En frisk demokrati kräver en upplyst opinion

climate disruption
Krönika av Ann Löfving-Henriksson 
I kölvattnet efter Lennart Bengtsson-skandalen och EU-valet finns det all anledning att fundera över varför MSM teg i LB fallet, hur MP kunde vinna stort med sin uppfattning i klimat- och energifrågan och hur den ”extremt pålästa” Isabella Lövin tillsammans med övriga sk toppkandidater kunde stå i TV och visa sin totala okunnighet, alternativt blåljuga, i klimatfrågan, utan att det blev en proteststorm från en upplyst opinion.
Ja, hur upplyst är opinionen i denna ödesfråga och var ligger ansvaret för att ständigt hålla opinionen upplyst?
Svaret är att ansvaret för att ge objektiv och allsidig saklig information om grundläggande fakta främst borde vila på den obligatoriska skolan, på Public Service och när det gäller grundläggande fakta även på de beslutsfattande politiker, som valts för att värna om landets bästa.

Den obligatoriska skolan i USA, Storbritannien och Sverige

År 1985 startade AAASs(American Association for the Advancement of Science) projekt 2061 i USA. Målet var att vaska fram den kärna av ”rostfria” kunskaper, insikter och färdigheter, som alla behöver för att fungera i ett demokratiskt samhälle. Denna allmänbildning skulle som sagt vara rostfri och gälla både då när projektet sjösattes i slutet av 1980t och framåt i tiden. Man valde tidsperspektivet nästa gång kometen Halley återkommer till vår planets närhet d.v.s. 2061. Gräddan av USAs naturvetare, matematiker, fysiker, filosofer, historiker och utbildare under ledning av F. James Rutherford från AAAS arbetade med projektet under tre år och 1989 kom rapporten Science for All Americans (K-12) ut i tryck.
Rapporten betonar att alla måste få viss insikt i det vetenskapliga arbetssättet. Ett kritiskt förhållningssätt, att formulera och testa hypoteser osv nämns vid upprepade tillfällen. Rapporten spikades som sagt 1989, IPCC hade ännu inte gjort stort väsen av sig, Riokonferensen var knappt påtänkt, Global Warming omnämndes endast som ett bland andra bieffekter från industrisamhället och miljörörelsens andra våg med försiktighetsprincipen, konsensus och den postnormala vetenskapen (PNS) kunde endast skönjas vid horisonten.
I Storbritannien påpekade en representant för utbildningsdepartementet nyligen att lärare, som inte förmedlar en balanserad syn i komplicerade frågor som t.ex. klimathotet, de bryter mot lagen.
Här i landet kräver läroplanen att undervisningen skall vila på vetenskaplig grund.
Kort sagt för oss, som inte infekterats av miljörörelsens andra våg, gäller den gamla regeln att undervisning i komplicerade frågor inte handlar om vad eleverna ska tänka, dvs vad som är rätt eller fel, utan hur och det gäller än idag från USA till lilla Sverige. Undervisningen ska alltså vara allsidig och objektiv. Med en bred faktabas är det sedan upp till var och en att själv bilda sig en åsikt om man så önskar.
Ur ser det ut i våra skolor? Får eleverna en balanserad bild av fakta, insikter och åsikter eller begår våra lärare lagbrott enligt den bedömning som görs i Storbritanniens utbildningsdepartement?
De enda ”läromedel” som finns till hands i klimatfrågan är framtagna av WWF, SNF och likartade lobbygrupper. Det blev minsann inte bättre när dåvarande undervisningsrådet Kornhall i april 2012 deltog i Sveriges Radios starkt vinklade och ofta kritiserade miljömagasin Klotet.
Där nämnde han klimathotsskepticism i samma andetag som ”andra pseudovetenskapliga fält”, och dessutom talade han om att lära ut ”rätt saker”. Lära ut rätt saker! Programmet väckte debatt på Klotets blogg och naturligtvis här på KU.
Klotets producent, Johan Bergendorff svarade från sin uppsatta Public Service-position bland annat med att ”Klotet … inte låter förvillare och vetenskapsförnekare fördunkla våra sinnen”.
Fil. Dr., vid den tiden undervisningsråd med ansvar för naturvetenskap och teknik, Kornhall gick alltså ut med att eleverna skulle läras ”rätt saker” i denna omdebatterade fråga på skakig vetenskaplig grund. Man kan oroligt fråga sig hur han definierade kravet på undervisning på vetenskaplig grund. Vilken typ av vetenskap? Traditionell eller PNS eller var det hans tidigare liv i den religiösa sekten Livets Ord, som spökade?
Johan Bergendorff ville bli skådespelare, övergav denna bana och blev journalist utan naturvetenskaplig bakgrund. Trots det blev han producent för miljömagasinet Klotet. Att han med sin bakgrund överhuvudtaget kunde bli ansvarig för ett miljöprogram vars innehåll alltid ligger i riskzonen för att bli subjektivt är i och för sig en skandal, att han efter detta övertramp fick fortsätta på SR är en ännu större skandal.
Det är i detta intellektuella klimat, som den enskilde läraren ska lägga grunden till en upplyst opinion i klimatfrågan, men vem och vilka ska man ställa till svars om det felar här och där? Den enskilde läraren? Läromedelsförlagen? Sveriges Radio? Skolverket? Läroplanen är i det här fallet fläckfri

Public Service och MSM

När Lennart Bengtsson i april här på KU och på bloggen Antropocene skriver att ”vetenskapen inte är avgjord och att vi fortfarande inte vet hur vi bäst ska lösa planetens energiproblem” borde det slagit ner som en bomb både i MSM och i de politiska kretsarna. Oh nej då, ”The No Debate Gate” gäller fortfarande här i vårt röd-röd-gröna föregångsland. Det offrades inte många bokstäver på denna insiktsfulla bekännelse och inte ens när den påföljande skandalen gått flera varv i media jorden runt omnämns den i SR, SVT eller MSM. Här råder konsensus.
Om den enskilde läraren begår lagbrott när den inte ger en öppen, objektiv och allsidig information till eleverna, hur ska vi då karakterisera PSs och MSMs totalt ovetenskapliga och ensidiga propaganda?

