Grön industri blåser skattebetalarna på miljarder

Elektrifieringen slukar miljardbelopp – och samtidigt varnar Svenska Kraftnät för akut effektbrist. Okunnigt tyckande och förändringsmotstånd säger vissa – en energi-ekvation som inte går ihop menar andra. Kan verkligen politiska satsningar driva fram en rekordsnabb klimatomställning? Finns i så fall den energi och den infrastruktur som krävs? Och vad händer med ett samhälle där staten och kapitalet sida vid sida tillsammans hjälps åt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “STATEN OCH DET GRÖNA KAPITALET”.

Henrik Jönsson

Ni vet väl att de svarta hålen i universum egentligen är gröna? https://www.popularastronomi.se/2006/05/svarta-hal-ar-grona/ . Att de var tvärt om visste vi ju redan, att grön energipolitik är ett svart hål. 🙂

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Henrik pekar på den största drivkraften som det finns i det moderna samhället – pengar.
  När det gröna ”tugget” började växa sig starkt för några decennier sedan så hade jag svårt att förstå hur företagen kunde vara så intresserade av att haka på en politik som inte kunde leda till någonting annat än recession och en utfasning av västvärldens så ömtåliga välstånd … men med åren så lär man sig att okunniga politiker som rycks med av samhällssvamlet har hur mycket som helst av andras skatte- och pensionspengar att sätta sprätt på …
  Nu har dessa politiker under så många år propagerat för det ”gröna” narrativet att de har svårt att backa utan att förlora ansiktet och den ”gröna” industrin är så klart inte nöjda förrän man sugit ur sista kronan.
  Ur led är tiden ….

 2. Lasse

  Reduktionsplikten kritiseras av riksrevisionen.
  Införandet var dåligt förberett och många drabbades.
  Kanske glömde MP att räkna?
  Eller lovade de företagen för mycket i utbyte mot en tillbakadragen tillståndsansökan.
  https://sverigesradio.se/artikel/tog-beslut-om-reduktionsplikt-utan-att-veta-om-ravarorna-skulle-racka

  Kanske skall detta tas som varning för allt annat som de gröna gör och där de får näringslivets stöd.
  För det var de gröna som styrde förra mandatperioden, S kanske bromsade en del men inte så mycket att taburetterna föll.

 3. Mats Kälvemark

  Projekten med vätgasstål, Hybrit och H2GS är exempel på den värsta sortens överstaligt lurendrejeri där folket få stå för riskerna och får ta slutnotan. Bidragsmiljarder finansierat med skattepengar öses över dessa projekt och en avsevärd de av dessa miljarder hamnar direkt ner i privata fickor. Riskerna är enorma. LKAB:s koncernchef Boström säger rakt ut att hade detta handlat om helt privat finansiering så hade den tänkta tidslinjen varit en helt annan och längre med mindre pilotprojekt för att verifiera varje tekniksprång, ett i taget i lugn takt för att minimera riskerna. Men nu är det ”någon annans pengar” och då gör man allt på en gång och inser inte ens verklighetens begränsningar i form av att det inte finns någon möjlighet att ens komma i närheten av säkrad försörjning av det extrema behovet av ny eleffekt. Man tänker sig att havsbaserad vindkraft, långt upp i norr ska lösa problemet. Ska isbrytare ingå i kalkylen för att säkra servicebehovet? Återigen Boström. Hans parroll är numera klassik. ”Det måste gå!” SVK har i sina beräkningar att den vindkraft genomsnittligt säkert kan leverara 9% av installerad effekt och det är ju ett medelvärde. När det är vindstilla blir den momentana siffran under alla omständiheter 0%. Vad är då drivkraften för projekten? Ja inte kan det vara att företagsledningnarna vill bli klimathjältar. Klimateffekten om alla projekten går i mål med IPCC:s matematik, under antagande av klimatscenerio TCR 3.0gr, är minus fyra tiotusendel grad om 80 år. Går inte att mäta, kan sättas till noll. Och kostnaderna i närtid? Storleksordningen 2000 miljarder inklusive uppbyggnad av produktionskapacitet för el och motsvrande nätutbyggnad. I stället är drivkraften de av EU:s gröna aktivister infernaliskt konstruerade pålagor och straffskatter som bestraffrar CO2-utsläpp, trots att den hypotetiska klimateffekten som är anledningen för detta, är falsifierad på många sätt, bl.a. avv temperturpauser globalt (UAH, snart 9 år) och 17 år för lantemperatur i USA (NOAA)
  CO2:s falsifierade klimateffekt stöds dessutom av ett stort antal inlägg här på EU enbart i år. Och de svenska poltikerna, ett parti undantaget, jamsar bugande och bockande med i detta narrspel. Ska vi ha det på detta viset?

