En klimatallegorisk betraktelse

Mats Z bild

Här kommer ett underhållande och samtidigt tänkvärt gästinlägg av Mats Zetterberg (en presentation följer efter berättelsen):

Det finns en by med en fantastisk atmosfär. De som bor där har lite annorlunda namn. 78 st heter N-Två, 21 st har namnet O-Två och lite i utkanten av byn bor den ensamma Argon. Att det är just de som bor där är till 99,95% sant om man inte räknar med den kände energitjuven H-TvåO som också finns i byn. Han är gammal och har nog alltid funnits. Dessutom är han bra på att återge värmande historier till glädje för gästabudets gäster, så alla har överseende med hans rackartyg.

Det hade under några år varit svåra tider och byn hade börjat förfalla. Man funderade på hur det kunnat bli så. Byns äldste kom efter en tids tänkande fram till att det saknades hantverkare. Som av ett under blev byn bönhörd och en hantverkare flyttade in, hans namn var CO-Två.

Byn fick det allt bättre och framtiden såg allt ljusare ut, men efter några år började antalet brott att öka, man funderade på hur det kunde komma sig. Några sa att det måste var H-TvåO som varit i farten på något sätt, men andra hade en övertygelse om att det måste vara CO-Två, eftersom det fanns ingen annan förklaring än att han flyttat in i byn.

För att komma till rätta med problemet tillsattes en grupp som skulle följa CO-Två:s förehavanden. I gruppen fanns både de som var övertygade om hans skuld och de som sökte andra anledningar till att brotten ökade.  I den första rapporten som gruppen tog fram var man inte eniga. Byns ledning som var satt att granska och sammanställa gruppens digra rapport för att göra den mer lättläst, kunde inte heller peka ut någon skyldig.

En annan grupp som tillsats i syfte att göra det svårt för CO-Två att begå fler brott hade ett förslag. Alla som utnyttjade hans tjänster skulle betala en summa till byns gemensamma kassa, för att på detta sätt göra det dyrare att anlita honom. Detta beslutades också av ledningen, vilka redan från början var säkra på vem som var den skyldige.

CO-Två som var en duktig hantverkare fick trots detta mer och mer att göra, samtidigt ökade också brotten i byn. Vid ett stormöte i Riobiografens lokaler, beslutades i avvaktan på säkra bevis, att man var tvungen att ta till försiktighetsåtgärder. Nu var det försiktighetsprincipen som gällde. Det fanns enligt ledningen inga tvivel om att CO-Två var skyldig.

De i undersökningsgruppen som tvivlade på att han, åtminstone inte ensam var skyldig, hade kommit fram till andra slutsatser. De hade genom att studera gamla kyrkoböcker kunnat se att det historiskt funnits tre till fyra hantverkare i byn med samma namn och att de varit verksamma samtidigt. Detta utan att man kunnat se någon ökning i brottsstatistiken. Ledningen som redan var övertygad lyssnade inte på de som var kritiska. Deras invändningar kom därför inte med i slutrapporten.

Oavsett vilka pålagor som ålades de som använde sig av CO-Två så fick han mer och mer att göra. I brottsstatistiken kunde man se att brotten fortsatte att öka vilket gjorde att allt fler blev övertygade om hans skuld. Även om det inte fanns några bevis, så fanns det en tydlig korrelation. De som sade att det saknades bevis, att man inte kan döma någon bara för att man flyttat in i byn, blev inte trodda. De påpekade att historiska data visade på att det inte fanns någon korrelation. De blev då tystade och kallades förnekare.

Sedan ett par år hade det kommit en ny metod att följa brottsutvecklingen som kallades satellit metoden. Med den kunde man följa nästan alla brott till skillnad mot den tidigare manuella metoden som bara samlade in 30% av brotten och enstaka stickprov på resten. Alla jublade åt den nya metoden, nu äntligen kunde man få fram säkra bevis. Till att börja med verkade den manuella metoden stämma överens med den nya satellitmetoden.

