Går klimatförändringarna allt snabbare?

När nu EU har bestämt att Internet ska censureras, vågar jag inte ge några länkar. Det finns en massa väder- och klimatdata på Climate Explorer, som du kan hitta genom att leta på nätet, med Google eller någon annan sökmotor. Den viktiga temperaturserien från UAH finns både där och på en egen hemsida.

Jag har inte begripit om det är bara länkar till sidor inom EU som ska censureras, eller om det gäller för hela världen. Får jag till exempel länka till WattsUpWithThat, världens mest besökta vetenskapsblogg?

För att återgå till rubrikens fråga, så är väl det första problemet vad som ska menas med att något går allt snabbare. Det anser jag vara att det finns en trend som ökar. Exempelvis en temperaturökning som går allt snabbare.

Varför ens ställa frågan, förresten? Jo, för att många klimathotstroende hävdar att klimatförändringarna faktiskt går allt snabbare. Ett exempel är Staffan Laestadius. Precis som Lars Levi med samma efternamn (en släkting?) är han profet i en religiös sekt. För Lars Levi var det en sekt han själv grundade. För Staffan är det en sekt som andra har grundat, men som han har engagerat i sig till 100 %.

Staffan Laestadius har hävdat att klimatförändringarna går allt snabbare. Bland annat i en debattartikel 24 februari i Göteborgsposten. Den kan jag säkerligen inte länka till utan att det händer otrevligheter, men det är bara att gå in på den tidningens hemsida och leta efter namnet Laestadius. Han är dessutom ute och håller föreläsningar. Till exempel en som min dotter tvingades av sin skola att lyssna på, trots att den arrangerades av en annan institution. Hon verkar inte ha blivit så imponerad.

WWF och diverse medier har också hävdat att klimatförändringarna går allt snabbare, så det är värt att granska om påståendet är sant.

Jag håller mig till globala medeltemperaturer. Eller rättare sagt anomalier i globala medeltemperaturer, för det är ju sådana som olika forskningsinstitut brukar leverera. Jag har valt ut temperaturserierna från HadCRUT (version 4), NOAA, UAH (TLT) och NDOC 0-100 m. Det sistnämnda är medeltemperaturer för de översta 100 metrarna av världshaven.

Med dessa temperaturserier har jag täckt in de mesta av de nivåer där klimatförändringar märks, från de översta lagren i världshaven till den nedre delen av troposfären.

För dessa temperaturserier, har jag räknat ut trenderna för varje möjlig 55-månadersperiod sedan januari 1955 (sedan december 1978 för UAH).  Vilket innebär trender från 1957 (1981 för UAH) till mitten av 2016. 55 månader är egentligen för kort för klimatförändringar. Det är ju inte ens 6 år. Men det är tillräckligt långt för att få en uppfattning om huruvida trender går allt snabbare, allt långsammare eller är ganska konstanta.

Så här är diagrammet med dessa 55-månaderstrender:

Femtiofemmånaderstrender

Trenderna för de olika temperaturserierna följs åt ganska väl, med toppar och dalar vid i stort sett samma tidpunkter. Något annat var väl inte att vänta. Oavsett orsakerna till trenderna, bör de påverka de valda nivåerna ungefär samtidigt. Det är också väntat att variationerna i havsvattentemperaturerna är minst, eftersom vatten har större termisk tröghet än luft.

Går då klimatförändringarna verkligen allt snabbare? Det beror i viss mån på vilken startpunkt man väljer. Nyligen var trenden högre än ”någonsin” (eller i varje fall i den valda tidsperioden) för nästan alla temperaturserierna. Men sedan har trenderna vänt nedåt. Ja, trenderna har till och med blivit negativa, vilket betyder att globala medeltemperaturen har minskat de senaste åren. Trenderna har inte fortsatt att öka, utan minskat.

Jag tycker att dessa data visar att klimatförändringarna inte går allt snabbare. Tvärtom har de saktat in de senaste åren.