 4. UWB

  #4 Mats

  I dagens DI finns det ett uppslag om en framtida vätgasstruktur – total kostnad cirka 240 miljarder kronor och då är det bara ledningsnätet, inte producenterna eller elektrolysörerna inräknade.

  https://www.di.se/nyheter/megaprojekt-for-240-miljarder-i-fara-ska-trygga-sveriges-energi/

  Naturligtvis vill de att Staten på något sätt stöttar detta projekt. Grunden är att vätgasledningar grävs ner i marken och går från producenter till konsumenter. Statens roll är, gissar jag, att garantera intäkter under den tid det tar att betala av investeringen.

  Jag har läst delar av den rapport som RISE och Luleå Tekniska Universitet har sammanställt om ledningssystem för vätgas och där finns de vanliga överdrifterna om kostnadsbesparingar och tekniska framsteg (som inte finns än, men kommer att komma) samt orealistiska kapacitetsfaktorer.

  Jan Jörnmark har skrivit flera essäer om detta där han i princip varnar Sverige för att gå vidare med dessa projekt inom järnmalm och stålindustrin. Vad är det för fel att göra en realistisk plan, följa utvecklingen i världen och göra investeringen när den är mogen för det. LKAB’s chef har trots allt sagt (i paneldebatten för inbördes beundran i SVT) att utan statligt stöd skulle inte LKAB gå vidare med detta, utan att göra en fullständig företagsekonomisk genomgång och säkerställa att idén fungerar och att den är ekonomisk hållbar – denna risk flyttas nu över på staten (se video av Jönsson ovan).

  https://timbro.se/smedjan/statssubventionerat-stal-lika-fel-nu-som-da/

  https://timbro.se/smedjan/ett-monument-over-svensk-hybris/

  Den svenska storheten ligger i att hitta bra lösningar på problem och specialicera sig på detta, inte att vara först med att göra något. En vätgasstruktur som denna finns inte, stålverk som arbetar med vätgas finns i och för sig i mindre skala, men inte i denna omfattning och framförallt finns ingen tydlig plan för hur elen ska produceras.

 5. pekke

  Vindkraften står just nu för enbart 4 % av Nordens elproduktion.
  4 % !
  Danmark importerar stora mängder el eftersom deras snurror inte snurrar tillräckligt mycket.
  Undrar hur många snurror det behövs för att täcka det framtida elbehovet när elbehovet är mer än 50 % högre ?

  Går det fel ekonomiskt så vet vi vilka som får betala när staten garanterar för privata bolags satsningar, skattebetalarna, deras barn och barnbarn.

  Man lovar guld och gröna skogar, men vi får se hur länge det dröjer innan guldet blir till sand och skogarna är nedhuggna.

  UWB #4
  Går det fel med vätgassatsningen kan de alltid göra nån dyr ansiktssprej av den 😉
  https://www.youtube.com/watch?v=8AV54-pKkHw

 6. Lasse

  #4
  Projekt som finansieras av staten blir oftast dyrare än kalkylerat.
  Slussen 23 Miljarder (12)
  Västlänken , Hallandsås tunneln .
  #5 denna länk visar hur duktiga Danskar är på förnyelsebar elproduktion. 79% -mest vind av den producerade elen är förnylesebar:
  https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/how-is-eu-electricity-produced-and-sold/
  Det finns ett problem dock! Konsumtionen sker inte när elen produceras!

