tar bort urbana effekter och andra ”störningar” typ att i Europa och USA kryllar det av mätpunkter, men inte på Antarktis och Stilla havet där mätpunkter alltid varit glesa, dvs innan satellitmätningar påbörjades. Känner någon till en websida som beskriver det på ett bra vis?

 22. Tage #15
  Ett citat av Michael Crichton är också bra
  “I want to pause here and talk about this notion of consensus, and the rise of what has been
  called consensus science. I regard consensus science as an extremely pernicious development
  that ought to be stopped cold in its tracks. Historically, the claim of
   
  consensus has been the first
  refuge of scoundrels; it is a way to avoid debate by claiming that the matter is already settled.
  Whenever you hear the consensus of scientists agrees on something or other, reach for your
  wallet, because you’re being had. Let
  ’s be clear: the work of science has nothing whatever to do
  with consensus. Consensus is the business of politics. Science, on the contrary, requires only one
  investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable
  by
  reference to the real world. In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible
  results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the
  consensus. There is no such thing as consensus science. If it’s
   
  consensus, it isn’t science. If it’s
  science, it isn’t consensus. Period.”

 23. Tage #15,
  Mycket läsvärt!

 24. Christopher E

  En liten OT till kommentar #1
   
  Bollings inlägg var inte så dumt alls om man blundar för något enstaka farsartat  uttryck som ”klimatutsläpp”…
   
  Rätt kul att superalarmisten Mark Lynas inser att han blivit lurad (och lurat andra) om ett inbillat ”GMO-hot”.
   
  Han förespråkar också kärnkraft numera efter att ha insett att blev lurad om ”kärnkraftshotet” också.
   
  Lynas är på god väg. Nu väntar vi bara på att Lynas (som skrev boken 6 grader som gav sådana som Bojsan rysningar av välbehag) också ska ta det sista steget och inse att han blivit som allra mest lurad av det inbillade ”klimathotet”. 🙂 

 25. Gustav #12,

   

  Tack! Det var faktiskt deras inlägg som gjorde att jag tog upp saken här.

   

  Det verkar som om vissa inte förstår vad jag menar med hockeyklubban och att hockeyklubban är död. Med hockeyklubban menar jag Manns grafer för norra halvklotet från 98 och 99 (de är alltså inte globala rekonstruktioner till skillnad från den här nya).

   

  Av de skäl som jag diskuterar i blogginlägget här och tidigare grundat på figur 2a och 2b så har Manns hockeyklubba numera blivit arkiverad som ett inte helt lyckat försök. De nya rekonstruktionerna för norra halvklotet av bland andra Ljungqvist och Moberg, Holmgren, Karlén med flera visar inte denna hockeyklubbform.

   

  Nu har vi sett två artiklar, dels Marcott med flera, dels den här senaste, som man kan se som bekräftelse av att Manns hockeyklubba från 99 inte är aktuell längre. Det arbete av Mann med flera som lyfts fram är i stället det från 2008 som bekräftar Mobergs med fleras från 2005. Därför kan vi låta Manns beryktade hockeyklubba från 1999 vila i frid.

   

  Den här nya globala rekonstruktionen ser man i översta figuren, den nedersta kurvan. Som jag svarade Peter så ser det i mina ögon ut som att den rekonstruerade temperaturen för 1970-2000 inte är signifikant större än temperaturer på 400-talet och 700-talet. Så mitt spontana intryck är att denna globala rekonstruktion inte verkar peka ut vår tid som speciell i fråga om hög temperatur.

   

  Mitt spontana intryck av om det finns en hockeyklubba på slutet eller inte är som följer.

   

  Vi ser en ökad temperatur under 1700-talet efterföljd av en minskning med en ny ökning vid mitten av 1800-talet. I slutet av 1800-talet ser vi en ny minskning men där har vi också det mycket stora vulkanutbrottet Krakatoa år 1883 som sänkte temperaturen med över en grad.

   

  Vulkanutbrottet kan ha den effekten att den efterföljande uppvärmningen ser mer abrupt ut än den annars skulle ha varit. Uppvärmningen kan lika gärna vara en fortsättning av den uppvärmning som började under 1700-talet med en temporär nedgång på 1800-talet (även den uppvärmning som vi såg 1980-2000 har påverkats av vulkaner efterföljd av superelninon 1998 så att den blivit mer abrupt än den annars skulle ha varit).

   

  Så mitt spontana intryck är att den tendens till en hockeyklubbsform som vi ser i slutet på den nya rekonstruktionen mycket väl till stor del kan bero på naturliga orsaker.

 26. Notabelt är ju att alla dessa hockeyklubbor i 1:a figuren verkar ha MWP på fullt jämförbara nivåer som de visar i modern tid, dvs visa just att det inte är ’unprecedented’. Och Manns nya kurva verkar ju dessutom visa att anomalin snarare var lilla istiden, eller de låga temperaturna efter MWP till alldeles nyligen.
   
  Noterar också att man i kommentarerna på trätosystern nu (ev retoriskt) efterågar mothugg från där där debatten kan föras. Återigen märklig argumentation, iom att den dels alltid kan föras, men ffa för att de själva är så rädda att hantera och bemöta mothugg, så att de nästan alltid hamnar i metaargumentation eller rena halmgubbeattacker (ifall de nu verkligen är kapabla att så grundligt missförstå vad andra faktiskt säger och argumenterar)

 27. Alltid lika fredagskul på TCS!
  Den nya 2k rekonstruktionen, för de senaste 1000 åren, stämmer väldigt väl överens med Manns ”hockey-klubba” om man tittar på hans 40-års smoothing. Om något, så bekräftar denna rekonstruktion den ursprungliga hockey-klubban. 
  Sen kan man för bägge rekonstruktionerna välja att konstruera ett klubbskaft som en svagt avtagande trend från år 1000 till 1900.
  I AGW-förnekarnas bakvända värld blir svart vitt och vitt svart.
  Trevlig helg på er!

 28. Stig #27,

   

  Ditt resonemang är felaktigt eftersom du inte skiljer på rekonstruktioner för norra halvklotet och globala rekonstruktioner. Den nya rekonstruktionen är global medan Manns hockeyklubba från 1999 var en rekonstruktion för norra halvklotet.

   

  Den övre figuren härovan från den nya artikeln jämför fyra rekonstruktioner från norra halvklotet i övre delen av diagrammet med den nya globala rekonstruktionen i nedre delen. Jämförelsen visar att temperaturutvecklingen på norra halvklotet klart skiljer sig från den globala temperaturutvecklingen.

   

  De fyra rekonstruktionerna för norra halvklotet är de två svenska av Ljungqvist samt Moberg med flera. Sedan finns det en av Hegerl med flera och slutligen Manns med fleras från 2008.

   

  Att Manns med fleras rekonstruktion för norra halvklotet från 1999 är mer lik den nya globala rekonstruktionen än övriga rekonstruktioner från norra halvklotet tyder bara på att den är felaktig.

