Den trånga svenska åsiktskorridoren är ett demokratiproblem

Efter det hemska terrordådet mot Charlie Hebdo finns det anledning att återkomma till hur det ser ut med yttrandefriheten i Sverige. Attentatet mot Charlie var ett direkt angrepp på yttrandefriheten och konsekvenserna kommer att bli att tidningar blir mer rädda att publicera kritik mot islam.

Charlie

Officiellt kommer man att säga att man värnar om de egna medarbetarna och det stämmer säkert i flera fall. I Sverige märks rädslan redan – Aftonbladet publicerar inga teckningar. Expressen publicerar vilket hedrar tidningen (i detta fall).

Vad har detta med klimatet att göra? Jo, i Sverige finns det i klimatfrågan en åsiktskorridor som blivit så trång att det är ett demokratiproblem. De som kallar sig toleranta är i själva verket de mest intoleranta och då mot personer som står utanför åsiktskorridoren. I Sverige står Klimatupplysningen utanför den av makten skapade åsiktskorridoren. Yttrandefriheten är inte självklar och hotas hela tiden av maktfullkomliga politiker. I realiteten är maktfullkomliga politiker ett större hot mot yttrandefriheten än terroristerna.

Korridor

Åsiktskorridoren i Sverige

När jag bodde i utlandet så blev jag förvånad hur ensidig den svenska debatten var. T.ex. en fråga som marginalskatterna var i Sverige mest en diskussion om den skulle vara 55%, 57% eller 59% , Ingen kom med förslag om 30% och gjorde man det så blev man angripen personligen och dessutom beskylld för att man ville montera ner välfärden. Sen att jag sett bättre välfärd/sjukvård utomlands där marginalskatten var betydligt lägre bortsåg de intoleranta ifrån. Det konstiga i Sverige var att jag inte ens fick föra fram min åsikt.

Svenska partier är toppstyrda. När Stasilistorna inte offentliggörs så protesterar inte en enda Alliansföreträdare, ingen på gammelmedia. Det bara rapporteras i en kort notis. En sann demokrat skulle vilja att sanningen om svenska kommunistmedlöparna under kalla kriget kom fram.  Inte en enda kulturmarxist (som har direkt tillgång till kultursidorna) har stått upp för sanningen och friheten.

Klimatfrågan har blivit politiserad av politiker som använder den till att öka sin makt och skapa en ny världsordning. Att beskatta livets gas, koldioxid, är ju perfekt skattebas. Den finns överallt. När du andas ut tillför du koldioxid till atmosfären. Den korrupta FN-organet IPCC används för att få ut propagandan. Man skapar ett imaginärt hot och vidtar åtgärder för att rädda folk från det (via skatter, inskränkningar i folks frihet…). Känns det igen?

”the whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, most of them imaginary.”

H.L. Mencken 1918

I klimatfrågan hämtar jag och de flesta här informationen från Internet och då via bloggar och utländska tidningar. Just utländska tidningar visar att det är Sverige som är extremt och då inte bara i klimatfrågan. Alla politiska partier i Sverige, möjligen med undantag av Sverigedemokraterna, har intagit samma ståndpunkt om klimatet och dess mänskliga påverkan. Åsikten är den som IPCC har fast lite mer extrem. Sverige ska vara ”bättre” och gå ”före”. Här är en propagandaartikel från ett stort Alliansparti. Den kunde lika gärna vara skriven av Miljöpartiet. Artikeln är full av floskler som ”smart konsumtion” (sju gånger!!!!).

Johan_Hultberg

”klimatfrågorna måste få ta större plats i skolan och centrala myndigheter, som Livsmedelsverket och Konsumentverket, behöver utveckla sitt kunskapsspridande arbete.”  Johan Hultberg (M)

I klartext menar politiken Johan Hultberg (M) att våra skolbarn ska indoktrineras enligt den rätta klimatläran och myndigheterna ska använda skattepengar till att uppfostra undersåtarna, förlåt folket. Vi ska också ”minska vår konsumtion av kött”. Ursäkta Johan Hultberg men du ska inte få uppfostra mig med mina skattepengar om hur mycket kött jag ska äta. Du är inte min riksdagsledamot. Påminner lite grann om löntagarfonderna där vinsterna skulle användas till att konfiskera företagen.

Genom att gammelmedia smält samman med makten så har en snäv åsiktskorridor i klimatfrågan kunnat skapas. Journalister granskar inte längre makten utan är en del av den. Några få undantag finns på Svt och bland utrikeskorrespondenter som har integritet. S.k. vetenskapsjournalister tillsätts inte om de inte har den ”rätta” rödgröna bakgrunden. Vetenskapsredaktionen på Svt är ett exempel på när makten använder ensidighet och kontroll i klimatfrågan. I Svd och DN är klimathotskeptiker portade på debattsidorna sen några år, likaså i Svt. De med rätta åsikterna som agronomen Johan Rockström har en gräddfil in till Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets ”debattsidor”. Landsortstidningar är mer objektiva och kan ta in avvikande klimatåsikter. Någon enstaka gång publicerar Expressen något klimathotskeptisk, se här.

Utomlands finns ofta flera tidningar eller TV-kanaler som framför klimathotskeptiska åsikter. Även kvalitetstidningar som Zeit publicerar egna klimathotskeptiska artiklar. I USA finns klimathotskeptiska Fox News som är största nyhetskanal, se här. Frågar man svenskar vilken den stora nyhetskanalen är i USA får man nästan alltid det felaktiga svaret CNN (som är till vänster med amerikanska mått). Att inte Fox News erbjuds som kanal av svenska distributörer är bedrövligt. Det handlar inte om kvalitet utan yttrandefrihet.

Demokratiproblemet i Sverige är att politiker avskärmar folk från sådant som stör den egna skapade bilden av världen. Folk ska tro att Sveriges väg är den rätta och att vi är ”duktiga”. De flesta andra länder struntar i Sverige och många skrattar åt ”die dummen Schweden”. Genom att ha strikt kontroll över TV/radio och inlemma massmedia i sin maktsfär har politikerna lyckats åstadkomma något som börja närma sig en demokratur.

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.” – Wilhelm Moberg

Vad beträffar klimatfrågan så gäller detta i högsta grad. Ett exempel på svenska mediers ensidighet var när mobbingen av Lennart Bengtsson förtegs. De stora internationella tidningarna hade reportage om det men från Svt och gammelmedia var det tyst, se här. Mobbingen av Lennart Bengtsson kom utanför den smala åsiktskorridoren och det förtegs.

Svenskar är helt enkelt dåliga på yttrandefrihet. Mötesstörningar, mobbing, … pga av åsikter tillhör vardagen.

Voltaire skrev: ”Jag avskyr din åsikt, men jag är beredd att offra mitt liv för din rätt att slåss för den.” 

Något för många i Sverige att ta till sig. Själv tror jag att hatet mot Sverigedemokraterna inte alls har med invandringen att göra utan att de står utanför etablissemanget och blir då ett hot. Detta hot är så starkt att Alliansen via Decemberöverenskommelsen (DÖ) skänkte bort makten till de rödgröna i fyra (troligtvis i åtta) år.