Åren gick och efter 20 år med ständigt ökad brottslighet började kurvan plötsligt plana ut, trots att CO-Två jobbade mer än någonsin.

Undersökningsgruppen bestod nu bara av de som anklagade den hårt jobbande CO-Två. Att brotten inte ökade måste bero på att han på något listigt sätt lyckats dölja dem. Det fanns olika förslag på hur han möjligtvis gjorde. Med stöd av den tidigare korrelationen och enkel matematik var det lätt att räkna ut att det saknades brott i statistiken, men inget kunde bevisas.

Ingen i gruppen var intresserad av den nytta han gjorde för byn, utan de var bara intresserade av vilka eventuella brott han var skyldig till. Man började också allt mer intressera sig för hans lilla dotter CH-Fyra, vars smeknamn var Mettan. Hon en riktig vilde på dagis och gjorde 50 gånger så många hyss som någon annan. Det hjälpte inte att de som var tveksamma till hela historien sade att de små hyss som hon åstadkom, omöjligt kunde synas i statistiken.

Efter 16 år med oförändrad brottsstatistik planerade man för det stora mötet. Mötet skulle hållas på nya Café de Paris mitt i byn. Det hade nu gått så långt att man inte brydde sig om statistiken, för man hade nu kraftfulla datorer, med vilka man kunde göra projektioner hundra år in i framtiden. Samtliga scenarios visade att fler jobb för CO-Två ledde till fler brott.

Sju år innan mötet hade byn fått en ny ordförande. Med sitt slagord; ”Ja vi kan” och med ett löfte om förändring vann han stort. Han var omåttligt populär och redan efter nio månader blev han prisad för sin diplomati och samarbetsförmåga. Han tog också på en gång tag i problemet med CO-Två och bildade en egen grupp med ett uttalat syfte. Deras uppgift var att forska om och försvara den allmänna uppfattningen om CO-Tvås:s skuld.

Eftersom statistiken med satellitmetoden inte stämde med hans och gruppens uppfattning, satsade de på den gamla metoden. De gick igenom gamla utredningar och plockade bort sådant som numera inte ansågs som brott och lade till nya brott, som hittades bland de 70% som normalt inte kom med i statistiken. På så sätt kunde man visa på att det fanns en osäkerhet med satellitmetoden. När detta kritiserades av de som trodde på CO-Två:s oskuld, upprättades det listor på dem som hade en avvikande uppfattning. Några i hans närhet gick så långt att de ville göra det olagligt att ”tänka fel”. De tvivlande anklagades också för att ha samröre med Hantverksföreningen, som hade ett egenintresse av att CO-Två skulle frias.

Med tanke på det fiaskoartade stormötet fem år tidigare i en lagerlokal utanför Köpmanshuset vid hamnen, var nu planeringen minutiös. Inget fick gå fel. Media kunde rapportera att alla familjer var beredda att skriva under ett bindande avtal om att inte använda CO-Två:s hantverkstjänster. För första gången kunde man också rapportera om den utplanade brottsstatistiken. Nu hade man hittat nya brott bland de 70 procenten där man tidigare haft stor osäkerhet, vilket visade att brotten hade ökat och inte legat på samma nivå.

Lite osäkerhet började spira några dagar innan mötet, när ordförandens sekreterare meddelade att det inte kunde bli ett bindande avtal, eftersom hans familj inte gav honom något mandat till detta. Det var ingen större fara p.g.a att ett par av hans barn skulle gifta sig och bilda egen familj. De planerade att flytta redan nästa år och då skulle hans uppfattning ha majoritet i det egna hushållet.

På mötet där en ifrån varje familj deltog var det meningen att man en gång för alla skulle bli av med hantverkaren. Några av de större familjerna som fortfarande hade stort behov av att få hjälp och dessutom ökad hjälp av CO-Två begärde undantag, annars skulle de inte skriva på någon uppgörelse. Det visade sig också att ordföranden inte kunnat övertala sin familj.

