Har nederbörden blivit mer extrem?

I mitt surfande på nätet, råkade jag, på en sajt som kallas Climdex, hitta en sammanställning av 27 stycken klimatextremindex. De kallas i alla fall så, men borde väl snarare kallas extremväderindex.

Nästan hälften av dessa index handlar om nederbörd. Vilket är aktuellt nu, på grund av skyfallen och översvämningarna i Tyskland och Belgien.

Climdex har fyra olika datamängder, en som heter GHCNDEX och tre olika från HadEX. Jag vet inte detaljer om någon av dem, men namnen antyder att de kommer från instituten GHCN respektive Hadley Centre.

Jag valde GHCNDEX, årliga genomsnitt och globala trender, vilka finns tillgänglig för perioden 1951-2021.

Ett av indexen är Rx1day, vilket står för den största uppmätta nederbörden under ett dygn. Globalt ser trenden för detta index ut så här:

 

GHCNDEX Rx1day ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Visserligen slogs ett nytt rekord i fjol, men någon ökande trend verkar det då inte finnas på lång sikt.

Ett liknande index är Rx5day, som då gäller för ett genomsnitt för 5 dygn i stället för bara ett dygn:

 

GHCNDEX Rx5day ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Det är samma sak där. En rekordnivå nåddes i fjol, men någon ökande trend verkar inte finnas om man tar hänsyn till alla data.

 

Ett tredje index är R10mm, som står för antalet dygn under året då nederbörden har varit minst 10 mm:

GHCNDEX R10mm ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Även där ett rekord i fjol, men ingen ökande trend på lång sikt.

Ett fjärde index är R95p, som står för den totala nederbörden de dygn då det har kommit nederbörd som ligger över den 95:e percentilen. Det sistnämnda är ett statistiskt begrepp som de flesta kanske inte begriper. Vi kan säga att indexet visar den nederbörd som har kommit de dygn då det har kommit extremt mycket nederbörd:

GHCNDEX R95p ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Här finns en ökande trend sedan 1951. Hur det nu kan göra det, när Rx1day och Rx5day inte visar någon långsiktig, ökande trend.

Ytterligare ett index är SDII, ett enkelt nederbördsintensitetsindex. Det definieras med en formel som jag inte riktigt begriper:

GHCNDEX SDII ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Det var en nedåtgående trend tills ett rekord slogs i fjol. Det återstår att se om rekordet innebar ett trendbrott eller bara var ett tillfälligt avbrott på den nedgående trenden.

Nästa index jag visar är den totala nederbörden under våta dygn:

GHCNDEX PRCPTOT ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Vi ser lite svängningar upp och ned, medan det är tveksamt om det finns någon långsiktig trend.

CWD är maximala antalet dygn i rad med en nederbörd på minst 1 mm:

GHCNDEX CWD ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Detta index ökade fram till 70-talet, vilket tyder på fler dygn med nederbörd. Vilket också är att förvänta sig i en varmare värld. Men efter 70-talet har det inte varit någon ökning, utan kanske en liten minskning.

Torka är ett allvarligt hot mot samhällen och växtlighet, så det sista index jag visar en graf för är CDD. Vilket står för maximala antalet dygn i rad med en nederbörd under 1 mm:

GHCNDEX CDD ANN TimeSeries 1951 2021 84to84 180to180

Här har vi uppenbart en nedåtgående trend sedan 1951. Vilket borde betyda att torka har blivit ett mindre problem sedan 1951. Eller?

Hur är det då? Har nederbörden globalt blivit mer extrem? Antar vi att de senaste maximumen i olika data är tillfälliga undantag, verkar inte mycket tyda på det. Medan det för medier och de klimathotsreligiösa är självklart att nederbörden, liksom väder i stort, har blivit mer extrem.

För att få visa dessa grafer, måste jag ge referenserna till den vetenskapliga studie som data kommer ifrån. Vilket för GHCNDEX är denna:

 • Donat, M.G., L.V. Alexander, H. Yang, I. Durre, R. Vose, J. Caesar. 2013b. Global Land-Based Datasets for Monitoring Climatic Extremes, Bull. Amer. Meteor. Soc., 94, 997–1006. doi: 10.1175/BAMS-D-12-00109.1.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ett skyfall gör inget klimat.
  Det verkar vara en oscillation runt var 11:e år.
  Varför då?

 2. Richard

  #1 Solcykler.

 3. Lars Thorén

  Anekdotisk svensk väderanalys:
  50-talet. Varmt som helsicke. Getingsomrar. Kalla vintrar.
  60-talet. Skitdåligt eller skitbra?. Kalla somrar omväxlande med varma dito. Vintrarna slaskiga.
  70-talet. Varma och sköna somrar. Vintrar snörika nåt år men oftast slaskiga.
  80-talet. Varma somrar. Kalla snörika vintrar vissa år.
  90-talet. Minnet sviker.
  00-talet. Höststormar. Per och Gudrun. För övrigt sviker minnet.
  10-talet. Varmt och kallt om vartannat året runt.
  Idag. Vem bryr sig?

 4. mattias

  Och i Sverige ser det ut så här: https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819

  Möjligen kan man ana en korrelation mellan decennier som varit varmare än normalt (1930talet, 2000talet) och flera extremnederbördshändelser som skulle kunna förklaras med att varmare luft kan hålla mer vatten.

 5. Lasse

  SMHIs stationer har sammanställts:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.85549.1615388981!/image/medel-dygnsnbd-1900-2020.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/medel-dygnsnbd-1900-2020.png

  Ingen trend.
  SMHI gjorde ett misslyckat grepp när enskilda extrema regn sammanställdes (trenden bröts), nu är deras sidor om klimatet mer innehållsrika.
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/antalet-fall-med-kraftig-dygnsnederbord-1.76946

 6. Peter+Stilbs

  Borde vara närmast omöjligt att mäta sådant globalt – som det tycks att dessa diagram avser?

  För övrigt bör man erinra sig att Europa upptar 2% av Jordens yta,

 7. GHCNDEX är en NOAA-produkt:

  https://www.ncei.noaa.gov/products/land-based-station/global-historical-climatology-network-daily

  Ta en titt på graferna längre ner som visar på hur många stationer de samlar in data från.

 8. #2 Rickard
  Jag kan också tänka i solcykler och gissa.

  Finns det solcykelgrafer att överlappa med?
  I så fall är det lätt att förutse skördarna.

  Torkan är ett större gissel än för mycket nederbörd för bönderna.
  Sista grafen är intressant, torkan minskar.
  Det leder till välstånd och större skördar, vilket ger mer befolkning, vilket ger svårigheter när trenden vänder och torkan ökar.

 9. Ulf

  OT men viktigt.

  DN har i en artikelserie anklagat Sverige för att inte göra ”tillräckligt”, framförallt moderaterna. Läste ett inlägg bland kommentarerna som faktiskt hittills fått stå kvar.
  Hela resonemanget bygger på att vi måste räkna både konsumtion och vad vi producerar.
  Simpel matte ger förstås att om man räknar in import men inte räknar av export, så blir de teoretiska utsläppen långt högre än de verkliga. Alla länder räknar in sin import men inte av exporten. Mycket simpel matte.
  Den här typen av charlataner får alltså stort utrymme i DN.
  Vi har alltså politiker, tjänstemän och journalister som inte kan räkna mycket simpel matte.
  När sådant här lurendrejeri får publiceras så är det uppenbart att vetenskapen spelar ingen roll.