Internet har blivit maktens fiende. Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Maj-Britt Theorin förespråkade redan 1987 ett förbud mot privata innehav av parabolantenner. Sedan har vi stängningen av Sverigedemokraternas hemsidor 2006. Försök från makten att tysta kritiska röster kommer alltid finnas. Näthat, barnpornografi etc. används gärna som argument för att öka kontrollen av Internet.

Det konstiga i Sverige som låtsas vara en ”humanitär stormakt” är att de som kallar sig toleranta är de mest intoleranta. Ligger du utanför den trånga åsiktskorridoren blir du snabbt angripen personligen. Argumenten spelar ingen roll – det är personen som ska göras ned.  Läs kultursidorna i Dagens Nyheter så ser du hatet och intoleransen flöda i alla frågor. Mina erfarenheter från andra länder är att man är betydligt toleranta mot avvikande åsikter.

Utomlands ser man en indelning så att konservativa inte tror på klimathotet men de till vänster gör det. Debatt blir det i alla fall. I Australien och Kanada är de konservativa vid makten och då blir Kyotoprotokoll inte aktuella.

Till skillnad från andra miljöbloggar har Klimatupplysningen haft en tolerant syn på alarmistiska kommentatorer. Våra argument måste tåla en öppen (vetenskaplig) granskning. Sen drar en klimathotskeptisk blogg alltid till sig troll vars avsikt är att förstöra. Dock vill jag framhålla att det inte är censur att ta bort kommentarer. Varje tidning/blogg har rätt att bestämma över sitt innehåll.

Charlie Hebdo slogs för yttrandefriheten för alla och därmed även för Klimatupplysningen. Vi ska inte jämföra oss med Charlie Hebdo men i Sverige behövs de klimathotskeptiska bloggarna mer än någonsin. Just därför att vi utmanar maktens trånga åsiktskorridor i klimat- och energifrågorna. Genom att upplysa med fakta som makten inte vill att folket ska veta något om vidgar vi åsiktskorridoren och demokratin. Detta borde gammelmedia och varje journalist också kämpa för.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Tack för ditt insiktsfulla inlägg Per.
  Roland Poirier Martinsson skriver idag om åsiktskorridoren här:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/asiktskorridoren-utesluter-komplicerade-fragor_4243613.svd
  men han ”glömmer” klimatpolitiken!
  Önskar att du ville delge honom ditt inlägg och försöka få ur honom en kommentar.

 2. Lars Lundqvist

  Tack för en klargörande artikel!

 3. Lasse

  Tack för en bra betraktelse.
  Medias roll är väl inte enbart att beskriva verkligheten som den är utan också påverka den i den riktning ledningen vill se.
  Till det senare har de en ledarsida.
  Det är när övrigt material sorteras så verkligheten döljs som man kan bli frustrerad.
  Fö så är det andra frågor där verkligheten och PK bilden krockar som för närvarande engagerar!

  Som naturvetare är det lätt att se hur klimatfrågan vrids på ett oacceptabelt sätt. Hur andra frågor drivs av en elit utan verklighetskontakt är svårare att genomskåda utifrån medias rapporter. Där är det så mycket känslor och stämningar som styr. En människas handling kan påverka förlopp som är okontrollerbara. Fjärils vingslag till trots-klimatet är nog mer självstyrt!

 4. Slabadang

  Per W .. så sant!

  Svensk media handlar till 100% om att dölja vad som egentligen sker på redaktionerna. Nätet avslöjar åsiktsstyrningen och den samordnade makten och kontrollen av opinionen. Ingenting i organisationen av SVT/SR skiljer sig från hur organisationen ser ut i gamla diktaturer. Allmänheten är lika avskild från public service som i Chaucheskos Rumänien eller i Nordkorea.

  Hotet mot demokratin ligger i själva maktfördelningen över media. När makten delas med medborgarna och den ges makt att vara del av redaktionsbeslut och bestämma vem och varför folk ska sitta i TV-Sofforna så har vi demokratiserat samhällsdebatten och säkrat den för demokratin.

  Din slutsats att det är journalisterna i första hand och de etablerade partierna i andra hand som är de de största intoleranta hotet mot demokratin är fullständigt korrekt. ”Decemberuppgörelsen” är ett konkret tydligt bevis på hur långt det gått och hur föraktet och den omvända synen på vad som skall styra politiken blir blottlagd. Sverige är inte längre någon demokrati utan mer en diktatur än demokratur.

  Bredden på åsiktskorridoren beskriver omvänt storleken på det demokratiska underskottet speglat i vad som tål att debatteras och kritiskt granskas. Vi kan också enligt observationer baklänges indentifiera vilka ämnen som har det största sanna demokratiska underskottet genom att se i vilka ämnen det INTE förekommer fri debatt åsiktskontrollen är av enorm omfattning. Klimatpolitiken, Invandringspolitiken och EU-politiken är de mest uppenbara. Skall man upptäcka hur media styr opinionen så är det genom att i första hand upptäcka vad som INTE sägs och vad som INTE kritiskt granskas och inom vilka områden de avvikande rösterna INTE släpps fram.

  SVTs ”Runda Bordet” är väl ett sånt där underbart bevis på hur den svenska blandningen av Sovjetisk och Nordkoreansk ”public service” fungerar ? Alla ämnen var av karaktären ” Gigantiskt demokratiskt underskott och med extremt dåligt förankrat förtroende hos allmänheten ” och är ordnande som små gulliga isolerade tältmöten för dess politbyråiska företrädare i vart ämne.
  Kulturredaktionen försvarade sig med att de ville prova en ”ny form” … jovisst! lika ny som den sjuttioårigt gamla sovjetiska varianten av ”debatter” medan brödköerna ringlade utanför.

  Den absolut mest förbjudna och därför ickeexisterande debatten är ju varför allmänhetens förtroende för journalister är i den totala botten och i sjunkande. Varför vi skall fortsatt tillåta de vi har minst förtroende för att ansvara och förvalta den demokratiska debatten förblir en gåta. Den grundläggande demokratiska ordningsfrågan allmänheten skall ställa sig, är om det är journalisterna som skall styra den allmänna opinionen eller är det är den allmänna opinionen som skall styra journalisterna? Är det journalisterna som skall ställa villkoren för allmänheten och debatten eller är det allmänheten som skall ställa motsvarande villkor för journalisterna?

  Vi hör ofta bortförklaringen eller ursäkten att olika frågor anses ”kontroversiella”, följd frågan .. För vem då ?? uteblir alltid för vidare utredning.Grindvakterna är de som sitter på makten och de som skall avlövas sin makt och kontroll genom att de tvingas förtjäna den genom att dela den med allmänheten.