Med löfte om stora bidrag till fattigare familjer och att de som hade stort behov av hans tjänster blev undantagna, kunde man slutligen enas. Det slutade därför med att alla fick göra så mycket de kunde för att inte anlita honom och att man skulle rapportera vart femte år hur man lyckats. Under stort jubel och med angivna förutsättningar, kunde avtalet skrivas under av samtliga familjer.

Vad har då hänt med hantverkaren? Man kan säga att bröllopsfesten ett år senare, som hölls på ordförandens gård inte slutade som någon i byn tänkt sig. I stället för att flytta ut till eget bo, bestämde barnen, att de med familj skulle bo kvar på ordförandens ägor. Hans åsikter om hantverkaren verkar nu för lång tid vara i minoritet. Lite trumpen drog han sig tillbaka för att tänka på den nya situationen.

CO-Två jobbar på som vanligt eller kanske mer än någonsin, för det har visat sig att de som är tänkta att ersätta honom, Solan och Windy, bara jobbar när de har lust. CO-Två måste därför stå stand-by för att rycka in närhelst han behövs. Det kostar byn extra mycket pengar och gör att andra behjärtansvärda åtgärder får vänta, med det är ett pris byn är beredd att betala. Det råder ju politisk konsensus om att hans skuld.

Mats Zetterberg

Presentation: Jag är ekonom och egenföretagare. Intresset för klimatfrågan väcktes under hösten 2014 när jag klickade på en länk i en annan blogg och hamnade på Klimatupplysningen. Fullmatad av medias klimathotsrapportering, gjorde att jag var skeptisk till allt som skrevs här. Med tiden blev jag övertygad om att det var media som larmade om väderhändelser som om de var klimathot. Mitt intresse ligger i att med observerade fakta visa på de överdrifter och ibland rena lögner som media visar i TV och skriver i olika tidningar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Ren mobbing av CO2 alltså!
  Fin text Mats Z.

  CO2 jobbar inte bara i den byn. Han jobbar över hela världen och det är tur att han inte känner sig mobbad och lägger av. Tvärt om verkar han göra succés som trädbyggare:
  https://wattsupwiththat.com/2017/05/16/study-earth-is-becoming-greener-not-browner-due-to-climate-change/

  Fast rubriken verkar lite förvirrad-klimatet får hela äran , borde det inte tillskrivas familjen CO2?

 2. Mats Zetterberg

  #1 Lasse
  Visst är det så, men vad jag hört så är CO2 en ödmjuk person som gärna verkar i bakgrunden.

 3. Allan Forsling

  Javisst påminner koldioxid tribunalen om ett antal rättsfall inom Sverige just nu. Hitta en person och leta inte efter någon annan tänkbar. Det blir ju mer jobb då,,,, Och rättssamhälle? det struntar media och politiker i.

 4. Lasse

  CO2 är en pålitlig befrämjare av växtligheten i vått och torrt:
  http://www.co2science.org/articles/V20/may/a9.php

  #3 Debatten om CO2 begränsningar har stor likhet med svensk rätt:
  Det finns en som kan vara skyldig och bör därför anses vara det till motsatsen bevisats. Speciellt om media kräver att vi presenterar en skyldig.
  Även om inget brott begåtts så kan man förutse att anklagade är brottsbenägen och bör därför dömas.

 5. Det är möjligt att det är för att jag är nyss uppstigen och inte färdigtankad med högoktanigt kaffe än (fast det finns förstås de som hävdar att det snarare handlar om bristande intelligens), men jag fattade inte riktigt vad barnen som skulle gifta sig och bilda egen familj anspelar på.

 6. Gustav

  Fantastisk allegori (Al-Gore-i)!!! Detta är hur man vinner slagen. Keep it up

 7. Slabadang

  Mats Z!

  En lysande allegorisk liten saga i sin analytiska träffsäkerhet. BRAVO!
  Det tar tid att bygga upp en förståelse för komplexa vansinnen och de tillhörande totalitära symptom som följet i dess spår.

