Durban: Johan Rockström väcker frågor

 

JR bild

Bild på Johan Rockström från Wikipedia.

Johan Rockström intervjuades i DN Rakt på sak: ”Snabb omställning krävs” i tisdag 2011-12-06 av Annika Nilsson (hela sidan 12 i DN:s huvuddel). Han berättar att han skall leda ett slutet möte i Durban mellan politiker och forskare. Endast inbjudna har tillträde till det som av JR beskrivs som en dialog. Genom att kommunicera att klimatet bara är en av flera stora miljöutmaningar hoppas han och inbjudna forskarkolleger att väcka liv i förhandlingarna.

Här följer några utdrag ur intervjun som väcker frågor om hur det verkligen förhåller sig enligt klimatforskarna. Ser man inte tecken på att JR tillrättalägger budskapet?

Annika Nilsson: Hur skulle du beskriva läget inom klimatforskningen under det senaste året?

Johan Rockström: Tyvärr har det hänt väldigt mycket. 2011 markerar det år då det vetenskapligt gått att koppla mänskliga klimatutsläpp till ökat extremväder. Det andra, och minst lika dramatiskt, är att havsytehöjningen går mycket fortare. …

Fråga, extremväder: Har man verkligen med någon större säkerhet kunnat koppla ökat extremväder till AGW?

Hur stämmer detta med följande citat från den aktuella FN-rapporten där man endast talar om likely (66 – 100 % sannolikhet) vilket, trots försiktigheten, bemötts med kritik från klimatforskarhåll?

There is evidence that some extremes have changed as a result of anthropogenic influences, including increases in atmospheric concentrations of greenhouse gases. It is likely that anthropogenic influences have led to warming of extreme daily minimum and maximum temperatures on the global scale. There is medium confidence that anthropogenic influences have contributed to intensification of extreme precipitation on the global scale. It is likely that there has been an anthropogenic influence on increasing extreme coastal high water due to increase in mean sea level. The uncertainties in the historical tropical cyclone records, the incomplete understanding of the physical mechanisms linking tropical cyclone metrics to climate change, and the degree of tropical cyclone variability provide only low confidence for the attribution of any detectable changes in tropical cyclone activity to anthropogenic influences. Attribution of single extreme events to anthropogenic climate change is challenging. [3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.4, 3.5.3, Table 3.1]

Angående detta avsnitt kommer följande kritiska synpunkt från Judith Curry:

JC comment: The attribution of extreme events to AGW depends on a credible attribution of global climate change to AGW. At best, we have “very likely” of “most” (>50%). How that uncertainty is integrated into extreme event attribution here is not at all clear.

Judith Currys slutsatser angående FN-rapporten som helhet:

JC conclusions:

This report is better than I expected, although I suspect that some of their conclusions are based on weak arguments (we will have to wait for the full report). The two most important aspects IMO are the recognition of the importance of natural variability and also vulnerability. The dominance of natural variability for the past 40-60 years in determining extreme events makes the AGW extreme events attribution exercises (see here) seem even more pointless. The weakest part of the report is the high confidence level of the future projections (including one “virtually certain.”) I suspect that different authors worked on the “Observations” section than those working on the “Future” chapter; too bad the “Future” authors didn’t read the “Observations” section first.

Fråga, havsnivån: Enligt data från professor Ole Humlums webbsajt climate4you går havsnivåhöjningen allt långsammare de senaste 15 åren. Se figur 1. Hur stämmer detta med påståendet i intervjun att havsnivåhöjningen går allt snabbare?

UnivColorado MeanSeaLevelAnnualChangeSince1992 With3yrRunningAverage

Annika Nilsson: Nyligen kom en studie som hävdar att uppvärmningen inte blir så dramatisk

Johan Rockström: Vi ska inte utesluta att temperaturökningen hamnar i den lägre delen av intervallet 2 – 6 grader. Men även 2 grader riskerar att generera katastrofala effekter i utsatta länder. Vi ser konsekvenserna redan nu med temperaturökningen 0,8 grader. Spannet är skillnaden mellan farlig och katastrofal klimatförändring.