 7. Ivar Andersson

  Politik är att vilja sa Palme.
  Nu ska politikerna med hjälp av viljan fördubbla elproduktionen i Sverige för att satsa på grön produktion och elektrifiering.
  Om inte viljan löser problemet med elproduktionen får vi införa en grön skatt för att finansiera de gröna fantasiprojekten. Våra barnbarn kommer inte att jubla över att vi satt dem i evig skuld för dagens gröna idiotier.

 8. Tege Tornvall

  ”Hålen lyckas omvandla så mycket som 2,5 procent av massan som de äter upp till rörelseenergi i strålarna. Bra mycket bättre effektivitet än en bensindriven bil”, skriver Populär Astronomi.

  Dock brukar moderna bensinmotorer omvandla ca 30 procent av bränslets energiinnehåll till rörelse. Resten blir värme och kan som el driva bilens olika stödfunktioner. Dieslar har runt 40 procent verkningsgrad, de modernaste från Mazda och Mercedes uppåt 50 procent.

  Gar Populär Astronomi fått något om bakfoten? Eller jag?

 9. Tege Tornvall

  ”Har Populär Astronomi…. ” skall det förstås stå.

 10. Mats Kälvemark

  #3 Mats K
  Så där går det när man skriver i lite affekt.
  LKAB-chefen heter ju Moström och inget annat. Ber om ursäkt!

 11. Claes Lindskog

  OT

  Greta arresterades i Malmö i lördags vid en protest mot en oljetanker. Nyheten har jag bara hittat i utländska tidningar. Man undrar varför.

 12. Mats Kälvemark

  #9 Claes
  Jodå , man kan läsa om incidenten i svensk press också.
  Men då står det inte ”arresterad” utan ”bortlyft” eler ”bärs bort”.

 13. Björn

  Nu finns det inte bara blå dunster att slå i ögonen på folk, utan nu även gröna. Men problemet är att verkligheten förändras inte med denna dunst, utan endast uppfattningen om den, inifrån en gröndrogad hjärna. Då verkar inte vips, behovet av energi vara något problem, vilket en del gröndrogade speglade i Henrik Jönssons video.

 14. Håkan Bergman

  pekke #5
  Aha, bara att knalla ner till torget och sälja fossilfritt vatten på petflaska, jag menar flaska gjord av växtbaserad plast.
  EDR (eau du robinet) Vad kan vara ett skäligt pris?

 15. Hans H

  Hybrit i stor skala fordrar att ett lager med en ansenlig kvantitet vätgas finns. Flera hundra bars tryck är nödvändigt för att få ner tankvolymen till rimliga nivåer. Hybrit lär utgå från 20.000 m3 per tank och 250 bar.

  För att pröva om tekniken LRC, lined rock cavern, kunde tänkas fungera sprängdes ett 100 m3 sådant lager a 250 MSEK ut i Luleå och det provfylldes i september 2022.

  Det handlar om en teknik som tidigare bara prövats med naturgas och då vid lägre tryck. Vad kan gå snett?

  Ståltanken tjänar som ”tätskikt”. Dess godstjocklek – strax under en centimeter – kan INTE stå emot säg 250 bars inre tryck, inte på långa vägar. Den svetsas ihop av bitar till en tank inne i berget, en grannlaga uppgift, och mellanrummet till bergytan – spalten är runt 70 cm – fylls med betong som för över trycket till berget. Tanken lär förses med ett tunt glidskikt mellan stål och betong.

  Tanken rör sig något vid tryckändringar och temperaturändringar. Ju större tank ju större rörelser. Vätgas är ökänt för att kunna diffunderar genom mikrosprickor i stål. Sådana kan uppstå. En mängd sensorer finns inbyggda i cementen för att följa vad som händer i detta pilotprojekt

  Det har fått statligt forskningsstöd. Det borde finnas åtminstone preliminära resultatrapporter nu. Offentliga antar jag? Vet någon här på bloggen vad man hittills kommit fram till?