 10. mattias

  #9
  Dessutom är det väl så att det är vår export som gör verklig skillnad eftersom vår energiproduktion är i stort sett koldioxidneutral. Det är bättre om man vill minska världens koldioxidutsläpp att energikrävande produktion görs i länder med koldioxidneutral energiproduktion.

 11. Dagens fråga var om extremvädren ökar.
  Av framlagda grafer kan man väl knappast påstå sådant.

  Dock så egentlig mening med sista årets topp kan man väl säga så.

  Dessa klimathetsande religiösa med sina påståenden.
  Det känns som en enorm uppförsbacke med omvänd bevisbörda

 12. jax

  #9 Ulf
  Precis! Malm och stål står ju för en stor del av utsläppen i Sverige. Båda dessa produkter säljs ju på en global marknad och kan därför inte belasta Sveriges utsläppssiffror enbart.
  Men samtidigt, vem orkar numera bry sig om dessa reportage som svämmar över de svenska tidningarna. Har ett förslag:
  Lägg ner svensk press och börja sälj Guardian i stället. 90 procent av all alarmism kommer ju därifrån ändå.

 13. Simon

  #11 Johannes
  Exakt så, håller med. Jag är rädd att blir vi inte av med MP så är det stor risk att vi kör Sverige rakt tillbaka till medeltiden. Kommunisterna är lättare att hantera i och med att dessa är förutsägbara. MP har man ingen aning vilka galenskaper som läggs fram. Sekter är just därför svårare att få grepp om.

 14. jensen

  Om man skall karaktärisera ” hundraårsregn” statisktiskt, skall man väl räkna tillbaks ett antal hundra år.. T.ex 1804 och 1910 beträffande floden Ahr.
  Maxflödena då var 1 200 m3/sek resp 585 m3/s
  gentemot 470 m/s 2021

  Trots detta har man bebyggt översvämningsområden och rätat ut floder.

  Och varningssignaler fanns flera dygn innan, men eftersom det var klimatförändringarnas fel, så fanns ingen tid att råda på dessa.

  https://notrickszone.com/2021/07/23/alarmists-scaremongering-ignore-germanys-long-history-of-massive-flooding/

 15. Björn

  Åtminstone verkar det som om vi de tre senaste åren har fått en förändring i vädermönster lokalt, med förhöjd värme, köldknäppar och kortare intensivare regn. Men vi har ju också fått en förändrad vågighet i speciellt vår polnära jetström. Egentligen är ju detta vad man kan förvänta sig när stratosfären har mottagit mindre energi i UV-området, under snart 20 år. Eftersom det finns ett samband mellan UV och variationen av ozon, svalnar stratosfären sakta när mottagen energi i UV-området är reducerad.

  En svalnande stratosfär kan knappast gå spårlöst förbi, därför att stratosfären hänger samman med ekvatorområdet och polerna. Det finns en longitudinell cirkulation mellan dessa punkter genom stratosfären. Att polerna värms mer än tidigare kan bero på att svalare luft som landar i polområdena, omvandlas när den faller, till adiabatisk värme. Kanske det är dags att damma av den s.k Brewer-Dobson cirkulationen och dra fram den i verklighetens ljus, för klart är att den atmosfäriska cirkulationen ovanför troposfären är förändrad.

 16. #15 Björn
  Bra analys! Men den troposfäriska cirkulationen är också rubbad. Såväl Hadley som Ferrel cellerna har minskad styrka, vilket framgår genom att de subtropiska jetströmmarna har ’uppgått i de polära’. Förhållandet har pågått sedan en tid tillbaka, oklart hur länge.

 17. Lennart Svanberg

  Läser om Australien där väljarna klart säger nej till ”klimatomställningen” men då stryps finansieringen av viktiga projekt via aktivisternas inflytande på banker. Australien är det land där människor klarast ifrågasätter klimatalarmismen men aktivisterna lyckas ändå få med stora företag och regeringen på ”grön” omställning. Det är uppenbart enorma krafter vi har att göra med, som givetvis vi alla vet här på bloggen, och den här artikeln rekommenderas: https://www.skynews.com.au/opinion/gideon-rozner-australian-voters-dont-want-climate-action-at-expense-of-jobs-and-national-prosperity/news-story/eadc6913b7000278ff1ab034175e25ad

 18. Karl Eider

  ”Tusentals forskare” varnar om att vi måste sluta ”elda fossila bränslen och överexploatera djur och natur”, enligt Bioscience. Smålandsposten papegojar vidare. Tecknen på att detta är ”aldrig tidigare skådade uppgången i väderkatastrofer”.

  De säger:
  ”Världssamfundet och ekonomin försöker dundra på med ”business as usual” trots pandemi och klimatförändringar. Men det innebär att den ”aldrig tidigare skådade uppgången” i väderkatastrofer kommer att fortsätta, varnar tusentals forskare.”

  https://www.smp.se/nyheter/forskare-jordens-livstecken-rekorddaliga-fd6b2f42/

  Kanske skulle skicka vidare detta inägg till Smålandsposten. Fast troligen har det nog ingen inverkan på dem.

 19. Sören+G

  #18
  Rockström citerades i Vetenskapsradion i P1 i morse om samma sak. Enligt honom är det kört om vi inte snabbt som attan ställer om samhället. (”attan” la jag till).

 20. Lennart Svanberg

  #18 Karl – dessa människor med liknande åsikter har lyckats skapa ett globalt ’parti’ för att få oss övriga att tro på deras skräckpropaganda som svensk massmedia och etablissemanget utåt sett köper rakt av. Det skulle behövas ett globalt motparti som redan imorgon kunde svara och påvisa att alarmisterna har haft fel inte en eller två gånger utan samtliga gånger i sina förutsägelser. The world is crazy, what can we do about it?

 21. jensen

  Beträffande klimat-åsikter skall man grunda dessa på observationella fakta.
  Skall Sverige fortfarande se ” Energiewände” som eftersträvansvärt?

  https://notrickszone.com/2021/07/27/german-wind-power-consumption-plummets-20-in-first-half-2021-coal-power-consumption-jumps-38/

 22. CWD & CDD graferna hänger samman med utvecklingen av den relativa fuktigheten. Analyser från NOAA data och från Met.Office London visar bägge klart avvikande fuktighetstrender.
  • Så här har den relativa luftfuktigheten (%) utvecklats sedan 1970 vid olika atmosfärshöjder/tryck: (NOAA)
  Tryck———–1970——-2010——2018
  700mb———–51———-49———-48
  500mb———–43———-40———-41
  300mb———–44———-37———-39
  • Met Office avvikelser i relativ fuktighet, 70s till 70n, genomsnitt land & hav, från 1980-2020 visar
  a) variation upp och ner från 0:an fram till 2000
  b) kontinuerlig minskning uppgående till 0,75% därefter till 2020.

  Dessa data falsifierar ’greenhouse gas’ hypotesen: att stigande medeltemperatur medför ökad vattenavdunstningshastighet, som ökar vattenkoncentrationen, som ger upphov till ökande uppvärmning, tillsammans med CO2′.

  En ökande extremvädersituation med stundtals stora regnmängder under senare år sammanhänger med förändringarna i jetströmmarnas struktur och utbredning. I komplement till #16 är
  A. de nu ’sammanhängande polär-och subtropiska jetströmmarna’ visar på den f.n. varmare norra hemisfären svagare fragmenterat mönster.
  B. Dito på den f.n kallare södra hemisfären uppvisar tid efter annan superjetströmmar; nyligen en >1100 mil bred sådan från Antarktis strömmande upp över delar av Afrika med kända resultat.

