En fråga om prioritering

Prioritering
Vi får ofta läsa om att vi som inte tror på en snar apokalyps och därför motsätter oss diverse åtgärder för att ”stabilisera” klimatet skulle göra det av irrationella skäl, att frågan är för stor och hemsk för att ”ta in” eller för att vi inte vill offra något i vårt bekväma liv.
Men för mig handlar det om prioritering.
I mitt arbete ingår att prioritera förvaltningsärenden av skiftande art. Det kan vara sådant som innebär utvecklingsarbete av större karaktär men också mindre uppdrag eller felrättningar. För att hålla ordning på ärendena har vi en backlogg där allt som inte är åtgärdat finns upptaget.
I arbetet med prioriteringen ingår att ta reda på sådant som jag inte vet själv och då också om det finns en bra lösning idag. Ibland väntar vi medvetet med något eftersom man exempelvis kan ha olika tekniska plattformar att välja mellan men ingen vet vilken som kommer att gälla i framtiden. Att lägga ner hundratals timmar och därmed pengar för något som vi sedan får göra om är endast onödigt slöseri. Då är det bättre att ägna sig åt något annat tills problemet antingen blir mer akut eller en hållbar lösning har kommit fram.
Vad gäller klimatfrågan så ser jag det på ett liknande vis. Jag anser att vi inte har någon bra lösning idag som kan ersätta två av de största mänskliga utsläppskällorna av koldioxid, kolkraft och transportsektorn. Satsningen på elbilar går inte sådär jättebra. Kanske främst för att räckvidden är så dålig och laddningen tar sådan tid. Satsningen på vindkraft som ersättare för kolkraft (eller kärnkraft) är för mig att lägga ner miljarder i något som man sedan får göra om. Ett mycket onödigt slöseri som dessutom drabbar människors livsmiljö och industrialiserar landskapet. Bättre batterier är under utveckling men verkar dröja 10-15 år. Kärnkraft som kan använda våra gamla kärnkraftverks avfall som energi är också under utveckling men dröjer minst lika länge.
Vi behöver göra ett tekniksprång och hitta nya tekniska plattformar men vi är inte där än. Jag håller med om att det bästa för mänskligheten förmodligen skulle vara att avveckla den fossila delen av vår energiförsörjning, jag kan bara inte se att det är möjligt med dagens teknik.
Tills vettiga lösningar har kommit är det ingen idé att fokusera på detta problem. Vi borde, tycker jag, lägga det på hyllan, låta det vila i backloggen tills vidare och ägna oss åt andra saker.
Fattigdomsbekämpningen är förmodligen den viktigaste för mänskligheten tätt följt av kemikalier och diverse gifter som släpps ut i naturen (inklusive våra egna kroppar).
Fattigdom förorenar.
Människor som har en hyfsad standard tenderar att bry sig mer om sin miljö. Med billig el behöver de inte elda inomhus. Sotet från alla eldar (samt svedjebruk) står också för en del av den globala uppvärmningen. Om människor dessutom inte behöver hugga ner varje buske inom räckhåll kan skogar återställas vilket ger ett bättre lokalt klimat plus att uppväxande skogar tar upp koldioxid.
Vi har problem att ta itu med ändå, problem vars lösning också påverkar klimatet. Så varför inte börja med de problem som vi är överens om istället för att slåss om ett som inte ens har en bra lösning idag?
Frågan har inget lätt svar men det första man behöver göra för att kunna prioritera ett problem är att ta reda på hur bråttom det är. Vad gäller klimatet och koldioxid handlar det om klimatkänslighet anser jag, dvs hur stor effekt har koldioxid vid exempelvis en fördubbling av koncentrationen i atmosfären? För mig är detta den centrala frågan som behöver ett svar, ett svar som vi inte har ett exakt värde på idag. Om Lennart Bengtsson har rätt i det som han skrev i sitt gästinlägg här på bloggen, så kommer den globala temperaturen att stiga med ca 0,3 grader fram till ungefär år 2040. Jag följer temperaturutvecklingen varje månad och nej, jag ser inget som skenar, jag gör verkligen inte det.
För mig är därför problemet koldioxid ett icke akut problem utan hållbara lösningar i dagsläget, ett problem som jag lägger på hyllan, i backloggen.
Klimataktivisterna å sin sida ser klimatets väg mot en kollaps i allt. Stormar, orkaner, värmeböljor, skyfall, isblock eller smältande is i Arktis, Som Peter Stilbs var inne på igår i inlägget ”Profeter och järtecken, ett behov hos vissa?” verkar det inte heller finnas någon önskan om att få veta sanningen. Om så en professor berättar att exempelvis orkaner inte alls har ökat (vare sig i antal eller styrka) så är det inte möjligt för dem att ta in denna information. Det verkar finnas någon slags märklig psykologisk spärr.
Det intressanta är också att de engagerar sig i det som verkar vara alarmerande för stunden utan att ens reflektera över att det kanske vore viktigt med en helhetssyn. Om det inte stormar så pratar man inte om stormar, om havshöjningen inte accelererar så pratar man inte om havshöjningen etc etc. De verkar hoppa från tuva till tuva och använder det som för dagen står till buds, allt för att få stanna kvar i apokalypsens gosiga mörker.
De är givetvis inga onda människor utan försöker säkert vara goda. Själv har jag för länge sedan vuxit ifrån en önskan om att vara god, men jag vill fortfarande göra gott. I att göra gott ingår att göra rätt prioriteringar så att vi satsar på det som är viktigast först.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  Tack Lena!
  Som jag ser det är det snarare ytterst rationellt att var kallsinnig till de åtgärder som föreslås för att ”rädda klimatet”.
   ”Operationen var en succé, men patienten dog”.