Det var allt för denna gång.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. jensen

  Så är det bara att vänta på Moder Jords drag att tydligare visa sina framtidsplaner.

  https://wattsupwiththat.com/2019/04/20/an-end-and-a-new-direction/

  https://www.youtube.com/watch?v=AWISiJJUHpU&feature=share%E2%80%8B

 2. Kjell Lindmark

  Intressant, Om man lägger till CO2 kurvan ovanpå diagrammet från 1960 kan man lätt se att trenderna inte följer ökande CO2 halt som ökat nästan linjärt över mätperioden. Om det förelåg ett sådant samband som klimatalarmisterna säger då borde temperaturökningen stadigt stiga i takt med ökande CO2 halt, vilket inte sker och inte har skett tidigare heller, utom för vissa i sammanhanget kortare perioder. Jag tror nog, att påvisa temperaturkurvor OCH co2 kurvor samtidigt kan vara pedagogiskt. Tack för en intressant analys.

 3. Håkan Bergman

  Passa dig Lars så att du inte åker dit för trendbrott.

 4. Håkan Bergman

  Utsläppen har växt exponentiellt, halten har växt linjärt och temperaturen lever sitt eget liv, stabil planet vi lever på.

 5. Kjell Lindmark

  Nej det gör den inte. Däremot går det snabbare för klimatalarmisterna att få ut sitt budskap då observerbara fakta talar mot deras teori och de vet om det. Trenden från ca 1910 till 1940 var stigande temperaturer vilket man tydligt kan se i de tidningsurklipp YT mannen Tony Heller visar upp. Likaledes sker en global avkylning från ca 1940 till 1979 vilket även det kan ses i TH:s YT-videor. Därefter har temperaturökningen åter tagit fart för att i princip avstanna 1998. Efter det har den globala medeltemperaturen i stort sett varit konstant med undantag för El Nino åren.

  De som proklamerar klimatkris och där målet är att frånta suveräna staters självbestämmanderätt över sitt lands produktion och konsumtion har bråttom. De vet att tiden inte är till deras fördel, klimatet ändras inte i enlighet med deras modeller, snarare tvärtom, varför tiden är knapp för att få till stånd bindande överenskommelser. Som väl är går utvecklingen åt andra hållet Australien har backat från den Gröna Klimatfonden och Trump är i färd med att tillsätta en genomgripande utredning om klimatet med hjälp av icke klimathotstroende vetenskapsmän/kvinnor.

  I Tyskland stiger missnöjet med Energiwende, de Gula Västarnas protester mot ytterligare pålagor som drabbar de fattigaste värst. Så klimathotelserna verkar inte ge den frukt anhängarna hoppats på. I ljuset av det, är ett uppskruvat tonläge i klimatdebatten förståelig. Det råder nog panik i klimathotslägret och man tar varje chans att vända trenden. Ju mer de väsnas desto säkrare kan vi vara på att deras luftslott håller på att rasa.

 6. Mats Rosengren

  Och här en tidsserie från en markplacerad NOAA termometer för perioden 1887 – 2018. En konstant knappt märkbar trend (en minimal temperaturökning) konstant för hela perioden. Inte en skymt av någon accelaration av uppvärmningstrenden pga den ökande koldioxidhalten!

  Temperaturdata fråm NOAA s historiska databas! De dagliga max och min temperaturerna blev noterade varje dag under 130 år! Omräknade till årsmedeltemperaturer och plottade som en punkt. Trendlinjen en ”minsta kvadrat” anpassning!
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/plot.html
  Tony Heller har ju bevisat att publicerade temperaturkurver från särskilt NASA är bedrägliga (eftersom det är omöjligt att beräkna en världsmedeltemperatur pga av felande mätdata!). För min kurva kan jag garantera att bara äkta data från NOAAs arkiv använts, inga gissade/beräknade värden. Men så är det ju också bara en mätpunkt, det är jordens medeltemperatur som i verkligheten inte kan beräknas exakt, bara ”gissas”

 7. Rolf Mellberg

  OT

  68-vågens kulturella, politiska och mediala elit har nu kört ner djupt ner i leran och sitter fast. För bara sex år sen tillträdde Wolodarski och pekade med hela handen när han deklarerade med häpnadsväckande tydlighet att nu ska DN ta täten i uppgiften att uppfostra det svenska folket. Besattheten av ”SD-frågan”, Meetoos mediala groteskerier (med BIlly Fredriksson som dödligt offer), och snart Sabunis möjliga revansch…. talar sitt tydliga språk.

