Hjärntvätten och utnyttjandet av barn i klimathotspropagandan

33479661 - high school students taking part in group discussion

Vi har ju under flera år kunnat se hur skolorna används som ett av de främsta indoktrineringsverktygen i klimathotspropagandan. Inte minst Världsnaturfonden har varit mycket aktiva under många år. Och i USA är det lika illa. Här kommer ett gästinlägg av Dan Ahlmark med anledning av det senaste exemplet. Vi har fått tillstånd av Nya Dagbladet att publicera hela artikeln här:

Greta – ett vilselett barn i klimatalarmismens tjänst

Dan Ahlmark ifrågasätter media, föräldrars och det övriga etablissemangets cyniska utnyttjande av ett barn för att driva sin klimatpolitiska agenda och hur man lanserat domedagsprofetior som inte får ifrågasättas.

Hur ska man bedöma fenomenet, att ett ungt barn plötsligt blivit en bemärkt talesman för klimatet och dessutom världskändis? Varför har hon blivit så uppmärksammad? Om vi först tittar på bilden i stort, tror jag särskilt två faktorer varit viktiga. 1) Den sakliga grunden för att tro på global uppvärmning knakar nu i fogarna, eftersom verkligheten alltmer övertygande inte överensstämmer med modellernas förutsägelser. Det blir mer och mer uppenbart att hypotesen: (a) att människan på ett betydande sätt påverkar klimatet; (b1) att det sker genom att CO2 ökar i atmosfären, (b2) som leder till en påstådd uppvärmning, (b3) vilken ger katastrofala följer; inte alls är korrekt. Enligt vanlig vetenskaplig metodik förkastas då hypotesen. Men det vore i denna fråga en katastrof för upphovsmännen och alla mäktiga intressenter. Man behöver då stärka den känslomässiga ansatsen för att kompensera, att de sakliga argumenten alltmera tryter. Man minns då vilket genomslag på attityderna till invandring, som fotot av den lilla invandrarpojken, vilken spolades upp på stranden till Medelhavet, hade. Hur kan man då repetera den succén på klimatområdet ?

2) Eftersom många vuxna av flera skäl blivit alltmera skeptiska, vilket medfört att klimatfrågan minskar i betydelse för dem, var det även av det skälet logiskt att nu prioritera ungdomar och barn. Ett problem man också har är ju, att tidigare talesmän och kändisar (som Al Gore) delvis blivit komprometterade på grund av att alla deras prognoser visat sig falska. Och det börjar också bli uppenbart, att vissa utnyttjar frågan för att berika sig själva.

Vad man då helst vill ha är, vad någon i debatten benämnt ett barnkorståg. Enligt traditionen var det en tysk eller fransk pojke, som på tolvhundratalet genom att berätta om sin konversation med Jesus lyckades samla tiotusentals barn, vilka lämnade sina hem och följde honom till Medelhavet för ett korståg till Palestina. När havet inte delade sig som utlovat, fick man istället plats på fartyg, som dock förde dem direkt till slaveri. Miljörörelsens uttalanden om det mesta (isbjörnar, havsnivåer, temperaturökningar etc) har ungefär samma intellektuella nivå som den pojkens, det vill säga, de är inte faktabaserade, och vad det politiska resultatet av angreppen på den moderna civilisationen blir, vet vi inte. Ett land, som accepterar domedagsprofetior (“vi har 10-12 år på oss” och så vidare) det vill säga blivit barnsligt, tas ju så småningom över av någon, och vi har tur, om det inte blir en diktator. Men miljörörelsens version är en dröm om en världsomfattande ungdomsrevolt, som tvingar vuxna (mot deras övertygelse?) att ”ta sitt ansvar” och inleda en ”förändring” av samhället.

Vilken är bakgrunden?

Den globalistiska rörelsen använder klimatfrågan för att ge FN popularitet och anseende att göra något mycket viktigt för världen. Genom att koppla klimatet till sina socialistiska program (1) kan FN få ett genomslag dels för idén att en ny världsordning är nödvändig och dessutom – vad vänsterfraktionen i globaliströrelsen önskar – en planekonomiskt baserad sådan. Det internationella ekonomiska etablissemanget – en annan stöttepelare för ohämmad globalism – kommer bara att godta delar av planekonomin det vill säga den del som hindrar den konkurrens de annars möter från icke multinationella företag. Socialisternas dröm om omvandling av samhällena har mötts av valnederlag överallt i den civiliserade världen. Men här kan socialisterna dolt, det vill säga genom överstatliga projekt som EU och FN genomdriva i alla fall delar av sina planer.

