Den seglivade myten om de 97% klimatforskarna

Politiker och gammelmedia säger ofta att 97% av forskarna säger att det pågår en farlig global uppvärmning orsakad av mänskliga koldioxidutsläpp. Men detta är inte sant. Vi har haft detta med bluffen om 97% uppe tidigare på Klimatupplysningen men många nya läsare har tillkommit så här kommer en uppdatering. Jag börjar med min egen sammanfattning:

Det finns inga vetenskapliga bevis eller seriösa undersökningar om konsensus bland klimatforskarna eller att 97% av forskarna tror på en farlig global uppvärmning orsakad av antropogena utsläpp. De undersökningar som gjorts som visar 97% har varit behäftade med mycket allvarliga fel.

Först kan vi se att 97% bluffen används fortfarande.

John_Kerry

USA:s utrikesminister John Kerry varnade 2014 studenterna på Boston Collage för de fruktansvärda konsekvenserna av klimatförändringarna, 97% av världens forskare säger att det är brådskande.

Obama har twittrat: 97% av forskarna är överens #klimatförändringarna är verkliga, gjorda av människor och farliga (”Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous.) Även NASA talar om 97% av forskarna.

ISIS

Obama har också sagt att ”det största existentiella hotet mot mänskligheten är klimatförändringarna”. Presidentkandidaten Donald Trump kallade Obamas uttalande ”en av de dummaste påståendena han någonsin hört i politiken”.

Stefan_Löfven

Det fick Stefan Löfven att ge sig in i debatten (syftande på Trump) :  ”Lyckligtvis blir den typen av inlägg som ignorerar vetenskapen allt ovanligare. President Obama har naturligtvis helt rätt i sin analys av den globala uppvärmningen som det största hotet mot USA och världen på lång sikt”.

Jag frågar mig vad Löfven förstår om naturvetenskap. Han säger ju att han är naiv och det stämmer verkligen i detta fall.

Tillbaka till de 97% konsensus och var de härstammar ifrån. Fyra olika undersökningar har påstått konsensus eller 97%. Vi ska titta på alla fyra.

2004 publicerade Naomi Oreskes, en historiker, en artikel i tidningen Science. Hon påstod att hon undersökt sammanfattningen på 928 artiklar från ISI Web of Science mellan 1993 och 2003. Hon sade sig ha funnit att 75% stödde åsikten att mänskliga aktiviteter är ansvariga för huvuddelen av uppvärmningen de senaste 50 åren och ingen artikel sa emot.

Men Oreskes definition av konsensus var ”man-made” men tog bort ordet ”dangerous”. I stort sett alla klimathotsskeptiker säger att koldioxidutsläpp höjer temperaturen men inte mycket. Kända vetenskapsmän som är klimathotsskeptiker som Richard Lindzen, John Christy, Sherwood Idso and Patrick Michaels exkluderades. En studie publicerad i Nature har också visat att sammanfattningen (”Abstract”) ibland säger saker som inte står i studien. Man vill väl blidka de som gör granskningen (”peer review”).

Så Oreskes undersökning kan vi avfärda. Den visar inte på något konsensus. Den är också för gammal för att säga något om läget bland forskarna idag. Nya fakta finns som att globala temperaturen inte ökat på 18 år och klimatmodellerna som visar helt fel jämfört med verkliga data.

2009 var en annan undersökning var publicerad i  ”Eos, Transactions American Geophysical Union” och skriven av Maggie Zimmerman, en student vid University of Illinois, och hennes lärare Peter Doran. Den rapporterade resultatet från en två-frågors online undersökning av utvalda forskare. Zimmerman och Doran påstod av ”97% av forskarna var ense” att globala temperaturen hade ökat och att mänskliga aktiviteter var en avgörande faktor.

Undersökningen visar inte något intressant. De flesta som är skeptiska till en katastrofal global uppvärmning skulle svara ja på båda frågorna. Det intressanta är inte om det blir någon uppvärmning utan hur mycket. Undersökningen hade uteslutit solforskare, fysiker, meteorologer och astronomer som är de som bäst kan förväntas känna till naturliga orsaker till klimatförändringar.

97% siffran i undersökningen kom från 79 av 3146 som svarade. Inte godtagbart, inga slutsatser om konsensus kan dras och undersökningen kan avfärdas.

2010 använde William R. Love Anderegg, student vid Stanford University, Google Scholar för att identifiera åsikterna för de mest aktiva skribenterna om klimatförändringar. Slutsatserna publicerades i  Proceedings of the National Academies of Sciences. Anderegg fann att 97% till 98% av de 200 mest aktiva skribenterna i ämnet klimatförändringar tror att ”antropogena växthusgaser har varit ansvarig för det mesta av uppvärmningen”. Det fanns ingen om hur farlig uppvärmningen kan bli i framtiden och 200 forskare av tusental som bidragit till vetenskapliga debatten är inget konsensus.

2013 så granskade John Cook, en bloggare från Australien, och några av hans vänner sammanfattningarna från peer-reviewed artiklar publicerade från 1991 till 2011. Mr. Cook rapporterade att 97% av de som hade en åsikt explicit eller implicit säger att mänskliga aktiviteter är ansvariga för större delen av uppvärmningen. Studien publicerades i Environmental Research Letters.

Studien från Cook fick mycket hård kritik från många håll, se här.  ”Bara 41 artiklar—0.3 procent av alla 11,944 sammanfattningarna eller 1.0 procent av de 4014 som uttryckte en åsikt och inte 97.1 procent —hade funnits stödja påståendet att mänskliga aktiviteter orsakar det mesta av nuvarande uppvärmning.

Richard Tol visade att undersökning av Cook inte alls var att lita på, se här.

IPCC då – 2500 forskare kan väl inte ha fel!? Nu är det så att IPCC inte bedriver någon egen forskning alls. Bland de 2500 finns byråkrater, politruker och forskare. De som arbetar med IPCC:s rapporter är politiskt utvalda. De kapitel som handlar om orsakerna till globala uppvärmningen är bara en handfull av de 2500. Klimathotsskeptiska forskare har blivit utfrusna eller vill inte delta i klimatbluffen, t. ex. Lindzen, Landsea, Pielke sr., Reiter. Så IPCC visar ingenting alls om konsensus.

