Den kritiske miljöjournalisten

Martti Backman
Martti Backman i MOT:s studio. Foto: Mikael Nybacka.
Gästinlägg av Svenolof Karlsson:
Finns det exempel på journalister som kritiskt granskar också larmen i miljöfrågorna? Jo, åtminstone en, Martti Backman, som under femton år arbetade på den finländska MOT-redaktionen, som i Sverige närmast motsvaras av Uppdrag Granskning.
Martti Backman är en journalistisk tungviktare. På åttiotalet var han chefredaktör för kvällstidningen Iltalehti, på nittiotalet för Suomen Kuvalehti (ett slags finländsk Newsweek). Däremellan arbetade han bland annat som informationschef på inrikesministeriets enhet för polisärenden och som kriminal- och rättsreporter på Helsingin Sanomat.
Hans skepsis till miljölarmen väcktes som en reaktion mot miljöfilosofen Pentti Linkola.
”Jag var länge mycket bekymrad över miljöproblemen och beundrade Linkolas sätt att beskriva dem. Men småningom tvingades jag inse att hans faktagrund var för svag.”
Bland annat fäste sig Martti Backman vid en kolumn i Helsingin Sanomat där Linkola hävdade att utrotningen av arter var uppe i en takt på en var trettionde sekund.
”När jag räknade efter fann jag att alla arter på jorden i så fall skulle vara utrotade år 2003. Linkolas påstående var horribelt och egentligen lätt att genomskåda. Men till exempel vetenskapscentret Heureka utanför Helsingfors presenterade vid den här tiden samma siffra i en mätare över världens tillstånd.”
Martti Backman beslöt göra en systematisk kartläggning av miljöhoten. ”Jag såg då att samma mönster upprepades hela tiden: enorma överdrifter och en väldig nonchalans inför fakta.”
Han menar att det i journalistyrket ligger nära till hands att inta en alarmistisk utgångspunkt. Man vill väcka läsarna, skrämma upp dem, för att få dem att reagera. Och just i miljöfrågorna verkar många tycka att ribban kan läggas extra lågt.
Man ser varje dag att journalister ger representanter för Greenpeace och andra aktivistorganisationer en expertstatus. Hur kommer det sig?
Marti Backman: ”Jag förstår inte det. Det strider mot alla regler om att journalister ska förhålla sig kritiskt till sina källor. Jag kan inte se någon annan förklaring än att många i journalistkåren har så stark inlevelse i miljöfrågorna och upplever katastrofstämningen så starkt att de offrar yrkesprinciperna.”
Martti Backman reagerar också mot att till exempel Greenpeace beskrivs som en medborgarorganisation. ”Det är just det som Greenpeace inte är. Det är inte en öppen organisation där man kan anmäla sig som medlem. Det Greenpeace är öppet för är att vi skänker dem pengar.”
Hur ska man förstå den anklagande attityd och negativa världssyn som alarmister ofta ger uttryck för?
Martti Backman tror att den är kopplad till kristendomen, och framför allt till dess protestantiska variant. ”Inte har man det här synsättet i andra religioner, inte ens i de katolska länderna runt Medelhavet. Jag tycker att mönstret är klart: ju mer protestantisk man är, desto större blir den skuld man bär på och lägger på andra.”
Synsättet är att vad människan än gör, så är hon en förstörare. ”Naturen beskrivs som skör och bräcklig. Men egentligen är ju naturen oerhört kraftfull och människan kommer i slutändan alltid till korta mot den”, säger Martti Backman.

Martti Backmans klimatprogram

Tyvärr gick Martti Backman med ålderns rätt i pension 2011. Man hittar dock en del saker av honom på nätet, bland annat de två program hösten 2009 där han granskade klimatfrågan.
Programmet Climate catastrophe cancelled (sänt den 11 november 2009) kan ses till exempel här. I programmet intervjuas bland annat Steve McIntyre och Richard Lindzen.
En transkription av manuskriptet till engelska finns här. Den fullständiga intervjun med Lindzen finns utskriven här.
En vecka efter detta program lades Climategatemejlen ut. Det ledde till ett nytt inslag i MOT (sänt den 9 december 2009). Programmet ligger öppet i Yles arkiv här. Den som har svårt med finskan kan läsa en transkription till engelska här.
Programmet ligger med engelsk text också på Youtube, dock styckat i tiominutersavsnitt. Den intresserade hittar det lätt genom att söka på ’Ilmastogate’.
Som bonusmaterial här nedan ännu ett referat av två andra av Martti Backmans program.

Den feldiagnosticerade Östersjön

I maj 2008 sändes MOT-programmet Itämeren väärä diagnoosi (Den felaktiga diagnosen av Östersjön). Programmet går på tvärs mot påståendena om att människan håller på att förstöra Östersjön. Säkert har människan en viss påverkan på havet, men denna påverkan är inte dominerande och kan inte vara någon huvudorsak till exempel till de blågröna algerna.
Ett faktum är att de blågröna algerna har funnits i stor mängd också tidigare. Så här skrev gotlänningen Gustaf Lindström (1829-1901) 1855 om Östersjön i sin rapport Bidrag till kännedomen om Östersjöns invertebratfauna, publicerad av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige:

…ett hvarje sommar återkommande fenomen, som man der
kallar för »hafvets blomning». Vanligen kring midsommars-
tiden, men äfven längre fram på sommaren, fortplantar
denna diatomacée [den blågröna algen] sig till en
alldeles ofantlig mängd. Fiskarne försäkra, jag vet ej
ännu med hvad grad af sanning, att det lager, som den
bildar på hafsytan, är så tätt och djupt, att båtarna
stundom nätt och jemt kunna komma fram. Visst är, att
under sistlidne sommar, i början af Augusti månad, så
ofantliga massor döda individer af den lilla vexten
drefvo in mot stränderna vid Wisby, att de långt ut
från dessa lågo som ett tjockt, grågult täcke på vatten-
ytan och hopade på grundare vallen, under förmultnande,
gåfvo från sig stinkande utdunstningar.

