Fakta om miljöhoten

170427-Jödal-600

Det har kommit en faktaspäckad bok om olika miljölarm som ofta saknar vetenskaplig grund. Författaren till boken, Morten Jödal, kommer att tala om boken vid Stockholminitiativets årsmöte den 24/5. Sture Åström på Klimatsans har skrivit en recension som, med hans tillåtelse, publiceras även här:

Miljømytene, viktig bok av Morten Jødal

Norska Klimarealistene har givit ut en synnerligen innehållsrik bok

Den behandlar de många upphaussade miljölarm, som oftast saknat grund, exempelvis om det inbillade klimathotet. Detta har förträngt uppmärksamheten för verkliga miljöproblem. Boken har synnerligen kompletta källförteckningar, med inte mindre än 783 noter.

Morten Jødal (1953) är biolog och kemist. Han har varit engagerad av Norges Forskningsråd och forskat om akvakultur, genteknologi, sur nederbörd och ekologin vid iskanten i Arktis. Han har arbetat för WWF och skrivit en bok om följderna för Norges miljövård av ett inträde i EU. Han har författat flera böcker om biologi, varit valobservatör i flera afrikanska länder och ordförande i styrelsen för Norsk Biologforening samt driver kurser i svampkunskap.

Giftalgen

Ett konkret exempel är den panik som uppstod 1988, då omfattande fiskdöd noterades längs kusten i Bohuslän och Sørlandet i Norge. Det drabbade flera fiskodlingar. “Skall Skagerak dö” frågades i rubrikerna. Orsaken var att förekomsten av en annars vanlig liten alg växt explosionsartat och att den blivit giftig.

Man sökte förklaringar i mänsklig aktivitet, närsalter i avlopp från Elbe och Rhen samt Storbritannien, vilka skulle förts över hela Nordsjön till våra kuster. Fiskdöden vållade stor uppståndelse med debatter om “dödsalgen” i Stortinget.

Jødal noterar att algen inte behövde mer närsalter än vad som finns i “rent” vatten, så den mänskliga faktorn var inte trolig. Däremot pekar han på att det året var väder, havets strömmar och vattnets kemi “ganska speciella”.

Den troliga förklaringen är att bräckt vatten med låg salthalt strömmat ut från Östersjön upp längs svenska västkusten och norska sydkusten. Det vattnet är lättare och flyter ovanpå saltvattnet. Det blåste lite, så det blev ringa omröring av de olika skikten av bräckt och salt vatten. Maj månad var solrik, vilket gynnade algernas tillväxt. De konsumerade fosforn i vattnet så den blev för låg, vilket utlöste giftproduktionen.

Bland lärdomarna nämner han att förloppet mest sannolikt var naturligt, att “experter” kan ta fel, att datormodeller är opålitliga, att media förstorade naturliga problem till “väldens undergång”.

En särskild lärdom är politikens reaktioner. Sedan Jødal lämnat aktiv forskning, blev han utsedd till Norges Allmenvitenskapelige Forskningsråd med ansvar för områdena biologi och kemi, vilket omfattade finansiering av miljöforskning. Han blev uppringd från Miljödepartementet med krav på tilldelning av sjusiffriga belopp, för att visa departementets handlingskraft.

För en forskare med rätt kontakter räckte det således med ett telefonsamtal för att försäkra sig om anslag med stora belopp.

Skogar

Jødal redovisar mycket utförliga data, ex.vis avseende skogarnas utbredning och tillstånd i världen. Avskogningen har i stort följt befolkningsutvecklingen, men i en rad länder har skogsarealen ökats och utgör nu 32 % i Tyskland, 22 % i Kina, en fördubbling sedan 1950 , och 70 % i Japan. I många tropiska länder sker ren skövling av skogarna, mest allvarligt i Syd-Amerika. En tabell visar tillståndet på alla kontinenter.

Klimathistoria

En varmare planet framställs som katastrofal med värre naturkatastrofer, stormar och torka. Historien visar att det är tvärtom. Jødal går igenom den “Lilla Istidens” förhållanden på olika ställen i Europa, där utförlig dokumentation finns i flera länder. 1682 och 1684 var iskanten så nära Skottland att eskimåer i kajaker kom till Orkneyöarna och i ett fall till Aberdeen. Som bekant var Östersjön helt istäckt ända ner till de danska bälten, så Karl X Gustaf kunde leda sin armé till Själland oh Köpenhamn.

