EU´s vassaste klimatverktyg i sank?

ChartRendererServlet

Priset på att släppa ut ett ton koldioxid
(källa: Thomson Reuters Point Carbon’s OTC price assessments)

 
På tisdagen avslog EU´s politiker förslaget om att senarelägga försäljningen av 900 miljoner utsläppsrätter. Priset på utsläppsrätter sjönk som en sten till sin lägsta notering hittills efter att ha stigit beskedligt den senare tiden i förväntan på att förslaget skulle gå igenom. Det är uppenbart att Europa i en svår ekonomisk situation står delade i denna fråga. Det lönar sig för närvarande att betala för ökade utsläpp snarare än att investera i ny teknologi som minskar utsläppen. Diskussionerna som föregick voteringen visar på att även i ett land som Tyskland är meningarna delade. Tysklands ekonomiminister Philipp Rösler ansåg att:
 A limiting [of carbon credits] would further burden our industry and harm the competitiveness of Germany and the whole EU
Han ansåg vidare att röstningen var
an excellent signal for the economic recovery process in Europe
Samtidigt ansåg landets miljöminister Peter Altmaier att utfallet var:
 a step backward for the system of European emission trading
EU´s  speciella kommisionär för klimatförändringar Connie Hedegaard  var dock besviken och sa att:
Europe needs a robust carbon market to meet our climate targets and spur innovation ……We will now reflect on the next steps to ensure that Europe has a strong EU ETS … the market, the investors and our international partners are all awaiting
Det faktum att t.ex Connie Hedegaard är fast besluten om att ”rätta till” marknaden så att den följer de spår som hon och t.ex vår egen miljöminister Lena Ek vill gör att marknaden måste skaka på huvudet. Om detta är det skarpaste ”klimatverktyget” som Europa har, är det svårt att se hur Europa skall kunna påverka de globala utsläppen. För inte så länge sedan beskrev Lena Ek, EU-kommissionens nu nedröstade förslag som ett sätt att rädda EU´s klimatverktyg. Hon avslutade sin artikel med orden:
Nuvarande pris på utsläppsrätter är för lågt för att skapa incitament för de investeringar i teknik och infrastruktur med låga växthusgasutsläpp som krävs för att EU ska klara sina långsiktiga klimatmål. Sammantaget riskerar detta att hota hela den mekanism som byggts upp under många år för att bekämpa klimatförändringarna på ett effektivt och samordnat sätt. Sverige vill därför stödja initiativ som syftar till att stärka ETS och dess prissignal.
Vi måste säkerställa att EU:s skarpaste klimatverktyg fungerar och möter förväntningarna från såväl berörda företag som engagerade medborgare.
Nationalekonomen Runar Brännlund svarade i DN att politiker inte skulle gripa in i vad som var tänkt att fungera som ett marknadssystem, han skrev att:
Att dra in utsläppsrätter nu, så kallad ”backloading”, innebär för det första att man underkänner sin egen ursprungliga tilldelning, och för det andra att man helt plötsligt ändrar spelreglerna för aktörerna på marknaden.
Brännlund prisade dock systemet i sig självt med orden:
EU-ETS är det bästa som hänt på klimatområdet, men låt inte politisk klåfingrighet av den typ som EU-kommissionen och Lena Ek ropar på bli en första spik i EU-ETS-kistan.
Lena Ek svarade att ”backloading” var den minst dåliga lösningen. Runar Brännlund fick dock i och med tisdagens votering gehör för sin åsikt och Lena Ek och EU tycks därmed ha förlorat sitt ”skarpaste klimatverktyg”.
Frågan är dock om ”spiken i kistan” redan är ett faktum, med eller utan ”backloading”. Kanske var det en helt enkelt en kista som hade byggts från början, även om den var tänkt som ett stolt skepp och att det följdriktigt går till botten enkom genom sin felaktiga konstruktion. Priset på att släppa ut ett ton koldioxid gick åtminstone i botten under tisdagen. Vilken påverkan detta kommer att få internationellt för de motsvarande marknader som aviserats i en del länder, som ibland refererat till EU ETS som ett gott exempel, återstår att se.
I USA föll utsläppen av Växthusgaser med 1,6% under 2011 i jämförelse med 2010 enligt EPA, till stor del på grund av minskad kolanvändning utan ett system av utsläppshandel. Att som Europa skapa ett till synes marknadsbaserat system som sedan skall korrigeras med jämna mellanrum när prisbilden inte följer politikernas ambitioner, är antagligen precis som Brännlund påpekar helt fel väg att gå. EU har inte enbart ett problem på halsen, utan verkar ha samlat på sig ett antal.
Lägg ner den nuvarande klimatpolitiken och vi har ett problem mindre att lösa.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Lägg ner det nuvarande EU och alla problem är lösta.