Gustaf Lindström utnämndes senare till professor i paleontologi vid Naturhistoriska Riksmuseet.
Som framgått beskrev Lindström algförekomsten som ett fenomen som återkom varje sommar. Trettio år senare bekräftades iakttagelsen av en av samtidens mest framstående havsforskare, nämligen Monacos prins Albert I (1848-1922).
Prins Albert seglade på Östersjön 1884 och antecknade då att ”algväxtligheten täckte hela havsytan från Gotland till Preussen till Finska vikens mynning. Algerna färgade Östersjön och dess stränder i en karakteristisk olivgrön färg.”
I MOT-programmet är slutsatsen att Östersjöns problem är den stora omsättningen av fosfor i havet. Den allra största delen av den är naturligt betingad, människans tillskott är under en femtedel, kanske en tiondel.
Det Östersjön skulle behöva är regelbundna inflöden av saltvatten genom Öresund, för syrsättningens skull. Ett konkret förslag presenteras i MOT-programmet av den svenske professorn i oceanografi Anders Stigebrandt, nämligen pumpning av väl syrsatt vatten till Östersjön. Det skulle inte vara särskilt komplicerat, tekniskt sett, och skulle kosta relativt litet.
MOT-programmet var en av de tre kandidaterna, bland över hundra nominerade, till det stora finländska journalistpriset 2008 och var också Finlands bidrag i den stora årliga tävlingen Prix Europe för TV-dokumentärer.

Vad Seveso lärt oss

I november 2006 sändes MOT-programmet ’Sammuuko ihmissuku ympäristömyrkkyihin?’ (Kommer människosläktet att dö ut på grund av miljögifter?). Programmet visar att överdrifterna varit enorma när forskare och aktivister slagit larm om gifter som dioxin och DDT.
I programmet gör Martti Backman ett besök i Seveso, den ort i Italien som 1976 efter en explosion i en kemikaliefabrik utsattes för enorma mänger med dioxin. På ett område av 18 kvadratkilometer spreds tusen gånger mer dioxin än vad som genomsnittligt sprids i hela Finland under ett helt år.
Backman intervjuar läkaren Paolo Mocarelli, som efter olyckan utförde prover på alla människor som kunde ha fått i sig giftet. Mocarelli har sedan ägnat sitt liv åt att följa upp katastrofen och det stora antal studier som gjorts av befolkningen i Seveso.
Facit är att 140 människor ett par månader efter olyckan drabbades av kloracne. De fick svåra hudbesvär med blåsor och ärrbildningar i ansiktet. 2004 utsattes Ukrainas blivande president Viktor Jusjtjenko för samma sak efter ett dioxinattentat.
I dag är området i Seveso sedan länge sanerat och marknadsförs som det renaste i Italien. På platsen finns nu en barnträdgård. Det finns inga bevis för några permanenta skador på vare sig miljö eller människor.
Enligt Paolo Mocarelli har dioxin en minimal påverkan på människans lever och immunsystem. Den återkommande beskrivningen av dioxin som ’alla tiders supergift’ baserar sig på råttförsök. Erfarenheten från Seveso är att människor inte reagerar som råttor.
Ett dödsoffer skördades trots allt i Seveso. Kemifabrikens tekniska direktör sköts efter olyckan ihjäl av en grön aktivist.
Svenolof Karlsson
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magog

  B-M Mattsson i stor kolumn i GP i dag söndag 24/2 med vidhängande bildbyline där hon sitter på en hög barstol. Om tio år är det säkert en piedestal. I kolumnen finns dessutom en bild på den helt opolitiske och neutrale naturresurshushållaren och politiske professorn J Rockström. Romklubbaren och tokfransen Wickman omnämns också som varandes något som i det närmaste skall välsigna plaeten i vilket ögonblick som helst.
  Rubriken löd: ”Klimatforskare med tydlig vilja till engagemang”. Några citat: ”Det finns stora ekonomiska intressen som känner sig hotade av debatten”, ”Få ifrågasätter den skicklige hjärnforskaren. Men tvivlarna förnekar (tvivlare tvivlar väl? min anm.) klimatforskarnas väl dokumenterade resultat”, ”Författarna försöker förstå avståndstagandet och söker dialog snarare än konfrontation”, ”När författarna resonerar kring begreppet tillväxt och talar om att OMDEFINIERA vad som är samhällsutveckling hörs gillanden”.
  Ja, så där håller hon på och yrar i sin kolumn. Givetvis har tanten Mattsson blivit så trött numera i sin journalistiska politiserande gärning att hon inte längre orkar argumentera utan kommer dragandes med den gamla jämförelsen mellan ”klimatförnekarna” och de som en gång i tiden förnekade/tvivlade på rökningens och asbestens skadeverkningar. Hon kanske tyckte det var väl magstarkt att komma dragandes med att vi också är förintelseförnekare.
   

 2. Magog

  Bra inlägg av Karlsson glömde jag bort att påpeka. Jag kom på en annan sak också. Jag skulle vilja stoppa George Reismans ”A Primer On Natural Resources” i halsen på den där Rockström. Jag gissar att han då skulle få problem med att omdefiniera alldeles för många saker i naturvetenskapen.

