Hästtjejernas bidrag till världens undergång?

hästtjejer
Ännu en rapport vars nytta kan diskuteras har sett dagens ljus. Den här gången handlar det om Hästnäringens Miljökommitté och LRF som velat undersöka energianvändning och utsläpp av klimatgaser inom den gårdsnära hästnäringen. Slutsatserna är bl.a. att det saknas bra bussförbindelser till ridskolor, vilket gör att det blir många bilresor till och från ridningen. Studien är finansierad av LRF:s klimatprojekt. Som sagt, till vilken nytta framgår inte.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars L

  Undrar hur mycket ”klimatgaser” framställandet av alla dessa rapporter genererar?
   

 2. Dan

  Att åka i stort sett ensam i en jättebuss känns inte så ekologiskt riktigt.
  Då är nog en liten bil att föredra.
  Fast då glömmer man ju att kollektiva färdmedel alltid är lite finare och rättvisare på något sätt.

 3. S. Andersson

  Dan: Nej, huvudsaken är att syftet var bra, d v s att man kan upprätthålla den moraliska överlägsenheten.
   
  F ö undrar jag vad feministerna tycker om fenomenet med ”hästtjejer”. Är det inte dags att kvotera in ”hästgossar”?

 4. Dan

  Nänänä, hästpersoner ska det heta.

 5. Olaus Petri

  Att jämlika ut språket superviktigt. Varenda x- och y-kromosom (egentligen bara y) skall bort eller neutraliseras! Min favvis i det avseendet är när man upptäckte att history inte bara handlade om män och deras livssammanhang utan faktiskt också hette ”his story”. Krav restes på att det nog borde finnas en herstory, och att då ännu en bastion i det könspolariserande språket försvinna.
   
  Försöket slaknade betänkligt när patriarkatet slog tillbaka med att hystery (av gr. hysteria – livmoder) nog också förtjänade sin plats inom historieämnet. 🙂
   
   

 6. Peter Stilbs

  Det är bara så förtvivlat tråkigt att man hjärntvättat folk att sätta likhetstecken – eller snarare ekvivalenstecken – mellan ”energiförbrukning” och ”klimatpåverkan”.
  Eländet har till och med spritt sig upp till högskolor och universitet, och verkar helt accepterat. Frågan man dessa forskare/lärare om vilken specifik klimatpåverkan som avses verkar de inte ens förstå frågan.
  En skrämmande degeneration också av det akademiska.

 7. Bengt Abelsson

  På ekot för en stund sedan: reportage om utfiskning av haven med sina allvarliga konsekvenser, med slutorden: och det blir värre med den globala uppvärmningen. Jag tyckte mig ana en viss trötthet i reporterrösten.
  Droppen urholkar stenen, icke genom sin tyngd utan genom att ständigt falla.

 8. Rosenhane

  OP
   
  Det där härrör sig från en intervjuv med Muhammed Ali för derygt 40 år sedan.
  För att visa mannens överlägsenhet påpekade han att det heter history och inte herstory.
   
  Ett utalande i klass med Ingos svar till en amerikansk journalist när han ombads tippa utgången a matchen: I think it’s gonna be hard papers.

 9. Helge

  En miljöorganisation räknade ut att en katt motsvarar ett koldioxidavtryck på VW-Golf som körs 1500 mil/år. En medelstor hund två SUVar med V8 motorer som körs 500 mil vardera. En häst har ju knappast ett mindre avtryck. Så tycker inte tjejerna ska ha dåligt samvete för sina åkturer till och från, den är nog försumbar i sammanhanget. Förutsatt att koldioxiden spelar någon roll förstås. Sen måste man dessutom beakta att om Sverige släppte ut noll koldioxid, skulle konsekvensen inte vara mätbar på den globala halten.
   
  Det stora bekymret är konsekvensen av denna ”hjärntvätt” den dagen det går upp för alla hur lurad man blivit. Vilket förtroende får ungdomarna för det etablerade samhället?

 10. Olaus Petri

  Rosenhane, det är väl tur att våra pugilister vågar sticka ut hakan. Visste faktiskt inte att Ali hade tagit den fighten.
   