Det finns också mycket pengar att tjäna på själva klimatfrågan, och det är inte begränsat till forskare, som får anslag. Alla typer av projekt, som syftar till att förbättra klimatsituationen, får offentliga anslag. Dessutom används frågan kommersiellt av många typer av företag. Beträffande Greta Thunberg föll det sig enligt framgångssagan så, att en PR-konsult inriktad på klimatfrågor – Ingmar Rentzhog – samma dag Greta startade sin skolstrejk vid riksdagen besökte henne. Tidningar började därefter intervjua och skriva om henne, och bland andra Rentzhog själv började sprida information genom sociala medier. Fyra dagar efter starten lanserade Gretas mor – operasångerskan Malena Ernman – en bok, där hennes man och Greta angavs som medförfattare. Den handlade till hälften om just klimatet och är där enligt uppgift fri från korrekta fakta och slutsatser. Att starta en skolstrejk för klimatet har sedan visats inte varit Gretas egen idé utan en annan PR-konsults, som därefter också hjälpte henne att få uppmärksamhet. Och Rentzhog lyckades genom Greta plötsligt få stor uppmärksamhet till sitt företags Facebook-sida och utnyttjade henne också, när hans företag efter några månader sökte pengar genom en emission.

Därefter har karusellen snurrat på. Man lyckades få in Greta som talare vid FN:s klimatkonferens i Katovice i december. Enligt SVT talade där Greta inför världens ledare inklusive FN:s generalsekreterare. Uppgiften visade sig senare inte oväntat vara fake news; hon talade inför en i stort sett tom sal (2). Hon fick även tala vid globalisternas konferens World Economic Forum i Davos vid några mindre sammankomster. Och i takt med att hon blev alltmer känd, har hon pratat inför olika internationella organisationer.

Vilket är budskapet?

Gretas budskap vid olika tillfällen visar sig vara enkla. Förutom att förmedla anklagelser att de vuxna gjort för lite mot klimathotet, visar hon sin omogenhet genom att till exempel på Twitter kräva, att utsläpp helt måste upphöra snarast. Och media ställer självfallet inga frågor om huruvida det verkligen är värt att eliminera den största delen av jordens befolkning för att nå det målet. Hennes (och eventuellt hennes föräldrars) brist på kunskap och omdöme visas, genom att hon uppenbarligen tror på skrämselscenarios som att jorden av klimatskäl kommer att drabbas av kris inom en nära framtid (”varför ska jag studera för en framtid som snart kanske inte finns?”). Att Greta dessutom av sina föräldrar tillåts läsa upp extremistiska slutsatser i sina manus, exempelvis att man kanske måste ändra det politiska systemet om inte tillräckliga förändringar genomförs, är märkligt. Det är ju en önskan om den klimatdiktatur, som en del aktivister och kulturpersoner smittade av klimathotsfobi verkar förespråka. Vad vi upplever är en miljörörelse, som istället för gud ser ett samhälle utan nämnvärda utsläpp av CO2 som något heligt och värt att offra allt för. Känslor och sätt att bete sig i förhållande till detta mål syns klart religiösa. I det ligger också det klara motståndet att höra på några invändningar och fakta, som motsäger det heliga budskapet och det beteende och regler, som det sägs medföra.

I Gretas familj finns en mor, vars internationella yrkesframgångar avstannat, och som av något skäl fångats in av klimathotsfobin; om och hur den sedan påverkat barnen och deras rädsla vet vi inte. Men vi vet, att en intelligent dotter med psykiska problem (Aspergers, högfungerande autism och den psykiatriska diagnosen tvångstankar (OCD)) samt besvär med skolan, också har en fobi. Och bara att barnet är medförfattare till moderns klimatbok innebär en förstärkt indoktrinering. Hon har matchats av kändisföräldrarna och genom stöd från andra professionella, som därmed också skapat sin egen karriär, nått internationell berömmelse. Föräldrarnas kändisskap har antagligen varit till hjälp. Men Greta kan föga mera än vänsterideologin bakom klimatfrågan, så hennes anföranden är ointressanta. Det mesta hon kan om klimatet är sannolikt fel. Det hon uttrycker är ren ideologi, vilket är skälet till, att hennes svar på frågor är ointressanta för praktiskt orienterade politiker med ansvar för klimatpolitik (3). Hennes mognadsnivå och bristande kunskap tillåter henne självfallet inte att göra avvägningar mellan de olika intressen, som berörs. Hon kan inte resonera och väga åsikter och olika aspekter mot varandra, eller svara på sakfrågor eller föra rationella resonemang eller delta meningsfullt i en diskussion.