  Mot den bakgrunden så är Stina Oskarssons samtal med Navid Modiri, fullkomligt lysande.

  https://www.youtube.com/watch?v=TxfJLPuUfCY

  Det till det yttre sköra men inre urstarka Stina och välkände? Navid gör är helt banbrytande, Anders Lindbergs, Jan Helins och Peter Wolodarskis skräck.

  Till alla de frustrerade ”klimatkättare” som läser här manar jag till optimism, bättre tider kommer snart! Se gärna flera av Navids alster, t ex den med Lars Wilks.

 8. Björn

  Klimatförändringar är regionala och inte globala. Havs- och atmosfärsströmningar förändras över tid, vilket är orsak till regionala förändringar, men den tidsrymd som talas om är för kort. Vi måste tala om 500-1000 år för att begreppet klimatförändringar skall ha något värde. Allt annat är fake news.

 9. Kommentatorn

  Än så länge kan du länka tryggt. EU direktivet måste implementeras i Svensk lagstiftning först, något som verkar ta olika lång tid beroende på hur väl direktivet överenstämmer med Sossarnas agenda. Direktiv kring penningtvätt och anti terrorlagstiftning har Sverige förhalat så länge att man fått reprimander från EU. Något säger mig dock att just denna lagstiftning kommer införas snabbt och förmodligen gå ännu längre än vad direktivet kräver.

 10. Magnus Eriksson

  Nu väntar jag bara på att det ska påstås att Notre Dame i Paris tog eld/sjävantände som en följd av den begynnande ”klimatkatastrofen”.

 11. Mathias

  #10 Det har en skribent på Aftonbladet redan gjort, även om det bara är indirekt.

 12. Kristian Fredriksson

  Anders Bolling skriver en artikel i DN idag om klimatets utveckling, eller möjligen vädrets. Han är ju normalt den mest objektive och sansade journalisten i Sverige när det gäller det här, men jag reagerade på några alarmistiska påståenden som jag finner lite onödiga.

  NOAA har säkert mätt upp mars 2019 som den tredje varmaste i deras mätningar, men i UAH:s serie är det endast den 6:e varmaste marsmånaden. Han nämner detta i någon mån. En orsak till att den kom så högt i NOAA:s mätning är troligtvis att havsytetemperaturerna var extremt låga söder om den 40:onde breddgraden och ner till Antarktis. Där gissar jag att mätpunkterna är färre jämfört med UAH:s generella mätningar. Själv skulle jag nog nämnt att marstemperaturen är lägre än vad den var i december 1987 när James Hansen drog igång klimatalarmismen. (I UAH:s serie)

  Men det som irriterar mig mest var att han skrev att Grönlandsisen började smälta en månad tidigare än normalt, vilket är sant, men det skedde i samband med ett väderomslag i april då även stora mängder snö föll över just det område i sydöst där smältningen skedde. I mars var det 2 C kallare än normalt över Grönland vilket har gett mindre nederbörd än normalt i vår. Det var bara i slutet på februari det snöade lite mer än vanligt.

  Det positiva var att han skrev att isen på Grönland har vuxit sedan 2016 och mig veterligen är han först ut med den sensationella nyheten. Han är objektiv i sin rapportering och han kan ju inte känna till alla nyanser när det gäller det här. Han försöker i alla fall och det skall vi vara tacksamma för. Han är en av få journalister med kunskap om ämnet. Han är inte kulturjournalist vilket annars brukar vara fallet.

  https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/ovanligt-varm-mars-i-varlden-tidig-issmaltning-pa-gronland/

 13. eon

  I min åsikt är den bästa lösningen mot EUs verklighetsfrånvända lagar är helt enkelt att ignorera dem. Använd civil olydnad för att visa att galna lagar är fel och inte kan implementeras i verkligheten.
  Det skrämmande är att EU skriver lagar som riktar sig mot företag, som antagligen kommer följa dem i rädsla för mångmiljon(miljard?)böter, vilket gör individuell olydnad omöjlig.

  EU är ett korthus och genom att visa att vi inte är med på noterna kan vi plocka bort de understa korten.

 14. Guy

  Det enda som verkar accelerera på trendkurvorna är att dalarna ser ut att komma tätare. Dessutom verkar dalarna ha jämnare amplitud.