NIPCC ( Nongovernmental International Panel on Climate Change ) har producerat rapporter som motsäger många men inte alla IPCC:s påstående. Den senaste Summary for Policymakers hittar du här. Många duktiga forskare har bidragit till NIPCC:s senaste rapport. Här hittar du den fullständiga rapporten. I går hade NIPCC ett klimatmöte i Paris. Du kan se en Live-inspelning av mötet nedan men varning – det är långt möte på sju timmar. Jag har inte sett hela själv. Flera forskare som jag tidigare träffat talar, bl.a Bob Carter som även talat för svenska riksdagsmän (start ca 1 tim 45 min). Patrick Moore, grundaren av Greenpeace, är också med (start ca 4 tim 01 min).

 

Det finns naturligtvis undersökningar som talar emot konsensus och 97%. Petition Project från 2009 listar över 31000 naturvetare med akademisk examen varav mer än 9000 med doktorsgrad (PhD) som säger att det inte finns vetenskapliga bevis för att mänskliga aktiviteter skulle orsaka någon farlig uppvärmning. ”there is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate.”

Själv anser jag att denna undersökning inte ger svaret på frågan om vad forskarna anser om hur mycket globala uppvärmningen kommer att bli p g a mänskliga växthusgasutsläpp.

judith_curry3

Det finns också forskare som har bytt åsikt när nya fakta kommit fram. Professor Judith Curry är numera klimathotsskeptiker och driver sin utmärkta websajt Climate Etc. Hon har också nyligen vittnat i senaten i USA. Hon säger att hon står upp för vetenskapen ”I’m doing what I do to stand up for science and to do the right thing.” Demokratiska klimathotande politiker är rasande då en vetenskaplig auktoritet som Curry säger en åsikt som motsäger klimatbluffen. Republikaner i USA är ofta klimathotsskeptiker. Inte som i Sverige där alla partier  i sjuklövern tävlar i att ta oss tillbaka till fattigdom med ett ”fossilfritt Sverige”.

Gammelmedia i Sverige kör naturligtvis hårt med myten om 97% och konsensus. Det ingår i deras kampanj för klimatbluffen. Utomlands kan klimathotsskeptiska artiklar publiceras, se nedan. I Sverige har gammelmedia bannlyst alla klimathotsskeptiker, några landsortstidningar undantagna. Sveriges Television, Svd och Dagens Nyheter ljuger numera hejdlöst i klimatfrågan. De berättar sagor långt från verkligheten.

johan_rockstrom

Johan Rockström, agronom, är gammelmedias ”klimatexpert”. Där får han fritt berätta sina sagor. Rockström har aldrig klimatforskat utan är expert inom lantbruksvetenskap. Att inga riktiga klimatexperter får komma till tals beror på att gammelmedia vill framhålla den politiskt korrekta förvrängda synen på klimatet.

Min tanke är också om gammelmedia ljuger hejdlöst i klimatfrågan (som jag är insatt i), vilka andra frågor ljuger man om?

Referens: WSJ

Tidigare artiklar på Klimatupplysningen om 97% myten: här, här, här, här.

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Eftersom Richard Tol citeras som om hans kritik var relevant kan vi se vad han tycker:
  ”The consensus is of course in the high nineties. No one ever said it was not. We don’t need Cook’s survey to tell us that.
  Cook’s paper tries to put a precise number on something everyone knows. They failed. Their number is not very precise.”

  ”The literature has been overwhelming pro-AGW for 20 years or more. The people who I know that disagree with the consensus are well aware that they are a tiny minority.”

  https://andthentheresphysics.wordpress.com/2013/06/10/richard-tols-fourth-draft/#comment-822

 2. Thomas P #1: Som vanligt försöker du blanda ihop korten. Richard Tol dömde helt ut metoderna i Cooks studie. Metoderna var undermåliga med många allvarliga fel. Vad Richard Tol tror ”privat” (publicerat som två kommentarer i en blogg) om hur forskarna står i frågan är en annan sak. Vad han tror om forskare tror gör inte undersökning mer korrekt. Tol skrev också i papperet (ej som kommentar): ”A claim of consensus serves a political purpose, rather than a scientific one.”

 3. Lasse

  97% är en signal som får mig att sluta tro på den som hävdar det. Vetenskapen är sällan så enkel att alla kan vara överens. Se bara här på denna sida. Trots att vi är skeptiker så finns det en bred variation. Hade det varit självklart att CO2 är ett hot för vår framtid så hade det varit tristare att hänga här!

  Judith Curry kommer idag att vittna i senaten:
  http://www.commerce.senate.gov/public/index.cfm/2015/12/data-or-dogma-promoting-open-inquiry-in-the-debate-over-the-magnitude-of-human-impact-on-earth-s-climate

 4. Lennart Bengtsson

  Några kommentarer

  1. Det finns ingen seriös fysiker som ifrågasätter att det finns en växthuseffekt lisor att denna kommer att förstärkas om växthusgaserna ökar. ( Här kan man öka 97% till 100% om man så önskar)

  2. Hur stor den globala uppvärmningen blir kan inte i dag bestämmas. Spannet är så brett att det täcker allt från en obetydlig uppvärmning ( ca +1°C) till en allvarlig (ca +4°C) ( under antagande av fortsatta utsläpp under detta sekel) ( Här antar jag att minst 50%, kanske tom 97%, ställer sig bakom IPCC , som inte ens angivit ett mest troligt värde)

  3. Observationer hittills indikerar att uppvärmningen ligger i det lägre intervallet men ingen kan hävda med säkerhet att detta kommer att fortsätta. ( Detta är ett empiriskt faktum och borde stödjas av 97%)

  4. För det lokala klimatet dominerar naturliga kaotiska( oförutsägbara) processer ( Detta stöds av aktuell vetenskap och stöds sannolikt av minst 50% men säkert inte av 97%)

  5. Ökat extremt väder ( stormar etc) har enligt meteorologiska mätningar inte hittills kunnat påvisas ( med detta stöds inte av lekmän ty de har fått för sig något annat via den bekanta ”magkänslan”. Det stöds dock sannolikt av sakkunniga meteorologer åtminstone med mer än 50% men säkert mindre än 97%)

 5. Staffan Algotson

  OT
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3951650.ece
  Solpanelsföretag med problem. Konkurshotad, 9 miljarder i skulder.