  Väderanomalier kommer att fortsätta sålänge som jetströmmarnas struktur fortsatt visar upp ovanstående mönster.

 23. Arne Nilsson

  Nu har vi ju inte börjat att ”ställa om” ännu. Några väderkvarnar, batteribilar och liknande tillsammans med lite plastpåseskatt är väl det mest iögonenfallande. Så gemene svensk har inte märkt så mycket ännu. Vänta bara tills samhället ska ”ställa om” på riktigt. Då fattar nog folk. De små stegens tyranni går ju ett tag. Men när man ska ta ett riktigt kliv? Men kanske kommer det fortare än vi anar. Cementstopp, ingen slutförvaring av kärnavfall. Val om ett år.

 24. BG

  GP Kultur har lyckats publicera en riktigt dålig krönika fredagen den 23 juli: ”Skolstrejkerna för klimatet behöver bli riktiga strejker.”
  ”De bibliska associationerna är många när den tyska byn Schuld (”Skuld”) dränks i en förödande flodvåg. Men det är inte någon vredgad gud som som straffar en förfallen mänsklighet, extremvädret är räkningen för 250 års förbränning av fossiler som går till inkasso. … Översvämningarna, liksom värmerekorden i Kanada, skogsbränderna på USA:s västkust … är nämligen sådant klimatmodellerna förutsagt och är lika lite naturkatastrofer som trafikdöden.
  … den fossila offerröken stiger som aldrig förr mot en koldioxidstinn himmel medan bankernas överstepräster ber om ökad tillväxt …”

  https://www.gp.se/kultur/kultur/skolstrejkerna-f%C3%B6r-klimatet-beh%C3%B6ver-bli-riktiga-strejker-1.51575246

  Tidningen har tidigare en ledare hävdat att ”Klimatet måste kunna diskuteras” men i samma andetag bestämt att ”klimatförändringarna är verkliga och orsakade av människan är ställt bortom alla tvivel”.

 25. Björn

  Göran Åkesson [22]; Håller med: ”Väderanomalier kommer att fortsätta så länge som jetströmmarnas struktur fortsatt visar upp ovanstående mönster”.

  Det är just jetströmmarnas förändrade beteenden som kommer att bli klimatforskarnas huvudbry. Det går knappast längre att driva AGW som orsak till allt. Johan Rockström har ju i en artikel av Peter Alestig i DN, talat om en ”okänd kraft” bakom orsaken till den polnära jetströmmens förändrade mönster. Men ändå så hamnar han till slut i moraset och förklarar att det sannolikt är den globala uppvärmningen som är orsak. Om intellektuell ärlighet finns, kommer logik och kunskap vinna över den ideellt influerade klimatvetenskapen.

 26. PK

  Tack för intressant artikel. Ser fram emot en uppdatering från Lena Krantz på hennes utmärkta artiklar om EM-databasen också.

 27. Karl Eider

  #23

  Cementa har ju öveklagat till högsta domstolen. Man får hoppas att det går igenom. Dock lär det ta tid och hinner inte tas upp innan tillståndet går ut 31/10. Man jobbar med flera spår för att mildra konsekvenserna. Om inget görs och produktionen upphör i höst, så försvinner tre fjärdedelar av tillgången på cement i Sverige. Många olika byggen kommer drabbas. Flera byggföretag planerar varsel redan efter semestern. På sikt kan uppåt 400 000 jobb försvinna. Och det för ett land med en arbetslöshet som redan är en av de högsta i Europa.

  Vad kommer notan att landa på då? Byggen som inte kan utföras, massuppsägningar, mm.

  Huvva!

  https://www.cementa.se/sv/cementa-overklagar-mark-och-miljooverdomstolens-beslut-till-hogsta-domstolen

 28. tty

  Vad beträffar ”rekorden” ifjol tror jag vi lugnt kan bortse från dem. Så stora ändringar i global nederbörd mellan två år är fysiskt omöjligt utan en kraftig ökning av solinstrålningen.

  Förklaringen ligger troligen i följande varning från NOAA:

  ”Uneven updating; e.g. European and North American observations updated more regularly than African and South American observations”

 29. tty

  #22

  ”Dessa data falsifierar ‘greenhouse gas’ hypotesen: att stigande medeltemperatur medför ökad vattenavdunstningshastighet, som ökar vattenkoncentrationen, som ger upphov till ökande uppvärmning, tillsammans med CO2”

  Nej, inte helt. Med stigande temperatur kan den absoluta fuktigheten stiga trots att den relativa fuktigheten sjunker. Däremot motbevisas den gamla tron bland ”klimatforskare” att den relativa fuktigheten är temperaturoberoende, men att det inte håller vet ju å andra sidan vem som helst som har någon hum om meteorologi.

 30. tty

  #22

  Ja, jetströmmarna på södra halvklotet är mycket kraftiga och mycket långt norrut denna sydvinter. Ytterligare en ”friagem” på gång i Sydamerika. Räkna med stigande kaffepriser:

  https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#ws250-mslp

 31. Daniel

  Text-tv svarar på frågan, läser ”Extremt regnoväder i Kristianstad”. Läser också på text-tv ”Oåterkalleliga klimateffekter nära”. 14000 undertecknare konstaterar att läget förvärras mycket snabbt. Klimatöversteprästen Johan Rockström säger att årtiondet mellan 2020 och 2030 är avgörande för mänsklighetens framtid på jorden. Johan R är en av dom 14000. Kan han inte ta ett bad i kallt vatten och kyla ner sig lite. Vet ens Johan R vad han ska göra nästa vecka. Vem har gett han mandat att uttala sig om jordens framtid. Har han fått det av påven, eller av ärkebiskopen, eller av nån kompis. Ser just på text-tv att miljöpartiet i Novus mätning fått fantastiska 3,8 procent. Fantastiskt att detta lilla parti kan ha sån makt, sitta i regeringen. MP håller säkert med klimatoraklet Rockström om att oåterkalleliga klimateffekter är nära. Vilket extremt svammel. Här I Luleå är det idag ett fint badväder, 28 grader och sol. Bäst att passa på och ta sig ett dopp, imorgon kan det vara för sent. Jorden har då kanske brunnit upp, eller så har jag, med ålderns rätt, cyklat omkull.

 32. Lasse

  Kan ingen fråga ”tipping point Rockis” hur kanariefågeln mår?

 33. Skall man förklara graferna som denna tråd handlar om så måste det till en mekanism där CO2 över 410 ppm kopplas till extremväder men INTE under, t.ex. 405 ppm och lägre.

  Men var det verkligen extremväder 2020?? Var är katastroferna? Alla död kroppar, lämmeltågen av flyktingar??

  En graf som sträcker sig 1000 år tillbaks hade smakat.

  Men hallå, 50-60 mm regn på en timme någon stans i Sverige är ju vanligt, närapå obligatoriskt.

 34. Håkan Bergman

  Daniel #31
  Att dom orkar, vet dom inte att Svenne har semester, en ovanligt välförtjänt sån just i år. När Svenne inte sitter i solen och läppjar på nåt läskande sitter han framför tv’n och kollar OS.