 15. Mats Rosengren

  #6 Tillägg
  Denna Youtube video är bara på 4 minuter.
  https://www.youtube.com/watch?v=8k_oefKKkIo

  Tony Heller förklarar här att det är en mycket liten grupp i NASA/NOAA som kontrollerar de data som används av världens ”klimatforskare” . Som jag skrev tidigare, det är inte möjligt att beräkna en jordens medeltemperatur vid en given tidpunkt ordentligt eftersom de därför nödvändiga exakta globala mätvärdenen saknas. Vad gäller satellit data så har man uppenbarligen calibrations/noggrannhets problem (bland annat). Det öppnar dörren för att konstruerade data eftersom världen förväntar sig dessa värden!
  Alla Tony Hellers bidrag rekommenderas på det varmaste! Eftersom han ofta kommer tillbaka till den extrema värmeböljan sommaren 1934 i och omkring Iowa så lade jag också ut de historiska årsmedeltemperaturerna för en USHCN station i Iowa på Internet. Input data från NOAA historiska databas
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/iowa.html

 16. Ingemar Nordin

  Fundering: Eftersom haven 0-100 m främst påverkas av den direkta solinstrålningen över tropikerna (snarare än infraröd återstrålning) så kanske man kan se den gula kurvan just som ett mått på solens inverkan? Självklart påverkas även luften över mark och hav också av solens direkta instrålning, men haven kan enbart påverkas av detta.

 17. Olav Gjelten

  Eftersom CO2 halten i atmosfären hela tiden ökar alltmedan temperaturen stått stilla i mer än 20 år nu – Vilka andra slutsatser än följande två kan vi dra av detta:

  a) Koldioxiden är ingen eller en obetydlig växthusgas.

  b) Koldioxiden kan vara mer än en obetydlig växthusgas, men då är det andra krafter som verkar i motsatt riktning. Kan vi rent av spekulera på om vi är på väg in i en ny (liten) istid? Hur länge kan i så fall koldioxiden hålla emot katastrofen?

  Tacksam för uttömmande, men begripliga svar för en med ickenaturvetenskaplig utbildning.

 18. Erik

  #15

  Svårt att tro på en som gör videos om att alla justeringar i USA är gjorda för att det ska bli en uppvärmning och sen tar han inte själv med övergången från LIG-termometrar till MMTS. Ifall han kan förklara den skillnaden så kan jag börja lyssna på honom men att säga att USA inte bli varmare och missa denna viktiga punkt gör att han tappar trovärdighet.

 19. Rolf Mellberg

  Jag försökte nyss söka på ”Paul Robinson” och fann den här länken:
  http://www.independentnews.com/environment/robinson-to-lead-climate-review/article_dbd6f138-6145-11e9-83d0-eb551b140081.html

  När jag klickade på denna (4 dagar gamla infon) fick jag den är obehagliga spyan:

  451: Unavailable due to legal reasons
  We recognize you are attempting to access this website from a country belonging to the European Economic Area (EEA) including the EU which enforces the General Data Protection Regulation (GDPR) and therefore access cannot be granted at this time. For any issues, contact virginia@independentnews.com or call 925-447-8700.

  Censuren verkar ha påbörjats, eller hur ska man tolka detta?

 20. Ingemar Nordin

  Rolf M #18,

  Se där har du en uppgift att luska lite mer om Paul Robinson. Kontakta dem!

 21. Rolf Mellberg

  #20

  Här kommer en till: (när jag sökte på Steven Koonin, även den fyra dagar gammal)
  https://www.purdueexponent.org/campus/image_c46a9280-6126-11e9-b95d-87936c36abd8.html

  Trist!!!

 22. Fredrik S

  Rolf Mellberg #18

  Den felkoden stöter man på ibland på sajter som pga juridiska skäl inte kan visas pga tex censur. Numera används den ibland också för sajter utanför som av olika skäl inte följer GDPR. En del amerikanska nyhetssajter blockas tex Chicago Tribune och New York Daily News.

