Glidningar

Gästinlägg av meteorologen, klimatologen och docenten Tage Andersson
I mitt inlägg ”Trender igen” , TCS 120212, diskuterade jag glidande (löpande) medelvärden i fig 1 (nedan). För en tidsserie är ett glidande medelvärde av längden a medelvärdet för alla y-värden mellan x2-x1=a-1. Frågan är vilket x-värde ett sådant medeltal ska tilldelas. Programmet Excel som jag använt tilldelar det värdet x2. Kurvan för de glidande medelvärdena börjar då först vid värdet för minsta x1+(a-1) och slutar vid värdet för största x2. Detta irriterade några kommentatorer, som menade att medeltalet borde förläggas till mittvärdet, dvs x1+(a-1)/2
02221
Fig 1. Årsvärden av globala temperaturanomalier enligt CRU. De glidande medelvärdena har förlagts till intervallets slut
Om x-värdet för det glidande medelvärdet förläggs till mitten förskjuts kurvorna i x-led men förblir eljest oförändrade, se fig 2.
02222
Fig 2. Samma som fig 1, men de glidande medelvärdena har förlagts till intervallets mitt. Jag lyckades inte få Excel att ge årsvärdena i staplar som i fig 1.
Om a är jämnt blir det inget heltal för mittvärdet, vilket kan irritera. Man kan välja ett udda a för att få ett heltal. Då riskerar man frågor typ ”tog du 11 i stället för 10 för att visa …”.
Ibland finner man figurer med löpande medelvärden över hela x-intervallet som i fig 3 från Klimat- och sårbarhetsutredningen  I utredningen hittar jag ingen hänvisning till figuren, men den avses med en nog så avslöjande rubrik strax ovanför:
Trots Gudrun och Per – ingen långsiktig trend mot fler stormar   —   ännu
Om mitten-x-värdet ansätts för de glidande medelvärdena behövs värden från 1877 för att få värdet för 1881. De kan ju faktiskt finnas. Har man inga måste de ansättas. Det glidande medelvärdet för 2005 fordrar värden efter 2005. För att få tillräckligt många måste åtminstone några prognosticeras eftersom utredningen är daterad oktober 2007. Om å andra sidan de glidande medelvärdena tilldelas slut-x-värdet måste på något sätt värden före 1881 ansättas, men det behövs inga värden efter år 2005. Det framgår inte av utredningen hur man förfarit. Det är inte ovanligt att löpande medelvärden visas för ett större intervall än de egentligen kan. Så är det också för mer avancerade filter. Ett vanligt trick är att låta första värdet i serien representera så många föregående som behövs och det sista så många kommande som behövs. Något som kan ge oväntade resultat. Humlum (avsnittet Data smoothing) refererar ett sådant fall som CRU råkat ut för. De presenterar åskådligt temperaturutvecklingen med stapeldiagram och en filtrerad kurva som fordrar ett antal observationer såväl framåt som bakåt. För januari 2008 noterade CRU ett mycket lågt värde, vilket ledde till att kurvan brant pekade nedåt. Inte bra för ett institut som hävdar att det blir varmare, varför man modifierade beräkningarna.
02223
Fig 3. Här visas 10 års glidande medelvärden för hela tidsintervallet.
Hur har man gjort? Efter 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  En bra redovisning av statistik och en liten förklaring om vad brister i statistik kan bero på.
   
  Det blir tydligare när kurvorna ligger på rätt plats i diagrammet.
   
  Till sist ett tack för att det finns någon här som tar sig tid att räkna fram och redovisa fakta som efterfrågas här. Annars är det mest faktalöst tyckande på den här sajten.
   

 2. István

  Ivh #1
  Du har rätt. I varje fall från min sida. Faktalöst tyckande.
  Därmed spelar Du och jag i samma division tillsammans med våra politiker, journalister etc.