Politikerna

Ja, politikerna, som tagit på sig att på bästa sätt värna om vårt land, hur upplysta är de i vår ödesfråga och vilket ansvar har de för demokratin och den upplysta opinionen?
Politikerna håller sig nog i lönndom informerade om vad som finns att hämta både på Antropocene och på KlimatUpplysningen, men hittills har ytterligt få av dem vågat viska fram ens en liten, liten försynt undran om det verkligen är så hotfullt som alla säger.
En verkligt ansvarskännande politiker skulle naturligtvis satt några i staben på att kolla upp innehållet i IPCC kontra dess SMP, vad NIPCC förmedlar och den vetenskapliga debatten i klimathotsfrågan på nätet. Sedan skulle naturligtvis allmänheten klart och tydligt få kännedom om vad som vaskats fram, det som är både vetenskapligt och politiskt korrekt.

Upplysningsfrågor

För cirka tio år sedan hade Elbranschen en serie kring Global Warming. Wibjörn Karlén ställde där den i mitt tycke mest centrala frågan av alla, var finns de vetenskapliga bevisen för att det är den av människan utsläppta koldioxiden, som i huvudsak ligger bakom den ökande globala medeltemperaturen. Så självklart! Frågan brände till och är lika aktuell nu som då.
Hur många politiker, som självsäkert och ofta arrogant predikar om klimathotet som världens ödesfråga, har överhuvud taget ställt sig den eller likartade frågor? Om inte, är det då de som borde styra vårt land?
Det finns många frågor som väntar på svar. Det vore intressant och värdefullt om alla insiktsfulla läsare här kunde ge förslag på någon eller några lämpliga upplysningsfrågor att ställa till våra till synes totalt okunniga politiker, som snart ska tävla om att på bästa sätt ta hand om vårt land.

Ödesfråga, javisst:

”The big question is whether the Western mind will be sovereign at the century´s end and the West remain the core of the world economy or relegated to its periphery  – something only the passing of the present century can answer”. (Från The Age of Global Warming, Rupert Darwall)
Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I det senaste nationella provet i geografi tas klimatfrågan upp. Eleverna får se en fin bild av en isbjörn plus hur mycket Arktisisen smälte av sommaren 2012, sedan ska de fundera över konsekvenserna av att glaciärer och isen i Arktis smälter. Ska förhoppningsvis om ett par dagar lägga ut kritik av nationella prov på min hemsida, kanske kan det vara intressant för några att läsa.
  I provet i biologi ska de bl.a. ta ställning för hur mycket ris, potatis och pasta det ska serveras i skolmatsalen. Odlingen påverkar miljön, metan avges tex. För att ta ställning ska de granska ett antal fakta som har med odlingen att göra. Det är bara det att det faktablad som de får är felaktigt till 50 %.

 2. Tack för en alldeles utomordentlig artikel. Frågorna måste ställas om och om igen, demokratin är ingen självklarhet och måste hela tiden underhållas. Och förhoppningsvis nås de ansvariga i små rännilar av dina och andras envetna arbete att återupprätta ett kritiskt förhållningssätt till fakta.

 3. Mycket bra skrivet.
  Kanske man kan ”destillera” det till ett kritiskt dokument utformat som ett antal frågor till våra politiker och andra makthavare med underskrifter från professionella och ”vanliga” människor.
  Någon form av ”attack” med bas i hur undervisningen faktiskt skall vara. Ett vetenskapligt upprop (uppror)

 4. lite uppmuntran från ”Abundance”
  https://www.youtube.com/watch?v=cTbo8u1U2eM&feature=youtu.be&inf_contact_key=12cbc6a6faa35a05bb3a22c94363d9bd4b258822dce7716657602434ce329a7e
  Boken är också mycket läsvärd

 5. En egen kommentar till mitt #3.
  En japansk filosof:
  ”Sooner or later when we talk we come to a dead end”.
  Andemeningen är att sedan gäller handling

 6. Lasse

  Debatten om forskarnas roll i klimatdebatten förs ”Under strecket” i SVD.
  Av Victor Galaz statsvetare verksam vid Stockholms Reciliense Centre
  http://www.svd.se/kultur/understrecket/dags-att-lyssna-till-klimatforskarens-rost_3645822.svd
  Dax att lyssna på forskarna! Kanske även Lennart Bengtsson?

 7. Bra skrivet An L-H, men du glömmer en viktig fråga, både som självrannsakan och för spridningen av kunskap. Håller vi skeptiker på att bli en extremt insatt grupp i en viktig fråga. Men det enda som växer är vår insikt, inte gruppen av insiktsfulla?
  Hur ska vi i så fall ändra vår argumentation för att sprida insikten?

 8. Sören F

  Hoppsan, texten behöver redigeras, hela långa avsnitt återkommer flera gånger!
  (Ni kan ta bort det här när ni gjort det.)
  fixat!

 9. Mats G

  ”Dax att lyssna på forskarna! ”
  Det lyssnar bara på de som har rätt åsikter. Då har vetenskapen blivit betydelselös.
  Jag skulle kunna skriva en analys varför vi har hamnat där vi hamnat. Tyvärr innefattar det en av de onämnbara elementen, t o m här.
  Men, man har kommit på att det fungerar att gå ut med en mycket stor osanning och folk tror på den. Desto mer djävulusisk plan/resultat desto mer är folk beredda att tro på det. Det verkar som om något slutar fungera. Det verkar som om rationellt tänkande går över till emotionellt. Och då kan man säga vad som helst.
  Och lite OT. Den nya krigsföringen. ISIS(Islamska någonting), Ryska patrioter. Det är alltså legoknektar som banar vägen. Nationell styrkor används inte eftersom det leder til en motåtgärd. legoknektar kan härja fritt eftersom man(officiellt) inte vet var det kommer ifrån.
  saudierna stöttar ISIS, Ryssarna separatisterna. Ganska genomskinligt men det finns inga internationella tankar hur man skall hantera dessa. Detta är nytt. Man vet inte hur man skall hantera det.

 10. Sören F

  Victor Galaz blundar riktigt hårt märker man, för att slippa konfrontera detta att det handlar inte bara om politisering, utan också om att själva naturvetenskapen bakom inte är ”settled”, utan kan ha kommit ut riktigt fel, som om det vore väldigt väldigt tungt att behöva konfrontera. Å andra sidan – lugn Victor – det är i stora drag mest klimat- och hälso-områdena som är drabbade, och orsaken bakom går att begripa; all forskning är inte utdömd.