 2. Lena Ek och Connie Hedegaard är ju inte de vassaste klimatverktygen i lådan.
  Vindkraftverket snurrar  men AGW-bluffen är död.
   

 3. Helge

  Redan som barn lärde man sig att det sällan lönade sig i längden att ljuga. Man blev snart avslöjad eller så fick det sekundära effekter. Att försöka lura ett folk kommer att straffa sig, hur gott det ev syftet än varit. Hela klimathysterin har kostat miljön och de fattiga mest, lögner leder alltid till sekundära effekter man ej förutsett.
   
  EU är en demokratur. Jag är för Europa, men inte för EU i nuvarande former och tänkta utveckling.

 4. Lasse

  Kanske dax för Sverige att gasa på lite. Vi har straffskattat energin långt mer än vad omvärlden gör. Visserligen är det mindre belastning på industrin men i snitt så kostar energiskatterna 70 Mdr SEK per år, pengar som går direkt in i budgeten.
  Vore kul med lite större fokus på kostnaderna för EUs klimatåtgärder framöver, lämpligen omräknad till antal arbetslösa på bekostad av import från låglönekontinenter/högutsläppare.

 5. Lasse,

  bra förslag, jag kanske inte är mannen att göra en ekonomisk kalkyl, men iden att räkna på kostnaderna är välkommen.

 6. Sirapsodlaren

  Undra när denna generation av politiker kommer förstå att centralplanering i en ekonomi inte fungerar. Man tycker att misslyckandet för det socialistiska ideologierna nazism och kommunism, tillsammans med det svenska ekonomiska fiaskot från 70-talet och framåt borde får politikerna att förstå (man behöver inte ens förstå, bara läsa innantill).
  Utsläppshandel är alltså ingen ”marknadslösning”, som politikerna verkar tro.
  I en marknadsekonomi så fördelas resurserna i samhället mha av prismekanismen. Utsläppshandel är en distortion av prismekanismen, dvs centralplanering

 7. Resultatet av omröstningen är väl delvis en konsekvens av att den vetenskapliga rådgivaren Anne Glover intagit en ny position och går emot Hedegaard.
  http://www.frihetsportalen.se/2013/04/klimat-och-energipolitik-svanger-ihop/

 8. Jan E M

  Att priset på utsläppsrätter är lägre än vad EU tänkt sig beror på att det är billigare att genomföra åtgärder som minskar CO2-utsläppen än vad som räknades med när systemet sjösattes. Det låga priset visar att systemet fungerar.
   

 9. Björn

  För en rationellt tänkande individ är det obegripligt att vi över huvudtaget har skapat detta konstlade scenario med utsläppsrätter. Eländet visar att det inte är de klokaste som har inflytandet i Europa och Sverige. Det finns inget problem som vi kan åtgärda med dessa avlatsbrev. Det hela är så enkelt att det endast är anpassning som gäller till naturens svängningar. Det som behövs är mer upplysning till de okloka politikerna, för det är både kostsamt och irrationellt med konstgjord andning, när vi enligt naturen själva har förmågan att andas.

 10. Per-Olof Persson

  Den österrikiska skolan inom nationalekonomin säger att utsläppsrätter är en skatt på ett lands kapitalstruktur (produktionsstruktur). Det hjälper inte att exempelvis sänka skatten på arbetsinkomster med samma summa. En skatt på kapitalstrukturen hämmar eller minskar alltid utvecklingen av reallönerna.
   
  Ekonomisk tillväxt (eller snarare ekonomiska förbättringar) är samma sak som investeringar i en större kapitalstruktur. Ju mer kapitalstrukturen växer horisontellt och vertikalt, desto större är de ekonomiska förbättringarna. Teknikutvecklingen ingår i kapitalstrukturen och det krävs investeringar för att förbättra tekniken.
   
  Det är således fullt möjligt att sänka välståndet genom skatteomläggningar som inte höjer det totala skattetrycket. Trots att skatteomläggningen innebär att löntagarna får mer pengar i lönekuvertet. Detta ingår bl a i Miljöpartiets partiprogram. Taktiken går ut på att beskatta bort kapitalstrukturen och nya investeringar i kapitalstrukturen. 

