EU:s finansiering av klimatalarmismen

groenaeu
Bilden från Effekt Klimatmagasinet
John Rosentahl är en författare och journalist som ofta skriver i amerikanska tidskrifter om EU och Mellan Östern. I två intressanta artiklar, här och här, tar han upp det starka inflytandet från europeiska politiker och EU då det gällt att föra fram klimatet som en stor fråga internationellt.
Utan tvekan var flera tunga europeiska politiker tidigt ute i klimatfråga. Redan 1987 varnade Tysklands förbundskansler Kohl för att “växthuseffekten” hotade att allvarligt förändra klimatet. Och han uppmanade till att begränsa användandet av fossilt bränsle, inte bara i Tyskland utan “över hela världen”.
Inom EU så har detta varit en viktig fråga alltsedan tidigt 90-tal. Inte minst har man stöttat forskningen om klimatet med stora anslag. Mellan 2002 och 2009 har man – enbart på EU-nivå – delat ut bortåt 300 miljoner euro till klimatforskning inom och utom unionen.
Forskningsinstitutet TERI i New Dehli, som leds av IPCC-ordföranden Pauchari, har precis fått stora EU-medel för ett projekt som skall undersöka ”konsekvenserna av glaciärsmältningen i Himalaya”. Det är lite skrämmande att tänka sig att EU:s prestigefyllda projektmedel går till en ansökan som, tvärs emot befintlig vetenskaplig forskning, tror att glaciärerna skall försvinna helt 2035. Görs det ingen seriös granskning alls av EU:s forskningsprojekt inom klimatområdet? TERI är involverad i ytterligare ett par EU-finansierade klimatprojekt. Men de riktigt stora EU-pengarna går till Europeiska forskningsinstitutioner, som exempelvis Phil Jones’ CRU vid University of East Anglia och Mike Hulme som förestår Tyndall Centre. De är till stora delar helt beroende av EU-medel för att finansiera sina centra. Men i de flesta av EU:s medlemsstater så finns det liknande forskningscentra som har forskningsbidrag från EU. Ja, det anses t.o.m. extra fint (”excellent” är termen) att ha sådana medel.
Det är inte så konstigt om dessa EU-pengar hjälpt till att korrumpera den vetenskapliga forskningen kring klimatet. Trots allt så är ett av de huvudsakliga strategiska syftena med EU:s forskningsbudget “promoting research that supports EU policies”.
Men det är inte bara via forskning som EU puffat för koldioxidhotet. Åtskilliga NGOs – som officiellt skall stå för något slags folklig förankring; som en ”demokratisk” gisslan – står också på EU:s  inofficiella lönelista. De får alltså betalt av EU för att resa runt och demonstrera vid olika klimatmöten, och för att starta tidskrifter och bloggar i syfte att mana på politikerna att gå hårdare fram. Och från Climategatebreven vet vi också att NGO:erna har haft ett direkt inflytande på vad forskarna skall skriva att man kommit fram till vid sina EU-finansierade klimatcentra.
Några exempel: Enligt publicerade och tillgängliga siffror från den europeiska kommissionen så fick WWF 7,5 miljoner euro 2007 och 9 miljoner euro 2008. WWF har t.o.m. en heltidsanställ ”European Funding Coordinator” som är expert på att ta sig fram i EU:s snåriga byråkrati för att skaffa pengar. Organisationen Jordens Vänner i Europa har fått EU-subventioner sedan 1997. Mellan 2003 och 2009 har de fått stöd motsvarande mellan 40 och 53 procent av sin årliga budget för att hålla igång sin klimataktivism.
Men varför är politiker och den Europeiska Unionen så ivriga att driva det här? John Rosentahl har en hypotes om att det skulle vara förmånligt för Europa med Kyotoavtalet och att detta skulle vara skälet till att man velat ha ett sådant avtal. Och det är säkert riktigt som han säger att många Europeiska stater kommer billigt undan jämfört med USA och Japan, bl.a. därför att man kan tillgodoräkna sig de forna öststaternas gigantiska koldioxidutsläpp från tiden vid Sovjetunionens kollaps 1989.
Men räcker det som förklaring? Jag menar, även om många europeiska stater kommer billigt undan så kostar det ju ändå på … nja, jag tror att man måste gräva betydligt djupare än så. Det finns mycket kvar att kartlägga; många olika intressen är inblandade, och det ideologiska inflytandet är starkt.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Bra igen Ingemar!!
  Vid grytorna samlas de! Inspirationen och startmanifestet har vi redan koll på. Club of Rome! På om jag inte minns fel på sidan 76 står planen beskriven. Sen hur strategin omvandlats till handling kan vi se spår utav men framförallt har det skett genom informella samtal och överläggningar.  Att bygga en korrumperad FN panel med en korrumperad vetenskap som alibi för agendan genom förfalskade bevis är faktiskt imponerande och skrämmande.
  Det gick sakta framåt genom klimatbedrägeriet sökte de sin världsregering.Många säkert naivt förförda av ”den goda tanken” och valde att blunda för handlingarna längs vägen.
  Sen hade de tur när Kina och BRIC länderna drog iväg och USAs handelsunderskott steg med samma hastighet. USA fick förstärkt intresse av ide`n att kunna kontrollera sina konkurrenter genom klimatköret och cap&trade.För att få med sig de stora företagen så skickade man löften om fläskben till höger och vänster. Skattebetalarna skulle stå för notan genom skatter och via elräkningen.
  Ben Santers sanktionerade och egenhändigt författade slutsats i IPCC rapporten att det fanns vetenskapliga bevis på att vi värmde jorden med CO2 kom att framstå som sanning och ett ”Tuta å Kör” för både massförfalskningar påhitt och propaganda….proppen gick liksom ur och nu gällde det att ”hänga på”. Banker företag polititker miljöaktivister journalister.Alla var framme och skulle ha en del av kakan. 
  Så den ursprungliga strävan och målsättnigen med att skapa det gemensamma världshotet för att legitimera en världregering har grumlats tillsammans med flera andra intressen och målsättningar som anlutit under tiden.Nu står vi här med liket av denna rörelse,Det rycker i ena stortån fortfarande men CO2 racet är redan kört.
  Nu är det skottpengar på denna bara för ett halvår sedan till skyarna höjda ”klimatvetenskap”. Ansvariga backar snyggt sakta undan och kvar står de som gjorde smutsjobbet som Santer Mann Connoley Hansen (Schneider slapp den förnedring som kommer) mfl och ska hantera det klimatvetenskapliga avfallet.
  Nu först sker den granskning som påstods redan ha skett.De e inga snygga avslöjanden direkt och när det börjar brännas ordentligt så kommer avslöjandena komma som en lavin.Huvuden kommer att rulla!! Någon kommer att ”Goola” var så säker!! Att hockeygänget inte kan räkna det vet vi redan.Inte ens det de räknar med är något att räkna med!!  🙂
  http://climateaudit.org/2010/08/14/mcshane-and-wyner-2010/#comments

