The Royal Society, Robert May och Nullius In Verba

Med Nullius in Verba påminner Roy Society sina medlemmar om att var och en är fri att tänka och tycka efter eget huvud men att ingen ska uttala sig i organisationens namn, vilket även gäller dess president. Så har det varit sedan sällskapet grundades, i tre hundra år har detta diskussionssällskap med andra ord lyckats försvara sitt frihetsideal.

“…it is an established rule of the Society, to which they will always adhere, never to give their opinion as a Body upon any subject either of Nature or Art, that comes before them.

The ‘advertisement’ to The Philosophical Transactions, 1753

Sedan 1960t har miljö- och klimatrörelsens bild av världen likt metastaser infiltrerat både FN, EU, UK och USA, i stort sett hela västvärlden med dess media och akademier. För Royal Society med sitt motto om tanke- och yttrandefrihet har det inneburit utmaningar och till slut lyckades sällskapet inte stå emot klimatrörelsen. Andrew Montford beskriver den på sitt sätt skakande processen i GWPFs rapport nr 6 (2012), The Royal Society and Climate Change.

nullius

montford-royal_society.pdf (thegwpf.org)

¤¤¤

I förordet skriver Richard Lindzen att Royal Society avvek från sitt motto när de tre presidenterna May (2000 – 2005), Rees (2005 – 2010) och Nurse (2010 – 2015) lät den undersökande vetenskapen ersättas av politiskt maktmissbruk vilket förvanskade inte bara vetenskapen utan även Royal Society.

Lindzen skriver dessutom att de tre presidenterna kunde få genomslag på grund av deras ställning i den då ännu aktade Royal Society trots att samtliga var totalt okunniga inom klimatvetenskapen. Oavsett vad vetenskapen hade att berätta var svaret från Royal Society under dessa presidenters ledning förutbestämt och Lindzens gissning är att de endast upprepade vad miljörörelsen förmedlade.

I huvudrapporten beskriver Andrew Montford hur Royal Society steg för steg föll för klimat(hots)rörelsen och Mottot om tanke- och yttrandefrihet ersattes med konsensus och ofrihet.

¤¤¤

Efterkrigstidens generösa statliga bidrag till vetenskapen gav Royal Society, R. Soc. och dess medlemmar huvudbry. Lord Adrian (pres. R. Soc. 1950 – 1955) skrev en artikel 1955 där han avvisade inblandning av statlig kontroll över vetenskapen. Han skrev, ju större staten blir desto viktigare blir det för oss att hålla oss utanför och bibehålla vår status som en oberoende organisation av företrädare för vetenskapen, vars huvuduppgift är att utveckla kunskaper och insikter, vilka avgörs mer övertygande i laboratorier än i kommitteerum.

Under Lord Adrians efterträdare på posten Sir Cyril Hinshelwood (pres. R. Soc. 1955 – 1960) övergavs dock denna regel vilket öppnade för en ny era.

Sällskapets första bidrag till klimatdebatten blev The Greenhouse Effect – the Science Basis for Policy (1989) och dess innehåll anses ha påverkat politikernas attityd och till och med främjat idén att bilda IPCC.

Tio år senare under Sir Aaron Klugs presidentskap över R. Soc. (1995 – 2000) utarbetades en rapport i samarbete med Royal Academy of Engineering. Rapporten fick titeln Nuclear Energy – the Future Climate (1999). Den ansågs stödja Kyotoprotokollet med påståendet att the “CO2 issue is real and increasingly urgent”.

Sir Aaron Klug försökte få stöd av US National Academy of Science (NAS) med ett gemensamt uttalande men eftersom det då var presidentvalskampanj i USA och kampen stod mellan skeptikern George Bush Jr och dess raka motsats Al Gore tackade NAS nej till erbjudandet.

Efter Sir Aaron Klug, som stödde visionen om AGW, stormade den ytterst framgångsrike vetenskapsmannen Robert May in på presidentposten.