Fotosyntesen

Ett mycket stort antal arter av växter och djur har utvecklats på Jorden under miljoner år. Både temperaturen och halten koldioxid, CO₂ i luften har växlat inom vida ramar och livet har gått vidare. Efter den senaste istiden har vi haft perioder med flera grader högre temperatur under Romartiden och den Minoiska högkulturen. Det skall jämföras med en variation av 10 grader för medeltemperaturen två somrar efter varandra i Norge.

Man måste notera att IPCC:s påståenden om dramatiska ändringar i alla ekosystem vid stigande temperatur är baserade på modellberäkningar och inte på observationer av den verkliga världen.

För allt liv är fotosyntesen grunden. Många tusentals prov på fält och i laboratorier har gjorts med olika växters reaktion på ändringar av temperatur och halt av CO₂. Generellt växer de bättre med stigande temperatur och mera CO₂ i luften. I växthus har man ofta 700 – 900 ppm. Vid högre temperatur kan de tillgodogöra sig högre halter av CO₂ upp till ett optimum.

För en art av vide nås optimum vid 25 grader för 325 ppm men vid 36 grader vid 935 ppm. Då har tillväxten mer än fördubblats.

Livet på Jorden blir bättre både med något högre temperatur och mera CO₂ i luften.

Miljörörelsen

Jødal ägnar en sjättedel av boken åt aktörerna i miljö- och klimatdebatten. Han har detaljerade data från Norge och från USA, där skattefria donationer till organisationer registreras. Där finns 26.500 “miljöorganisationer”, som tillsammans samlade in 812 miljarder dollar under perioden 2000 – 2012. De tio största fick vardera mellan 19 och 112 miljoner dollar, tillsammans 639 miljoner dollar.

Stora givare var Pew Charitable Trust, Rockefeller Brothers Fund och Walton Family Foundation (WalMart).

För de tio största miljöorganisationerna i Norge har han räknat fram en total omsättning av 400 miljoner norska kronor med 275 heltidsanställda med uppgift att driva politik. Detsamma gör anställda i Miljødirektoratet, Klima- och Miljødepartementet samt i fylkenas avdelningar för miljöskydd. Det blir tillsammans fler än 1450 personer. Till dem får man också räkna hundratals journalister på de flesta tidningarna.

För många är drivkraften en ideologi. En av grundarna av Greenpeace, Patrick Moore, hävdar att då Sovjet kollapsade 1989 hamnade många politiska aktivister med kommunistiska sympatier i ett vakuum. De flyttade raskt in i den “gröna” rörelsen och tog med sig kampen mot kapitalismen. Han blev vittne till deras övertagande av Greenpeace, som han därför lämnade.

Jødal kallar ideologin för ekologismen, på engelska environmentalism. De strävar att kontrollera medborgarna. De vill reglera hur ofta vi får flyga, hur mycket vi får köra bil samt bestämma över vårt kosthåll och vår välfärd. Det är ett helt totalitärt synsätt.

Verklighet eller omoralisk fantasi

Politiken har kommit under så stort inflytande från okunniga aktivister att den ofta vilar mer på fantasi än verklighet. Jødal visar hur felaktig propagandan varit beträffande torkan i världen och antalet skogsbränder i USA. Han refererar hur IPCC:s politiker tog bort en viktig mening i forskarnas rapport för AR5: Många av de mer bekymmersamma konsekvenserna av klimatförändringarna är i verkligheten symptom på dålig förvaltning och underutveckling.

IPCC domineras ju av de regimer, som just är ansvariga för dålig förvaltning och underutveckling.

Världens verkliga problem är svält, fattigdom, utbildning, folkhälsa och korruption. Kampen mot alla dessa problem kräver energi, billig och pålitlig energi. Västvärldens besatthet av det inbillade klimathotet, bl.a. med satsningar på dyr och nyckfull energi, betraktar han som omoral.