 23. Mats Rosengren

  #18
  Denna (lätta) typ av censur kan man dock undvika genom att använda en proxy i t.ex. USA. Men censurmyndigheterna, i Kina, Nordvietnam och EU, arbetar naturligtvis på ett mer svårforserat system

 24. En annan

  @19 Rolf
  Därför är det av största vikt att länka så lite som möjligt till MSM, speciellt svenska tidningar.
  Om dom vill förbjuda länkningar bör dom ta konsekvenserna av sitt ogenomtänkta lobbande i Bryssel.
  Kanske något snille kan sätta upp en proxyserver i något närliggande område utanför EU ex v Grönland så att datapaketen får en ny avsändare, eller finns det redan?

 25. Argus

  Jag känner mig rätt vilsen i hur man ska gå runt lätt/medelsvår censur, men jag fick fram båda de där länkarna med Tor. 🙂

 26. Mats Rosengren

  Den utomordentligt skärpte Tony Heller demonstrerar om och om igen hur NASA/NOAA uppenbarligen systematiskt modifierar data i den riktning som stödjer uppvärmningsnarrativet. Givetvis under förevändningen att det är mätfel som måste korrigeras!

  Här en oberoende bekräftelse på detta från en ”whistle-blower” som efter pensioneringen från NOAA kan tala ut och därigenom lätta sitt samvete! Man hade bra data från bojer och dålig data från skepp! Man använde då de data som kom från skepp för annars hade man måst medge att ingen uppvärmning ägt rum på 15 år!
  https://www.youtube.com/watch?v=RPStj82-iV4

 27. Olav Gjelten

  Kristendomen är en 2000-år gammal religion och tilltalar inte nutidsmänniskan längre så mycket. Allt medan denna gamla religionen tappat mark i västerlandet har de politiska ideologierna varit ersättningen som väldigt många dragit sig till. Kommunismen, nazismen och feminismen är exempel vid sidan om den jihadistiska tron på Klimathotet, som ökat lavinartat under senare år.

  Den gröna väckelserörelsen har blivit de rikas religion. Lägg märke till att den är lika intolerant som kristendomen någonsin var under medeltiden.

  Klarar vi bekämpa den enbart genom upplysning – utan att tillföra en annan högre mening med livet? Det är där knuten sitter och som vi klimatateister nog helt glömt bort.

 28. Olav Gjelten

  Går klimatförändringen fort i vår tid?
  Den som säger något sådant saknar perspektiv helt. Det har tagit i runda tal 150 år att höja den globala temperaturen med en (1) enda grad. De senaste 20 åren har temperaturen dessutom stått stil.l

  När istiden tog slut så har jag läst att det nästan gick från en dag till en annan. Värmen kom så kraftigt att isen smälte med uppåt 300 meter per år. Var det mänsklig påverkan den gången också kanske??
  På 1350-talet skedde en kraftig temperaturförsämring. Förmodligen som direkt följd av detta så flyttade hela den nordiska befolkningen (omkring 5000 individer) bort från Grönland där de levt på sina gårdar i flera århundraden. De gröna khmererna talar till lättpåverkade, okunniga människor när de predikar om snabba klimatförändringar i nutiden. Just okunnighet kännetecknar de allra flesta på detta området. De relativt få som vet bättre har ingenting att tjäna, oftast bara förlora, på att informera om sanningen om ”klimatförändringen” i vår tid.

  Så föder det ena det andra.

 29. jensen

  För att återgå till Lars´ trendkurva.
  Hur tydligt visar den inte, att globala temperaturen är oscillerande kring ett imaginärt jämviktsläge, eftersom tellus är ett alltför dynamiskt system för att nå ett långtids-jämviktssläge, och att varje topp eller dal har sin orsaksförklaring i föregående dal eller topp.
  För att få perspektiv på trendförändringar, måste 100-års, 500-års respektive 1 000-års perspektiv tillämpas.

 30. Ingemar Nordin

  Enligt Fredrik Charpentier-Ljunqvist (Klimatet och Människan under 12000 år) så har den naturliga variabiliteten varit stor under historisk tid, minst lika stor som under 1900-talet. Men han säger att man inte riktigt har koll på hastigheten i klimatförändringarna. Uppenbarligen så var avsmältningen i början av denna interglacial dramatisk och ibland häftig, men osäkerheten i hastigheten är svårt att få grepp om genom de proxies som man använder.

