Det händer grejer på solen

midi512_blank

Äntligen tycks vi ha fått lite rörelse på solen. Solcykel 23 har varat i 13 år, så det börjar verkligen bli dags för nästa solcykel att komma igång på riktigt. Men Henrik Lundstedt, solforskare vid Institutet för rymdfysik i Lund, tror att den nya solcykeln kommer att bli stillsam. Om detta rapporterar Sveriges Radio.

Blir det lugnt kan man vänta sig att temperaturökningen på jorden hålls tillbaka, skriver SR. Men vi vet fortfarande alldeles för lite om solen för att kunna förstå hur den påverkar vårt klimat på jorden. Idag blir det dock ändring på detta. Ett nytt solteleskop – Solar Dynamics Observatory (SDO) – skickas upp och kommer förhoppningsvis lära oss mer om vår livgivande stjärna.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  ”– Statistiskt brukar man säga att när man har högre solaktivitet får man varmare och när det är en svagare cykel blir det svalare klimat. Men det är ett statistiska relationer och vi behöver mycket mer förstå hur solen verkligen fungerar innan vi kan förstå hur den påverkar förhållandena på jorden, och klimatet, säger Henrik Lundstedt.”
  Något som slår mig när jag läser det här stycket är att samma människor som kritiserar Svensmark förlitar sig på statistik när det gäller att påvisa uppvärmingen. Om jag tappar 10 blomkrukor så faller 10 till golvet. Men jag vet inte varför, alltså kan jag inte lita på att kruka nr 11 gör samma sak. Eller?
   
  För övrigt så har jag läst nånstans att ett långvarigt solminimum föregås av allt svagare cykler, är inte säker på var och hinner inte ta reda på det. När nu nr 24 är 2 år försenad så kanske den tar slut 2 år tidigare också. Att man sas bara ser toppen. Ska bli spännande att se när den slutar. Ännu mer spännande blir det att se när nr 25 börjar. För de av oss som är med då.

 2. Tege Tornvall

  Oavsett om sola’ lyser i Karlsta’ eller ej, hålls där ett hybridseminarium på universitetet på onsdag f. m. 17 feb.

 3. Björn

  Ja, det händer verkligen grejer på solen! Men alla tycks vara avvaktande. En svag solfläcksutveckling framöver innebär svalare temperatur än normalt hela året, vilket är mycket motsägande för de AGW-troende som tror att CO2 skall fortsätta att ”värma”  jorden. Att vi samtidigt kommer att få mer nederbörd uppfyller Henrik Svensmarks hypotes. Om det är någon som har fått ta stryk för en hypotes, så är det han. Vi måste ju försöka förklara den stora nederbördsmängd som har fallit över norra halvklotet. Alla vetenskapliga förslag borde respekteras utan maffialiknande metoder som har skett mot de med avvikande hypoteser som inte stöder AGW.

 4. Claudius

  Henrik Svensmark har mött starkt motstånd i sina försök att presentera sin teori via den konventionella vägen, dvs i vetenskapliga tidskrifter med hög status, etc. Han gick då en annan väg och gav ut sin bok ”The Chilling Stars” i samarbete med den välrenommerade vetenskapsjournalisten Nigel Calder (2007). Uppenbarligen köpte Calder hans idé utan svårigheter.

  Kanske har detta irriterat det vetenskapliga etablissemanget så till den grad att man sedan dess ”måste” mobba ut honom, till varje pris.

  Nu är solforskningen på frammarsch. Nya rön inom detta område kommer att bekräfta riktigheten i Svensmarks teori. I Danmark är hans ställning god, i våras fick han professuren vid DTU i det ämne som han själv har formulerat: Cosmoclimatology.