 11. Håkan R

  Vad är problemet? Om EU definierar en nivå på önskad utsläppsreducering och bygger ett marknadsbaserat(?) system där  utsläpp över en viss nivå ges ett pris leder detta rimligen till ett av följande tre utfall.
  1. producenten betalar för sina utsläpp.
  2. producenten sänker sina utsläpp
  3. produktionen flyttar ut ur EU 
  Eftersom priset på utsläppsrätterna sjunkit drastiskt visar det att ETS systemet fungerat som det var tänkt, problemet för EU:s klimattalibaner är att producenterna föredragit att utnyttja alternativ 3.
  För de kvarvarande producenterna blir det plötsligt billigare att utnyttja alternativ 1 än att investera i utsläppsminskningar enligt alternativ 2.
   
  Nu står man plötsligt inför dilemmat att de som investerar i utsläppsminskningar blir lurade och de som betalar för utsläppen drar vinstlotten mao inte riktigt som det var tänkt.
  Hur löser man detta? Enligt sedvanlig klimattalibanlogik löses detta med höjda priser. Att detta kan sätta ytterligare fart på den nedåtgående spiralen är ingen logik som biter på fundamentalister.
  Siste man behöver nog inte släcka ljuset för i EU råder snart ständig Earth hour.

 12. Sirapsodlaren

  Re: #10.
  Så är det, värt att notera är också att ”globaliseringen”, dvs produktionsflytt från länder med hög arbetskraftkostnad till låglöneländer har samma effekt.
  Libertarianismen ideer om marknadsekonomi är alltså inte kompatibla med dess ideer om fri rörlighet över gränserna, och därför ska man ta denna ideologi med en rejäl nypa salt.
  Dock har man sin poänger, men ingen fungerande helhet.

 13. P-O P #10
   
  Det var en ganska abstrakt beskrivning, men troligen väldigt korrekt och träffsäker. Men alldeles för abstrakt för att tex miljöpartister (eller de allra flesta partister för den delen) skulle kunna fatta ens innebörden. Förståelse av den, och vad det innebär ligger ännu längre bort …
   
  Dvs jag undrar om verkligen miljöpartister (och övriga dito) har detta som taktik för att uppnå ett större men väl identifierat mål …

 14. Håkan R

   

  Bra sammanställning, klart som korvspad. Om inte ett system fungerar skruvar man upp volymen istället för att bygga ett nytt system

 15. Lite OT här, men ändå ett tema på TCS. Jag fick in en artikel på NM i förrgår.
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/28/svenska-sock-puppets

 16. Mikael

  Snart är vi i EU statister på den globala marknaden. Våra värdelösa politiker beskattar bort våra företag och arbetslust. De framgångsrika länderna tror på dynamiken att ha låga skatter. Den rödgröna rörans galna fördelningar kör EU-Titanicen in i isberget pga den globala nedkylningen. Vi får köra Earth hour permanent som i Nordkorea tack vare miljörörelsen, lattejournalister och Vetenskräpsredaktionen.

 17. Lasse

  #15 Träffsäkert!
  Rundgången var väl underlag för en doktorsavhandling på Lith nyligen!

 18. Ingemar Nordin

  Mats J #15,

  Mycket bra artikel Mats!

  Lasse #17,

  Avhandlingen Jacob Nordangårds (som gästskriver här ibland) Ordo Ab Chao och undersökte bl.a. hur EU hyr in sina egna gröna lobbyister.

 19. Lite OT.
  Jeremy Clarkson (Fifth Gear) om AGW och Science Fiction
  http://www.thegwpf.org/jeremy-clarkson-kaboom-its-my-turn-to-play-fantasy-climate-change/

 20. Mats #15
  Mycket bra skrivet!!  Demokratin kortsluts.

 21. Jonas #13
  Jamen de är ju på ett heligt korståg att rädda världen! Då kan väl inga abstrakta teorier om marknad få stå i vägen. Och för att krydda korståget är det en del revolutionsromantik inbakat. En ny världsordning!
  Det är totalt oemotståndligt för vissa.
  ”The Cause”
   

 22. Ingemar Nordin

  Ooops! Som man kunde misstänka så medför EU-beslutet igår (att inte gå in och manipulera handeln med utsläppsrättigheter) problem för Australien. Deras marknad för utsläppsrättigheter är tänkt att kopplas samman med EUs 2015. Det beräknade priset på EU-börsen var 29 A-dollar per ton. Det sjönk igår till 3 A-dollar. – Det kan innebära mångmiljardförluster för Australiens skattebetalare om de fullföljer sina planer.

  http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/climate/eu-carbon-collapse-deals-blow-to-australia/story-e6frg6xf-1226622388327

  Walter Russell Mead kommenterar EUs experiment med lufthandel så här:

  The EU has been the global laboratory testing the green agenda to see how it works. Today’s story means that the guinea pig died; the most important piece of green intervention in world history has become an expensive and embarrassing flop.  It’s hard to exaggerate the importance of this for environmentalists everywhere; if the EU can’t make the green agenda work, it’s unlikely that anybody else will give it a try.

  http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2013/04/16/eu-refuses-to-resuscitate-its-dying-carbon-market/

 23. Ingemar #22

   

  Tack för en intressant uppföljning. ”The guinea pig died” får mig att älska det engelska språket, svåröversatt men det är mer än ett marsvin (ordalydelsen), men ett husdjur som omhuldas och föds med kärlek. Det faktum att det varken är en gris eller från Guinea kanske ger det karaktären av en felbenämd förételse. I Sydamerika äts det och har viss religiös betydelse. Jag har ätit marsvin stekt över öppen eld i norra Peru – ingen höjdare kan jag säga. Vi fär väl se hur EU skall tillaga sitt avlidna marsvin

 24. Men vi kan vara säkra på att det serveras till befolkningen som vanligt, som en grön soppa med en missledande etikett och en duktig prislapp.

 25. Ingemar Nordin

  Lars J #24,

  🙂

  Ja, man undrar ju lite hur våra klimathotare, med sitt mediahov, betecknar det här? Ses det som en stor katastrof, eller kommer man bara att låtsas som om det regnar?

  Någon som följer svenska media?

 26. John Silver

  Guinea pig här = försökskanin.

 27. Slabadang

  Mats J!
  Em mycket bra artikel. Vi ser en demokratisk struktur i förruttnelse och korruption. Politiseringen är ett litet hevete och våra folkvalda håller på att rationalisera bort sin egen funktion och legitimitet.
  Få begriper alla de värden som hotas av att integrititeten självständigheten politiseras dvs dödas. Konsekvesen blir i slutändan en destruktion av funktion. Man får ideologiskt politiskt styrda målsättningar som inte har med funktionen att göra som främsta målsättning.
  När polisen efterlyser ett par vita byxor och ett par blåvita Nike skor i samband med ett socioekonomisk trauma där en person råkade bli misshandlad av de vita byxornas och jympadojjornas trauma, så börjar poletten trilla ner?
  Elller när röddningstjänsten inte hinner rädda liv för att jämställdhetsministeriet sänkt kraven för att passa de statliga könsfördelningsnormerna och inbrytning genom dörrar tar längre tid än tidigare samt att de försenade röddningarbetearna inte orkar bära ut sina lik om de väger över 65 kg!
  Ideella organisationer och folkrörelser blir med stadsbidrag inte längre vare sig ideella eller folkrörelser. De blir statliga rörelser där staten avgör vilken som tjänar den bäst. Det finns en mycket enkelt relevant gräns att dra och det är ett förbud mot stalig kommunsal finansioering , det är nämligen gräsrötterna själva som skall avgöra vilken frpga och organisation som skall ha stöd och inte byråkrater eller politiker.
  Ska man via skattesystem skall uppmuntra delaktighet och engagemang i ideellla organisationer/folkrörelser så skall man omedelbart lägga över fördelningen av dessa medel genom atrt låta medbiorgarna genom skatte avdrag själv bestämma vilken organisation de skall stödja. Det är enkelt att inse vad som är rätt och fel i denna fråga.
  TCS är ett utmärkt exempel på en verkligt sann gräsrotsrörelse men som av maktegoistiska och politiskt manipulativa skäl är sexton ljusår ifrån möjligheten att få sätta sig vid förhandöingsbordet eller utses som samtalspartner.
  Å du Mats! Den rena anti EU-proteströrelse som nu startat med Sohlman Ahleniuis med flera i spetsen är en deklaration av att vår demokrati faktiskt redan kollapsat och vi håller på att bolla med de olika tusen olika små symptomen och bevisen på detta men utan att våga deklarera sammanbrottet som sammanfattning.
  Vi kan diskutera och analysera alla de tusen olika orsakerna till vasrfrö det gick som det gick. Men förövarna heter politiker myndigheter och allra främst media. Att slita av alla samhällsfunktioner rätten till självständighet funktion och integritet dels genom regleringar och dels poliitsering. MSM och den svenska journlaistkåren är en ytterligt sjuk företelse direkt i krig med sin egen funktion och legitimitet.

 28. Ingemar Nordin

  John Silver #26,

  OT: Jovisst. Men varför har ”försökskanin” beteckningen ”svin från Guinea” i det engelska språket?

 29. John Silver

  Hedge hog = igelkott = piggsvin, generisk term.
  På nån söderhavsö heter alla djur nåt på gris.