   

  Lustigt Stig, du ville visa att jag har fel men på grund av ditt feltänkande bekräftade du i stället det jag säger i mitt blogginlägg 🙂

   

  Vad har du för kommentar till vad jag skrev i min förra kommentar att den nya globala rekonstruktionen inte pekar ut vår tid som speciell i fråga om hög temperatur?

   

 29. BjörnT

  Så 1500 år av svag men stadig temperatursänkning mer än omintetgörs av 100 års skarp temperaturökning som sammanfaller med den period vi på allvar antropiskt börjar öka CO2-halten i atmosfären.  Fin illustration av både hockey-klubba och AGW! 

 30. BjörnT

  Kaufmann,en av lead authors konstaterar likheten med   Marcott: ”When averaged across the regions, the long-term cooling trend in the PAGES 2k reconstructions agrees with the global cooling trend determined recently by Marcott and coauthors (Science 339: 1198) in their study of temperature changes over the past 11,000 years, which was based primarily on marine sedimentary records.”  Från Dotearth.

 31. Lasse

  #29 Björn Nu kan man ju se lite annorlunda på saker och ting-vill hänvisa till UI som ger en bra bild på hur de olika mätningarna ger olika värden i ett färgglatt men tydligt diagram.

 32. BjörnT #30
  ”Kaufmann,en av lead authors konstaterar likheten med   Marcott: ”
   
  Om detta avser bladet är det ett klart varningstecken. Det är inte robust enligt Marcott själv.

 33. BjörnT

  Mer från Kaufmann från Dotearh: ”The long-term cooling trend was only slight, between about 0.1 and 0.3°C per 1000 years, depending on the region. It was caused by natural factors that likely continued through the 20thcentury, making the recent warming more difficult to explain without the impact of increased greenhouse gases.”

 34. Märkligt …
   
  Överstatt till svenska, och med riktiga innebörden
   
  ”Det hade nog blivit kallare om det inte blivit varmare, och det styrker ju vår hypotes om varför det blivit varmare ytterligare … ”
   
  Only in Climate Science™

 35. BjörnT #33,

   

  Det är naturligtvis inget nytt i att han säger växthusgaserna bör ha medverkat till uppvärmningen. Att ökad koldioxidhalt påverkar jordens energibalans och kan bidra till ökad temperatur är vedertaget.

   

  Men vad menar han med att använda ordvändningen att det blir svårare att förklara uppvärmningen utan växthusgasernas inverkan? Det låter ungefär som att uppvärmning har skett och växthusgaserna har troligen gett ett bidrag till denna uppvärmning. Detta är inte något starkt sätt att uttrycka sig jämfört med påståenden som att det är växthusgaserna som är orsaken till uppvärmningen eller huvuddelen av uppvärmningen.

   

 36. LBt

  Pehr B #28,
  det är väl få som menar att vår tids temperatur är unik för de senaste 10000 åren? Problemet som framhålls är väl att den kan bli unik, inte sant? Vilket väl alla rekonstruktionerna ovan pekar på om vi extrapolerar de senaste 100 åren en liten bit framåt.

 37. BjörnT

  Perfekt: Marcott blev kanske mer säker nu när andra undersökningar vidimerar hans resultat?  Tacksam om du ger mig  länken där han uttrycker tvivel på sina resultat!

 38. BjörnT

  JonasN, Pehr B och resten.  Ni ser inget signifikant i att 1500 års långsamm avkylning plötsligt ersätts med 100 år av uppvärmning där temperaturförändringstakten plötsligt 15-dubblas och ändrar tecken i samvariation med Antropiskt koldioxidutsläpp?  En ren slump?  Samvariation utan samband?

 39. Christopher E

  Både BjörnT och LBt bör begrunda att det finns naturliga svängningar i skalan 1500 år. Det senaste minimat i den cykeln var på 1600-talet och vi har naturlig uppvärmning sedan dess. Av uppgången sedan 1600-talet är endast en mindre del, sista fjärdedelen av 1900-talet, aktuell som varande AGW-orsakad (och då troligen bara en del av den uppgången i sin tur).
   
  Det blir lite märkligt att tala om uppgången på slutet av 1900-talet som fingeravtryck på AGW, när uppgången de första decennierna på 1900-talet var nästan precis likadan, trots att utsläppen då ännu var obetydliga.
   
  LBt särskilt bör begrunda i sina extrapoleringar att 1500-årscykeln kommer att vända nedåt igen, såsom den ofelbart gjort hela vår interglacial, och före det. Detta är sant även om cykeln nu moduleras av utsläpp i vår tid.

 40. BjörnT

  ChristopherE: De flesta av oss ser nog minimat på 1800-talet.  Men poängen är nog mer den enormt snabba skiftningen av förändringen av medeltemperaturen och hur den hör ihop med den enormt snabb a förändringen av CO2-halt.  
  Men man ser ju det man vill se i graferna…..
  och blir dom för jobbiga kan man ju alltid hävda att det som visas har förstört originaldata och att alla mellanvärden mystiskt har försvunnit!

 41. Ingemar Nordin

  Christopher E #39,

  Det finns människor som är så förblindade av sin dogmatism att de helt enkelt inte förmår att se det som är uppenbart för alla andra. Pehr reproducerar de kurvor som publicerats, men det hjälper inte. Du påpekar de naturliga svängningarna. Men det hjälper inte. Istället ser man skrämmande järtecken och dolda samband.

  Det finns säkert någon fin psykologisk term för när man gått in i dylik oförmåga att använda ögonen. 🙂

 42. Christopher E

  BjörnT #38
   
  Jag tror inte mycket på ännu en hockeyklubbsliknande form som fåtts fram genom att jämföra päron och bananer vad gäller proxies och instrumentmätningar.
   
  Någon antropogen femtondubbling av uppvärmningstakten är det inte fråga om. Den genomsnittliga uppvärmningstakten sedan Lilla Istiden är ca 0,5°/100 år. 1900-talet kan ha haft något mer med viss reservation för att data/metodik är helt olika för de senaste 100 åren och tidigare. Men dramatiskt fortare tycks det inte vara.
   
  Det har absolut inte varit några 1500 år av långsam avkylning. Det finns ett flertal försök till rekonstruktioner, och ännu mer fristående data. Den samlade bilden stöder inte vad du säger.
   
  Ta tex Loehle 2008, som är extra intressant då den inte använde de problematiska trädringarna. Tycker du verkligen att innevarande uppvärmning började för 100 år sedan?
   
  http://www.worldclimatereport.com/wp-images/loehle_fig3.JPG
   

 43. Gunnar Strandell

  Björn T!!!
  Nu är du ute och reser igen!
  Med dina gedigna kunskaper i matematik bör du ha insett att om man blandar uppmätta värden med olika tidsupplösning skapar man intressanta artefakter. Ibland blir interferensmönster riktigt vackra och kan tolkas som trender eller toppar och dalar.
  Länk:
  http://www.aladin24.de/chaos/t5bild2.jpg  
   
  Du har ju nyligen fått hjälp med grunderna i hur data bearbetas till information som i sin tur kan ge insikt och kunskap, samtidigt som de kan bearbetas för att ge desinformation för att stödja en åsikt.
   