  Fungerar LRC för stor skala med vätgs dåligt kan knappast storskalig Hybrit byggas!

 16. Joachim

  Vilka drev på för kärnkraft efter oljekrisen 1973? Jag var liten då, men min gissning idag är att staten och kapitalet gjorde det, och den gången gjorde något snabbt, vettigt och samhällsekonomiskt lönsamt.
  Eller?

 17. UWB

  #16 Joakim
  Det finns en bra beskrivning i Jan Blomgrens bok ”Allt du behöver veta om Sveriges elsystem”, men i princip kan man säga att kärnkraftsprogrammet var en rest, eller en spin-off av kärnvapenprogrammet, där Staten var primärt drivande med en tungvattenreaktor, men där privata intressen med Asea i spetsen som tog fram de lättvattenreaktorer som finns i Sverige nu.

  Kärnkraftomröstningen känner du till och det var primärt C och V som ville stoppa utbyggnaden, men i slutändan var det tre alternativ som sade nej på olika sätt och där man kan säga att Ja sidan segrade till slut, med en Pyrrhus seger där 50 % av flottan förlorades…

 18. Lasse

  20% av EUs yta skall återställas om EU parlamentet får som de vill.
  Varför inte satsa på vägytorna-Grus och diken.
  Ger goda effekter på biomångfald och trafikens utsläpp, speciellt om man får till oljegruset så det inte ryker.

 19. Finns det något mer långtråkigt än att lyssna på klimatpropagandan i statsmedia. Same old, same old i nu minst 30 år.

  Inga förändringar i trenden för ett varmare klimat – ingen acceleration, tvärt om, inga förändringar i havsnivåhöjningen, inga större förändringar i kanariefågels havsis, inga förändringar i den landbaserade arktiska isen, inga förändringar i extrema väder, inga förändringar av snötäcket etc, etc. På 30 år.

  Det enda som accelererar är antalet vansinniga klimatpolitiska förslag, samt skattebördan på oss alla för denna omotiverade politik.

 20. UffeH

  Ingmar, det skulle vara att lyssna på ”klimatforskarna” som hela tiden försöker med nya ”spinn” för att inte pengarna till ”forskningen” som de utför inte ska sina.
  Måste kännas fullständigt meningslöst att ”forska” om något som redan är färdigforskat (Sciense is Settled) och minst 97% av forskarna tycker att allt är kristall klart om hur klimatet fungerar och ingen avvikande forskning tillåts.
  Det är konstigt att vi betalar lön till dessa människor för att de ska ”forska” bekräfta sina egna teser, kan ju inte finnas mycket nytt, om man ska tro pressen att vi vet och redan styr klimatet.

 21. Sören G

  Nya kostråd att vi ska äta mer grönt. Det kan väl vara nyttigt med en blandad kost. Men när det presenteras på Rapport så kommer som ett brev på posten att det är nyttigt för klimatet också.

 22. Rossmore

  #19 Ingemar

  Autocorrect måste ha agerat här:
  ” inga större förändringar i kanariefågels havsis”😅

  Hursomhelst,

  Tips för intresserade att kolla in:

  https://wattsupwiththat.com/failed-prediction-timeline/

  Går att filtrera historiska klimatförutsägelser på ämne, vem som sagt vad och årtal tillbaka till 1966. Innehåller även grafer, artiklar mm från resp ursprungsår. Värt ett besök.

  Vore även spännande att se motsvarande för Sverige, SVT, DN, Bjurström, Per Holmgren, m.fl.

 23. Undrar om havshöjningen kommer att minska nu när vi skall äta mindre kött och sluta att odla 20% av skog och åker?

  https://www.climate.gov/maps-data/dataset/global-mean-sea-level-graph

  Det är märkligt hur SVT och SR nu tagit över klimatforskningen från universitet och IPCC och kör sina egna teorier. Det är knappt att SMHI får vara med såvida de inte säger rätt klimatalarmistiska saker. Nu är det skäms!-Greta och tipping-point- Rockström som bestämmer hur klimatet är (klimatkris) och kommer att bli (ännu mer klimatkris).