  Frustrationens fragda rinner längs hakan på SVT gatekeepers när de i vanmakt ser nätet ta alltmer av deras makt och kontroll ifrån dem utan att fråga först.Att förtala nätet blir den enda motåtgärden och den strategin är lönlös. Det räcker med att upptäcka att SVT/SR medvetet ljuger och manipulerar en enda gång för att förtroendet för alltid är borta för den redaktionen.

  Vad som växer är insikten och erfarenheten av skillnaden mellan den som förs på nätet och den som förs kontrollerad av Sveriges journalister. Allt fler inser att saker och ting inte är vad de skall se ut att vara.
  Det kommer att komma en islossning eller snarare en dammbristning till befrielse av den svenska samhällsdebatten och det är med garanti återigen INTE journalisterna som kommer att stå för den utan vara ORSAKEN till den.

 5. Ann LH

  Josh är som vanligt uppdaterad. Le Green Blob och det fria ordet i Joshs tappning i skenet av de senaste dagarna i Paris:
  http://wattsupwiththat.com/2015/01/10/portents-in-paris/
  I sammanhanget måste vi ändå uppmärksamma Norrtälje tidning, Västerbottens-Kuriren, VLT i Västerås, Nya Wermlands-Tidningen och några fler som på senare tid släppt in en hel del debattartiklar med tillhörande just debatt.
  Men åsiktskorridoren i politiken! Nu har hydran fått total makt över klimatpolitiken. Romklubbens ordförande Anders W. tillsammans med Maria Wetterstrand och Annika Helker (Svensk Vindenergis Vd) ska ta oss allt närmare målet om en ny klimatlag och naturligtvis rakt i armarna på FN. Det enda parti som visat insikter i frågan får sedan inte vara med i den parlamentariska diskussionen.
  Lord Monckton har intensifierat varningarna för målet med COP 21, han är orolig för att hydran denna gång ska lyckas, hoppet står till Kanada och Australien enligt honom.

 6. Ingvar

  Per W.
  En mycket bra beskrivning.
  Vi måste hålla ögonen vidöppna för alla typer av försök till kontroll över internet

 7. Skogsmannen

  Tack för det inlägget Per!

  Marika Formgren skrev en artikel i magasinet Neo för några månader sedan, som fick flera polletter att falla på plats.

  http://magasinetneo.se/artiklar/demokrater-for-asiktsfrihet-och-demokrater-emot/

  Vad hennes essä handlar om är egentligen en pågående omdefinition av demokratibegreppet som skall passa väl in med en åsiktskorridor (åsiktsfrihetsdemokrater kontra värdegrundsdemokrater).

  Marika Formgrens karriärval även den värd att uppmärksamma. Började som journalist men har påbörjat omskolning till ingenjör efter att ha blivit utfryst av journalistkåren, då den uppenbarligen inte tålde hennes åsikter.

  Möjligt att jag skickat länken här tidigare men den är verkligen ”on topic” här och nu, så det får väl gå en gång till i så fall.

 8. Slabadang

  Ann LH!

  För sent och för lite är det betyg jag ger även dessa tidningar. Det innebär att normen för media idag är utbrett totalitär då alla motsägelserna mot klimathotet lagat på deras redaktionsbord i många år. De är medvetna om vad de sysslar med och lever i enfalden med att vi och läsare tittare inte skall upptäcka det.
  Dammen har redan sina sprickor och det märks när vi debatterar att vi själva överskattar den makt de utövar. Nätet och diversifieringen av informationen går allt fortare och medias motreaktion är att armera betingen in till redaktionsbunkern istället för att öppna dörren.

  Du och jag är fria människor och är lngt ifrån ensamma och vi bkir fler och fler som bara skickar upp långfingret när media babblar sina konstruerade argument och konstruerade verklighetsfrånvända problembeskrivningar. Bli inte lurad av vad som sker eller snarare ser ut att ske i media. Allt fler är lika fria från propagandan som du och jag. Bara för att vi inte syns eller ges tillgång till offentlig media beskriver inte styrkerelationernas verklighet. Vi blir allt fler !

  Det är självklart ohållbart när SOM institutets undersökningar hos allmänheten 1. Visar att endast 7% av svenska folket har högt förtroende för public service resten har reducerat ned till inget förtroende alls. Att SVT tolkar detta som ett högt förtroende blir ytterligare ett bevis på hycklerierna. När Volvo frågar sina kounder om Volvo lever upp till ”Säkerhet design och miljö” så ger kunderna Volvo ett motsvarande 80% högt förtroende. När allmänheten tillfrågas om SVT lever upp till ”Saklighet Opartiskhet och Oberiende” anger endast 7 % av kunderna högt förtroende. 2. På frågan om vem och vad som styr svenska media hamnar ”Allmänheten” allra längst ner efter banker thinktanks NGOs företag annonsörer journalister och politiker. Enligt allmänheten så svarar intresset för allmänheten endast för 15% av makten och påverkan av media. Går det att få ett sämre betyg? Vi får bevis på det enorma tryck av demokratiskt underskott som ligger bakom dammluckorna. Att de som stöttar dammluckorna inte vill diskutera eller erkänna trycket är en självklarhet och enda möjligheten att fortsatt trycka emot. Dammluckorna kommer att brista det är bara en fråga om när och i vilken del.
  Vi luras lätt att tro att det inte existerar vilket är exakt vad media vill få oss att tro genom att återigen INTE diskutera eller ens erkänna problemet.

 9. Peter Stilbs

  För övrigt vågar/vill inte GRN ta upp anmälan mot ”Runda bordet”, där utvalda klimatjihadister oemotsagt fick breda ut sig – man skyller nu på bristande tid/resurser … http://klimatsans.com/grn/

 10. Slabadang

  Skogsmannen!

  Har du någonsin sett Marika i en TV-soffa? Lennart Bengtsson? Lars Bern? Någon representant från ”forum EU.debatt” ? Media i Norra Nordkorea blir tydlig!!

 11. Michael

  Bra skrivet Per! Gällande bakgrunden till att vi inte har Fox News i Sverige, se http://www.friatider.se/sr-veteran-kritisk-till-att-sverige-forbjuder-fox-news

 12. Slabadang

  Peter S!

  ”Granskningsnämnden” är som vi fått bevisat bara vara en typ kommunistisk kuliss som granskare. Det är skrämmande hur långt bygget av kulisserna i Norra Nordkorea gått. Det riktigt skrämmande är ju att flyttandet av positionerna och omdefinieringarna av alla grundläggande demokratiska friheter och rättigheter sker stegvis men i allt högre takt och med etablissemangets stöd.

 13. Ingemar Nordin

  Tack Per!,

  Bara en anmärkning. Jag har aldrig märkt att det skulle finnas journalister som vågar ge en balanserad bild av det påstådda klimathotet. Däremot har några enstaka inslag kommit i P1 morgon.

 14. #7 Skogsmannen: Intressant artikel av Marika Formgren du länkade till. Hon kom till samma slutsats som jag d v s att åsiktskorridoren är ett demokratiproblem.