 3. Grafer, grafer, grafer...

  TCS nöter på med grafer som få människor förstår sig på, hur vore det om ni försökte nå en lite bredare publik istället för att ständigt envisas med att tillfredsställa den lilla skara skribenter som efter flera år nu står för de flesta inläggen. Försöker ni överhuvudtaget skriva något som en vanlig skeptisk svensson kan begripa sig på? Jag följde flitigt bloggen förr när Maggie åtminstone hade ambitioner på att faktiskt nå ut till så många som möjligt men när SI tog över och allt fler inlägg idag ser ut som det ovan tappar jag fort intresset.
  Vad är TCS amibtioner idag?

 4. Jonny Fagerström

  #3 Grafer. Vi har redan en bred publik. De som kommenterar på bloggen och de besök det genererar är en viktig men bara en ytterst liten del av de läsare bloggen har. Mer om hur vi ser på bloggens uppgift kan du läsa här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/15/rapport-fran-the-climate-scams-skribentmote-den-10-september/
  Vi ser en tydlig trend där TCS drar till sig fler och fler besökare med olika bakgrund och de allra flesta blogginläggen har andra illustrationern än grafer.
  Det är dock alltid välkommet med synpunkter på hur Sveriges största miljöblogg kan bli ännu bättre.   

 5. Bim

  Jonny Fagerström
  Jag håller faktiskt med ”Grafer” De vetenskapare som överhuvudtaget är intresserade av klimathysterin är redan fullt på det klara med att klimatvetenskapen har väldigt tunt på fötterna. Dessutom talar ju verkligheten om för de som tänker efter lite att vi är utsatta för ett gigantiskt bedrägeri.
  Men de flesta människor tror på vad som står i tidningar och vad som sägs på Tv.
  Jag tycker det vore oerhört viktigt att förklara sambanden på ett så enkelt sätt som möjligt.
  Där är Dr Max ett väldigt bra exempel. Tyvärr når han kanske inte ut som man skulle önska, eller också gör han det fast kommentarerna inte är så många.
  Men streta på. Det är viktigt att få fram sanningen om klimathoten.

 6. Bäckström

  Och jag håller inte med alls.
  Tvärs om uppskattar jag sakliga vetenskapliga artiklar, som tvingar mig att läsa på mer.
  Strunt och propaganda får jag alldeles tillräckligt mycket av från alla möjliga håll och behöver inget mer av den sorten.
  Nej, fortsätt på utslagen väg, det vinner ni på i längden.
  /Bäckström 

 7. Bim

  Bäckström
  Dr Max levererar väl minst av allt strunt och propaganda?
  Grafer och teorier om klimatet kan ju vara intressant för dig och en hel mängd andra vetenskapligt intreserade, men faktum kvarstår ju, ingen vet hur klimatet styrs och framförallt inte vad som kommer att ske i framtiden.
   
  Jag har då inte hört någon oberoende forskare påstå att han vet hur klimatet fungrerar såpass säkert att man ge några trovärdiga prognoser 100 år framåt i tiden.
  Den som påstår något sådant är ju lika bedräglig som gänget runt IPCC.
  Det räcker väl att avslöja IPCCs som lögnare genom att bemöta deras påhittade påståenden om än det ena och än det andra.
  Vi skall väl inte ersätta en lögn med en ny.
   
  Sedan är det ju inte min sak att försöka tala om vad TCS skall syssla med.
  Jag ventilerar bara min åsikt.

 8. pekke

  Bim och Bäckström !
  Jag håller med er bägge två !
   
  Bim har rätt i att det inte får bli för mycket teoretisk mumbojumbo som är svårbegripligt för oss som är mer praktiskt lagda, men det får inte heller hamna på en lekskolenivå för att förklara hur det fungerar.
   
  Det går ju faktiskt att förklara en avancerad teori med hur det skulle fungera i praktiken i en verklig värld.
  Går det inte att förklara en teori med praktiska exempel så bör man nog fundera lite över teorin.