 2. Om man delar in mänskligheten i generationer, vilket kanske är dumt, skulle man väl kunna säga att varje generation tar hand om sina problem. Tittar vi historiskt har vi allt från digerdöden till världskrigen som tagits om hand av dåtida generationer och skapat den nutida situationen.
  För vår tid så har vi problem att ta tag i, såsom t.ex antibiotokaresistens, frihandel, sjöröveri och växande vargstammen. Då är. Det precis som du säger – låt oss ta tag i det som nutiden påverkas av så får de som kommer efter oss ta nya tag i sin tid.
  Så går ett samhälle framåt. Step by Step.

 3. bom

  Du skriver ”problemet koldioxid” när jag skulle vilja skriva pseudoproblemet koldioxid. Kan vi öht definiera koldioxiden lindriga ökning i atmosfären som ett PROBLEM?

 4. latoba

  Mycket kloka tankar Lena!

 5. Thomas

  Lena, fick du för mycket mothugg när du skrev motsvarande på VoF? Här lär du få en mer tacksam publik.
   
  Du skriver mycket om att det inte är möjligt att avveckla fossila bränslen och att vi skall vänta och se på bättre lösningar. Det har inte slagit dig att de bättre lösningarna kommer snabbare om vi satsar på att ta fram dem?
   
  Sen talar du om fattigdomsbekämpning, men där verkar plötsligt inte vara så noga med om vi har några bra metoder. Det är viktigt att satsa på ändå. Din kemikalieskräck tar du bara upp i förbigående, och det är nog bra det om du skall få stöd här. Börjar du bli konkret lär du nog få mothugg. Även där visade det sig ju att du inte hade några bra förslag för vad vi skulle göra, men det är bara för CO2 som det är något hinder.

 6. Odon Falk

  Bästa ”lösningen” i den nutida situationen är:
  1 kärnkraft
  2 vattenkraft där sådan finns
  3 lokal vind /vågkraft där det ur miljö/kostnadssynpunkt är försvarligt
  4 transport med ekonomiska fossildrivna fordon
  5 transport med elddrivna fordon där det kostnadsmässigt är försvarligt
  6 plugg in hybrider eldrift korta sträckor/ fossildrift långa sträckor kan vara en möjlighet, beror på batteripriser mm
  7 spara energi dvs alla system skall drivas så ekonomist som möjligt
  Skall ovanstående vara så svårt att förstå eller genomföra, leder till bäst ekonomi i alla samhällen oberoende vad man tror om klimatförändringarnas orsaker.  

 7. Ingemar Nordin

  Kloka ord Lena!

  Man kan naturligtvis resonera om prioriteringsordningen av dina uppräknade problem, precis som vi gör här angående koldioxid.

  Energiproblemet (dvs, att det finns för lite) är naturligtvis en nyckel i det hela. Och själv är jag bekymrad över det radioaktiva avfallet från kärnkraft. Du skriver:

  Kärnkraft som kan använda våra gamla kärnkraftverks avfall som energi är också under utveckling men dröjer minst lika länge. (10-15 år)

  Men tekniken finns redan, sedan länge; Breederreaktorer.

  http://alfin2300.blogspot.co.uk/2012/08/uk-can-run-power-grid-for-500-years-on.html

  Men hur kostnadsbilden ser ut vet jag inte. Kanske är det för dyrt än så länge. Hursomhelst så verkar inte politikerna särskilt intresserade av att utnyttja avfallet som energikälla.

 8. Thomas #5
  Nejdå, jag har inte gett upp diskussionen där.
  😀  

 9. Slabadang

  Bra Lena!
  En i grunden felaktig problemformulering gör hela klimathotspolitiken lika felaktig. Strategin var väl att ta klimathotet  som svepskäl för att försöka bli av med oljeberoendet ut med badvattnet. Oljeimporten urholkar alla de länders ekonomier som inte har egna källor, och som då samtidigt skapar stora latenta risker för ekonomi och politik. Beroende i sig är ett problem och med den politiska oro som gäller i oljeländerna så är det lättare att hitta olika trovärdiga konfliktscenarier som skapar oljekriser än klimatkriser.
  Konsekvensen av den felaktiga promblemformuleringen har gett oss at INGENTING av det grundläggande problemet är löst. Klimatbyråkraternas imperium fullbokade sitt affärsområde direkt.
  Men det som verkligen skall lösa utmaningen att ta fram helt nya drivmeldel och nya tekniska alternativ är uppfinningar i kombination med vanlig utveckling. Där bidrar klimatbyråkratin med absolut NADA utan utgör tvärtom en sjuhlevetes proppen Orvar som tvingar oss att satsa resurser på  vind våg sol och annat tjafs som absolut INTE är något alternativ till oljan.
  Konsekvensen blir som med all överbyråkrati att uttalade målsättningar går åt helskotta pga av för långa fingrar för mycket makt styrda av inkompetens. När byråkratin spanar åt vänster efter utvecklingen så blir de alltid överkörda av den utveckling som kommer ifrån höger.
  Överstatligheten är ingen lösning. Den har blivit problemet!