  Jag läste ”The Chilling Stars” ganska snart efter att den kom ut. Jag kände redan då till hans teori, som jag anser är övertygande. Jag räknar med ett genombrott för honom, men motståndet är alltjämt tjurigt och envetet, naturligtvis särskilt från AGW-fascisterna. Men ju längre dom kämpar för sin linje, desto pinsammare blir debaclet — och det kommer, varen förvissade därom!

 5. Björn

  Claudius [4]; Intressant! Vet du någonting om hur han har tillfrisknat efter sin kollapps? Jag kan förstå att det måste ha varit förödmjukande att möta en vetenskaplig mobb live, för att försvara sin hypotes. Säkert mycket emotionellt laddat.

 6. Claudius

  Bkörn #5: Nej, jag vet inte vad som har hänt med Henrik Svensmark efter COP15. Låt oss hoppas på det bästa.

  Vi ska inte heller glömma Henrik Lundstedt vid IRF. Såvitt jag vet är han kanske Sveriges bäste solforskare. Det finns all anledning att följa hans hemsida.

 7. Är det någon som vet om hans experiment i CERN kom igång i år 2010 som det skulle enligt vad som planerades enligt boken ”De kylande stjärnorna” eller om det försenats eller avbrutits ?

 8. Claudius

  kalle strokirk #7: Projektet CLOUD pågår vid CERN, det leds av dr Jasper Kirkby från UK. Svensmark är inte med där. Projektet löper över ca 5 – 6 år. F n är man någonstans halvvägs.

  Du hittar lätt uppgifter om detta på CERN:s hemsida.

 9. Till skillnad från klimatet så är solforskningen glödhet! Det var de danska solforskarna vid DTU, då under ledning av Eigil Friis-Christensen, som för drygt tio år sen väckte mitt intresse för klimatfrågan. Min reaktion då var att jag inte förstod varför man allmänt bland klimatforskare och dess långa svans inte uppskattade det som ganska uppenbart var relevant och god forskning. Idag vet jag varför: man hade en annan agenda. Och mitt förtroende för den danska solforskningen har stigit omvänt proportionellt förtroendet för IPCC och klimatetablissemanget.
   
  Det var med avsmak jag såg ”vetenskapsprogrammet” från SVT, där Linda Nyberg på ett oproffesionellt och arrogant sätt sågade Svensmark i slutet. Hon hade klippt ihop en sekvens där hon så tydligt hon kunde framställde honom som en riktig bluffmakare. Det är bland det sämsta jag sett i vetenskapsjournalistik. Hon inte bara visade den sedvanliga dumheten man vant sej vid från SVT:s vetenskapsredaktion. Hon gjorde det riktigt fult.
   
  Hoppas det blir ett uppsving för solforskningen och hoppas det går bra för Svensmark. Det har han förtjänat.

 10. Staffan #9

  Att Kalla Svensmarks teorier för solforskning är nog inte helt rätt. Han har en teori om att kosmisk strålning har stor betydelse för molnbildningen på jorden och därmed klimatet.

  Och solen är inblandad eftersom starka solvindar från soleruptioner skyddor oss från kosmisk strålning, medan en lågaktiv sol släpper igenom mer kosmisk strålning…

  Projektet CLOUD i Cern ska undersöka hur molnbildningen påverkas av kosmisk strålning.

  Men att solforskningen nu får ett nytt verktyg om uppskjutningen av SDO gick bra…

 11. Tomas

  Nu har det ju varit en ovanligt lång period utan solfläckar. Borde man då inte förvänta sig att det skulle vara ovanligt kallt på jorden, om ”solalarmisterna” har rätt? Men istället så var ju januari extremt varm? Konstigt.

 12. Tomas #11

  Ja visst är det konstigt. Dessutom borde den kosmiska strålningen av den anledningen ha bidragit med fler låga moln som reflekterar solljus ut i rymden och släpper ner mindre till hav och land.

