En finlandssvensk röst

Johan tipsar om en artikel i Hufvudstadsbladet. Författare är Johanna Westman (ledarskribent på Hbl) och Johan anser att det är positivt att så många skeptikerargument nämns.
Nedan följer artikeltexten.
***
Under de åtta senaste åren har den globala medeltemperaturen inte stigit. Inför det klimatpolitiska toppmötet i Köpenhamn intensifieras det verbala kriget om hur dessa mätresultat ska tolkas. I vetenskapens namn ifrågasätts klimatvetenskapen av skeptiker.
Klimatmötet i Köpenhamn närmar sig med stormsteg. Men mycket ska vara färdigt innan toppmötet börjar den 7 december. Bland annat borde USA ha sin nationella ståndpunkt klar.
Bara kongressen får president Obamas hälsovårdsreform ur händerna väntas senaten därför ta sig an den omstridda Waxman-Markey-lagen, som ska inrätta en nationell marknad för utsläppshandel. Ju närmare vi kommer Köpenhamnsmötet, desto intensivare blir förpostfäktningarna. De kompliceras av att uppvärmningen åtminstone tillfälligt tycks ha avstannat. Sedan åtta år tillbaka har den globala medeltemperaturen snarast sjunkit.
Enligt klimatfysikern Mojib Latif vid universitetet i Kiel beror avkylningen mest sannolikt på naturliga cykliska växlingar i atmosfären och Nordatlantens havsströmmar (New Scientist 12.9).
Latif är själv en av författarna i FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC , som i sina rapporter inte hade förutsett något avbrott i uppvärmningen. Han tvivlar emellertid inte alls på att uppvärmningen på lång sikt fortsätter, vilket han också sade vid en FN-konferens i Genève härom veckan. Latifs syfte är att i sin linda kväva den väckelse för så kallad klimatskepticism som kan väntas när nedkylningen sedan 2000 blir offentligt känd. Man kan inte slå sig till ro bara för att naturliga variationer tillfälligt övertrumfar en långsiktig trend, menar han.
Klimatskeptiker kallar vi dem som förnekar att det överhuvudtaget skulle förekomma någon antropogen global uppvärmning (AGU), alltså mänsklig klimatpåverkan, och hävdar att IPCC räknar helt fel.
Dessa tvivlare anser att IPCC har gjort sig skyldig till grova överdrifter i fråga om klimatets känslighet för växthusgaser. Den brittiska högerpolitikern och klimatskeptikern Christopher Monckton försäkrar till exempel att den temperaturhöjning som IPCC förutser på 100 års sikt är sexton gånger för stor ( On the Central Question of Climate Sensitivity , SPPI 2009).
Lord Monckton menar att det i vilket fall som helst är både enklare och billigare att göra ingenting, eller på sin höjd försöka anpassa mänskligheten till ett varmare klimat än att försöka motverka den AGU ”som IPCC inbillar sig men som varken äger rum eller kommer att äga rum”.
I samma anda skrivs insändare här i Finland, här i Hbl.
Det är mycket som påstås, i strid med den gemensamma uppfattning som IPCC står för: Medeltemperaturen stiger inte, glaciärerna smälter inte, istäcket kring Antarktis krymper inte. Men om det trots allt blir varmare så har det åtminstone ingenting med mänsklig aktivitet och fossila bränslen att göra. Och om det ändå skulle ha det så blir det ändå orimligt dyrt att försöka minska koldioxidutsläppen – i synnerhet som kostnaderna drabbar de fattigaste hårdast.