  Väx på dig!
   
  Är ett utryckkjag fått höra några gånger i mitt liv och jag tycker att det gäller dig också. 

 44. Slabadang

  Björn T!
  Med din tolerans för vad som helst inom klimatsvängen så blir även prisutveckligen för morötter accepterad som proxi”ala Marcott”

 45. Slabadang

  Austarliensiska klimatmyndigheter avslöjade!!
  Det ska bli intressant att se hur de förklarar dessa diskrepenser
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/04/axel-morner_fig3.png
   

 46. BjörnT

  Matematiska kunskaper….mmm…om man på 100 år återställer en temperatur som sjunkit under 1500 år har man en 15-dubbling på takten på den ena jämfört med den förra.  Men kanske gäller andra matematiska lagar här?!

 47. BjörnT

  Slabadang: Ett argument från dig vore fräscht som omväxling!

 48. Christopher E

  BjörnT #40
   
  Låt oss snarare säga att vissa bara ser på vad de vill se. De samlade evidenserna för ett minima på 1600-talet är så överväldigande att varningsflagg omedelbart reses på den rekonstruktion som likt den ökända hockeyklubban föreslår något radikalt annorlunda. Den klubban höll inte heller för granskning, och jag förstår att även denna innehåller tveksamheter. Det betyder inte alls att jag ”körsbärsplockar”, kunskap kan ändras, men den som utmanar ett överväldigande tidigare material behöver ha bra på fötterna.
   
  Att jag tex tror mer på Loehles beror inte på att jag vill tro på den, utan att så många data visar samma sak och jag tror det är en god idé att utesluta trädringar och termometrar och istället köra likvärdiga och mer pålitliga proxies.
   
  Se på förresten på iskärnan från Grönland. Helt sant är den ju inte global på något vis, men då det idag ändå påstås att Arktis följer världstrenden, om än med högre amplitud, så varför inte? Man kan sätta påståeendet ”1500 års långsam avkylning” i lite perspektiv. (De senaste 100 åren saknas här, men du kan mentalt dra den röda kurvan på slutet upp till strax under medeltida värmen).
   
  http://www.mobileinnovation.com/mm/uploaded_images/Greenland10000years-740014.bmp

 49. Björn

  Björn T [38]; Nej, det är inte en slump att temperaturen har stigit de senaste hunda åren. Solen har under denna tid haft sin största magnetiska aktiviet sedan data började insamlas från början av 1700-talet. Dessa fakta är vad de som tror på AGW inte vill lossas om. Ovetenskapligt i allra högsta grad, eller hur?

 50. BjörnT

  ChristopherE: Ja du klamrar dig fast…lycka till med det! Det finns säkert någon studie som stöder det.  Men inte de flesta. Men man väljer vad man tror på, helt klart!

 51. BjörnT

  Björn: Låtsas om…….antar jag att du menar.  Tror inte ditt påstående har något stöd ens härinne även om man brukar undvika att kritisera dom som har nåt argument mot AGW!  

 52. pekke

  En Isländsk klubba utan blad som Hockeylagets fanclub kan grubbla på.
   
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/04/new-paper-finds-another-non-hockey_20.html

 53. Christopher E

  BjörnT #46
   
  Mina matematiska kunskaper räckte i alla fall väl till för bemöta dig i den där andra diskussionen… 😉
   
  Men, allvarligt talat, det finns fler rekonstruktioner och data än denna enda som du tycker visar vad du vill se. Minst lika bra som matematik är att ha lite överblick över pakeoklimatologin. Och lite insikt i hur olika proxies och instrumentvärden ska värderas mot varandra. Det där hockeybladet tror jag lika lite som Manns försök.
   
  Varför inte förresten se på figuren i inägget. Ser du ett gäng andra kurvor ovanför den senaste? Filtrerade du bort dem?

 54. BjörnT

  ChristopherE: Dina pinsamma försök att supporta JonasN på hans larviga matematisk utsvävningar skulle jag nog tiga ihjäl om jag var du….

 55. BjörnT  .. kanske inte läge att försöka ’förklara’ matematik för andra här efter veckan som gått. För övrigt började ditt ’återställande’ långt innan ~1975 vilket är då varefter möjligen en del skulle kunna vara antropogen. Problemet är fortfarande att klimatet gjort som det velat långt innan oss. Och tydligt så. Vilket tycks ’förnekas’ i vissa kretsar

 56. BjörnT

  JonasN: Efter dina pinsamma övningar i matematik så är det nog bäst att du fokuserar på annat.. 🙂   Sen är det ju upp till dig att bortförklara  alla dessa stuidier som poppar upp som stöder AGW.   

 57. LBt

  Det finns ett inlägg på UI som några skulle behöva ta till sig. Har Pehr B läst sammanfattningen den är intressant.

 58. orolig

  Lars #1, Lynas omvändelse från att ha poserat som en grön ”människovänlig maverick” till att komma ut som en tvättäkta grön revolutionär (green fellow traveller som Godder Bloom kallar dem) måste varit en lättnad för honom, nu kan han visa sina rätta färger och nämna sina kamrater i WWF, Conservation International, The Nature Conservancy, Ted Turner, Bill Gates, Erlich med fru, Rockefellers etc., utan att känna sig kluven. Han är i alla fall ärlig nu då, inte illa.
  http://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic/23503

 59. Christopher E

  BjörnT #50
   
  ”Men inte de flesta”
   
  Och det vet du? Precis vilka är alla dessa studier som stöder din beräkning? 🙂 Jag viker väl mig för detta tunga helt ounderbyggda argument från dig. 🙂 Om jag ”klamrar mig fast” vid något är det väl fakta, och det tänker jag fortsätta med. Tror det är en rätt hållbar strategi.
   
  Med erfarenhet av tidigare diskussioner är det ingen idé att fortsätta detta. Jag har försökt nyansera forskningsbilden, och du ignorerar det. Fine.
   
  (Vad Björn #50 skrev solaktiviteten är för övrigt korrekt, men du visste troligen inte det heller)

 60. Björn

  Björn T [51]; Det man inte förstår vill man inte veta av. Roy Spencer tror i alla fall på solen som huvudsaklig forcing och många med honom.

 61. Käre BjörnT .. Inte ens efter att ha blivit skedmatad med både hur det hänger ihop, och fått förklarat varför det inte funkar, i detalj och mer än en gång. Tom mha ett exempel där du själv demonstrerade att du inte kan …
   
  Inte ens efter det debaklet tycks du kunna värdera din egen förmåga korrekt. Och det alltså från någon som påstod: ”Matte är faktiskt min starkaste gren!”
   