Omdöme

Morten Jødal visar sig mycket kunnig om miljövårdens vardag, som skiljer sig från de vitt spridda myterna. Hans prosa flyter lätt. Norskan är inget problem, men man får någon gång tänka efter lite, ex.vis för att förstå att “sopp” betyder “svamp”. Hans bok ger en omfattande beskrivning av de problem politikens inblandning i vetenskapen fört med sig. Med sina många källhänvisningar är den en närmast outtömlig källa till verkliga fakta om klimatet och debatten om klimatet.

Boken borde vara självklar läsning för varje seriös debattör av klimat och miljö.

Sture Åström

Boken kostar SEK 300:- plus porto och beställs här:

http://klimarealistene.com/klimabutikken.html

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ingemar för bokförslaget.
  En bra bok är alltid intressant, speciellt inom ett område som man har intresse i och snappat upp lite kunskap här och där.
  Läste nyligen boken om klimathistoria som tidigare rekommenderats här. Hittade denna recension av den boken från 2009: https://www.svd.se/nedkylning-av-debatten

  Fö var väl vår Säldöd oxå från 1988? Samma giftalg som orsak? Den orsakade Sverige stor skada i alla fall-MP kom in i riksdagen med hjälp av söta döda sälar!

 2. JIMMY

  Tack för det Norska boktipset Ingemar!

  Att FN UN ”beskattning utan folkvald representation är tyranni” ej folkvald kommunister använder” klimat vanföreställningar i politiskt syfte ” sedan kommunistiska fordonet var pestsmittade 1990 är välkänt även bland informerade patriot libertarian USA radiostationer.

 3. tty

  #1

  ”Samma giftalg som orsak?”

  Nej, ett virus, en variant av valpsjuka. Viruset är endemiskt hos grönlandssälar som inte blir svårt sjuka av det, men dödligt för knubbsäl. Normalt kommer arterna inte i kontakt med varandra, men då och då vandrar grönlandssälar söderut och man får utbrott av sjukdomen. Så var det t ex 1987-88. Överlevande sälar har immunitet och det blir därför inte någon ny epidemi förrän de flesta immuna djuren hunnit dö, vilket tar ca 10 år.

  En parallell kan vara mongolernas expansion på 1200-talet vilket öppnade direkta vägar över stäpperna i Eurasien vilket ledde till att pesten återkom till Europa från Ostasien och orsakade digerdöden. Pest hade då inte funnits i Europa eller Mellanöstern sedan 700-talet.

 4. Olav Gjelten

  Ingemar! Som du säkert märkt många gånger brukar jag hålla med dig och andra skeptiker till nära hundra procent. Detta gäller klimatet, men sällan synen på miljön i stort.
  Jag har till exempel aldrig någonsin sett en skribent här på KU som vågar föra fram enkla och för mig fullt rimliga meningar som ”gott nog” vad gäller miljöfrågor. Tvärt emot debatteras miljön också här, liksom överallt övrigt i samhället, på ett sätt där fundamentalismen är total vinnare över förnuftet.

  Tyvärr blir då inte skillnaden på skeptiker och alarmist så stor heller.

 5. Allan Forsling

  Sunt förnuft ska gälla tycker jag i vår syn på miljön, varsamhet. Och det gäller ju i princip i hela vår vandel… Jag såg nu i morse på lokala nyheterna för Stockholm på TV1. KTH var värd för en ”skola” som skulle bota barnens klimatångest… Jag får obehagliga associationer till andra organisationer och företeelser som skulle uppfostra barn i den rätta läran. Trodde vi skulle slippa sådant nu.

 6. Lasse

  #5 Sunt förnuft i SVT Stockholm?
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/05/18/fakta-om-miljohoten/#comment-447371
  ”Nina Kirschner, polarforskare på Stockholms universitet, efterlyser en länk som kunde hjälpa dem att få ut all den information som nu måste komma politiker, allmänhet och företag till del.”
  Varför inte bjuda in denne polarforskare hit?
  Hur går det med den expedition som sökte under isen i Arktis och letade spår från förr efter isfritt hav .

  #4 Är din strävan att vara överens så är jag skeptisk till att du hittat rätt forum 😉
  #3 Alltid så välinformerad-tack.

 7. JIMMY

  Allan inlägg 5.

  Var var det sekt PSYOPS morgon ritul malthus misantropi psykopati TV väckelse till ”Fascistoida Klimat Jugend” du förfasat åskådade bevittnade i reltid .