Fråga, om dramatisk eller inte dramatisk uppvärmning: Är det inte så att inte bara en studie, utan en hel serie olika studier under de senaste åren, har ifrågasatt att uppvärmningen blir så dramatisk? Förutom studier av Spencer och Braswell (2010) och Lindzen och Choi (2011) har vi studier av Schwartz (2007, 2008), Forster och Gregory (2006), Chylek och Lohmann (2008), Gregory och Forster (2008) och diskussionsartikeln Why hasn’t Earth warmed as much as expected (2010) och många flera.

Fråga, om vad 0,8 grader betyder: Vilka är de faktiska konsekvenserna redan nu av temperaturökningen 0,8 grader som omnämns i intervjun? Temperaturen har ökat 0,8 grader globalt och lite mer i nordiska länder sedan 1800-talet. Har forskarna utvärderat de samlade globala konsekvenserna av detta? Idag är det ovanligt att människor dör av svält i Sverige men med det kallare klimatet på 1800-talet var detta en realitet. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet lämnade 1,3 miljoner emigranter Sverige. Så är det bara ett undantag att konsekvenserna för Sverige är positiva av de 0,8 graderna? Eller är det kanske så att även globalt de positiva konsekvenserna av uppvärmningen överväger de negativa?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  JR borde söka jobb som borstbindare, det är uppenbart.

 2. Bertel

  Peter S. # 1

  Fick tänka en stund. Klockren   🙂

 3. Micke Johnsson

  Peter S!

  LOL

  Ett nytt mellannamn på Rockström 🙂

 4. Jan E M

  Peter Stilbs #1

  Svär JR mycket?

 5. Lars Jonsson

  Stor eloge för din analyserande och behärskat kritiska ton, när jag läste JR intervjun fick jag knappast någon känsla av omvändning i hans fall, däremot blev jag förvånad över AN fråga om ”den” nya studien. Men vad säger man om JR påstående att ”medan uppvärmningen följer förväntade kurvor”, då måste vi ju se vad som förväntades av 2000-talet för tio år sedan?, och att han kopplar inte bara ihop extremväder med ”antropogenic influences” utan ”mänskliga klimatutsläpp”, dvs inte inkluderande typ förändrade markanvändning.
  Jag kommer att tänka på en annan JR i en numera nästan bortglömd TV-såpa apropå smeknamn. En annan reflexion är, panelen bestod av Ban-Ki Moon, Jacob Zuma och Nicholas Stern så han var i gott sällskap, kanske det kunde bli ett litet resande teatersällskap – the climate scientists – mycket teater för pengarna.

 6. Kommentar borttagen

 7. Peter Stilbs

  Jan EM 4 – här har Du synonymförklaringar

  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/141/225.html

 8. Ulrik

  Intresset för avlatsbrev vid flygresor minskar enligt Sydsvenskan. (Tack för det!). I papperstidningen kan man även läsa, att region Skåne skickar miljoner till Kina till en vindkraftpark!! Denna myndighet som måste spara 500 miljoner på vår sjukvård samtidigt som Kina har råd att köpa våra bilfabriker. Man måste tydligen helt sakna övergripande omdöme om man är beslutande politiker, oavsett parti.

  I går läste jag på Text-TV att våra riksdagsmän ånyo törs börja flyga. Ett årskort på flyget kostar tydligen hundra tusen kronor. Inklusive avlatsbrev (?) som man väl inte betalar själv. Tillkommer övernattningslägenhet och traktamente.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1588554/Fa-kompenserar-sina-flygresor.html

 9. bom

  Om jag hade en travhäst så skulle jag döpa den till ”Rockis” ett namn som även lämpar sig för varje hattmakare (EM hattmakarna formade sina hattar i spritbad. Framåt arbetstidens slut hade rätt mycket av spriten upptagits genom huden varför de ofta hade svårt att hitta hem – därav ”Galen som en hattmakare”).

 10. bom

  PS Vi har ju även ”a mad hatter” i Alice i Underlandet.