 9. Bäckström

  Bim
  Du har naturligtvis rätt till din åsikt. Och jag har min.
  På TCS uppskattar jag mest de vetenskapliga inläggen som görs begripliga att förstå genom pedagogisk genomlysning. Tages i denna tråd är ett exempel, Pehrs artikel ett snäpp ner är ett annat utmärkt exempel. 
  Jag förstår väl också att det finns frustration på sina håll om en mer politisk hållning i frågan, men för min del är jag mer intresserad av själva vetenskapen som sådan.
  Som sagt, vi har väl olika behov antar jag. Jag tycker det finns plats för bägge sorterna här.
  /Bäckström 

 10. Börje S.

  Instämmer med Bäckström.
  När jag tycker mig ha tid och ork att följa resonemanget i de mer tekniska inläggen försöker jag så gott det går, även om allt inte hamnar på plats.
  Annars skummar jag bara igenom artikeln och hoppar till kommentarerna för att se om jag hittar något matnyttigt, någon bra länk, eller någon intressant pajkastning mellan de som har lättare att ta till sig teknikaliteterna i huvudinlägget. 

 11. Ivh

  Bim och Grafer, Grafer.
   
  Den globala uppvärmningen är en naturvetenskaplig fråga. Där är fakta viktigt. Fakta som finns visar tydligt att det pågår en global uppvärmning och att utsläpp av koldioxid är en starkt bidragande orsak. Det är först när det diskuteras om vilka åtgärder som eventuellt skall vidtas som det blir en politisk fråga.

 12. Bim

  Ivh # 11
  Sorry! Men nu är du allt ordentligt ute och seglar.
  ”Fakta som finns visar tydligt att det pågår en global uppvärmning och att utsläpp av koldioxid är en starkt bidragande orsak.”
  Varken du eller någon annan vet säkert hur känsligt klimatet är för CO2. Det är rena gissningarna. Med andra ord, du tror, men vet inte.
  När man ser en graf över klimatets utveckling på hundra år så ser det ut som det vore våldsamma svängningar med höga toppar och djupa dalar, för att inte tala om  Michael Mans kurva som pekar upp i himlen.
  Skulle man rita kurvan med X (tidsaxeln) 20 cm lång och Y-axeln indelad i hela grader, låt oss säga fem grader + och femgrader-  så hade tenperaturväxlingarna varit en krusning på linjen som knappt gick att urskilja. Du hade behövt en riktigt tunn linje för att åskådligöra svängningarna.
  Vi talar om tiondels/ hundradels grader, hit och dit. 
  Det är inte vetenskap att överdriva klimatkänsligheten angående CO2. Det är politik och propaganda med helt andra mål i sikte än att ta reda på sanningen.
  På något underligt sätt har Du, Thomas och en del andra vetenskapare svårt för att se proportionerna, både i tid och storlek, i hela den här klimatröran.
  Därför tycker jag att en massa grafer hit och dit kan kanske vara intressant för de som vill gräva djupare i hur klimatet fungerar, men så länge det bara är vaga teorier skall inte politik med skyhöga kostnader som följd blandas in.
  Segla gärna vidare, men mig övertygar du inte om att du har så värst stor kunskap om hur klimatet fungerar.

 13. Ivh

  Bim
   
  Du har rätt i att det är svårt att veta hur stor klimatpåverkan CO2 har.
  Det man vet är att CO2 påverkar klimatet.
   
  Sedan förindustriell tid har CO2-halten ökad med 40% och temperaturen ökat med 0,9 grader. Om det inte hade varit någon ökning av CO2-halten eller andra utsläpp som påverkar temperaturen, så hade globala temperaturen med mycket stor sannolikhet hållit sig inom ett spann på +/- 0,2 grader.
   
  Jordens stora massa har en värmelagringsförmåga som bromsar upp temperaturväxlingar.
   
  Det finns mycket som talar för att en fördubbling av CO2 skulle värma jorden 2-4 grader, men det finns osäkerheter.
   
  Det är ju uppenbart att Du inte vill sätta Dig in i hur CO2 påverkar klimatet. Då tycker jag att Du inte skall ha några åsikter om det heller. 
   
   
   

 14. Bim

  Ivh
  Nu har du banne mig fått punka också.
  En fördubbling av CO2 ger möjligen 1 grad ökad medeltemperatur, kanske mindre.
   
  Du vimsar antagligen om en massa förstärkningseffekter som ännu ingen har riktig koll på.
  Du kan inte med fog påstå att det är CO2 som är orsaken till denna 0,9 graders teperaturökning. Du kan möjligen gissa.
   