 15. Ann LH

  Skabadang #8, Du skriver ”för sent och för lite”. Jag skulle nog uttrycka det som ”sent och lite”. Ser man några år tillbaka har det ändå hänt en hel del.

 16. Ingemar Nordin

  #13,

  Rättelser Jag har aldrig märkt att det vinns journalister på SvT som …

 17. Så himla bra skrivet rakt igenom.

  Och analyserna ”makes sense”.
  Har följt klimatdiskussionerna de senaste åren och fantastiskt är att ”tillrättalagda fakta” givits så stor betydelse i klimatdiskussionen medan självklarheter som vi nu börjar se i statistiken.
  Att fotosyntesen är en av de saker som måste finnas för att vi skall överleva på denna jord verkar inte riktigt ha blivit en grundbult . . .
  …. mer koldioxid skapar bättre/större skördar så kanske GMO inte ens behövs för att föda oss, vem vet?

  Men visst hisnar det då effekterna av GMO kommer fram i ljuset:

  monopol på både utsäde och konstgjorda besprutningsmedel
  en okänd inverkan på DNA för oss och våra djur
  bilaterala avtal som garanterar pengar till pengar till leverantören även om man inte köper något, briljant för lev.
  ….

  Läste i NyTeknik om en ”bok” ja egentligen ett antal sidor/blad som ska användas som filter för att rena vatten . . . jag räknade kostnaden för dessa ”filter” och kom fram till att för att rena vatten till alla som inte har rent vatten, 3 miljarder, skulle det kosta hisnande .. . …
  … 30 miljarder årligen . .. MEN vänta nu i proportion till mycket i vår statsbudget är detta ”fikapengar” i nivå med biståndet eller långt under integration och migration . . . sedan kan ju faktiskt fler länder hjälpa till också summan nästan försvinner i allas bistånd . .. rent vatten i stället för en massa sjukvård i dessa länder…..
  Någon som noterat att Pepsi, Coca-Cola et. al. försöker ”patentera”, monopolisera, vatten?
  Undras varför?

 18. Skogsmannen

  Peter S, m.fl.

  Själv har jag en del kunskapsluckor i frågan, men har inte Granskningsnämnden en fundamental ”roll” (mycket ironi i det utropstecknet) som försvara hela upplägget med SVT och tillhörande licensplikt vid innehav av TV-mottagare.

  Om inte GRN löser sina ansvarsuppgifter så krackelerar de ju själva i formell mening hela detta koncept för SVT (i formell mening understruket, vette f-n hur man gör).

 19. Michael E

  Intressant inlägg Per. Kanske lite OT men jag kom osökt att tänka på Hans Zetterbergs artikel i SvD 1987-03-19, ”När partier blir sekter”, och att den fortfarande håller aktualitet, se http://www.zetterberg.org/Press/SvD/sd870309.htm

  Fritt hämtat från den artikel;
  ”Man talar vanligen om sekter i religiösa sammanhang. Men en sekt behöver inte vara en religiös sammanslutning. Den kan vara politisk, moralisk, estetisk; den kan vara ett embryo inte bara till en kyrka utan till vilken folkrörelse som helst. Ordet ”sekt” betyder följe.

  Sekten är ett brödraskap, en enhet av likar, vilken hålls samman av en fast gemensam åskådning. Ledaren är ett språkrör för följeslagarna, inte en chef för sin stab. Sektens inre liv kan bli synnerligen tillfredsställande för medlemmarna. Här finns en myckenhet av mänsklig värme och engagemang. Här finns likasinnade. Här råder jämlikhet. Här finns ingen byråkrati.

  Sekternas stora problem är att få följeslagarna att hålla ihop. Man kan förstå sekter endast om man inser att ett av deras överskuggande behov är att hålla organisationen intakt. Detta behov nästlar sig in i nästan all sektens aktivitet, även sådan som uppenbarligen gäller annat.

  Prioriteringen av de egna organisationsproblemen innebär att man undviker att ha alltför konkreta svar på praktiska frågor. Det räcker att man är emot synd, apartheid, atombomben, vapenexporten, kärnenergin, skogsdöden etc.

  Ett detaljerat program, konstruktiva kompromisser med motståndare, allt detta skapar bara oenighet och splittring av sekten. Miljöpartiet de gröna, vår senaste sekt, bär syn för sägen.

  Många sekter blir missionerande, vill sprida sin åskådning och medlemskap till andra. Den missionerande inställningen tvingar alla och envar som vill vara kvar i gemenskapen att bekänna att man vill omvända de utomstående.

  Visst är det bra för sekten att hedningarna omvänds, missionens manifesta funktion. Men det är också bra att gemenskapen stärks, missionens latenta funktion. Det primära för en sekt är vanligen att svetsa samman rörelsen.
  ——
  Det stora inslaget av sekterism i dagens debatt är ingen skön fjäder i vår demokratis hatt. Visserligen ökar sekterismen engagemanget i frågorna. Men den gör också debatten oförsonlig, känslosam, självgod, okänslig för fakta och intolerant mot oliktänkande. ”

  Visst känns inte minst den sista meningen igen även idag, nästan 30 år sedan ursprungsartikeln skrevs?

 20. Skogsmannen

  He, he, ämnet åsiktskorridor verkar vara i ropet just nu, tas även upp i en artikel i SVD.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/asiktskorridoren-utesluter-komplicerade-fragor_4243613.svd

  Per! Det är nästan så att man kan tro att du har blivit populist på äldre dar. 🙂 🙂

 21. Skogsmannen

  Slabadang, #8!

  Det ger ändå ett ganska gott hopp om endast 7% av tillfrågade i SOM-undersökningen har högt förtroende för SVT.

  Tror f-n att SVT skriker som de gör, ytterst få verkar ju lyssna!

 22. Mycket bra Per!

  Jag upplever det som att vi rent medialt redan lever i en demokratur. Om folket verkligen köper det som rapporteras är en annan sak.

 23. Sigge

  Det är här skon klämmer. Per W skriver:
  ”I klimatfrågan hämtar jag och de flesta här informationen från Internet och då via bloggar och utländska tidningar.”
  Klimatfrågan är ju egentligen inte politisk utan vetenskaplig. Skall man få utrymme i kvalitetsmedia så räcker det inte att hämta fakta och uppgifter från bloggar. Fakta och uppgifter måste komma från forskare och forskningsinstitut som sysslar med klimatforskning. På bloggar där man hämtar uppgifter från andra bloggar så är det mycket felaktigheter som går runt. Ett exempel på en felaktighet som ofta kommer upp på den här bloggen är att klimatforskarna på 70-talet varnade för en nära förestående istid. Det är inte sant, snarare var det så att forskarna överdrev vad som händer när klimatet blir varmare.

 24. Kenneth Mikaelsson

  Tror inte Sigge har riktigt förstått det än…….