 8. Olav Gjelten

  # 5 och # 6
  I Sverige råder konsensus i miljöfrågor med undantag av klimatet. Miljö är något som överhuvud tagit inte får debatteras med priset som utgångspunkt. . Några exempel: Hur många vågar uttrycka att de vill ha dieseln kvar? Hur många protesterade när bensinstationerna tvingades sälja E 85 trots i att många fick läggas ner av den orsak? Hur ofta bevittnar vi debatter om att bygga kol, olja och gaskraftverk? Detta trots att dessa effektiva kraftverk är billiga och har mycket enklare teknologi än kärnkraft. Olyckor av större dignitet har aldrig funnits heller vid sådana kraftverk. Vem försvarar den stora och säkrare bilen framför den lilla och livsfarliga miljöbilen? Har ens Lasse sett någon debatt om det fullständigt vansinniga i att bara bilisten är ansvarig för olyckor som lätt uppkommer vid övergångsställen där till och med mödrar med barnvagn går rakt ut i trafiken med blicken på mobilen? Upphovet till lagen tycks endast vara hatet mot den trafikanten som använder bilen.
  Konsensustänkandet omfattar således helt andra personer än mig. Jag efterlyser bara den debatt på miljöområdet som inte finns i Sverige.

 9. Lasse

  #8 Dieseln har fått stryk i alla sammanhang. Detta eftersom VW fuskat för att klara både utsläpp av NOX och CO2 enligt EU normen. Men jag har aldrig sett nån som kollat upp hur normen ändrats.
  Euro6 är det som gäller: https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards
  Eller för den delen hur stadsluften förändrats.
  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/Utslapp-till-luft-om-statistik/
  I SVD pågår en kampanj mot diesel och Volvochefen meddelade att de kommer sluta utveckla Dieselmotorer.
  Jag har inget emot skärpta krav på dieselmotorer eller för den delen bättre luft-men det blir lätt ensidig rapportering i media. Nu är det el som gäller, trots tyngre bilar och mer partikelutsläpp.

 10. tty

  ”Hur går det med den expedition som sökte under isen i Arktis och letade spår från förr efter isfritt hav .”

  Vet inte riktigt vad du syftar på. Här är en studie som pekar mot mer eller mindre isfria förhållanden runt Grönland under tidig holocen:

  https://www.nature.com/articles/srep33925

  Den har av naturliga skäl inte fått mycket publicitet, allra helst som LIA, MWP o s v tydligt syns i resultaten.

 11. Jan-Åke

  tty #10 studiens abstract säger att den fleråriga isen i Arktiska Ishavet minskar.
  Tony Heller har ett Videoklipp
  ”Fake news about the arctic” Där ser man att den fleråriga isen ökat med 379 % sedan 2008.
  hm ..har en Samsung Galaxy s4 , kan någon tala om för mig hur jag kan länka Youtubeklipp hit ?

 12. Lasse

  tty Kanske var det denna jag tänkte på-de har bara redovisat djupaste delen:
  https://expertsvar.se/pressmeddelanden/stort-detektivarbete-avslojar-arktis-varma-klimat/

  Expertsvar var en ny sida för mig. Förklarar många pressreleaser.

  Denna gillade jag speciellt:
  https://expertsvar.se/pressmeddelanden/renare-luft-i-europa-avslojar-ett-varmare-arktis/

 13. tty

  #11

  ”studiens abstract säger att den fleråriga isen i Arktiska Ishavet minskar.”

  Det är bara den obligatoriska lojalitetsförklaringen för partilinjen som krävs för publicering i Nature, det nämns överhuvud taget inte i artikeln. Läs artikeln istället.

 14. Björn-Ola J

  #8
  Jag är inte så säker på att det råder konsensus om vår hantering av vår skog.

 15. Olav Gjelten

  Lasse # 9
  Ungefär ”Volvo ansluter sig till kampanjen mot dieseln genom att sluta tillverka dieselbilar”. Det är just denna konsensus på miljöområdet jag inte förstår.
  Varför inte i stället tillsammans med andra bilfabrikanter gå till frontalangrepp mot den ensidiga propagandan mot diesel där Svenska Dagbladet är tongivande i Sverige? Förstår inte bilfabrikanterna att det miljöfolket vill är att få bort bilarna och att dieseln bara är ett led i den kampanjen?
  Världens bilfabrikanter måste väl kunna knäcka stollar som SvD?
  Jag fattar ingenting varför alla, till och med näringslivet, lägger sig platta så snart som miljötalibanerna öppnar käften.

