Ekomat bör vara en nischprodukt

Staffan Danielsson, agronom och centerpartist, tar i Brännpunkt upp frågan om ekologiskt jordbruk.

”Vill man handla miljö- och djurvänlig mat bör man enligt min uppfattning köpa närproducerad mat från Sverige, vilket garanterar stränga regler, kortare transportavstånd och öppna landskap”, skriver han. ”Om man sedan väljer mat från det moderna svenska miljöjordbruket eller det ekologiska är en andrahandssak, deras miljönytta är ungefär likvärdig utifrån sina olika utgångspunkter enligt min och många forskares uppfattning.”

Statens stöd till ekojordbruket uppgår redan idag till ca 1 miljard kronor. Är detta en riktig prioritering när världens mat- och energibehov ökar och statens och kommunernas ekonomi är ansträngd, frågar sig Staffan Danielsson. Och med all rätt. Men det är knappast första gången som staten gör tveksamma prioriteringar. Ett annat bra exempel är det stöd som ges till vindkraften, en energiform som troligen aldrig hade blivit så utbredd om inte staten pumpat in miljontals kronor i stöd.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  Grundprincipen bör vara att marknaden dvs vi  som konsumenter kan köpa och stödja det vi gillar och tycker om.  Då utvecklas i konkurrens hållbara och ekonomiska lösningar .
  De som gillar etanol, vindkraft och ekologisk odling kan ju stödja det genom att handla till de kostnader som krävs. Men att staten ska ta in ännu mer av våra löner för att prioritera och stödja det som är politiskt korrekt för dagen det är fel. 
  Ekologisk odling, vindkraft och etanol klarar inte att överleva i en konkurrenssituation och då kan man ju undra var ligger ekonomin i det hela om det krävs skattesubvensioner för att det ska fungera ( dvs våra skatter går till ekonomiskt tvivelaktiva projekt )

 2. L

  Karlsson, för mig är det andra problem än ekonomiska som gör att vi inte borde subventionera detta. Men om vi visste att det fanns en miljö- eller samhällsnytta vore det befogat.

 3. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Så kallad ekologisk odling innebär högre matpriser + moms, högre skatter och halverade skördar. Varianten KRAV-odling bygger på tillförsel utifrån av växtnäringsämnen i form av benmjöl, kompostmaterial, hornmjöl, stallgödsel, mm, mm det vill säga växtnäring i form av produkter på vilka tillgången är knapp och och vars effekter jämfört med handelsgödsel är blygsamma.
  Om en för acceptabla skördar tillräcklig mängd av växtnäringsämnen skulle tillföras i form av stallgödsel på större arealer uppstår ett långt större miljöproblem än vid växtodling baserad på handelsgödsel + tunga transporter. Stallgödsel ger högre läckage till vattendrag och en betydande avgång at t ex ammoniak till luften vid hantering och spridning. Skördarna från kravodlingar blir i genomsnitt något mer än hälften av de från konventionell odling. Luktproblemen vid stallgödselhantering är betydande vid ej helt vindfri väderlek gårdarna även om ligger i långt från bostadsområden.
  Hela tron på ekologisk odling, KRAV-odling etc bygger på föreställningen att t ex nitrat-joner från så kallade naturliga källor har helt andra egenskaper än nitratjoner från en handelsgödselmedelfabrik.
  Men naturvetenskap är inte våra politikers starka sida.
  Kjell-A Jönsson

 4. Multifaceted

  Jag tycker du har helt rätt!
  Låt oss som du insinuerar satsa på besprutad mat med gift i både den och naturen.