Allt detta är ingen som helst kritik mot Greta, men det är kritik av hennes föräldrar, som tillåter ett skört barn att skolstrejka och uppträda under omständigheter, som sätter henne under offentlig press. Och att man tillåter att manus, som uttrycker extrema vänsteråsikter, sätts i händerna på henne, är oacceptabelt. Normala föräldrar tillåter inte sådant, och det kallas för föräldraansvar.

Dan Ahlmark

dan-ahlmark

Dan Ahlmark är ekonomie licentiat samt jur.- och fil. kand. examina vid Stockholms Universitet.

Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi.

Han gav förra året ut boken “Vakna upp! Dags att dö! – Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivar Andersson

  Du underskattar Gretas storhet. Till och med Påven vill sola sig i glansen av Greta 🙂

 2. Peter F

  En känslosam Greta igår inför EU-parlamentets miljöutskott.

  https://www.aftonbladet.se/tv/a/284367

  Stackars barn. Hur ska detta sluta

 3. Istvan

  Greta skall kanoniseras.

 4. Lasse

  Jag värjer mig mot att kritisera denna unga flicka.
  Det är media och politiker som utnyttjar henne som bör kritiseras.
  Om de funderade på vad en värld utan fossil energi skulle innebära så skulle de snart modifiera sina hyllningar.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/greta-thunberg-traffar-paven-i-rom
  ”Att göra sitt bästa är inte längre nog. Vi måste göra det nästan omöjliga. Snälla, misslyckas inte med det här.”
  Är det världsfred som önskas?
  Är det svälten som skall bekämpas?
  Nej det är Keelingkurvan som skall bemästras!

  Vi var rätt duktiga på att frikoppla den från temperaturen på 1960-1980 talet. Vi får väl tillfredsställa önskan genom att göra om det vi gjorde då!
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1957/to/plot/hadcrut4gl/from:1900/to:1956/plot/esrl-co2/offset:-300/scale:0.01

 5. Lasse

  #4 forts
  Receptet är: Mer Svavelaerosoler i luften och mindre antal soltimmar.
  Fast vi kanske bör känna till vad som skapade temperaturökningen 1900-1950 först?
  Eller bör vi glömma det som skedde naturligt då?
  Nej vi gör som Greta vill-det nästan omöjliga-ingenting!

 6. Fredrik S

  Tack för inlägget!

  Det var inte länge sedan skolkade och hon satt med en skylt utanför riksdagen på fredagar och krävde att måste sluta resa. Nu reser hon runt i Europa på möten bland den hänförda eliten, släpper loss co2 och levererar samma floskler. I MSM beskrivs hon som klimathjälte/Messias.

  Finns det något bättre ord när inte skeptisk räcker till?

  Varenda förnuftig människa borde ana oråd.

 7. Fredrik S

  # 6

  Det var inte länge sedan hon skolkade och satt med en skylt utanför riksdagen på fredagar och krävde att måste vi sluta resa, skulle det vara.

  Lite för bråttom.

 8. Göran Vesterlund

  Även jag värjer mig mot att kritisera Greta T. Min åsikt är, sedan många år, att variationerna i klimatet går dels i mycket långa vågor, dels i kortare vågor. Ibland verkar dessa åt samma håll, ibland motverkar de varandra.

  Tänk bara på Ötzi som hittades i Alperna mellan Österrike och Italien. Vi vet ju alla att det har förekommit sådant som ”den lilla istiden” då Karl X Gustaf kunde marschera på isen etc. Vi har också vulkanutbrotten som har orsakat mycket bekymmer med missväxt etc i Europa, t ex under slutet av 1700-talet. De avgörande faktorerna är förstås Solen och de förändringar i dess aktivitet som förekommer. Och vart tog Henrik Svensmark vägen?

  Men samtidigt är jag mycket bekymrad över sådant som Brasiliens och andra länders härjningar i regnskogen. Avskogning är väl ett av de mest destruktiva ingrepp som tänkas kan. Likaså nedskräpningen av haven. Så när allt kommer omkring finns det utrymme för protester och larm, åtminstone delvis enligt Gretas upplägg. Men jag befarar att hon saboterar sin egen framtid. Glansen efter den gångna vinterns framträdanden, med ett besök hos Påve Franciskus, kan falna vartefter. Och visst måste hon skaffa sig en användbar utbildning!

 9. Olav Gjelten

  Irma Ilse Ida Grese var också en fullständigt hjärntvättad tonåring som bara ville rädda sitt land och världen.