 3. Lennart Bengtsson

  Alldeles utmärkt Svenolof!
  Det är ytterligt beklagligt att svenska media har offrat objektiviteten för den ytliga sensationen. Man kan bara hoppas att den inte döljer sig en hemlig agenda bakom oskicket. Resultatet är emellertid att tänkande medborgare vänder sig från den traditionella massmedian.  Den har faktiskt svikit i sin viktiga uppgift. Vad som händer är ett veritabelt hot mot det öppna samhället.
   
  lennartB

 4. Slabadang

  Mycket bra S-O Karlsson!
  Vi kan konstatera att media löpt amok och blivit ideologiskt aktivistiskt långt ifrån sin ursprungliga roll och funktion och kommer inte ändra riktning  av egen kraft. Nätets makt växer i allt snabbare takt och alternativen till att slippa journalister blir allt fler. Föruttnelsen kommer från SVT/SR och AB där den gått som  snabbast och sedan pridit sig utåt.
  Samtidigt så uppskattar folk riktig bra granskande kvalitativ journalistik så den har sin framtid i andra former och konstellationer. Jag vill verkligen trycka på att nu just nu är behovet efter ny journalistik enorm och därför möjligheten enormt stor att ta en marknadsposition och hitta sin kundkrets. MSMs varumärken sjunker i värde och en ny spelare skulle kunna slå ihjäl dem konkurrensmässigt direkt med kvalitativ icke manipulativ journalistik. Att tala med istället för till läsarna!

 5. Slabadang

  Det här kan vara ett riktigt genombrott för batteritekniken! TCS först i Sverige IGEN?
  http://www.youtube.com/watch?v=OtM6XJlynkk&feature=player_embedded

 6. Ann L-H

  I veckans spanarna i P1 tog Jessica Gedin upp begreppet ”funktionell dumhet”. I det ligger att man utan att reflektera, söka kunskap osv fåraktigt följer flocken. Gissa vilken bransch som visat sig gå i täten, jo naturligtvis Mediavärlden. Detta har ju sedan länge avhandlats här på TCS och det är bara nicka igenkännande.
  Svenolof Karlsson återigen ett stort tack för att vi får del av ljuset från öst.   

 7. Christopher E

  Mycket bra inlägg. Jag minns att jag såg ”Climate Catastrophe Cancelled” på webben.
   
  Man blir riktigt stolt över att själv vara av finländsk börd (min pappa var från Finland).
   
  En liten test av media blir nu att se hur de hanterar det purfärska rekordet för kallast uppmätta temperatur på norra halvklotet som John Silver precis upplyste om i annan tråd (-71,2° C i Sibirien). Vi vet ju alla hur ett nytt värmerekord hade hanterats…

 8. bom

  #5
  Superkondensatorn! Det verkar lovande! Vem kom på den idén? Var det Lena Ek eller kanske frisörskan från Hylte som är vår energiminister? Jaså inte dom – så besviken jag blev/not.
   
  Vilken otrolig lättnad att erfara att det finns åtminstone en journalist med principer – och naturligtvis i Finland (med världens bästa skola). Kanske dags att hela Sverige söker asyl och ställer sig under finsk förvaltning sådär sexhundra år. Linkola däremot är komplett galen och borde underkastas tvång av annan art!
  @Magog
  Verkligen en träffande beskrivning av såta paret Rock-ijkman! Tack för den.

 9. bom

  Så tafflig jag är fina Finland har ju minst två kompetenta journalister. Cred till Dig Svenolof!

 10. Gaupa

  Tusen tack, för alla dina inlägg här på TCS, Svenolof Karlsson!
  En dokufilm – ”Berättelsen om Greenpeace” kanske kan passa in här.
  mvh
   http://www.svtplay.se/video/1025783/berattelsen-om-greenpeace

 11. Janne

  I England finns i alla fall en debatt, i Daily Mail skriver man idag detta
  Mycket läsvärt för folk i gemen, särskilt informativt med en faktaruta där man slår ner de vanligaste AGW-myterna.
  Svenska tidningar snor ju ofta material från just Daily Mail men att hoppas på denna är nog att ta i.

 12. Peter Stilbs

  Superkondensatorer är väl inte en helt ny idé – jag är ganska säker på att Pehr här på TCS en tid intresserade sig för sådana för ca 10-15 år sedan ?

 13. Ann LH,
   
  Det är märkligt, alltså ifall journalistvärlden skulle vara värst drabbad av ’funktionell dumhet’. I en tidigare värld (ngt enstaka decennium sen) var duktiga journalister raka motsatsen till detta, och de duktiga bland dem var förebilder och riktmärken för övriga. Måhända har detta ändrats, och onekligen känns mediescenen (inklusive journalistiken) svårt bimbofierad numera, och då inte bara vad som produceras där utan även från dem som producerar …
   
  Men jag hade ändå inte trott dumt flockbeteende och (jag kan inte beskriva det annorlunda än:) viljan att bli lurad och ljugen för verkligen skulle vara som störst just där.
   
  För det är ett intressant fenomen, alltså alla de som hellre än att verkligen få veta, vill bli lurade och ljugna för, bara det är sådana lögner som man gillar eller vill ha sanna.
   
  Om det får fortsätta tillräckligt länge så blir det självförstärkande: Då blir det allt jobbigare att ta till sig riktigt information som inte passar i önskebilden, och än jobbigare att bearbeta den redan ’insamlade’ världsbilden och förståelsen av den, och justera och korrigera den till att vara konsistent med även ny riktig information. På så sätt att efter detta pågått tillräckligt länge så blir våndan av att korrigera tidigare accepterade ’förklaringar’ så stor och så jobbig och intelelktuellt och emotionellt smärtsam, att energin itället läggs på att dels bända och omtolka nya intryck såpass att de passar med en redan existerande (förvriden) världsbild, och dessutom hitta förevändingar varför denna nya informationen inte borde vara giltigt, varför man skall ignorera den, eller varför den skall vara ’falsk’ …
   
  I klimatdebatten tycker jag detta är ofattbart tydligt. Hela den gigantiska konstruktionen med ’oljeindusrtrin och tobakslobbyn’ som i hemlighet skulle ligga bakom och mata ut alla skeptiska argument, fakta, mätningar osv som ansätter klimathotstron … men även idén om att allt sådant som klimathotshypotesen har svårt att hantera skulle bli ogiltiga invändningar därför att ngn olje-anknuten, någon republikan, sverigedemokrat, fri-marknads-think-tank, eller godtycklig annan uppfunnen ’samhällsfiende’ också skulle ha yttrat samma invändning ..
   