 11. Bim

  Suveränt och viktigt inlägg Ann L H.
  Alla människor behöver ju inte vara experter på CO2, klimat och har väl allt som oftast glömt vad man lärde sig i skolan. Folk skall inte behöva hålla reda på allt sådant som inte är relevant för deras yrke och liv.
  MEN när hot och ekonomiska pålagor haglar över människor från politiker, så börjar man ju fundera, speciellt när verkligheten talar ett annat språk, då är nätet.
  Klimatupplysningen är en suverän kunskapskälla och detta inlägg är på pricken vad som behövs. Jag länkar över detta inlägg direkt till mina bekanta.
  Ann, du sa en gång att det första du gör på morgonen är att kolla på Padden och bl.a. Kunskapsupplysningen. Det gör även jag.
  Jag kollar även GP men inte för att lära mig något, snarare för att se vad för
  slags nya stolligheter som framförs.
  Då har förfallet av MSM verkligen gått långt.
  Tack för ett verkligt bra och viktigt inlägg.

 12. Sören F

  Håller med Ann på det stora hela. Sen kan jag bara bli beklämd att när ”skeptiker” ev trots allt letas upp och balansera saker, så kan det fortfarande komma ut lite vad som helst, och ibland i ganska övertygat tonläge rentav också, så att man tänker att just det blev ingen egentligen klokare av heller.
  Jag tror det beror på att media fortfarande gör det felet att man låter sina egna känningar inom ”klimatforskningen” själv peka ut sin motpart, varpå den pekar på sin favorithalmgubbe de disparata utanför-”skeptikerna”. Dessa känningar vet inte, eller kanske ibland bara undanhåller, att det finns en inomvetenskaplig andra sida, kvartärgeologin.
  Om medierna tänkte själva, själva uppsökte och prövande började diskutera allvarligt med denna sida, om koppling kosmogena isotoper-sekelskalaklimat – börja metautvärdera den frågan – skulle de slippa gå i fällan.

 13. Rosenhane

  Ann LH
  Miljöpartiet framför allt men även alla politiker (utom Ericsson och Fransson), chefer i näringslivet, professorer, nationalekonomer, läkare, journalister, busschaufförer, sjukvårdsbiträden, adel, präster borgare och bönder, alla har de helt fixerats vid galna koldioxidhypotesen och är helt blockerade av detta.
  Det är skrämmande att varje dag uppleva hur denna massiva propaganda bara fortsätter och fortsätter.
  Fokuseringen på koldioxiden är sinnessjuk; där måste den stora stöten sättas in enligt min mening. Fred Goldbergs två frågor till politiker – Hur stor del av atmosfären utgör koldioxiden och vilken är den dominerande växthusgasen – kan förmodligen inte ens en procent av våra politiker svara på.
  Grilla miljöpolitikerna med fakta om koldioxiden och låt dom inte komma undan!

 14. Ann LH

  #7 Mats J. – Om Du läser stycket ”upplysningsfrågor” en gång till så ser Du att jag just efterlyser kärnfrågor som får i första hand politikerna att vakna upp men naturligtvis även ”alla och envar”.

 15. Astrid Å

  Jaa, jag instämmer. Ett mycket viktigt inlägg som bör spridas vida kring!
  Problemet som jag ser det, är att vi är medlemmar i så många stora organisationer ,FN, EU , OECD, där man har bestämt en agenda som medlemmarna måste följa. Det uppmuntrar inte till kritiskt tänkande.
  http://www.svt.se/nyheter/svtforum/granskning-av-sveriges-miljopolitik

 16. Lasse

  #15 Klotet i p1 kommer att behandla denna OECD rapport.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5885729
  Vi klarar inte alla miljömål men ett är vi bra på! -CO2 reduktionen.
  Kanske för att vi har fokuserat på detta i alltför hög utsträckning.
  Klotet har trevliga tecknade filmer som upplyser alla intresserade hur illa det står till med vårt klot!
  Samt kom ihåg 70% av journalisterna på SR/SVT kan inte ha fel åsikter!

 17. Lars Cornell

  Lasse #6
  Länken till SvD var intressant. Det låter som om Victor Galaz, Lecturer in political science, vågar svära i Rockströms klimatkyrka när han i sista meningen skriver,
  ”Och det kanske är just nu som vi behöver höra mångfalden, oenigheten och oron i alla dessa röster som mest.”
  Rockström förknippar åtminstone jag mest med SVTs enfald. Där kan kanske Galaz luckra upp de låsta attityderna.

 18. Björn

  Man kan ju ställa den frågan till allmänheten: Enligt solforskarna går solen mot en lägre aktivitet än vad vi har varit vana vid under dess grand maximum som inföll under 1900-talet. Med denna lägre aktivitet i strålning, tror ni då att det blir varmare eller kallare här på jorden?

 19. Gosselin har lite utbildning 🙂
  http://notrickszone.com/2014/06/10/holocene-periods-that-were-warmer-than-today-allowed-early-civilization-and-societies-to-flourish/

 20. Sören F

  Björn#18 Visst, och den kan ställas till medias till synes lika okunniga ”klimatforskarna” också, med det tillägget att vi alltså inte talar om skalan få solcykler, eftersom den förväntade reaktionen är att de korta solcyklernas koppling till klimat inte ses som TSI. Det torde vara för att den troligen kosmogen-kopplade flersekel-klimatsignalen ska passera oceanisk decennieskala.

 21. Mats G

  Med denna lägre aktivitet i strålning, tror ni då att det blir varmare eller kallare här på jorden?
  Intensiteten är det avgörande. Misstänker att svängningarna på solen måste reduceras en hel del procent iom att jorden träffas av ganska lite strålning av den totala. Därmed finns det ju risk att svängningarna på solen har relativ liten påverkan på jorden. T o m så liten påverka att den kan uppfattas som konstant.