  Någon som inte ens är bekant med grunderna för linjära ekvationssystem …

 62. Christopher E

  BjörnT #54
   
  Efter alla stora ord; du klarade aldrig att svara på mina enkla exempelfrågor där du skulle kunnat bevisa din tes utan valde istället att passa. Kanske inte läge att tala om ”pinsamt”…
   
  Jag har lagt ner det. Du behöver inte svara. Jag vill inte förstöra Pehrs tråd utan går och tittar på Morgan och Ola-Conny i USA istället…

 63. LBt

  Temperaturfallet om 0,4 grader på 1800 år riktigt häftigt, det motsvarar vad som karaktäriserar den branta inledande övergången mot istid i tidigare scenarier. Det är med andra ord denna övergång vi bryter. Intressant, hoppas vi kan stoppa lagom!!

 64. Guy

  LBt, du verkar ha stor angst för framtiden. Du borde kanske söka hjälp. Det kan inte vara bra att oroa sig så mycket som du gör. framtiden/klimatet kan vi näppeligen göra någonting åt. Det är lite som att anfalla helvetet med en snöboll. 
  Lev miljövänligt , me överdriv inte.
  mvh Guy
   
   
   

 65. Staffan

  Du BjörnT,  VAR har det blivit varmare?  Och HUR MYCKET?
  –  Lite för komplicerad fråga för dig, eller hur?  Bäst tiga.

 66. BjörnT #37 
  Här har du länkar till de hittills upptäckta problemen med Marcotts studie. 
  http://climateaudit.org/?s=marcott
   
  Det är anmärkningsvärt att du är så styv i korken när du inte ens läser vad den mest framstående experten på statistisk behandling av proxies har att säga.
  Kan det vara så att du hämtar din info från SkS, RC och efteraparen UI? Det gör jag också, men jag kontrollerar alltid alla kontroversiella påståenden med oberoende källor. Dessa tre brukar tyvärr inte hålla måttet vid närmare granskning.
  Jag rekommenderar därför läsning av alla de länkade artiklarna innan du uttalar dig om Marcott igen.

 67. Pehr #28
  Den globala 2k rekonstruktionen stämmer nästan exakt med Manns ursprungliga NH 1k rekonstruktion.
  Menar du att NH delen av 2k är signifikant annorlunda än Mann, och att SH delen kompenserar detta så att slutresultatet blir som Mann. Nu har jag inte sett 2k studien uppdelad på NH och SH så jag kan inte uttala mig om detta, jag utgick bara från det du redovisade i din blogpost.
  Det intressanta är emellertid att vi i och med 2k rekonstruktionen fått en ny hockey-klubba för den globala temperaturen. Denna klubba visar också att vi har haft en unikt snabb och stor temperaturhöjning de senaste 100 åren, jämfört med de små variationerna relativt den annars avtagande trenden för de senaste 2k åren. Kom ihåg att sista värdet i 2k rekonstruktionen är från 1980 och att 30-års medlet stigit 0.3 – 0.4 grader sen 1980.
  Staffan, de flesta platser har blivit varmare, välj lämplig ort, Uppsala eller Kiruna kanske, du börjar bli rejält tjatig 🙂
   

 68. BjörnT
  Jag skulle också vilja veta var det har blivit varmare och om någon har blivit lidande av detta.

 69. Lbt #36,

   

  Extrapolering är en vilseledande metod för att förutspå globala temperaturändringar.

   

  Om vi i den nya globala rekonstruktionen extrapolerar uppvärmningen som skedde år 630-750 så borde vi ha mer än fem grader varmare än vi har nu.

   

  Om vi extrapolerar avkylningen mellan 750 och 820 så skulle vi nu redan gått in i en ny istid med uppåt tio grader lägre temperatur än vi faktiskt har.

   

 70. BjörnT #38,

   

  Vad jag ser i den nya rekonstruktionen är att den verkar innehålla olika tidsperioder med olika karaktär. Under vissa perioder svänger temperaturen mycket upp och ner medan andra tidsperioder ger ett lugnare intryck.

   

  Perioden 300 till 1000 ser i mina ögon ut att innehålla stora svängningar.

   

  Perioden 1000 till 1700 ser rätt lugn ut med en lite större uppstickare på 1300-talet.

   

  Som jag beskrivit i en kommentar härovan tidigare så tolkar jag att en uppvärmningsperiod började på 1700-talet med ett avbrott för avkylning på 1800-talet som förstärktes kraftigt av vulkanutbrottet Krakatoa. Hur mycket av denna uppvärmningsperiod som är naturlig och hur mycket som beror på mänsklig verksamhet är inte uppenbart eftersom en betydande uppvärmning borde kunna vara naturlig om man jämför med andra delar av rekonstruktionen.

   

  Det är vad jag får fram, men jag är ju ingen expert …

 71. Stig

   

  Så här står det i abstract:

   

  At multi-decadal to centennial scales, temperature variability shows distinctly different regional patterns, with more similarity within each hemisphere than between them.

   

  Följaktligen har temperaturutvecklingen varit olika i olika regioner. Norra halvklotet har haft en annan temperaturutveckling än södra halvklotet och globen som helhet.

   

  Rekonstruktionen finns också som en färgkarta där den är uppdelad i olika regioner:

  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2013/04/22/study-charts-2000-years-of-continental-climate-changes/

   

  Jag ser där en ytterligare intressant sak. Det verkar på vad som skrivits upptill på färgkartan som vulkaner och solen kanske har haft något att göra med den avtagande temperaturen speciellt under 1200 till 1900.

   

  Jag vill också upprepa mitt konstaterande att rekonstruktionen inte pekar ut vår temperatur idag (som dessutom har tagit uppvärmningspaus) som signifikant högre än temperaturer på 400- och 700-talen. Vad tror du om det?

 72. BjörnT

  Perfekt #66. Jag frågade inte efter McIntyres kommentarer och hans billiga 1:a aprilskämt.  Kolla en gång till i #37.

 73. BjörnT #72
  Det är i ett email till McIntyre som Marcott uppger att bladet inte är robust, kolla själv.
  Att du uttalar dig om Marcotts papper utan att ha läst de mest insiktsfulla kommentarerna om det är signifikant för er AGW-troende.
   
  Ni läser dogmerna på SkS och RC där det inte finns en chans att föra ett resonemang om de slutsatser som framhävs där, sedan tror ni att ni  har satt er in i klimatvetenskapliga frågor. Det är ungefär som om man skulle Intelligent Design-hemsidor och sedan tro sig vara insatt i utvecklingsbiologi.
  Om du inte läser McIntyres förödande kritik mot Marcott återstår endast ditt förnuft för att vägleda dig till en korrekt slutsats om dess validitet. Tyvärr tvivlar jag på att detta kommer att vara till någon större nytta.
   