  .. alla dessa larviga konstruktioner från de klimathotstroende för att hålla bort insikten och kunskapen om vad det är är för bekymmer med deras argumentation kan jag bara förstå i ljuset av att man har anammat en simpel och (i grunden felakatig) banal förståelse av frågan och gjort denna till sin egen ’livslögn’ som man fyllt på med allt mer bekräftelse som ju onekligen har matats ut genom media i decennier, och där så småningom försvaret av denna livslögn blir själva huvudmotivet för att kunna fortsätta tillvaron utan att allt man tagit in poppar som popcorn och stället till totalt kaos i utrymmet mellan öronen …
   
  Vi som läser alarmisternas ständigta försök har alla sett hur de böjer över baklänges och distorderar för att få verkligheten, och oss icke-troende att fortsätta passa in i ngn förvriden ’förståelse’  som de fortf hoppas skulle kunna hänga ihop något sånär, och vi har sett hur tokigt desperat de försöker få till ngn sådan ’förklaring’.
   
  Att förneka (och radera) all information som inte passar blir då den ’naturliga’ försvarsmekanismen, samt att utmåla alla andra som onda, ohederliga och/eller falska och betalda för sådant.
   
  Men att samma fenomen skulle finnas generellt i mediavärlden har jag alltså svårare att förstå eller tro på …
   

 14. S. Andersson

  Jag träffade Anders Stigebrandt för en vecka sedan. Han nämnde förutom detta med syresättningen att vår fixering vid att minska kväveutsläppen eventuellt har varit kontraproduktivt eftersom kvävet binder fosfor. Nu finns det för mycket fosfor vilket är mumma för cyanoalger. Blågröna alger verkar växa till när kväve/fosfor-balansen rubbas förbi en naturlig balans om ca 7:1 har jag läst mig till i andra källor.
   
  Det kan alltså tänkas att vi har dessa eländiga algblomningar för att vi inte släpper ut tillräckligt med kväve. Så kan det gå. Försök få en miljöpartist att erkänna det ni! Anderssons lag om miljöpolitik slog till igen: ”Allt vad de gröna organisationerna föreslår visar sig förr eller senare vara det sämsta alternativet för miljön.”
   
  Jag har också hört talas om de där historiska anekdoterna om algblomning i Östersjön i förindustriell tid. Jag har t o m för mig att ha läst en rapport från en utsänd biskop från Rom som ondgjorde sig över det otrevliga vattnet redan på medeltiden.
   

 15. Björn

  Faktum är att det behövs lite MOT-medel här i Sverige också, med fokus på fördumningen inom media. Kanske Martti och Svenolof kan vara ett frön till en friskare debatt även här. Fördumningen och snedvridningen av fakta har gått så långt att man inte längre kan lita på dagstidningarna.

 16. Orm

  Proportionerna i miljöfolkets överdrifter åskådliggjordes för ett tag sedan av Ragnar Löfstedt, professor i risk management vid Kings College i London.
  Ett barn sim äter sinä välling ur en plastnappflaska får i sig bisfenol A i en mängd av en femtiotusendel av vad ett enda p-piller innehåller.
  Där har ni proportiomerna

 17. Orm

  #16
  Ett barns som äter sin välling ur en plastnappflaska får i sig bisfenol A i en mängd som motsvaras av en femtiotusendel av vad ett enda p-piller innehåller.
  Där har ni proportionerna!  Skulle det stå.
   

 18. Peter Stilbs

  Algblommningen är ju en förutsättning för livet i haven – fiskarna lever ju inte på andra fiskar – livet drivs ju av fotosyntesen även där – kolla annars denna karta om hur det ser ut på Världshaven:
  http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/view.php?d1=MOD_LSTAD_M&d2=MY1DMM_CHLORA

 19. Tege Tornvall

  Martti Backman och Svenolof Karlsson tillämpar samma enkla basmetod som jag själv: ta reda på observerade och oomstritt dokumenterade grunddata OCH RÄKNA PÅ DEM! Då faller en mängd varningar i olika frågor platt till marken. Men i svenska media är det svårt att komma in med sådant.
  Ett exempel: om alla Sveriges motorfordon skulle köra på etanol gjord på svenska vete, skulle vi behöva över 7 miljoner ha åkermark bara för det. Det är nästan tre gånger mer än all svensk åkermark – som förstås måste användas för mycket annat än just vete. Även med mer givande tropiska grödor är förhållandet snarlikt: marken räcker långtifrån till – i konkurrens med mat för hungrande miljoner. Detsamma gäller nästan alla biobränslen – utom kanske metanol från skogsråvara från de stora nordliga skogarna som i Björn Gillbergs Värmlandsprojekt.
  Man kan räkna på vindkraft, solkraft etc. och få snarlika resultat på faktiskt utvunnen energi som andel av maximal teoretisk kapacitet. Datormodellerad havsnivåhöjning mot faktisk landhöjning. Tillfällig marginell isavsmältning mot all den energi som skulle krävas i tusentals år för att verkligen smälta undan de stora landisarna.
  Det är bara att räkna!