 22. Lasse Forss

  I upplysningens tjänst kan man i senaste numret av Allt om Vetenskap läsa att ”Frihetsgudinnan får det vått om fötterna om temperaturen stiger med tre grader de närmaste 2000 åren”. I artikeln har forskare gått igenom de 720 världsarv som UNESCO listat och konstaterar att 136 platser kommer att påverkas. Nu gäller det att rappa på så att inte våra ättlingar om 2000 år förebrår oss.
  Artikeln kommer från IOPscience och jag hittade den här. http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/3/034001/article?fromSearchPage=true

 23. Bra och viktigt Ann!
  Det verkligt svåra är att tre nyckelgrupper: Politiker, forskare och journalister bildar en järntriangel som förstärker varandras uppfattning, trots att de enligt sin yrkesroll skall vara föredömen i självständigt, kritiskt tänkande.
  De har nu en bild av att vi s k skeptiker är en udda, okunnig grupp med skumma motiv. Därmed tillåter de sig att strunta i vår uppfattning och t o m sträva efter att inte låta oss komma till tals. Det skulle ”förvirra” allmänheten i en ödesfråga. Därmed ger de sig själva alibi för att inte lyssna på, och än mindre försöka förstå, vår information.
  /C-G

 24. Björn

  Mats G [21]; Om belysningen av jorden från solen är konstant avtagande, blir därmed också solens TSI, konstant avtagande. Nya rön om solen sedan satelliternas tid, är att man inte bara mäter TSI, utan även SSI, vilket innebär solens spektrala innehåll (Solar Spectral Irradiance). Här har man funnit att det är UV-strålningen som varierar mest. Dessa våglängder som ligger under 400 nm, har betydelse för stratosfärens uppvärmning och därmed påverkan på troposfären. Tappar solen energi, påverkas den allmänna cirkulationen här på jorden, vilket knappast kan gå spårlöst förbi.

 25. Sailor

  Svårt att ställa frågor när de inte vill ta den sakliga debatten.
  I skolan har jämlikhet blivit viktigare än kritiskt tänkande och vetenskaplig grund.
  http://erixon.com/blogg/2014/06/en-skola-styrd-av-klasskamp/

 26. Lasse

  #22 Namne: Världsarv under vatten vill vi inte ha. Ändå får vi det då och då.
  Abu Simbel skulle idag ligga under vatten-men räddades av Unesco och VBB(SWECO)

 27. Sören G

  I senaste numret av NyTeknik finns en lång artikel med rubriken ”Vetenskapsförnekare och antika astronomer”. En stor del av artikeln behandlar Charles K Johsson som ledde sällskapet ”Flat Earth Society”. Artikeln tar upp att man redan under antiken visste att jorden var rund och det redan då fanns de som spekulerade i att jorden rörde sig kring solen. Inget att säga om det. Men sen kommer det: ”Men det finns fler människor som vägrar ta till sig kunskap. Ett exempel är klimatskeptikerna som vägrar att acceptera det faktum att polarisarna smälter”. – Vad har artikelförfattaren fått det i från? Frågan är ju inte om isarna smälter eller inte utan om vilken klimatkänslighet som CO2 har. – Det är NyTeknik och deras journalister som ska etikeras ”vetenskapsförnekare”.

 28. Jalle

  Den självklaraste frågan som ingen någonsin ställer:
  Om antropogen co2 driver klimatförändringar, vad har drivit tidigare klimatförändringar?
  Antropogen Co2 kan knappast ligga bakom det faktum att vi odlade vindruvor i Sverige på medeltiden eller lilla istiden fram till sent 1800-tal.
  Argumentet att 1900-talets klimatförändring har gått extra snabbt och den s.k ”hockeyklubban” har väl redan bevisats som felaktiga?

 29. Lasse

  #27
  NT artikel går att diskutera -något som är en styrka hos NT.
  Speciellt eftersom de ofta ger sig ut på väldigt tunn is! Kall fusion och nu när is och klimat kopplas samman i en tro där skepticism är bannlyst!

 30. Sören G

  #29 Lasse
  Hur då går att diskutera? När man kallar klimatskeptiker (d.v.s. klimathotsskeptiker) för vetenskapsförnekare har man därmed deklarerat att man inte är intresserad av någon diskussion.

 31. Lasse

  Klotet i P1 har nyss avslutats.
  Kloka damer och herrar diskuterade OECDs rapport med styrning av Marie-Louise Kristola.
  Den senare var väldigt engagerad och gick in som expert alltför ofta för att styra utgången av samtalet.
  OECD säger att vi bör införa skatt på konstgödning för att rädda Östersjön påpekade hon.
  Ek som svarar för Alliansens miljöpolitik påpekade då att våra utsläpp ligger nu under andra Östersjökustländers utsläpp. Vad tjänar Östersjön på att vi minskar våra utsläpp om produktionen flyttar till andra sidan sjön!

 32. pekke

  SörenG #30
  Håller med dig, det är oftast ingen ide´ att påpeka vissa faktafel i deras resonemang eftersom de HÖRT ATT DET ÄR SÅ !
  Att havsisen globalt har ökat de senaste åren kommer de förneka eftersom ingen i deras krets pratar om det.
  Att mätningar av Jordens isvolym mer handlar om gissningar i datorer som baseras på vad satelliter tror att de ser eftersom ytterst få volymmätningar gjorts på plats över flera år, speciellt på Antarktis, talas det heller inte om i deras värld.
  O.s.v.
  Att folk i allmänhet inte bryr sig om klimatalarmister har fel eller rätt beror mest på att det än så länge inte påverkat deras ekonomi eller personliga liv i nån större omfattning, vi får se vad som händer om påverkan blir större ekonomiskt och personligt.
  Så länge som svensk media står på alarmisternas sida så är det lönlöst att försöka komma med fakta eller en nyktrare syn på ett sånt normalt fenomen som klimatförändringar.

 33. Thomas P

  Jalle #28 ”Om antropogen co2 driver klimatförändringar, vad har drivit tidigare klimatförändringar?”
  Antropogen CO2 anses vara den viktigaste faktorn för ett förändrat klimat under senaste århundradet. Ingen påstår att det är enda faktorn som kan påverka klimatet vare sig nu eller tidigare.
  ”Argumentet att 1900-talets klimatförändring har gått extra snabbt och den s.k ”hockeyklubban” har väl redan bevisats som felaktiga?”
  Nej, även om det finns ett gäng här på bloggen som envist hävdar så. Klimatrekonstruktionerna har stor osäkerhet så man kan alltid hävda att det nog varit snabbare förändringar tidigare, men det finns inga fakta som stödjer det. Man skall heller inte blanda ihop regional temperatur som det i Europa med global medeltemperatur. Det odlas f.ö. vindruvor längre norrut nu än under medeltiden, och då skall du betänka att på den tiden var transporter svåra och nattvardsvin viktigt så man odlade om det i huvud taget var möjligt även om druvorna vart dåliga medan vi idag när det är så enkelt att importera söderifrån är mer kräsna.