 6. Staffan Algotson

  9 miljarder euro skall det vara

 7. Lennart Bengtsson #4: Som du säger i din punkt 1: I stort sett alla forskare (även klimathotsskeptiker) tror på att växthuseffekten finns. Det gjorde Zimmermans studie från 2009 meningslös. Frågorna var tokigt ställda. Det ger inte svar på den viktiga frågan – hur mycket kommer globala temperaturen att öka? Verkliga data pekar på IPCC:s nedre gräns av 1.5 – 4.5 grader men även här behöver vi längre tidsserier och mer kunskap om naturliga processer för att bli säkrare.

 8. Sören G

  Av ren självbevarelsedrift tvingas många forskare hålla med om att ökad koldioxidhalt kan leda till allvarliga klimatförändringar. I annat fall riskerar de att bli av med forskningsanslag eller bli avskedade. IPCC:s uppdrag var ju inte att forska om klimatet, utan om att samla in forskningsrapporter om människans utsläpp av växthusgaser. – IPCC bedriver alltså ingen egen forskning. Men IPCC:s vetenskapliga del innehåller inte heller de stora överdrifter som förekommer i media. Det är journalister och politiker som bär det stora ansvaret för att fakta undertrycks och som får konsekvensen att man prioriterar helt fel vad gäller världens problem.

 9. LBt

  Forskarvärlden är överens om, och har varit så i ca 20 år, att vi påverkar klimatet genom vår fossila förbränning. Man är också i breda lager överens om att inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Även skeptiker omfattas av denna åsikt. Hur skulle de kunna utesluta detta?

  Eftersom problemet finns bortom vår tid men kräver för att få betydelse åtgärder från nu har forskarvärlden satt upp en 2-gradersgräns som målsättning, denna måste vi försöka undvika i global uppvärmning. Därmed finns något att fortsättningsvis sträva mot som ger kommande beslutsfattare möjligheten att skärpa eller mildra de åtgärdsprogram man beslutar om.

  Mycket bra, det skall ställas mot dem som vill vänta och låta dem bortom vår egen tid själva uppleva om katastrofen infinner sig eller ej. Det är väl inte skeptiker man bör kalla sig om man har denna inställning för då är det väl rimligtvis något man anser sig veta om denna avlägsna framtid. Visserligen något man inte kan veta men ändå.

 10. Lasse

  #4 Lennart B
  Alltid lika klargörande.
  Men jag har en fråga: Hur mycket av uppvärmningen från CO2 tror du att vi redan ser?
  Är det 1 grad (som temperaturen sägs ökat med sen 1900) eller 0,3-0,5 grader(som IPCC påstår senast)?

 11. Staffan Algotson

  http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2920681-mer-an-ett-klimatavtal-behovs
  Kors i taket! Det verkar som om GP skribenten har skådat ljuset. Han kopplar ihop en stigande välfärd med fossila bränslen, och han tycks vara medveten om att subventioner till div. energisystem ej löser några problem, och han är också medveten om att förhandlingarna i Paris egentligen är meningslösa.

  Han uttrycker sig ganska försiktigt. Men ändå!!

 12. Sören G

  #11 Staffan Algotson
  Skribenten blandar ihop grader C och %. 2 % av 300 K är 6 C.

 13. LBt #9: 2 graders målet är inte vetenskaplig utan politiskt propaganda. IPCC säger ju själva att temperaturökningen inte går att bestämma utan anger ett brett intervall. Skilj på vetenskap och politik. För övrigt kanske en tre grader varmare värld skulle vara en bättre värld.

 14. Sören F

  Jag bedömer att konsensus kring det relevanta, bland de relevanta, är kring 2/3 (dvs, inte konsensus väl), om än med betydande osäkerhetsmarginal. Det har gjorts vissa studier och jag har återöppnat en tråd om det hela på klimadebat.dk med start här: http://www.klimadebat.dk/forum/saadan-goer-man-97-forskere-enige-i-agw–d15-e2357.php#post_47172 – de 97 % har nu gått till historien. Tillsammans med SPMens 95 % bildar man två klimatrörelsens framträdande herkulespelare de senaste två åren, som fler därmed behöver känna till och förhålla sig till, ingen mera lekplats nu.

 15. Thomas P

  Per #2 ”Richard Tol dömde helt ut metoderna i Cooks studie. Metoderna var undermåliga med många allvarliga fel. Vad Richard Tol tror ”privat” (publicerat som två kommentarer i en blogg) om hur forskarna står i frågan är en annan sak. ”

  Den kritik Tol publicerade fick i sin tur kritik från författarna till originalartikel, och om du inte tror på privata bloggar (trots att du själv länkar till en bloggpost av Tol som källa!) så skrev Tol så här i sin publicerade artikel ”Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the literature: A re-analysis”:
  ”There is no doubt in my mind that the literature on climate change overwhelmingly supports the hypothesis that climate change is caused by humans”.
  Man kan kritisera exakt urval av artiklar osv men slutsatsen blir i stort sett densamma i vilket fall som helst, man kommer till 90+%

  Det är sådana resultat man får om man inte som du drar till med NIPCC där en liten grupp herrar valde sig själva just för att de hör till de få med avvikande uppfattningar eller det parodiska ”petition project” där man bara samlar namnunderskrifter.

 16. @Thomas P
  Du går in på detaljer och skippar den stora bilden (som vanligt när du inte gillar den).

  Kan du hålla med om att det Obama (m.fl) säger är osanning?
  ”Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous.”

 17. Sören F

  Thomas P, refererar du till eller använder Cook et al. -13, ska jag lägga till dig på användarlistan?

 18. Gustav

  Staffan, #5
  Ja 9 mdr € i skulder var det fråga om ja. & mdr SEK har exportkreditnämnden lånat ut! Men för i h-vete! Om inte detta får huvuden att rulla så vet jag inte vad…

 19. Daniel Wiklund

  97 % skulle vara fantastiska siffror i ett val för ett parti att få, forskarna får väl ge politikerna goda råd hur man uppnår enighet krig gemensamma mål. Det måste kännas ensamt för dom 3 % som blivit kvar ute i kylan. Vem vet, snart får vi kanske sätta upp en lapp på våra brevlådor där vi lovar att göra allt vi kan för att minska på utsläppen av koldioxid.