 30. Lasse Forss

  #13
  Att beskatta kapitalstrukturen tycker jag kan liknas vid att beskatta utsädet. Mindre sådd ger lägre skördar.

 31. Olaus Petri

  Angående Guinea pig kan man undra om namnet inte kommer sig av att det en gång i tiden kostade en guinea att köpa ett marsvin? De importerades tydligen från Sydamerika och blev bland annat populära husdjur hos den yppersta engelska överklassen redan på 1600-talet.
   
  Då var en guinea mycket pengar, men om djuret först var en statusmarkör hos eliten kan priset kanske ha varit så högt? En vild gissning bara.  Fast å andra sidan brukar ju marsvin inte vara svårbedda när det gäller att svara upp mot efterfrågan. Det krävdes nog inte många ”par” för att slippa de dyra importkostnaderna, 😉

 32. Slabadang

  Mats J och alla andra!
  Jag ser nya tecken i skyn.Jag har häövdat det titdagare att det finns en underliggande folkopinion som är så förbannat trött på nomenkltauran att de kan spy. vad som saknats är den genensamma plattformen för den. Opppsoitionen spretar åt olika håll men det finns engemensam ryggmärg som jag summerar som en reaktion mot pkmaffiosos flummiga babbel och folk förstpr att det är ren varmluft som produceras. En massa trassliga artuificiella ideologiska tankefigurer som resulterar i ”värdegrunder” inte som ledning för arbete ich beslut utan som en härskarteknik att tysta oppositionella med. Över den förhärkande samhällsdebatten rä de ritade ideologiska värdekartorna som politik och policys och varenda djävla vrå av landet skall anses vara tvungen att följa.
  Orkar man reda ut trasslet och dra ut de lösa trådarna och deras ursprungliga koppling inser man väldigt snabbt att ”Värdegrunder” är Orwellskt och betyder tvärtom ”britst på värderingar” och blir istället en manifesterad ”värdelöshet” efter som kartan inte går att följa eftersom den är ritad över ett fantasyland som inte existerar och aldrig kommer att kunna byggas, och det är en djävla tur det för det är en ren mardrdär det är staten som skall styra över vilka värderingar som skall få gälla.
  Tvärtom har alla värden sitt värde och det finns inte ETT svar. Det finns i Sverige 9 miljoner olika svar på hur värdegrunden skall se ut och det är precis så det skall vara. Niu har vi vår kulturnarxistiska socialmoderata riksdag där det råder konsus och legitimering av kulturmarxismen. Kulturmarxisten lockar den moraliskt svage makthavaren att få läögga sig i allt och styra över och politisera varenda liten byxknapp och beteeende his medborgarna. Ingenting blir privat heligt eller personligt. Allt läggs ner i den kulturnarxistiska gröten för tolkning övergrepp styrning och maktmissbruk.
  Nu är det ett nytt läge när även såna som Ahlenius och andra går ut och säger BASTA! på sitt sätt. TCS säger BASTA på sitt sätt ! Medn SOMinstitutets förtroendebarometer säger svenskma folket alltför passivt också BASTA till EJU kommissionen parlamentet och jurnaister. SDs väljare säger BASTA på sitt sätt. Det finns en djävulskt stor opinion för förändring och avsättande av vår nomenklatura. De har helt enkelt spelat bort sina kort och är vilse i pannkakan den demokratiska VÄRDELÖSHETEN är slående!
  Borgerligheten har helt och hållet tappat sin moraliska och ideologiska kompass! Demokratins sannna vänner och de verkligt demokratiska värderingarna och idealen finns i dag UTANFÖR riksdagen och main stream media. vad som är gemensamt kan vara alla de medborgare som vill behandlas och betraktas som vuxna och inte som lallande idioter.

 33. Slabadang

  OT its the sun stupid!
  osmisk strålning igen i ett mycket intressant sammanhang. Svänfnngarna i solens magnetism styr helioifärens förmåga att styra den kosmiska strålningens intensitet. En mycket intresant presentation av arbetet och får ordning på resonemang som förts längs denna ide/teori.
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/17/another-solar-to-climate-amplification-mechanism-found/#more-84399

 34. Slabadang!
  Jag kan bara hålla med och även vidimera dina iakttagelser. Jag har senaste året-halvåret fått en oerhörd uppskattning för att jag på min blogg skriver det som inte MSM skriver.
  Folk är så trötta på hela den herre-på-täppan-leken politikerna ägnar sig åt, utan ambition att åstadkomma något meningsfullt. Många säger att de gått och tänkt de nog är udda och tokiga som tänker sådant som aldrig nämns i MSM.
  Det är olika frågor som får folk att vakna, djurskydd, strandskydd, äganderätt, bygglov, klimatlögner, trängselskatt mm. Gemensamt är att det handlar om skattefinansierade oavsättliga småpåvars övergrepp (i vid bemärkelse) på skötsamma medborgare.