 13. Claudius #4
  Har någon ”gjort en McIntyre” och grävt djupare i vilka det var som hindrade publiceringen av Svensmarks/Friis-Ch.s rapport?  Deras bekymmer med publiceringen påminner starkt om Natures behandling av just McIntyre. Kretsen kring Bert Bolin uppmärksammade ju dem på sitt speciella sätt, kallade Svensmark och Friis-Ch´s vetenskapliga framfart extremt naiv och oansvarig. 
  Vetenskapsprogram och Linda Nyberg av alla?

 14. Björn

  Uffeb [10]; Om du läser på Wikipedia så står det följande om deras verksamhet där Svensmark finns:  The Center conducts research in astrophysics, Solar System physics, geodesy, and space technology.

  Hypotesen omfattar solvinden som är den modulerande faktorn av den kosmiska strålningen. Avtagande solvind medför ökande kosmisk strålning mot jordatmosfären och ökande solvind minskar den kosmiska strålningen.

 15. Björn #14

  Jag känner väl till Svensmarks långa kamp för att få gehör för sin teori. Och att det är solvinden som skyddar oss mot den kosmiska strålningen.

  Låg solaktivitet medför därför mer molnbildning enligt Svensmark. Fler låga moln som kyler både genom att reflektera inkommande soljus och hindra solljus från att nå mark och hav.

  Det var därför jag hade en fundering om hur det kan ha påverkat klimatet nu när vi haft låg solaktivitet….

 16. L

  Uffeb, klimatet mäts inte i solcykler.

 17. L #16

  OK då. Den globala medeltemperaturen de senaste åren menade jag… den som inte stiger trots att januari blev en varm månad.  🙂

 18. Kevin Benn

  http://blogs.physicstoday.org/newspicks/2009/12/cerns-cloud-experiment.html är adressen till en artikel som berättar om CLOUD-projektet i CERN. I en bakgrundsbeskrivning får William Herschel credit för sin koppling mellan antalet solfläckar och priset på vete under den lilla istiden. Henrik Svensmark nämns inte alls. Detta ville jag uppmärksamma, men lyckades inte få med en kommentar. Jag kopierar in den här i stället:
  ” Here at last is serious scientific enquiry into the crucial question of what controls our climate. The CLOUD project at CERN is the natural sequel to SKY – experiments conducted by Professor Henrik Svensmark and his team in Copenhagen. Despite all the spurns and scorn of the Scientific Establishment, Svensmark has continued, humbly and steadfastly, to test his cosmoclimatological hypotheses: a shining example of the empirical, ever sceptical, scientist in sharp contrast to the appalling bigotry, fraudulence and flock mentality of the AGW community. The Nobel Prize is in grave need of such a deserving candidate.”

 19. L

  Uffeb, du ser själv hur klimatdebatten får oss alla att tänka helt galet. Om nu januari blev varmare än normalt över Stilla Havet och vissa andra obebodda trakter så är det befolkade landområden som vi ska bekymra oss om. Och där är det mestadels ovanligt kallt i vinter.
   
  Det är först när hela jordytan blivit avsevärt varmare eller kallare i 30 år eller mer man kan börja tala om klimatförändringar. Och mig veterligen har ingen prickat in någon krisprognos som är i närheten av att stämma, med eller utan koldioxid.

 20. Björn

  Uffeb [15]; Jordaxeln lutar ca 23 grader från solaxeln på vinterhalvåret vilket medför att vi får mindre solstrålning här på norra halvklotet. Nu när det är solfläcksminimum blir ju inte situationen bättre när jordytan täcks av mer moln jämfört med normala vintrar.

  Du kan säga vad du vill om hög januaritemperatur, men det förändrar inte den fenomenella kylan på norra halvklotet. Det är stolligt att påstå någonting annat än att det inte är ovanligt mycket molnighet och kyla i samband med rådande solfläcksminimum.

