Fossilkris övervunnen i Grönköping

Hacka och spade räddningen!

Då det klimatologiska läget är krisartat för såväl Grönköping som landet i övrigt – det är fullt med giftig koldioxid överallt – har Miljöpartiet (MP) i Grönköping vid ett osedvanligt långt extraplenum beslutat att snarast påskynda nedmonteringen av skadliga och klimatfientliga fossila rester i kommunen för att å så sätt än snabbare tillskapa ett fossil- och miljöfritt Grönköping.

Miljöpartiets (MP:s) egna klimatologiska experter ha sedan länge det s.k. hela klart för sig; för att jorden, och icke minst Grönköping, skall överleva å exempelvis lång sikt, menar MP (MP), måste en gång för alla kol i samtliga tänkbara manifestationer bortfås, i synnerhet i den toxiskt giftiga formen koldioxid.

-Men, förtydligar Miljöpartiets (MP:s) t.f. taltratt, hr E. Ruda (MP), denna koljakt ingriper självfallet också alla typer av fossiler, vilka tyv. innehålla denna livsfarligt skadliga kol och därtill hörande kolföreningar.

Fossiljakt!
Precis som det är älgjakt å hösten, vill MP införa fossiljakt såsom ett steg i rätt klimatrikting.

-Dock komma licenskraven icke att vara lika rigoröst stränga som vid jakt å älg, förtydligar hr R. (MP), utan här räcker det, åtm. i ett första skede, med hacka och spade. Vad dessa fossiljägare skola göra är att – för slutlig förintning – med dessa verktyg bortskrapa fossil i Grönköpings kommuns samtliga klimathotande stentrappor.

fossiljakt
Klimatkorrekt fossiljakt i Grönköping

Hr R. (MP) upplyser oss informativt om att det i äldre husbebyggelses stentrappor kunna finnas fossiler i form av s.k. ortosteariner och dessa kunna lätt avlägsnas m.h.a. hacka och spade.

-I särskilt svåra fall får man bruka slagborr för att lösgöra giftet, men annars är det fullt tillräckligt med de enkla manuella handverktyg jag nämnt. Det är också en tänkbar möjlighet att helt utbyta den förgiftade trappan mot en ny och således helt fossilfri och hållbart klimatriktig.

Framtidssäkring!

För att garantera en verklig fossilfri framtid, skall enligt MP (MP) också viss arkeologisk verksamhet kunna erhålla bidrag för bedrivande av effektiv fossiljakt.

-Det kan kanske medföra viss olägenhet för våra grävande arkeologer när dessa måste jaga och borteliminera fossiler, erkänner hr R. (MP), men jag anser att ett sådant historiskt avbräck icke är ett särskilt svårt offer att göra med tanke å den goda saken.

För säkerhets skull har hr R. (MP) har också samtalat med Grönköpings egen arkeolog, hr grundrektor Ludwig Hagwald, vilken givetvis inser att vetenskapen kan mistegå om ett och annat fornt fossilfynd när t.ex. Gökmassivet skall befrias från fossiler.

-Men den som sig i leken ger, måste tyv. krossa några ägg å hälleberget för att uppnå den framtid, vilken vi alla önska skola uppstå, t.ex. inom kort, sammanfattar hr H. den klimatriktiga fossilinsatsen.

Rolf Oward

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  Måste jag deponera mina fönsterbrädor av marmor nu?

 2. Ivar Andersson

  Hur ska vi få bort fossilerna i MP?

 3. Karl Eider

  Framtida generationers väl och ve borde också befrias från nya tillblivanden av fossiler. Detta genom att skydda våra marker från döda djur och växters återbördan till jorden. Den lösning som finnes till vår befrielse från dessa styggelser är rymdfarten. Därför måste också allt som dött äro insamlas och skjutas upp i en gigantisk rymdraket så lång bort från jorden att risken för ett framtida återinträde är obefintligt.

 4. Herr E. Ruda (MP), meddelar att det ej uppmärksammats att ett annat viktigt beslut tagits i kampen mot kol i alla dess former. Nämligen, att alla diamanter i kommunen skall beslagtagas och tryggt övervakas av Herr Rudas (MP) hustru i dennas hem i avvaktan på att de tekniska problemen med säker slutförvaring djupt ner i berggrunden lösts. Självfallet kommer Grönköping kommun att ersätta Fru Ruda för denna viktiga uppgift.

  Risken bedöms som stor att somliga osolidariska individer, när det totalt kol-och koldioxidfria lyckoriket blivit verklighet, i stället för att sticka yllekoftor kommer att elda diamanter för att hålla sig varma. Därvid bildas giftig koldioxid samtidigt som livsviktigt syre förbrukas. Detta oskick måste till varje pris förhindras. Därav Fru Rudas altruistiska uppoffring.

 5. Svempa

  Det meddelas från Mosebacke Monarki att Prof. Grafén har beslutat att lägga ner sitt grafenska forskningsinstitut å Hilmer konditori i en önskan att gå före.

 6. Sigvard Eriksson

  Lars Mellbom #4#
  Med tanke å den tilltagande kriminaliteten när nu f. f (förre förrädaren) Peterzon vistas å s. m. s. fri fot, uppstår här ett problem, vilket herr taltratt Ruda(MP) sett förbi. Det har visat sig att herr polis Bergström icke blivit tillbörligt tilltalad i denna för Grönköping så allvarliga fråga. Det är ju allt till trots denne lagens väktare som med sin långa arm skall vaka över att f. f. Peterzon icke i sitt moraliska förfall frestas att se innovativt på diamantinsamlandet vad gäller möjligheter till berikande affärer. Jag vill följdriktigt föreslå, och skall därföre om saken motionera, att
  beslut tages i stadens fullmäktige att f. f. Peterzon, förpassas s. m. s. bakom lås och bom till dess att dyrgriparna kommit i säkra händer, och att herr polis Bergström uppdras att att sörja därför. Jag ämnar likaså motionera att diamanterna får omhänderhas av undertecknad med tanke å att mitt chalet nyligen försetts med de modernaste låsanordningar från firma Låsar och Tänger.

  Krökén i kröken
  Riksdagsman(C)

 7. ThomasJ

  Lysande ! 🙂 🙂 🙂

 8. Slabadang

  Guld! 🙂 Guld!

 9. JIMMY

  Ha Ha Ha!!

  Tack för dessa nattliga härad kungörelser i demokraturen, nu kan jag lugnt återinträda och i djup hugsvalnad , sommna i den fasta trygga vetenskapen, att 1% väktarna äro vakna nyktra och icke äro förstockade eller vilseförda förledda till syndig dans alkoholhaltiga rusdrycker sinnes försvagade utan framgent rustade mot den lede fossil.

 10. Joel

  Ortoceratiter.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ortoceratiter