 31. Rolf Mellberg

  #26 Mats
  #18 Erik

  Hej Mats, förstår jag saken rätt har du en ytterst gedigen och proffessionell bakgrund av sattellitbanor etc. och kanske har du därmed följt den väldigt brännande frågan om ”korrigeringar” av temperaturdata under lång tid?

  Undrar dock först dock om du har något svar till #18 Erik angående byte av termometrar?

  Själv är det med stor vånda och obehagskänslor jag tvekar ett helt tro på Tony Heller. Det är liksom för otroligt att vetenskapen har kunnat bli så djupt korrumperad, oavsett om det mest är ”confirmation bias” eller inte.

  Jag försöker nu skaffa mig en bild av om det har påbörjats en granskning av detta lett av Paul Robinson för jag har svårt att se att Trump närstående krafter kan underlåta att ta denna chansen till en ENORM framgång – om Tony nu har i huvudsak rätt. Detta kan gå till vetenskapshistorien som en av de allra störst skandalerna någonsin.

  Synpunkter på detta?

  Kanske ett gästinlägg?

 32. Olav Gjelten

  Den politiskt korrekta ”eliten” som i dag är vid makten i Sverige och i större delen av EU har en helknäpp och en helt fruktansvärd förnedrande beskrivning på oss klimathotsskeptiker som går dem emot. De kallar oss högerextremister, fascister och många gånger nazister.

  Kan någon tala om för mig på vilket sätt talade nazister och fascister om det så kallade ”klimathotet”? Var det kanske för att begreppet ”klimathot” fortfarande inte var påhittad 1945 och att de därför inte benämnde det?? 70 år efteråt blev alltså nazister och fascister alltså ”klimathotsförnekare” på miljöspråk! Man baxnar.
  Var vidare nazism och fascism ens högerrörelser. Åtminstone nationalSOCIALISMEN var ju en vänsterextrem rörelse. Eller??

  Faktisk är det än så länge bara det fysiska våldet som skiljer den sistnämnda ideologin från den extremaste delen av miljörörelsen. Det borde vi kanske belysa närmare i kommande inlägg?

  De gröna khmererna skall inte få sätta språkets värsta skällsord på oss utan att få tillbaka!! Hjälp till!! Vakna!!!

 33. Peter F

  Hjälp mig. Jag blir så frustrerad,

  Vilka globala klimatförändringar har man kunnat observera de senaste 200 åren till dags dato ? Vilka negativa effekter för livet på jorden har man kunnat fastställa till följd av dessa ?

 34. Mats Rosengren

  #33 Peter F
  Här 431 videos av Tony Heller, alla högklassiga!
  https://www.youtube.com/user/TonyHeller1

 35. Olav Gjelten

  # 32
  Här tar jag upp ett väldigt allvarligt ämne och som borde uppröra er alla lika mycket som mig.

  Eftersom jag inte får något medhåll så måste jag utgå ifrån att ni tycker det är rimligt okej att bli kallad högerextremist och ännu fulare tillmälen bara för att ni inte tror på klimathotet såsom den gröna väckelserörelsen predikar.

  Eller är det bara här på KU som ni tillkännager er åsikt i klimatfrågan och därför är befriade från att bli kallade för de fulaste tillmälen som finns i språket??

 36. Peter F

  #34 Mats

  Vilka videos svarar på mina frågor ?

 37. Sören G

  Poliseni London grep över 800 som demonstrerade för Extinction Rebellion. Man kräver att alla fossila utsläpp upphör senast 2025. – Nu har i alla fall klimatprotesterna gått över styr totalt. Nu bör politikerna fatta att kraven är fullständigt sanslösa och förhoppningsvis kan andra röster få komma till tals.

 38. Peter Lindkvist

  Ja nu har etablissemanget fått något att fundera över. Från att ursprungligen ha varit ett beskattningsprojekt har nu C02-vansinnet utvecklats till en svårmanagerad draksådd som hotar välfärdssamhällets själva grundvalar – sammanhållningen och fred på våra gator och torg. Dessutom uppträde odjuret som en hydra med huvuden som ömsom skriker globalt styre, miljöhänsyn, ökade punktskatter, ökad migration, god mot ond, unga mot äldre, faktaresistenta mot… tja faktaresistenta. Har ofta funderat på hur vår civilisations upplösning kommer att se ut. Gissar att det här är ett gångbart scenario.