 11. Peter Stilbs

  bom #9-10 – tyvärr var det värre än så – det var kvicksilverförgiftning

  http://en.wikipedia.org/wiki/Mad_hatter_disease

  Tyvärr var det också en vanlig åkomma förr bland min egen yrkesgrupp – laboratorierna på universiteten vimlade av utrustning som byggde på metalliskt kvicksilver. Inte bara termometrar. Och ibland skulle kvicksilvret renas – genom destillation – huga.

  Och så hade man ofta parkettgolv – där små droppar gömde sig – med dålig ventilation så blev det en kronisk förgiftning rätt fort.

 12. Peter Stilbs

  Ulrik #8 – mig veterligen ger Sverige fortfarande bistånd till Kina

  http://www.sida.se/Svenska/Lander–regioner/Asien/Kina/Vart-arbete-i-Kina/

  och Kina ger 100-tals miljarder till andra – kanske med viss baktanke …

 13. Peter Stilbs

  Julklappstips förresten – köp utsläppsrätter till Dina vänner och bekanta! 😉 

  Angela, Stockholm writes: I am Carbon Neutral for 3 straight years and feel great about it. I will list part of my units on the CTX next year, and retire 200 units for the purpose of setting an example for my 4th grade students that I teach. Thanks Carbon Help.

   

 14. Ingemar Nordin

  JR ljuger väl inte? Det råder ju konsensus om detta bland klimatforskarna – lyssna bara på Al Gore, Pachauri, Ban-Ki Moon och alla de andra nobelpristagarna. 🙂

 15. Rockström är enligt SVT Sveriges ledande klimatforskare.

  😀

  Men för att vara lite allvarligt så tycker jag att det är mycket allvarligt att SVT och SR uppenbarligen höjer upp dem som alarmerar om ett allvarligt klimathot. De har i sitt uppdrag att vara sakliga men som det nu är sköter de inte sitt uppdrag. SR kallar ex Pachauri för en vetenskapsman, underförstått att han alltså skulle vara klimatforskare men det är definitivt inte.

  Sånt här är obehagligt!

 16. AA

  Strålande artikel! Särskilt sista stycket; skön logik – tack vare uppvärmingen om ca 0,8 grader lyckades vi i Sverige vända folkflykten över Atlanten! Thihihi! Så, Per, hur skulle du föreställa dig Sverige i dag utan den observerade uppvärmningen?

 17. Ingemar Nordin

  Peter S #13,

  Apropå ”carbon credits”, och klimatkompenserande flyresenärer för att döva sitt samvete.

  http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2011/12/07/bloomberg_articlesLVSNGM1A74E9.DTL 

  Investors are rushing to sell emission credits before they become almost worthless in 2013, pushing prices to a record low.

  ”It’ll be a junk market,” Geoff Sinclair, London-based head of carbon trading at Standard Bank Plc, said in an interview in Singapore. After 2013, nobody will buy industrial- gas credits and countries that have yet to rule them out, such as New Zealand, are preparing to do so, he said.

 18. Peter F

  Lena K #15

  Pressetiska reglerna
  Dessa etiska regler är:

  Att ge korrekta nyheter
  Att bemöta kritik mot etiken och sakuppgifter
  Respektera den personliga integriteten
  Vara varsam med bilder så att de inte vilseleder
  Vara objektiv och lyfta fram flera åsikter
  Vara försiktig med att publicera namn

  Kommentarer överflödiga.

 19. bom

  #11
  U-rörsmanometrar (kvicksilverfyllda (mmHg Du minns)). Många studenter var litet för korkade för sådana grejor och skapade med övertryck kvicksilverfontäner varefter flera dagars jakt med syraetsade zinkbleck vidtog. Nog borde det vara möjligt att förbjuda lysrör i alla dess former och återlegalisera Edisonlampan. Ett tips: Det finns en Tysk som säljer Edison hundrawattare som värmeelement! Dom har inte satt honom i zinkabirum ännu.

 20. Ingemar Nordin

  Tack för många bra länkar Pehr!