 2. Peter Stilbs

  Lysande igen, Ingemar.
  SvD:s redaktionschef slår sig i dag för bröstet via beröm till Inger Atterstam, som hållit en sansad linje i svininfluensafrågan. Tänk om SvD också kunde granska all politisk, medial och vetenskaplig korruption i klimatfrågan ?

 3. Labbibia

  Tack Ingemar.
  Tänk om gemene man visste hur det gått till, hela denna nästan overkliga ”scam”. 300 miljoner euro…….och så CCX (koldioxidbörsen) i Chicago, USA till det……….enorma pengar. Och så sitter ”nyttiga idioter” inom AGW-rörelsen och anklagar klimathotskeptiker för att gå i det internationella storkapitalets ledband!
  Ska man skratta eller gråta åt eländet? 

 4. Ingemar

  Slabadang #1,

  Jag håller med om det mesta du skriver. Men jag har lite svårt att köpa att en Världsregering skulle vara drivkraften. För en del kanske, men knappast för Kohl, eller för Thacher som också drev på om koldioxidhotet. Kohl var nog ganska nöjd med att ena Tyskland. Men Thacher tålde aldrig Kohl utan ville hålla England på sin kant i EU. De hade nog helt olika intressen att bevaka och de bara råkade sammanfalla i en gemensam linje beträffande koldioxid. Eller?

  Jag kan dock tänka mig att EU-byråkratin och de största EU-entusiasterna i koldioxidhotet såg ännu en chans att stärka unionen. Frågan låg helt klart ovanför de enskilda staterna. Ett enat EU kunde (och har delvis kunnat, fram till de blev utslängda i Köpenhamn) spela en viktig roll internationellt om detta.

  Men vi skall heller inte glömma påtryckningar från forskarsamfundet i Europa. Frågan motiverade, som vi ser, en enorm satsning på forskning. Och, inte att förglömma, när det gäller sammanhängande serier av temperaturdata så har den Europeiska kontinenten en unik position!

 5. Mats Jangdal

  Bra redovisning Ingemar!
  Visst är det möjligt att att det finns folk som vill ha en världsregering som Slabadang och en del andra hävdar. Men jag tror att orsaken är närmare och mer konkret än så.
  Europa saknar nästan helt olja. Oljekriserna på 70-talet skrämde våra politiker ordentligt. De har sökt med ljus och lykta efter alternativ. De har subventionerat forskning om alternativ. De har subventionerat introduktion av alternativ. Sådant som skulle göra oss oberoende av oljeimport från diktaturer/religiöst fanatiska och i alla händelser oberäkneliga handelspartners. Men hela tiden har de misslyckats och tiden bara går och går.
  Slutligen kom CO2-hotet. Då blev det ju uppenbart att folket i hela EU måste göra jätteuppoffringar för att politikerna skulle kunna nå sitt mål av oberoende av oljestaterna. Den goda viljan blev det rättas fiende! Som så många gånger förr.