 35. Claes Lindskog

  Apropå rapporten omnämnd i #18:

  I nov 2019 fanns en liknande rapport: 11000 ”forskare” skrev under en rapport som påstår att det råder klimatnödläge, rapporterade SVT, Expressen och SvD. Rapportens sammanfattning är nästan obegriplig och använder grafer över ett stort antal områden (inkl subventioner för fossila bränslen!?) som de påstår sammantaget pekar på att människan förstör planeten och kommer att ”förorsaka oöverträffat lidande” men för övrigt finns inget nytt eller konkret som rör just klimatet. Om graferna i något fall är relevanta så är de gravt vinklade och med axelval för att överdriva hotet. Klimatnödläget verkar bara lösas med extrem vänsterpolitik a la Greta. Rapporten är publicerad i en okänd biologitidskrift (tidigare känd för en artikel om isbjörnarnas snara utrotning) och är skriven av fem ekologer, så skogsskövling är en viktig tes men inget sägs om att världen trots det blir grönare och inget om att så många människoliv hittills räddats av ökade skördar och att 1 miljard människor de senaste 30 åren kommit över fattigdomsgränsen. Bland undertecknarna finns bara ett mindre antal med högre akademisk utbildning (minimumdefinitionen på ”forskare”) och bara en handfull meteorologer eller klimatforskare (ca 2% enligt en annan bedömning) men ingen av de seriösa klimathotstroende forskarna och inte ens Rockström. Med är däremot Paul Ehrlich, den person som sedan 1970-talet har publicerat flest katastrofvarningar i världen (alla felaktiga), Musse Pigg (!?), Albus Dumbledore (rektor på Hogwarts), ett stort antal ekologer, biologer, många studenter och aktivister av olika schatteringar, många personer med identiska namn och titlar (där bara en bokstav skiljer mellan personerna), ett antal fiktiva universitet samt två svenska genusforskare. Rapporten verkar vara ett lurendrejeri från början till slut som kanske knappt ens lurar journalister. Med hänvisning till ”forskarnas” upprop ville kända demokrater i USA inkl AOC (kongressledamoten som precis som Rockström vill låna pengar för att avskaffa näringslivet) att man skall minska på jordens befolkning. Säkert en hypersnabb åtgärd!

 36. #29 tty
  Menar Du den absoluta eller den specfika fuktigheten? Med betoning på Ditt ’kan’ undersöktes den specifika luftfuktigheten på olika höjd vid västra Stilla Havet perioden 1973-1997, en tidsperiod med stigande temperatur enligt IPCC, genom observationssystemet TOGO-COARE-IOP. Då erhölls följande värden:
  •+1,3 % vid ytan
  •- 6,8% vid 650 m.ö.h.
  • -10% vid 1300 m.ö.h.
  • -29% vid 5000 m.ö.h.
  Hur står detta till Din invändning ’kan’?
  Jag frågar, eftersom jag inte är meteorologiskt utbildad.

 37. sibbe

  jensen
  11:28, 2021-07-28
  14
  Om man skall karaktärisera ” hundraårsregn” statisktiskt, skall man väl räkna tillbaks ett antal hundra år.. T.ex 1804 och 1910 beträffande floden Ahr.
  Maxflödena då var 1 200 m3/sek resp 585 m3/s
  gentemot 470 m/s 2021
  Trots detta har man bebyggt översvämningsområden och rätat ut floder.
  Och varningssignaler fanns flera dygn innan, men eftersom det var klimatförändringarnas fel, så fanns ingen tid att råda på dessa.
  https://notrickszone.com/2021/07/23/alarmists-scaremongering-ignore-germanys-long-history-of-massive-flooding/

  Tja, allt är relativt.
  Mitt barndomshem ligger vid en liten bäck kallad Weil. I Taunusområde norr om Frankfurt, i Tyskland.
  Kan berätta att dalen drabbas med ca 30 års mellanrum av omfattande översvämningar, sedan urtiden. Förr var det för att folket inte lydde sin gud, ett försök att bränna en häxa i dalen på 1600-talet lyckades man ändå avstyra.
  Översvämningar på 1950- 80 talet skylldes på atomförsöken.
  Mina förfäder bodde alltid nära bäcken, och var noga med att alltid ha saker och ting, som kunde fara illa i en översvämning snabbt och enkelt kunde räddas undan bortom vattnet.
  Jag ärvde sedermera huset, och sålde den för ett antal år sedan. I fjol kom sen följande översvämning, som drabbade även flera NYA hus som byggdes ännu närmare vattnet. I kyrkbyn översvämmades supermarket, som också byggdes för nära bäcken. Orsaken, det vet ni väl, är klimatförändringen.
  Områden i Eifel och omgivning drabbades på 1300 talet av starkregn.
  Starkregn som nästan årligen drabbar olika bergsbyar på både sidor Alperna, ända till Kaukasus.
  Orsaken till en stor del av förödelsen är att man dikade ut små och stora bäckar och byggde underjordiska kanaler,ovanpå asfalterade man. Ett starkregn ryms inte i små cementrör, utan rinner med accelererad fart nedför berget.
  Synd om dödsfallen som hade kunna förhindras genom klok politik.
  Dumm gelaufen. Tyvärr saknas kloka beslutsfattare…

 38. Rossmore

  #31 m.fl.
  Reagerade också på Text-TVs ”14 000 undertecknare”. Undrar lite över hur akademisk forskning fungerar nuförtiden. Är det den som får ihop mest underskrifter som har mest rätt? Vad innebär det att en av de 14 000 har fel eller att en annan person med avvikande slutsats har rätt?

 39. Lennart Svanberg

  #38 Rossmore – vi lever i aktivismens tidevarv där vetenskap slutat att vara ledordet utan den som lyckas skrika högst är den som vinner. En tanke är att internet skapar historielösa människor då vi ej läser trycksaker som förut. Istället är det ständigt nya uppdateringar som gäller så Nu måste vara den viktigaste tidpunkten i världshistorien när Då är bortglömt nästa dag.

 40. Rossmore

  #39
  Yep! Det är förmodligen så!

 41. tty

  #36

  Jag menar absolut fuktighet, eftersom det är det mått som är mest relevant när det gäller klimat (växthuseffekt, konvektion).

 42. Sören+G

  #39
  Ja folk lever tydligen i nuet. Historia-ämnet har ju länge ansetts som mossigt.

 43. bength

  Tony Heller har senaste veckan lagt ut några videos som sätter sommarens väderhändelser i lite perspektiv…
  https://www.youtube.com/watch?v=Sumc9tZ9-eg
  https://www.youtube.com/watch?v=HgPstvxEeSU
  https://www.youtube.com/watch?v=836vqHf1SbA
  https://www.youtube.com/watch?v=USKh12-8y-w

 44. Lars Kamél

  Jag hade glömt att GCHN är ett nätverk av väderstationer, inte ett institut.
  Varför tror folk numera att vetenskap avgörs genom omröstningar, opinionsundersökningar eller vem som får ihop flest underskrifter till upprop? Får inte skolbarnen lära sig någonting om hur vetenskap går till?
  Har någon kollat upp hur många av de 14000 som är klimatforskare? Om ens någon? Är ens alla 14000 verkliga personer?

 45. Lars Cornell

  #36 #41 Jag hänger inte med i logiken.

  Den mesta vattenångan bildas i ekvatornära hav eftersom det
  – är så varmt där
  – tillförseln av nödvändig energi är större där eftersom solens strålar går mer lodrätt ned i havet under längre tid.

  Mängden vattenånga som luften kan ha ökar mer än linjärt med temperaturen.

  Men
  – ekvatornära hav (huvudsakligen Karibien för oss) har inte blivit signifikant varmare och den vattenånga som avges är därför ungefär oförändrad.
  – för att regn skall falla behövs avkylning. Det sker när luftmassorna glider iväg norrut. Men här är klimatuppvärmningen något större än för klotet som genomsnitt. Luftmassorna möter således en varmare omgivning vilket måste ge resultatet att mindre nederbörd faller.