  Det kan vara värt att citera lite från
   
  Why hasn’t Earth warmed as much as expected (2010) 

  The observed increase in global mean surface temperature (GMST) over the industrial era is less than 40% of that expected from observed increases in long-lived greenhouse gases together with the best-estimate equilibrium climate sensitivity given by the 2007 Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

  Artikeln är skriven av bl.a. Henning Rodhe från meteorolOch den skrevs redan 2009. Men tydligen har denna insikt om att IPCCs prognoser inte stämmer så bra ännu inte nått Stockholm Environment Institute, eller stormedia som DN.

 21. Peter Stilbs

  bom #19. Jag sommarpraktiserade sommaren 1963 på Skoghallsverkens kemilaboratorium. De hade ju bl.a. en klor-alkalibaserad verksamhet, där elektrolyscellerna var fyllda med kvicksilver. Det skulle kontinuerligt testas för föroreningar (annars riskerades vätgasbildning). En av sista dagarna på labbet tappade en äldre tekniker en ca 1 liters glasflaska med kvicksilver (ca 15 kilo alltså) på klinkersgolvet, som förvandlades till en blank spegel…

  Vi fick samla in det hela så gott det gick med skrapa och skyffel … Det sista sopades upp med hjälp av utstrött svavelpulver (som väts av kvicksilver) – fungerar riktigt bra. 

 22. http://drtimball.com/2011/early-signs-of-cruipcc-corruption-and-cover-up/
  utdrag från Tim Balls artikel
  Maurice Strong chose the UN specifically the World Meteorological Organization (WMO) to control bureaucracies within every national government and away from legislative oversight. Those bureaucracies directed research funding to one side of the debate and appointed people to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Research was limited by defining climate change as only human caused changes, which predetermined the outcome. The political objective was enshrined through the United Nations Environment Program (UNEP), particularly Agenda 21, introduced at the 1992 Rio Conference organized and chaired by Strong.

  Basing Agenda 21 on climate and the environment gave them the moral high ground, which they used to control and centralize power. Vaclav Klaus identified this in his book ”Blue planet in green shackles” when he wrote: ”Today’s debate about global warming is essentially a debate about freedom. The environmentalists would like to mastermind each and every possible (and impossible) aspect of our lives.”

 23. Rockström är ju agronom som arbetat i Östafrika. Jag tycker han skulle syssla med den verkliga krisen och skandalen: att en miljard människor svälter. Nu leder hans ”rädda klimatet”-förslag till ökad svält! Vidare får han stora belopp från Sida för att driva denna omoraliska politik!! Hemskt!

 24. Bim

  Peter Stilbs # 21

  Sådant här får du inte berätta, Rockis kommer att säga att du blivit hjärnskadad av kvicksilver.

  Skämt å sido:…..Ibland undrar jag varför vi bör hålla en städad och artig ton i debatten här på TCS. Man blir ju uppriktigt förbannad på sådana här typer.

  Samtidigt förstår jag att en debatt vinnner man lättare med en lugn och sansad ton, precis som Maggie visade mot….Svante Axelsson som fick fem gånger så lång tid som Maggie i programmet.
  ….
  Å andra sidan är det ju fakta som skall vinna debatter. Precis som Lord Monckton säger: ”Ni behöver inte tro ett ord av vad jag säger, jag är inte Al Gore. Jag vill att ni kollar själva vad som är sanning.

  Kommentar modererad

 25. DOM GER SIG INTE!
  http://www.climatedepot.com/a/14072/Exclusive-UN-Climate-Draft-Text-Demands-New-International-Climate-Court-to-compel-reparations-for-climate-debt–Also-seeks-rights-of-Mother-Earth–2Cdeg-drop-in-global-temps

 26. Slabadang

  Samvete?

  På ett sätt även om det är en lågoddsare så hoppas jag Rockström har ett samvete, för då är han både livrädd och mår dåligt.

 27. Ann L-H

  # 25 Grön Makt!

 28. Jag får känslan av att JR överdriver för att få uppmärksamhet, inte så mycket kring sitt arbete utan kring sin egen person. Alla hans uttalanden hittills tyder på detta. Inte ens Pär Holmgren är så egocentrisk. 