 34. Det odlas f.ö. vindruvor längre norrut nu än under medeltiden,
  Var?

 35. L

  Den enkla sanningen är att klimathotet är nyheter och politik, medan sanningen är ickenyheter som inte ens går att beskatta….

 36. pekke

  TP #33 Ingvar #34
  Visst kan man odla vindruvor i Sverige tack vare nya tåligare korsningar, men förvänta er inte stora skördar av dem !
  http://www.odla.nu/inspiration/vinranka

 37. Bim

  Ann L H
  Min# 11
  Klimatupplysningen skulle det naturligtvis stå. Kunskapsupplysningen finns ju inte på padden . 🙂

 38. Christopher E

  #34
  Glöm druvorna i vilket fall… det finns hur mycket proxydata som helst att många områden var varmare än nu för 1000 år sedan.

 39. Christopher E

  #36 pekke
  Ur din länk…
  ”Bor man i mera utsatta lägen kan man prova någon av de nyare s.k. labruska- sorterna, som har korsats fram de senaste åren.”
  Ajaj, en obekväm sanning för vindruveförnekarna… 😉
  Påminner om när alarmisterna hävdade att nu kan man minsann odla potatis på Grönland, och en elak skeptiker förstörde partyt genom att googla fram en bild som visar att så sker under växthustunnlar av plast…

 40. Björn

  Thomas P [33]; Du säger: ”Antropogen CO2 anses vara den viktigaste faktorn för ett förändrat klimat under senaste århundradet. Ingen påstår att det är enda faktorn som kan påverka klimatet vare sig nu eller tidigare”. Om man har fler faktorer måste man väl kunna värdera och säga att CO2 påverkar klimatet så och så mycket procentuellt i förhållande till andra faktorer som exempelvis solen. Varför görs inte det?

 41. Thomas P

  Björn #40 ”Om man har fler faktorer måste man väl kunna värdera och säga att CO2 påverkar klimatet så och så mycket procentuellt i förhållande till andra faktorer som exempelvis solen. Varför görs inte det?”
  Vad får dig att tro att det inte görs? Se IPCC SPM figur 5&6.

 42. Carl-Axel

  Antropogena co2 Utsläppen måste ha stoppat helt de senaste 14åren
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-spm-5.html
  Annars måste det vara fel på modellerna, och då sience is settled kan det ju inte vara så.
  Hurra världen är räddad och nu kan vi alla få kramas med isbjörnar, gud va mysigt.

 43. Gunbo

  Ingvar #34,
  I Finland strax utanför Vasa ligger förmodligen Nordens nordligaste vingård som gör eget vin. Självklart är det fråga om härdig sorter som inte fanns under medeltiden.
  http://www.sundomwine.fi/

 44. Tack Gunbo.

 45. Vaclav Klaus
  My Hero
  http://www.klaus.cz/clanky/3585
  Skickar gratulationer till UKIP

 46. Björn

  Thomas P [41]; Ja, som framgår av fig 6, så är den antropogena forcingen 2.29 W/m2, medan den enda naturliga faktorn som är solvariationen, är satt till 0.05 W/m2. Den totala forcingen relativt till 1750 W/m2, är då enligt tabellen 2.34 W/m2 och solvariationens andel i procent blir då ca 2.1 procent. Alltså solens relativa andel till den totala forcingen, är då 2.1 %. Varför säger man inte det rent ut att förhållandet sol/antropogent, procentuellt är 2.1 till 97.9. Naturligtvis gör man inte det eftersom vilken lekman som helst anar ugglor i mossen när detta förhållande kommer i fokus. Vem som helst borde bli skeptisk med sådana siffror. Men det är bra att veta att IPCC värderar solens forcings till 2.1 % och den antropogena till 97.9 %.

 47. Thomas P

  Björn #46 ”Varför säger man inte det rent ut att förhållandet sol/antropogent, procentuellt är 2.1 till 97.9.”
  För att folk som läser rapporten förväntas klara av sådan grundskolematematik själva om de är intresserade?
  ”Naturligtvis gör man inte det eftersom vilken lekman som helst anar ugglor i mossen när detta förhållande kommer i fokus. ”
  Nej, inte vilken lekman som helst, bara de som liksom du helt snöat in på att det är solen och endast solen som styr alla klimatförändringar.