 20. Christer Löfström

  Svenolof Karlsson.
  Det kom ett mail. ”Finnar på TCS”
  Jag noterar att TCS gått från att publicera skämt om Finland till att där hämta kunskap och inspiration. (Gläder en med finska rötter, även om det har gått några generationer) 
   
  Jag efterlyser en gedigen analys av nya kärnkraftverk i Finland. 
  Tacksam för en länk, om det finns någon?
   
  Stockholmsinitiativet har här på TCS en dold agenda för kärnkraft. I Sverige finns inget bra forum för en seriös debatt kring energiomvandling och miljö.
   
  Personligen argumenterar jag för el, på alla möjliga sätt, o rent vatten till de fattigaste som den globat vktigaste energi- och miljöfrågan.
   
  I denna fråga har jag som ateist till min förvåning gjort erfarenheten att den Anglikanska kyrkan i Sydafrika inte delar min åsikt, utan tjabbar ”klimathot”. Ser en förklaring hos Backman.
  ”Inte har man det här synsättet i andra religioner, inte ens i de katolska länderna runt Medelhavet. Jag tycker att mönstret är klart: ju mer protestantisk man är, desto större blir den skuld man bär på och lägger på andra.”
   

 21. Peter Stilbs

  Orm #16 – menar Du verkligen vad där står ?  Är det inte någon ”ekvivalent” mängd hormoner eller något ? Varför skulle man ha Bisfenol A i p-piller ?

 22. Gunnar E

  #14;17#
  Fisket bvacklar i Ö-sjön. färre fiskar äter alger.fler fiskare utan arbete.Brist på fosafor på land och överskott i sjön. Således fiskare : tag era båtar och tråla upp alger till dutmärkt gödning!

 23. OR

  Utmärkt artikel Svenolof Karlsson. Två svalor gör ingen sommar, men ger hopp om att den kan komma.
   
  Christer Löfström # 19
  Det här med att det är kristendomens fel haltar väl betänkligt om man undantar den romerska katolicismen? ”Det mesta man anklagar Luther för är egentligen preusseri” har jag lärt mig av en god vän som varit teolog. Dvs det handlar snarare om staternas sätt att utnyttja den religion som man tagit kontroll över genom protestantismen. Svenska kyrkan är inget undantag, utan misslyckas helt med att förmedla den förlåtelse för att vara människa som ritualen är tänkt att ge.
  Hur det kan vara så att människor behöver förlåtelse för att vara levande tycker jag inte är konstigare än att överlevare från t.ex. estoniakatastrofen känner skuld för att ha överlevt. Det är iallafall allmänt känt att överlevare efter katastofer ofta känner skuld för att ha överlevt, och kan behöva hjälp med det. Och alla människor är efterkommande till överlevare.
  Katolska kyrkan lyckas även med att få mafiosis att känna sig oskyldiga, så jag håller gärna med om att det finns behov av utveckling även på det här området.  

 24. Gunbo

  Jonas #13,
   
  ”I klimatdebatten tycker jag detta är ofattbart tydligt. Hela den gigantiska konstruktionen med ‘oljeindusrtrin och tobakslobbyn’ som i hemlighet skulle ligga bakom och mata ut alla skeptiska argument, fakta, mätningar osv som ansätter klimathotstron”
   
  Du behöver tydligen lite uppdatering. Jag googlade på CO2 Science och Craig Idso efter vår diskussion om propaganda i en annan tråd. Här lite resultat:
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Craig_D._Idso
  An unauthorized release of documents indicate Idso received $11,600 per month in 2012 from the Heartland Institute.
   
   http://dotearth.blogs.nytimes.com/2012/02/15/documents-appear-to-reveal-broad-effort-to-amplify-climate-uncertainty/  
   
  The Heartland Institute, a private group backed by industry and independent donors opposed to government regulation, has for years supported an array of efforts fighting restrictions on greenhouse gases. There’s no great secret there.
   
  The message then and now? Work with, and support, like-minded scientists so they promulgate sufficient doubt to forestall action on greenhouse gases and any shift away from unfettered use of fossil fuels.
   
  http://www.nytimes.com/1998/04/26/us/industrial-group-plans-to-battle-climate-treaty.html?pagewanted=all&src=pm
  Industry opponents of a treaty to fight global warming [Kyoto-protokollet]have drafted an ambitious proposal to spend millions of dollars to convince the public that the environmental accord is based on shaky science.
   
  Among their ideas is a campaign to recruit a cadre of scientists who share the industry’s views of climate science and to train them in public relations so they can help convince journalists, politicians and the public that the risk of global warming is too uncertain to justify controls on greenhouse gases like carbon dioxide that trap the sun’s heat near Earth.
   
  Joe Walker, a public relations representative of the petroleum institute who is leading the project, said in an interview that the plan had been under consideration for about two months and was ”very, very tentative.” Mr. Walker said no industry executives had yet been approached to pay for it.
   
  But an eight-page memorandum that he wrote shows in detail how some industry lobbyists are going about opposing the climate treaty.
   
  The draft plan, recently discussed at the oil industry offices, calls for giving such dissenters on climate science ”the logistical and moral support they have been lacking.”
   
  It also calls for spending $5 million over two years to ”maximize the impact of scientific views consistent with ours on Congress, the media and other key audiences.”
   
  It would measure progress by counting, among other things, the percentage of news articles that raise questions about climate science and the number of radio talk show appearances by scientists questioning the prevailing views.
   
  The document says that industry’s polling, conducted by Charlton Research, has found that while Americans see climate change as a serious threat, ”public opinion is open to change on climate science.”
   