 6. Björn

  Det handlar om populism. Politikerna börjar sakna ledarskapskänsla. Det gäller bara att sätta upp fingret och se åt vilket håll den populistiska vinden blåser. Inte ville väl Al Gore rädda världen. Han såg till att blåsa upp klimatfrågan med skrämselpropaganda för att framstå som den som som räddar världen. I grunden handlar det om makt och pengar. Alla miljöorgansationer var naturligtvis hjälpsamma att förstärka problemet samtidigt som de egna kassorna stärktes. Världens politiker var snabba att hänga på. Men politikerna har sannolikt kommit till en ny insikt, för det börjar kosta pengar som inte har någon naturlig adress.

 7. Re #1  Slabadang.
  Romklubben med Ehrlich m fl  etablerades under kalla kriget, när risken för förödande krig om naturresurserna stod för dörren.  Dock kan man i dag konstatera, att de prognoser som gjordes för 37 år sedan om resursfrågornas och världsbefolkningens utveckling hittills har en förvånansvärt god träffsäkerhet, vilket framgår av en nyligen publicerad och granskad rapport på nätet  Prognosen fram till 2050 är ytterligt skrämmande om inte utvecklingen bryts.   TCS  bör nog byta fokus från forskningssemantik till resursfrågorna.  Klimatfrågan är ju nu överspelad och politisk omöjlig och därmed irrelevant, möjligen med undantag för blockpolitikens Sverige. Detta framgick tydligt i COP15, där de  storas agenda hade sin utgångspunkt i energi och råvaror för de växande befolkningarna.  TCS  vetenskapliga diskussioner är ju stimulerande och allmänbildande – dock tenderar TCS att utvecklas till en intellektuell lekstuga för seniora forskare och  kunskapshungrande debattörer – men inom ett irrelevant område.  T o m  Rockström o Co  har ju bytt inriktning efter den effektiva utstädningen av IPCC´s  undermåliga prestationer.

 8. CCJM

  I grund och botten rör det sig naturligtvis om kulturpessimism. Här är Europa dessvärre ”världsledande”. USA kan fortfarande luta sig tillbaka mot en mer optimistisk grundsyn på framåtskridandets möjligheter.
   
  Om det blott vore som så att vi saknade olja skulle vi väl fortsätta med allt modernare former av kärnkraft istället för sämre alternativ. Och även om vi hade olja skulle vi gjort det… om vi betedde oss rationellt.

 9. Dan

  För att vara lite förberedd på vad de hittar på härnäst, och vilka man ska hålla ögonen på:
  http://www.discoverthenetworks.org/

 10. Slabadang

  Holmfrid snälla!
  Du får nog gå till något annat forum om du återigen ska hävda att Erlick ”har god träffsäkerhet”. Det är just tron på det svammlet som är problemet!

 11. Ingemar

  Holmfrid #7,

  Jag önskar inget hellre än att mina inlägg här på TCM (ja, hela TCM) blir ”irrelevant”. Jag hoppas att ett av de mest framgångsrika projekten i mänsklighetens historia, vetenskapen, återerövrar klimatforskningen och att hela fråga avskrivs från den politiska dagordningen. Tills dess så får du nog ge dig till tåls.

 12. Slabadang

  Ingemar!
  Jag har inte en susning om Kohls varför Kohl drev frågan.Min uppfattning om sambandet mellan Kohls och  Thachers agerande är att det var en tillfällighet. Den engelska omoderna kolindustrin i sig var nog Thatchers motivation. England stod still i utveckling och Thatcher gav kolindustrin en del av skulden. England var nog då inte så rädd för oljeberoendet från Arabländerna för det fanns en stor optimism kopplad till BPs offshore borrningar.
  Mats Jangdahl.
  Självklart är oljeberoendet i sig ”damen” i detta klimatiska schackspel.Om jag uttrycker det så här så kanske vi kan nå ”konsensus” (hoppas jag inte) :).
  Club of Rome var bonden som flyttades i första draget och öppnade upp för damen. Därefter har övriga pjäser flyttats fram till och för damens beskydd.Damen står strategiskt placerad men de andra pjäserna är e som är aktiva. I absolut sista hand är detta en fråga om något ”klimat”.