 20. Ann lh

  # 11 Staffan A. Ang. Dagens ledare i GP.
  Kanske man kunde säga ”man får vara glad för det lilla”, men ledaren talar ju om den globala uppvärmningen som om det vore solklart att den är styrd av co2. Dessutom anser han att cop15 i Köpenhamn var ett misslyckande.
  I mina ögon kom vi undan med blotta förskräckelsen när BASIC- länderna satte ner fötterna och vägrade underordna sig några FN-diktat. De räddade oss den gången och de tänker inte gå med på något som beskär deras frihet nu heller. Dock! De tar gärna emot ett antal miljarder från oss goda, naiva IPCC/spm-kramare. Även parismötet handlar om global kontroll och inte som de flest tror det globala klimatet.
  Hur mycket Åsa Romson just nu förhandlar bort av vår frihet uppdagas med tiden.

 21. AG

  Även om man skulle till äventyrs tro på 97% kan man väl inte kalla det konsensus. Det kräver väl 100% oavsett? Så hur man än vrider på det finns ingen konsensus.

 22. Thomas Palm #15: Först en allmän reflektion. Som (f.d.) grön politiker gillar du inte vad vi skriver. Du har en naturvetenskaplig bakgrund vilket är ovanligt för politiker. Men du har hängt här i åtta år och nästan kommenterat dagligen. Några gånger har du blivit sur och lämnat oss men sen alltid kommit tillbaka. Vi har varit toleranta mot dig till skillnad från varmingars bloggar där du blir portad direkt om du framför en avvikande åsikt. Uppenbarligen tycker du inte det är ren rappakalja som skrivs här för då skulle du väl inte hänga här dagligen och kommentera?

  Nu din kommentar. Petition Project dömde jag också ut som underlag om vad forskarna står, se ovan. NIPCC består av mycket prominenta forskare. Jag har själv varit på deras konferenser och vet att de är många och kompetenta. Du vet mycket väl att forskaranslagen är politiskt styrda. Så att fler forskare går enligt den politiskt korrekta linjen är inget konstigt. I Sverige kan du lätt få pengar om du tar med ordet ”genus”, ”HBTQ” eller ”klimatförändringarna”.

  Sverige har en av de mest kända klimatforskarna – Lennart Bengtsson (som också kommenterar här ibland). Tycker du inte det är konstigt att gammelmedia förtiger honom och använder agronomen Rockström som ”klimatexpert”?

 23. Mats G

  Som Lennart B är inne p åså är det viktigt att reda ut vad man är överens om.

  Vi är överens om.

  CO2 är en växthusgas.

  Well. det är väl ungefär det.

  Frågan är om det fämjar mänskligheten att lägga ned miljarders miljarders på åtgärder att minska människans CO2 utsläpp.

  Det finns många frågetecken fortfarande.
  – Klimatkänsligheten
  – Fattigdomsbekämpning
  – Fördelarna med en förhöjd CO2 i atmsofären.

  Det finns säker fler punkter folk på denna siten vill lägga till.

  Det som är det luriga i hela klimathotsdebatten är att man vill påvisa att det finns konsensus inom de politiska besluten bara för att den CO2 är en växthusgas.

  Jag vet inte vad ni tycker men är det inte att dra växlarna lite långt.

  Vår käre statsminister visar alla tecken på dålig ledarskap och politiskt kunnande.
  Som alal förstår börjar löjets skimmer mer och mer lägga sig över klimathotet med den nya värld och hot som uppkommit i Paris. Och då menar jag inte klimatmötet.

 24. Svempa

  Klimatalarmismens avantgarde på jakt efter klimatbrottslingar till vilka t.ex. Lomborg räknas:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZqT0TVXqmC0&feature=youtu.be

 25. Sören G

  På nyheterna i dag sades det katt oldioxidutsläppen har minskat på senaste tiden (och att det beror på satsningen på förnybart). Hur har man mätt det? Vad jag har hört så startas flera nya kolkraftverk i veckan i världen. Dessutom leder satsningen på t.ex. vindkraft att man måste hålla i gång t.ex. kolkraft som backup när det slutar att blåsa (blåsa lagom).

 26. Sören G

  #24 Svempa
  När man bedriver förföljelse av avvikande åsikter som McArhthy-ismen i USA eller lysenko-ismen i Sovjet så är detta är det totala sammanbrottet för klimatalarmismen.

  Deras argument är slut. De har inga fakta att stödja sig på.

 27. Lasse

  #24 Obehaglig kampanj i en stad där 130 personer mördats utan pardon.
  Lomborg tillhör ju inte ens de som tvivlar utan bara kritiserar lösningarna.

 28. Björn

  Om IPCC söker efter s.k forskningsrapporter som stöder AGW-hypotesen, så är det inte så konstigt att utfallet blir 97 %. Det är väl så bekräftelseforskning fungerar?

 29. ThomasJ

  Enkel fråga:

  Sedan när avgörs vetenskap med handuppräckning ? 😉

  Mvh/TJ
  Delar på FB.

 30. Sven

  Lennart B. nämnder att klimatet är ett kaotiskt system och det är väl svårt att motsäga. Dvs ett system där små förändringar i olika villkor ger stora och på sikt svårförutsägbara (oförutsägbara) skillnader i tillstånd.

  Även om man kan ställa upp hypoteser om CO2s påverkan (t.ex. 1-4 graders ökning till 2100) så förutsätter ju det i princip allt annat lika. Vilket det ju inte är. CO2 kan faktiskt mycket väl endast ha bruspåverkan. Man kan med regressionsmodeller (Scenarier) försöka se om man kan detektera signalen från C02 och enda sättet att göra det är att jämföra med den enda verklighet och det enda utfall klimatologin har att tillgå (vi har inga data från parallella universa). Om så vitt jag vet så har inget IPCC scenario hittills slagit en status quo-scenario. Dvs de enda som modellerna hittills visat är att CO2 inte kan skiljas ut ur bruset.

  Eller?

 31. Ingemar Nordin

  Det finns inte mycket till konsensus bland amerikanska meteorologer (AMS). Endast 52 % tror på att uppvärmningen orsakats av människan. Undersökningen har några år på nacken och troligen har skepsisen ökat sedan dess
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/11/24/konsensus-vilken-konsensus/

  I en undersökning bland Kanadensiska ingenjörer och geovetare så var det bara 38% som trodde på att människan orsakat uppvärmningen:
  http://joannenova.com.au/2013/02/most-geoscientists-and-engineers-are-global-warming-skeptics/

 32. jensen

  För en gångs skull tror jag att media har rätt, dvs, minskat CO2 -utsläpp.
  Men orsaken?
  Vad sägs om:
  all time low Baltic dry index.
  Förfärande låga råvarupriser
  Kinas och ett otal andra länders ( inkl USA) minskande handels-netto. USA har haft negativt handelsnetto sedan minst 40 år.
  Drastiskt minskande tågfrakt.
  70 % minskad efterfrågan på största kategorin av långtradare i USA
  Katastrof för råvarulandet Brasilien ekonomiskt sett.
  Oljepriset
  m.m m.m

  Enkla förklaringen: tillgång / efterfrågan
  Förklaringen är sålunda: dold recession sedan många år och nu accelererande recession samt utvecklande depression.
  Bakgrunden är den allt större skuldsituationen i världen. Senaste åren ökat till mer än 200 trillions dollar
  För att inte tala om derivat situationen omfattande quadrillions dollar.
  Undrar om s.k. rika länder tror sig ha råd med 100 miljarders dollar till gröna fonden på lösan grund.