  Man kan också se det så att den nederbörd som faller måste glida iväg litet längre norrut än tidigare för att avge samma mängd vatten.

 46. Lennart Svanberg

  #42 – Sören – Har ägnat semestern åt att läsa en ny Churchill biografi. En statsman som pluggade varje dag, läste ’allt’, och ofta fann svaren till nutida problem i historien. Bland annat byggde hela krigsstrategin för de allierade under andra världskriget på lärdomar från hans förfader lord Marlboroughs vinst mot fransmännen i början av 1700 – talet.

  Att Public Service idag tillåter Rockström dra tvärsäkra uttalanden om att CO2-utsläpp är orsaken till översvämningar i Tyskland utan att ens befinna sig på plats är ett historiskt och intellektuellt haveri av ofattbara mått.

  Som Bertrand Russel sade: ”Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra på allting – och de kloka så fulla av tvivel.”

 47. Berra

  OT: Kan det vara så att hela Cementa-affären är för att mörka att mp inte vill ge klartecken för mer mellanlagring av kärnbränsle?

  Det beslutet måste ju tas av regeringen under augusti (eller september) för att kärnkraften inte ska stanna inom några år då lagringsutrymmet tar slut.

  Tänk om mp är så känslokalla så de utövar utpressning på resten av regeringen med alla kärnkraftverk i Sverige mot några hektar natura2000-område i potten.

  Vilken triumf det skulle vara för mp att fått all kärnkraft (förutom Barsebäck) nedstängd på bara 2 mandatperioder.

 48. Daniel

  Tror att det var kyrkofader Augustinus som skrev att historien finns i våra minnen, nutiden i våra sinnen och framtiden i våra visioner. David Ingvar skrev att det är viktigt att det är jämvikt mellan imperfekt, presens och futurum.

 49. tty

  #45

  ”– för att regn skall falla behövs avkylning. Det sker när luftmassorna glider iväg norrut. Men här är klimatuppvärmningen något större än för klotet som genomsnitt. Luftmassorna möter således en varmare omgivning vilket måste ge resultatet att mindre nederbörd faller.”

  Nej, Större delen av allt regn sker när luften stiger och kyls av och vattenångan kondenseras. Det mesta av vattenångan som avdunstar från tropiska hav faller ned i samma tropiska hav p g a konvektiv molnighet. Kolla på denna karta från TRMM-satelliten (Tropical Rainfall Measurement Mission):

  https://www.kindpng.com/picc/m/410-4100600_trmm-annual-avg-rainfall-1997-circle-hd-png.png

  Det är därför som temperaturen i de tropiska haven är så anmärkningsvärt stabil. De har helt enkelt en termostat, t o m under istidsmaxima blir de bara några grader kallare. Men då blir det rejält torrt på högre breddgrader eftersom mindre vattenånga avdunstar.

  För övrigt så är de vertikala rörelserna extremt viktiga för regn även på högre breddgrader, med t ex orografisk nederbörd på lovsidan av bergskedjor och regnskugga på läsidan.

  Geografin spelar överhuvud taget en mycket stor roll för vädret i allmänhet och värmetransport/regn i synnerhet, något som ofta ignoreras.

 50. Sören+G

  Bolund ska få slut på katastrofala översvämningar och skogsbränder genom att snabba på tillståndsprövningen för gröna investeringar.
  Citat:
  Per Bolund
  22 juli kl. 19:30 ·
  Effektiva tillståndsprocesser ska se till att klimatomställningen inte får vänta!
  Idag har jag presenterat ett viktigt regeringsbeslut för att öka takten i klimatomställningen. Ett beslut som kommer möjliggöra för mer effektiva tillståndsprocesser och tidsbegränsade tillstånd så att alla verksamheter är i linje med riksdagens klimatmål. Klimatomställningen kan inte vänta och därför behöver vi underlätta för industrier och företag som vill vara med i den gröna omställningen och ge dem snabba besked när de vill ställa om.
  Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. En förutsättning för att nå dit är att industrier som har ambitiösa planer för omställning kan genomföra dessa så snabbt som möjligt. Därför har regeringen idag beslutat att titta närmare på om det bör införas ett begränsat förtursförfarande för tillstånd till verksamheter som vill genomföra förändringar som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå målen i det klimatpolitiska ramverket.
  Det är bråttom att agera, och då kan vi inte låta tillståndsprocesser stå i vägen för omställningen. Vi ser idag katastrofala översvämningar i Europa och extremhetta i Nordamerika för någon vecka sen, med nya temperaturrekord. Vi måste agera nu för att sänka utsläppen och göra det lättare att ställa om!

 51. Anders

  #35 Claes Lindskog. Utmärkt! Din reflektion förekom min när Du skrev: ”Om graferna i något fall är relevanta så är de gravt vinklade och med axelval för att överdriva hotet.” Jag tillägger: Ponera betraktarnas gäspningar om åtminstone y-axeln börjat vid 0. Sätts även x-axelns start till 0 påvisas vårt extremt begränsade dataunderlag.

 52. Robert Norling

  #50 Sören+G”
  Det är bråttom att agera, och då kan vi inte låta tillståndsprocesser stå i vägen för omställningen. Vi ser idag katastrofala översvämningar i Europa och extremhetta i Nordamerika för någon vecka sen, med nya temperaturrekord. Vi måste agera nu för att sänka utsläppen och göra det lättare att ställa om!”

  Frågan är.
  Hybris eller storhetsvansinne??

 53. foliehatt

  Sören+G och Robert Norling,
  Det vi ser är valrörelserelaterat. Värmen över Sverige 2018 kom lägligt för Mp och användes hårt av dem i valrörelsen.
  Det finns inga garantier (trots vad Mp hävdar) att sommarens väder 2022 blir lika användbart som del av valpropagandan – så det gäller att smida när järnet är varmt – och mjölka denna sommars händelser så mycket att det räcker hela vägen till september 2022.

  En hoper beslut om åtgärder idag gör att man kan hänvisa till dem i valrörelsen och på så sätt hålla årets tyska översvämningar, etc, vid liv ett år till. Oavsett vad vädret blir nästa sommar.

 54. Daniel

  Där kom den. Dagens klimatlarm. Ett långt inslag i nordnytt om att den globala uppvärmningen gör att tillgången på hjortron blir sämre och sämre och sämre osv. Eländes elände upphöjt i kubik. I Västerbottens inland är årets hjortronskörd den bästa på 50 år. Råkar ha en son som plockat 30 kg i närheten av Vindeln, smakade av dom igår. Han har aldrig sett så mycket hjortron, och han har plockat i 30 år. Jag har plockat hjortron i sen 1965. Väldigt bra tillgång i år och bra kvalitet. Vilket extremt dåligt och lögnaktigt reportage av nordnytt. Covern Climate Now arbetar hårt. Gott om extremister på SVT.

 55. Rolf Mellberg

  #18 Karl

  Du kan väl knåpa ihop en insändare till SMP i stil med följande synapsis:

  Korrelationen mellan CO2-utsläpp och pandemier är ju kristallklar.
  Med lite mer värme och regn så inser mikrobiologer sitt ansvar och utför sin svåra uppgift att koka ihop ett dödligt virus och släppa det loss i syfte att återställa balansen genom att minst halvera planetens mängd av ”ohyra”.