 48. Slabadang

  Svenska skolan som system har redan kollapsat!
  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/rapport-fran-en-vartermin-i-kaos/
  Socialdemokraterna kan ju fortsätta blåneka inför sitt ansvar för det totala förfallet och Alliansen skall skrattas åt för att den tror att det går att smådutta lite här och där, och med de sossekontrollerade lärarfacken som representanter behöver lärarna och skolan inga andra fiender.
  Frågan är bara hur mörk framtiden är för Sverige som land och hur fort förfallet kommer att accelerera. Observationerna inger inget hopp om förändring utan endast till motsatsen inom hela den skattefinansierade sektorn det som kallades ”välfärdsstaten” har förvandlats till ”värdelöshetsstaten”. Den svenska självbilden är svårt förljugen och blånekeriet inför de tydliga observationer som påvisar ett allt mer i blivande allt mer våldsamt kaos.
  De ambitoner till försvar av grundläggande principer som Ann L-H drar upp för demokratin är tyvärr redan medvetet destruerade. Vi har fortfarande en stor klick medborgare som förstår värdet av utbildning och den respekt som krävs för bildning och utbildning. Nu är det friskolorna som får svara för den efterfrågan som denna grupp efterfrågar. Man är inte beredd att riskera sina egna barns framtid och trygghet men många av de kulturmarxistiska hycklarna riskerar gärna andras barns. VPs partitoppar sätter sina barn i fina friskolor utöver hyckleriet bevisar det samtidigt att de förstår vad som är viktigt nä det väl gäller.
  Sveriges förfall är en mycket sorglig historia och de som kunnat profitera på den genom att driva på den kommer aldrig inse sitt ansvar. Jag hatar att vara pessimist men jag är samtidigt realist och vet att det aldrig är för sent att ge upp. Jag har vänt på hur jag ser det och har endast empati för dem som kämpat emot utvecklingen och som oskyldigt drabbas av den för att de inte kan emigrera och ge sig själv och sina barn en alternativ framtid. Resten tycker jag får skylla sig själva och får stå sitt kast. Det finns en svensk feg och ryggradslöshet som tillhör landets i växande få svaga egenskaper och som skapat det öde det nu går emot.
  Vi har redan nått en obalans där parasiterna blir fler än värddjuren.Ett land av klimatsamordnare stadsvetare genusgurus socialarbetare psykologer handläggare kuratorer 100.000 ”informatörer” och ”kommunikatörer” och annat producerar inget realt värde att erbjuda någon med frisk hjärna frivilligt är beredd att betala för. Fiktiva ideologiska värden mot de reala. Reinfeldt är ansvarig för den slutgiltiga tippingpointen när han kapitulerade inför de kulturmarxistiska krafter och parter som redan destruerat landets reala värden. Vem ser idag skillnad mellan Maria Arnholm och Gudrun Schyman ? Lena Ek och Åsa Romsson? Ullenhag eller Ulvskog?
  Ett samhälle som inte visar respekt mot och inte förstår sina grundläggande förutsättningar och verksamheter går åt helvete så småning om. När poliser blir till socialassistenter, forskare ideologiska aktivister. lärare ”kompisar” ,och företag skall ta ”samhällsansvar” så är tecknen tydliga, i kombination med att individen inte har något eget ansvar och äger naturligtvis samma avsaknad till respekt för samhällspelarna som samhället själv uppvisar.
  Den 18 September emigrerar jag efter lång vända med familjen till ett land som fortfarande har en stolthet över sin historia och identitet och där de kulturmarxistiska debatterna och argumenten ännu är lika sällsynta som bråkiga klassrum. När man nyss lämnat fattigdomen bakom sig och ganska nyligen lyckats ge alla barn tillgång till utbildning så är värdena tydliga.
  Jag tillhör en grupp som lämnar Sverige i allt större utsträckning. Många har redan flyttat och jag är en del av en tendens som kommer att förstärkas. Men det är ju inget problem eftersom Sverige fylls på med nya medborgare som har ”samma värde” som jag och andra entrepenörer som redan dragit sina ”Mats ur skolan”.
  Bezmenow beskriver bäst drivkrafterna bakom det vi tvingats genomlida.
  https://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY

 49. DagL

  Att riksdagen följer en av FN sanktionerad grupp med uppgift att ge underlag i en fråga är inte så förvånande. Men det är olyckligt är att Sverige inte upprätthåller en flexibilitet att de som argumenterar på den här webben visar sig ha ganske rätt.
  Riksdagen kunde säga att vi sätter de här målen och den här färdvägen till 2030, 2040 och 2050, men det är möjligt färdvägen är för alarmistisk och borde mildras om några år, det tar vi ställning till om några år. Vi erindrar om att vi var flexibla nog att ändra oss bekräffande kärnkraftens avveckling, vi håller öppet att det kanske blir så i klimatfrågan. Men just nu ter sig de worst-case scenarios som skisseras så oroande och de uppoffringar som krävs ter sig tillräckligt måttliga för att vi skall hålla fast vid de initierade färdvägarna några år.
  Jag tycker inte heller Sverige borde ligga i framkant av EU beträffande koldioxidmålen.
  Tyvärr klarar inte vetenskapen av att ge ett tillräckligt begripligt beslutsunderlag för beslut inklusive formuleringar för att beskriva osäkerheten i besluten . Det är beklämmande att vetenskapen inte inser detta utan mer ser problemet i att beslutsfattarna lyssnar till fel forskare och de som låtit sig påverkas av dem.

 50. Peter Stilbs

  Slabadang #48 – tråkigt att Din familj tar det drastiska steget att emigrera, men jag hoppas ni får det bra. Själv funderade jag allvarligt på det under den värsta vänstervågen och kulturmarxismen i media på 70-talet, men det blev inte så.
  Men landet är i fritt fall – skolan är bara ett exempel. Vad värre är är är den åsiktspolis som brett ut sig och där avvikande åsikter förpassats till ofta frustrerade och obalanserade bloggmedia. Inte ens aktuella nyheter eller dagsaktuella händelser återspeglas på ett rimligt sätt, eller förtigs helt och hållet.
  De unga verkar inte begripa ett jota, jag har några bekantas barn som Facebookvänner – där gäller bara resor, fester liknande. Vad MP, V eller FI står för verkar de inte fatta, men de röstar gladeligen på dem.
  Den troliga utvecklingen efter valet i höst är dyster. Några tror att det blir så illa under några år att folk slutligen fattar, men jag tvivlar

 51. ThomasJ

  L #35: Spot on! 😀

 52. ThomasJ

  L #35: Spot on! 😀
  Mvh/TJ

 53. Gunbo

  Peter Stilbs #50,
  Så där har det väl alltid låtit bland oss gubbar. Det var så mycket bättre förr, ungdomen är förskräcklig i dag, allt går åt he_ _ete!
  Är det oss eller samhället det är fel på?

 54. ThomasJ

  Oops! Ingen aning varför där blev dubbelpostning…
  Anyway/-how: En utengemärkt värdefull tråd, Ann L-H! Big txs! 😀
  Temat är i sanning mer brännande än vad vid första påskinande kan tes vara. ’En fördummad [hjernevaskad] befolkning är ingen ’konst’ att styra/leda’ är ju för böfvelen inget nytt. Historien bevisar otaligt hur detta nyttjats för diverse dolda avsikter/agendor. En person som tidigt insåg detta instruments kraft var ju kvasi-pseudo helgonet Olof P., som var den personen som påbörjade Hjernevasken – processen inom svenska utbildnings-/samhällsystemet. Och alltsedan denna mans inträde på de övre/översta politiska positionerna har detta samhälle, via sina efterföljande lakejer/’lärjungar’ + ett genitiv -s, gått accelererat nedåt i praktiskt taget samtliga samhälleliga fundament.
  Förvisso ingen tröst, dock förekommer detsamma (Hjernevask) även annorstädes, t.ex. länkat:
  https://stevengoddard.wordpress.com/2014/06/10/bastions-of-higher-propaganda/
  Var är/ vem kräver införandet av Författningsdomstol och personligt ämbetsmannaansvar… Utan dessa ÄR returresan till ett fungerande samhälle lika utopiskt som cAGW-religionen!
  Go figure – såvitt modet föreligger! 😉
  Mvh/TJ