  Du hänvisar ideligen till vetenskap, men du du snackar som om vetenskapen var ense om att CO2 driver klimatet till en katastrof. Så är inte fallet. Vetenskapen är i högsta grad oense.
  Angående åsikter så bör du nog tänka dig för. Uttalandet är ganska avslöjande. Det går kanske hem på UI men knappast här.
   Jag har vilka åsikter jag vill, närhelst jag vill.

 15. L

  Varför bry sig om vad Ivh yrar om, det är ju bara gammalt trams.

 16. Christopher E

  Ivh #13
  Det är rejält märkliga uttalanden du gör här.
  +/- 0,2° sedan förindustriell tid om det inte varit utsläpp??? Var har du fått det ifrån? Inte ens IPCC (som väl får anses vara alarmisternas variant av den påstådda ”konsensusen”) talar om mer än minst hälften av uppvärmningen 1975-2006 som antropogen, dvs ca en fjärdedel av hela uppvärmningen. Det blir inte de belopp du nämner.
  Uppvärmningen under 1900-talets första hälft var lika stor som under andra hälften, men CO2-utsläppen var försumbara. Vad orsakade den uppvärmningen, tror du?
  Hur går dina +/- 0,2° ihop med att den naturliga uppvärmningen sedan Lilla Istiden varit runt 0,5° per århundrade?
  Jordens stora massa har ingen betydelse för värmelagringen. Jorskorpan isolerar ordentligt. Finns det ”fördröjd” energi någonstans som inte finns i atmosfären, kan det huvudsakligen bara vara i havet. Där har man som bekant trots tusentals mätbojar inte funnit den, så att en fördubbling av CO2-halten skulle leda till 2 grader eller mer uppvärmning får anses uteslutet.
  Det enda du får rätt är att CO2 sannolikt påverkar klimatet, men än så länge är inte utsläppen av den storleksordningen att det säkert går att urkilja en antropogen påverkan på temperaturen mot det naturliga bruset.
  Du måste hålla isär din tro från det man faktiskt vet. 

 17. Slabadang

  IVH!
  Eftersom molnens förstärkningsffekter är extremt långsökta och både vattenångans och molnens utbredning under satellitperioden faktisk kräver att man sätter sig ned och börjar om från början och gurndligt utifrån observationerna funderar vilka teorier om klimatet vi kan hävda.
  Att molnen styr temperaturen blir betydligt mer sannolikt än det omvända och varför vattgenångan i andra former inte observerats bete sig somtänkt och förväntat gör en OMPRÖVNING nödvändig.
  Att molnigheten sjönk under samma period som vi hade den största tempökningen stämmer till grundlig aftertanke och tempen har nu planat ut i linje med att molnutbredingen stabiliserat sig på lägre nivåer under samma tid.
  Att låtsas att man hade svaret samtidigt som man hävdade att det fanns stora osäkerheter var en dödscocktail för förtroendet för IPCC. Att dra på så ini helvete med larmrapporter och rena fantasier på så lösan grund har visat sig skada inte bear ekonomi folk tro på framtiden framför allt har den skadat förtroendet för både vetenskapen i sin helhet och de politiker som eldat på under denna klimathysteriska propagandasoppa.

 18. Bengt A

  Hej!
  Tack för bra inlägg!
  En teknik som går utöver glidande medelvärden är att använda olika typer av filter och på detta sätt kan man få värden även för de senaste (och tidigaste) åren i en tidsserie. Detta är något Steve McIntyre på climateaudit.org fördjupat sig i en del och är kritisk till. Han kallar det ”smoothing” och ibland med visst förakt för ”Mannian smothing” efter klimatforskaren Michel Mann.
  Se ett exempel i länken nedan. I figur 2 i länken används två olika filter (från Rahmstorf respektive Mann) som utgör en typ av flytande medelvärde på 30 respektive 60 år. De lyckas ändå med konststycket att vissa värden ända fram till nutid! Detta är en högst diskutabel metod som med rätta kritiseras av Steve McIntyre.
  http://climateaudit.org/2009/07/03/the-secret-of-the-rahmstorf-non-linear-trend/