 10. Labbibia

  Ingemar Nordin och Lena krantz
  Så länge miljötalibanerna vägrar att inse att kärnkraft är nödvändigt om fossilbränslena ska kunna fasas ut går det inte att ta dem på allvar.
  Häromveckan var det något slags ”snillen spekulerar” på Kunskapskanalen som gällde ”klimathotet”. Och precis som det brukar vara i dylika tillställningar så flödade ideérna och påståendena om vad vi måste göra för att ”rädda klimatet”.
  Men… När moderatorn frågade de församlade ”snillena” om hur vi ska gå till väga för att klara välstånd och utveckling utan fossil energi, och utan kärnkraft…..blev det knäpp tyst! Slut på ideérna direkt! 

 11. Tålis

  Håller i grova drag med Lena K. Det handlar delvis om prioriteringar, skulle jag säga. Det är bättre att inte försöka åtgärda något, än att göra fel. Särskilt korkat är att försöka göra något åt det som inte är ett verkligt problem och motarbete fördelar. Lite varmare och mer koldioxid i atmosfären är bättre, inte sämre som klimatförvillarna påstår.
   
  Tycker inte det behövs något svar på hur hög/låg klimatkänsligheten är. Efter globalt satsade motsvarande >1 Tkr på AGW/CAGW-forskning, räcker det nu. Har man inte lyckats på 150 år och de senaste 30 årens storsatsningar lär man inte göra det genom att fortsätta i samma hjulspår.
   
  Nä, lägg ner psedoforskningen, återgå till normal nivå för riktig klimatforskning och satsa möjligen mer på att forska om hur och när nästa istid kommer. Inga förslag på lösningar och FN-organ behövs för det. Bort med Klåfinger från forskning och energilösningar! Sluta störa marknaden med subventioner och lägg ner ”klimatpolitiken”!

 12. Thomas

  Ingemar #7 Om du är oroad över det radioaktiva avfallet från kärnkraft, hur oroad är du över det radioaktiva avfallet från kolkraft? Kol innehåller ofta rätt stora mängder uran.

 13. Slabadang

  Ingemar N!
  Ett mycket stort problem är att vår politiker blivt knähundar åt NGOs helt frivilligt genom att hälla skattebetalarnas pengar över dem och råden de får är som kreerade av Homer him self! Miljörörelsen är hysteriskt TOTALINKOMPETENT och klarar inte av att tänka längre än näsan räcker.
  De har skapat en klubb för inbördes bekräftelse och beundran och miljöförstörelserörelsen bekämpar kärnkraften oavsett form nytta och smartness. Därigenom blockerar de en av de viktigaste VERKLIGA ALTERNATIVEN till oljeberoendet.
  Det är så så rent inkompetyent PUCKO att man gråter å framtida generationers vägnar.Hur många tusentals miljarder våra politiker kommer slösa på klimatbyråkrati är det ingen som vet. Men varje krona som ”satsas” kommer försena och fördyra de verkliga alternativen. Å NGOoerna är nog det dyraste mest korkade och både miljö och ekonomi förstörande som någonsin existerat,
  Kvicksilver i vart hem, odla drvmedel istälet för mat, palmolja och sockerrör istället för regnskogar, industrialisering av hela landskap.
  Å de kallar sig MILJÖ-rörelse?? ja harrejalar med såna kompisar behöver miljön inga fiender!!

 14. KF

  #5
  VoF? Hahaha…tror du på allvar att någon tar den skojarföreningen på allvar? Du är rolig du, Palm.  

 15. Peter Stilbs

  Bra, Lena. helt rätt.
  lite OT-tips – Vår vän James Hansen kör vidare
   med en fritt läsbar artikel med förutsägbart innehåll
  http://www.pnas.org/content/early/2012/07/30/1205276109      
  Det är tydligen vad Martin Hedberg baserade sitt blogginlägg häromdagen på   

 16. Lasse

  Lena -vem tar tag i hyllproblemen då? Vårt förordnade är evigt och vi bör nog titta på hyllproblemen lite då och då!
  En lämplig begränsad satsning driver på utvecklingen även i idag olönsamma energislag. Solceller blir allt mer effektiva och kostnaderna sänks. Avvägningen är väl hur stor del vi bör satsa på energislag som inte utvecklas men ändå kräver subventioner i dagens energimix.
  Elbilar är bra -om elen kommer i överflöd från förnybara källor-vilket den sällan gör!

 17. Labbibia

  Lite mer OT
  Men det brukar ju diskuteras här huruvida en rent vegetarisk kost är mer ”naturlig” än en blandkost bestående delvis av kött……
  Svaret på frågan kanske finns här……
  http://www.dn.se/nyheter/varlden/kottatande-forfader-overlevde–vegetarianslakting-dog
  Hoppsan!

 18. Labbibia

  Lasse
   
  Vattenkraft får väl ändå ses som ”förnybar”?  Kompetterat med kärnkraft får Sverige all den energi vi  landet behöver. Solceller och vindkraft är fruktansvärt ineffektiva och totalt onödiga för Sveriges del!