 35. WUWT har en kul avslutning av senaste inlägget.
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/17/watching-the-death-of-the-eu-carbon-market/

 36. Slabadang.
  Så ere. Ett nytt frälse sitter på molnfri höjd och anser att deras ”tyckande” är vad som gäller för undersåtarna.
  Om nån känner sig hågad kan jag sätta upp siten http://www.sverigerebellerna.se alias  http://www.sverige-rebellerna.se och hosta den på min server. Har inte tid att sköta den själv. Bägge domänerna är registrerade. Servern har XAMPP installerat

 37. Staffan

  Guinea;  former gold coin for African trade (1663-1813), from 1717 fixed at 21/-, one pund and one shilling.  Guinea-pig:  person receiving g. fees, esp. company director or deputy clergyman.’  (Concise Oxford Dict., 3rd Ed.  1934)   ”The word [guinea] is still used in England in giving prices of luxury items” (Webster 3rd Ed,, 1994)
     ”The Guinea-pig is from S.America (Cavia porcellus), so that it may mean the Guiana-pig.”  (Dict.Etymology) –  ”Often kept as a pet and widely used in biological research.   Ex:  He volunteered to act as a guinea pig in the experiment.”  (Merriam-Webster online)

 38. pekke

  Slabadang #33
  Solen har nog mer tricks för sig än vi tror.
  Redan 2008 under Sol min observerade Nasa den lägsta solvinden sedan de började mäta.
  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/23sep_solarwind/

  Sept. 23, 2008: In a briefing today at NASA headquarters, solar physicists announced that the solar wind is losing power.
  ”The average pressure of the solar wind has dropped more than 20% since the mid-1990s,” says Dave McComas of the Southwest Research Institute in San Antonio, Texas. ”This is the weakest it’s been since we began monitoring solar wind almost 50 years ago.”
   
  De visade även redan 1998 att solvind/stormar då och då ” kramar ur ” jordatmosfären.
  http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/ast08dec98_1b/

  SOLAR WIND SQUEEZES SOME OF EARTH’S ATMOSPHERE INTO SPACE  ”
   
  Och ändå envisas klimatforskare att bara mumla om TSI när Solen håller på med som mycket annat ut över TSI som borde påverka vad som sker inom vår atmosfär.
   

 39. Gunnar Strandell

  Mats Jangdahl #15
  Jag undrar hur du ser på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting i det här sammanhanget.
  De kallar sig politiska, och har 440 anställda. De rekommenda-tioner man ger ut gränsar till lagar eftersom de slaviskt följs av kommuner och landsting.
   
  Men vem har röstat på dem? 

 40. Håkan Bergman

  Först att rasa blir nog Euron.
  ”Die Armutslũge”
  http://www.spiegel.de/international/europe/poor-germany-it-is-time-for-a-debate-on-euro-crisis-burden-sharing-a-894398.html

 41. Håkan #40
  Märklig sitaution!

 42. Gunnar #39
  Jo, jag har i 20-talet år betraktat SKL med mycket stor skepsis, en skum organisation.

 43. Sture

  Här är en bra serie om hur det hela hänger ihop. 
   
  http://www.youtube.com/watch?v=qEPVyrSWfQE
   
  Särskilt kapitel 6 där solens inverkan belyses var bra. 