¤¤¤

Robert MAY (1936 – 2020) föddes i Australien. Efter diverse nerslag på olika institutioner och inom olika ämnesområden i västvärlden slog han sig så småningom ner i Storbritannien (1988), blev president för Royal Society (2000 – 2005) och adlades 2001 till Lord May.

PNAS skriver i sin minnesruna över honom, en man för alla discipliner, att Robert May lämnade många spår inom olika delar av vetenskapen.

Robert May, 1936–2020: A man for all disciplines | PNAS

Alla discipliner innebär till exempel fysik, ekologi, infektionssjukdomars epidemiologi och finansiella regleringar. Under en tid var han dessutom Chef Scientific Adviser till Storbritanniens regering.

¤¤¤

Denne ”alla discipliners man” var involverad i den tidiga utvecklingen av miljörörelsen. Han hade utvecklat matematiska modeller inom den svårfångade populationsekologin och inte minst skrivit ett glödande omdöme över Romklubbens Limits to Growth (1972). År 2000 valdes han som sagt till president för R. Soc med dess redan då lite skadeskjutna motto.

Efter en donation från Kohn Foundation (2001) kunde R. Soc. upprätta the Science Policy Centre. Den tidigare presidenten Sir A. Klug och den nästföljande P. Nurse blev ansvariga för denna nya enhet. A. Montford skriver att detta Science Policy Centre tycks ha varit centralt när Royal Society definitivt sadlade om från att inte vilja beblanda sig med politiken till att tvärtom aktivt ge sig in i politiska kontroverser som debatten kring IPCCs tredje rapport och godkännandet av Kyotoprotokollet. Lord May deklarerade dessutom att en stor del av denna grupp skulle arbeta inom environmentalismen.

Lord May lämnade inte mycket åt slumpen han samarbetade internationellt via nationella akademier och även för att samhället via media och utbildningsväsendet skulle få ”rätt” information. Vid ett möte hösten 2001 deltog bland andra NGOs av alla de slag inklusive H-J Schellnhuber. Mötet leddes av Lord May och IPCCs Sir J. Houghton. Att döma av rapporten Climate change: What We Know and What We Need to Know ägnades samlingen åt hur klimatvetenskapen enligt IPCCs tredje rapport skulle kommuniceras. A. Montford skriver att mötet inte debatterade vetenskapen utan diskuterade hur man kunde få kontroll över den politiska agendan.

26 januari 2006, efter Mays tid som president för R. Soc. gick ett annat intressant möte av stapeln, denna gång på BBC. Huvudtalare var Lord May. Det har varit uppe här på KU flera gånger men här kommer det igen i ett lite nytt sammanhang. Klimatfrågan och BBCs trefaldiga svek – Klimatupplysningen

¤¤¤

Andrew Montfords rapport beskriver hur det oberoende och kanske endast av heder skyddade Royal Society med sitt mål att utveckla kunskaper och insikter inte lyckades stå emot den interna attacken från deras egna presidenter med Lord May i spetsen. Diskussionerna kring IPCCs rapporter från 1990 till 2007 med alla dess vetenskapliga skandaler borde ha varit väl kända av sällskapets alla akademiker och inte minst av ”mannen för alla discipliner”, som uttalade sig för hela sällskapet.

Hur kunde denna attack på Royal Society från miljörörelsen lyckas?

BBCs Roger Harrabin ansåg att May’s hängivna och målmedvetna övertygelse över AGW parat med R. Soc.´s samlade auktoritet gjorde honom till en person som det var oerhört svårt att debattera med. Han berättade om när Lord May en gång lutade sig mot honom och försäkrade: ‘I am the President of the Royal Society, and I am telling you the debate on climate change is over’.

Lord Mays intellekt och hans personlighet i övrigt kan ha gjort det svårt för andra att finna någon möjlighet att hävda en avvikande uppfattning. The Debate is over användes bland annat för att övertyga Tony Blair om att det var nödvändigt att tackla ökningen av CO2-halten.