 13. Pingback

  […] This post was mentioned on Twitter by John Sandström, Maggie T Crusell. Maggie T Crusell said: EU:s finansiering av klimatalarmismen: Bilden från Effekt Klimatmagasinet John Rosentahl är en författare och jou… http://bit.ly/chCvaR […]

 14. Christopher E

  Paul Ehrlich 1968:
  “The battle to feed all of humanity is over. In the 1970s the world will undergo famines–hundreds of millions of people are going to starve to death in spite of any crash programs embarked upon now.”
  Han ansåg också 1974 att oljereserverna skulle vara slut om 35 år. I själva verket är de 50% större än de var 1974…
  Fick han inte in något rätt då? Jodå! AGW-modelleringen med följande citat:
  To err is human, but to really foul things up you need a computer.”
  😉

 15. Måste bara säga att ni har en mycket läsvärd blogg. Fortsätt så!

 16. Slabadang

  Björn!
  Visst finns det brist på ledarskap och de tillhörande visionerna.Vi lever i politiserade byråkraternas tidevarv.Individen är kollektiviserad och centralstyrd enligt alltmer detaljstyrda regelverk.
  Den militanta centralbyråkratin söker genom nollvisioner efter sina perfekt byråkratlydiga medborgare. Det fria skapande utrymmet utanför reglverken är snart en tummetott.Byråkratin har inga gränser men det har friheten och de blir snävare…. och snävare.

 17. OT, men nu har jag väntat länge nog 😉
  Hockeyklubban ännu en gång smulad till bitar. Några statistiker har använt Mann’s egen data och gjort jobbet rätt. Vad som kom ut blev ngt markerat annorlunda än vad Mann önskade sig: Se här (
  Notera att detta eg inte är ett försök till rekonstruktion av globala NH-temperaturer, bara statistik gjord på de data som Mann hade ’valt’. Notera också att det enda man kan säga är att datat kan ligga är inom det gråa fältet (osäkerhetsintervallet), det är alltså inte den röda (filtrerade) linjen som utgör ’rekonstruktionen’, utan bara intervallets medelvärde. 
  Läs mer på WUWT, och man märker av AGW-trollens kommentarer att det känns svettigt för dem.
  Hela artikeln (som kommer i nästa nr av Annals of Applied Statistics) finns att läsa här. Intressant är Fig 17 (jämförelse med alla möjliga tidigare rekonstruktioner) men även Fig 8 vilken möjligen kan ge en hint om hur mycket av moderna uppvärmningen är UHI (och/eller data-massageing)

 18. Gunnar E

  Nåja, det blev ju minskad användning av Kohl i alla fall.

 19. Mats Jangdal

  Slabadang #12
  Det var en mycket bra liknelse med schackspelet!
  Bondeoffer är ju en vedertagen taktik i trängda lägen. I det schackparti du beskriver är det alla vanliga medborgare som är bönder, lämpliga att offras.
  Jag vet inte om det är Rom-klubben som för spelet eller om de också bara är en del av spelet.
  Jag kan egentligen bara lägga till att vem det än är som för spelet så fick de medvind av Rachel Carson och en på amerikanska universitet romantiserad vantolkning av Thoreau. Han gav upp sitt naturromantiska försök för att det inte fungerade, men hävdade till sitt sista andetag individualismens värde.

 20. Kapten Nemo

   
  Människan har sedan sin tid på savannen en inbyggt bias att dra felaktiga statistiska slutsatser (om det prasslar är det nog ett lejon). Denna bias gör att man ofta tar en enskild händelse som  konfirmation på det man redan bestämt sig för.
  Dessutom följer man gärna gruppens åsikt, som när den väl fått momentum kan bli rena sanningen (t.ex. religioner). Alla lekmän (och politiker) är behäftade med dessa egenskaper. Dessutom förstärker journalister effekterna genom sin tvång på förenkling för att svennebanan ska fatta, samt sitt mediala säljtvång att spetsa till allt.
  Därför är det inte förvånande att många mystiska beslut tas i samband med något så oklart som växthuseffekten och koldioxid.
  En annan sak som man kan förundras över är att människan tar sånt ansvar för framtida generationer. Vi kommer ju alla att vara döda när det presumtiva katastrofscenariot utspelas någon gång i framtiden.
  Detta kan troligen spåras till att en människa inte riktigt kan förstå sin egen död. Om man försöker visualisera den är man ju fortfarande kvar där som den som visualiserar.
  Sen har vi problemet med att människor tänker på framtiden med utgångspunkt från hur det är nu, vilket är helt fel. Man kan göra tankeexperimentet att försätta sig i tidigt 1900-tal och se vilka tekniska och vetenskapliga innovationer man kunde ha förutspått. Sannolikt  kommer framtida generationer att ha mycket bättre förutsättningar att hantera klimatet än vad vi har nu. Sannolikt genom vetenskap och teknik som vi inte ens kan tänka oss idag.
  Sen har vi faktiskt inget val just nu än att använda alla tillgängliga energislag. Se på t.ex. Kina som startar ett kolkraftverk i veckan.