 24. Stefan Eriksson

  OT, men var så säkra på att ”staten och kapitalet” synkroniserar sina attacker mot allmogen, nu när ministerrådet i EU avser driva igenom en ”renaturrering” (stavfel) av 20% av land och vatten inom unionens gränser.
  Börjar ”renaturreringen” med att en femtedel av vägnätet rivs upp och återbeskogas?

 25. tty

  #8

  ”Gar Populär Astronomi fått något om bakfoten? Eller jag?”

  Både och. Ett svart hål lyckas omvandla 2,5% av den slukade massan till rörelseenergi i strålarna. Det är oerhört mycket energi eftersom det är den berömda formeln e=mc^2 som gäller.

  Dieselmotorn lyckas omvandla 40% av bindningsenergin i kolvätemolekylerna. Det är en större del av just bindningsenergin, men en oerhört mycket mindre del av den totala energin i bränslet, varav nästan allt finns i atomkärnorna, som inga kemiska reaktioner kan påverka.

  Som jämförelse kan nämnas att nukleär fusion av väte till helium, som sker i solen, omvandlar ca 0,8 % av massan till energi. Fission (klyvning av tunga atomkärnor) ger mycket mindre.

  https://cdn.britannica.com/46/6046-050-D533C3B3/energies-function-atomic-mass-number.jpg

  Det ”stora hoppet” till vänster är alltså 0,8%.

  Jag tycker att Populär Astronomi borde ha kunnat förklara bättre.

 26. Gunnar Strandell

  Hans H #15
  Citat:
  ”Det handlar om en teknik som tidigare bara prövats med naturgas och då vid lägre tryck. Vad kan gå snett?”

  Mätte upp djup och riktning för borrhål som skulle bilda en trycksatt vattenskärm för att rikta läckflödet inåt vid bytet från tjockolja till naturgas i en reservoar i Piteå 1989.

  Det fungerar när tryck och flöden är hanterbara och jag förstår att det är utmanande för unga ingenjörer att driva tekniken tiofalt bättre, de har ju elektronik och AI på sin sida.

  Jag sällar mig till dig Hans och är skeptisk, för jag tror att det finns fler fällor längs vägen.

  Lycka till för de som vågar, men satsa inte för mycket av min pension, tack.

 27. JonasW

  Den slukade massan omvandlas till strålningsenergi. Verkningsgraden är 100%.

  Fysik är inget mysterium, och behöver inga uttolkare.

 28. Lars Thorén

  En statsdriven ekonomi med bidragsfinansierad industri och extrem offentlig sektor som sysselsätter och avlönar en tredjedel av löntagarna skapar inga incitament till en stark krona och internationell konkurrenskraft. Lågkompetenta industrier som batterifabriker och gröna järnverk ger inga ringar på vattnet direkt. Jämför med Schweiz …

 29. Karl Eider

  #15 HansH

  ”Vätgas är ökänt för att kunna diffunderar genom mikrosprickor i stål.”

  Inte bara det genom väteförsprödning skapar vätet sjäv sprickor.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tef%C3%B6rspr%C3%B6dning?wprov=sfla1

 30. stig morling

  Några gamla erfarenheter och möjliga tolkningar:
  1. Språklighet: Begreppet ”Narrativ” bör förstås ”Som jag narrar min nästa!”
  2. Om projektbudgetar: Redan på 60-talets KTH lärdes inofficiellt ut att ett större projekts första (besluts-)kalkyl skall alltid multipliceras med talet pi för att få den verkliga slutkostnaden.
  3. All ny och oprövad teknik har bara fördelar, inga nackdelar, är det därför månne så kallade MKB-analyser understundom kan karaktäriseras med Ulf Peder Olrogs visa ”Allting går att sälja med mördande reklam”, ja jämför gärna med DDT!