 25. Sigge #23: Du tror väl inte av DN och Svd vill ha in vetenskapliga artiklar på debattsidorna? Eller att favoriten på debattsidorna Johan Rockström sysslar med klimatvetenskap? Jag läser naturligtvis också forskningsrapporter och då även de som IPCC ignorerar. Jag har träffat de många klimathotskeptiska mycket framstående forskare. Spencer, Carter, Lindzen, Gray, Shaviv…. Och jag är tillräckligt vetenskapligt utbildad för att se allvarliga svagheter i IPCC:s rapporter. Speciellt att de icke-validerade klimatmodellerna används som prognoser vilket är förkastligt. Likaså SMHI:s regionala prognoser vilket i det närmaste är humbug.

  Du kan inte på fullt allvar mena att gammelmedia och svenska politiker försöker tala om hela vetenskapliga sanningen (av det som är känt) för oss?

 26. pekke

  Sigge.
  Nog fanns det diskussioner om en kommande istid under 70-talet.

  https://stevengoddard.wordpress.com/2013/05/21/the-1970s-ice-age-scare/

  Science News 1Mars 1975:
  https://www.sciencenews.org/sites/default/files/8983

  Notera den sjunkande temperaturen på norra halvklotet från 30-talet till 60-talet i länkarna.
  Notera även artikeln från The Windsor Star 1972, där dåvarande Prof. Hubert Lamb, dåvarande chef för CRU UEA kommenterar.
  http://news.google.com/newspapers?id=lzI_AAAAIBAJ&sjid=PlEMAAAAIBAJ&dq=climate%20expert%20new%20ice%20age%20coming%20hubert%20lamb&pg=4365%2C2786655

  Folk och media var inte lika hysteriska på den tiden plus att nyheter spreds långsammare då jämfört med i dag.

 27. #23 Sigge
  Du skriver: ”Ett exempel på en felaktighet som ofta kommer upp på den här bloggen är att klimatforskarna på 70-talet varnade för en nära förestående istid. Det är inte sant, snarare var det så att forskarna överdrev vad som händer när klimatet blir varmare.”
  Det är ditt påstående som inte är sant. Det var en propaganda, som skulle skrämma folk, fast då för en annalkande fimbulvinter. Jag minns det väl, Var bekymrad över mina barns framtid. Propagandan tystnade emellertid.
  När den senare kom upp på 90-talet, fast då med omvänt tecken, trodde jag att massmedia hade missförstått situationen. Men det blev bara värre och värre.

 28. pekke

  Eftersom min tidigare kommentar av nån anledning inväntar moderation så lägger jag in några mer länkar till Sigge om IPCC:s modeller vs. verkligheten.

  http://www.drroyspencer.com/2014/02/95-of-climate-models-agree-the-observations-must-be-wrong/

  http://clivebest.com/blog/?p=6360

 29. Guy

  Sigge, du borde kolla igenom dom här’lögnerna’:

  http://stevengoddard.wordpress.com/1970s-ice-age-scare/

 30. pekke

  Guy, jag la in den oxå, tyvärr så hamna min kommentar i moderation.

  Notera tidningslänken där dåvarande chefen för CRU UEA, Hubert Lamb kommenterar de sjunkande temperaturerna.

  http://news.google.com/newspapers?id=lzI_AAAAIBAJ&sjid=PlEMAAAAIBAJ&dq=climate%20expert%20new%20ice%20age%20coming%20hubert%20lamb&pg=4365%2C2786655

 31. Sigge

  Per Welander #25

  Att det finns brister och svagheter i forskningsrapporter är väl normalt. Att helt döma ut forskningsresultat bara för att det finns brister och svagheter leder inte utvecklingen framåt. Då skall det fortsättas forskas på områdena där svagheterna finns.

  Att klimatet blivit varmare är nog även de flesta som skriver här medvetna om. Det är inte mycket som tyder på att globala temperaturökningen skulle avstanna.

  Att kalla SMHI:s framtidsprognoser för humbug är väl ändå att ta i.
  När det idag byggs byggnader och anläggningar som beräknas ha livslängd på minst 70 år så är det väl bra att de dimensioneras för de väderförutsättningar som beräknas vara under hela husets livslängd? Vi ser ju redan idag att många tak- dagvattenanläggningar som var väl dimensionerade för 20 år sedan idag inte räcker till. Det här är ett stort problem som dykt upp för många kommuner. Den regnintensitet som räknades som ett 10-årsregn i början på 90-talet inträffar nu årligen.

  Jag tycker att Ni borda vara lika kritiska mot Spencer, Carter, Lindzen, Gray, Shaviv som Ni är mot andra klimatforskare.

 32. Kenneth Mikaelsson

  Tror Sigge förläst sig på SMHI´s sida och fått sin bekräftelse i DN….
  om inte så rekommenderar jag Sigge att söka för det.. innan det blir kroniskt..

 33. pekke

  SMHI skriver här att nederbörden har ökat de senaste åren.
  http://www.smhi.se/publikationer/extrem-nederbord-i-sverige-under-1-till-30-dygn-1900-2011-1.24660

  Men läser man rapporten som de hänvisar till så lider den av att det finns för fåtal data före 60-talet som använts, enbart c:a 60 st. före 60-talet mot över 670 st. fr.o.m. 60-talet, sedan finns det ytterligare en massa problem med hur de mätte nederbörd vid de äldre stationerna, sida 5 i pdf:n.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.23051!/Meteorologi-143-20121128.pdf

  Så riktiga och omfattande nederbördsdata har de i praktiken bara från den senare halvan av 1900-talet.

  Här är även en rapport om vind.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16896!/webbFaktablad_51.pdf

 34. Kenneth Mikaelsson

  En bra artikel:
  http://www.climatechangedispatch.com/fantasies-about-global-warming-and-other-delusions-will-fare-poorly-in-2015.html

 35. Kenneth Mikaelsson

  En bättre sak:
  http://www.climatechangedispatch.com/fantasies-about-global-warming-and-other-delusions-will-fare-poorly-in-2015.html

 36. Sigge #31: SMHI:s prognoser bygger på modeller som inte alls är validerade. Så att använda dem som prognoser är fel. Så här säger IPCC:s huvudförfattare Kevin Trenberth om regionala klimatprognoser: ”We do not have reliable or regional predictions of climate.”
  https://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/05/08/kevin-trenberth-is-correct-we-do-not-have-reliable-or-regional-predictions-of-climate/

  Lusläser man SMHI:s rapporter framgår stora osäkerheter. Regeringen har uppdragit åt länen att ta fram dessa underlag och de har i sin tur till del utförts av SMHI. Sen är det väl klokt att dimensionera för högre flöden och vattenstånd. I Stockholm har ju vattenståndet sjunkit de senaste decennierna p g a av landhöjningen.

 37. Peter Stilbs

  Sigge #31 – SMHI ägnar sig åt ren humbug i klimatsammanhang. Till enorma kostnader för samhället. Och jag vet inte varifrån Du får Dina ”ettårsregn” ifrån? Kan Du ge någon källa? Jag har aldrig sett någon statistik som säger att regnintensiteten ökat över vad man menar med ”klimattidsrymd” = 30 år

  Är det inte snarare en bortförklaring från kommunansvariga etc, som underdimensionerat avloppsnät i samband med växande samhällen, som bitvis blivit totalasfalterade, utan tillräckliga avrinningskanaler – eller tilltäppta sådana?