 39. Fredrik S

  Greta var med från scratch.

  https://medium.com/wedonthavetime/the-rebellion-has-begun-d1bffe31d3b5

  Hur många tror att hon inte får Fredspriset?

 40. Fredrik S

  Här kan man läsa om vilka resurser aktivisternas favoritorganisation FN lägger på flygresor:

  Länk: https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2017_3_English.pdf

  Klipp:
  ” Cost of air travel and related expenses
  On the basis of data provided by 24 United Nation system organizations, the review found that the overall expenditure on air travel and travel-related expenses — namely airline tickets, daily subsistence allowance (DSA), lump sums, terminal expenses and shipment — totalled approximately $4 billion for the four-year period from 2012 to 2015. This total comprises regular budget and extrabudgetary funding sources and represents air travel and related expenditures for staff and non-staff, but it excludes air travel and related expenditures incurred by United Nations peacekeeping operations. ”

 41. Ingemar Nordin

  Olav G #35

  ”Eftersom jag inte får något medhåll så måste jag utgå ifrån att ni tycker det är rimligt okej”

  Du slår in öppna dörrar! Hur många gånger skall vi upprepa vår aversion mot hur debatten förs i MSM för att du skall uppfatta det?

 42. Ingemar Nordin

  Sören G #37,
  ”Poliseni London grep över 800 som demonstrerade för Extinction Rebellion”

  Det var inte särskilt många med tanke på att bli gripen hör till det som de ville åstadkomma. Betydligt allvarligare är deras huvudbudskap, nämligen krav på klimatdiktatur. Protesterna – dessa och andra liknande – emanerar från deras frustration över det demokratiska systemet.

  Samma sak med, Klimatskrikarna, ”influencers” rop på ett mer auktoritärt styre, Gretas skolstrejskampanj, utlysandet av ”klimatnödläge”, fossifritt ditten och datten. Det är samma skrot och korn och består förmodligen av samma lilla minoritet aktivister som deltar – och lever på – alla dessa välfinansierade kampanjer.

 43. Hej Olav,
  jag har alltid ansett att glåpord säger mer om den som yttrar dem än som de riktas mot.
  Den som sa’et han va’et

 44. Fredrik S

  En bra sak vi kan göra är att granska de tongivande larmarna i alla läger. Undrar tex hur Gretas klimatavtryck ser ut när hon verkar vara på ett nytt ställe i Europa nästan varje dag. Läste att någonstans att hotellsektorn står för 1% av de globala utsläppen. Lite oklart vad det omfattar.

  Fast Greta bor kanske i elbilen?

 45. Svend Ferdinandsen

  Er global middeltemperatur overhovedet et godt mål for andet end global middeltemperatur. Ingen mennesker lever i en Global Temperatur, vi lever alle i et lokalt/regionalt klima/vejr med meget store temperaturforskelle over døgn og år. Vejret i sig selv, som i sidste ende bliver til ”klima”, drives af temperaturforskelle.
  Er det blot fordi man kan udregne temperaturen, og den er stigende, at den er blevet så interessant?
  De fleste døgntemperaturer er middelværdien af laveste og højeste temperatur i pågældende døgn, som kan være ret langt fra en reel middeltemperatur, men det er hvad man har, fra dengang det var værdifuld information til landbruget.
  Jeg undres derfor over den store betydning man tillægger nogle små ændringer i denne temperatur, som man da også af og til blot kalder et indeks. Da det ikke har særligt meget med en egentlig temperatur at gøre.

 46. Håkan Bergman

  Ingemar Nordin #42

  Vi ska inte heller överdriva storleken på aktionen. 66 miljoner invånare, påskvecka, många hade nog ledigt från skolan, utan att strejka, och kanonväder en hel vecka hittills. Sen kan man bara spekulera i hur många som bara sökte en annorlunda upplevelse, hängde med nån kompis i brist på bättre eller what ever.

 47. Rolf Mellberg

  Olav, m.fl.

  Det bubblar rätt mycket av frustration här på KU, i alla fall här bland kommentarerna.