  Tors hammare förtjänade mer än en tredjedel av gaget, minst en fjärdedel, som Parnevik sade. 😉

 11. Rosenhane

  OP#10
   
  Det var ett kul intervjuvprogram för en del år sedan med Parnevik där han bl.a. berättade att det var han som var pappa till skrönan om Ingemars procenträkning.
   
  – Vad sa Ingemar när han fick veta att det var du som hade hittat på det?undrade reportern.
  – Jo han mumlade något om ”hördudu din j-la buktalare”.
   
  Suveränt.

 12. pekke

  Tror inte att det ungarnas bilåkande som är det största problemet.
  Man får väl anta att LRF vet om att det i dag finns fler hästar än nötboskap i Sverige.
  Det är brist på hö, halm och ströspån ( biobränsle ! ) så det finns en mindre armada av handlare som åker land å rike runt i gamla lastbilar/långtradare för att köpa upp sådana varor.
   
  Hästtransporter hit å dit både privat och kommersiellt till div. arrangemang.
  Undrar hur många stall/ridskolor som ligger nära en busslinje ?
   
  Nä.. jag tror inte att småungarnas bilskjuts är nån större klimatbov.
   

 13. D Lundkvist

  Att kvotera in ”hästkillar” lär uppfattas som allt för sexistiskt.

 14. Ytterligare en mycket omfattande rapport som ska slå fast klimathotet och bereda plats för fler regleringar, certifieringar och naturligtvis byråkrater. Helst sådana som inte har alla hästar hemma.

 15. Pelle L

  Hästarna ser ovårdade ut.
  Jag tycker att de skall klippa siig och skaffa sig ett jobb.
  Men det är ju intressant att ett gammalt naturligt fortskaffningsmedel numera ger upphov till så mycket utsläpp och elände. Trodde att de va förnyelsebara? På travbanorna är det i allafall kretslopp.
  Vi kanske skulle förse småtjejerna med mopeder eller gocarts i stället.
  I miljöns namn.

 16. tty

  Nu är det ju faktiskt så att hästar är caecalider och inte idisslare och därför har mycket mindre metanutsläpp än t ex kor. Man undrar hur lång tid det skall ta innan restaurangerna kommer att börja öppet ange att det är hästkött i ”oxfilén” och ta extra för det som en klimatgrej.
  I och för sig är ju för övrigt hästkött kvalitativt precis lika bra som nötkött.

 17. Bertel

  tty # 16
  Utöver att hästkött blir en god ”oxfilé” passar den utmärkt tex i fonduegryta. 
  Hästkött är bara svårt att få tag på i ”vanliga” affärer och ifall jag har förstått det rätt så betraktas de flesta hästarna(dvs köttet)som är uppfödda i Sverige, som icke godkänd livsmedel, pga medicinering de flesta hästar får under sin livstid.
  Jag har frågat några handlare varför de inte har hästkött och enig svar är att många kunder skulle tycka att det lika motbjudande som att sälja hundkött. Tur att det är inte så många som rider kor på sin fritid.  🙂   

 18. Red Hansen

  Annorlunda kött finns det gott om i Hötorgshallen och just häst är väl Argentinarna borta i hörmet bäst på

 19. Bertel

  Red Hansen # 18
  Tack för tipset, men eftersom jag bor utanför tullarna är inte Hötorgshallen aktuell för min del men har en mindre ICA butik som tar hem hästkött vid begäran(men de skyltar inte över denna service).  

 20. Håkan Sjögren

  Bertel # 17 : Du har väl hört denhär? I Korea äter man ofta hundkött. En koreansk familj i London gick och längtade efter sitt favoritkött. En dag såg pappan reklam för en restaurang som serverade ”hit dogs”. Han hämtade familjen, gick på restaurangen och beställde in hot dogs. När maten kom in tappade alla hakan och sade ”det enda på hunden som vi inte äter”! Mvh, Håkan.

 21. Bertel

  Håkan Sjögren # 20
  Klockren instick om våra fördomar via Korea och därutöver rolig. Tack. 🙂

 22. Toprunner

  Håkan Sjögren #20:
  För övrigt äter koreaner som regel kim chi!

 23. Ulf L

  På 80 talet backpackade jag i Korea och kom in marknad i Seol. Jag gick runt och njöt av folklivet tills jag kom in i ett slakteri. I taket hängde helstekt kroppar. Får, tänkte jag till jag såg huggtänderna.