 10. HTS

  #1: Mötet med påven är ett intressant exempel på hur svenska media beskriver Gretas storhet. Jag var själv i samma situation för 19 år sedan, när påven framför Petrikyrkan sade: ”Nu hälsar vi de svenska vännerna välkomna”. I likhet med Gretas möte i år var vi flera tiotusen närvarande vid det officiella mötet (nu är det påskveckan). Möjligen kan Greta efteråt få vara med om en mer privat mottagning, med bara ett par tusen inbjudna. Det liknar klimatmötet i Polen: En mycket liten händelse blåses upp av svenska media till något unikt. Där ser man vad en skicklig PR-byrå kan åstadkomma.

 11. Fredrik S

  Det blir ju lätt ett prekärt läge med kritik om läget. Gretas engagemang är ju en sak den vuxna världen uppträdande en annan.

  Utvecklingen av det hela känns ju aningen oroande. Från protester utanför riksdagen har det ju exploderat. Först började kulturjournalisterna, snabbt därefter var den statliga oberoende plötsligt televisionen nere i Polen och la ner massa resurser på ett fake news reportage. Sen var det Davos med möten ihop med Christiana Figueres, Bono och andra obehagliga världsförbättrare. Nu snart påven.

 12. Olav

  För andra gången (?) i världshistorien har vi fått en generation som kräver att miljoner skall gå under för att ”rädda världen”.
  Detta allt medan vi andra tittar på och lite smått jamsar med. Det var en bekväm hållning då – och är det nu.

 13. Björn

  Bra artikel som vi här får ta del av. Barnet Greta används som murbräcka för en hänsynslös underliggande politisk agenda. Hur mycket mer infantilisering tål vi andra?

 14. Lasse

  #13 Björn
  Vad sägs om klimathundar eller katter som reagerar på CO2 utsläpp?
  Eller varför inte barn utklädda till kärringar som tror sig kunna åka klimatsmart på en sopkvast till Blåkulla 😉

 15. Håkan Bergman

  Sky News har haft två studiointervjuer med xtinction rebellion nu på förmiddan. Båda lika dogmatiska, kan inte ge ett enda vettigt svar på kritiska frågor, heder åt Sky News journalister som verkligen inte strök dom medhårs. 290 bortforslade av polisen gör ingen skillnad, men vågar myndigheterna ta i med hårdhandskarna? Om inte samhället kan upprätthålla lagen, kan det sluta med att en mobb gör det. Det är inte en fredlig demonstration om man har som syfte att skada ekonomin och sabotera folks vardag, det är terrorism.

 16. ThomasJ

  Hej Dan,
  kul att se/läsa ditt inlägg här ! 🙂

  Angående alla ’Gretor’ – oavsett var – och deras ’protester’ så frågade Ranelid nyligen varför de inte skolkade för avskaffandet av krig och terror. Vill lägga till; för avskaffandet av våldtäkter, barn-/mång-gifte, mord inkl. heders-, krigsförbrytelser, bil- och mordbränder, barn-rån, bombattentat, osv., osv.
  Berättigad/-e fråga/-or tycker jag.

  Mvh/TJ

 17. Ann lh

  Stort Tack till Dan Ahlmark, som visar på både bredden och djupet i bristen på både föräldraansvar och journalistkårens ansvar för att förmedla resultatet av objektiv och allsidigt djupt grävande journalistisk.

 18. Fredrik S

  Håkan Bergman #15

  Nu har de tydligen klättrat upp på tåg och limmat fast sig.

  Det är bra, när det är fullt på en vagn är det bara att rulla in den i någon gammal tågdepå.

 19. Ulf

  Svar 16

  Tror inte det är svårare än att de är ungar och vet inte vad de håller på med.
  Däremot är den stora frågan förstås varför ungarna får så mycket stöd av politiker och massmedia? Delvis är det förstås för att journalister är mycket till vänster och kan nu säga, vad var det jag sa marknadsekonomi fungerar inte? Vänstern har fått sin tappade tro kvar med en ny sagoberättelse.

  Men varför hänger så många andra politiker på då? Ja detta är förstås den absolut bästa fråga som finns för en politiker. Sanningen ligger långt fram i tiden, det är i princip omöjligt att utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder och inte minst när det är en religion då kan man ändå inte ifrågasätta för då åker man på en bannbulla eller rättare sagt fatwa som numera är ett moderna ord för samma sak.
  Det är helt enkelt fint, nobelt och framförallt helt riskfritt för en politiker att driva klimatpolitik som en huvudfråga.

 20. Evert Andersson

  ”Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn kommer aldrig ditin”. Tänk att minnas orden från konfirmationsprästen vid sjuttiofem års ålder. Kanske samma princip gäller i den här modernare läran. I vart fall tar det emot att veta för mycket för att kunna tro på den.