 29. Ann L-H  #27
  Precis. Eller  Melon-makt. Grön på utsidan, röd inuti.
  Så vi har 2 maktcentra som strävar på.  EU vill införa strikta sanktioner och övervakning av statsfinanserna för att fortsätta med Euron. FN vill göra det via ”klimatet” och domstolar. England blånekar i alla fall på den första punkten.
  EU och FN har blivit monsterorganisationer, hydror

 30. Jan E M

  Peter Stilbs #7

  ”Ljuga som en borstbindare” har jag aldrig hört. Det jag hört är ”svära som en borstbindare”.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Borstbindare

  För övrigt så tycker jag att du skall tala om vad som är felaktigt när du påstår att någon ljuger. För verkar som du tar till personangrepp för att du saknar argument.

 31. Ingemar Nordin

  Jan E M #30,

  För övrigt så tycker jag att du skall tala om vad som är felaktigt när du påstår att någon ljuger.

  Har du läst huvudinlägget för denna tråd av Pehr?

  Men du kan ha rätt i att ”ljuga” är ett alltför starkt ord. Som jag antydde i #20, så kan det ju helt enkelt vara så att JR inte är så uppdaterad i klimatforskningen. Och DN tror honom eftersom de inte känner till någon annan person att fråga om sådana komplicerade saker som forskning.

  Arma DN-läsare.

 32. Micke Johnsson

  Borstbindare var ofta blinda eller synskadade…detta stämmer ju. 🙂

 33. Peter Stilbs

  Jan E M #30 – Ingemar #31 har redan besvarat frågan, och uppmanat Dig att läsa Pehr’s inlägg i sak. Själv tror jag helt enkelt att JR inte har mycket koll, eller förlitar sig på rådgivare av typ Schellnhuber och Rahmstorf. Pladdrar på gör han i alla fall så fort tillfälle gives. Tyvärr är inte mycket är sant när man går på djupet, som exempelvis Pehr gjort.

 34. L

  Rockström ljuger inte, han luras, bluffar. Som en pokerspelare låtsas han ha några ess i Rockärmen och hoppas att ingen synar honom…

 35. Pehr Björnbom

  AA #16,
   
  Strålande artikel! Särskilt sista stycket; skön logik – tack vare uppvärmingen om ca 0,8 grader lyckades vi i Sverige vända folkflykten över Atlanten!
   
  Jo, kanske logiken där var lite hårddragen. Uppvärmningen är kanske inte så stor del av förklaringen. Det är ju kallt och mörkt i Sverige på vintern även med den uppvärmning som vi har haft.
   
  Desto säkrare är det att en viktig del för att klara oss bättre i Sverige idag än på den tiden när folk emigrerade är att vi är så mycket bättre idag på att skydda oss mot vårt kalla klimat. Både i fråga om att värma våra bostäder, i fråga om tillgång på energi, i fråga om att ha bättre kläder och att våra jordbruksmetoder också leder till bättre köldhärdighet och mindre missväxt (tror jag, rätta mig om jag har fel).
   
  Men den uppvärmning på någon grad som vi har haft har nog också inneburit en viss förbättring. Men vi har ju ändå så kallt klimat här så detta har väl inte räckt så långt.
   

 36. Slabadang

  Vänta!
  Om Rockström är Sveriges främsta klimatforskare så säger det precis allt om klimatforskningen.
  För den gubben gäller alltid att ”the check is in the mail”.
   

 37. Håkan Bergman

  Ojsan Bojsan, är klimatredaktionen nere i Durban tro?
   http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/inga-bevis-for-fler-klimatflyktingar

 38. Peter Stilbs

  SvD prasselupplaga hade i morse 2 sidor relaterat till Durban – den ena signerad SB – innehöll inget egentligt. Den andra sidan var intervjuer med 4 olika länders representanter, med tema att de lider av [de CO2-inducerade] ”klimatförändringarna” och måste kompenseras ekonomiskt. Visst – pengar rakt ner i någons privata bankkonto, skulle jag tro.