 74. Pehr Björnbom #69
  Glöm inte att LBt har en miniräknare. Han kan faktiskt räkna ut hur en temperaturökning på 0,0007 grader per år kommer att slå om tusentals år. Sådan modeller är mycket värdefulla för att förstå fysikaliska processer i vår vardag.
  Ett exempel är att när jag kokade ägg i morse upptäckte jag att vattentemperaturen steg med i storleksordningen 10 grader per minut. För säkerhets skull stängde jag av plattan när äggen var löskokta.
  Denna observation möjliggör för mig att precis som under Kinas Stora Språng börja med metallåtervinning i hemmet. 
  Åter till klimatet jag har också noterat att temperaturen har stigit oroväckande mycket på bara en månad. Om det här fortsätter, vilket enligt LBt är oundvikligt om ingenting görs så kommer temperaturerna redan till sommaren att vara outhärdliga. För att förhindra detta har jag vidtagit de åtgärder jag kan utan att riskera utveckling och välstånd.
  Det visade sig att det inte fanns några sådana. 

 75. Slabadang

  Lokalt/Globalt och ”klimatkänsligheten”!
  Vi fick en ny klimatkänlighetsmodell presenterad med olika känslighet för olika breddgrader. För mig är det ett steg i rätt riktning eftersom jag jälv är övertygad om att vi letar efter en variabel och att man letat under fel stenar efter ett svar och en konstant som inte finns på det sättet den formulerats.
  Denna nya nygamla men omfattande proxysammanställing/rekonstruktion bevisar bland annat att det är omöjligt att härleda någon co2 effekt skild från de naturliga variationerna i tid är både lokala och mycket större än den antagna co2 effekten.
  Det glipar hål precis överallt inom vad som inte längre kan kallas klimatvetenskap. IPCC rapporterna är en ren styggelse och en mer falsk beskrivnig av det sanna forsknings och kunskapsläget har nu fått äggen att rinna i fejset på organisationen. Jag begriper inte hur de lyckas få fel på precis ALLT vesäntligt. Jag undrar o de inte helt enkelt försökte få igenom en kupp i Köpenhamn och tjofsade ihop precis vad som helst som skulle stämma med agendan utan att fundera över vilka mer långsiktiga risker och konsekvenser detta skulle innebära. 
  Det blev inte ens en fingertutt kvar av alla alarmistiska påståenden allt var bara draget direkt ur armhålan med intill noll substans. Det är så bottenlöst oseriöst oansvarigt så man får lust att gråta en skvätt.
  Så vad vet de egentligen? Absolut noll för att kunna få något som helst användbart värde som beslutsunderlag för någonting. Det finns dock ett par saker de har lärt sig och det är att deras modeller är ren skit och det kan väl ändå anses som ett viktigt steg framåt samt att havsnivåerna inte alls accelererar och ligger på sina odramatiskt tråkiga 1,5 mm allt sedan 1850.
  När jag lyssnat på senaste utskottshearingen från USA med Curry och Lomborg så är det så tydligt att det är klimathot GAME Ower och klimatpolitiken även för den blinde har fått sin blindskrift där enkelt förnuft förklarar den som totalt ad hoc med verkligheten. Det märks att CAGWnomenklaturan inte ens själva tror på vad de säger längre och även om de som subventionerar vind/sol/bio inte begrep det tidigare så har nog poletten om vansinnigheten i det trillat ner hos dem likaså..
  Ja helskotta så många gigantiska dumstrutar som nu står där med dumflinet och brallorna nere. Tjerström Bergström Rummukainen Naturvårdsverket Wijkman Rockström Vetenskräpsredaktionen MP C Reinfeldt och alla riksdagpartier FN EU SNF PNAS Loyal Sociaty SMHI ……. och på UI har vi de isolerade observationsförnekarna som likt de japanska soldaterna efter freden är kvar på sin lilla isolerade lilla ö.
  Miljö och vetenskapsförstörelserörelsen är hejdad.

 76. HenrikM

  Perfekt #73
  Det är inte bara Mcintyre som fick beskedet att bladet inte är statistiskt robust, det beskedet fick även Revkin. 

 77. BjörnT

  Efter lite googling hittar jag detta: I wrote to Marcott asking him for further details of how he actually obtained the uptick, noting that the enormous 1920-to-1940 uptick is not characteristic of the underlying data. Marcott’s response was unhelpful: instead of explaining how he got the result, Marcott stated that they had “clearly” stated that the 1890-on portion of their reconstruction was “not robust”. I agree that the 20th century portion of their reconstruction is “not robust”, but do not feel that merely describing the recent portion as “not robust” does full justice to the issues. Nor does it provide an explanation.”
  Marcott täckte väl 11.000 år vill jag minnas och nu kommer en suportande studie  för de seaste 2.000 åren. ”Not robust” betyder inte fel.  Likheten blir alltmer slående hur ID-förespråkare resonerar. Minsta lilla tvekan från en vetenskapsman som ska påvisa Gudlös evolution tas som intäkt för att hela teoribygget har störtat samman och som bevis för att Gud ligger bakom evolutionen.
   

 78. Staffan

  Kul: BjörnT hamnar i religion när han inte förmår säga var och när det blivit varmare!  Och det är väl helt rätt uppfattat.
     By the way, BjörnT:  Visst var det väl Ingenting som pysslade ihop universum för nästan 14 miljarder år sedan?
     Jag frågade det för en tid sedan.  Och fick till svar  ”Kreationist!”
     Då är du bättre, du svarar inte alls på min fråga om och var (och när, bör man tillägga;  januari och juli är inte riktigt samma sak) det blivit varmare.  (Och hur mycket, förstås.)  Du förstår problemen lite bättre.  Ja, inte det här med temperatur, tyvärr.  Men annars.
     Det här är så fascinerande:  Man kan inte visa var det blivit otrevligt varmare, eller när, men lik f-b-t ser man [framför allt i media, men även på miljödepartementet] det här som det kanske största problemet vi står inför:  ”Fattar ni inte att … förutsättningarna för liv är att koldioxidhalten håller sig under 350 miljondelar och att det snart är för sent?”  DN Kultur, 7 juni 2011, ”Blind väntan på domedagen”.  (Finns  nog inte på nätet; men på papper, tror jag.)
     Ack ja…

 79. Hej BjörnT
   
  Du missar som så ofta hur det hänger ihop: Marcotts data (rekonstruktion baserad på proxydata) innehöll inget upptick. Ett sådant uppkom i stället genom två ’trick’, dels genom att (lite godtyckligt) flytta data punkter i ’sidled’ i tiden (förment pga ’osäkerheteri i dateringen), samt felaktig medelvärdesbildning av ändpunkterna: Rekonstruktionen som sådan hade nämligen en tidsupplösning på ~300 år, dvs inte ens i teorin skulle den kunna uttala sig om några korrekta  jämförelser efter ~1850. Och hans ’rekonstruktion’ gick ju heller inte längre än till 1950.
   
  Dvs dels var hans upptick en matematisk artifakt, dom dessutom inte ens nådde den tid då mänsklig påverkan ev kunnat observeras (dvs efter ~1940). Och mycket riktigt ’försvarade’ många klimathotsanhängare denna falska nutida rekonstruktionen (precis som du) med utro av typen:
   
  Fake but accurate!
   