 21. L #19

  Jo jag har länge märkt hur många tänker galet så fort vädret varierar åt något ovanligt håll… 🙂

 22. L

  Uffeb, du pratade om global medeltemperatur. Vädret får vi gärna diskutera… 😉

 23. Björn #20

  Den höga temperaturen i just januari beror huvudsakligen på en ökning på norra halvklotet. Du får själva leta upp UAH, jag är för lat för att klistra in en länk…

 24. Anders L

  Kopplingen mellan kosmisk strålning och klimatet är ohyggligt mycket svagare dokumenterad än kopplingen mellan CO2 och klimat. På den här sajten låter det som om ”science is settled” när det gäller orsakssambanden mellan kosmisk strålning, solfläckar, kondensationskärnor, molnighet och temperatur vid jordytan, men verkligheten är att det bara finns en handfull forskare i världen som tar den hypotesen på allvar. Men självklart råkar alla världens klimatskeptiker i extas när de läser det, eftersom klimatskeptiker accepterar precis varenda hypotes som finns när det gäller variationer i jordens klimat. Utom den enda som vi människor påverkar – nämligen koncentrationen av växthusgaser.

 25. #9
  Naturligtvis är det en förenkling att säga att det är solforskning. Men det är kort att skriva, och det var där det började, med en rent statistisk iakttagelse att korellationen mellan solaktivitet och jordens temperatur var så stor att det knappast kunde vara någon slump. Och fortfarande är det solen som styr skeendet.
   
  Men dom har gått vidare på ett intelligent och framgångsrikt sätt. Jag kommer ihåg i början när dom i stort sett bara hade några lösa idéer om att det handlade om molnbildning men inte mycket mer. Jag tycker att deras arbete är imponerande, samtidigt idérikt och nyskapande som det är noggrant och verkligen följer de bästa forskningstraditioner, t ex vad det gäller öppenheten. Det är så stor skillnad i attityd mot IPCC-forskarna.

 26. Björn

  Uffeb [23]; Kan du inte skilja på varmt och kallt? Du kan inte motsäga det fenomenella temperaturfenomenet kallt. Det är ovanligt kallt på norra halvklotet! Den som påstår någonting annat har ett grumligt syfte. Visa mig på bakomliggande mätdata, mätmetod, vad som har mätts och vilka platser på norra halvklotet som har skannats, så kan vi diskutera vidare. Du måste väl själv inse att någonting är galet.
   
   

 27. L

  Anders L, det enda vi vet att människor påverkar klimatet med, är ändrad markanvändning. Koldioxidhypotesen är inte bevisad.

 28. Björn #26

  Klotets medeltemperaturavvikelse för jan 2010 (avvikelse från referensperioden)

  Hela klotet +0.724
  Norra halvklotet +0.841
  Södra halvklotet  +0.607
  Tropikerna  +0.757

  Men eftersom det är vinter på norra halvklotet så är det kallt….  🙂

  Om du vill veta mer kan du ju till exempel kika in hos Antony Watts..  (WUWT du vet)
  http://wattsupwiththat.com/2010/02/04/january-uah-global-temperature-warmest/

 29. L #27

  Koldioxidpåverkan är troligen överdriven, men den finns.

  Det som definitivt har varit överdrivet en längre tid är alla skräckscenarier som beskrivit konsekvenserna av följdverkningar av en högre medeltemperatur på klotet.

  Och bakgrunden till de överdrifterna är väl numera ganska välkänd … så pass välkänd att den debatten börjar bli tjatig. 😎

 30. Lena Krantz

  Skumt

  Jag skulle ta genvägen över NASA för att kolla CO2 nivån för februari men det är tomt och ingen länk.

  http://climate.nasa.gov/keyIndicators/

 31. Lena Krantz

  Ja ehh januari menade jag förstås….

 32. Lena Krantz

  Björn
  Jag fattar inte heller hur det kan komma sig att temperaturen var så hög i jan och norra hemisfären. Vore intressant med en förklaring.