 56. Lasse

  #49 mfl
  Det är tydligt att regnmängden kring ekvatorn över havet har en avkylande funktion.
  Ceresdata bearbetade av Willis E har visat detta.
  https://wattsupwiththat.com/2020/09/23/watts-available/

  Ökande strålning där ger minskande temperaturer!
  https://i0.wp.com/wattsupwiththat.com/wp-content/uploads/2020/09/ceres-sst-vs-available-solar.png?resize=720%2C671&ssl=1

 57. Tack Lars för din sammanställning. Själv gnetar jag på lite i DN (kommentar till artikel av Alestig)

  ”Saken är lite genant. Om extrema väderhändelser byggs upp av väderförhållanden säg de sista sex månaderna så blir medias löpa amok över Tyskland, Kanada, Ryssland osv, ja just det, genant. Globalt har nämligen sista halvåret varit kallt, ungefär som genomsnittet sen 1979. Samma gäller om de sista sex månaderna byts mot en kortare period (verkar rimligare) närmare i tiden. OK, kanske kan någon presentera en teori om att skyfallen över Västeuropa hade sin grund i den globala värmen under 2016 eller kanske 1998 men tills dess förblir saken, ja just det, genant. UAH_LT_1979_thru_June_2021_v6.jpg (749×432) (drroyspencer.com)

 58. Karl Erik R

  #54 Daniel
  Monumental kunskapsbrist hos Nordnytt. Det allra största hotet mot en bra hjortronskörd är kyla och frost under blomningstiden. Mer värme ger bara mer hjortron. Eftersom de växer på myrar så är torka ett litet problem.

 59. Vill passa på tillfället att ifrågasätta ytterligare en GW-hypotes (jmf #22, #36). Den lyder ung så här: ’Högt belägna moln är mycket kallare än jordytan. Vid förekomst av dessa fångas mer värmeenergin in i atmosfären och jordens genomsnittstemperatur ökar’ (GW). Om GW är sann p.g.a. sådan effekt borde tillräckligt stora differenser kunna mätas i uppåtgående strålning från jordytan beroende på varierande molnighet.
  Estimat från 16 års satellitmätningar av NASA visar följande: (W/m^2)
  Molnighet—-Strålning från jordytan—-Strålning vid TOA
  Normal————–398,167——————–237,889
  Klart väder———-397,445——————–262,503
  Normal u.a.———398,129——————–238,168
  Klart väder u.a.—–397,387——————–262,979
  (u.a.= utan aerosoler)
  • Enligt min uppfattning är skillnaderna för små avseende strålning från jordytan, jämfört med dito vid TOA, för att vi ska kunna tro på den angivna hypotesen.
  • En annan konsekvens är att uppmätta variationer i strålning vid TOA inte anger någon förändring i ’växthusgaseffekt’, något som många ’klimatvetare’ anger i sin operationella definition därav.
  • Professor Happer har troligen fel i sin tolkning av Schuster-Schwarzschild-Ekvationens modellutslag. I ovanstående tabell är skillnaden vid TOA Klart väder u.a.-Normal molnighet >25 W/m^2. Vi skulle alltså få från dag till dag en nästan lika stor skillnad i ’växthusgaseffekt’ som åstadkommes av CO2!! Happer anger den som diff mellan 307-277=30 W/m^2. Och detta utan att strålningen från jordytan nästan alls förändras, enligt tabellen.

  Något är uppenbarligen fel, antingen i data eller tolkningen av strålningsdata, från verkligheten eller modeller.

  Själv tror jag att tolkningen av strålningsdata är felaktig. Den elektromagnetiska strålningens egenskaper är att den tappar kraft och förskjutes mot längre våglängder vid träff av atmosfärens molekyler (som ges energi), skapar energiomsättning utan identisk uppvärmning. Enligt tabellen ger vatten större effekt än aerosoler, vilket är naturligt beroende på förekomst. Dessutom sker hos vatten upptag och omsättning av fotonenergi vid vissa våglängder.
  Om min analys är någorlunda korrekt kan vi helt bortse från att någon ’växthusgaseffekt’ skulle kunna påverka jordytans temperatur.

 60. Simon

  När det gäller tillgången på hjortron så har jag aldrig sett mer hjortron än i år.

 61. ”När det gäller tillgången på hjortron så har jag aldrig sett mer hjortron än i år.”

  Liksom infantil GW-propaganda. Finns det ett samband, eller har det med antalet gråsuggor att göra?

 62. Simon

  #61 Alvar
  Det var en konfirmation av #54 Daniels uppgifter. Min uppfattning är alltså att media, i detta fallet Nordnytt far med osanningar som saknar förankring i verkligheten. Att media far med osanningar är ju iofs ingen nyhet för oss här på KU.

 63. #62
  Ingen fara Simon. Jag förstod nog det, men det är bara det att det är frestande att skämta om eländet, till dess hela ballongen spricker.

 64. Simon

  #63 Alvar
  Ja man kan snart inte göra annat åt den galenskap som brett ut sig alldeles för länge. Jag tror liksom du att ballongen snart är så full att den spricker av sig själv 🙂

  Förhoppningsvis frågar sig folk om 10 år var den där galne tv-agronomen/domedagspredikanten tog vägen.

  Eller vid närmare eftertanke kanske det är bättre ingen kommer ihåg honom alls 🙂

 65. Lasse

  #64
  Det var ett inslag under rubriken” kommande befarade förändringar”
  En expert som ville besöka myrarna och få lite uppmärksamhet. Humlor ger goda skördar nu. Humlor flyr norröver om det blir varmare men det är inte säkert om de gillar hjortronblomman.
  Två om!
  Och besöket blir betald arbetstid
  Och vår tid blir upptagen av spekulationer.

  #59 Intressant om strålning.

  Vi vet att molnigheten har avtagit vilket givit oss 20% fler soltimmar. Går det att säga hur stor ökning av instrålning som sker med dina data?

 66. tty

  #59

  ”Den elektromagnetiska strålningens egenskaper är att den tappar kraft och förskjutes mot längre våglängder vid träff av atmosfärens molekyler (som ges energi), skapar energiomsättning utan identisk uppvärmning.”

  Ja och nej. När fotoner absorberas av gasmolekyler så avges de i princip i samma frekvensband där de absoberades, men oftast så termaliseras den absorberade energin genom molekylkollisioner innan den hinner avges, och då blir resultatet en nettouppvärmning.

  ”Dessutom sker hos vatten upptag och omsättning av fotonenergi vid vissa våglängder.”

  Återigen ja och nej. Det stämmer för vattenånga men inte för vatten i flytande eller fast form (som t ex moln) som istället är i stort sett svartkroppsstrålare och därför absorberar och avger fotoner på alla frekvenser.

  Överhuvud taget är moln ett mycket komplext fenomen. Det är sant att moln på hög höjd normalt är mycket kallare än marken under dem och därmed avger mycket mindre (svartkropps)strålning, men å andra sidan har de mycket högre albedo än marken och reflekterar därför en stor mängd solstrålning som därmed aldrig når marken och absorberas där. Detta gäller i synnerhet över hav som har mycket lågt albedo. Dessutom kommer en stor del av den strålningsenergi som i synnerhet konvektiva moln avger från latent värme som frigörs när vattenånga kondenseras och/eller fryser och har alltså transporterats upp från marken. Jag tror att alla som har vistats i ett fuktigt tropiskt klimat är väl medvetna om denna ”termostateffekt” där det ofta är ganska klart på morgonen, molnen växer upp och tätnar på dagen och det blir regn mot kvällen. I princip fungerar det ofta likadant även på tempererade breddgrader sommartid, fast inte lika pålitligt. Som idag t ex. Ta SMHI:s radarkarta:

  https://www.smhi.se/vader/radar-och-satellit/radar-blixt/q/Stockholm/2673730

  Zooma in södra Sverige och backa tiden till midnatt onsdag/torsdag då gårdagens konvektiva moln/nederbörd i stort sett kollapsat, och så dra tiden fram till nu och se processen i full aktion när åskskurarna växer upp.