  Minns ett möte jag var på våren 2007 i Vatikanens regi. Andra deltagare var bl.a. Monckton, Singer, Craig Idso, Rahmstorf och den Miliband-broder som då var miljöminister. De två sistnämnda försvann redan första dagen, efter sina respektive inlägg.

  Sen fanns en mängd biskopar, varav några var störande agressiva till sin attityd – bl.a. biskopen av Liverpool – om hans blickar hade kunnat döda så hade ingen skeptiker överlevt…

  Där fanns också en ganska rund dam från Afrika, någonstans, som ungefär sade – ”ro hit med pengarna – no strings attached”. Jag tror det är så de tänker.

  I övrigt ”vann” vi mötet – mycket tack vare Fred Singer’s slutinlägg.

 39. Bim

  Vetenskapsradion i dag.

  Det är mest dystra besked från Durban.
  Mendet finns faktiskt glada klimatnyheter också.
  Färre människor dör nu på grund av klimatförändringarna än förut.
  Det beror på att man lärt sig och blivit snabbare med räddningsinsatserna nu.

  Va inte det glada nyheter Rockström?
  Jasså! Inte det.
  Jaha! Utan flycktingström ingen penningström, menar du?
  Ja, det är ju synd förstås, men vi får väl inte tappa tron på IPCC.

  Alltså, enbart dystra nyheter från Durban, tyvärr…eller som tur är, menar jag. 

 40. István

  Slabadang # 26
  Efter bilden härovan att dömma, ser Rockström inte så välmående ut.

 41. Ingemar Nordin

  Håkan B #37,

  OK, jag tar tillbaka mitt ”Arma DN-läsare” i mitt #31. De har ju i alla fall en klartänkt vetenskapsjournalist: Anders Bolling.

 42. Ann L-H

  OT – Vad har hänt med R. Spencers novembervärden?

 43. Åke N

  Pehr. Jag tycker att jämföra att jämföra temperaturen i slutet av 1800-talet med dagens är lite av cherrypicking. Jag anser att man bör jämföra dagens med sista temperaturtopp. Wibjörn Karléns, som bygger på rådata från Nordklim, sammanställning mot IPPC. Visserligen inte samma område, men det är inte sannolikt att att det kan vara så olika. Även vår Lena Krantz, som är händig med Excel, har gjort en sammanställning som bekräftar Karléns.
  http://www.climategate.com/scandinavia-gate-climate-cooling-but-scientists-hide-the-decline
   

 44. Åke N

  Sorry. Stammade lite i början.

 45. Åke N

  Ann L-H. Funderat på samma sak.

 46. Gunbo

  Spencer har just meddelat detta:
  ”There has been a delay in our monthly processing of global temperature data from AMSU.
  An undersea telecommunications cable used to transmit about half of the huge volume of data coming from the Aqua satellite was cut in late November off the coast of the Netherlands, delaying receipt of that data. While there were redundant data transmission capabilities, apparently both failed.”

 47. Ann L-H

  Gunbo – Tack för info.

 48. Mats Ensér

  Peter Stilbs,

  Det är sorgligt med den här bloggen. Jag är helt övertygad om behovet av krafter som motsäger den idioti som skriker att jorden skall gå under och är därför tacksam för de insatser Du gör för att hålla den här bloggen vid liv. Men kan du inte du hålla din vetenskapliga fana lite högre ?  Dina kunskaper riskerar att betraktas med mindre respekt om du av alla gör onödiga personagrepp. Du är ju kunnig i saken. Varför då förstöra dn trovärdighet ?  ”The only thing more dangerous than ignorance is arrogance.”
   

      

 49. Lena Krantz # 15

  Det är mycket värre än så!

  Det SVT sysslar med är ett direkt brott mot de regler som stipulerats för deras uppdrag. Saklighet, Objektivitet och Opartiskhet är de kriterier som ställts upp som villkor för deras sändningsrättigheter….

  När det gäller SVT, så låter det som ett dåligt skämt i mina öron.

  ”Skrämmande” kanske är rätt ord?

 50. L

  Mats E #48, i Durban är det politik och inte vetenskap som diskuteras och inom politik är personangrepp ett språk som används av alla.