 19. Lasse
  Vad gäller att hitta alternativa energislag så behövs naturligtvis forskning och utveckling, nya innovationer. Speciellt om vi skall kunna göra det där tekniksprånget som jag efterlyser.
  Vid första möjliga tillfälle plockar man naturligtvis fram ett problem som ligger på hyllan, i backloggen. De ligger inte där för evigt s a s  
  Sedan tror jag aldrig att kommer att komma bort helt från att släppa ut CO2 och inte heller att det ens är önskvärt. Vi vill ju fortfarande kunna köra ångbåtar, ångtåg och köra gamla bilar etc. Det finns säkert fler exempel.
       

 20. Labbibia #17
  Intressant! Tack för tipset!
  Ja nog har ett visst inslag av kött ingått i vår kost i åtminstone ett par miljoner år. Vi är allätare helt enkelt.
       

 21. Labbibia

  Lena Krantz # 19
  Ja, och  att fortsätta andas vill ju de flesta av oss oxå! 😉

 22. Greger

  Vad håller alla på med för sandlådediskussioner? Sverige står för ca 0,15% av världens koldioxidutsläpp. Övriga kommentarer överflödiga!

 23. Greger
  Ja om du indelar jorklotet i lika små delar som Sverige så blir det ju så.
    
      

 24. Ann L-H

  Lena – Bra, klok ”som en uggla”.

 25. bom

  #17 Labbibia
  Det är Darvin! Uppmuntra dem att äta sina grönsaker! Charles tar hand om dem.

 26. bom

  Hm Darwin!

 27. Labbibia

  bom # 25
  Tänkte inte på dé…. 😀

 28. Björn

  Klimataktivister är en typ av otåliga människor som aldrig har bidragit med någon utveckling. Egentligen är de destruktiva till sin läggning eftersom de inte stöder en positiv och möjlig utveckling, utan hellre begränsar och raserar utvecklingen. Liksom alla andra aktivister kan de inte förstå konsekvenserna av sina stolliga idéer som bara leder till kaos och motsättningar.
  Egentligen är det så att klimatfrågan är så stor och komplex, att den överhuvudtaget inte borde få betraktas på det förenklade sätt som olika organisationer inkluderande politiker etc, gör. Den förenklade synen och villfarelsen, att om vi bara begränsar utsläppen av CO2 så löser sig allt. En sådan passiv hållning är farlig eftersom utvecklingen hämmas och vi kommer därför att sakna resurser som behöv när naturkrafterna slår till. Vi behöver en mer ”vuxen” syn på klimatkomplexet och därmed också på utveckling överhuvudtaget. Det är som Lena menar att prioritering är en viktig fråga i vardags- och arbetsliv. Men detta är också en princip som borde även omfatta de stora frågorna. Att begränsa utvecklingen på grund av CO2-emission har knappast högre prioritet än att förse världen med stabil enegiförsörjning och samtidigt begränsa en ohämmad populationsutveckling. Under tiden kommer tekniken att lösa emissionsproblemen eftersom vi kommer att gå mot energiomvandlare som inte emitterar CO2. Vi kanske t.o.m. får ett underskott av CO2, men det hypotetiska problemet kommer även våra genier att lösa, om vi nu inte börjar hämma kreativitet i samhället.

 29. Thomas

  Lena, jag väntar fortfarande på dina konkreta förslag på vad vi skall göra åt fattigdom och kemikalier. Det kan bara bli en prioriteringsfråga om du har något du vill prioritera högre. Annars är det bara det Slabadang brukar kalla ”titta en fågel!”, ett försök att avleda uppmärksamheten från AGW.

 30. Labbibia

  Thomas # 29
  Vad gäller fattigdom, är svaret givet: Sverige ska understödja demokrati och hjälpa till att avsätta korrupta diktatorer/regimer.

 31. Thomas

  Labbibia #30 Kan du vara lite mer konkret? Vad skall vi göra och var skall pengarna det kostar komma ifrån? Är det krig du tänker dig när du talar om att avsätta diktatorer, för sådana är extremt dyra och leder ofta inte till någon förbättring.

 32. bom

  OT
  Aha nu hittade jag det! Heureka! Det var http://elak-javel.farbrortorsten.com/?p=7462#comment-1655 som hamnat i bråk med Olle Häggström!
  Jag trodde häromdagen att det var Skeppsgossen/Narrskeppet/Agder som låg i bråk med OH. Det var ”elak jävel” som punktmarkerades i stället!

 33. Pelle L

  Thomas #31
  En början kan ju vara att nallebjörn-bomba, liksom det gjordes i Vitryssland.
  Det var nog en ganska billig åtgärd (kostnad i nivå med en prenumeration på Expo), men slutresultatet har vi inte sett än.
  Som det verkar nu, är många och starka krafter på gång mot den vitryska diktaturen.
   
  Krig kan föras på många sätt, och måste inte inkludera napalm och landminor.

 34. Joel

  Det där med diktatorer är ju inte så bra. Tyvärr verkar det dock som om de flesta auktoritära diktatorer som störtas/mördas, ersätts med religiöst fanatiskt totalitära i stället….

 35. Peter F

  Joel. Har något land lyckats bli en stabil demokrati i modern tid ?

 36. Pelle L

  Peter F #35
  Nu kan jag inte alla detaljer, men vad sägs om
  Japan, Indien, Tyskland, Polen, Tjeckien, Grekland, Portugal, Argentina, Israel, Slovenien…
   
  Nu inför du dock två suddiga begrepp, ”modern tid” och ”stabil”.
  Så det kan ju diskuteras vilka av ovanstående som platsar med de urvalsbegreppen.