 25. Gunbo
   
  Läs gärna vad jag skriver, och bemöt det istället för att kränga ut alarmisttrams .. som inte ens är relaterat ämnet
   
  Hel din långa lista av inklippta citat belyser ju just var jag påpekar:
   
  Noll substans av invändningar mot vare sig kritiken (vetenskapligt) mot något klimathot, eller mot idiotisk sk ’klimatpolitik’
   
  Allt dina klipp försöker är innuendo, insinuationer om att diverse ’kopplingar’ eller bara existens skulle misstänkliggöra invändningar mot klimathot och klimathotspolitiken.
   
  Lägsta sortens aktivistdravel. Helt orelaterat till någon sakfråga.
   
  Och Gunbo, min poäng var just att på din sida (och även av dig, vilket jag ju ininuserade tidigare) försöker folk upprätthålla en totalt förvriden bild av att de själva befinner sig på ngn slags ’rättfärdighetens sida’ medan de som inte hyser samma naiva tro på ngt sätt är eller finansieras, eller har lurats av ’ondskan’
   
  Du drar här upp Heartland, tidgare ’den amerikanska industrin’ och ofta kommer oljeindustri och tobakslobby upp … Och du vill så gärna etikettera annan information som ’propaganda’ eller på anant sätt illegitim. Det tycks räcka ifall folk får lön för sitt arbete, att de då skall misstänkliggöras.
   
  Som jag sa, idéerna är så föryckta och skruvade att man bara baxnar. Och iaf jag misstänker starkt att sådant till stor del motiveras av att man psykologiskt måste försvara och upprätthålla en (numera) ganska långt gången väldigt sned bild och förståelse av verkligheten.
   
  Gunbo! Klimathotet är dels nästan helt och hållet ett politiskt projekt och redskap, och som saklig hypotes, och även rörande praktisk politik är det oerhört problematiskt. Det tål nästan ingen kritisk granskning som helst.
   
  Att det är så är helt och hållet dess förkämpars fel. De som argumenter att hotet är så stort, och de som argumenterar att det kräver så många och stora och nödvändiga åtgärder och uppoffringar.
   
  Nästan alla som vill (dvs de som har lite grundläggande skolning och förstår hur saker, inkl politk fungerar) kan se det bara de tittar och kollar. Bara de skrapar på ytan och räknar efter lite. Alla!
   
  Där krävs varkenoljebolag, tobakslobby, högerkristna, eller thinktanks för att peta hål på den ballongen nästan överallt .. Och det görs!
   
  Inte för att någon Dr Evil Mastermind planerar det, utan för att klimathotskonstruktionen på så många områden är så idiotisk.
   
  Men den har också vara skicklig. Skicklig på att få med alla möjliga, både godtrogna, okunniga, aktivister, agendor, politiker, journalister mm på tåget. De som verkligen köpt detta, svalt det och tror på det hotet ..
   
  Och alla dessa måste nu antingen allt starkare revidera sin tro, tom helt ompröva, göra avbön … eller så har de måst börja ljuga för sig själv allt mer, och konstruera bortförklaringar som blir allt mer bisarra och skruvade. Ja, som du själv här demonstrerar.
   
  Rationalitet handlar det inte om, utan psykologiskt mental självförsvar och skyddsmekanism …
   
  Du kan ju själv se hur många (dvs få) av de troende som öht vågar i öppen debatt möta sina kritiker.
   
  Lite kul också att du länkar en 15 år gammal NY-Times artikel, som mest handlar om att vissa påpekar hor osäkert kunskapsläget faktistk är. Och nu femton år senare har det fortf inte blivit varmare än då, och alla osäkerheter närmast skriken en i ansiktet om man bara tittar på vad som faktiskt finns.
   
   

 26. bom

  #13 Here we go again. Nu har Gunbo vaknat upp och utsett Dig till nästa PROPAGANDAOFFER. Och propagandans källa är det onda H-institutet. Det är nog fan själv som sponsrar dem!

 27. Slabadang #5
  De där superkondensatorerna är ju LIVSFARLIGA!!!!
  Tänk vad mycket kol som kommer att spridas i naruren om alla använder dem. Det är nog bäst med en rejäl skatt.

 28. Gunbo #23
  Det har varit uppe gång på gång.Var finns alla dessa miljoner dollar?
  Idso har fått 11000 i månaden för sitt och anställdas omfattande arbete, jojo då lär ju pengarna räcka till nästa istid.

 29. Bengt Abelsson

  Gunbo, nu ska vi tydligen inte ens (få?) tro att det finn en planet:
  ”and not have these global deniers often who are funded by the oil companies like Exxon in America who spent hundreds of millions in a propaganda campaign”
  Dr. Helen Caldicott
  Från JoNova blogg.
   
  Till Teamet av Glieck, Hansen, Lewandovski kommer nu denna Caldicott.
   

 30. Lasse

  Intressant med Finska ögon på klimatfrågan. Vi har en överrepresentation av MP och V i journalistkåren i Sverige-vilket inte ger oss den oberoende granskning som man kan önska sig.
  #14 Detta med kvävebrist i Östersjön har uppmärksammats och tom lett till att kväverening på försök ställts av i Himmelsfjärdens reningsverk vill jag minnas.

 31. bom ..
   