 21. Jag gick av en slump förbi strejkande Greta förra året utanför riksdagshuset. Försökte prata med henne om klimatet men hon var som en zombie. Rabblade bara politiska floskler. Greta verkade inte kunna ett dugg om naturvetenskap. Inte så konstigt med tanke på hennes utbildning och skolk från skolan. Det gick inte få ett vettigt samtal med henne.

  Bilden som jag lagt ut på Klimatupplysningen av Greta har jag tagit själv så där finns inga upphovsrättsliga problem.

 22. Peter Andersson

  Påven är säkert glad över att kunna avleda uppmärksamheten från saker som försiggår inom hans organisation som skadar barn och ungdomar på riktigt. Istället får han prata om CO2 med Greta!

 23. Karl Eider

  Jag tror att om detta (skolkande barn som utför olagliga demonstrationer) eskalerar, så till den grad att det börjar bli ett samhällsprblem, så kan det också bli ett incitament för politiker och journalister att vända tillbaka till faktabaserad vetenskap. Detta för att kunna argumentera mot barnen varför de ska återvända till skolbänken. Det är alltså möjligt att detta kan bli vändningen. Man hoppas nästan att det ska braka iväg ordentligt. Mängder med ungar som skiter i skolan och ställer till med oreda och kravaller.

 24. jax

  #19 Ulf

  Det är ju också politikerns drömscenario. Folket strejkar för större (total) makt åt politikerna. Jämför behandlingen av gula västarna med den av klimataktivisterna. Det är ju därför ”the newborn Jesus” släpas runt till alla möjliga församlingar. Kyrkan ser ju också sin chans här.

 25. Olav Gjelten

  Jag är rimligt säker på att demokratin blir en parentes på hundra år eller så i vår historia.
  Stora delar av vår stolta ungdomsgeneration ser en klimatdiktatur i Sverige som någonting nödvändigt (och säkert även önskvärd) för att rädda världen.

  Sverige är ungdomskultens och feminismens land! Här håller äldre och gubbjävlar antingen käften eller jamsar med.

 26. Ingemar Nordin

  En del 70-talister som jag känner drogs med av sina föräldrar på vänsterdemonstrationer för allehanda socialistiska diktaturer. De blev moderater när de fick rösträtt. Hoppas att våra skolbarn idag får samma aversion mot den gröna ideologin.

 27. En annan

  Äh, jag citerar peps; är du så dum så du går på det, får du skylla dej själv!
  Ingen gillar miljöpartiet längre, vilket inte är så konstigt, egentligen.
  Det tråkiga är att dom helt glömt sina rötter, att värna djur o natur, nä istället har dom blivit kapade av Islamister och undergångsprofeter. Bara det faktum att språkröret Lövin kommer från nöjestabloider ger mej kalla kårar! fi fan, redan där kör dom i diket med en stenlastad dieselgris som behövs för vem då?
  Om miljöpartiet hade ens en enda uns av trovärdighet, hade dom uttalat sig i pressen om betodlarnas krav på att få frångå användningen av nikotinider i betodling, nikontinider som bevisligen stör ut våra bästa vänner bina.
  Men visst Issabella, inte luktar väl pengar eller?

 28. Göran J

  Hur kan vuxna helt vanliga och utbildade människor låta sig luras av klimatalarmismen. Det jag är orolig för är att människomassorna är så påverkbara och känslomässigt handikappade att man utan att reflektera köper flosklerna om klimatet. Greta Thunberg är ett mycket farligt barn. Om detta fortsätter att eskalera kan det det påverka massorna som kan få oanade konsekvenser.
  Ansvaret för vad som kommer att hända vilar tungt på våra politiker. Speciellt Stefan Löfven som under ett tal i EU hyllade Greta Thunberg.
  Hur kan journalister som påstår sig vara vetenskapsjournalister ha en så usel insikt i vad dom skriver eller framför i radio och TV.

  En fråga som jag ställer vad är mera som rapporteras i svensk TV och radio som är så bristfällig journalistik som klimatlarmen. Vågar jag lite på något som förmedlas av SVT och TV 4? mitt svar är för närvarande NEJ.

 29. Andersson

  Barnatro:
  Text och musik: Einar Westling (1896-1971)
  Har du kvar din barnatro
  ifrån hemmet lugna bo?
  Kan du bedja än, som förr du alltid bad:
  ”Gud som haver barnen kär,
  se till mig som liten är”.
  Gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

  Ja, barna tro är stark och ofta oskuldsfull men tro är inte vetenskap. Själv blir jag lika förbannad när jag hör ordet klimatkompensera som Martin Luther blev när han hörde ordet avlatsbrev.

 30. Sören G

  #29 Andersson
  Du får klimatkompensera vare sig du vill eller inte på vissa flygbolg som bakar in det i biljettpriset.