 21. Ytterligare lite uppmuntrande OT läsning:
   I New Zealand har man dragit den statliga vädertjänsten, som även handhar data över historiska temperaturer, inför domstol med uppmaningen att  Högsta Domstolen skall ogiltigförklara dataserierna, och att förbjuda att de skall kunna användas som underlag för politiska beslut. Detta baserat på anklagelser om godtyckliga ’justeringar’ av datat i syfte att få uppvärmningen att se större ut (inget nytt under solen alltså).
  Uppmuntrande däremot är att storyn täcktes ganska prominent i NZ media, se tex här. Parterna skall höras i september.

 22. Tycker att finansieringen av olika miljö-NGO:s och andra aktivistgrupper är ett speciellt problem. När EU-kommissionen under 90-talet påbörjade sina strategier för en omställning av energisystem till förnybara energislag sågs NGO:s som en viktig grupp att använda sig av för att göra satsningarna mer populära hos allmänheten. Därefter inleddes ett finansieringsprogram där EU gav pengar till olika NGO:s med ganska strikta förpliktelser. Trots att det eftersöktes självständiga och oberoende organisationer var det knappast vad de kom att utvecklas till. Snarare riskerade självständiga röster att få sin finansiering indragen. Kommissionen har också haft rätt att söka igenom organisationernas material etc. Spännande att se hur många NGO-kampanjer väldigt väl sammanfaller med viktiga beslut inom klimat, energi och miljöområdena och att pengarna till stor del kommer från EU.

 23. S. Andersson

  Ibland undrar jag vad de tänker forska om, de där AGW:arna. De vet ju redan allt. ”Science is settled”, tyckte jag mig höra för ett tag sedan.

 24. Slabadang

  Jonas N! 🙂
  Artikeln gjorde att jag inte kom i säng förrens kl 3. 🙂
  Det riktigt härliga är ju kombiationen av McIntyres prickskytte,McItricks grovhagel och McShane och Wyners bombmatta mot IPCC -bunkern. Det måste ringa i öronen på grabbarna därinne. Va ska de slåss tillbaka med? Brutna hockey klubbor och läppfladder? 🙂
   

 25. Slabadang, som Kung Arthur så påpassligt frågade den svarta AGW-riddaren som bevakade spången över bäcken till Climate Holy Grail:
  ”What are you gonna do, bleed on me?!”

 26. Slabadang

  Jakob och Ingemar!
  Jag vill tacka för att ni tagit fram kopplingen mellan EU och WWF/NGO.Det finns många sätt att ta demokratin i röva det är helt klart.När parlamentariker använder skattepengar för att finansiera utomparlamentariska särintressen för att legitimera deras beslut så är vi liksom vid demokratins sopstation.

 27. Ingemar

  Jonas N, dina länkar är uppmuntrande. Håll med om att det senaste årets accelererande mängd kritiska, peer-reviewade, artiklar är ett gott tecken på att inte bara enstaka forskare utan även tidskriftsredaktörer och granskare vågar sticka ut hakan lite mer. De riskerar ju trots allt hamna på Svarta Listan!

 28. Ingemar

  Jakob #19. Tack för inlägg! Du har rätt i att NGOs alltmer framstår som EU- och IPCC-politikernas förlängda arm bland ”folket”. Och man fortsätter i samma stil. NGO:erna och ”ungdomarna” skall ha en framträdande position både i AR5 och då det gäller det nya FN-projektet om att bevara artrikedomen. Synd, det borde finnas mer av fristående organisationer.

 29. Mats Jangdal

  Jäkla darwinism-förnekare!
  Hade vi satt som mål att bevara arterna för 100000 år sedan och lyckats, hade människan inte lärt sig jordbruk, vi hade troligen inte haft några tamhundar och de flesta småfåglar hade sett helt annorlunda ut.
  Hade någon lyckats bevara ”artrikedomen” för 30 miljoner år sedan, gissa vilka som varit ”kungar” då?
   
  Artrikedomen är en följd av förändringar-anpassningar, ständigt. Att försöka låsa detta tillstånd är lika fåfängt som att stoppa klockan! När ska folk med god västerländsk grundutbildning (och i en del fall med även med högre utbildning) börja begripa vad det är de har läst i skolan?

 30. Labbibia

  Inom EU-organisationen så varnar man tydligen sina tjänstemän och andra för att skriva allt för öppet i E-mails…..
  Hittade detta på Wikileaks:
  http://www.wikileaks.org/wiki/EU_officials_warned_to_be_careful_about_email_content

 31. Lysande Ingemar, tack.
   
  De flesta här (inkl. de mindre obegåvade i IU) inser att vi kommer genomgå en mycket omdanande tidsperiod med start senas om några år.
   