  Jag kan väl också känna lite så ibland men vill fälla dessa kommentarer:

  Många här har kanske inte så många ”likasinnade” att umgås med i det privata livet, på sin bostadsort och jag tycker att det vore kanske bra om lokala opretentiösa ”klubbar” kunde organiseras. Frågan är bara hur det i så fall skulle gå till?

  Varken KU eller Klimatsans är särskilt smidigt som social plattform utan dess värde ligger främst i att publicera ”välskrivna inlägg”. Men jag vill rekommendera facebook-gruppen Klimatbalans om man vill föra lite mer dialog med likasinnade. Självklart inte som ersättning för KU utan som ett komplement kanske mest för att dämpa den frustration som kätteri-stigmatiseringen kan leda till.

 48. Björn

  Svend Ferdinandsen [45]; Det handlar inte längre om klimatvetenskap, utan om bekräftelseforskning. Allt som inte bekräftar hypotesen om AGW, förkastas. Alla modeller där utfallet inte är en uppåtstigande temperaturkurva, förkastas.

 49. Lars-Eric Bjerke

  Lars Kamél,

  De globala temperaturtrender du visar kan man dela upp i två 30-års klimatperioder den första från 1957 till 1987 och den andra från 1988 till 2017. Om man gör en linjär trend för vardera perioden t.ex. i Wood for trees blir den senare klart högre än den första.

 50. Guy

  Och om man ”väljer” 1980 – 2010?

 51. Erik

  Verkar som att mina kommentar inte kom fram eller så försvann den men jag skulle gärna vilja ha svar på #18. Alltså mitt svar till #34.

  Moderator: att dina kommentarer inte går fram beror på att du inte fyller i emejl-adress. Detta är nödvändigt för att inte fastna i filtret.

 52. jensen

  Detta bollande med 30-årsperioder. Så falskt!
  AMO och PDO har ju 60-års-perioder. Så man måste ju åtminstone ha perspektiv om 120 år för att erhålla trend-förändring. Men det finns även längre cykler, så perspektivet borde vara 500 år eller 1 000 år!

 53. jensen

  http://www.whyitsnotco2.com/swedish.html

 54. Daniel Wiklund

  Braskande rubriker idag på text-tv. ”Grönland smälter fortare än trott”. ( lika stor rubrik som att antalet döda stiger i Sri Lanka). Osen smälter 6 ggr så snabbt som 1980 säger forskarna. Det har bidragit till att havsnivån stigit med 13,7 millimeter sen 1972. ”När du tittar på utvecklingen över flera årtionden är det bäst att sitta ner innan du tittar på resultaten, för det är ganska läskigt att se hur fort det går, säger Eric Rignot, en av forskarna”. Vad lättskrämd den forskaren var. Havet här i Luleå var för en vecka sen drygt 1000 millimeter lägre än det normala. För att några dagar senare stigit till normalnivå. Bra att man får vänja sig med vad som väntar i framtiden, då Luleå förmodligen helt hamnat i havet. Läskigt är forskarnas nya ord för att beskriva framtiden.

 55. Mats Rosengren

  #53 Daniel Wiklund
  En seende, Tony Heller, i en värld av idioter! Därmed menar jag journalister och inkompetenta ”pseudo-vetenskaper” . Eller talar de senare avsiktligt nonsens mot bättre vetande? I egenintresse?

  https://www.youtube.com/watch?v=K4Wx_FnCW6I

  Min kommentar:

  Fasta observationspunkt, här ”tide gates”, är den enda användbara metoden för att mäta långsiktiga variationer av havsytans höjd. Pga av vindar, strömmar, lufttryck etc varierar ”mean sea level” ständigt. För altimetri från satellit är till och med de vanliga tidvattenvariationerna ett problem efter som en kontinuerlig observation av en och samma punkt i havet inte är möjlig! De absolut linjära trenderna som Tony visar visar att för dessa ”tide gates” uppteckningar väderrelaterad vattenståndsvariationer har jämnats ut genom ”medelvärdesbildning”!
  Utmärkt är att Tony visar uppteckningar från USAs östkust, västkust och STOCKHOLM!
  Ändringarna i havs nivån relativt kusten beror ENBART på rörelse av jordytan! I Sverige har vi landhöjning och i här ser vi en SÄNKNING av havets nivå! (relativt kusten)