  Låga sammanhängande stratusmoln har kraftig kylande effekt eftersom albedoeffekten blir kraftig, och skillnaden i temperatur/svartkroppsstrålning uppåt blir liten.

  Höga tunna moln, typ cirrus kan dock ha en netto uppvärmande effekt även på dagtid, eftersom de har liten albedoeffekt men absorberar IR-strålning kraftigt och återutstrålar hälften nedåt.

  Nattetid och vintertid värmer däremot moln oftast eftersom det finns litet eller ingen solstrålning att reflektera, men molnen hindrar utstrålningen mot rymden. Fast å andra sidan kollapsar konvektiv molnighet snabbt på kvällen (utom ibland över tropiska hav).

 67. #66
  ’Men oftast så terminaliseras den absorberande energin genom molekylkollisioner innan den hinner avges och då blir nettoresultatet en uppvärmning’
  Ja och nej. Hur vet Du det exakta resultatet? Dessutom talar vi här om höga moln där molekyltätheten är låg, utanför molnen. Nettouppvärmning mot jordytan uppstår inte omedelbart p.g.a. molekylkollisioner på hög höjd. Jag relaterar som Du ser strålning vid TOA mot ’resulterande’ strålning från jordytan. Din invändning är inte relevant.
  ’Det är sant att moln på hög höjd är mycket kallare än marken under och därmed avger mycket mindre (svartkropps)strålning, men å andra sidan har de mycket högre albedo än marken och reflekterar därför en stor mängd solstrålning som därmed aldrig når marken och absorberas där’.
  Ja och nej. Du missar att de tal jag anger är strålning vid TOA. Om Din utsaga vore rätt skulle alltså den uppmätta strålningen vid TOA istället ökas genom reflektion och därför ha ett högre värde vid höga moln. Data visar tvärtom. Din invändning är inte relevant.
  ’Dessutom kommer en stor del av den strålningsenergi som i synnerget konvektiva moln avger från latent värme när vattenånga kondenseras och/eller fryser och har alltså transporterats upp från marken’
  Hm nej, vatten från marken måste, alltså vid 1 bars tryck upphettas till 100°C för att bli vattenånga. Det sker inte. Därför är den konvektiva värmetransporten inte avseende vattenånga utan nanopartiklar av vatten. Den latenta värmen finns därför inte på det sätt Du anger. Din utsaga är inte relevant. Det finns ingen fysikalisk relevans i att anta att först sker en energikrävande fasomvandling från vatten till vattenånga vid marken som vid viss höjd återomvandlas genom fasomvandling till fast vatten/is som därefter faller ut som regn.
  Jag uppskattar Ditt försök att diskvalificera min analys. Men faktum kvarstår enligt de premissser jag angett i tabellen. Mitt eget ifrågasättande av Happers resultattolkning finns kvar såväl som huvuddelen av den tolkning jag framfört.

 68. Bert+Nilsson

  #67

  Det är ett välkänt faktum att även snö så småningom torkar bort även vid kyla så jag tillåter mig tvivla på att det krävs 100 grader för att bilda ånga.

 69. #65 & #49 Lasse
  Solinstrålning är genom arbiträra modeller och felaktig grundanalys ett sorgligt kapitel i klimatdebatten. T.o.m. den kompetente Soon, en av de astrofysiker jag sätter stor tilltro till och som jag träffat personligen, har missuppfattat solinstrålningens effekt i de analyser Du refererar till. Han har rätt i sak men har fel ingångsvärde, eftersom han utgår från CERES data. Om vi refererar till de hydrologiska processerna inom det Tropiska området måste vi utgå från solinstrålningens effekt under dagtid, inte ett generellt snitt för hela jordytan över dygnets 24 timmar. Det är under de intensiva solinstrålningstimmarna dagtid som ’energiprocesserna’ uppstår. En korrekt, enligt mig, bestämning av solinstrålningens effekt under dagtid, måste ske med Lamberts Cosinuslag. Den ger att före reflektion mm. effekten genomsnittligt för hela det Tropiska området är 832 W/m^2. Om vi antar 30% schablonmässigt avdrag därifrån blir uppvärmningseffekten, i snitt för hela det Tropiska området dagtid, +>45°C, utan hänsyn till någon ’växthusgaseffekt’, som därför inte kan existera. Självklart uppstår för jordytans effektiva avsvalning därför många interrelaterade processer. Här behövs mer forskning för att bena ut processernas samband. Vi kan avläsa resultatet, ett klimat som främjar kolbaserat liv till ’lands och sjöss’.

 70. #68 Bert+Nilsson
  Du relaterar till avdunstning, som sker genom att vissa vattenmolekyler har högre energinivå och därför förmår lämna ’det övriga sällskapet’. Det blir ingen vattenånga utan vatten förblir i nanostorlek, vissa sammanhängande molekyler.

 71. Adepten

  Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka detta inlägg!?
  Man får faktiskt intrycket av att en tippningpoint har inträffat p.g.a. att CO2 halten har överstigit 400 ppm.
  Jag förstår att Johan Rockström och 14000 klimatforskare ger uttryck för sina superextrema farhågor om de diaboliska väderhändelserna på planeten efter att läst Karl Eiders länk. https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biab079/6325731?login=true
  Men som tur är kan tty med sina eminenta rön lägga sordin på dessa stundtals extrema farhågor kring väderhändelser som uppstår både nu och då i ett kaotiskt klimatsystem med påverkansmekanismer från stabila bergkedjor och geografi 🙂

 72. Daniel

  Varför stannar Rockström kvar på den livsfarliga planeten jorden. Är det inte dags att han utvandrar till Mars.

 73. tty

  #67

  Jag hoppas du har klart för dig att CERES mäter långvågs- och kortvågsstrålning separat och att dina siffror avser långvågsstrålning.

 74. tty

  #72

  Det är mycket mer CO2 i Mars atmosfär än i Jordens (ca 4,5 mb mot 0,4 mb). Däremot nästan ingen vattenånga.

 75. Daniel

  # 74 ttt Tack för den upplysningen. Det inte tty har kunskap om klarar man sig utan. Lyssnar extremt mycket mer på tty än på Rockström.

 76. tty

  #71

  Jag har tittat på den länkade artikeln och tidskriften. Jag anser mig rätt väl orienterad inom biovetenskaperna men hade aldrig hört talas om den förut.

  Och det var knappast någon stor miss. Den är tydligen helt inriktad på vad som i USA kallas ”biobabble”, kort sagt meningslöst nonsens uppiffat med en komplicerad ”biologisk” vokabulär. Eller vad sägs om följande abstract (som till råga på allt är ”Editors Choice”):

  ”Inclusive Sustainability Approaches in Common-Pool Resources from the Perspective of Blackologists

  The tragedy of the commons posits that depletion of common resources harms all stakeholders. Although such a downward spiral is plausible, the potential outcomes are far more complex. In the present article, we report on this coupled feedback between resource strategies and the environment from the perspective of Blackologists. We fully embrace that our understanding and appreciation for nature are inherently shaped by our identity, culture, and lived experiences. First, we deconstruct the uses and beneficiaries of the shared resource. Then, we identify potential cascades of conflict through the lens of resource partitioning, plasticity, and mitigation strategies recognizing the inherent human dimension nested within these dynamics. We emphasize that who studies these processes can alter the framing and outcome of the tragedy through several case studies. We recommend that avoidance of environmental tragedies is possible with inclusive engagement, interdisciplinarity, and oversight at different spatial and temporal scales.”