  Angående likheter med ID eller kreationism så är det AGW sidan som främst använder den sortens argument: ’Vi har ingen annan förklaring … det måste varit någon icke-naturlig kraft som orsakat det’.
   

 80. BjörnT

  JonasN: Likheterna med ID ligger i sättet att argumentera och resonera. Enskilda tveksamheter, allra helst om de tillstås, tas som intäkt för att kullkasta teoribyggen som, taget som helhet, är synnerligen robusta.
   

 81. BjörnT

  Staffan: Din fråga om var och när det blivit varmare är för oprecis för att svara på utan presupponeringar. Din, indirekta, fråga om Universums uppkomst kan jag inte besvara men jag känner inget behov av att postulera ett Gudomligt väsen för det, då jag anser att uppkomsten av ett Gudomligt väsen som kan skapa vårt Universum förefaller enormt mycket svårare att förklara än uppkomsten av vårt Universum,  så jag tillämpar Occam på det.

 82. Som sagt, BjörnT
   
  ’Fake but accurate’ har många försökt med för att försvara Marcots .. tja … fusk (är väl den enda korrekta benämningen).
   
  Teoribyggen byggs fö inte mha fusk, armviftande, tyckeri, eller stöd från många men okunniga .. Och någon ’robusthet’ proklameras heller inte på sådana grunder.
   
  Ledsen, men relgions-analogierna hamnar klockrent och mitt i klimathotstrons planhalva.

 83. BjörnT

  JonasN:  Att kalla forskning, som går tvärs emot tron, för fusk är också välkänt  från ID-kretsar.

 84. LBt

  Pehr B # 69,
  jag vet att du tycker det men nu är det som det är, extrapolering ger detta resultat. Jag använder dessutom extrapolering för att få en uppfattning om vad en trend kan föra mig bortom data som jag inte har, jag tror det är så benämningen bör tolkas och användas.
  För övrigt visar Ljungquists studie ovan på ett temperaturfall om 0,6 grader på 700 år vilket är riktigt häftigt, 0,08 C per 100 år. DOME-kärnorna pekar på ett fall vid övergången till den senaste istiden för ca 100000 år sen, och när fallet var som störst, om ca 0,06 C per 100 år. Den globala studie ovan är något lugnare, ca 0,04 C per 100 år.
  Men visst kan det vara inledningen mot ett nytt istidsfall, det var så det började förra gången. Och det är väl bra om vi brutit det.
  För övrigt tycker jag studien ovan är bra, den kompletterar och fördjupar kunskapen om hur temperaturen utvecklats från 1000-talet och framåt. Fler hockeyklubbor kan man säga.

 85. BjörnT
   
  Att gissa att forskning som använt uppenbart felaktig metodik, och att ’slutsatser’ som där dragits på falska/felaktiga grunder, att tro att forskning som felaktigt visar ngt man vill tro ändå är rätt, för att man tror det av andra anledningar, är dels just tro, och har inget med forskning att göra.
   
  Att ständigt vilja prata om ID eller kreationism istället, som argument för att förstärka ens eget troende  är också typiskt för konkurrerande trosbekännelser.
   
  Hur kommer det sig förresten att sådana som du utger sig för att våra sådana ’experter’ på ID och ID anhängare? Och drar upp sådant som stöd för ’forsrkning’ som inte visar det ni tror? Alltså att det ändå skulle visa det!?

 86. BjörnT

  JonasN: tror inte du är kompetent att avgöra om en forskningmetodik är felaktig eller ej, så jag bortser från den kommentaren.  Och jag har läst min Behe.

 87. Jo, det är jag

 88. Nyckelordet här är just att du ”tror” .. ’ vilket forstås stämmer. Både i meningen att du tror, dvs saknar kunskap. Men ffa för att du vill tro på något annat än vad som existerar i sinnevärlden.

 89. Pelle L

  Staffan #78
   
  Jodå, den finns på nätet:
  Kajsa Ekis Ekman: Blind väntan på domedagen
  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kajsa-ekis-ekman-blind-vantan-pa-domedagen
   
  Det är en underbar undergångsdystopi, som väl egentligen innebär att allt liv på jorden redan är slut.
   
  Med gott om kommentarer dessutom.

 90. Gunbo

  Pehr Björnbom #71,
  ”Följaktligen har temperaturutvecklingen varit olika i olika regioner. Norra halvklotet har haft en annan temperaturutveckling än södra halvklotet och globen som helhet.”
   
  Precis, och det ser man tydligast i diagrammet med de färgade staplarna som visar temperaturen i olika delar av världen.  Det diagrammet är definitivt det mest intressanta i den här studien.
  T ex hade Nordamerika en betydligt varmare (och torrare?) MWP än vi hade i Europa medan Sydamerika var svalare. I Antarktis var det mycket varmare fram till 1200-talet än det är nu.
  Också nu är variationerna stora. Varmast har det blivit i Arktis, Europa, Asien och Australasien, lite varmare i Sydamerika men  inte mycket i Nordamerika och Antarktis.
   
  När man studerar temperaturerna i Arktis förstår man att havsisens utbredning på somrarna  inte varit så liten som nu på 2000 år.
   
   

 91. BjörnT

  JonasN: Lägg till ett s.  Din kunskap om klimatvetenskap finns nog i stort sett bara i din sinnesvärld, din alldeles egna. 😉

 92. Staffan

  ”Havsnivån når rekordnivå 2012”:  NOAA.  Från Maine till North Carolina, för att vara mer exakt.  Högsta på 150 år där.  Och vatten-temperaturen vid ytan var den högsta på 30 år.  Hela 36 fiskarter har rört sig norrut…
  http://www.natureworldnews.com/articles/1618/20130427/sea-surface-reached-record-levels-2012-noaa.htm
     Ja käre nån.  Jämför gärna med ”Map of Sea Level Trends” från Univ. Colorado…  Från 2012, den med.
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends

 93. BjörnT #91
   
  Samma svar som #88. Du har ingen susning. Därför gissar, tror och hoppas du en massa, som du fantiserat ihop.
  Och är nästan genomgående är du ju oförmögen att hantera vad som faktiskt sägs. Inte sällan klarar du ju inte ens att läsa innantill, och tom själv bevisar det du tror dig motbevisa. Och låt mig påminna dig om att ”Matte faktiskt [d]in starkaste sida” vilket säger inte så lite om både det, dig och övriga förmågor.

 94. Staffan

  Barack Obama:
  Tell climate deniers in Congress to stop ignoring the overwhelming science on climate change.
  http://OFA.BO/EgU96n     pic.twitter.com/9qZhbQlRPA
  Barack Obama:   April 25
  Climate deniers in Congress refuse to even debate the issue. Make sure they don’t get away with it:
  http://OFA.BO/EgU96n
  Barack Obama:    April 25
  Video: Climate deniers in Congress saying ridiculous things:
  http://OFA.BO/EgU96n    Say you’ll hold them accountable.
  Från:
  https://twitter.com/BarackObama

 95. Staffan

  #94:  Länk 1 och 3 blir fel.  Använd den nedersta i stället!

