Den narcissistiska planetära stormakten

Sverige är som bekant sedan ett antal år en självutnämnd humanitär stormakt. Våra förhoppningar om att vår humanitära flyktingpolitik skulle följas av andra har dock visat sig vara önskedrömmar.

I dessa dagar tycks det finnas många, inte minst inom media, som tror att Sverige är en planetär stormakt, att vi är ett land med en klimatpolitik som när den följs av alla andra länder kommer att garantera att mänskligheten klarar det uppsatta 2-gradersmålet.

I en debatt-artikel i DN publicerad den 13 juli ställer ett antal forskare, inom olika discipliner, krav på svenska politiker att skärpa den svenska miljölagstiftningen. De kräver också beslut som ska binda framtida regeringar och de kräver att kommunernas rätt att förhindra oönskad byggnation ska inskränkas åtminstone när det gäller klimatrelaterat byggande.

Tyvärr är det en artikel med ett mycket begränsat perspektiv och helt utan omvärlds- och konsekvensanalys. Författarna skriver som om det svenska riksdagsvalet den 9 september handlar om världens framtid. Om Sverige kan få ner sina koldioxidutsläpp kommer världen att räddas.

En första fråga är om författarna verkligen tror att andra regeringar kommer att följa efter Sveriges och vidta så kraftfulla åtgärder som behövs för att få ner sina länders utsläpp av koldioxid. Jag förutsätter att författarna är medvetna om att det enda större land som lyckats minska sina utsläpp av koldioxid de senaste decennierna är Förenta Staterna, men också att detta inte beror på regeringsbeslut.

Det är sant att EU vill påtvinga sina medlemsstater en klimatpolitik som syftar till att minska användningen av fossila bränslen men även inom unionen finns det ett starkt motstånd mot detta.

Ett land som ofta nämns som ett föredöme är det land i världen som idag har de största utsläppen av koldioxid, nämligen Kina, ett land som glatt undertecknat Paris-överenskommelsen. Kina brukar berömmas för att de satsar på solenergi, och det är sant att det är ett land som fått stora inkomster på att sälja solpaneler till andra länder.

En viktig anledning till att Kina undertecknat Paris-överenskommelsen är att denna inte innebär några krav alls på Kina fram till 2030 – till dess kan Kina öka sina utsläpp av koldioxid utan att bryta mot överenskommelsen. Även om Kina för närvarande bygger ut sin förnybara elproduktion och satsar på att byta ut äldre kolkraftverk mot nyare så fortsätter Kina att använda allt mer fossila bränslen. Även Indien bygger nya kolkraftverk.

Även om Sverige i år råkat få en exceptionellt torr sommar så är det nog få som tror att ett varmare klimat skulle vara dåligt för Sverige, utan anledningen till att svenskar ser klimatfrågan som viktig är en föreställning om att det är de fattiga i varma länder som kommer att drabbas hårdast av de förväntade klimatförändringarna.

Det bör därför vara av intresse, och är säkert känt av flera av undertecknarna att de klimatmodeller som ligger till grund för IPCCs framtidsscenarior förutser en närmast försumbar uppvärmning i tropikerna. Det modellerna förutspår är alltså en jämnare temperaturfördelning över jorden, något som bland annat bör leda till färre och svagare stormar.

Det är också i detta sammanhang intressant att notera att klimatfrågan tas på stort allvar i länder som har allt att vinna på ett varmare klimat, medan fattigare länder prioriterar utbyggnaden av en säker och pålitlig elproduktion, främst genom att använda fossila bränslen som kol och naturgas (även kallad fossilgas).

Avslutningsvis bör det påpekas att även om Sverige idag helt skulle upphöra med att använda fossila bränslen så skulle den ökning av användningen av fossila bränslen som är planerad i Kina och Indien inom några få månader ha blivit större än den totala svenska användningen av fossila bränslen.

Sverige är inte en planetär stormakt, valet i september kommer inte att avgöra världens framtid. Regeringarna i de länder där en majoritet av världens befolkning bor anser det vara viktigare att förse sina invånare med pålitlig elförsörjning än att lyda den rika världens krav om att inte använda fossila bränslen.