Vid en intervju i The Guardian beskrev Lord May dessutom sina opponenter så här:

“On one hand, you have the entire scientific community and on the other you have a handful of people, half of them crackpots. Nevertheless, this is still presented as an unresolved battle. That is simply not true. It has been resolved. Only the details of climatic change’s impact have still to be worked out.”

Hans avskedstal som president för R. Soc. innehöll följande ord:

“Not surprisingly, there exists a climate change ‘denial lobby’, funded to the tune of tens of millions of dollars by sectors of the hydrocarbon industry, and highly influential in some countries.

¤¤¤

Andrew Montfords historik är späckad med information. Inlägget här är naturligtvis ett koncentrat och behandlar dessutom endast tiden fram till Mays avgång. Trots sin ofullständighet visar den miljörörelsens ointresse eller förakt för vetenskap.

Resten av rapporten tar upp climategateskandalen, ”bakslaget” i Köpenhamn när BASIC-länderna sa nej tack till bindande avtal om begränsningar av utsläpp, behandlingen av skeptikernas The Global Warming Swindel och Henrik Svensmark och hans hypotes om hur solens varierande aktivitet påverkar det jordiska klimatet. Den behandlingen anser Montford vara är ett av sällskapets absoluta lågvattenmärke.

Maurice Strong lyckades få världens ledande politiker att godkänna FNs ideologiskt grundade klimatkonvention (1992), men hur kunde ”mannen för alla discipliner” utan stöd av tillförlitlig vetenskap sänka Royal Society med sitt motto och all dess samlade kunskap?

¤¤¤

Det ideologiskt styrda politiska kriget mot CO2 har nu infiltrerat västländernas politik, media, akademier och hela utbildningsväsendet och vi går med stormsteg mot den befängda gröna omställningen. Den vilar på environmentalismens uppfattning om koldioxidens påverkan på det globala klimatet, men vad säger vetenskapen?

Har klimatkejsaren några kläder?

Happer och R. Lindzen ger här ett gediget svar grundat på undersökande och verifierad vetenskap:

Happer-Lindzen-SEC-6-17-22.pdf (co2coalition.org)

Utgående från paleogeologiska och historiska källor visar de att temperatur och koldioxidhalt under jordens senaste 600 miljoner år inte visar någon korrelation, dessutom kan de med stöd av fysiken vila mot att en dubblering av CO2 -koncentrationen i atmosfären ökar jordens temperatur med runt 1 mera exakt 0.75 ℃ i en klar atmosfär. Denna fördubbling beräknas utgående från dagens situation ta minst ett sekel. W. Happer har på senaste tid dessutom hävdat att om man tar hänsyn till den naturliga återkopplingen från atmosfärens moln m.m. minskar effekten ytterligare, (länk 1). Det innebär att koldioxiden inte utgör något klimathot eller med H.C. Andersens ord klimathotskejsaren, ÄR naken.

Politikerna måste omedelbart byta spår, inte lyssna på miljörörelsen utan sätta sig in i vad den undersökande vetenskapen förmedlar och därmed avbeställa den gröna omställningen – och rädda västvärlden.

Ann Löfving-Henriksson

Länk 1: TWTW 6-17-23.pdf (sepp.org) (sid 7 – 8)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Väl skrivet Ann!
  Som väl är så finns det fortfarande fritt tänkande människor även om The Royal Society tidigt gick bort sig i pannkakan – en eloge till alla som har integritet nog att hålla distans till ”konsensusfrågan” och förstår att en felaktig hypotes inte blir sann bara för att den låter övertygande.
  Med tillräcklig marknadsföring kan man till och med sälja konserverad gröt …

 2. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din gedigna analys och redovisning av den politiska klimathistoriken. Du skriver att en fördubbling av atmsofärshalten för CO2 ”tar minst ett sekel”. Vi har nog mer tid på oss. Vi har nu en atmosfärshalt av ca 420 ppm och en ökningstakt av ca 2,3 ppm/år så en fördubbling till 840 ppm tar 420/2,3 ca 180 år. Gott om tid. Rockis behöver inte bekymra sig och innan dess har klimatalarmismens gröna bubbla säkert imploderat.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html

 3. Ann Löfving-Henriksson

  #2 Tack Mats, 180 år och tänk vad mycket gott den ökande halten av denna gratisnäring till all jordens grönska åstadkommit under tiden.