 96. Staffan

  13 värsta förutsägelserna kring Earth Day 1970 – T.ex nr 13:
     ”The world has been chilling sharply for about twenty years. If present trends continue, the world will be about four degrees colder for the global mean temperature in 1990, but eleven degrees colder in the year 2000. This is about twice what it would take to put us into an ice age.” — Ekologen Kenneth Watt
     Paul Ehrlich finns också (2 citat)…
  http://www.freedomworks.org/blog/joncgabriel/the-13-worst-predictions-made-on-earth-day-1970

 97. Pehr: 
  Jag tror jag svarade på din fråga tidigare, men jag kan ta det igen. Sedan den sista perioden av 2k rekonstruktionen (71 – 2000 och inte 66 – 95 som jag trodde tidigare) har 30 årsmedlet ökat ca 0.2 grader och då är nog dagens temperatur överlägst högst för den senaste 2000-års perioden. 
  Hur som helst, Hockeyklubba RIP var en dålig rubrik på en blogpost om en artikel som återigen visar upp en global och dessutom 2000-årig hockeyklubba.  Det finns ju en risk att du förvillar läsarna, och det vill du väl ändå inte?
  Hockeyklubban återigen bekräftad är en mycket bättre rubrik!
   
   

 98. Staffan

  Europe is becoming a green-energy basket case.  Washington Post ledare 22/4.
  (Basket case = ”anything that does not function properly”)
  Tyskland stänger helt irrationellt ned sina kärnkraftverk;  el-bolagen där ökar därför sin kol-användning.  O.s.v.
  ”Vi i USA måste lära oss:  Vi måste sätta ett pris på karbon-utsläppen som är enkelt, förutsägbart, aggressivt och omfattande, och sedan hålla oss borta därifrån.”
  http://www.washingtonpost.com/opinions/europe-is-becoming-a-green-energy-basket-case/2013/04/21/4b1b81d0-a87e-11e2-b029-8fb7e977ef71_story.html
     Svårt, så’nt där.  I Washington är det nu 12ºC, kl 08.  Liksom i New York.  Och Chicago.  — Tyder inte allt detta på att man har det för varmt på redaktionerna?  Kakelugnar vore kanske bättre?
      Europas problem är nog inte precis upphett(s)ningen… Fråga en fransman, en spanjor, en grek… Gärna någon yngre…
     Det du själv kan göra?  Köp inte tidningar!  T.ex.

 99. Slabadang

  EU-motståndet ökar!
  Det är lite lustigt att man kan rösta för samma sak trots att man har helt olika motiv. Vi har ”folkörelsen mot EU som är kommunsiternas front emot EU där de är kritiska för att EU inte reglerar mer. På andra sidan röstar vi mot för att EU reglerar för mycket och fel saker.
  Starkaste anti EU krafterna kommer från vanligt folk medans Gammelmedia som vanligt ställer sig på nomenklaturans sida. SVT är ju så tydligt nomeklaturans trutförlängare. SVT tar ALDRIG upp ämnen som verkligen utgör de stora demokratiska underskotten och av vital betydelse för folkdemokrartin. Bavis har vi på hur public service bolagen lagt locket på de extremt viktiga debatterna om våra grundlagar och det nästintill obefintliga folkförtroendet för den part som fattar 75-80% av våra lagar.
  Att smyga in Lissabonfördraget bakom ryggen på väljarna var ëtt riktigt riktigt grisigt odemokratiskt tilltag och ett i sak direkt övergrepp på demokratin. Att vi inte skulle förstå dess betydelse var enda möjligheten och därför la de locket på. Att folket röstade mot Euron och med mycket knapp majoritet röstatde för inträdet förklarar taktien. De vet att de inte har något folkligt stöd men hittar väger och ursöktter för att totalt skita i detta faktum. Med hjälp av medika kan de införa diktatur och  princip vad som helst. Kontakten med väljarna är beskuren till de områden som passar partindustrin egna syften.Vår ”konsensus riksdags” rätta ansikte är demokraturens.

 100. Ingemar Nordin

  Stig Moberg #97,

  … som återigen visar upp en global och dessutom 2000-årig hockeyklubba

  Du är otroligt underhållande Stig 🙂

 101. Slabadang

  Här har ni en helt ny teori!
  För den som tittat på jesper Kirbys sista föredrag så är denna teori värd att minnas. 
  The mechanism in question is the action of difficult-to-study atmospheric molecules known as ”Criegee intermediates”, whose existence was first theorised in the 1950s by German chemist Rudolf Criegee but not confirmed until recent years by boffins using methods which have only lately become available.
  Criegee intermediates act to produce extra sulphuric acid – a well-known and powerful atmospheric aerosol which causes additional clouds to form, which in turn cools the climate. This mechanism is seen in action after major volcanic eruptions, which hurl huge amounts of sulphates into the sky causing acid to form and resulting in easily detectable global cool spells – for instance the one following the eruption of Mount St Helens.
  According to Professor Carl Percival, Criegee intermediates released naturally into the atmosphere by living ecosystems have a constant cooling effect which could be at least as big as that produced by volcanic eruptions. Last year, after the initial confirmation that at least one of the tricky chemicals existed and worked as described, he said:
   
  ”This new source of atmospheric sulphates is at least as important as the one we knew about already, and in some cases it can dominate.”
   
  Sulphur-based aerosols are already acknowledged by all sides in the climate debate as a major factor in climate modelling, so the added effect potentially produced by Criegee intermediates could mean a serious adjustment downwards for future climate forecasts.
   
   
  Ja se där !! och snart kanske cloud – projektet i Bern berättar om sina resultat även för allmänheten ?

 102. Slabadang

  Cern istället för Bern… naturligtvis!

 103. Lbt #84,

   

  När man diskuterar proxietemperaturer så måste man ta hänsyn till att dessa har en utjämnad karaktär som gör att man inte ser variationer på kortare tidsskalor. Jag vet inte detaljerna här men jag kan gissa på att den nya studiens värden kan jämföras med femtioårsmedelvärden.

   

  Sådana medelvärden uppvisar bara en bråkdel av den variation som man ser i till exempel de månadsmedelvärden som vi har i HadCRUT4 och andra sådana databaser.

   

  Ändå ser vi en minskning av 0,4 C eller så¨mellan 750 och 820.

   

 104. Gustav

  @Stig:
   
  hur menar du att hockeyklubborna är lika? Jag tycker inte alls de ser lika ut, knappt en liknande? Skaftet är olikt. Förklara vad du menar snälla. 

 105. Gunbo #90,

   

  Det är förvisso väldigt intressant med denna jämförelse av olika regioner i den här studien, det håller jag med om. Jag ser nu att det fattas en hel del data för flera regioner fram till år 1000. Det var synd.

   

  Vi diskuterade förut att när man kombinerar olika rekonstruktioner, som här, så kan feldateringar ha en utjämnande effekt på den kombinerade kurvan. Detta skulle kunna var en felkälla som gör att den globala rekonstruktionen skulle kunna ha en något utjämnad variation. Men färgkartan visar i alla fall att olika regioner kan ha väldigt olika temperaturutveckling.