  Nej faktiskt inte riktigt så. Jag uppmärksammande Gunbo (i en annan tråd) om att jag här hade skrivit om alla dem som vill bli lurade och ljugna för, för att det bekräftar deras förståelse och självbild. Och hur detta är självförstärkande, så att de efter ett tag själva börjar ljuga för sig om hur verkligheten är beskaffad , som ngt slags psykologiskt självförsvar av den världsbild (inkl sig själva) de redan har byggt åt denna bild 
   
  Men visst, Gunbo skulle inget hellre vilja än att få mig till propagandaoffer. Problemet där är bara att han först måste kunna ngt och även kunna argumentera för det, samt bemöta kritik och försvara i sak .. det han själv helst vill tro. Och det är långt långt, oändligt långt dit. Hans enda metod är ju att försöka hitta auktoriteter han tror är trovärdiga, och sen tro sig förstå vad dessa säger, samt tro ngt annat om andra ståndpunkter …
   
  Här är alltså Wikipedia och NYTimes auktoriteter, men inte för vad de faktiskt säger i sak, utan som ngn slags insinuation att där nog ändå ligger riktigt ond ondska bakom allt detta, bara att den inte syns ..
   
  Gunbo kallade detta för: ’ En uppdatering som du behöver … ’
   
  🙂

 32. Håkan Bergman

  Peter S #12
  Scania har jobbat med tekniken några år redan:
  http://www.youtube.com/watch?v=VAukw-PlqR0

 33. Ann L-H

  Jonas – Ang. # 24 Ja, Gunbo, kämpar vidare med sin speciella värld.
  Ingmar Stenmarks klassiker ”Det går inte att förklara för den som inte begrip … ” dyker alltsom oftast upp i tankarna.   

 34. Pelle L

  Jonas N #31
   
  Den där Wiki-artikeln har ju sina poänger.
  Av historiken framgår att den famöse William M. Connolley har varit framme och petat i texten.
   
  Det var väl han som blev avstängd som Wiki-editor/admin?

 35. Christopher E

  Gunbo,
   
  Hela din konspirationsteori faller ju platt på att det inte är något skumt med Idso och CO2Science. Allt de gör är ju undersökningar av hur olika (främst nytto-) växter påverkas av förändrad CO2-halt. De gör också en ambitiös sammanställning av arbeten som behandlar främst MWP.
   
  Att ta emot donationer är helt normalt för många organisationer. Det gäller även dem som har som agenda att förstora upp ett hypotetiskt klimathot.
   
  Att sedan resultaten visar att effekten av höjd CO2-halt är övervägnde positiv är givetvis irriterande för den vill tro annorlunda, men personlig antipati mot just Heartland och Idso räcker inte för bevisa att några reslutat skulle vara skruvade. Påstår man något sådant får man allt lägga bevisen på bordet.

 36. John Silver

  # 5
  En fånig reklamfilm, de där grabbarna har inte varit med länge.
  Redan i början på 80-talet var superkondensatorer framtidens batterier och att de kommer att byggas av graphene har varit känt sedan länge.

 37. Iven

  # 24:
  När Ingemar Nordin presenterar en (för ovanlighetens skull kritisk) miljö journalist, kommer Gunbo dragandes med en hel lista av spekulativa påståenden för att misstänkliggöra personer som är skeptiska mot CAGW-hotet.
   
  Vem finansiera då alla aktiva CAGW-förespråkare bland politiker, forskare, klimatprofitörer och ”nyttiga idioter”, som propagerar för CAGW, där det rör sig om tiotusentals miljarder? Är det öronmärkta skattepengar, utsläppsrättsintäkter, staternas bidrag till FN m.m.?
   
  Vet Gunbo, hur en forskare, som inte instämmer i CAGW-körens tolkningar skulle kunna få bidrag till sin forskning, om inte alternativa donatörer fanns, om det nu är så, att alla skeptiska forskare enligt Gunbo är avlönade av någon ”suspekt” person, organisation eller företagare?
   
  Vi bör nog vara tacksamma för de kritiska rösterna mot den förljugna, våldsamt överdrivna CAGW-propagandan och hoppas att dessa röster  kommer att påverka framtida mera genomtänkta politiska beslut.  

 38. Intresant och tankeväckande Svenolof!

  Jag kände inte ens till namnet Martti Backman, men nu skall jag lägga det på minnet. Jag tycker att dansken Lomborg har gjort en god insats när det gäller att kyla av miljölarm med sin bok om världens sanna tillstånd. Följdriktigt har han också mobbats av harvardprofessorer, journalister och Danska Vetenskapsakademin. Hur har det gått för Martti – uppenbarligen har han uppnått pensionsåldern.

 39. Gunbo

  Jonas,
  Jag läste allt du skrev och uppdaterade dig lite om ”Hela den gigantiska konstruktionen med ‘oljeindusrtrin och tobakslobbyn’ som i hemlighet skulle ligga bakom och mata ut alla skeptiska argument” 
   
  Det som står i NYT-artikeln är inget alarmistiskt påhitt. Det är punkter i ett ”eight-page memorandum” som finns i verkligheten.
   
  Att planen utfallit till belåtenhet vittnade Heartlands president Joe Bast om  en intervju:
   
   ”We’ve won the public opinion debate, and we’ve won the political debate as well,” Bast says. ”But the scientific debate is a source of enormous frustration.”
   
  Du får gärna förneka det om du vill.
   
  Jag ska bemöta en del påståenden i din kommentar:
   
  ”För det är ett intressant fenomen, alltså alla de som hellre än att verkligen få veta, vill bli lurade och ljugna för, bara det är sådana lögner som man gillar eller vill ha sanna.”
   
  Du har helt rätt där! Och det gäller alla som har en bergfast tro som de inte vill få ifrågasatt. Det gäller troende kristna eller muslimer, övertygade ateister och hör och häpna – även klimathotsförnekare! 😉
   
  ”försöker folk upprätthålla en totalt förvriden bild av att de själva befinner sig på ngn slags ‘rättfärdighetens sida’ medan de som inte hyser samma naiva tro på ngt sätt är eller finansieras, eller har lurats av ‘ondskan’”
   
  Japp, så är det.
   