 4. Lasse

  Obehagligt att se hur klimatfrågan behandlas på högre nivåer.
  Tur att det finns ett skeptiskt motstånd.
  Denna video från en av dem behandlar hur propagandan drabbar unga.
  https://realclimatescience.com/2023/06/climate-fakery-part-3/

  Den avslutas med olika flickor med flätor som nyttjats genom tiderna bla vid OS invigningen 2012.

  #2 Mats
  Europa värms snabbare än modellerna förutspått är budskapet som sprids i dagarna.
  Kanske för att modellerna bara ser CO2 och glömmer solens roll!

 5. Sören G

  Dagens larm handlar om en invasiv lax-ort i Nordnorge som sprider sjukdomar och är allmänt aggressiv. Det allt varmare havsvattnet ”genom den globala uppvärmningen” gör att den sprider sig alltmer.

 6. L

  Mycket intressant inlägg. Ett stort tack Ann

 7. Tege Tornvall

  Utan att vara vetenskapliga insatt undrar jag om inte snarare en knapp grad högre temperatur kan dubbla CO2-halten. Den tycks ju inte ha styrt temperaturen tidigare. Varför skulle den göra det nu? Varmare hav gasar ut mer, och kallare löser.

  Hur som helst tycks påstådd CO2-uppvärmning röra sig inom en ytterst snäv marginal – och bortse från positiva effekter av mer koldioxid i atmosfären.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  # 7 Dags att meteorologer och klimatologer börjar intressera sig för vad alla de andra krafterna betyder för atmosfärens temperatur.
  W. Happer som väl anses vara dagens mest trovärdiga i sammanhanget skriver ju (se länk) att CO2 är en svag växthusgas.

 9. UWB

  #4 Lasse – det är inte bara Europa som värms snabbare, det gör hela världen…

  https://twitter.com/MatsJangdal/status/1671153761992196097?s=20

 10. Tack, mycket bra och motiverat.

  Men det politikerna måste göra först av allt är att återställa public service verksamhet till den avsedda och avtalade. VD för SVT och SR måste t.ex bytas ut till personer som verkligen försöker leva upp till sin roll som demokratins garanter, genom öppen medial granskning, på alla områden. Inte bromsat av okunniga vänsteraktivister som sviker hela sitt skrå genom sin tystnadskultur. Och därmed hela samhället. Ingen politiker törs detta idag och däri ligger det största sveket. Våra skattepengar används till ren och skär aktivism, med politikernas goda minne. Det skaver säkert även hos många politiker, men so what? Nästa val är ju aldrig långt borta och makten berusar. Ynkedom enligt mitt sätt att se det.

 11. Roland Salomonsson

  Den dag CO2 i atmosfären är 0,083% eller mer, så kan jorden försörja 80000 milj med livsmedel och samtidigt kan hälften av jordens brukade marker återställas till naturen.
  Allt förutsatt att GMO förbjuds att använda de gifter den ofta kräver för att ge utlovade skördar för typ 80% av gifterna transporteras till haven där de fortsätter förgifta (hur länge vet man inte).