   

  Särskilt intressant är hur Arktis och Antarktis delvis tycks variera antagonistiskt. Under perioden 700 och 800 var Antarktis varmt och Arktis kallt nära nog precis det omvända som vi ser idag med varmt Arktis och kallt Antarktis.

   

 106. Stig #97,

   

  Sedan den sista perioden av 2k rekonstruktionen (71 – 2000 och inte 66 – 95 som jag trodde tidigare) har 30 årsmedlet ökat ca 0.2 grader och då är nog dagens temperatur överlägst högst för den senaste 2000-års perioden.

   

  Jag ser ett problem i ditt resonemang där. Det sista proxyvärdet i rekonstruktionen (om det är ett 30-års medelvärde för 1985) har ett stort felintervall. Det är inte signifikant större än proxietemperaturer under 400- och 700-talet.

   

  Det är viktigt att man jämför just proxytemperaturer från samma rekonstruktion. Att jämföra med uppmätta temperaturer är inte vederhäftigt eftersom sambandet mellan proxy och uppmätta inte behöver vara linjärt.

   

  Att hockeyklubban lika med Manns hockeyklubba från 1999 är ett mindre lyckat försök som inte är aktuellt längre har jag uppfattat som vedertaget idag. Och jag har ju tydligt förklarat att det är denna hockeyklubba som titeln syftar på.

   

  Sedan tycker jag inte att den nya rekonstruktionen inte är någon genuin hockeyklubba eftersom jag tolkar det som att den sista uppvärmningen började redan på sjuttonhundratalet med en paus på artonhundratalet förstärkt av vulkanutbrott.

   

  Men visst kan den fantasifulle se en ny hockeyklubba om man så vill. Då kan man ju tala om en arvtagare till Manns klubba.

   

  Hockeyklubban är död. Leve hockeyklubban 🙂

   

  Men min gamle antagonist Nisse som kommenterar på en annan blogg tycker att man måste ge Mann rätt på grund av de stora felmarginalerna i form av det gråa fältet som vi ser i figur 2a ovan.

   

  Men i så fall är det ju inte någon hockeyklubba vi ser utan en storstrut som blivit stukad i spetsen 🙂

   

 107. Pehr 106: synoptik har bra priser på glasögon, dags att slå till på ett par? Kom ihåg att beställa utan ideologisk färgning 🙂

 108. LBt

  Pehr B #103,
  och? Vad menar du? Visst har det förekommit andra snabba förändringar, en del har vi möjliga förklaringar till och andra inga. Den bästa förklaring vi har till uppgången nu är att den har med vårt fossila bruk att göra. Och vad jag säger ovan är bara att om de senaste 100 årens uppgående trend inte bryts når vi unika temperaturer för de senaste 10000 åren. Inget annat. Om den bryts kommer jag att välkomna det.
  Den graf du refererar till visar en tydlig fallande trend från år 0 till 1850, fallet är ca 0,4 C. Därefter en snabb uppgång om mer än 0,4 C på ca 150 år. Grafen antyder dessutom en överlagring med en möjlig period i trakten av 200 år. Och det finns säkert olika naturliga svängningar i form av energiomfördelningar mellan hav och luft som påverka den globala marknära temperaturen periodiskt.
  Men 0,4 grader på 1800 är mycket, det antyder en klar inledande övergång mot ett istidsfall. Båda graferna (och kända observationer) antyder dessutom att temperaturfallet från år 1000 och framåt är i närheten av 0,3 C vilket innebär ett fall som jämfört med resultatet från kända iskärnor motsvarar det inledande häftiga temperaturfallet om ca 5 C på kanske 20000 år vid den senaste övergången. Och temperaturstegringen nu under de senaste 150 åren motsvarar väl den häftiga utvecklingen när istidsklimatet senast bröts.
  Mina slutsatser av detta och av det käbbel som debatten präglas av är att kunskapsläget motiverar återhållsamhet till dess vi vet bättre. Bara det.

 109. Lbt #108,

   

  Eftersom jordens yta består till 70% av hav så är havsytans temperatur, som mäts av vanliga fartyg, den kanske bästa indikationen på hur jordens temperatur varierat under de senaste 150 åren. Se data från CRU. Dessa data visar att temperaturen varierar uppåt och nedåt på ett sätt som inte verkar skilja sig från vad den nya rekonstruktionen visar under de 2000 åren.

   

  Det nedersta diagrammet visar de globala värdena med utjämnad kurva. År 1880 hade havsytans temperatur ett maximum. Därefter sjönk dess temperatur med 0,4 C till 1910 då den hade ett minimum. Temperaturen sjönk alltså 0,4 C på 30 år.

   

  Därefter steg havsytans temperatur tills den fick ett maximum 1940. Den steg då med 0,6 C på trettio år. Temperaturen sjönk sedan snabbt 0,3 C på mindre än tio år och steg sedan sakta till år 1980 då den var tillbaka på 1940 års värde.

   

  Därefter steg havsytans temperatur med knappt 0,4 C som mest i början på detta decennium. Därefter har temperaturen minskat något.

   

 110. LBt

  Pehr B #109,
  det fanns just ingen bärkraft i detta, de som är intresserade kan ju försöka få ihop siffrorna för att dessutom till detta foga vad det har med tidigare meningsutbyte att göra.

 111. Pelle L

  LBt #110
   
  ”det fanns just ingen bärkraft i detta” skriver du.
  ???
   
  Vad är det du saknar i Pehr B’s uppgifter?
  En trend som pekar bestämt uppåt (eller nedåt)?
   
  Ingen bärkraft!
  Hur tänker du egentligen, eller du kanske inte tänker överhuvud taget?
   
  Min fria tolkning:
  Helvete, där finns ju ingen alarmistiskt trend!
  Måste vara fel på siffrorna!
   
  Intressant att du själv insiktsfullt kallar det ”käbbel”.
   
   
  Bärkraft 😀
   

 112. Lbt #110,

   

  Jag är ledsen om mitt svar inte gav dig så mycket men jag försökte bara svara på din fråga.

   

 113. Slabadang

  Lbt!
   
  Nä du har rätt siffror har ju ingen bärkraft på havsytan. Man får blåsa upp en jolle istället! 🙂

 114. LBt

  Pehr B #112,
  jag förklarar i #108 att snabba förändringar inte är något nytt, en del har vi förklaringar till andra inte. Så vad är det du svarar på? Dessutom levererar du följande
  temperaturen sjönk sedan 0,3 på mindre än tio år…
  skulle börjat 1940 som jag förstår. Har du behov av att bättra på?
   

 115. Pingback

  […] veckan hade vi ett blogginlägg om den nya paleoklimatstudien publicerad i Science, Hockeyklubban RIP. Den nya artikeln i Science är jämte Marcotts studie en bekräftelse på att Manns hockeyklubba […]