 44. Leif Åsbrink

  Att det kan vara så svårt… Man hittar på en plan för framtida utsläppsnivåer och därav följer bestämda regler. Skulle man inom EU ha varit lika kortsynt som vår miljöminister och bestämt att politikerna skall sätta priset skulle man ha knäsatt en princip som helt dödat själva idén med utsläppsrätter. Tänk om det blir högkonjunktur – då skulle utsläppsrätterna stiga i pris och våra politiker skulle bli tvungna att öka antalet för att rädda diverse viktiga företag. Mycket smartare att låta lagt kort ligga och låta företagen i Europa försöka fatta långsiktiga beslut.
  Beträffande koldioxidutsläpp har jag en (konspirations)teori: Det är alls inte så att IPCC tror att koldioxiden är ett problem. Det stora problemet är att hantera den enorma ökningen i efterfrågan från tredje världen. Indier och afrikaner och många fler vill också köra bil. Västvärldens politiker måste tvinga på en motvillig befolkning ett minskat beroende av en resurs som snabbt blir dyrare och mer svårtillgänglig.
  IPCC och klimatdebatten har religiösa övertoner. Det är nog den enda framkomliga vägen att tvinga på våra samhällen en anpassning i tid.
  En intressant parallell: Ett av dom stora hoten som våra politiker har att ta ställning till är antibiotikaresistens. Inom EU har man rekommenderat homeopatiska preparat som första åtgärd inom lantbruket. (Kan inte ange källa – men uppgiften kommer ur dagspressen för cirka 10 år sedan.) Personligen tror jag det är ett förnuftigt råd ur samhällets perspektiv. Ännu bättre skulle vara att ge rådet:”Verkar din ko sjuk, gör då ingenting alls – utan hoppas det går över av sig självt.” Problemet är att ett sådant ärligt råd inte skulle följas av Europas bönder som rätt säkert skulle sätta in antibiotoika ”för säkerhets skull”.
  Alltså: Man måste skilja på vetenskap och politik. Kanske har klimatdebatten ett i grunden gott syfte? För egen del tror jag världen skulle må mycket bättre om våra makthavare inte lät ändamålen helga medlen utan i stället försökte få våra samhällen att anpassa sig med skaplig framförhållning genom klok skattepolitik.
  Vi har varit vana vid att bensin är nästan gratis. Det är löjligt. Fråga mig vad jag vill betala för att använda motorsågen till att kapa upp ett träd! Om vi hade vant oss redan, skulle vi glatt betala 50 kr/l för bensin. Självklart skulle vi då ha mycket bensinmsnålare bilar.
  Jag tror FN och IPCC vill väl. Världen behöver en omställning. Jag har väldigtsvårt att tro på ”religionen.” Att koldioxid är en lineär molekyl med extremt begränsad förmåga att absorbera strålning får mig att ”känna” att något är galet.
  Jag tror det finns ett verkligt problem. Jag tror inte att en ny religion är en bra lösning. Det verkarIPCC tro. Jag skulle vilja köpa en bil med cirka 50 hästkrafter och en bensinförbruikning på 0.25 l/mil. Tekniskt möjlig sedan decennier – men finns inte på marknaden för ingen annan vill ha en sådan.
  Leif Åsbrink
   

 45. pekke

  NoTricksZone:
   
  http://notrickszone.com/2013/04/17/ipcc-co-chair-thomas-stocker-flunks-major-swiss-interview-ipcc-science-hanging-from-its-last-thread/
   
   

 46. Peter Stilbs

  pekke #44 – Borstbindaren från Bern är ju helt overklig. Tack för tipset.

 47. Inge

  Leif Åsbrink
  Vi har hela tiden en omställning genom den tekniska utvecklingen som jag tror FN och IPCC underskattar. Med tiden kommer vi att ha eldrivna bilar och solceller som är konkurrenskraftiga prismässigt och det är bara bra. Men som man gör nu subventionerar man för att hjälpa fram olönsamma alternativ med nästan religiösa motiv. Den tekniska utvecklingen är hela tiden stark men människan är som hon är och vi behöver starka lagar som förhindrar snedvridande påhitt.

 48. Leif Åsbrink #44
  Det du missar i resonemanget är hur demokratin urholkas steg för steg genom maktöverföring till EU och FN och hur regeringar kortsluter demokratin (Läs Mats Jangdals artikel på Newsmill). Det hela är inte ett vetenskapligt projekt för att ”Rädda världen”. Det är ett politiskt maktprojekt
   

 49. FarageUnleashed: “You Are Common Criminals”
  http://www.youtube.com/watch?v=BfK3_kJ4z7k&feature=player_embedded
  http://www.prisonplanet.com/farage-unleashed-you-are-common-criminals.html
   
  Margaret Thatcher says ’NO NO NO’ to Europa
  http://www.youtube.com/watch?v=mgRyq8KYLy0

 50. tty

  Lars Jonsson #23
  ” Jag har ätit marsvin stekt över öppen eld i norra Peru – ingen höjdare kan jag säga. ”
  Har du sett altartavlan i katedralen i Cuzco? Där har en infödd konstnär på 1500-talet avbildat den första nattvarden. Vederbörande hade dock aldrig sett vare sig lamm eller bröd, så det är marsvin och bananer de äter.
  Det är för övrigt inget generellt fel med Sydamerikanska kaviomorfa gnagare som mat betraktat. Jag har själv provat agouti och kapybara. Det senare skulle jag t o m klassa som en delikatess.

 51. Sture #43
  Nej Sture, åtminstone del 6 var inte bra. Den missade helt de ståndpunkter som förespråkarna för solens roll för klimatet har, istället argumenterade man mot en halmgubbe.
   