 37. Adolf Goreing

  Lena! I debatten handlar det ju ofta om att vi som ”förnekare” inte har rätt att ifrågasätta klimatvetenskapen därför att vi inte är tillräckligt kvalificerade. Ännu mindre kan vi ju då säga att vi priroriterar annat.
  Judith Curry har tagit fram en liten enkät för att bedöma om man är tillräckligt kvalificerad för att göra en vetenskaplig bedömning av IPCCs klimathypotes.:
  ”I would like to propose a little survey for scientists (climate and otherwise) and other denizens to assess why you believe (or do not believe) in the IPCC’s attribution statement.
  I have read the IPCC AR4 WGI report in its entirety  YES   NO
  I have an understanding of paleoclimate proxies in the sense that I have read at least 6 journal articles on this topic and am aware of the arguments that have criticized interpretations of these proxies  YES NO
  I have a first order understanding of how global climate models work, in the sense that I have contributed to some aspect of model development, have conducted experiments using a global or regional climate model, and/or have read the manual for one of the global climate models or some of the primarily literature describing the construction and validation of climate models. YES NO
  I am aware of the uncertainties surrounding the external forcing for 20th century climate model simulations (e.g. solar, volcanoes, aerosol etc) and have read at least some journal articles on this topic.  YES NO
  I have read at least 6 papers on the subject of natural internal variability and am aware of the controversies surrounding the LIA and MWP.  YES NO
  If you answer YES to at least 3 of these, I would argue that you are sufficiently informed to make an independent judgement rather than parrot the consensus. ”
  Vad jag kan se så är t,.ex en sådan som en viss Go Gubbe/ Matematikprofessor i Götlaborrj inte kvalificerad att bedöma klimatvetenskap. Men det visste vi ju redan!
  Undertecknad kvalade precis in så jag kommer att fortsätta debatten!

 38. Peter F

  Pelle L #36
  Spanien, Sydafrika,,,,,,,,,,,,

 39. Thomas

  Pelle L #33 Jag håller med om att humor kan vara ett bra vapen mot diktaturer. Jag beundrar även Mathias Rust, han som flög ett sportflygplan till Röda Torget eller Lynne Cox som simmade från USA till Sovjet mellan två öar i Berings sund. Sådana symbolåtgärder kostar dock inte så mycket att de hamnar i konflikt med att bekämpa AGW.
   
  Man kan även hjälpa till med valobservatörer, finansiering av val och utbildning om hur man driver partier och parlament, men satsar man för mycket börjar man snabbt komma in på ett gungfly där man riskerar köpa valresultat i fattigare länder då det är lättare att stödja partier som ligger ideologiskt närmare Sverige.

 40. Pelle L

  Peter F #38 Vad är din poäng?
   
  Thomas #39
  Tack för påminnelsen om Mathias Rust, men jag kan inte förmå mig till åsikten att Ryssland är en ”stabil demokrati”.
   
  Men om du ursäktar, Thomas, förstår jag inte din mening
  ”Sådana symbolåtgärder kostar dock inte så mycket att de hamnar i konflikt med att bekämpa AGW.” 
  Du får nog förklara lite (på enkel nivå) för att en akademiker med kort publiceringslista skall förstå  😉

 41. Peter F

  Pelle L #40
  Poängen var den som Joel la upp. Det är inte lätt att gå från diktatur till ”vår” demokrati. Minns hur man hyllade maktbytet i Iran. Snopet skulle jag vilja kalla det. Från en  blomstrande ekonomi under diktatur till en religös parodi under religionen.

 42. Pelle L

  Uppdatering: ”Nalleaktionen” mot Vitrysslalands regim var just uppe i Sveriges Radios Studio Ett. Kommer väl snart upp på http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637
   
  Förefaller ha varit ett ideellt arbete av en reklambyrå (är det möjligt?).
  En av byråns delägare (Tomas Mazetti?) intervjuas.
  Låter som en just snubbe faktiskt  🙂

 43. Pelle L

  Peter F #41
  Jo, du har rätt så klart.
   
  Men vad har det med Spanien och Sydafrika att göra?
   
  Förr resten, vem hyllade maktbytet i Iran?
  Det var inte, som vanligt, den USA-hatande vänstern?

 44. Labbibia

  Thomas # 31
  Vi kan ju börja med att lägga ner Rossbycentret, SEI, Mistra, ”Elefantkyrkogården”  (dvs inte belöna folk som missköter sitt arbete), SIDA etc etc……sen kan ”vi” ju se till så att avdankade riksdagsledamöter och kommunalråd inte kan leva livets glada dagar på skattebetalarnas bekostnad.
  Därefter kan ”vi” ju åtminstone halvera antalet riksdagsledamöter, eftersom de numera mest ägnar sig åt att klubba igenom beslut fattade av EU i sant odemokratik anda. 
  Börjar man gräva så finns det sannolikt enorma besparingar att göra……

 45. Thomas

  Pelle #40 ” men jag kan inte förmå mig till åsikten att Ryssland är en ”stabil demokrati”.”
   
  Det kan jag väl hålla med om, men något sådant hade jag heller aldrig påstått.
   