 55. Slabadang

  Ed Davey Englands motvarighet till Hatt och Ek!
  Det börjar brännas under fötterna.
  If businesses don’t have confidence in the security of energy supply, their costs go up.
  Higher insurance premiums, expensive back-up systems.
  From the end of Ed Davey’s speech
  Demand Side Balancing Reserve will not force any single business or household to switch off or reduce their electricity.
  It is entirely voluntary. Nobody will get cut off. No economic activity will be curtailed.
  This is about rewarding volunteer businesses. With the flexibility to reduce their use of National Grid supplied electricity. At peak times only. If called upon.
  By changing a shift pattern maybe. Or switching to on-site generation rather than relying on the Grid.
  Varför frågan kommit på tapeten nämner naturligtvis inte Ed. lyck till med dina vindvispar och solpaneler kära Ed!!

 56. ThomasJ

  Slabadang #48: Grattis till beslutet, typ: ’Ur Sverige i tid’. Förhoppningsvis är flytten till en region/land med fungerande internet-Connections, så att vi [ännu] kvarvarande satar har möjlighet att läsa dina inlägg/kommentarer. För min del känns din flytt lite som Gunnar Littmarcks dito från [dåvarande] TCS. Sad story! Någon, [evtl. klok] lär har sagt; ’att säga adjö är att dö en smula’. Nu dog jag en smula, attans asså…
  Keep it up Mate! 😀
  Mvh/TJ

 57. Gunbo
  Jämför mängden ’politik’ som idag ’konsumeras’ av våra politiker. Med hur mycket det var en-två generationer tidigare.
  Menar du att de saker i samhället som politiken säger sig ha ’ansvar’ för har blivt bättre i någon nämnvärd grad? Speciellt om man jämför hur mycket mer resurser som förbrukas.
  Massor med saker har blivt bättre. Och ungdomarna är inte alls förskräckliga. Men de växer upp i ett annat klimat än vi gjorde … och skolan har definitivt inte blivit bättre, eller kunskapskraven.

 58. ThomasJ

  # 55: Ja, Davey är i sanning en ’going’ – per se (ohne Ahnung!) den bäste av kampanjare för, well, you Name it!. MEN, ge Ekskan & Hatterskan lite cred; de är ju iaf. INTE så uruselt dåliga/svaga som Ed är – no Big Comfort, though. Pun explicitly intended & prooved!
  Produkt månne från åsiktsmaskinen/-baronernas sida… ? Troligast!
  Mvh/TJ

 59. Slabadang

  He he he he!
  UKIP håller på att skriva sitt partiprogram till de nationella valet 2015. Behöver vi vara Einsteins för att begripa vilken profilfråga som kommer att lyftas fram utöver EU och den fria rörligheten/invandringen? Med Monckton som talesperson för partiet i denna fråga så kan vi lugnt invänta en slakt på klimatargument och kontrahenter i sin mer brutala form än när Farage totalt förgjorde Nick Clegg libdem. Vilket parti som kommer framstå som det mest kompetenta i energi och klimatfrågor hos den engelska allmänheten är inte svårt att förutse. Å nu går det engelska tvåpartisystemets etablissemang och hoppas på att allmänheten inte ska rösta på UKIP 2015. They have seen nothing yet!
  Jag tänker mig en debatt mellan Davey och Monckton eller varfrö inte Deben vs Monckton ?? 🙂 🙂 … fram med sopborste och torktrasor kanske något tryckförband också för säkerhets skull! 🙂

 60. AOH

  13 # Rosenhane
  Fred Goldbergs framförande i Västerås 2010 är högaktuell 4 år senare. Än en gång tack till FG. till salig Torsten Wedin och till K.Duberg som dokumenterade allt.
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/01/28/sanningen-om-de-hotade-atollerna/
  64 # Torsten Wedin
  2010/01/30 kl. 23:55
  Den ”kunnige” Kent Persson ( V ) är en verklig representant för politikers kunskaper om klimatet
  http://www.kduberg.com/persson_vs_goldberg.html

 61. Ingemar B

  Ok, lämna fixeringen med risken för ödesdigra klimatförändringar pga människans CO2-utsläpp… Det räcker definitivt med den oroligt snabba uttömningen av ändliga resurser + försurning av världshaven, (förutom andra konsekvenser som antagligen ännu inte går att förutse) för att inse att vi måste göra allt för att minska användningen av fossila kol-tillgångar! Tror det blir enklare då…

 62. Röda Stjärnan

  @ Slabadang # 48
  Jag förstår Ditt beslut. Detta val skrämmer mig verkligen. Fi och MP ger mig kalla kårar och känns så långt från bättre vetande som man kan komma. Är som att låta de skrikigaste eleverna i klassrummet ta över undervisningen och diktera vilkoren. Har aldrig tidigare övervägt att emigrera men resultatet av valet och de fyra år som följer kan tvinga mig att ta med familjen någon annanstans. Fattar verkligen folk vad de röstar på? Känns som hela Sverige kan kollapsa om det går riktigt illa. Tar Socialdemokraterna risken att regera med MP denna gång kan det verkligen kosta dyrt för deras framtida stöd. Har aldrig tidigate varit så orolig inför ett val. MP och FI är idag för mig verkligt extrema partier.