 12. Björn

  Det märkliga med klimatfrågan är att den företräds av andra än forskarna själva. Men var finns de verkliga forskarna och vilka är de? Det är självklart att forskningens spjutspetsar borde ställas på podiet och utfrågas och granskas av politiker världen över. Det som pågår idag är enbart en löjeväckande bekräftelseforskning som enbart förstärker myten om orsaken bakom ”climate change”. Egentligen borde begreppet klimatforskare avskaffas, eftersom klimatförändringar är lokala fenomen, vars förändringar är långsamma och vars förändringar bara kan förstås genom sammanvägning av ett antal variabla förändringar i hav och atmosfär. Men kunskapen finns inte på en hand, utan hos ett antal individer som företräder specialkunskaper i något av den bakomliggande fysik som är förändringsskapande. Om vi inte förstår detta tillåter vi mytologiserande och skapandet av gurus som kallas för klimatforskare. Är man klimatforskare om man är agronom?

 13. Lasse

  #12 Bim
  Här är en sådan intervju 😉
  En intressant intervju med John Christy (bakom UAH temperaturmätningarna):
  https://wattsupwiththat.com/2023/06/20/john-christy-on-making-sense-of-data-in-the-climate-change-debate/

  Modellerna överhettar jorden.
  Intervjuaren försöker få honom att bli lite mer alarmistisk.

 14. Håkan Bergman

  Alvar #10
  Bara att lägga ner eller sälja ut skiten, den som vill titta på skitiga fotbollsspelare, töntiga tv-serier eller schlagerjippon kan göra det i valfritt medium mot betalning. Faktum är att i stort sett alla myndigheter har hyfsat bra information på nätet, public service kan implementeras med en enkel portal till respektive myndighet/område.

 15. jax

  #9 UWB

  ”Gillar” kommentaren på Jangdals twitterinlägg, från en miljöpartist! Troll kallar hon honom ock blockar. MP låter i alla fall inte fakta stå i vägen för sin politik!

 16. Thorsten Bergqvist

  En ”betraktelse” som tar upp kostnader för villfarelsen!

  https://youtu.be/ibQY0iKW7h0

 17. Björn

  Lasse [13]; Vad spelar Bim, Bom eller Bam för roll.

 18. UffeH

  #5
  Såg också larmet om den invasiva laxen där Kristola och hennes källor påstår att en utpräglad kallvatten fiskart skulle gynnas av varmare vatten.
  Vilket är helt emot vad rapporten från SLU skriver (SLU:s Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha) Aqua reports 2018:17) där beskrivs högre vattentemperatur som sättet man kan begränsa utbredningen av arten.
  Men för SR och Kristola så är att allt dåligt gynnat av högre temperatur även om verkligheten visar att det motsatta gäller. Den slutsats man skulle kunna dra är att havs och älv vattnet blivit kallare därför kan Puckellaxen sprida sig söderut, hade det varit som i artikeln så hade utbredningen minskat, allt enligt forskningen och verkligheten men inte det som klimathysterikerna vill att vi ska tro.

 19. Claes-Erik Simonsbacka

  Tack Ann, för påminnelsen!

  The online information environment
  19 January 2022

  https://royalsociety.org/topics-policy/projects/online-information-environment/

  The online information environment
  ”Understanding how the internet shapes people’s engagement with scientific information”

  https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/online-information-environment/the-online-information-environment.pdf?la=en-GB&hash=691F34A269075C0001A0E647C503DB8F

  Mvh,

 20. Fredrik S

  Tack Ann, mycket bra om klimathistorik.

  Minns i slutet på 90-talet när jag och ett par kollegor på jobbet hade kontakt med ett antal miljöorganisationer för att att få dem uppdatera sina hemsidor med korrekt info. Ofta var deras fakta 50 år gamla och gällde inte längre.

  Givetvis var det helt meningslöst att lägga ner resurser på detta.

 21. Lasse

  FN chefen är orolig för utvecklingen. Det är tydligt att det är pengarna som skall styra utvecklingen bort från Fossil energi.
  Vill förhindra oljeexploatering.
  Vem drabbas då? (https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-low-carbon)
  https://www.youtube.com/watch?v=YMFZcWuQ3lQ

  #17 Björn
  BIM är en av kommentatorerna här vars kommentar försvann?