 51. Bertel

  Mats Ensér # 48

  Vilken arrogans, och den, om något, är förödande gällande trovärdighet.

 52. Ann L-H

  Läste med stigande förvåning Anders Bollings artikel i DN om avsaknaden av bevis för fler klimatflyktingar samt en från i maj  om att väderkatastroferna inte ökat. Vem är han, denne avfälling som tillåts rapportera om så häpnadsväckande anti-pk i kulturelitens egen blaska? 

 53. Bertel
  OT
  Du har mejl.

 54. Jan E

  Kommentar borttagen

 55. L

  Jan E, varför så många komplimanger helt plötsligt..?

 56. Jag hittade en uppgift om Antarktis.
  ”Antarktis har jordens strängaste klimat. Detta gäller i synnerhet de högt belägna områdena i kontinentens centrala del där medeltemperaturen varierar mellan ca. -30 °C under sommaren och
  -70 °C under vintern.”
  Om det blir 2 grader varmare där spelar det ingen roll, isen smälter inte i alla fall.
   

 57. ThomasJ

  Vad ’de’ (J Rockis, M.  Rummkainen, Baltscheffsky, Boys, SVT/SR  etCons…) ej talar om kan erfaras här, tack vare open-minds- and-eyes-and common, intelligent sense:

  http://www.climatedepot.com/a/14072/Exclusive-UN-Climate-Draft-Text-Demands-New-International-Climate-Court-to-compel-reparations-for-climate-debt–Also-seeks-rights-of-Mother-Earth–2Cdeg-drop-in-global-temps

  Go Figure!

  Mvh/TJ

 58. ThomasJ

  Väcker också – borde åtminstone! – frågor:

  http://www.thegwpf.org/images/stories/gwpf-reports/booker-bbc.pdf

  Byt ut ett/annat, korrigera datum/händelser/lokaler… och sätt in SVT/SR i stället för BBC så framgår bilden…  Fy ph**n, asså vá illa dé é…  😉

  Mvh/TJ

 59. ThomasJ

  Rockisfjantisen (får man säga så??) torde göra det egna samvetet en tjänst med att ta till sig innebörden/innehållet av nedan skrivning:

  http://www.climatedepot.com/a/14072/Exclusive-UN-Climate-Draft-Text-Demands-New-International-Climate-Court-to-compel-reparations-for-climate-debt–Also-seeks-rights-of-Mother-Earth–2Cdeg-drop-in-global-temps

  Gäller naturligtvis flera, flera, flera inom MSM… främst nu framträdande Bjerström från Durban i SVT2…. jösses alla små djä**ar…
  och nu kommer nästa med hoten om sjunkande..err.. höjda..err.. havsytenivåer… velly good campaigning, ml what-evel-youl-name-was, please advice me company youl account details, so we fix the tlansactions accoldingly youl advice. (signed Pachauri/IPCC).
  N.B.: helt utan verklighet, just having a bit of fun….  😀

  Mvh/TJ

 60. Jan E

  Jaha, man får inte skriva att denna blogg blir allt värre och får allt mindre trovärdighet. Och ställa frågan vilka kunskaper Stilbs har ”i saken” får man inte heller. Intressant med tanke vilken skit UI får ta för att man modererar 🙂

 61. Jan E

  Se dig om i verkligheten……..

  Hur gick det i Durban?

  Tror du att alla dessa länders ledare, som sa nej till bindande avtal, tror du att de skiter i planeten? Eller kan det möjligen vara så, att de anser att risken för planetens omedelbara död, i form av överhettning, är betydligt överdrivet?

  Vad tror du?

 62. Jan E #60
  ”Luftigt” tyckande är inte mycket värt här, det är klart. Och du blir inte modererad eller hur?

 63. AOH

  http://www.rtcc.org/policy/day-11-breaking-news-from-cop17/
   
  Day 11 – Breaking news from COP17
   

 64. Mats Ensér

  Peter Stilbs:
   
  ” Visst – pengar rakt ner i någons privata bankkonto, skulle jag tro.”

  Det tror du. Så kan det kanske vara. Men vad vet du ? Bättre att tiga om det du inget vet.  Du har ju så många andra kloka åsikter som är baserade på kunskap.
    