Frågan är varför artikelförfattarna vill avskaffa det kommunala självstyret och förhindra kommande generationer att själva besluta om sin energiförsörjning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mattias

  Tycker ofta forskare har en orealistisk syn på energifrågor. Exempelvis hörde jag på radion om metoden att tillverka stål med vätgas för att eliminera koldioxid vid tillverkningen jämfört med idag där stålframställning utgör 10-15% av Sveriges koldioxidutsläpp. Forskarna är entusiastiska över metoden där en energikrävande elektrolys ska generera vätgasen. Så energikrävande att det behövs 10% av Sveriges elenergi. Forskarna ser gärna att metoden exporteras till andra länder. Det vill till då att både Sverige och andra länder har en fossilfri och stabil energiproduktion för att inte mer utstläpp ska genereras. Projektet beskrivs här: https://www.jernkontoret.se/sv/vision-2050/koldioxidfri-stalproduktion/
  Kanske någon av bloggens kunniga skribenter kunde skriva lite mer om detta projekt. Det skulle vara intressant att få det kritiskt granskat. Är det realistiskt? För och nackdelar?

 2. Ann lh

  Sten K.
  Under sommarens förlamande värmebölja har jag än en gång förlorat mej i två av mina absoluta favoritböcker. De utspelas i Norden och speglar hur den för tillfället gällande religionen på ett förfärande sätt förstör för sin tids människor. Det gäller Njals saga och Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter, dvs vikingatiden och högmedeltiden. Båda författarna anses ha varit väl insatta i den tid de beskriver.
  Det är många år sedan jag sist läste böckerna och nu dyker en ny dimension upp. Det står alltmer klart att klimatalarmismen är den oresonliga religion, som för närvarande tagit över i delar av de centrala vikingaområdena.

 3. Ivar Andersson

  Sommarens bränder visar att regering, riksdag, MSM inte agerar utan reagerar. Hade politikeradeln agerat hade vi haft mer resurser att bekämpa bränderna med. Nu reagerade politikeradeln och fick hjälp från bl.a. Polen. Vi kommer att drabbas på samma sätt när det gäller elförsörjningen. Det är lätt att lägga ner kärnkraften men när effektbehovet inte kan tillfredsställas kommer vi att få köpa dyr el från grannarna i väntan på att nya fossila kraftverk ska byggas. Det militära försvaret gick snabb att reducera men det går mycket långsamt att bygga ut igen. Gotlands försvar visar hur knepigt det blir när marken är såld och ny mark måste tas i bruk. 2015 är ytterligare ett bra exempel på när regeringen inte agerade utan påstod sig vara naiv när man reagerade (bäst att skriva kryptiskt så jag inte går utanför bloggens ämnesområde). Sveriges självbild är kraftigt överdriven. Sverige är en dvärg i världen.

 4. Möte i Sthlm 21:e augusti

  Ja, stormaktsambitionerna tål att diskutera. Titta in på vårt möte på tisdag.

  Detaljer finner du här:

  http://klimatsans.com/2018/08/14/mote-i-sthlm-21e-aug/

  Tid är avsatt för att deltagarna skall kunna lufta sina åsikter om vad som borde göras. OCH HUR.

  Alla likasinnade är välkomna.

 5. Ingemar Nordin

  Tack Sten,

  Det är skrämmande att de förment klimatintresserade forskarna har så dålig koll på klimatet och Sveriges obetydliga roll därvidlag. Jag antar att inga kritiska svarsinlägg har tillåtits på DNs sidor?

 6. L

  Efter att ha bott utomlands i många år när jag nu följer debatten, tycker jag att såväl våra politiker som journalister framstår som riktiga psykopater! Deras grandiosa självbild och uppfattning om Sveriges roll i världen har inte mycket med verkligheten att göra. Varken när det gäller vad vi kan åstadkomma själva och hur vi påverkar andra. Själv har jag åtskilliga gånger fått höra att vårt land inte ens finns, Sweden ? No, you mean Switzerland säger folk…

 7. Hej Ingemar,

  det kom en replik den 19 juli som kritiserade önskemålen om mer förnybar energi men som inte berörde kraven på en starkare miljölagstiftning eller inskränkningar i kommunernas självstyre eller kraven på att binda framtida regeringar och riksdagar.
  https://www.dn.se/debatt/repliker/vi-behover-hallbar-inte-fornybar-energi/

  efter det kom det en slutreplik(!)

  https://www.dn.se/debatt/repliker/gensvaret-pa-var-debattartikel-har-gjort-oss-besvikna/

  Det fanns också kommentarer till artikeln, varvid en del går åt det håll som jag tar upp.