 33. Heltidsavlönade vasaller

  Hej Per !

  Du avslöjar ett grundläggande problem när du hänvisar till en viktig video på sju timmar, men erkänner att du inte orkat se igenom den i sin helhet. Trots att du är en av landets mest hängivna ”realister”. Under tiden sitter 40.000 heltidsbetalda vasaller två veckor i Paris, med tillfredsställelsen att de gör något så viktigt som att ”rädda jorden”, fast de bara snackar ”munväder”.

  Här hemma har du sedan flera tusen tjänstemän och journalister, som vill vara lika ”goda” och därför ivrigt använder tjänstetid till att föra ut ”budskapet”. Plus frivilliga idealister som bekostar kanslier för föreningar och aktionsgrupper, där man kan anställa profeter på heltid, både präster och biskopar.

  De flesta som propagerar för klimathotet har betalt för det på heltid. Du och jag har inget för att sprida sanningar. Vi får ta de minuter vi kan sätta undan från annat viktigt.

  Demokratins mest fundamentala förutsättning är att skattepengar INTE används för politisk propaganda. När skatterna tar mer än hälften av BNP, har de en makt som inte kan balanseras från annat håll.

  Nu predikas ständigt om hoten från utsläppen, med ”klimatet” i Guds ställe. Det betyder att Sverige halkat en bra bit på vägen till fascism.

 34. Staffan Algotson

  #12 Sören G
  Jag noterade detta, men antog att det var hjärnsläpp

  #20 Ann Lh
  Jag håller med om att ”man får vara glad för det lilla”
  Han blandar och ger. Han skriver att dagens alternativa energiproduktion är väldigt blygsam, samtidigt skriver han i stycket ovan att det behövs HELT NYA energitekniker. Han skriver också att den nya tekniken att utvinna olja ( skiffer olja) har gjort oljan billigare, så han har tydligen inget emot detta.
  Vad jag kan förstå förespråkar han forskning och utveckling av nya energitekniker innan man sätter igång med produktionen. Att göra som idag- subventionera olönsam elproduktion- är ingen lösning.

  Det är knappast möjligt för en ledarskribent på GP att underkänna CO2 som anledning för klimatförändringar.

  Jaja, Åsa Romson. Ett kapitel för sig.
  Jag läste en del av agendan för Cop 21. När det gällde finansieringen, så var ett förslag att I-länderna skulle betala årligen minst 0,7% av BNP. För Sverige skulle detta betyda ca 30 miljarder. Vi som inte hade råd med ytterligare 10 miljarder till försvaret.

 35. Thomas P

  Ingemar #31 ”Endast 52 % tror på att uppvärmningen orsakats av människan. Undersökningen har några år på nacken och troligen har skepsisen ökat sedan dess”

  Om man läser lite noggrannare så är 52% de som tror att större delen av uppvärmningen beror på människan, sen får man lägga till 10% som tror att människan står för ungefär 50% och naturen resten. Detta är dock bland alla AMS medlemmar, ser man till de som publicerat någon forskning är siffran betydligt högre och bland de anger sig som klimatforskare som publicerar om klimatet har dina 52% stigit till 78% plus fortfarande 10% som tror människan står för ungefär hälften. Andelen som inte tror vi har en uppvärmning eller att den i huvudsak är naturlig är mycket liten.

  Din andra undersökning fokuserar sig på folk som arbetar inom oljesektorn i Alberta och är bara ett exempel på de förträngningsmekanismer som dessa har.

 36. Sören G

  Och i Paris kräver demonstranter 100% förnybart. De har inte fattat vad det skulle innebära i en kollaps av världsekonomin med massvält och 100-tals miljoner fler döda som följd.

  Så småningom behövs naturligtvis en övergång till andra energislag vilket teknikutvecklingen kommer att ge oss. Vad visste man för 100 år sedan om hur tekniken skulle utveckla sig till i dag?
  Kärnkraft generation IV som använder s.k. utbränt kärnbränsle bör man i alla fall satsa på.
  Och sedan finns det nog tekniska lösningar på fusionsenergin.
  Men politiker kan inte och ska inte bestämma över teknikutvecklingen och vetenskapen!

 37. Sven Hanssen

  #35 Thomas P.

  Ref. till mitt inlägg # 30. Jag är på jakt efter modeller som lyckas detektera en CO2 signal vid jämförelse mellan modellens förutsägelser och utfall, dvs som slår ett status quo-scenario. Du verkar känna till sådana och jag tar tacksamt emot var jag kan ta del av dessa.

  Så vi kan lägga förträngningsmekanismerna åt sidan.

 38. Ingemar Nordin

  Thomas P #35,

  ” bland de anger sig som klimatforskare som publicerar om klimatet har dina 52% stigit till 78%”

  Så ju mer man är beroende av forskningsmedel från de federala fonderna, desto mer tror man. Eller? Du verkar ju föra just ett sådant intresse-resonemang när det gäller de som jobbar inom oljesektorn i Kanada. ”Försträngningsmekanismer” kallar du det visst.

 39. #38

  +1

  🙂

 40. Ann lh

  #34 Staffan A.
  Tack för återkopplingen. Du skriver att det knappt är möjligt för en ledarskribent att underkänna CO2 som anledning för klimatförändringar.
  Jo, han har fått många tips och idéer till att till del ifrågasätta och dessutom ge utrymme för flera olika insikter och åsikter i klimathotsfrågan. Sedan skriver han om den globala uppvärmningen som att den är kopplad till just koldioxiden.
  På det skriver han att COP15 i Köpenhamn var ett misslyckande. Ja, ett misslyckande endast för dem som kämpar för Global Governace vilket jag trodde var fjärran från vad en liberal skribent skulle ställa upp på. Nej, den ledaren hade ingenting att göra med en rasering av åsiktskorridoren, kärnan i den var att undvika CAGW. Samma tugg som all annan klimathotsalarmism oavsett om de förespråkar teknologi utveckling eller ej. Trist!