  Eller är Dina källor de samma som våra dagsmedias fantasier?

 38. Slabadang

  Peter S!

  Om du missat .. så finns det en publicerad artikel där man bemödat sig med att kontrollera nederbördsdata i förhållande till den regionala temperaturen. Du vet ju att SMHIs klimatmodeller utgår ifrån att det ska bli torrare där det redan är torrt och blötare där det redan är blött. Men det visar sig att i 10% av Områdena stämmer det i 10% råder det motsatta förhållandet och i övriga 80% finns inget samband alls !

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/09/new-paper-debunks-wet-gets-wetter-dry.html

  samt :

  http://wattsupwiththat.com/2014/09/15/previous-rules-of-thumb-for-climate-change-worsened-wetdry-turned-upside-down/

 39. Gunbo

  Jag ser att åsiktskorridoren här på KU är minst lika snäv som den i övriga Sverige. 😀

 40. Slabadang

  Gunbo!

  Du har hallucinationer Gunbo! Att ni inte klarar av den kvalitativa urvalsprocessen i en öppen diskussion är liksom inte vårt fel!

 41. Gunbo #39: Vad det allt du hade att tillföra? Skulle vi följa övriga Sverige skulle din kommentar ha raderats.

 42. Björn

  Sigge [31]; Alla framtidsprognoser är humbug, om de så än kommer från SMHI. Det är skillnad på att göra väderprognoser för de närmsta dagarna, mot att sia om framtida klimat och saluföra dessa prognoser. Detta är inte bara ur SMHI´s eget perspektiv, självbedrägeri, utan är även gentemot allmänheten, att betrakta som bedrägeri. Prognoser måste bygga på ständiga observationer och sådana kan inte levereras för framtiden.

 43. Ingemar Nordin

  Per,

  Jag tror att mycket av den smala åsiktskorridoren har skapats av den svenska kulturens tendens till att vilja ha konsensus om det mesta. Vi ogillar konflikter, och det kan vara skadligt för vår karriär att ha åsikter som sticker ut alltför mycket. Och då är det mycket enklare att låta bli att sätta sig in i en fråga som t.ex. klimatet.

  Jag känner flera mycket kunniga och intelligenta personer som helt enkelt vägrar att ta reda på fakta, att följa den vetenskapliga diskussionen, eller ens hypotetiskt fundera på hur det politiska läget skulle se ut om deras grundförutsättning vore fel. Det skulle bara krångla till saker och vara obekvämt på många sätt. Man vill inte veta, höra eller se. En medveten självcensur som håller oss inom de etablerade ramarna.

 44. Ingvar

  Ingemar #43

  Ett taskigt arv från ”Saltsjöbadsandan”?
  ”Konstruktiv konflikt” är kreativt.

 45. Ingemar Nordin

  Jag ser att Lars Bern är inne på liknande tankegångar om vår självcensur:

  http://antropocene.se/2015/january/vad-kan-vi-lara-fran-terroristattentatet-i-paris.html

  Kan det helt enkelt vara så att vi svenskar är oerhört kollektivistiska av oss? Inget annat land i Europa, eller Nordamerika, har så hög procent av befolkningen som oroar sig så mycket för det varma klimatet och koldioxiden som vi. Vilket är något paradoxalt kan tyckas, eftersom vi bor i ett kallt land med oerhört låga koldioxidutsläpp. Men om självcensuren och den självpåtagna blindheten i kollektivets namn är det som styr oss så kanske det inte är så underligt.

 46. Sigge

  #32 Kenneth Mikaelsson

  Argumenten på den här sidan är mest av den typ som du skrev i inlägget #32. Inte särskilt förtroendeingivande.

  #36 Per Welander.
  Det är väl bara att konstatera att de normkrav som gällde för regnflöden fram till mitten på 90-talet idag är för dåliga.

  #37 Peter Stilbs
  Boverket har ändrat underlaget för regnbelastning 2 gånger och för snölast 1 gång under de senaste 20 åren. Själv råkade jag ut för 10-årsregn, enligt normen som gällde i början på 90-talet, 2 ggr i somras. Den 18 juli och i mitten på augusti. Jag var i kontakt med kommunen och fick veta läget och när området jag bor i ska kompletteras med mer dagvattenledningar. Själv är jag civilingenjör, elkraft så det är inte mitt område med nederbörd och avvattningssystem. Rent allmänt tycker jag att det varit mer översvämningar de senaste 10 åren jämfört med på 90-talet när jag flyttade in i min villa.

 47. Peter Stilbs

  Sigge #46 – som du själv skriver kom Dina uppgifter om extremregn från en kommungubbe, som vill lägga skulden på något annat – det passar ju så bra med ”klimatförändringar” – det ligger i tiden, och ger ett sken av ”miljöengagemang” istället för inkompetens eller lathet eller ”pengabrist”.

  Jag har letat efter några rapporter jag tidigare hänvisat till hår på KU – de var från SMHI och gällde regn- och vindmönster i Sverige under 100 år – det fanns överhuvudtaget ingen trend att utläsa vad gällde dessa två manifestationer av ”extremväder”. Tyvärr kunde jag inte hitta dem i går kväll. Ska försöka igen i dag.

  Och givetvis finns det liknande studier i andra länder eller större områden – ingenstans finner man några tecken på ökade sannolikheter för ”extremväder”

 48. Helge

  Demokratur ja, men också ett steg mot fascistiskt styre. En elit styr med representanter från olika särintressen gör upp om politiken utan insyn. Riksdagen har blivit ett rundningsmärke, regeringen är i första hand en PR-byrå.

 49. Peter Stilbs

  Sigge #46 – jag hittade till slut vad jag sökte

  Vatten: http://www.smhi.se/publikationer/regional-analys-av-klimat-vattentillgang-och-hoga-floden-1.1681

  Vind: http://www.smhi.se/publikationer/sveriges-vindklimat-1901-2008-analys-av-trend-i-geostrofisk-vind-1.7845

  och

  http://www.smhi.se/publikationer/vind-och-storm-i-sverige-1901-2010-1.16897

 50. Salasso

  Hur man lyckats baxa in dessa fula, anskrämliga, gigantiska och fullständigt meningslösa och naturförstörande vindkraftsmonster in i den extremt trånga åsiktskorridoren är en gåta!

 51. Iven

  Salasso#50:
  Dessutom har ”Ärzte fur Immissionsschutz” (AEFIS) i Tyskland konstaterat hälsorisker för befolkningen vid utbyggnaden av S.k. Förnyelsebar energi, t.ex. vindkraft:
  Stress, sömnstörning, hjärtbesvär, prestationsnedsättning, koncentrations-svårigheter m.m.
  Enligt AEFIS ”positionspapper gällande hälsorisker”, bl.a. på grund av infraljud från vindkraft-turbiner.