 16. Allan Forsling

  Vi har väl de företagsledare vi förtjänar…. finns INGEN med integritet och kampvilja för industrins villkor.

 17. tty

  #12

  ”tty Kanske var det denna jag tänkte på-de har bara redovisat djupaste delen”

  Nej, det har publicerats ett antal artiklar om El’gygytgyn-borrkärnorna. De är i och för sig intressanta, men säger inget direkt om havsisen i Ishavet. El’gygytgyn är en sjö i en meteorkrater i Chukotka i östra Sibirien.

  ”Expertsvar var en ny sida för mig. Förklarar många pressreleaser.”

  De brer åtminstone på ordentligt. SU ”ett av europas ledande universitet”. Jag skulle vara tveksam att ens kalla det ett av Sveriges ledande universitet.

  Den här meningen är förresten en ren lögn:

  ”Dessa extremt varma perioder sammanfaller med en lång period på 1,2 miljoner år då forskare har visat att istäcket på Västra Antarktis inte existerade.”

  https://www.nap.edu/read/12168/chapter/8#77

 18. Jag kan meddela att miljörörelsens problem aldrig varit kommunister i Sverige, snarare det omvända problemet, d.v.s. att den är infiltrerad av borgare som gjort den till allt annat än ekologiskt långsiktig och hållbar.

  Kapitalisterna skapar en absurd och miljöförstörande tillväxt, så även i Miljöpartiet, även om de kallar den för ”grön tillväxt”.

  När Kina fortfarande var kommunistiskt på riktigt, så klarade de av att skapa en sund nedväxt i population. Nyttan av detta har naturligtvis ätits upp av kapitalismens tillväxtidioti som de infört.

  Kommunistpartiets ledande gestalter i Kina är de nya mångmiljonärerna i Kinas nya kapitalism. Putin, f.d. KGB, leder idag Rysslands oligarki-kapitalism. Monopolkapitalismen i USA förbereder bankirernas vanliga invasion och vanliga mänskliga Stalingrad återigen, allt medan vi pratar om vädret och mikroskopiska alger.

  Greenpeace har, mig veterligen, aldrig gjort något kommunistiskt alls, mest småborgerliga gummibåtsövningar, klättringsövningar och liknande för publicitet och mer stålar. Bortkastade stålar om man tittar på realiteterna.

  Realiteten oavsett indoktrinering är att:

  ”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå exponentialfunktionen.”
  / Albert Bartlett, matematikprofessor

 19. Lasse

  #17 tty alltid så informerad.
  Nej inte var det en kratersjö som Oden besökte och provtog 😉
  Internet gör allt så tillgängligt , även det som är riktat till andra än undertecknad, som gärna läser allt i en minut max.

 20. Ingemar Nordin

  Allan F #16, Olav G #15,

  ”Vi har väl de företagsledare vi förtjänar…. finns INGEN med integritet och kampvilja för industrins villkor.”

  Det där kan man fundera en del på. På 80-talet drev SAF en politisk kampanj mot löntagarfonder och räddade på så sätt landet från det eländet. 4:e oktoberrörelsen kallades den. Även den socialdemokratiske finansministern K-O Fält var nöjd med att partiet slapp genomföra löntagarfonderna. På 80-talet skapades också tankesmedjan Timbro som en liten motvikt mot den helt dominerande vänsterideologin i public service och bland ”kulturarbetare”.

  Idag verkar tyvärr denna långsiktiga idéproduktion hos näringslivet ha försvunnit helt. Det finns förstås enskilda modiga företagare som är skeptiska till den förda energipolitiken (exempelvis Kamprad) men företagen följer snällt med, och bedriver en egen gröna propaganda. Särskilt gäller detta vindkrafts- och energiindustrin (inklusive de flesta oljebolag) som är mycket aggressiv i sin marknadsföring. Det finns marknadsekonomiska förklaringar till detta (i det långa loppet självdestruktiva) beteende. Enskilda bolag har inte råd att sätta sig till motvärn. Inte ens IKEA. Därför borde Svenskt näringsliv, och Timbro, vara betydligt mer aktiva i debatten.