  Betänk att vi har en ny svensk bön i form av ”Människors lika värde”, en bön som skyddar makten från ansvar och konsekvenser. Vid närmare enkel analys ger bönen att oavsett handling god eller ond så har vi alla ”Lika värde”. En bön som inte skiljer Stalin och Hitler från moder Theresa eller M Luther King, mördaren från offret är nu inskriven i svensk lag. Den otäcka sanningen är att bönen är formulerad för att vi inte skall få rätten att skilja mellan gott och ont. Bönen är till för att krossa all civiliserad grundläggande moral och personligt ansvar. ”Isterrorister är också människor” japp vilken typ av människa då ? … nävisst nä vi får ju inte göra skillnad på människor.

  Tänk vilken enorm moralisk destruktivitet det kan döljas bakom en enda medveten liten vantolkning och begreppsförskjutning av FNs deklarationer om mänskliga rättigheter,en manipulativ kommunist till jurist på justitiedepartementet kan ställa till med, och till och med lyckas få inskriven i grundlagen. En grundlag där nu dess första två portalparagrafer står i uppenbar konflikt med varandra.
  Sveriges federalister har blivit rå- lurade men fattar det fortfarande inte själva vilken best som följer med i hörsammande av bönen.

  Bönen är konstruerad för destruktionen av den nationella demokratin. Så långt hänger EU-federalisterna med och vi förstår syftet bakom påståenden om att ”det finns inget svenskt” vare sig kultur identitet eller symboler typ köttbullar och därför finns heller inget svenskt folk. Den svenska flaggan stämplas som ”rasistisk” ”uteslutande” eller ”provocerande.

  Att avfärda att det existerar ett svenskt folk är viktigt för att vår politiska regim och deras journalister skall kunna bryta vad som står i första paragrafen ”All makt utgår från folket”. Utan ett svenskt folk finns ingen makt att utöva. ”Folket” definieras nu istället enligt ”Alla människors lika värde” dvs vem som helst eller alla människor på jorden som då omsatt i praktiken blir våra politiker som tolkar vad som är bäst, och den pk-korrekta ideologiska tävlingen kan börja om den som allra mest och fortast är extrem i sin tillämpning och tolkning av bönens betydelse och mening.

  Vi förstår snabbt att det inte går att förena demokrati eller nationella system och det medföljande medborgarkontraktets fullgörande. När du sätter en nationell befolkning under tex en nationell beskattningsskyldighet samtidigt som regimen tillåter vem som helst på samma villkor få tillgång till dess förmåner så kommer hela skiten rasa ihop. Ömsesidigheten i avtalet är uppsagt av vår regim, kvar står folket med skyldigheterna men med begränsade rättigheter. För federalisterna är planen att på detta sätt argumentera och införa en EU-beskattning. Att byta ut den nationella identiteten mot EU-medborgarens är den artificiella målsättningen de jobbat så länge för. För den listige kommunisten som lyckades få in dyngan i 2§ var det samhällets och demokratins sammanbrott som var målsättningen.

  Nu tar ondskan allt större plats och ges allt större makt och inflytande. Dumheten och naiviteten är dess bästa vänner. Våra politiker och MSM springer ondskan ärenden, vissa fullständigt medvetet andra som aningslösa nyttiga idioter.

  Jag har inte funnit en allegorisk saga att formulera ovanstående analys genom. Men jag är tvärsäker på att jag ser och gör korrekt analys om de ondskans krafter som idag springer under falsk ”god” flagg.
  Allt fler börjar nu dock vakna och vi ser strömningarna över hela västvärlden där regimerna får allt svårare att genomföra sina antidemokratiska agendor och målsättningar. Tänk att Svenska kyrkan nu har blivit morallöshetens och ondskans profeters tillhåll.

  Jag blir så glad över folk som förmår tänka självständigt, är intellektuellt hederliga och skyddar sin intellektuella integritet. Skillnaden mellan individer som argumenterar med sina egna argument är betydligt mer intressant och värdefullt än de som använder andras.

  Tack för att du finns Mats! 🙂

  Leve nätet leve demokratin och den öppna samhällsdebatten.