 31. Robert Norling

  #19 Ulf
  ”Det är helt enkelt fint, nobelt och framförallt helt riskfritt för en politiker att driva klimatpolitik som en huvudfråga.”
  Du glömde den viktigaste drivkraften för politiker.
  Skatter, skatter och återigen skatter.
  De vanliga skatterna är för politiskt obekväma att höja.
  Men ”rädda Jorden-skatter” kommer att gå bra, när tillräckligt många är indoktrinerade.
  Förövrigt tycker jag mig märka i diskussioner med folk att många av de klimathotstroende också är akademiskt skolade.
  De kanske har under studiernas gång tappat bort det sunda förnuftet.

 32. Daniel Wiklund

  Katolska inkvisitionen dömde ju Galilei till husarrest och hans bok svartlistades. Girdiano Bruno dömdes till döden av inkvisitionen år 1600. Påven bad om ursäkt för Galileis skull 1993, 350 år för sent. Undrar om Greta vet vem Galilei var.

 33. Fredrik S

  Andersson, Sören G #29,30

  Centern klimatkompenserade ju dubbelt när de chartrade ett flyg. Fast de visste inte riktigt vad de innebar.

  Det kanske tom var så bra att bolaget de chartrade också klimatkompenserade och då blev det ju en trippel.

 34. Gunnar Strandell

  Att Greta var med och talade då Rebellion deklarerades tycker jag har satt henne i en svår sits när de nu börjar sätta käppar i hjulet för våra storstäders funktion. Ville hon verkligen det eller har hon blivit förd bakom ljuset och inte förstod vilken verksamhet de skulle bedriva?
  Citat:
  ”October 31st, Parliament Square, London. This amazing 15 year-old travelled from Sweden over several days in an electric car to address the ’Declaration of Rebellion’, an unauthorised rally and call to action over climate change and species extinction.”

  I hennes tal för hon fram att en fördel med Asperger är att man ser allt i vitt eller svart och handlar därefter. Kompromisslöshet är alltså något att hyllas för och sträva efter. Delar våra politiker den uppfattningen?

  Länkar till video och text:
  https://www.youtube.com/watch?v=H8prVarP-rQ
  https://medium.com/wedonthavetime/the-rebellion-has-begun-d1bffe31d3b5

 35. Svend Ferdinandsen

  Det er synd for Greta. Det nærmer sig barnmisrøgt, og barnpornografi, selvom hun ikke er afklædt fysisk.
  Er det fordi hun er et barn (lad dog barnen…), at ingen bare udfordrer hende det mindste og stiller nogle kritiske spørgsmål eller graver lidt ned under flosklerne.
  At se hende blive omklamret af alle disse mænd og kvinder med magt, er klamt.

  Desværre, jeg er ved at udvikle en Greta Thunberg fobi.

 36. Bo Blomberg

  Ja det är ju inte Gretas fel att hon blivit skrämd från vettet. Störst ansvar har förstås hennes föräldrar, men det är kanske dom som skrämt henne? Var och en som varit på ett fotbollsderby vet ju hur snabbt en mobb blir otrevlig och hur lätt man , dessvärre, rycks med. Men det som pågår i detta land nu, trodde jag aldrig jag skulle få uppleva. Dom flesta verkar ha lämnat huvudet kvar på hatthyllan innan dom går ut. Må dom som jobbar för att skrämma barn ( i stort sett alla journalister och många andra) för evigt få stå vid skampålen! Vi har ju slutat med den och med tjära och fjäder också, men deras skam ska vara för evigt, hoppas jag.
  Det finns förvisso många miljöproblem som människan borde ägna sig åt att åtgärda, men koldioxid är sannerligen ingen sådan. Finns det inte nåra människor i ”eliten” med hjärna och ryggrad?
  /BosseB

 37. Ulf

  Svar 31
  Tror inte det ör en drivkraft politiker har ju inte svårt att höja skatter ändå och klimatskatter är trots allt inte de stora inkomstkällorna.

  Svensk högskoleutbildning är sedan länge totaldevalverade. Detta sedan så gott som alla städer mindre och större har en högskola och kraven för att komma in är låga och kraven att klara en examen är ännu lägre. Vilket dumhuvud som helst kan kalla sig akademiker idag.

 38. Ulf

  Svar 31
  För att vara tydlig, jag tror du ger politikerna för mycket cred dvs du tror de är klyftigare än de är. I en del andra länder är det eliten som är politiker så ej i Sverige.
  Titta på regeringens bildningsnivå skulle förvåna mig om en majoritet av ministrarna har ens en elementär uppfattning om hur vårt skattesystem fungerar. Att tänka att klimatet skulle hjälpa dem att höja skatterna kräver tankeverksamhet i mer än ett steg och det klarar de inte av. Att däremot smita ifrån ansvar har de lärt sig med modersmjölken så de har lärt sig känna igen frågor som är lätta och kravlösa att driva.