  Överhuvudtaget är Youtubeklipp inte ett bra sätt att skaffa sig kunskap om komplicerade företeelser.

 52. Leif Åsbrink

  Ingvar Engelbrecht
  Verkar som om jag var otydlig. Avsikten med mitt inlägg var att peka på varför detta politiska projekt drivs med närmast religiösa metoder. Jag för ju fram en sorts konspirationsteori. Om det nu är sant att IPCC mm. är ett politiskt maktprojekt borde det vara intressant att försöka förstå vad syfter egentligen är.
   

 53. ThomasJ

  Från Tallbloke:
  ”On Twitter this morning, I was delighted to see the government’s new chief advisor, Sir Mark Walport, asking the public for questions to put to the Science and Technology Committee. This is a refreshing change from the imperious attitude adopted by the previous incumbent, Sir John Beddington.”
  Lär mer här:
  http://tallbloke.wordpress.com/2013/04/16/letter-to-sir-mark-walport-putting-a-question-to-the-governments-sci-tech-committee/
   
  Undrar när liknande möjlighet, dvs på ’regeringsnivå’, inrättas – av vem??? – i Sverige? Behovet är iaf mer än akut!
   
  Mvh/TJ

 54. Leif #52.
  OK. Visst har det starka drag av religiös metodik. Enas mot en gemensam fiende CO2. Dåligt samvte, det är människan själv som är boven. Antropogent CO2. 
  Syftet?
  ”Global Governance”. En elit som inte är demokratiskt vald skall styra och ställa. Enkelt uttryckt:  Makt. Global ”rättvisa” med fördelning av resurser. (Vänsterns våta dröm). Malthusianskt tänkande. De superrikas rädsla.
  En ohelig allians
  Och som Mencken säger:
  ”The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

 55. ThomasJ #53
  Om vår regering tillsätter en ”Framtidskommission” befolkad med politiker och alarmister istället för att lita på Kungliga vetenskapsakademin eller Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin så säger det väl allt.

 56. ThomasJ

  Ingvar E #55: Förvisso! Och det är ju ytterst beklagligt också. Förhoppningen är dock att någon(*) i ’glaspyramiden’ som [troligast] ändå(?) läser här på TCS ska kunna få anledning till att gripa tag i och utveckla idén… Valet är inte så himla långt bort i framtiden och slikt torde vara ett valvinnande koncept, oder?  😉
   
  Mvh/TJ 
  (*): evtl. ’Ubbhultarn’

 57. ThomasJ #56
  Hoppas kan man ju. Jag misstänker dock att OM någon gör något så blir det SD.
  Ubbhultaren?
  Klok man. Finns även andra. Men..

 58. ThomasJ

  Inte den vassate kniven i lådan.., dock fortsatt premiärminister, som får rejält på pälsen av Delingpole:
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100212713/time-to-shoot-the-husky-dave/
   
  Direkt överförbart till blågult EU-land!
   
  Mvh/TJ
   

 59. Håkan Bergman

  Snarare en bladlös kniv utan skaft!

 60. ThomasJ

  Håkan B #59:
   😀
   
  Mvh/TJ

 61. ThomasJ

  #60: Attans, asså… Ska ju vara en  😀  !
   
  /TJ

 62. Gunnar Juliusson

  Dagens industri har idag en artikel om att Gustav Fridolins ambitioner om ministerpost i s-regering efter valet. Intressant finns inget om energi-klimat-miljö i artikeln. Kan man befara att man försöker hålla denna fråga utanför valdebatten för att sedan smyga in sina kraftiga åtgärder vid ev maktskifte. Det känns väldigt angeläget att denna fråga verkligen blir öppet debatterad i valrörelsen, gärna kompletterad med större välgjorda opinionsundersökningar, så att politikerna blir medvetna om att gröna skatteväxlingar, utökade vind- och solkraftssubventioner mm inte är vad svenska folket vill ha. Vi har en viktig uppgift här.
  http://www.di.se/artiklar/2013/4/18/sa-ska-miljopartiet-ta-makten/

 63. Tage Andersson

  I riksdagens klimatdebatt 29 jan påstod Fridolin att ”jorden rusar mot 4 grader”. Som minister skulle han bli kostsam för landet. En bock som trädgårdsmästare.

 64. Inge

  OT
  Slut på jobbflytten till Kina. Asien för dyra löner. Låga energipriser nytt vapen att behålla jobben?
  http://www.di.se/#!/artiklar/2013/4/16/stjarnanalytikern-jobbflykten-till-kina-snart-over/

 65. Inge

  OT igen
  Nytt superbatteri från USA:
  http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3679434.ece