  Feghet? Brist på självständiga tänkare? Okunnighet?

 21. Håkan Bergman

  Lasse #9
  ”Volvochefen meddelade att de kommer sluta utveckla Dieselmotorer”
  Kostar inget att säga så, Volvo har nu ”samma” motor för både bensin och diesel, man får väl utveckla vevaxel, ramlager och topp separat för dieselversionen, men utveckla en dieselmotor? Oh nej!

 22. Frågan är om det inte är en peugeot/Citroen-diesel som Volvo har. I alla fall var det så för några år sedan.
  Så Volvo behöver inte själva utveckla!

 23. Håkan Bergman

  Sven M Nilsson #22
  Jo så har det varit, men som jag förstår det så är det bara deras egna nya fyror som gäller idag. Man blir nästan tårögd av nedanstående video.
  https://www.youtube.com/watch?v=Mr_xVJTDr1w

 24. Torbjörn

  Vi får väl hoppas att Volvocars tar sitt förnuft tillfånga och förstår att koldioxiden är ofarlig. När det gäller de andra utsläppen så lär det inte bli bättre med elbilar.
  För övrigt kommer Volvo Lastvagnar och Volvo Construction fortsätta med dieselmotorer under lång tid framöver. Bara det faktum att de är delägare till Deutz motorfabrik påvisar detta.

 25. Jan-Åke

  Ok tty 13
  Läste lite slarvigt , men som jag fattat det hela är havsisutbredningen i Arktiska Ishavet nu inom det normala och den Grönländska inlandsisen har ökat sin massa sedan september-16

 26. Håkan Bergman

  Martin Gustavsson #18
  Glöm inte Pol Pot, ingen har haft en effektivare politik än han. Ett litet tips, i er grafik över antalet medlemmar så står det att ni med en tillväxtfaktor 4 den 27:e augusti 2017 skulle ha 7085870 medlemmar, i själva verket kommer ni att ha 167772160 medlemmar, kan vara bra att veta om ni planerar en kongress då.
  /Håkan Bergman amatörmatematiker.

 27. Christopher E

  #26 Håkan Bergman

  🙂

  Jag är verkligen en riktig amatörmatematiker jämfört med dig. Men lite om procenträkning begriper jag allt. Här har du ett kul exempel på att Lena Mellin i Aftonbladet inte gör det:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/4pAjo

  ”Överlägsen vinnare i kampen om väljarna är Centern med Annie Lööf i spetsen. Enligt Aftonbladet/Inizio har antalet C-väljare ökat med hela 123 procent sedan valet. Partiet skulle alltså få mer än dubbelt som många röster om det vore val i dag.
  God tvåa är Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna som också vuxit sig rejält större. Antalet väljare har ökat med 60 procent sedan svenska folket gick till valurnorna förra gången.”

  Överlägsen vinnare? God tvåa? Mellin tycker (i likhet med koldioxidalarmister kan tilläggas) att det procentuell förändring man enbart ska fokusera på. Men i det det enda relevanta måttet, procent av väljarna i Sverige (det vill säga antal människor som partiet lockat till sig), vilket är mest:

  C:s ökning från 6,11 till 13,6 procent eller SD:s ökning från 12,86 till 20,8 procent?

  Hoppsan Mellin, det är visst Åkesson som är vinnaren och Lööf som är god tvåa.

  Så det kan gå. Mellin fick den största ökningen att se ut som hälften av den näst största…

  Mellins eget parti S då, hur lyckades hon där med analysen?

  ”Socialdemokraterna har klarat sig betydligt bättre än regeringskollegerna i Miljöpartiet.”

  Ack nej, lika illa där. S har tappat 5,3 procent av väljarna och MP 3,9. Betydligt bättre? Nej, men med hänsyn till spärren upplever nog MP det så förstås.

  Om det är en tillfällighet att vänstermatematik både från Aftonbladet och Vetenskapliga partiet lämnar en del att önska låter jag vara osagt.

  Jag kommer att tänka på en seriestrip med Hälge. Glesbygdsmannen hämtar sin tidning vid brevlådan som stolt basunerar ut att upplagan ökat med 100%, och han undrar vem den andre läsaren är…