 8. Sydsvenskans extranummer om klimatet

  Gårdagens Helsingborgs Dagblad, en lokaledition av Sydsvenskan, var utförd som reklamblad för Miljöpartiet.

  Del 1 hade 40 sidor istället för normala 24. Av dem ägnades 22 helsidor åt ”klimatet”.

  Del 2, avsedd för lokala nyheter, hade 8 sidor av normala 24 om klimatet. Här var man ju tvungen att ta med sporten, TV-tablåerna och vädret.

  Man presenterade 37 kändisar som ”inspiratörer”: Mikael Wiehe, Malena Ernman, Pernilla Månsson Colt och Arash Labaf. Förmodligen helt okunniga om naturvetenskap.

  Med cigarr i munnen och en Big Mac i näven kör John Wayne jeep över ett helt uppslag mot ”Avgrunden 5” över rubriken:

  Männen står för de stora utsläppen

  Hur skall en vanlig väljare värna sig mot sådan omåttlig propaganda ? Utan balanserande inslag.

  Nu ägs Sydsvenskan av Bonnier. Jag antar att övriga tidningar i koncernen inte vill visa sig mindre engagerade i räddningen av världen. Mycket av materialet ligger säkert centralt i koncernen.

  Så, vänta bara. Ni kommer att få se ännu bättre täckning av klimatfrågan i de största bladen.

 9. Karl Eider

  #1 Mattias

  Angåend CO2-fri stålproduktion. Intressant det man säger:
  ”Den här tekniken kommer att kräva stor tillgång av elkraft”

  Och sedan tillägger man att vi har och kommer få god tillgång på elkraft:
  ”Det är bland annat det som gör att vi i Sverige har unika förutsättningar för den här tekniken. Sverige har redan idag ett strukturellt överskott av el och i framtiden kan vi ställa om till en helt hållbar och fossilfri elproduktion med vatten, vind och bioenergi.”

  Men har man då med i beräkningarna att kärnkraften avvecklas?

 10. latoba

  Kan tyvärr inte öppna DN-artikeln, men det kanske är lika bra eller bättre för den egna hälsan.

 11. Torbjörn

  #4 Sture
  Bra initiativ, hoppas det kommer många intresserade.
  Det behövs en påminnelse för människor att det fortfarande pågår forskning kring klimatet och framförallt att det inte finns någon konsensus kring CO2-teorin.
  Vad som skulle behövas är någon högt uppsatt person inom näringslivet eller annan känd person som inte är rädd för att säga sanningen.
  Sen får vi hoppas att IPCC tar till sig den nya forskningen.

  Hur ser du på Christopfer Mocktons teori om felaktig input i modellerna?
  https://wattsupwiththat.com/2018/08/15/climatologys-startling-error-of-physics-answers-to-comments/

 12. Ingemar Nordin

  Torbjörn #11,

  Spontant är jag tveksam till Moncktons kritik. Han kritiserar IPCC för att de inte har solfaktorn med i ekvationerna. Men detta är inte så konstigt med tanke på att de betraktar solen som en mer eller mindre konstant lysande lampa. Så jag ser inte vad som är nytt här. Men kanske har jag missförstått?

 13. tty

  #1

  Det är teoretiskt möjligt att använda väte i stället för kol som reduktionsmedel för järnmalm. Slutresultatet blir järn + vattenånga i stället för järn + koldioxid.

  De praktiska problemen är dock formidabla.

  Först och främst måste en billig och effektiv metod att framställa vätgasen till. Den enda ”fossilfria” metoden är elektrolys av vatten. En metod som kräver mycket stora mängder elkraft och mig veterligen aldrig gjorts i tillnärmelsevis denna skala.