 33. Tomas

  Björn:
  Kan du inte skilja på varmt och kallt? Du kan inte motsäga det fenomenella temperaturfenomenet kallt. Det är ovanligt kallt på norra halvklotet!
  Kolla in länken
  http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/climate/synop.html
  ändra ”mean temperature” till ”temperature anomaly”, så ser du att det är uppåt väggarna att påstå att norra halvklotet som helhet haft det fenomenalt kallt.

 34. Gunbo

  Björn,
  Det är Roy Spencer som har blivit smyg-AGW-troende. 

 35. Lena Krantz #32

  Det finns många förklaringar som jag inte klarar av att redogöra för här, de har nämnts ett flertal gånger både här och i olika länkar.

  Men den enkla konsekvensen som tydligen har förvånat många här, är att det varit mindre kallt än vanligt på många håll i januari. Några exempel: Svalbard, Arktis, Grönland, Nordnorge, Västra Kanada och USA, m m

 36. Slabadang!

  Idag har fundamentet för klimatalarmismen rasat!

  Jag tror att det kommer dröja någon vecka innan hela industrin fattat att så är fallet.Små bondeoffer kommer att bytas ut mot välta spelbrädor.Nu djj.lllar händer det saker bakom manegen.Men vad är det som hänt?

 37. Lena Krantz

  Gunbo
  Ha ha ….nu var du faktiskt rolig!
  🙂

 38. Lena Krantz

  Uffeb
  Ja det är säkert så att det är min egen subjektiva uppfattning som spelar mig ett spratt. Nu menar jag givetvis inte att det har varit kallt just här utan mer olika mediala rapporteringar om snöstormar etc på norra hemisfären.
  Nåja, det är ju bara att inse fakta såklart.
  😉

 39. Gunbo

  Lena K,
  Tack, det värmer att få ett litet uppskattande ord! När det gäller mediala uppgifter kan de lätt förvränga helhetsbilden. Snöstormar brukar sällan vara i en hel månad och när de förbyta i töväder skrivs det sällan om det. Tomas inlägg med kartorna över temperaturanomalier säger desto mer.

 40. magnus

  Lena Krantz

  Man (jag med) lurar sig ofta att tro att det är ovanligt kallt för att det är mycket snö. Men det handlar ju mest om tillfälligheter har jag kommit på (och ja -det är naturligtvis ingen nyhet). Är det -0,5 den dagen det kommer 30 mm nederbörd eller +0,5. gör ganska stor skillnad.
  Samma sak om en varm månad följs av nederbörd i och en kall månad i stället för tvärtom. Samma medeltemp -olika resultat!

  Apropå varma ställen så har väl ingen missat väderläget i Vancouver . Inför OS och allt
  http://www.yr.no/sted/Canada/British_Columbia/Vancouver/langtidsvarsel.html

  Plusgrader hela veckan. Och nej, jag påstår inte att det är ett bevis för någonting klimatrelaterat. Men det verkar kunna bli en del jobb att fixa konstsnö i backarna.

 41. magnus #40

  Jag tror att man kör de större alpina grenarna i Whistler Mountain…

  http://www.yr.no/sted/Canada/British_Columbia/Whistler_Mountain/

 42. Lena Krantz

  Gunbo
  Ja jag studerade faktiskt det där kartorna en stund och förstår kanske lite mer nu.
  Sedan kan jag tycka att debatten kan bli lite väl polariserad s a s ibland. Egentligen är vi ju alla på samma sida om än med lite olika fokus skulle man kanske kunna säga!

  Och att våga skämta är ett sundhetstecken tycker jag!
  😉

 43. magnus

  Jo men det finns ju så många obskyra grenar som inte får plats i de riktiga bergen tydligen. Fast för min skull får de gärna hoppa över skiddans 🙂 http://www.attempting-technology.co.uk/skidance.htm (förhoppningsvis fortfarande inte officiell gren) puckelpist och snowboardcross, så sparar man både tid och pengar

 44. Lena Krantz

  Magnus
  Sant, att det kommer snö innebär ju inte att det är så särskilt kallt egentligen. Lätt att bland ihop det där kanske?
  Fast jag måste erkänna att jag tycker att det har varit riktigt mysigt med snö. Den har ju legat kvar hela tiden och då är det ok.