 41. Mats G

  36
  Sören G
  ”100-tals miljoner fler döda som följd.”

  Det är svårt att tro men jag har en stark känsla att dessa gröna aktivister har problem med människans okränkbarhet.

  Det är väl det här som gör att de kan gå hand i hand med NWO:er.

  Det är korrekt. Drar man ned på uttaget av resurser som kommer miljarder av människor att dö.
  Grundtanken måste vara att döden av några få rättfärdigas av mänsklighetens fortlevnad.

  De intressanta är vilka som skall offras. Vi kan nog utgå ifrån att de inte är de själva. De självutnämnda goda gröna. Tanken är väl att de är de som överutnyttjar Jordens resurser som skall offras för allas bästa.

  Nu kommer ju det knappast hända. Den rika procenten klarar sig alltid.

  Istället är de de fattiga som kommer offras. Så de goda humana människorna kommer knappast från de gröna leden även om de vill framställa sig så.

  Vad gör man när man måste ta de tuffa besluten. Mer kärnkraft = Mindre CO2.

  eller mer CO2 via fossila bränslen för att skapa välstånd och fler människor kommer ur fattigdom.

  Sådana här ställningstagande klarar inte gröna människor ta. Hur man än gör så har man rumpan bak även om rumpan råkar vara grön.

  Istället för att ta beslut som vuxna människor gör flyr de till en fantasivärld där allt är möjligt. Där kan alla bli lyckliga bara vi bygger vindkraftverk eller monterar solpaneler.

  Pararellerna med Jesus återkomst är nästan otäckt slående. Endast de rättfärdiga kommer befolka Jorden.

  Hur man huvudtaget kan komma till den idévärlden är ju konstigt. Det finns psykopatdrag i de tankarna. Tanken att alla skall dö utom jag och min efterföljande är ju ganska egocentriskt omogen.

  Nä, Humanism handlar om ymnighetshornet. Ju fler som får tillgång till det desto bättre värld kommer vi få.

 42. Thomas P

  Sven #37 Du kanske skall starta med figur SPM.6 i senaste IPCC-rapporten?

  Ingemar #38 Ja, att diskutera sakligt med dig är rätt poänglöst. För dig är det suspekt att publicera sig, då är man beroende av ”forskningsmedel från de federala fonderna”. Dokumenterad kunskap är något suspekt i din postmoderna skola där alla åsikter är lika mycket värda vare sig man är publicerad klimatforskare, väderpresentatör på TV eller jobbar med oljeutvinning.

 43. Thomas P

  Sören #36 !,6 miljoner dör bara i Kina varje är pga luftföroreningar pga kolkraft och bilåkning. detta är verkliga dödsfall till skillnad från dina fantasier om vad som kan komma att hända i framtiden.

 44. Bengt Abelsson

  ”Din andra undersökning fokuserar sig på folk som arbetar inom oljesektorn i Alberta och är bara ett exempel på de förträngningsmekanismer som dessa har.”

  Så skriver Thomas P i # 35.

  Han verkar tro på sanningen i ordspråket: Bit ej den hand som föder dig!
  Så, Thomas P, vilken trovärdighet har tillexempel Johan Rockström,som lever gott på att predika ”Budskapet”?

 45. Sven Hanssen

  #42 Tomas P.

  Menar du denna?
  https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/figure-spm-6.html

  med medföljande text.
  Figure SPM.6. Projected surface temperature changes for the late 21st century (2090-2099). The map shows the multi-AOGCM average projection for the A1B SRES scenario. Temperatures are relative to the period 1980-1999

  Det känns lite långt fram att vänta till 2099 för att utvärdera A1B SRES scenariot. Om du skulle vända blicken lite närmare vår samtid. Vilka scenarier har hittills lyckats bättre än status quo-scenarier? Jag tolkar ditt svar som att du inte heller har hittat några och att du alltså ”so far” ser CO2 som en brussignal.

 46. Bengt Abelsson

  # 43
  Här har du helt rätt – här handlar det om riktiga problem, som ingenting har att göra med koldioxid.
  Min åsikt är att fokuseringen på CO2 tar bort fokus från dessa riktiga miljöproblem.

 47. Staffan Algotson

  #40 Ann Lh

  OK!
  Tyckte mig se ett ljus i mörkret eftersom han förespråkade forskning och utveckling av helt nya energikällor. Men där åkte jag ner i stövelskaften igen

 48. kopernikus

  Thomas P
  Varför ständigt denna sammanblandning av klimat och miljö ? Det är väl inte koldioxidutsläppen de dör av ?

 49. Lasse

  #48
  Det är inte koldioxiden som dödar. Taskig luft får man när det är stilla och kallt och kolvärmare går igång.
  Därför bör man satsa på sol och vindkraft eller?
  http://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/kol/sa-fungerar-kolkraft/

 50. Thomas P

  Sven #45 Det har kommit ut en femte rapport från IPCC, du länkar till den fjärde…
  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf

  Bengt #44 Jag sökte förklara varför just folk inom oljesektorn gav så avvikande svar. Tror du jag har fel? Alla era konspirationsteorier om hur klimatforskare runt om i världen styrs av någon gemensam agenda ger jag däremot inte mycket för, även om det naturligtvis är bekvämt för er för att kunna avfärda deras resultat.

  #46 Fossilbränslen skapar många problem AGW, havsförsurning, smog m fl hälsoproblem. Eftersom orsaken är densamma finns goda skäl att slå ihop dessa när man bedömer hur viktigt det är att bli av med fossilbränslen, inte börja gnälla om att man ogillar dessa av ”fel” skäl.

 51. Henrik I

  #43 Thomas P,

  Verkliga dödsfall?
  För den som har åkt flera tusen mil på kinesiska vägar så är det lätt att förstå att antalet trafikdöda är skyhögt jämfört med Sverige. Däremot ska man vara mycket skeptisk till teoretiska uppskattningar av antalet döda till följd av luftföroreningar eftersom dessa, liksom klimatmodeller, ofta är ett rent skämt vetenskapligt sett.