  Lena ansåg att man måste prioritera, att arbetet mot AGW måste hamna i bakgrunden för vad hon ansåg vara viktigare frågor. Sen drogs kampen för demokrati upp som en sådan fråga. För att argumentet skall vara hållbart måste det dock finnas ett motsatsförhållande: att ansträngningar för att minska AGW står i motsats till att jobba för demokrati, annars kan vi lämpligen göra båda.
   
  Ta Ryssland där Putin lär sitta kvar så länge ekonomin är stark, dvs  så länge de kan exportera olja och naturgas. Minskar vi konsumtionen så minskar i motsvarande grad Putins makt.
   
  Sen har vi de direkt vetenskapsfientliga som Labbibia som helst slipper få reda på sanningen utan tycker att vi skall lägga ned all klimatforskning. Hur de åtgärder han föreslår i #44 skall bidra till att avsätta diktatorer och stödja demokratier är för mig en gåta.

 46. Peter F

  Pelle #43
  Franco och apartheid,,,dom länderna har väl lyckats hyggligt

 47. Thomas
  Jag tror att du missförstår mig lite. Anledningen till att jag personligen inte prioriterar klimatfrågan är dubbel.
  Frågan om hur bråttom det är är inte klarlagd (anser jag), dvs klimatkänsligheten vid en fördubbling av CO2, därför anser jag inte att det är prioriterat pga att det är akut (här och nu)
  Frågan om en lösning är inte heller klar. Om vi hade miljövänliga batterier som kunde driva en bil i säg 30 mil utan laddning så inte skulle jag motsätta mig att folk fick en premie för att gå över till sådana bilar. Om det fanns ett kraftverk som var lika effektiva och billiga som kolkraftverk men utan att släppa ut CO2 så inte skulle jag motsätta mig att Kineser och Tyskar gick över till den energikällan.
  Prioriteringen grundar sig alltså på en kombination
  Du behöver inte hålla med men försök inte blanda ihop korten. Jag behöver inte gå igenom andra åtgärder vad gäller exakt vad som skulle göras och till vilken kostnad eftersom det räcker att titta på ”problemet” i sig.
  Inte akut OCH ingen hållbar lösning = lägg på hyllan
     
         

 48. Labbibia

  Thomas # 45
  ”vetenskapsfientliga”…….jo jag tackar! 😀
  Men visst är jag direkt pseudovetenskapligfientligt inställd, så långt är vi överens. Förresten glömde jag genustramset i min tidigare lista….Bort med skräpet! Satsa pengarna på verklig forskning i stället, vad exempelvis Rossbycentret åstadkommit hittills är  inte mycket att hurra för Thomas.

 49. Labbibia

  Thomas # 45
  Och att du inte begriper att det handlar om att frigöra resurser som nu kastas direkt i sjön förvånar mig inte ett smack. Det är snarare typiskt för dig och dina gelikar.

 50. Ingemar Nordin

  När det talas om vad ”vi” borde satsa på så förutsätts rätt ofta (inte av mig dock) att det är det offentliga som skall satsa skattepengar. En ”satsning” enligt min mening är att skära ned på skattepengar till universitet och forskning, eftersom sådana ”satsningar” ofta bidrar till att försämra den vetenskapliga forskningen.

  I de statliga satsningarna på forskning idag är det ytterst lite som kommer ut som är av värde. Prioriteringarna beträffande t.ex. energiteknik borde göras av energibolagen, inte av staten. Men hela subventions- och regleringspolitiken leder till något helt annat än vad som är bra för energikonsumenterna på sikt. Mängder av pengar satsas på energitekniker som för evigt är beroende av skattesubventioner och som aldrig kommer att utgöra ett ekonomiskt hållbart alternativ. En ”hållbar utveckling” är en utveckling som står sig över tid och som folk efterfrågar. Energi är ingen ändlig resurs, och det finns ingen anledning att hålla den tillbaka genom olika typer av skattesubventioner eller regleringar.

 51. Thomas

  Lena #47 ”Frågan om hur bråttom det är är inte klarlagd”
   
  Visst, det är inte klarlagt *hur* bråttom det är, bara att det är bråttom. Tyvärr har vi en tröghet både i vårt samhälle och i klimatsystemet som gör att det kan bli väldigt dyrt att vänta tills t o m folk som du är övertygade.
   
  Sen förvånas jag över hur du tycks gilla kolkraft. CO2 är bara ett av dess problem. Det dör massor av folk i gruvor som dessutom är miljöförstörande när man river både berg och städer för att komma åt kolet som finns under. Det är sannerligen inte bara CO2 som kommer ut ur skorstenen på ett kolkraftverk. I andra sammanhang anses kvicksilver vara ett stort problem här på bloggen, så varför är inte kvicksilver från kolkraftverk det? Askan är heller inte så trevlig som avfall. Kolkraftverk är inte ens speciellt billiga om man skall ha någon rimlig rening i dem. De är knappast billigare än kärnkraft t ex.
   
  Om du skall tala om prioritering måste du faktiskt ta upp vilka alternativ du har att prioritera mellan. Lomborg må ha riggad sina ”konsensus”, men han gjorde i alla fall en ansats till en sådan prioritering. Du bara rycker på axlarna och tycker att vi inget kan göra så då är det inget att oroa sig för.
   

 52. Thomas

  Ingemar #50 Lever du som du lär med enbart privat finansiering för din lön och forskning?