Denna klimatskepticism avvisas på sina håll som rena vetenskapsförnekandet och paralleller dras till kreationiströrelsen. I bägge fallen går nämligen ” strategierna ut på att underminera allmänhetens tilltro till vetenskapssamhället genom att sprida bilden av att vetenskapssamhället försöker utmana ny kunskap som utmanar konsensus ” (Markus Widengren i sin blogg på adressen libertasetveritas.blogspot.com ).
Skeptikerna väntar sig att vi ska tro på att just klimatforskare är särskilt korrumperade och opålitliga, och att klimatforskningen och IPCC är offer för politisk styrning.
Världens ledare – och journalister – utgår i stället från att IPCC inte kan ha helt fel i sin långsiktiga prognos, och att risken för att klimatpanelen tvärtom har rätt i vilket fall som helst inte kan nonchaleras. Konsekvensen av denna hållning är att det faktiskt är nödvändigt att försöka göra någonting. Men den som tycker så stämplas av klimatskeptiker som klimatalarmist eller klimatfanatiker.
Klimatalarmister påstås skrämma upp oskyldiga människor med den apokalyptiska syndaflodsmyten. Så också undertecknad när jag kortfattat återgav vad isforskaren Eric Rignot har att säga om islossningen kring Antarktis och havsytan: att denna kan komma att stiga med 2 meter före 2100 – och att den fortsätter att stiga också efter det, om inte uppvärmningen hejdas (Hbl 11.7).
Artikeln om Rignot och hans kolleger fanns i tidskriften New Scientist (4.7.2009), men denna seriösa publikation har ingen trovärdighet i klimatskeptiska ögon. Den viftas bort som ett språkrör för Greenpeace.
Världens fattigaste drabbas mest av klimatförändringen, oberoende av om den är någons ”fel”. Det ter sig ologiskt att hävda, som klimatskeptiker gör, att det vore i fattiga länders intresse att ingenting görs för att hejda uppvärmningen. Skeptiker tycker det kostar för mycket att minska utsläppen, medan världens statschefer förhandlar om hur kostnaderna ska fördelas så att livet på jorden som vi känner den ska kunna fortsätta.
Ansvaret för en maximalt hållbar utveckling inom överskådlig tid reduceras inte av sannolikheten för att vårt solsystem slocknar om ett okänt antal miljarder år.
Debattören Widengren som citerades ovan anser sig veta att ” den överväldigande andelen ’klimatskeptiker’ är liberaler ”. Han talar med suverän övertygelse om en liberal ryggmärgsreflex som gör det frestande att ” förneka den verklighet som vetenskapen beskriver ”. Denna mekanism skulle ha samband med att en utbredd AGU-medvetenhet i sin förlängning kan ” leda till politiska beslut som många liberaler ogillar, exempelvis statliga regleringar och skatter ”.
Så enkelt är det knappast.
Widengrens hypotes gör inte mycket ens för att förklara varför finlandssvenskarna tycks vara överrepresenterade bland de inhemska klimatskeptiker som i vetenskapens namn ifrågasätter det som på global nivå görs i vetenskapens namn.
***
Uppdatering 22/9: Eftersom en kommentator blev duktigt arg på mig för att jag inte länkade till artikeln, kommer här i stället en liten bild på sid 15 i gårdagens Hbl.
Hbl 090921