 63. tty

  ThomasP #33
  ”Nej, även om det finns ett gäng här på bloggen som envist hävdar så. Klimatrekonstruktionerna har stor osäkerhet så man kan alltid hävda att det nog varit snabbare förändringar tidigare, men det finns inga fakta som stödjer det.”
  Temperaturförändringen har varit ca 0,8 grader på 150 år. Du vet mycket väl att temperaturförändringarna i början och slutet av Yngre Dryas (och alla tidigare Dansgaard-Oeschger events) var ungefär 10 gånger snabbare än så. I Skottland bildades en inlandsis som täckte hela västra högländerna och smälte bort igen under de ungefär 1000 år som Yngre Dryas varade (”The Lomond Stadial”). Även om vi antar att temperaturförändringen låg på nutidens ”rekordnivå” och sjönk halva och steg halva tiden så är det omöjligt.
  Även temperaturomslaget under LEAP i slutet av den förra mellanistiden då mellaneuropas lövskogar dog ut på mindre än 500 år var betydligt snabbare. Och under Holocen så var åtminstone ”the 8.2 KA event” och ”the 4,2 KA event” betydligt snabbare än 0,5 grader/århundrade.
  Och jadå, det finns data som visar att de här omslagen påverkade hela norra halvklotet och tropiska och tempererade delar av södra halvklotet (men troligen inte Antarktis).
  ”Det odlas f.ö. vindruvor längre norrut nu än under medeltiden, och då skall du betänka att på den tiden var transporter svåra och nattvardsvin viktigt så man odlade om det i huvud taget var möjligt även om druvorna vart dåliga medan vi idag när det är så enkelt att importera söderifrån är mer kräsna.”
  Du skall betänka att tusen års växtförädling nog har haft en viss effekt också. De druvor jag har testat som vuxit här i Sverige har f ö inte direkt varit några höjdare heller.

 64. Börje S.

  #60 AOH
  Kul(?) att höra Kent Persson på frågan om storleken på CO2-halten i atmosfären avslöja sig själv som bottenlöst okunnig i den fråga han debatterat om.
  Och i torsdags och måndags visade det sig att en annan representant för kommunistpartiet, Jens Holm(V), inte visste stt skit om det klimathot som han menade skattepengarna ska slösa på. På torsdagen orerade han om meterhöga havsnivåhöjnungar i Stockholmstrakten. Han visade inga tecken på kännedom om den landhöjning (4mm) som fortfarande pågår där.
  På måndagern attackeradehan Josef Fransson om denns utredning om havsisen i söder. Det visade sig att kommunisternas ”sakkunnige” i klimatfrågan trodde Antarktis var samma sak som Nordpolen! (Naturligtvis hade han även fel om isläget vid Arktis på samma gång.)
  Det verkar vara inne i riksdagshuset att inte ta reda på någonting vad gäller klimathoteriet. Det verkar vara en hederssak bland riksdagsmännen att vara så okunnig som möjligt. (Så att Godhetspolitiken inte ska låta sig störas av tvivel grundade på riktig kunskap.

 65. JIMMY

  Slabadang@
  Tack för din långa trogna kamp och genom åren alla roliga intelligenta inlägg !!
  Att du emigrerar bort från okunskapens obildade demokraturens Sverige är helt normalt !!! om vi nu kommer att få ett grönt helvete med enpartistat där munkavle och 1984 okunskap räknas som de enda godkända IQ befriade monolog röster som får höras i Svenska MSM dagisnivå pseudo debatter- och styrs av ej folkvalda bruna ovetenskapliga Gaia religiösa IPCC malthus NGOs -och OECD bensin skattehöjar fastighetskatter MP -DDR lede Fi enpartistaten efter valet hösten 2014 i Sverige.
  Lycka till Slabadang du kommer inte att bli ensam på flyget bort från Svenska = vulgus profanum !!!om det värsta tänkbara hypotetiska sker i Sverige hösten 2014 .

 66. Michael

  Slabadang
  Går flytten måhända till en ”fristad i Colorado”? 🙂

 67. Ann LH

  Slabadang, när Du skrev att Du fått nog av utvecklingen i det här landet och nu fattat det slutgiltiga beslutet att lämna skutan så gick ”solen i moln”, nej inte Du också. Men, efter att ha deppat lite så insåg jag att nu kommer vi att få nya friska funderingar från en annan del av världen istället och det ser jag fram emot. För inte kan Du överge oss här hemma i ankdammen inte.
  Naturligtvis önskar jag Dig och Din familj allt gott var ni än kommer att slå ner era bopålar.

 68. Pelle L

  Ann LH #67
  Väl talat, jag instämmer av hela mitt hjärta 😀
  Kanske vi sågs på Nösunds Värdshus, eller på dansen ”på bryggan” i Mollösund 🙂

 69. ThomasJ

  Pelle L #68: Denna ’dans’ börjar/är bli intressant… s.a.s. off topic, men ändå. Dansen på bryggan i Mollösund t.ex. – vilket årtal reffar du då till? 1955 var min premiär i Mollösund – underbaraste sommar man kan tänka sig med s/s Bohuslän pysande förbi strandkanterna och hela Mollön full av långa på tork. Give more…! 😀
  Mvh/TJ

 70. ThomasJ

  Pelle L. igen: Den 12-13 juli är här i Skärhamn den årliga Träbåtsfestivalen. Undertecknad kommer att befinnas utanför/i närhet av/ sjöboden på kajen – Ann L-H vet var denna är. Kul vore att då kunna råkas! 😀
  Mvh/TJ

 71. Ann LH

  Pelle #68 Jo, nog hörde både Mollösunds brygga och Nösund till sommaren! Det hände till och med att vi rodde (!) till Nösund i tidernas begynnelse. Tänk att i den tysta, det var då det, sommarnatten i lugn och ro långsamt plaska sig hem utan lanternor eller andra ljuskällor och det utan att riskera att bli överkörd av något vidunder. Otroligt men sant.

 72. Pelle L

  Ann LH #71 och ThomasJ #70
  Det var nog i början på 1960-talet som vi tuffade från Röra Strand tvärs över Stigfjorden i grannens snipa och upp genom Lyrö ränna till Nösund.
  Där serverade värdshuset vitt vin i ishink, no questions asked 🙂
  Har tyvärr lämnat Tjörn och Bohuslän bakom mig för södra Halland.
  Jag har faktiskt inte varit på Tjörn sedan min salig far lämnade oss, han bodde sista tiden på ett äldreboende i Rönnäng.
  Men Träbåtsfestivalen låter kul, kanske jag kan få ändan ur vagnen.
  Har faktiskt seglat många Nordisk Seglats med en fin gammal träbåt, en Colin Archer-”kopia”.
  Och i år är tydligen ett etappmål just Skärhamn 7/7 🙂
  http://nordisksejlads.org/download/indbydelse/indbydelse2014.pdf

 73. ThomasJ

  Pelle L.#72: Vore nedrans kul att råkas till Träbåtsfestivalen! 😀
  Om/när i närheten; slå en signal: 0766 – 191 033.
  Mvh/TJ