 53. Ingemar Nordin

  Thomas #52,

  Jag försöker givetvis att ständigt förhandla ned min lön, men dom vill inte 🙂

 54. Tomas
  Jag gillar också kärnkraft mer än kolkraft och är fullt medveten om att kolbrytning är en smutsig hantering plus ett de släpper ut bl a kvicksilver. Får vi fram små billiga kärnkraftverk som kan använda upp avfallet från de gamla så går det säkert att sälja in till både Tyskar och Kineser.
  Jag rycker inte på axlarna men det gör kanske du vad gäller det gigantiska energibehovet som värden faktiskt behöver. Eller vad har du för lösning som ger billig basenergi som alltid fungerar oavsett om det blåser eller inte?  
      

 55. Thomas

  Ingemar #53 Du kan väl ta ett riktigt jobb i den privata sektorn om du hatar den offentliga så mycket.

 56. Slabadang

  Thomas!
  Jag ska prova och se om vi kan nå nåpn form av samsyn i någon fråga. Oddsen är är nog rätt höga! För mig är din SIDAs FNs och alla partiernas fråga felformulerad. ”VI kan inte göra ett endaste dyft annat än ren humanitär hjälp. De är vad ”de” gör åt probölemen som räknas och det är beteenden och värderingar som måste ändras och dessa förändringar kommer naturligt underifrån anpassat till var kultur för sug enligt sina egna meriter och förutsättningar och sker därför på olika sätt och olika form och hastighet.
  Mycket av ”hjälptänkandet” inrymmer en won oben alà Prussiluskan attityd med massor av lager av ett väl dolt men befintligt förakt och brist på tro på människors egen förmåga att utvecklas. Man begriper helt enkelt inte den kultur man tycker behöver ”hjälp” och an utgår ifrån våra värderingar och prioriteringar är högre bättre och viktigare än deras egna.
  Ska man göra någon som helst hållbar nytta med ”hjälp” så gäller det i så fall att identifiera en värde och trygghetsskapande utveckling
  som redan är naturligt igång och tillföra den extra bränsle. Fördelen är att funktionen redan finns och någon har tänkt nytt bete sig på ett nytt sätt och det finns stora grupper som vill ta efter.
  Det kallas ”hjälp till själv hjälp” när det görs på rätt sätt. Tyvärr så tror man att man gett hjälp till självhjälp” men alldeles förofta så viisar det sig vara en illusion poch projekten tvärdör så fort stålarna tar slut. Det finns liksom ingen part kultur eller infrastruktur som kan ta över utan ”hjälpgivarens” dominans och styrning.
  Här har ordet ”hållbar utveckling” sin rätta plats och får en mening utifrån sitt bestående funlktionella värde och nytta. Hela min erfarenhet inom området är att stater med facit i hand skall ge upp hela tanken om att det är ”vi” som styr utvecklingen med ”hjälp”.
  När det skapas små eller större marknader dä allt fler kan få möjlighet till att bidra och delta som ALL utveckling sker. Det är den verkliga ”fattigdoms bekämpningens” grundläggande verktyg.
  I Tanzania hände det inte ett skit under trettio år torts att ”hjälp organisationer var packade som sillar i landet och folk stog med händerna utsträckta när konvojerna drog genom byarna. Tiggeriet efter organisationernas allmosor var bland det mest beklämmande och förnedrande jag upplevt. Ett rollspel som fick mig att må illa.
  Här kan man verkligen tala om en ”Nicke nyfiken” mentalitet där givandet utav allmosorna var jätte fiiiiiiint sörru. ”Tänk va negrerna blev glada för en liten vattenpump sörru, kolla vad de vinkar och dansar!” Hej då!!! Lycka till!
  Problemet i de länder med den sämsta utvecklingen är att det är så rysligt svårt att hitta just öar av positiv utveckling att satsa på. När folk hugger huvudet av varandra för att de tillhör fel parti eller stam så är utvecklingen otroligt långt borta och det går inte att jobba med annat än rena akuta hjälpinsatser.
  Tanzania går numer som tåget och hand upp på den biståndsgivare som hävdar att han varit av betydelse för utvecklingen! I Mosambiqe så är det först när poletten trillat ner hos de parter som slåss att fighten och motsättningarna i sig inte har någon vinnare utan endast förlorare. Naiva journalister tror att det är ledarna som för folk att slåss med varandra men representerar bara motsättningar som redan finns  i folkdjupen som gör att de inte kommer en millimeter framåt. Det är ett litet rent helvete att tvätta bort hat arvsynder och gamla groll. Ofta blir lösningen att de får slåss och hugga huvudena av varandra tills de tröttnat och först därefter kan de börja samarbeta och skapa något bestående vettigt dvs en ”hållbar utveckling”.
  Jag läste en artikel i nån blaska om Tanzania där den moraliskt höstående journalisten konaterade all utveckling men proböematiserade att den inte nått alla byar och alla delar av landet och kan du tänka dig de jobbade för mycket lägre löner där än i Europa. Jag kan man tänka sig sååååå orättviiiiiist!! vad de tjänade på juice och joghurtfabriken jämfört med bonden med sina tre getter tre kor ute p vischan togs inte upp i artikeln.( ca femton tjugodubbla inkomsten och tillgång till företagshälsovård).
  Att folk i byarna hugger huvudet av varandra är inte så mycket att bli upprörd över men faaaan ta den som anställer nån och betalar ”låga” löner …. han får åka i spalterna …djävlar anoda!!