  Sedan kommer problemet att transportera, hantera och lagra stora mängder högexplosivt väte, som är extremt läckbenäget. Och detta i ett stålverk som ju inte precis är någon laboratoriemiljö, och där det finns ungefär hur många antändningskällor som helst.

  Man måste också vara säker på att all väte verkligen förbrukas för reduktionen. Inget väte får bli kvar i stålet, som då blir oanvändbart (”väteförsprödning”). Troligen måste stålet efterbehandlas (värmas upp) för att eliminera ev. kvarvarande väte.

  Ett problem jag inte har sett några synpunkter på är att stål faktiskt är en legering av järn och kol, och att kol alltså måste tillföras det smälta järnet även om väte används för reduktionen. Att förhindra att en del av detta kol oxideras till CO eller CO2 är troligen omöjligt om det sker parallellt med reduktionen. Möjligen kan kolet tillföras i ett andra processteg efter att reduktionen avslutas och i en helt syrefri miljö. Detta kommer dock att kräva helt ny och nu obefintlig teknik.

  En ytterligare energikostnad är att masugnsgasen som f n består av en blandning av CO och CO2 har stort energiinnehåll och genererar ca 100 MW el och större delen av Luleås fjärrvärme (200 MW). Extremt överhettad vattenånga (typ 1500 grader) blir betydligt knepigare att utnyttja. Ingen har någon erfarenhet av vattenånga med sådan temperatur.

  Om man läser Jernkontorets text slås man av följande formulering:

  ”SSAB, LKAB och Vattenfall är beredda att ta sin del i det här projektet, särskilt deras know-how och anläggningskunnande, i samverkan med staten och forskningsinstitut.
  (min kursivering)

  I klartext: Skattebetalarna förutsätts stå för fiolerna. För det här kommer även i bästa fall att kosta många många miljarder och kräva flera årtionden av utveckling till fullskala. Avvecklas kärnkraften är projektet troligen stendött, i varje fall i Sverige.

 14. Gunnar Juliusson

  Sture #8
  Jag läste Sydsvenskan (som i de flesta avseende är samma som Helsingborgs Dagblad) och räknade i gårdagens nummer till över femtio sidor klimatpropaganda. Ett helsvart uppslag visade den justerade hockeyklubbslika temperaturkurvan som ger intryck av stark uppvärmning på senare år, med de katastrofala konsekvenser för jorden som detta innebär.
  Jag letade efter något försök att utbilda och redogöra för det faktiska underlaget för klimathotet (enligt alarmisternas syn), men hittade bara enstaka rader undangömt i opinionstext om ”konsensus” och #försiktighetsprincipen”. ”Klimatförnekare” förlöjligades också förstås på några rader.
  Trots femtio sidor avstår man således helt för att argumentera om varför vi alla måste genomgå dramatiska livsstilsförändringar för att barnen ska få leva.
  Intressant nog fick även sporten vara med. Den största artikeln där handlade om Malmö Redhawks flygresor.
  I dagens Sydsvenskan lägger man en halv sida på att meddela hur mycket positivt respons man fått under gårdagen. ”Äntligen att någon tar tag i dagens ödesfråga”, typ. Att det fanns enstaka ”förnekare” som klagat redovisades diskret.

 15. Torbjörn

  #12 Ingermar
  Det är ju just det som är problemet.
  Man bortser från den ursprungliga temperaturen och sätter den till 0, då blir förändringen mycket större eller hur?

 16. Björn

  Misslyckade forskare söker andra vägar som maktpositioner med hänvisning till sin (misslyckade) forskningsbana som meritgrundande. Inom klimatforskningen dräller det av sådana. De misslyckade vill naturligtvis misskreditera sina mer begåvade kollegor. Hur skall det gå för vår kultur om det inte längre är de begåvades tankar som har inflytandet?

 17. Håkan Bergman

  Gunnar J. #14

  ”Intressant nog fick även sporten vara med. Den största artikeln där handlade om Malmö Redhawks flygresor.”

  Det där har jag funderat på i samband med flygskatten. Lagen i SHL och fotbollsallsvenskan klarar väl av merkostnaden, men i hockeyallsvenskan har lagen betydligt sämre ekonomi samtidigt som många matcher inte kan klaras utan flyg, det handlar om lag från Umeå i norr till Malmö i söder. Vi får börja bomba sportsidorna med fakta i frågan, kanske redan är uppmärksammat jag lusläser inte sporten.