 65. Jonny Fagerström

  #60 Det är ok att skriva vad man tycker om bloggen om man gör det på ett sakligt sätt. Men det är INTE ok att förolämpa alla andra som gillar att läsa och kommentera på TCS. Så ligger det till. För övrigt så har jag inga som helst synpunkter på att UI modererar. Det är deras blogg, de bestämmer vad som ska publiceras, detsamma gäller för oss som driver TCS.

 66. Bertel

  Mats Ensér # 64

  Likväl som du och jag ser/känner/upplever skeenden i vår nutid, bör dessa personliga reflektioner om vår samtid komma till uttryck av våra medmänniskor, oavsätt ställning. Eller?????

 67. Jan

  #36 Slabadang

  Jag tror faktiskt att agronomen Rockström själv rodnar när man kallar honom ”Sveriges ledande klimatforskare”. Han varit framgångsrik som VD för en del institutioner och skickligt framfört institutionernas budskap men hans klimatforskningsmeriter är väldigt tunna. Men sådant har uppenbarligen DN’s redaktion svårt att se skillnaden mellan. 
   

 68. Rolf

  Om det här med att skicka pengar till andra länder. 
   
  Definition på U-Hjälp. Man tar från de fattiga i de ’rika’ länderna och ger till de rika i de fattiga länderna.

 69. ANNONym xxx

  Re: Mats Enser.
  Varför skulle u-ländernas regeringar vara bättre än våra inhemska forskare?
  Ett ordspråk: ”Engage your brain before you open your mouth”.
   

 70. Staffan D.

  1730-talets julimedeltemp i Uppsala (Botan): 17,5º. 2000-talet: 17,8º.
  På 1730-talet varierande mellan 14,8º (1731) och 20,1º (1730).
  Och på 2000-talet mellan 15,4º (2000) och 19,9º (2003).
  Juli 2010 hade 20,3º. Man måste backa till 1901 (20,7º) eller 1914 (20,8º) för att hitta något varmare.
  — Däremot var juli kall på 1960-talet (15,4º) och 1970-t (15,9º). Time och Newsweek förutspådde en ny istid.
  — SMHI har siffror 1722 — 2010.
  Men det hjälper ju inte att säga sådant här. Klimatskrämseln är en del av en större rädsla, en sorts religionssurrogat: ”Vi brinner upp!”

 71. Den Kinesiska trädrings kurvan visar ingen ’Hockey stick’.men visar hur
  solens variation med havens svängning för temperaturen.
  Enligt den Kinesiska studien skulle det bli en kall trend till år 2068,därefter varmare,men mindre än år 2006.
  Analysen finns på Jo Nova och Watts Up att läsa mer om,temp graf finns.
  ALI.K.

 72. Bertel

  Mats Ensér

  Vi kan väl vara överens om att denna låt berör alla de individer som har en njutbar vardag, tex de på maldiverna.     🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=NdVMWqw_eT8

 73. AOH

  Stort problem sâ här i slutet: ”Kaffeautomaten har redan plockats bort”
   
  http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2011/dec/10/durban-climate-change-conference-2011-global-climate-talks
   
  Durban climate change talks: a deal currently on hold
  Progress at the COP17 climate talks in South Africa are paused but some fear that the delay will mean they run out of time
   
  ”….I have just seen a senior EU official in the underground park. ”Look”, he says, ”they are already taking away the coffee machines. Time is running out. What is maddening is that the LCA text [the negotiating strand that involves all countries] was so long in coming out. We were happy with the revised KP [Kyoto Protocol] text. We could live with it. Having the ministers meet at 5 o’clock leaves so much room for the spoilers…..“
   

 74. Andreas Söderlund

  Både för- och emot-lägret förbiser Jordens radioaktiva kärna och konsekvenserna av små temperaturförändringar på en reaktor av jordens storlek, enligt http://nujournal.net/core.pdf

 75. Peter Stilbs

  Andreas #74 – detta verkar vara en av dessa knäppgökar som dyker upp med jämna mellanrum.