 39. Peter F

  Som bekant får inte ett träd inte växa till himlen. Är detta måhända kulmen på Gretas resa.

  https://www.dn.se/kultur-noje/greta-thunberg-pa-times-lista-over-varldens-mest-inflytelserika-personer/

 40. Daniel Wiklund

  Det är kanske Gretas förtjänst att det är ett fantastiskt fint väder i Norrbotten idag. Hon har nog gudomliga gåvor. Kan man se koldioxid så kan man nog påverka väder och klimat. Synd att det inte fanns nån Greta på 1850-talet, då hade Sverige kanske sluppit den senaste klimatkatastrofen i Sverige.

 41. @ Dan Ahlmark & Ingemar Nordin

  Vad är evidensen för att klimatalarmismens källa är ”vänster” och ”socialism”?
  Enligt Jakob Nordangård tycks källan vara monopolkapitalismens vilja att driva en global agenda som skall leda till monopolkapitalisternas oligarkiska världsdiktat.

  I min värld är demokrati en förutsättning för att skapa en sund balans mellan kapitalism och socialism. Monopolkapitalismens försök till fåvälde är motsatsen till alla dessa begrepp i balans.

  Jag skulle således vilja frmföra teorin om att Greta och hennes föräldrar, förmodligen omedvetet, går monopolkapitalismens ärenden. De är förmodligen även fast i monopolkapitalets skriptstyrda Twitter, Instagram och Facebook som styr deras flöden medelst algoritmer, så att de aldrig får någon negativ information den vägen, men enbart medhåll i sina små sociala små medie-bubblor.

  Monopolkapitalets medier har gett dem stor uppmärksamhet. Skulle uppmärksamheten bli lika stor om Greta och hennes föräldrar läste vetenskapsteori och började förstå olika former av lögn? Förmodligen inte. Sådant ogillas av monopolkapitalets medier.

 42. Ingemar Nordin

  Martin G #41,

  Ett kapitalistiskt system innebär saker som fri företagsamhet, fri prissättning och näringsfrihet. Jag vet inte vad du menar med ”monopolkapitalism”, men så värst mycket med kapitalism verkar det inte ha att göra. Liknar mer planekonomi och socialism.

 43. Dan Ahlmark

  Martin G #41,
  Jag har i ett flertal artiklar belyst krafterna bakom globalismen t ex https://nyadagbladet.se/kronikor/den-politiska-globalismen-sveriges-storsta-samhallsfiende-del-1/ och
  https://nyadagbladet.se/kronikor/den-politiska-globalismen-sveriges-storsta-samhallsfiende-del-2/ samt i artiklar om FN. Klimatalarmismen spelar i dagen rollen att stärka en global organisation som FN, vilken nu successivt försöker att accelerera utvecklingen mot en världsregering. Ett federalt EU är ett mycket viktigt steg på vägen. Från att inledningsvis vara skeptiska till EU är socialistpartier överallt i Europa positiva till eliminering av nationalstaterna De ser EU och FN som de överstatliga organisationer, som kan förverkliiga de socialistiska målen, trots att socialistpartier överallt får en allt svagare ställning i sina respektive länder. Massinvandringen kan nu något ändra på detta. .

  Den andra kraften, som driver fram politisk globalisering är det internationella ekonomiska etablissemanget. De vill ha öppna gränser och frihandel för sina stora multinationella företag, och kommer att acceptera socialism för syftet att hindra bara nationellt baserade företag att konkurrera. Internationellt ägnar sig nog många av dem åt kompiskapitalism dvs de använder sin styrka till att få ekonomiska fördelar för det egna företaget från regeringar i diktaturer genom särskilda avtal. Det är inte vackert.

  Men jag uppfattar nu de politiska krafterna med socialistiska syften vara de starkast drivande de globala organisationerna, och vilka nu utnyttjar klimatbluffen för sina syften.

 44. Anders

  Det är tragiskt hur effektivt och enkelt klimathotstroende alarmister sprider sitt budskap till ”de unga” plus MSM som nätt och jämnt lever i verkligheten. De unga och MSM verkar prioritera det som går att konsumera eller kan ge kändisskap via sina smartphones. Hur ska detta sluta? De föraktar vetenskap, traditionell kunskap och lägger sig ned och spelar döda för att vi med utbildningar och vettiga yrken ska ”förändra” deras värld!!! Glad Påsk!