 18. Christer Löfström

  Sten skriver.
  ”fattigare länder prioriterar utbyggnaden av en säker och pålitlig elproduktion, främst genom att använda fossila bränslen som kol och naturgas (även kallad fossilgas).”

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

  https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-energy-forum-makes-recommendations-and-suggests-strategies-for-accelerating-electrification-18314/

  Förmodar att den frågeställningen inte kommer upp på sammankomsten 21/8 i regi av klimatsans?

 19. # 11 Torbjörn

  Som anställd och som leverantör till olika företag, som jag sett utvecklas under decennier, har jag insett hur väsentlig ”creative destruction”, d.v.s. konkurser, är för näringslivet.

  En organisation som blivit genomrutten kan inte räddas bara genom att byta ledning och organisationsplan. Problemen ”sitter i väggarna”. Ledning, chefer och alla anställda måste ut. Verksamheten tas över av andra på marknaden, kanske med övertagande av affärsidén och sådana nyckelpersoner, som visat sig öppna för problemen.

  Detta gäller för IPCC. Det gäller dock inte alla de forskare, arbetet för IPCC.

  Dessutom är själva ”affärsidén” omöjlig: Tanken att utsedda ”experter” skulle kunna svara för den absoluta sanningen. Det kan aldrig fungera. Mekanismen bakom dess skapande är ungefär:

  1. Västerlandets politiker inser att de är alltför okunniga för att lära sig och ta beslut om den stora frågan ”Klimat”.

  2. De lockas därför av befrielsen från ansvar genom att den svåra frågan tas omhand av ett Expertorgan: IPCC, som i demokratisk anda, frågan gäller ju världens alla nationer, skall styras av FN:s alla medlemsnationer.

  3. Då uppstår den avgörande paradoxen: Västerlandets okunniga politiker överlåter ansvaret till U-ländernas ännu okunnigare politiker att försöka skilja på kunniga och okunniga ”forskare”.

  4. Delegaterna som styr IPCC kommer dels från två dussin demokratiska länder, och dels från världens U-länder med en stor majoritet av diktaturer, som ofta präglas av nepotism och korruption.

  5. Efter bildandet av the ”Green Climate Fund”, GCF, på 100 miljarder dollar om året, handlar dess arbete inte så mycket om klimat och miljö utan tydligt uttalat om ”omfördelning av världens resurser”. Titta här vad en mångårig ordförande för en av IPCC:s arbetsgrupper förklarar:

  https://www.nzz.ch/klimapolitik_verteilt_das_weltvermoegen_neu-1.8373227
  http://klimatsans.com/2016/03/15/fakta-eller-hypoteser/

  IPCC:s verksamhet har övergått till att debattera vem som får vad av de hundra miljarderna.

  + – + – + – +

  Monckton tar ibland IPCC på alltför stort allvar, förmodligen av diplomatiska skäl. Klimatmodellerna skåpades ut redan 2001 av IPCC:s Work Group 1, gruppen för naturvetenskaplig forskning:

  https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/505.htm
  Börja läsa stycket som börjar: ”In sum . . .”

  http://klimatsans.com/2016/03/15/fakta-eller-hypoteser/

  De vet så lite om klimatets alla drivkrafter att de måste gissa ett stort antal parametrar. Så dominerande processer som molnbildningen, värmeutbytet mellan luft och hav samt havens strömmar är endast ofullständigt kända. De måste gissas och gissningarna multipliceras med varandra mer än en miljon gånger för att komma till år 2100. Man kan med ögonmått konstatera att detta är datorspel för överåriga gymnasister. Inga resultat blir bättre än en enda gissning.

  Klimatpanelen IPCC är feltänkt från början och nu så genomrutten att inget hopp finns att reorganisera den. Politiker i alla länder måste inse att de kan inte smita från ansvaret att studera och lära sig viktiga förhållanden. Den ”gamla ordningen” med öppen forskning vid universiteten utan inblandning av politiker måste återställas. Den fungerade.