 22. Håkan Bergman

  Lasse #21
  Gutteres har ingen framtid som tiggare, imponerar kanske på dom utvalda men ingen utstrålning alls på oss andra. Den här är mycket bättre.
  https://www.youtube.com/watch?v=frhTmJ1OH2U

 23. Karl Eider

  #10 Alvar

  På tal om pubilc service, så är det somliga som tror att Svt skulle ha lämnat CCN (Covering Climate Now), bara för att Svt inte längre är listade på deras hemsida.

  Så klart de inte övergett CCN. Nu ”riskerar” Erika B. vinna ett av deras journalistpris. Det råder alltså ingen tvekan om att de fortfarande är med på tåget.

  Svt anser tydligen också att det skulle vara världens största journalistpris. Snacka om hybris.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/aktuellt-reportage-kan-fa-varldens-storsta-journalistpris-mycket-hedrade

 24. Karl Erik R

  #18 UffeH

  Jag läste också den ”nyheten” och skrattade åt den totala bristen på logik. En lax som inplanterat på Kolahalvön flyr nu från det kalla vattnet där, och mot den allt varmare Atlanten. Ha ha.

 25. Daniel Wiklund

  Ann L-H får inget pris av CCN, men hennes artiklar är ljusår bättre än Erika B-s. Har just varit på en kort cykeltur. Är ett fantastiskt väder I Luleå. Härligt att vara ute en ljummen junikväll jämfört med en kall januarikväll. Undrar just vilket väder som är Erika B-s favoritväder.

 26. #23
  Omdömet på SVT och andra PK-media är väl i klass med deras yrkesheder och kunnande, så det är väl mera ett patrask att förakta än att hedra.

 27. foliehatt

  Karl Eider, #23,
  Äckligt!! här har SVT sålt in hur viktigt det är med oberoende media i Sverige – läs SVT/SR, det är vad de menar med argumentet. Och med detta argument fått riksdagen att besluta att de ska kunna plocka pengar ur din och min plånbok, utan möjlighet att rösta med fötterna.
  Det stinker i högan sky när det ”oberoende” svensk public service uppenbarligen är affilierad med en förening som påbjuder en åsiktsdriven dagordning. Fy fxxxn, vad det kliar i mina fötter för att få lämna public service.

  Hoppas att hon vinner – kanske blir det då en diskussion om vad det är för organisation som delar ut priset.

  EDIT: det blev många rättningar i min text. Det blir lätt fel när man är upprörd.

 28. Daniel Wiklund

  Läste på CNN-s hemsida. Där skriver dom att sommaren 2023 kommer att bli varm. Att journalisterna måste vara redo att ” skapa klimatkopplingar”. Det gör dom ju hela tiden. Troligtvis också när dom skriver om sommarsex. Där finns det risk för överhettning. Att sexet måste vara hållbart. Med syftning på planeten.

 29. Håkan Bergman

  Karl Erik R #24
  Nu väntar vi bara på nyheten att den i uppretat tillstånd även anfaller människa.

 30. Sören F

  Intressantast idag var hur svenska-nordiska kostrådsmyndigheter beslutat nedlägga sig själv, då man inte kunnat få sig att hålla klimat borta från sina råd. Nå, det råder ingen brist på ersättare därute.

 31. Christian H

  Tack Ann för en utmärkt beskrivning av vad som kännetecknar den städse närvarande klimatalarmismen. I synnerhet gillar jag följande: ”Sedan 1960t har miljö- och klimatrörelsens bild av världen likt metastaser infiltrerat både FN, EU, UK och USA, i stort sett hela västvärlden med dess media och akademier”. Ordet metastaser illustrerar väl hur denna maligna cancersvulst spridit runt om i västvärlden och infiltrerat nästan alla maktcentra.