  Behandlingen och resursanvändningen av det vetenskapligt tillbaka visade CO2-hotet, blottar en enorm svaghet med framförallt Västeuropas ledning.
   
  Jag önskar att Ingemar fick bli skribent i något ledande europeiskt media.
   
  I annat fall får Maggie förbereda bloggen för att bli daglig läsning i vår världsdel och andra länder med kultur som liknar vår.
   
  Jag skulle uppskatta fler gästinlägg från våra vänner i USA, vi har fått mycket intressanta synpunkter därifrån.
  Jag vill att denna blogg, eller någon liknande, blir en samlingsplats som blickar konstruktivt mot framtiden, med kritik av svagheter med dagens form av politisk ledning.
   
  Då måste bloggen delas upp så Ingemar och MrG och liknande får en egen plats.
   
  Jag ser bortom kaoset som uppstår då medborgare inser konsekvenserna av politikernas hantering av ett hot som är vetenskapligt avvisat.

 32. Som alltid med EU, det görs i bästa välvilja men helt utan grund eller stöd i vetenskap. Det blir bara en stor byråkrati som byggs upp och sen ser folk konspirationer i det som växer.

 33. Slabadang

  Carl och övriga!
  Från att ha varit för alla typer av internationella samarbeten så har jag omvärderat vad som är viktigast och därför blivit först skeptisk till att bli ren motståndare till EU och FN samtidigt som står jag kvar i min utgångspunkt.
  Formerna och villkoren hur samarbetet organiseras har visat sig vara betydligt viktigare än vad man förhandlar och samarbetar om.
  Organisationsvetenskapen  kan påvisa totalt olika scenarier och villkor för privata och konkurrensutsatta organisationer jämfört med motsvarande ideella och offentliga.De konkurrensutsatta måste leva sig efter darwins principer och får anpassa sig efter vad deras kunder värderar de tjänster de levererar ”please…. or die!”
  Byråkratiska/offentliga organisationer lever och växer på helt andra villkor.Att tillsätta och skapa en byråkrati stor eller liten är att inte bara permanenta och utlokalisera makt utan också att sjösätta a ”wild horse” som börjar leva sitt eget liv eller som att sätta ett okänt frö som växer till nästan vad som helst.
  LO är ett ytterligt bra exempel på organisation som kan beskriva fenomenet.Från början en mycket legitim verksamhet där man med mycket små resurser nådde stora resultat. Kampen för grundläggande rättigheter skapade stor ansluning och en bred legitimitet för målsättningarna med ett stort antal medlemmar.Lagstadgad semester uppsägningtider sjukförsäkringar mm mm var viktigt för arbetare och deras familjer och LO stor relevant organisation och legitmitet.
  Det egendomliga nu är att LO till och med är större trots att de ursprungliga målsättningarna till råge är uppfyllda.För sextio år sedan så strejkade man för bröd på bordet.Idag strejkar man till o0ch med mot den egna rörelsen (Landstinget/Kommunal vi tar fajten) för 1,2% lönelyft där deras regering sedan tar tillbaka det tredubbla i skattehöjningar.
  Medlemsantalet har sjunkit drastiskt men LO är ett kommersiellt företag som drivs för att försörja dess ombudsmän.Man bedriver försäkringsbolag och tjänar pengar tillk ombudsmännen genom att sno medlemmarna på förvaltningsarvoden på deras inlåsta pengar.  
  De miljarder LO äger är helt utom medlemmarnas räckvidd och påverkan.Det är ombudsmännens och tjänstemännens kapital.
  Medlemmarna har alltså finanierat en verksamhet och organisation de inte kan styra över.
  Som konfronterande effekt visar sig Alliansen ge medlemmarna mer i plånboken ca en hel månadslön mer än vad LO lyckats ge sina medlemmar på tio år!!!! Så vad blir sense moral.? och hur kan vi dra paraleller med IPCC FN och EU….Jo de växer på samma sätt som inte bara LO utan nästan alla byråkratiska organisation. De börjar drivas av egennyttan och glömmer mycket snabbt det ursprungliga uppdraget och legitimiteten.Egenintresset kommer i konflikt med oss eller de som först skapade den.

 34. Mats Jangdal

  Nemo #20
  Man kan ju stilla påminna sig chefen för USA:s patentbyrå som år 1899 sade upp sig för att han trodde att allt redan var uppfunnet och han snart skulle bli utan jobb!
   
  Slabadang #33
  Spot on, som vanligt! Du verkar göra samma resa som jag gjort de senaste 15-s0 åren.

 35. Gunnar E

  #33#
  En hierarkisk administrativ organisation tillväxer med 7% om året oavsett om arbetsmängden ökar eller minskar. ( en av N Parkinsons lagar.) Varje hierarkiskt uppbyggd cell om 7 personer är fullt  kapabel att oavbrutet hålla sig själv med arbete. (en annan av dem).