  IPCC måste avvecklas !

 20. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #12
  Liksom Torbjörn, tolkar jag Moncktons kritik som en vidareutveckling av den kritik som då och då framförts mot hur återkopplingen från vattenånga hanteras i klimatmodellerna. För mig ger Monckton en sammanhållen och bättre syn än de konstgjorda förklaringar med inblandning av geomeriska serier som någon sorts ”bevis” som framför allt Thomas P förfäktat på Klimatupplysningen.

  Precis som någon kommentar hos WUWT ser jag också en beskrivning som stämmer med vad jag lärt mig och erfarit från civ.ing.-utblidning och yrkesliv.

  Hemmagjorda samband och tolkningar av världen är en form av narcissism som är en irriterande del av klimatvetenskapen av idag och tyvärr verkar det inte bli bättre med åren.

 21. # 18 Christer Löfström

  Mötet på tisdag är avsett att avslutas med en diskussion oss emellan om VAD vi VILL och KAN göra för att rädda Sverige. I medvetande om att dagens massiva propaganda, huvudsakligen betald av våra skattemedel, är ett demokratiskt problem mer än ett tekniskt problem. Av staten styrd propaganda fiinns i måna andra politikområden också.

  Riktigt allvarligt blir det nu när regering och ”etablissemanget” fundera på vägar att strypa oönskad information. Regeringen har skaffat sig direktlinjer till nätföretag för att mota ”Fake-News”.

  Jag har just fått besked från en av våra medlemmar att fiberanslutningen blockerats eftersom han spritt ”Fake-News”. Detta bestod av Klimatsans’ Faktabad.

  Sådant kan man vänta i en fascistisk stat. Inte i en demokratisk. Vi kämpar inte bara för sanningen om klimatet utan för att demokratin skall överleva.

 22. Ingemar Nordin

  OT för er som undrar varför KUs hemsida går trögt ibland:

  ”City Cloud generation 1 Karlskrona issues

  City Cloud generation 1 in Karlskrona have been under DDoS attack since 14/8 20:30, and those attacks are still periodically ongoing.

  Our protection tools are blocking traffic to the affected IP addresses which also can affect valid traffic.

  Our team are working with those problems and try to handle the situation as good as possible.

  OpenStack services is not affected of this activity

  We apologize for the interruptions this will cause for your services, and please have understanding for delays in response.

  Best Regards,
  City Network Hosting AB”

 23. Staffan Lindström

  13 tty
  Avdelningen: ”Hur man än vänder sig har man ändan bak/Humorserien Lorrys ”uppfinnare från Sumpan”:
  ”Tänkte inte på det… HEJ DÅ!”…

 24. Staffan Lindström

  21,22
  Finns det ett samband eller bara ett sammanträffande??

 25. Staffan Lindström

  ¨21,22,24
  Skickade 23 från Mac+Firefox ”Your request timed out” Har hänt på SMHI:s väderblogg också…!!
  24 från Microsoft Windows+Firefox samma resultat Återladdning + återskickning nödvändig

 26. Roland Salomonsson

  Artikelförfattarna vet att kommande förnuftigare generationer inte avser genomföra vansinniga utopier, som ruinerar Sverige och dess välstånd. Alltså krävs (förtäckta) kommunistiska 5-årsplaner för att påtvinga gräsrötterna något de inte vill ha (och inte behöver)

 27. Frej

  22#. Jag kommer inte alls in Så är min IP adress blockad då ? Bara genom mobil och mobilnät då

 28. Ingemar Nordin

  Frej #27,

  Jag försöker att förstå vad denna attack på oss handlar om. De skriver ju så här: ”Our protection tools are blocking traffic to the affected IP addresses which also can affect valid traffic.”

  Innebär det att din personliga dator är blockerad? Är det bara KU du inte når, eller gäller det även andra sidor?

  Din, och alla andra kommentatorers, IP-adress finns förstås på våra administratörssidor. Liksom din Alias och e-postadress. Detta är något som begärs av dig, och som du fyllt i, för att kunna kommentera.

  Vad är du blockad ifrån?