 52. Som Lasse tidigare skrivit vittnar Judith Curry (och John Christy) i senaten idag 3 PM lokal tid. Judith har sagt hon ska lägga ut hela vittnesmålet på bloggen 2:50 PM som motsvarar 20:50 svensk tid, se
  http://judithcurry.com/

  Blir säkert intressant. Ted Cruz (R) leder förhöret. Det var han som tvålade till ordföranden i Sierra Club i ett förhör. Videon kan du se här: https://www.klimatupplysningen.se/2015/10/13/var-star-presidentkandidaterna-klimatfragan/ och få ett gott skratt när en okunnig varming ramlar ner från den rödgröna piedistalen.
  Uppdatering: 97% myten är uppe i förhöret med Sierra Clubs ordförande. Se videon – mycket underhållande.

  Du kan se kvällens vittnesmål med Judith Curry live på http://www.commerce.senate.gov.

 53. Lasse

  #50
  Thomas P
  Fossilbränsle svarar för 85% av vår energi.
  Förbättra eller ta bort.
  Var god välj!

 54. Daniel Wiklund

  Thomas P skriver ”tror du jag har fel”. Det är väl ingen som tror att du har fel. Du har en mission här på bloggen, att påtala när andra har fel. Önskar bara att du vore lika bra på att hitta fel när miljöministern Romson uttalar sig.

 55. Bengt Abelsson

  Thomas P # 50

  Det finns en anledning till att dubbelblindtester är norm i medicinsk forskning – du menar troligast rätt att dessa inom oljesektorn har förutfattade meningar / confirmation bias. Är din åsikt att detta inte finns alls eller är betydligt mindre vanligt bland medverkande i IPCC-processen?

 56. Guy

  Det finns ingen seriös fysiker/ kemist/matematiker/forskare………

  Ordet ’seriös’ har börjat störa mej. Det implicerar att om du inte tror som jag är du inte seriös. Jag tror var och en är seriös på sitt gebit. Så ordet ’seriös’ har en uteslutnde undermening, en form av auktoritetsargument.

  #8
  ”IPCC:s uppdrag var ju inte att forska om klimatet, utan om att samla in forskningsrapporter om människans utsläpp av växthusgaser. – IPCC bedriver alltså ingen egen forskning.”

  Fick mej att fundera på vad IPCC betalar och åt vem för insamlandet? Ger dom direkta uppdrag till forskning eller anslag för forskningen? Huvudskribenterna är i vilket fall som helst avlönade.

  Bit inte den hand som föder dej, sa någon kommentar.

 57. Ann lh

  #47 Staffan A. Det var inte meningen att trycka ner Dig i stövelskaften! Var och en får ju tro på det den valt att tro på.
  Men, när det gäller DN, svenskan m.fl. har jag gett upp för länge sedan och när det visade sig att GPs ledarsida, där det getts löfte om att vädra i de unkna korridorerna, fortfarande var kvar i klimathotsfrågans mörker var det som att ljusets släcktes för gott.

 58. Sören G

  #43 Thomas P
  Utan tillgång till energi går det inte att få fram tillräckligt med mat. Och när transportsystemet brakar samman utan tillgång till bränsle så kan inte Sverige försörjas. Sverige har mycket låg självförsörjningsgrad.
  Vind- och solenergi har alldeles för låg energitäthet och är alldeles för dyra och kan inte på långt när ersätta bortfallet av nuvarande 80 % energi från fossila källor.
  Skogarna kommer att skövlas, som de var innan vi fick tillgång till fossila bränslen. Skörden från åkrarna får fördelas mellan mat och bränsle till fordon. Skörden får dessutom till stor del ske med handkraft som på 1800-talet.
  Kort sagt maten kommer inte att räcka. Kanske miljarder människor svälter ihjäl.

 59. Guy

  Skillnaden mellan väder och klimat är ibland svårt att avgöra. På det området tycks det saknas koncensus. Grovt räknat borde klimatet vara summan av vädret, men det beror också på perspektivet.
  Jämför lokalt och globalt ’klimat’

  Vädret i Darwin, Northern Territory året runt (Vädret kallas klimat då och då)

  Månad Max. temperatur Min. temperatur Vatten temperatur Soltimmar Regndagar
  Januari 32 25 30 6 19
  Februari 32 25 30 6 18
  Mars 32 25 30 7 17
  April 33 24 30 9 7
  Maj 32 22 29 10 3
  Juni 31 20 28 10 2
  Juli 31 19 27 10 1
  Augusti 31 21 26 10 1
  September 33 23 27 10 2
  Oktober 33 25 29 10 5
  November 33 25 30 9 10
  December 33 26 30 7 15
  Australiens Meteorologiska Institut

  Om man skall beskriva jordens klimat åt en från Alfa Centauri, till exempel, så bör tidsskalan vara en annan.
  Nåt i stil med: En planet med en medeltemperatur om 13 grader celsius eller 285 Kelvin. Temperaturvariation ca 12 grader. För det mesta istid med beboeliga förhållanden i närheten av iskanten. Dom 125000-åriga istiderna avbryts av interglacialer som räcker ca 20000år, då planeten är beboelig över största delaen av sin yta. Temperatur och väderlek varierar dock betydligt lokat.

 60. Rolf Almlund

  #50 Thomas P
  Ett av de största problemen i utvecklingsländerna är inte smog från fossila bränslen utan eldande utan rening av diverse andra (Förnyelsebara i våra ögon) bränslen. I till exempel Mumbai är öppen sopförbränning det största problemet
  http://scroll.in/article/710020/eastern-mumbai-engulfed-in-smog-as-day-long-fire-rages-on-garbage-dumping-ground.
  Efter att ha varit i t ex Hanoi så ser man vad det innebär. Det hjälper inte att man kör 4-taktsskotrar med mindre avgaser när man eldar upp alla soporna på trottoaren. Det handlar om att rena de förbränningsanläggningar man har oavsett vad man eldar med, och oftast är det så att förnyelsebara bränslen ger mycket mer gifter än fossila bränslen så där är rening ännu viktigare. Eventuella problem med fossila bränslen handlar enbart om CO2 och klimatfrågan och står ofta i motsats till miljöfrågor i övrigt (gifter, tungmetaller partiklar mm). Förutom klimatet är CO2 inget problem.

 61. Ingemar Nordin

  Jonova redogör för en ny opinionsundersökning. Denna gång om hur mycket engelsmännen är villiga att bidra till utvecklingsländerna för att de skall kunna bygga ut sin s.k. ”förnyelsebara” energi. 45% vill inte att UK skall bidra med något överhuvudtaget!