 36. Micke Johnsson

  Jonas N #17
  Håll i hatten. Tur han blev ”friad” av tre helt ”oberoende” juryer.

 37. #33 bra skrivet och en belysande parallell.
   
  GunnarE varför har så få lärt sig konsekvenserna av Parkinsons lag, den är från 30:talet?
   

 38. Ingemar

  Cap’n #20,

  Jag missade ditt inlägg och håller helt med om att vårt synfält inför framtiden alltid är begränsat. Vi måste räkna med vissa tekniska och vetenskapliga framsteg. Svårigheten är bara att veta vilka.

  Enligt uppgift så har kineserna redan kört igång sitt första G4 kraftverk för en månad sedan:

  http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/7945867/Britain-is-struggling-to-power-the-nuclear-revolution.html

   

 39. #38
  Den nyheten var ganska ointressant, en pytte forskningsreaktor som gjorde Kina till det 8:onde landet med fungerande GenIV
  Ryssland leder, tills nästa år då Indien startar sin första av 300 civila GenIV, de drivs av det som kallas avfall i Sverige och producerar U233 av ThO2 till kommande toriumreaktorer, samt dricksvatten och elkraft.
   
  Sverige kunde alltså redan nu beställa Indiska Gen4.
   
  De nästa fyra reaktorerna som startar 2017 är redan utvecklade så de ger elkraft 30%billigare, 25öre/kWh om dricksvatten och U233 är gratis.
   
  I Sverige där slutförvaret beräknas använda 67miljarder av fonderat och kommande fonderat kapital, skulle de Indiska reaktorerna producera elkraft gratis, och U233 till flytande exportreaktorer av torium typ.
   
   
  Så glöm starten av den kinesiska minireaktorn…..
   
  Men häng med på det verkliga utvecklingen…
   
  Ryssland bygger för fullt den 4:de generationen av sina GenIV BM…. den första startar 2012, Kina har köpt två hissade till 880MWe och option å 6 till.
   
  De reaktorerna kommer inte kunna priskonkurrera med de indiska, men ska utvecklas till först BM-1200 sedan BM-1800 som runt 2030 ska kunna priskonkurrera.
   
  Elkraft kommer bli mycket billig…..
  Vindkraft mycket dyr……..

 40. Slabadang

  Gunnar L!
  Å när får vi microvarianterna i våra bilar? Tanka? Va e de? Köp bilen eller flyget å ha de! parkera bilen koppla upp kåken och vrid upp elementen! Stänga av motorn? Vilken motor ? vaddå ”stänga av?

 41. Slabadang den minsta jag läst om är på 100KWth vilket kan passa för en bil, med batterier och eller vätgasdrift.
  Den är sluten, plomberad och återlämnas vart 15:onde år för bränslebyte.
   
  Utvecklas så klart i Indien för energiproduktion i avlägsna områden typ. forskningsstationer m.m.
   
  De måste vara fullständigt krocksäkra, vilket faktiskt inte är så svårt då bilar har så låg max, hastighet.
   
  Personligen ser jag inte vitsen då drivmedel tillverkade av stora reaktorer blir försumbart dyra.

 42. Christina

  Fascinerande sektbeteende!

 43. Slabadang

  Christina!
  Tittut! 🙂

 44. Slabadang

  För er som tycker det är jobbig text i McShane and Wyner artikel….
  Lägg dock följande på minnet! Genom att jämföra de historiska proxi serierna under den tid sedan 1850 då vi började använda termometrar fram till idag så drar man följande SÄKRA slutsats.
  1. Proxiserierna visar inte den tempökning som termometrarna registrerat.
  2.Därför är det helt utan grund att påstå att den tempökning som termometrar registrerat inte har hänt tidigare.
  Lätt som en plätt!!!  🙂

 45. Slabadang;
  >2.Därför är det helt utan grund att påstå att den tempökning som termometrar registrerat inte har hänt tidigare.
   
  Efter en god middag och ett gott vitt vin från Lanzarote är inte dubbla negationer min starka sida!  🙂

 46. Slabadand #33
  EXAKT!!
  När skall den kunskapen bli inbyggd i konstitutionen och i samhällskunskapen och alla andra ställen där den är relevant!!

 47. S. Andersson

  Slabadang #33. Jag har gått igenom en likadan utveckling som du m a p internationella organisationser. Din sammanfattning av fackföreningsrörelsen i Sverige är på pricken.
   
  Det finns en annan verksamhet som uppvisar samma tendenser: Miljöorganisationer. Greenpeace och WWF har muterat till vinstmaskiner som lever sitt eget liv och vilka frågor man driver bestäms till stor del av vad de kan ge i kronor och ören. Man samarbetar med företag genom att klämma dem på pengar för olika studier, forskningsprojekt och -stiftelser, annars ställer man till bråk. Gissa vem som sedan arbetar för pengarna, varifrån institutscheferna kommer etc? Rena maffian.