  Jag ska inte avslöja vad en blackolog (svartolog?) är, det får ni googla fram själva.

 77. tty

  #67

  ”Hm nej, vatten från marken måste, alltså vid 1 bars tryck upphettas till 100°C för att bli vattenånga. Det sker inte. Därför är den konvektiva värmetransporten inte avseende vattenånga utan nanopartiklar av vatten. ”

  Herregud, hurdan är egentligen fysikundervisningen i svenska skolor nuförtiden?

  En vätskas kokpunkt är den temperatur där dess ångtryck är lika med trycket i omgivningen och där därför all vätska kan övergå till gas. Det innebär inte att vätskan inte kan förgasas vid lägre temperaturer, bara att dess maximala partialtryck måste vara lägre än trycket i omgivningen. Har du hört talas om termen ”relativ fuktighet”? Det är ett mått på hur mycket vattenånga det finns i atmosfären relativt den maximala möjliga mängden vid givet tryck och temperatur. Förmodligen har du också någon gång märkt att luft kan vara (och kännas) mer eller mindre fuktig.

  Här har du en bild som visar vattens ångtryck i förhållande till temperaturen:

  http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/fall15/atmo336/lectures/sec1/SaturationVaporPressure3.gif

  En annan sak du kanske inte heller vet. Vattenånga är helt genomskinlig och färglös (ja inte riktigt, den har faktiskt en mycket svagt blå färg). Den vitaktiga ”ånga” som stiger upp från en kokande kastrull är en blandning av vattenånga och små vattendroppar, dimma helt enkelt. Värmetekniskt kallas det ”våt ånga”, ren vattenånga är ”torr ånga” eller ”överhettad ånga”, det sistnämnda om temperaturen är högre än kokpunkten vid aktuellt tryck. Sådan ånga kan vara mycket lömsk om den börjar läcka eftersom den är osynlig nära läckpunkten utan först blir synlig när den expanderat och kylts av tillräckligt för att vattendroppar skall bildas.

 78. Lasse

  #67 Nyss såg jag hur gräset och taket ångade efter det att solen kommit fram efter en regnskur.
  Dimman som bildades skingrades av vinden.
  En observation. Gas eller droppar eller en kombination?

  Willis E gör en reflexion på en artikel som leker med små differenser i osäkra värden på strålningen , kan vara relevant i sammanhanget:
  https://wattsupwiththat.com/2021/07/29/earths-energy-imbalance/

 79. Det är alltid ”upplyftande” att gå in och läsa kommentarerna på KU när man varit borta ett tag. Ett speciellt tack till ”tty” för Dina bitande ironiska (och väl grundade) kommentarer, sitter fortfarande med skrattbubbel i magen 😉

 80. Lasse

  #69
  Du ifrågasätter CERES strålningsmätningar vid ekvatorn som driver de hydrologiska processerna.
  Varför ta omvägen via strålningsmätningar om det är nederbörd vi talar om?
  Vad säger mätningarna om den utvecklingen?

 81. tty

  #78

  ”Gas eller droppar eller en kombination?”

  En kombination. Just efter en regnskur och över en våt yta är den relativa fuktigheten nära 100%. Solen värmer upp taket kraftigt och vatten avdunstar, men den stigande fuktmättade luften kyls snabbt av litet grand och en del av vattnet kondenseras.

 82. #tty
  #73
  Det är jag klar över, medvetet valt, eftersom syftet var att ifrågasätta dels vissa klimatvetares ’operationella definition av växthusgaseffekten, dels Happers tolkning av dito.
  #77
  Jag känner mig inte alls träffad, om det var syftet, av sentensen kring ’den nutida fysikundervisningen i svenska skolor’. Formuleringen har ingen bäring alls på min situation.
  Anm. 1. Den typen av presumtiva invektiv har ingen inverkan på mig. Så i fortsatta ev diskussioner kan Du bespara Dig mödan att lägga energi på formulering av sådana. De är kanske mest avsedda att fortsatt flörta med ’Dina devota skrattare’ på bloggen, som även finns representerade i aktuellt ’flöde’.
  Anm. 2. För att förekomma ev sarkasmer kan jag meddela att ’jag gått i skolan och blivit undervisad i fysik’

  Så till några sakfrågor:
  • Jag erkänner att jag missade frågan om ’det maximala partialtryckets relativitet’.
  • Däremot undrar jag om Du kan kvalificera ’stor del’ vad gäller den konvektiva värmetransmissionen ’från marken’ vad avser ’vattenånga’? Min egen uppfattning, som kan vara fel, är att ’stor del’ av dito avser nanopartiklar av vatten.
  • Referensbilden kring ångtrycket hade Du kunnat bespara Dig. Det är allmängods. Den visar dock just det som jag noga beskrev om ’jordytan, 1 bars tryck, 100°C’. Det hade kanske varit mer på plats om Du hade refererat en länk till ett psykrometridiagram, beskrivning av absolut- relativ- specifik luftfuktighet, eller varför inte om Daltons Lag, eftersom Du var upptagen kring dessa frågor i ett tidigare skede i kommentarflödet.

  I övrigt noterar jag, som min egen sammanfattning, att Dina kritiska anmärkningar och detaljpåpekanden till trots, mina generella slutsatser från #59 står sig. För egen del avslutar jag mina kommentarer här.

 83. tty

  ”Min egen uppfattning, som kan vara fel, är att ‘stor del’ av dito avser nanopartiklar av vatten.”

  Det är lätt att konstatera. Om sådana partiklar vore vanliga skulle man få en kraftig Mie-spridning av ljus i konvekterande luft. Vilket man också får när sådana partiklar faktiskt uppstår (=moln). Din hypotes förutsätter alltså att konvektiv molnighet sträcker sig ned till mark/vattenytan. Vilket den inte gör.

  Vad man däremot får är Rayleigh-spridning från molekyler, varför himlen är blå och solnedgångar röda.

  ”#73
  Det är jag klar över, medvetet valt, eftersom syftet var att ifrågasätta dels vissa klimatvetares ‘operationella definition av växthusgaseffekten, dels Happers tolkning av dito.”

  Min fråga motiverades av följande formulering:

  ”Du missar att de tal jag anger är strålning vid TOA. Om Din utsaga vore rätt skulle alltså den uppmätta strålningen vid TOA istället ökas genom reflektion och därför ha ett högre värde vid höga moln. Data visar tvärtom. Din invändning är inte relevant.”

  Det är svårt att tolka den på annat sätt än att du anser att CERES TOA-värden skulle öka genom återreflektion från höga moln, och eftersom långvågsstrålningen uppifrån mot höga moln är minimal (<25 W vid tropopausen vid standardatmosfär) så undrade jag om du blandat ihop begreppen.

 84. Adepten

  #76 tty
  ”Inclusive Sustainability Approaches in Common-Pool Resources from the Perspective of Blackologists”
  Hänger inte med i det resonemanget, kan inte se detta i länken jag skickade?
  Om du menade att ”BioBabble” är förenklade förklaringar/nonsens, på komplicerade frågor inom vetenskapens olika områden som anses vara irrelevanta eller ”babblande”, skulle kunna förklaras med att ”Vi föds, livet är tufft, vi skadas och sedan dör vi. Om vi har tur blir vi gamla innan vi dör” 😉 Jag håller inte alltid med om detta eftersom det kan leda till att man går vilse.