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan

  Vi har blivit matade av massmedia, miljöorganisationer m.m att varenda värmebölja, mild vinter, kalvande glaciär är ett bevis för AGW. De som har tvivlat har fått finna sig att bli kallade för plattjordingar eller andra förklemande benämningar.
  Nu skall man övertyga allmänheten att 10 år med avkylning eller oförändrad temperatur inte betyder något utan det beror på naturliga variationer. Många borde fundera över varför varenda enskild händelse som pekar i den riktning som AGW predikterat har kunnat vara bevis för att modellerna är korrekta, medan 8 eller 10 år där temperaturen inte följer modellerna kan bortförklaras med naturliga fenomen. Resonemanget är inte konsisten.

 2. L

  Det som är bra med såna artiklar är väl att man erkänner att det finns en debatt. Om fler försöker sätta sig in i frågan kommer fler att finna att hela CO2-hypotesen saknar solid vetenskaplig grund.
   
  Så är det i alla fall med människor jag möter. De som tror på AGW har närmast noll kunskap i ämnet. Dom litar blint på nyhetsmedia.
   
  Medan de som är skeptiska är de som är pålästa och följer debatten.
   

 3. Kurt

  Du länkar inte till originaltexten i HBL, utan stjäl den bara rakt av! Har du någonsin hört talas om upphovsrätt?

 4. Inge

  Så länga klimatforskningen levererar larmrapporter strömmar forskningsanslagen in. Slutar man leverera larmrapporter dör hela grejen och det blir till att stämpla för dessa forskare. Så vilket väljer de? Business as usual! Tills det brister helt …

 5. Kurt: Men kära du, jag fick tipset av en bloggläsare, dessvärre kunde vi inte hitta någon direktlänk till artikeln. Därför angav jag i stället vem som var författare. Är det verkligen ett så stort problem för dig?

 6. Labbibia

  Kurt
  Hbl är ju kanske inte en tidning som vi på den västra sidan om Bottenhavet  vanligtvisfår i brevlådan på morgnarna.
  Slappna av lite.
   Eller var det innehållet i artikeln som retade upp dig?
  Intressant att Finlandssvenskarna är mer skeptiska än övriga befolkningen i Finland. Högre utbildning i den befolkningsgruppen? Eller?

 7. Anonym

  Det är förmodligen ett problem för Huvudstadsbladet … En del inom media är rätt kitsliga när det gäller upphovsrätt.

 8. Har inte folk som Latif tidigare påstått att naturliga klimatfaktorer omöjligt kan motverka den väldigt stora klimatpåverkan som koldioxidutsläppen har? Eller minns jag fel? Jag menar alltså inte att just Latif nödvändigtvis har påstått det, men andra personer med liknande åsikter.
  Om jag minns rätt om att de har påstått sådant, är det häpnadsväckande att de nu påstår att naturliga orsaker faktiskt tillfälligt kan kyla ner klimatet.

 9. Anonym: Det må så vara, men de borde snarast vara glada för att de nu får en helt ny läsekrets. 😉

 10. L

  Anonym har ett väldigt bekant sätt att uttrycka sig….

 11. Jag fick nu efter läsning av Westmans artikel känslan av att republikanerna bråkar om hålso- och sjukvårdsreformen för att de inte vill att frågan om Cap-and-trade ska komma upp innan mötet i Köpenhamn. Är det nån mer fått den känslan?

 12. L

  Carl, jag tror att även Obama hellre lever med att klimatfrågan skjuts på framtiden än sjukvårdsreformen.

 13. Steve

  Husis (Hbl.fi) kunde i söndags berätta att ”Danskarna öppnar sina hem för klimatgäster. — Till klimatmötet i Köpenhamn kommer 40-50.000 deltagare. [Tro det?]  Nu öppnar danskarna sina hem för att erbjuda gratis övernattning.”
  .    Och nej — det handlar inte om alla de hotell som redan fått för många avbokningar.  Det här var från början en grupp konstnärer som vände sig just till konstnärer och liknande. Men nu har 2.000 vanliga familjer anmält sig som ”privata klimatvärdar” via webbsidan New Life Copenhagen.
  .   Man säger där:  ”Projektet är ett social experiment som inviterar oss alla att ’rethink our way of life’ … Alla värdar och gäster inbjuds att delta i olika evenemang och happenings.  Varje sådan happening har utvecklats av en samtida artist för att så ifrågasätta vårt sätt att leva och konsumera i vårt dagliga liv.”
  .   New Life Copenhagen stöds av Statens Kunstråd, Kulturkontakt Nord, People’s Climate Action, Statens Kunstfond, Köpenhamns Kommun, och Danmarks Naturfredningsforening.  Detta enligt Husis on paper 20/9.

 14. L

  Steve #13, ännu en bra anledning att ställa in hela jippot. Reinfeldt sa att man kommit nära ett dödläge, medan hans rådgivare trodde att allt skulle lösa sig sista natten i Köpenhamn. Vilka världsförbättrare.. 🙂