  ”When asked about paying for developing nations to adapt to climate change, the 1066 British people surveyed said they were willing to give an average of only £27 ($30US) a year. This is far below the UN gambit that hopes to take as much as $150 per head per year. But even that £27 figure is deceptively high. The real story is that the number was skewed up by a few people who were willing to pay a lot each. Nearly half the crowd didn’t want to give a cent. The median value was a paltry £6 per year. And this was in a test loaded with nice and authoritative messages about how useful those payments would be. Fully 45% of Brits surveyed did not want to contribute anything at all.”

  http://joannenova.com.au/2015/12/ouch-survey-shows-45-of-the-uk-want-to-pay-nothing-at-all-for-climate-adaption-funds/

  Det verkar sunt tycker jag. Att bidra med dålig energiproduktion till de fattiga länderna är som att ge dem en klapp på huvudet och be dem hålla sig på 1800-talsnivå – för planetens skull.

 62. Michael E

  När det gäller Naomi Oreskes artikeln i Science (Science 306 (2004) 1686-) så kontrollerade en brittisk forskare, Benny Peiser, hennes uppgifter genom att genomföra samma sökning i ISI’s databas.

  – Han fann 1247 artiklar av vilka endast 1117 inkluderade abstracts.

  – Av dessa 1117 artiklar stödde endast 13 (1%) explicit den s.k. konsensusuppfattningen.

  – 322 artiklar (29%) accepterade konsensusuppfattningen implicit men fokuserade i huvudsak på vad konsekvenserna skulle bli om konsensusuppfattningen är korrekt.

  – 470 av artiklarna (42%) inkluderar ingen länk, antingen explicit eller implicit, till mänsklig påverkan, CO2 utsläpp eller utsläpp av växthusgaser.

  Peiser gjorde även en sökning på begreppet klimatförändring vilket under samma period producerade 12.000 artiklar. Dessa artiklar påvisar t.ex att temperaturerna var betydligt högre under Holocene perioden och medeltidens värmeperiod när atmosfäriska CO2 nivåer var betydligt under vad de är idag. Baserad på dessa resultat bad han Science att återkalla artikeln. Föga förvånande så återkallade Science inte artikeln.

  Schulte (2007) undersökte samma databas men med dokument mellan 2004– 2007 och fann att;
  – 38 av 539 artiklar explicit stödde Oreskes ”konsensus” påstående.
  Färre än hälften av dokumenten (244 av 539) stödde Oreskes direkt eller indirekt.

 63. Peter F

  Media kämpar nu mot det faktum att koldioxidökningen är positiv för växtligheten. Umeå Universitet och SLU har nu funnit att detta motverkas av ett varmare klimat som är negativt för fotosyntesen. Häpp. Dysterkvistar finns det i överflöd idag.

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/studie-vaxter-binder-utslapp-battre

 64. Bengt Abelsson

  Guy #56

  IPCC har ganska få anställda – 10-tal?
  Som jag förstått så har författare, ledande författare etc ingen ersättning alls från IPCC -vilket kan vara bra eller dåligt. De skarpaste knivarna i lådan, så att säga, kanske tycker att något annat är mer givande.
  Urvalsprocessen, vilka som får erbjudandet att bli Lead Authors, är strängt hemligt.

 65. tty

  Det kan vara värt att nämna att Zimmermans undersökning 2009 inte ens kom fram till 97% eftersom det fanns ett elementärt räknefel i den. Hon ställde två frågor
  1. Har det skett någon signifikant temperaturökning
  2. Är den huvudsakligen orsakad av mänsklig inverkan

  Två av de 79 forskare som hon ”godkände” (av 3146 som svarade på enkäten) svarade ”nej” på fråga 1. och uteslöts därför, men om man inte anser att temperaturen har stigit, kan man ju inte heller anse att stigningen beror på mänsklig inverkan, så siffran 97% är alltså felaktig även för det lilla ”godkända” urvalet. Det var inte 75/77 (97%) utan 75/79 (95%).

  Sedan håller jag med vad flera tidigare påpekat. Den här siffran 97% är ett utmärkt sätt att identifiera folk som bara papegojar vad de hört i massmedia. Ingen som satt sig in i ämnet kan ta den på allvar.

 66. Sven Hanssen

  #50 Thomas
  OK. Jag kollade på SPM.6 på den länk du gav.

  Eftersom denna avser tiden 1960-2010 får man intrycket att detta är en kurvpassning till historiska data för hela perioden och att de inte använts för att föra förutsägelser fram i tiden. Om så är fallet är det ju inte särskilt intressant. Du vet von Neumann och ”With four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk”

  Det som är intressant är att bedöma hur en modell lyckas med förutsägelser.

 67. Roger

  ”I stort sett alla klimathotsskeptiker säger att koldioxidutsläpp höjer temperaturen men inte mycket.”
  Många skeptiker säger väl att högre temperatur verkar orsaka ökad koldioxidhalt snarare än tvärtom. Men anser dessa skeptiker ÄVEN att koldioxidutsläpp bidrar till att höja temperaturen åtminstone lite grand?

 68. Staffan Algotson

  #57 Ann
  Stövelskaften var ett försök att skämta, men det föll platt till marken.
  Din nästa kommentar gör mig något förundrad. Menar du att jag skulle tro på klimathotet så tar du grundligt miste. Mina 3 döttrar skulle gapskratta om de läste den kommentaren.
  I artikeln påpekar Cwejman att det inte går att tvinga Kina och Indien att upphöra med kolkraft. Subventioner och klimatavtal betyder ingenting. Kol och olja kommer att vara den dominerande energikällan under många år. Forskning och utveckling kommer att vara nödvändig för att hitta nya billiga energikällor i framtiden. Ungefär så skrev Cwejman. Inget större fel på det.

 69. Pingback

  […] kampanjen (Tack till ”Svempa” som länkade till den i en kommentar till Per Welanders inlägg i måndags). Det är filmat på samma plats som vi råkade gå förbi. Här skymtar också Hotel […]

 70. Jacob Nordangård

  Svempa #24

  Jag skriver om kampanjen i mitt inlägg idag. Tack för videotipset. Motståndsrörelsen arbetar på.

 71. Dw

  #13. Per.

  Precis, forskarna vill ju se lägre temperaturökning än 2 grader. Det är politiker som vill ha 2 grader (eller mer).