 45. magnus #43

  Hörde nyss på sportnyheterna på TV att även backarna i Whistler är utsatta för dagsmeja… även om det är minusgrader (speciellt på nätterna)…

 46. Gunbo

  Lena,
  ”Sedan kan jag tycka att debatten kan bli lite väl polariserad s a s ibland. Egentligen är vi ju alla på samma sida om än med lite olika fokus skulle man kanske kunna säga!”

  Tänk om alla skulle säga så! För visst stämmer det.

 47. Lena Krantz

  Gunbo
  Visst är det så! Men för att se det får man nog lyfta blicken några grader. Å andra sidan pratar jag nu mer om resultatet än vägen dit vilket väl är själva stötestenen s a s.

  Nåja, jag tror ändå att om man ser målet kan man också komma överens om en framkomlig väg.

  😉

  Och med de stora orden är det läggdags för denna dam!

 48. Gunbo

  Lena,
  God natt!

 49. Hans

  AndersL: Vad tror du har varit orsaken till uppvärmning tidigare i jordens historia? Du är ju helt hjärntvättad av föreställningen att människans aktiviteter per automatik MÅSTE påverka jordens temperatur.
  Vilken faktor var drivande innan fabriker, flygplan och bilar fanns?

 50. Claudius

  Björn #3, och min egen #4: Ytterligare en tänkbar orsak till varför Henrik Svensmark motarbetas av klimatgänget är att han kom in i detta utifrån, han är ju inte meteorolog, han är astrofysiker, och meteorologerna anser att klimatfrågan är exklusivt deras; det är åtminstone det intryck jag får när jag hör t ex Erland Källén.

  En principiellt viktig sak med Svensmarks (och Friis-Christensens!) forskning är: Den visar att den klassiska meteorologin är otillräcklig för att förklara klimatets variationer över längre tidsperioder. Tacka tusan för att de riktiga meteorologerna blir förbaskade!

  Staffan #9: Jag såg också Linda Nybergs bedrövliga TV-inslag om bl a Henrik Svensmark. En skam för SVT.

 51. Claudius

  Kanske börjar man så smått att tvivla på IPCC inom Sveriges Radio?

  I morse ca 06.40, och med repris ca 08.40 sändes i P1, Vetenskapsnyheterna, ett inslag om IPCC:s iråkade svårigheter — Climategate, Himalaya år 2035 etc. Professorerna Anders Omstedt, Göteborg, Mikael Tjernström, Sthlm och Hans von Storch, Hamburg intervjuades av Cecilia Strömberg. (SR har ännu inte lagt ut detta inslag på webben, så jag vet inte om jag fick till namnen korrekt här. Ska bli intressant att se om inslaget bara ”försvinner”.) Omstedt och Tjernström var i olika grad kritiska mot IPCC, Omstedt mera. Han ansåg att IPCC måste ta tag i sina misstag på allvar, Tjernström ansåg att IPCC har varit nyanserad i huvudtexterna men är mer svepande i sammanfattningen och att den är det enda som media läser (problemen kanske är medias fel?). Båda två uttalade klart att IPCC:s rapporter måste bygga på verkliga forskningsresultat och ingenting annat.

  Von Storch var mest kritisk av de tre och ville avsätta Pachauri direkt. Och få till stånd en ordentlig ordning på torpet. Han meddelade också att pressen i UK och Tyskland nu, till skillnad från tidigare, publicerar många inslag som sågar IPCC, och jag fick som totalintryck av von Storch att det för närvarande råder allvarlig baisse för IPCC:s aktier i de nämnda länderna.