 52. Ingemar Nordin

  Den statliga hjärntvätt som svenska folket utsätts för legitimeras utifrån att det måste finnas en ”demokratisk värdegrund”. Detta är bara en omskrivning som i praktiken innebär att vi alla skall ha ungefär samma åsikt. Det är förstås ett gravt missförstånd om både vad demokrati är och om vad verklig åsiktsfrihet och tolerans innebär.

  Som bekant har vi ju diverse hjärntvättade troende här inne på bloggen, varav en del hamnat i det robotliknande stadiet där de bara förmår att upprepa samma fraser om och om igen. Vi känner igen det från public service och politiken. Det intellektuella innehållet är noll.

  Frågan är: Hur väcker man upp zombierna som leder landet? Hur skall vi kunna återkalla media till en mer intellektuellt krävande uppgift att gräva efter fakta och tänka självständigt? Hur skapar man en öppen och fruktbar diskussion?

 53. Thomas P

  Ingemar #52 ” Detta är bara en omskrivning som i praktiken innebär att vi alla skall ha ungefär samma åsikt”

  Själv tycker jag ”De maktfullkomliga har tjänat på att splittra oss i grupperingar och därtill injicera hat emellan oss” i ett inlägg nyligen var en bra omskrivning för samma sak. Den som avviker går i ”de maktfullkomligas” ledband, vilket för all del du också är inne på med ditt tal om hjärntvättade. Målet är att försöka utdefiniera alla som inte följer den rätta tron.

 54. Ingemar Nordin

  Thomas P #53,

  Att tolerera andras åsikter är inte detsamma som att ”injicera hat”. Själv är jag för en total åsikts- och yttrandefrihet (det finns undantag som är välkända, typ huruvida det är OK att ropa ”elden är lös” i en packad teatersalong och på så sätt skapa panik, eller då man deltar i brott genom att planlägga ett bankrån som man låter andra utföra). Vi kan tycka att det är olämpligt, socialt stötande, politiskt inkorrekt etc, men du har din fulla RÄTT (utan laglig påföljd) att häda eller att göra så att grupper känner sig kränkta. Punkt.

  Självklart skall nazister, homofober, islamofober, pedofiler, nekrofiler, kommunister och gröna klimatfanatiker få lov att yttra sig utan att det blir rättsliga påföljder. Att inskränka yttrandefriheten är det dummaste man kan göra för att ”försvara” demokratin. Yttrandefriheten är en DEL av demokratin. Men det finns som bekant odemokratiska krafter som anser att sådana som ”förnekar klimatet” skall ställas inför krigsrätt och avrättas.

 55. Thomas P

  Ingemar #54 Du har precis den yttrandefrihet du talar om. Du får förneka AGW precis hur mycket du vill.

 56. björn2

  Alla partier var väl ense om att hemligstämplat tsunamibanden i…,var det 70 år?

  4 % Spärren i riksdagen tjänar som enda syfte att göra röster på nya partier bortkastade, att hindra verkliga representanter för folkviljan att nå inflytande i riksdagen.
  Public Service har som funktion att tränga undan oberoende medier uppstickare. Sverige är fantastiskt odemokratiskt. Och genomsnittssvensken är för dum för att bry sig. Försök få 100 på ett iq-test eller 1.0 på högskoleprovet så får ni se vad jag menar. Vi som är vakna och medvetna är en pytteliten intellektuell elit. Jag önskar vi var de normala medelmåttorna men tyvärr är majoriteten mycket svagt begåvade lättlurade undersåtar som tycker om att bli behandlade som omyndiga barn av staten. Frihet skrämmer de flesta.

 57. Peter Grafström

  Attentatet i Paris var en falsk flagg attack med avsikt att skapa splittring och sannolikt för att straffa Frankrike för erkännandet av Palestina, och för att Frankrike talat om att gå ur Nato och om att slopa sanktionerna mot Ryssland. Starkt misstänkta: den sedvanliga trojkan Usa/Nato och Israel.
  Isis och samtliga andra extremister är understödda av Usa och detta framgår av många källor både msm och alternativa.
  De aktuella teroristerna var kända och övervakade och hindrades inte enligt känt mönster från tidigare falsk flagg incidenter.

 58. Thomas P

  Peter #56 har också sin yttrandefrihet 🙂

 59. Ingemar Nordin

  Thomas,

  Jo, men i praktiken så åstadkommer den smala åsiktskorridoren att yttrandefriheten inte kan utövas i sin fulla kapacitet. Vilket i sin tur ibland ger legitimitet åt sådana som på egen hand och med våld vill inskränka den.

 60. Bengt Abelsson

  Ingen ökad regnintensitet enligt SMHI:
  Regnintensitet i Sverige – en klimatologisk analys VA-Forsk 2006-26
  Bengt Dahlström SMHI

  ”Någon ledning i hur mycket exempelvis
  dimensionerande intensitet för 5 minuters varaktighet påverkas i södra Sverige under de kommande
  decennierna går ej att utläsa ur befintlig forskning.”

  ”Klimatförändring.
  Det är sannolikt, att en omställning av regnintensitetsklimatet pågår.
  Förståelsen av vad som händer i kvantitativa termer
  är ännu oklar, vad gäller nederbördsintensitet.”

 61. Daniel Wiklund

  Och du Thomas P har genom din närvaro här på bloggen visat att yttrandefriheten verkligen blommar här på SI.

 62. Bengt Abelsson

  Länk till # 60
  http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-26.pdf

 63. Thomas P

  Ingemar #59 ”Jo, men i praktiken så åstadkommer den smala åsiktskorridoren att yttrandefriheten inte kan utövas i sin fulla kapacitet. ”

  Och vad menar du egentligen med det? Att du inte får in så många debattartiklar i den för dig så förhatliga pressen som du skulle vilja?

 64. Mats G

  Hur kan det självklara inte vara självklart?

  Man måste alltid försvara demokratin, heter det. För mig har det alltid obegripligt för demokrati är så självklar i min världsbild. Nu inser jag att det ligger mycket i det. Det gäller egentligen alla våra fri och rättigheter. Rättigheter som vi fått kämpa oss till. Det har inte varit gratis. Nu, som jag, bryr man sig inte eller tar det för givet. Häri ligger faran. De kan vara borta snabbare än man anar. När man väl förlorar någon av dessa rättigheter eller bara ger bort den så är det kämpigt att få de tillbaka.

  Men om man inte är totalt naiv eller har en hemlig agenda så går det inte att missa att vi blir mer och mer begränsade och beskurna. Att hävda motsatsen kräver en oerhörd tondövhet av det som händer i samhället.

  Om vi nu tar klimathotet så är det förstås inte bara att man är aggreverad av att inte få sina alster publicerade i allehanda dagstidningar. Det handlar om att se hur det offentliga samtalet är styrt.

  Det värsta är att det kommer dragandes med osanningar. Just när det gäller klimatet och integration s¨är det enormt frustrerande att rätt information inte klarar av att sippra fram till ytan. Anledningen är att det kan få stora konsekvenser för samhället. Min bedömning och starka åsikt att så är fallet.