 29. Det funkar så här – någon eller några har skapat ett program eller skript som kontinuerligt postar data till det kluster som svarar på domänen klimatupplysningen.se.
  Postningen av nonsensdata sker så snabbt server kan ta emot.
  Resultatet blir att servern är upptagen och inte kan ta emot förfrågningar.

  De verktyg som förhindrar DDOS attacker är såpass grova att man inte kan urskilja vem som är attakerare eller vanlig användare.

  Det har inget med klienternas datorer eller webläsare att göra.

  Om det är ett beställningsjobb, sker troligtvis attacken över ett vpnnät där sändaren är dold. Om inte kan kartläggning göras och de mest frekventa förfrågarna spåras geografiskt för rättsliga åtgärder.

 30. Frej

  Det är bara på KU jag inte kommer in Annars så är internet fritt för mig . Jag tror det var i onsdags kväll det hängde sig först sen blir det bara stämmer adressen det vanliga när en adress inte finns Jag bara kände spontant att något är skumt Jag kommer in som vanligt med mobilt bredband Halebop har jag Men Telias ADSL är det stopp Så jag kommer inte in med mobil om jag går på wi-fi eget nätverk Märkligt

 31. Håkan Bergman

  Frej #30

  Om du inte kommer in alls kan du försöka med att byta till andra DNS-servrar, Googles 8.8.8.8 och 4.4.4.4 brukar alltid funka.

 32. Roland

  Dagens:
  Miljöpartiets förslag: Särskild parkeringsskatt om du tar bilen till köpcentret.
  ”vill att fler använder lådcykel istället för bil när de storhandlar”
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KvA9a6/miljopartiet-den-som-storhandlar-med-bil-ska-betala-mer-skatt

  Man tror inte det är sant när man läser detta. Det är så otroligt ogenomtänkt detta förslag. Hur hade dom tänkt att dom på landsbygden skulle till exempel handla? Detta människofientliga parti att folk i huvudtaget vill rösta på dom är en STOR gåta

  hursomhelst bra skrivet Sten!

 33. Frej

  31# Håkan Nu har jag gjort det Men går inte Har felsökt och svar blir. Klimatup..är online men svarar inte på anslutningsförsök . Jag får följa med mobil , men det kanske löser sig med tiden ? Men tack för hjälpen

 34. Roland

  Microsoft Edge går att komma in på klimatupplysningen sida MEN uppe på web fältet där man skriver in adressen www så står den info icon att ”var försiktig webbplatsen är inte krypterat” De skumma är att jag har inte kunnat öppna klimatupplysningen med google chrome vid ca kl 17 i dag. Men nu gick det med att köra google chrome,, någon som vet vad felet kan vara ?

 35. Lars Kamél

  #2: Det är klart att klimathotstron är en religion utan vetenskapligt stöd. Vilket inte hindrar de troende att påstå att de har vetenskap och nästan alla forskare bakom sig. Där det senaste procenttalet för påstådd konsensus är 99,94. Fast artikeln där det påstås definierar inte vad den påstådda konsensusen exakt skulle gälla.
  #3: Hycklande svenska politiker kommer väl aldrig att tillåta fossileldade kraftverk inom Sveriges gränser. Grannländerna får bygga dem, och sedan importerar vi elen därifrån. När vattenkraften knappt går att bygga ut mer, är biobränslen och fossila bränslen faktiskt enda alternativet till kärnkraft. Massiv satsning på biobränslen innebär skogsskövling och att att jordbruksmark inte används för att producera mat.
  #5: Jag fick in en replik på DN Åsikt i början av sommaren. På DN Debatt är det nog hopplöst. Min framgång på DN Åsikt kanske beror på en sommarvikarie som nu har förstört sin karriär?

 36. Lars Lundqvist

  Ökar inte havsnivån längre?
  Enligt NASAs satellitmätningar från april har den nu varit i stort konstant för 3 år.
  https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 37. Ingemar Nordin

  Sten K #7,

  Författarnas slutreplik är obetalbar: ”Ändå hade vi förväntat oss att de som främst har ansvaret att utforma och implementera en ändamålsenlig lagstiftning, inte minst politikerna, här skulle vara beredda till diskussion och prövningar av konstruktiva förslag. Men synpunkter från det hållet har uteblivit. Varför?