 45. Anders

  Forts. Personligen ger jag Al Gore med anhang skulden.

 46. Larry Berggren

  Lite OT, men läste att ”Extinction Rebellion” har genomfört en demonstration för att stänga ned Heathrow. Skådespelerskan Emma Thompson ville också delta I protesterna, med det uttalade syftet att hon ville bli arresterad. Sagt och gjort, hon tog flyget från Los Angles till London för att kunna delta. Enligt egen utsago så blev hon tyvärr inte arresterad. lol

  Källa Independent:
  https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/dame-emma-thompson-extinction-rebellion-climate-change-protests-flight-london-los-angeles-a8877376.html

 47. Håkan Bergman

  Larry Berggren #46
  Hyckleri i kubik, men såna är dom. Nu blev aktionen vid Heathrow en flopp, bara runt 15 personer dök upp. Flygplatser är väl lite speciella rent juridiskt, polisbefogenheter och påföljder ligger på en annan nivå där, kan man ana en viss respekt för lagen även hos dom här människorna?

 48. Ulf L

  Man ska nog inte underskatta de unga, framför allt de i gymnasieåldern. De är rebelliska av naturen. När alla vuxna auktoriteter skränar ”slutet närmar sig” så kommer många ungdomar att vara skeptiska. Det är inte en slump att Greta fick eleverna med sig först när det var blev frågan om skolstrejk. Det var en skolstrejk planerad i Italien på långfredagen då italienska studenter är lediga. Eftersom jag inte hört något så tippar jag att deltagandet inte var imponerande.

 49. Sören G

  Jag såg en mobiluppladdning från ett skyltfönster i Neapel med en bild av en bok med på Greta Thunberg på framsidan och texten ”La nostra casa é in fiamme” som enligt google-översättning betyder ”Vårt hus är i brand”.

 50. Sören G

  Greta Thunberg och hennnes mamma kommer i alla fall att tjäna grova pengar på sina inbillade katastofer när deras böcker nu lanseras över hela världen.
  Greta behöver nog aldrig mer gå si skolan eller skaffa sig ett jobb.

 51. Ulf L

  Kan man inte dra en rätt kraftig parallell till domedagsprofeterna på 60 talet som förutsade att ”kampen mot svält skulle vara förlorad på 80 talet”. Då skulle jordens befolkning på tre miljarder minska till två på några år. Paul Erlich, Gösta Ehrensvärd och Romklubben hade den åsikten. Politiker och massmedia spred deras åsikter utan att ifrågasätta något trots att de stod inte oemotsagda. Colin Clarke och Tor Ragnar Gerholm argumenterade kraftfull emot. Det var också en tid då socialistiska/kommunistiska tanker fick ett starkt genomslag och många politiker, både höger och vänster, hade planekonomiska tankar.
  Den domedagsepoken tog slut i slutet av 70 talet och under 80 talet och då togs liberalismen till heders igen och världen gick mot tre decennier av ordentlig tillväxt, framför allt i tidigare fattiga länder. Idag går vi mot 10 miljarder och procentuellt sett är färre undernärda än någonsin i historisk tid.

  Jag hoppas det är en parallell och att vi nått klimatvansinnets high tide. Vanligt folk börjar inse att dessa förutsägelser inte håller och att åtgärderna som sägs vara nödvändiga vare sig är kloka eller nödvändiga.
  I så fall kanske vi har några decennier av liberalism framför oss till gagn för oss alla.

 52. Ingemar Nordin

  Ulf L #51,

  Det här faller knappast under kategorin ”utnyttjande av barn”, men domedagsprofeten Paul Erlich hyllas fortfarande för sina ovetenskapliga, politiskt ideologiska och alarmistiska spådomar om världens undergång. Åtminstone av världens kanske främsta vetenskapliga organisation; Royal Society:

  https://royalsociety.org/news/2013/avoiding-global-civilization-collapse/
  https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2012.2845

  Självklar drar de sig inte för att spä på klimatalarmismen också:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/02/19/hur-royal-society-blev-en-kampanjorganisation/

  Det vänder sig i magen att se detta förfall av sällskapet sedan Newtons dagar.

 53. När jag läser inlägget om Greta blir jag väldigt tveksam till om det verkligen är omsorg om henne det handlar om. Det ser mer ut att spegla omsorg sin egen uppfattning i klimatfrågan. Jag tror inte hon tar mer skada än alla andra barn som utnyttjas för en massa olika ändamål. Det finns helt enkelt tillräckligt med andra barn att oroa sig för, om man nu har den ambitionen. När jag sen läser alla kommentarer där man gör sig lustig på hennes och andras bekostnad, så tvingas jag dra obehagliga slutsatser.