Det blåser upp till strid om vindkraften i Kristianstads kommun

Kristianstadsbladet

Det blåser upp till politisk strid i Kristianstad angående vindkraften. Den 11 maj skall Kommunfullmäktige fatta beslut om en vindkraftspark vid Maltesholm på Linderödsåsen. De senaste dagarna har insändarspalterna i Kristianstadsbladet varit fulla av insändare som nästan alla är negativa till de storskaliga etableringarna i kommunen. Totalt sett har Kristianstads kommun aviserat att kommunen skall bli ”fossilfri” och att man ska bli självförsörjande på elenergi. I det värsta alternativet planerar man för att producera en TWh vindkraft inom kommungränsen vilket innebär mellan 200 – 300 vindkraftverk.

På onsdagen antog kommunstyrelsen i Kristianstad majoritetens förslag till utbyggnad av vindkraft i Maltesholm. I stora drag innebär förslaget att 23 vindkraftverk uppförs med ett avstånd om minst tusen meter till närmaste bebyggelse. Förslaget antogs med sju röster för och sex röster mot.

Kristianstadsbygdens framtid var det enda av majoritetspartierna som röstade mot förslaget. Detta eftersom man vill ha ett avstånd om minst 1500 meter mellan vindkraftverken och närmaste bebyggelse. Kristdemokraterna ställer samma krav, men kunde inte rösta i frågan eftersom partiet endast har en ersättarplats i kommunstyrelsen.

– Vi lämnade dock en protokollsanteckning till beslutet. Där säger vi nej till förslagets nuvarande utformning eftersom påverkan på såväl boende som miljö är ohållbar, säger Christina Borglund (KD).

Enligt kommunalrådet Bengt Gustafson (M) är det antagna förslaget motiverat med hänsyn till behovet av förnyelsebar energi. Ett resonemang som inte delas av Christina Borglund.

Den 11 maj skall kommunfullmäktige besluta om huruvida man skall använda det kommunala vetot mot vindkraftsparken vid Maltesholm eller inte. Jag tror att det är tydligt var vi på The Climate Scam står i den frågan.

Här är några av författarna och deras artiklar:

Nyheterna i Kristianstadsbladet

Christina Borglund gruppledare (kd)

Niels Peter Lemche

Maria Stenergard

Per Ferington, Stensma

Per von Wachenfeldt, Föreningen Bevara Linderödsåsen, Lars Tjärnvall, Huaröds Byalag

Katarina von Wachenfeldt

 Maria Lennernäs

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Natrix

  Här är en länk till en artikel som visar att Danmark och Tyskland är ett för litet område för att kompensera för vindkraftens opålitlighet. Även på ett så stort område blåser det med ungefär samma hastighet vilket gör att de inte kan försörja varandra vid brist eller sälja till varandra vid överskott på elektricitet. Danskarna kompenserar för svängningarna i produktion med hjälp av dieseldrivna generatorer.
  http://ing.dk/artikel/107960-analyse-naeppe-vindkraft-fra-tyskland-naar-det-ikke-blaeser-i-danmark

 2. Inge

  Vindkraftverk skulle kunna fungera bra som torkvindor fast det blir kanske lite överkapacitet då …

 3. anti- ecopapist

  Och vad (och varför)  skall vi betala för att vindkraftindustrin skall överleva  – 20 miljoner/dag eller är det mer.
  Vår ecofascist till miljöminister vill ju diktatoriskt stoppa kommunernas rätt att säga nej till vindkraftsutbyggnad.
  Vem har lobbat och vad får ministern i utbyte ?.
  Vem som skall betala är ju i alla fall klart – du och jag.
  Vill vi det ? Själv ser jag hellre att älvarna byggs ut – genom dammarna renas tillflödet till Östersjön – på köpet får vi ett renare hav. 

 4. Finland tar beslut om ytterligare kärnkraft i norra Finland – 3000 MW. Maria Westerstrands make Ninistö (MP i Finland)har kämpat mot detta och förlorat.  Politikerna där menar att Finland tänker fortsätta med industrin som motor för välfärden.  Ev.  elöverskott kommer att skickas västerut och pressa priserna.  Vindelen i Sverige får det svårt.

 5. ThomasJ

  Holmfrid #4: Bra nyheter! Att de kloka finländarna satsar på förnuftiga energilösningar.
  Vindelen i Sverige kommer att få det svårt, frågan gäller då hur mycket debaclet kommer att [gör!] kosta svenska elbrukare…?
  Enligt mig föreliggande uppgifter är 10 miljarder/år i underkant av verkligt… Snacka om att köra ett Land i bankrutt… !

  Mvh/TJ

 6. Scaniæ

  Vad är det som är så farligt med vindsnurror? Är ni rädda att de ska skymma solen eller är det kanske så att ni fruktar att de dödar för många fåglar alternativt att de ger ifrån sig lågfrekventa ljud som kan orsaka skador ?  Hittade ett intressant tips på VoF.se som handlade om  två filmer om just vindkraftverk… länkar här den ena och den andra.
   
  Yours sincerely
  Scaniæ