 8. Mats Zetterberg

  #5 Dolf
  Lite långsökt kanske. Det syftar på en händelse som inträffade den 8 nov 2016. Man räknade med att Huset och Senaten skulle få en majoritet av rätt åsikter.

 9. Olav Gjelten

  Moder jord upplever en 8000-årig trend med allt lägre temperaturer. Om detta inte varaktigt bryts går en stor del av mänskligheten förlorad.
  Sanningen är tveklöst den att jihadisterna inom miljö- och klimatalarmismen har all anledning att känna optimism och framtidshopp.

 10. Efter att ha läst Slabadang #7 var jag tvungen att kolla. Jag tar mig friheten att återge stycket i sin helhet:
  »2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla
  människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

  Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

  Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

  Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

  Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).»

  Det är ju skrämmande snömos. I stort sett bara ett enda stycke av luddiga formuleringar som det inte på något vis är möjligt att uppställa objektiva kriterier för. Lagstiftning skall vara sådan att man kan säga ”ja/nej” ”rätt/fel” ”skyldig/inte skyldig”, lagar av typen ”bla bla kanske, därför om bla bla, bla bla” hör inte hemma i lagstiftning. Det där är bara en samling floskler som låter fint men som det inte finns någon som helst möljighet att genomdriva eller utkräva ansvar för på objektiva kriterier. En samling löst tyckande gjort för godtycke.

 11. #8 Mats Zetterberg
  Aha, valet. Jag har ingen vidare koll på hur fördelningen i de bägge kamrarna såg ut eller förväntades se ut då (nu är det i alla fall republikansk majoritet över hela linjen), men då fattar jag bilden i alla fall.

 12. Håkan Bergman

  Jag erinrar mig historien om Stalins pipa. Stalin saknade en av sina dyra pipor, alla i Kreml letade efter den, men den var bara borta. Efter ett par dar hejdade Stalin Beria i en korridor och berättade för honom att pipan var återfunnen, den hade rullat in under en soffa. Men det är omöjligt svarade Beria, jag har redan två personer som har erkänt stölden.

 13. Roland

  Jag surfade omkring och hittade en sida som påstår hitta veta vilka som svartlistar ”klimatupplysningen.se” !?

  https://suntoearth.wordpress.com/
  titta på under ”Borttagna från KLIMATBOV – Listan”

  Och bizarre är att det står som exempel ”COOP har nu svartlistat Stockholmsinitiativet och klimatupplysningen.se ?

  Coop, Riksbyggen, Elgiganten osv

  Vem ligger bakom suntoearth sidan ?

 14. Christopher E

  #13 Roland

  En ”civilingenjör Lars Sundström”

  Han uppmärksammades här:

  https://www.klimatupplysningen.se/2017/04/19/en-man-som-heter-lars/

  Inget att bry sig om. En klimathaverist i mängden.

 15. Roland

  Christopher E

  Man kan då aldrig sluta skratta 🙂 Att han orkar skicka till coop säger en del om den mannen

 16. Gunnar Strandell

  Roland #15
  Ny Teknik bjuder på roliga timmen?
  Här är i alla fall länkar till ett inlägg och replik där Sundstöm lär ut hur man ska koka ägg.
  Mycket nöje!

  http://www.nyteknik.se/opinion/koka-aggen-ratt-sank-elnotan-med-80-procent-6840747
  http://www.nyteknik.se/opinion/nej-nej-koka-bara-upp-och-stang-sedan-av-plattan-6842486

 17. Håkan Bergman

  Gunnar S. #16
  Jag sätter en peng på att det är energieffektivare att fixa till en omelett.

 18. Stefan T

  Mats, tack för en underhållande och sedelärande berättelse. Roligt komponerad. För egen del får det mig att tänka på vinklingen huruvida CO2s skuld till uppvärmning skulle hålla i en rättegång där både åklagare och försvarare får säga sitt. Nästa tanke är att det skulle man nog kunna göra en film där en skicklig manusförfattare nog skulle kunna få ihop många spännande avsnitt. Det finns ju tonvis med material att ta av bara från den här bloggen.