  Här skriver alltså de lärda skribenterna ett debattinlägg helt i linje med den vanliga alarmismen (okunnigt, ytligt och utan några nya vinklar överhuvudtaget) som Mp-pressen matat oss med i flera år och sedan blir de upprörda när de ansvariga politikerna inte klappar dem på huvudet.

  Snacka om att överdriva sin egen betydelse!

 38. Christer Löfström

  #35
  Gas + flytande offshore vind i stället fär ny kärnkraft är en möjlig framtid i Sverige.

  Både via ledning från Danmark och LNG i Göteborg
  Inte omöjligt att det även blir LNG terminal i Barsebäck.

 39. Gunnar Strandell

  Christer Löfström #38
  Jag vill lägga till möjligheten att dra gasledningar till Forsmark och Nynäshamn för generering av el och fjärrvärme. De som bor i Stockholm och Uppsala vill nog inte ha kvar sina anläggningar i Värtan eller Boländerna.

 40. Gunnar Strandell

  Roland #32
  Det gäller inte bara människor på landsbygden utan också alla de som bor i villaförorter och har 10-30 km till ”sitt” köpcentrum. Det är halva Sveriges befolkning!

 41. Guy

  Hej alla på KU. Jag behöver hjälp. Dagens Hbl åstadkom hjärtsnörp trots att papperstidningen har uteblivit och jag tvingades börja på nättidningen.
  Har inte hunnit läsa mer än ingressen som kommer med en hockeykurva plus texten att det inte varit mera CO2 i atmosfären på 800 000 år.
  Nu skulle jag behöva dom bästa möjliga referenser att skicka till HBL och meteoroligiska institutet.

  Generaldirektören på meteorologiska institutet såg ändå en positiv sak i uppvärmningen (alltid uppvärmning), nämligen att vi kan vinna ekonomiskt på flyktingströmmen. Jag antar att han menar dom där 50 miljonerna klimatflyktingar som det talas om. Dom enda flyktingar jag har sett flyr AK 47:or och knivar och granater.

 42. Sören G

  #41
  Och vad i består hotet att koldioxidhalten inte har varit så här stor på 800 000 år. Sanningen är ju att den varit farligt låg under istiderna.

 43. sibbe

  #39
  Men Gas är fossilt? Eller… Och det skall vi väl ta bort…

 44. Lars Kamél

  #41: De enda klimatflyktingar vi har i dagens värld är de som flyr kyla från värme. Exempelvis de som flyttar till Florida, Spanien eller Thailand när de går i pension. Fast det är ju inte vad klimataktivister menar med klimatflyktingar, som snarare borde heta klimatförändringsflyktingar då. Ingen flyr från klimatförändringar. Däremot från väderrelaterade naturkatastrofer. För att sedan vanligen återvända när effekten har klingat av.
  Klimataktivister förväxlar helt enkelt klimatförändringar och extremväder. Vilket vi också ser i det formellt helt felaktiga påståendet att de fattiga drabbas värst av klimatförändringar. De fattiga drabbas värst av extremväder och det är just för att de är fattiga, inte för att klimatförändringarna är störst i de länder där de bor. Tvärtom bor de fattiga oftast i varma länder i eller nära tropikerna, och där är klimatförändringarna minst.

 45. Guy

  Sören # 42, det är inget hot. Mej stör gränsdragningen till 800kyr plus att förklaringen saknas till att temperaturen har kunnat vara högre utan att koldioxiden varit hög.

 46. LarsF

  Sveriges självbild kommer succesivt att förankras i verkligheten.

  Löfven åkte till Bryssel för att sprida svenska modellen i asylpolitiken till övriga europa.
  – Ja,ja håll ni på med det, det är inget vi tänker ta i med tång ens

  blev svaret.

  Nu är det konsensus om att vi kan inte skilja oss för mycket mot omvärlden i en global fråga.

  Så kommer det att bli med klimatpolitiken också – vår självbild som världsförbättrare ordentligt stukad hos alla klimathetsarna.

  Minns inledningsanförandet av en dansk kvinna för klimatmötet i Köpenhamn:
  – this may be our last chance

  Det ekar mer i tomma rum….