 57. Ingemar Nordin

  Thomas #55,

  Javisst! Har du något filosofjobb som du kan tipsa om? (Eller är det så att staten utkonkurrerat och monopoliserat min arbetsmarknad med skattemedel?)

 58. världen…inte värden….
  Fast det förstod nog alla ändå hoppas jag
  😀
   

 59. Thomas

  Ingemar #57 du får väl omskola dig till något användbart yrke. Se bara till att det inte är någon skattefinansierad utbildning du satsar på.
   
  I England har man en tradition där högre utbildning oberoende av ämne anses som merit som ger möjlighet till jobb, men så resonerar inte svenska arbetsgivare, och det har inget med någon statlig monopolisering att göra. 
   
  Du kastar verkligen sten i glashus när du hackar ned på offentligt finansierad forskning såsom varande värdelös.

 60. Ingemar Nordin

  Thomas #59,

  Du kastar verkligen sten i glashus när du hackar ned på offentligt finansierad forskning såsom varande värdelös.

  Så du tycker att jag borde hålla tyst om mina åsikter om svensk forskning. Precis som så många klimatforskare som kniper käft om vad de egentligen anser om IPCCs sammanfattningar. Har vi inte haft nog med sådant nu?

  PS. Jag förkastar inte all forskning, men det är mycket – alltför mycket – som bara snällt följer det som forskningsråden (via utbildningsdepartementet och EU) vill ha. Och då blir det mest skit (ursäkta ordvalet).

 61. Thomas

  Ingemar #60 Nej, för all del, fortsätt du bara. Statligt finansierad forskning tillåter, tvärtemot vad du ständigt påstår, många olika uppfattningar. Jag tycker bara det är väldigt mycket sten i glashus när du som statligt anställd forskare anser båda att statligt finansierad forskning är värdelös (men det kanske är därför du tillbringar tiden att blogga istället för att forska?) och att utrymmet för avvikande åsikter är extremt litet.
  Du borde antingen sluta för att du anser att du borde göra något meningsfullt, eller, om du har rätt om hur forskning fungerar, få sparken/bli utfryst för att du ger uttryck för ”förbjudna” åsikter.
   

 62. Ingemar Nordin

  OT: Jonova avslöjar smutskastardrottningen framför andra; Naomi Oreskes. Få har ägnat så mycket tid och energi på att gå till personangrepp på skeptiska forskare som Oreskes. Det finns ingen ände på allt missvisande material, och ofta rena lögnerna, som hon bygger sin bok, Merchants of Doubt, på.

  Se där ett gott exempel på ren skitforskning. Men budskapet är det rätta och hyllades följaktligen på kultursidorna – och förstås i VoF-tidskriften Folkvett. (Tyvärr har ju även VoF sedan några år förfallit till personförföljelse av alla som inte inte blint lyder auktoriteter.)

  http://joannenova.com.au/2012/08/oreskes-big-money-no-evidence-skeptics-merchant-of-doubt/

 63. Ampersand

  Kloka tankar,väl uttryckta, Lena!
  Men jag skulle önska att det bland inläggen här lades betydligt mindre energi på att svara Thomas (P), som tyvärr har utvecklats från att vara en intressant motröst till att bli ett ytterst förutsägbart (och ganska osympatiskt) bloggtroll, som ständigt försöker få diskussionen att spåra ur. Don’t feed the troll!

 64. bom

  #63 Du har rätt! T har sedan länge nu helt spårat ur och käbblar och förorenar mest.

 65. Håkan Sjögren

  Labbibia # 30 : Vi har ju miljödepartement,som kastar många miljoner i sjön genom att satsa på helt meningslösa klimatåtgärder. Vi satsar på miljöbilar som drivs med bensinsurrogat , som borde ha blivit mat. vi bygger värdelösa vindkraftverk och satsar på så kallade klimatkonferenser, som bara kostar pengar till resor, inkvartering och traktamenten för horder av klimatjönsar. Detta är pengar som skulle ha kunnat satsas på miljöåtgärder i stället för att kastas bort till ingen nytta på futila insatser. Mvh, Håkan.

 66. Håkan Sjögren

  Slabadang # 56 : Är det inte så att man med ”hållbar utveckling” menar en utveckling, som man kan hålla tillbaka? Mvh, Håkan. 

 67. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin # 60  : Du kastar verkligen inte sten i växthuset, när Du kritiserar sen statliga forskningspolitiken. Man har ju avskaffat inflytandet från lärarkollegium och ersatt detta med politiskt tillsatta styrelser, som inte vet hur forskning bedrivs ( och inte utbildning heller).
  Mvh, Håkan. 

 68. Greger

  Faktum kvarstår. Vad vi än gör i Sverige så spelar det ingen roll. Vi står bara för ca 0,15% av världens koldioxidutsläpp. Oavsett hur man delar in världen (obegriplig kommentar av Lena Krantz för övrigt)

 69. Christer Eriksson

  Thomas
  Du fick frågan vad skall användas om man avveklar all kolkraft och kärnkraft.
  Vilka allternativ föreslår du.
  Eller har jag missat något?   
  Torpabon.   

 70. Thomas

  Chrsitopher E #69 Du tycks bl a missat att jag inte anser man skall avveckla all kärnkraft…

 71. Christopher E

  #70
  Jag räknar dig som kärnkraftsrealist, Thomas.
  Men det var ju inte jag om du tittar noga!
  🙂