  DÄRFÖR behövs en verklig oberoende press. Inte en som dansar efter maktens pipor.

  Its Danse Macabre all over again.

 65. Peter Grafström

  #64 Mats G
  Instämmer, men jag tror problemet är att vi i väst sen länge har en parasiterande roll relativt majoriteten av världens befolkning sammanhängande med Usas makt. Om vårt etablissemang släppte fram en öppen debatt skulle det även ha en underminerande effekt på våra rent materiella intressen förutom att den västliga finansoligarkin kanske vidtar repressalier.
  Som medborgare får man sällan reda på vilka grindvakter i bakgrunden som håller pli på mediaaktörer och framförallt deras tillsättande. Men de finns där utan tvivel och ingår sannolikt i anglosaxiskt dominerade nätverk. Anglosaxarnas dominans bygger mycket på att subtilt fostra fram konsensus som inte verkar påtvingad utan tycks naturlig även om det i verkligenheten handlar om en Orwellskt förljugen propagandakuliss.
  De anglosaxiska historiker som belyst detta är marginaliserade och utfrysta analogt med det förtryck som anglosaxarna ansåg föreligga under kommunismen oavsett hur objektiv den bilden var.

 66. Ingemar Nordin

  Peter Grafström #65,

  Du gör dig förespråkare för en omvänd logik. Eller menar du på fullt allvar att åsiktskulturen inte tillåter kritik av USA och den ”anglosaxiska” kulturen?

  Det är ju kritik av dessa saker som just ingår i medias smala åsiktskorridor. De där grindvakterna som du talar om gör tydligen ett dåligt jobb när det gäller att förhindra kritik av västerlandets ”parasiterande” och övergrepp. Åsiktsmonopolisterna i radio och TV har ju knappast sysslat med annat än att tala om hur onda och dåliga vi är.

 67. Rosenhane

  Bra inlägg av AM Corazza Bildt angående GMO i Brännpunkt och för en gångs skull med påslagen kommenteringsfunktion:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-bor-vi-tillata-att-gmo-anvands_4251795.svd

 68. Peter Grafström

  #66 Ingemar Nordin
  Du säger att grindvakterna gör ett dåligt jobb utan att förtydliga vad du syftar på. Men som du formulerar frågan inser jag att du överhuvud inte verkar medveten om den gigantiska lögn som den officiella verklighetsbeskrivningen utgör. Jag syftar tex på att anglosaxarna enligt egna experter (marginaliserade utfrusna men med tungt vägande dokumention) orsakat världskrig och revolutioner som officiellt skylls på andra. Ingen av dessa källor tas upp av msm vare sig i svenska program eller i de mycket frekventa sk historiska dokumentärer som britterna har privilegiet att ständigt och oemotsagt får mata oss med. Britterna utnyttjar detta för att ständigt beljuga sina konkurrenter.
  Har du sett någon dokumentär på TV som berättar om att Marx var i en stark beroendeställning gentemot den brittiska eliten?
  Har du sett någon seriös skildring som berättar om hur västvärldens bankirer betalade bolshevikrevolutionen och hur Lenin betalade tillbaka genom att upplåta offshoreindustrier inne i Sovjet och Trotsky genom att köpa tusen lokomotiv till överpris via Sverige?
  De flesta har aldrig hört talas om detta. Även om vänstern och högern har sympatierna på olika sidor så har de i stort samsyn om den genomfalska historieskrivningen.
  George Soros räds inte för att kalla sig bolshevik.
  Vidare det sk kriget mot terror. Som Golda Meir sade: det finns inga muslimska terrorister. Oavsett vad hon egentligen lade in i det så stämmer det in på samtliga kända terroristhändelser att västvärldens underrättelsetjänster är inblandade. Den sista i Paris är inget undantag. Men msm serverar den officiella versionen. När underrättelsetjänster har haft terroristerna under uppsikt och trots det låtit dem slå till så tolkas det som att de behöver mer resurser och mer långtgående befogenheter – aldrig som bevis på att de i själva verket stödde terrorn. Operation gladio tror jag att allmänheten vet lite om, Natos falskflagg bravader för att ge vänstern skulden. När de har program om IS så nämner de säkert saudisk finansiering eller kanske turkiskt stöd – men att Us/Uk kontrollerar samtliga existerande terroristarmeer och att dessa är till för att krossa samtliga det anglosaxiska imperiets konkurrenter förklaras aldrig.
  Och att britterna sen århundraden varit huvudorsaken till religiösa och sekteristiska konflikter nämns heller aldrig.
  Man förklarar aldrig fenomenet fractional reserve banking dvs att bankerna skapar pengar ur intet och vilket oövervinnerligt privilegium detta är i händerna på privata karteller. Därför förekommer det ingen debatt om fördelen med allmännyttiga banker. Typiskt är att det finns en bästsäljarförfattare som Ellen Brown som tar upp ämnet men på ett oseriöst sätt så det inte är något hot mot etablissemanget eftersom hon i grunden rekommenderar att trycka pengar för att betala utgifter dvs precis som sker nu pga att Usa kan använda sin militära övermakt. En seriös debatt om allmännyttiga banker som allvarligt skulle hota de privata bankkartellerna förekommer inte. Det är ganska typiskt att när Stefan Ingves faktiskt tog upp ett konkret exempel skedde det inför en krets av företagare. Exemplet var att när en bank lånar ut 1miljon till villaägare, behöver banken själv inte ha mer än 2800kr och det först efter två år.
  Jag antar att det var medräknat att banken får in räntan på miljonen(som skapats ur intet genom knapptryckningar)
  Detta är inte allmänt känt. Allmänheten tror att man måste ha de pengar man lånar ut mot ränta.
  Listan är lång men grindvakterna gör ett mycket helgjutet jobb.
  Viktiga fakta som angår alla tigs ihjäl. Det som tas upp är ofta sånt som Trotsky gillade – skit i traditioner – bekämpa familjen – nationen etc.
  De neokonservativa krigshetsarna i Usa karakteriseras ibland som Trotskister.
  De har intresse av att upplösa självständiga nationalstater. Usas användning av terror i Afrika med Boko Haram mfl är till för att splittra upp tex oljeländer i så små delar att de inte var för sig har någon chans mot oljebolagen.
  Det du säger om att de kallar västvärlden för ond handlar ofta bara om att ytterligare stödja de neokonservativas kaosagenda. Multikulturalism är till för att tömma MÖ på folk och öka splittringen i Europa så att vi går under i kaos. Det är vad Usas ’Trotskistiska’ maktelit är ute efter. Vi och dom är inte på samma sida.

 69. lasse g

  The coming Ice age YouTube
  TV program från 70-talet, inget seriöst vetenskapsprogram men där är ett antal inslag med dåtidens klimatforskare. Något liknande dagens klimatalarmism fanns inte då men programmakarna har knappast hittat på ur tomma intet när de fångat denna trend hos klimatforskare då.