  När t.o.m. det anrika Royal Society förfallit från att vara en av vetenskapens främsta bastioner till att bli ett redskap för politisk skrämselpropaganda är det mycket illa. Det framgår med all tydlighet hur såväl vetenskap som demokrati och yttrandefrihet nu är på reträtt och riskerar att utplånas om de ej kämpas ner. I likhet med medicinsk cancer borde man avlägsna metastaserna genom att strypa deras tillväxt och skära bort dem från samhällskroppen. Frågan är bara hur det ska gå till. Förhoppningsvis är det inte för sent, men det krävs ett omfattande upplysningsarbete, mod, sanningslidelse och ihärdighet för att nå målet. I synnerhet politiker, massmedier och lärosäten bör bli föremål för detta gigantiska upplysningsarbete och här är klimatupplysningen.se en viktig aktör.

 32. UffeH

  # 28 En rolig tanke Daniel klimatsmart sex, att ingen kommit på det tidigare, med så många olika experter på klimat som vi hör från hela tiden så borde någon ha kommit på hur det ska gå till att ha sex på ett ”klimatsmart och hållbart” sätt.
  Lite mer såna dumheter och folk i sexuellt aktiv ålder kanske börjar tänka eller inte, folk är så hjärntvättade så de skulle nog följa råden hur dumma de än är och hur väsensskilda de är från normala sättet att umgås med andra människor även sexuellt, man vill ju rädda klimatet.

 33. #UffeH 31 och Daniel#

  Ni följer inte med er tid. Ekosex är en väletablerad rörelse. Det handlar om att älska naturen med sinnet och i handling. När det gäller ekologister finns inga gränser och att tro att vanligt folk skulle reagera är nog en illusion.

  Videon i länken nedan var nyligen huvudnyheten i franska media. Det går att ställa in till engelsk textning.

  https://www.youtube.com/watch?v=EzqMMZmbpWQ

  http://sexecology.org/research-writing/ecosex-manifesto/

 34. Som uppföljning till min kommentar 32 ovan, för er som förstår franska väl, lyssna till Mathieu Bock-Côté:s beskrivning av videon och den organiserade ekosexrörelsen. Det är verbal underhållning av högsta klass samtidigt som den beskriver dagens ekologistiska absurditeter .

  https://www.dailymotion.com/video/x8lrrxg

 35. Uffe H #31,

  ”Klimatsmart och hållbar sex”. Visst, det säkraste och hållbaraste är som ekofanatikerna alltid har hävdat; utradera mänskligheten.

  I filmen Demolition Man så spelar Sylvester Stallone en nutida amerikan som hamnar i en framtida eko-fascistisk stat. I en scen så försöker han få ihop det med Sandra Bullock (jag har gömt vad hon hette i filmen). Till hans stora besvikelse så berör de inte ens varandra utan allt skall ske digitalt. https://en.wikipedia.org/wiki/Demolition_Man_(film)

  Så problemet med att utplåna mänskligheten är löst ur de grönas perspektiv

 36. Ulf

  Inte helt oväntat döms förra regeringens klimatpolitik ut helt när den utvärderas. Mumbo Jumbo helt enkelt.

  https://www.tn.se/hallbarhet/29760/ingen-effekt-av-klimatangest-nytt-matt-domer-ut-svenska-satsningar/

  Som vanligt lär inte media nappa den här gången heller.

 37. Ann Löfving-Henriksson

  # 36 Ulf, tack för tipset! Och med tanke på vad den undersökande vetenskapen förmedlar så bör man fråga varför överhuvudtaget fatta beslut som bygger på miljörörelsens ideologiska klimathot.

 38. Katarina

  Sociala medier börjar helt översvämmas av militanta gröna som förstör alla diskussioner. T.ex i diskussioner om brist på bete där det diskuteras att fodra med sly och löv, kommer genast kommentarer om hur viktiga träden är, ”fäll inga träd”.
  Tidigare har varg blivit omöjligt att diskutera då den ska skyddas och har alla rättigheter enligt ”vissa”.
  Trädgårdsgrupper översvämmas av inlägg om invasiva arter och att inte vattna eller sköta om gräsmattan.

  Jag tror inte dom är många men dom syns och hörs överallt och får diskussioner att spåra ur eller avslutas.