 48. Slabadang

  S Andersson och Ingvar E!
  Är man krass kan man väl säga att ombudmännen lyckades utveckla en affärside även om man kan ha synpunkter på etiken och moralen men det är ju i så fall en konflikt mellan Lo och dess forna och nuvarande medlemmar. Men problemet är den makt och inflytande över politiken LO ombudsmännen har.

 49. ThomasJ

  Det kommer etter värre, P1 just nu:
  ”Miljöpartiet vill satsa 33 miljarder på klimatrelaterade omställningar under nästa mandatperiod, om de vinner”… suck… 🙁
  Dessutom hävdar sopröret W att ”..det är lönsamt..”
  Jösses!

 50. Labbibia

  ThomasJ # 49
  Så här uttrycker Wettlös-kan sig:
  (Från text tv sid 109)
   
  ” –Vi är bland de länder som har störst
    behov av att ställa om från fossil   
   
  energi,” ……….sade MP:s språkrör Maria     
    Wetterstrand när hon presenterade    
    de frågor partiet sätter främst      
    i valrörelsen.                        
                                         
  Är hon inte klok någonstans, människan?

 51. Jag har ögnat igenom kommentarerna och vill tillägga något som jag inte sett någon nämna.
  Jag har fått en känsla av att gänget här är ganska tekniskt, och jag gissar att jag inte blir populär när jag för in religion – men vänta lite…
  Jag tror att man, förutom de teorier som framförts ovan, också måste föra in religionen på arenan – vare sig man tror på en religion eller inte.
  Religion är naturligtvis ett djupt ämne, som inte kan avhandlas här, och även om kanske den teknik- eller vetenskapsfrälste inte tror det, så är religionsfilosofi och -historia, samt teologi, oändligt djupa ämnen.
  Helt kort anser jag att människan är en religiös varelse. EU och Europa, kanske med Sverige i spetsen, tror att man avskaffat religionen och ersatt den med förnuftet. Men, som Ingemar säkert kan intyga, har man anammat en vetenskapssyn som kallas scientism. Man vet väldigt lite om vetenskapsteori, utan tar vetenskap som absolut sanning, vilket alla belästa vet att man inte kan göra.
  Samtidigt finns skulden kvar, behovet av att se sig själv som syndare och kräva botgöring. Vòila! Skåda den nya guden – Klimatet, eller Naturen. Vi har vredgat guden, och nu krävs botgöring, i form av att vi måste sluta vårt syndiga leverne och bli goda människor. Då kanske vi undgår domedagen.
  Se bara, som ett exempel, hur Svenska kyrkan gjort AGW till sin kanske viktigaste fråga idag.
  Vi ser att kättare behandlas som de alltid behandlats i religioner, med avsky, upprördhet, marginalisering och förföljelse. Om det varit medeltid skulle vi inte bara förlöjligats och förnekats EU-medel – vi skulle ha steglats.
  Vi är ju förnekare. Vi hädar. Vi talar mot guden. Vi kanske till och med vredgar guden. Det är här vi ser den stora blindheten. Människorna ser inte att de fortfarande är religiösa. Det är bara religionen som skiftat.
  Och observera att detta inte har med om man tror på Gud eller inte att göra. Och jag säger inte att det är enda förklaringen. Men jag tror att det är en viktig komponent.

 52. Mikael, du säger här det uppenbara, som många andra också har sett. Nämligen att där finns alla upptänkliga likheter med religioner, såväl sådana som bygger på en gudstro eller andra osynliga sammanhållande band. Och givetvis också hur de troende hanterar dem som ifrågasätter tron. Det var inte annorlunda i Sovjetunionen, eller idag i länder där stat och kyrka är samma auktoritet.
  Och jag tror också att du har en mycket bra poäng i att människan (som varelse/art) har en möjligen genetisk fallenhet för vilja söka upp sådan tro. Kanske är det residualen av det som gör människan till människa. Viljan att förstå och förmågan att abstrahera? Ett sätt att hantera allt som blir över att man försökt förstå sin omvärld? Det stämmer iaf även på de mer politiska religionerna.

 53. Håkan Sjögren

  Mikael # 51 : I den här frågan ger jag Dig helt rätt. Själv har jag föreslagit att när AGW-kamarillan ändå reser till Mexico vid slutet av året skall man passa på och dansa en regndans och åkalla Mayafolkets regngud Chaak. Det vore kanske mycket mera verkningsfullt än att prata om reduktion av koldioxidutsläppen. För övrigt anser jag att koldioxidens klimatpåverkan är betydligt överdriven. Mvh, Håkan.