  ”….idéerna är så föryckta och skruvade att man bara baxnar. Och iaf jag misstänker starkt att sådant till stor del motiveras av att man psykologiskt måste försvara och upprätthålla en (numera) ganska långt gången väldigt sned bild och förståelse av verkligheten.”
   
  Helt rätt igen!
   
  ”Rationalitet handlar det inte om, utan psykologiskt mental självförsvar och skyddsmekanism …”
   
  Exakt! Så här beter sig alla som tror att de vet men inte vet att de bara tror. 🙂
   
   
   

 40. Ingemar Nordin

  Gunbo #39,

  Du sätter alltid igång oändligt långa diskussioner om fullkomligt irrelevanta konspirationsteorier som våra motståndare har om oss skeptiker. I något slags förment kålsuperi: Ni är lika dana, så det så!

  OK, nu har vi hört din ståndpunkt härvidlag. Och vi kan nog lite till Manns (:-)) förutsäga vad du har att säga om detta.

  Jag vore därför tacksam om du istället kunde hålla dig till trådens ämne.

 41. Gunbo .. du har fortfarande inte gjort något annat än bekräftat vad jag beskrev från början.
  Sen kommer dina vanliga tarvliga kålsuparidéer om att den som är skeptisk, dvs inte övertygad, bara skulle ha ’motsatt tro’ … Det är nonsens, och har varit det varje gång du försökt med ngt liknande. Vilket är många ggr.
   
  Och om invändningar mot klimathotet eller klimathotspolitik vore så skruvade, så skulle de bemötas i sak, Gunbo. Men du ser precis raka motsatsen. Folk flyr undviker, och försöker med precis allt annat än att hålla sig till ämnet. Du med.
  Jag håller fö med Bast om att det är frustrerande att inom ffa den sk ’klimatforskningen’ (den som söker finna ett klimathot) är sektmentaliteten fortfarande stark, och gate-keeping är vad en del av centralfigurerna hållit på med länge, och fortfarande försöker (med allt sämre framgång dock, gudskelov).
   
  Angående ditt 8-page memorandum är det forfarande bara samma insinuerade PM som enbart Ross Gelbspann (och hans påstådda källa) säger sig sett. Det är fortfarande samma (och enda rykte) som både Gore, UCS, Oreskes mfl bygger sitt ’oljeindustri-skrämskott’ kring. Och där finns noll bneef, Gunbo!
   
  Lika lite som förra gången du försökte med sama. Lika lite som 1998 som din artiken är ifrån. Och det som ev diskuterades var dessutom helt rätt. Osäkerheterna var gigantiska, kunskapsläget alldeles för dåligt osv … vilket skeptiker har påpekat hela tiden. Och visat sig få allt mer rätt och ffa bekräftat.
   
  Min poäng är fortfarande att de som låtit sig övertygas av existensen av ett klimathot måste för sig själva ’rationalisera’ alla de gigantiska problem detta har och som bara blir värre och värre.
   
  Tex om detta med toabkslobby, eller oljeindustrin, eller som du nu försöker, att det allt sämre opinionsläget, och att man allt mer öppet skrattar åt tokerierna … att sådant skulle emanera från något hemligt PM som oljeindustrin kokat ihop för 15 år sedan.
   
  Det är så skrattretande att det inte är sant Gunbo.
   
  Sen begriper jag inte hur du kan få för dig att du ’uppdaterat mig’ genom att länka samma gamla alarmist innuendo-artikel som jag förklarade i detalj för dig redan förra gången, när du (på precis samma sätt) ville få det till att:
   
  ’Den amerikanska industrin bedriver kampanjer mot klimatforskningen’
   
  Fortfarande samma nånsens. Fortfarande spegeln upp-och-ner, fortfarande den naiva föreställningen att ’klimatforskningen’ är en enda position där ingen del får ifrågasättas, för då är dety kampanj mot den.
   
  Trams Gunbo ..  
   
  Men iom att du inte kritiserar ngt i sak, utan bara försöker alarmistsidans ständiga och till leda uttjatade försök till guilt by association där det faktum att folk engagerar sig, eller får betalt för arbete, eller har träffats och diskuterat, eller har skrivit upp sina idéer osv ..
  … att det därför på något sätt skulle vara suspekt. I alla fall om detta sker på den sidan där folk engagerar sig och bidrar frivilligt.
   
  Är det så du tänker, Gunbo? För det var nämligen vad jag beskrev också. Fast du kanske inte märkte det!

 42. Ingemar #40
   
  Jag är medskyldig! Jag tog upp detta (som Ann LH nämnde) med folk som vill bli lurade, som hellre vill förbli ovetande men omgivna av sådana som säger det de vill höra istället. Jag tror att det är en ganska vanlig känsla ..
   
  Och jag gjorde Gunbo uppmärksam på min kommentar #13, eftersom jag tycker det stämmer på honom. Att han sedan mer eller mindre bekräftade det, och tom upprepade bekräftelsen tycker jag inte är allt för Off-Topic .. Som du säger, han lär försöka dra samma insinuationer många ggr till … och tro att de utgör ’tung argumentation’

 43. Gunbo

  Christopher #35,
   
  ”Att ta emot donationer är helt normalt för många organisationer. Det gäller även dem som har som agenda att förstora upp ett hypotetiskt klimathot.”
   
  Javisst, WWF tar emot donationer från Postkodlotteriet t ex. Jag har inget emot donationer. Inte har jag heller något emot att Idso får lön för det arbete han gör. Men det vi alla vet är att man inte  biter den hand som föder en. Det gäller säkert andra forskare också som är beroende av anslag från andra organisationer. Men om man som Idso skriver en bok med direkta felaktigheter som detta t ex, är man inte intresserad av att ge korrekt  information utan då handlar det om propaganda:
   However, long-term atmospheric CO2-enrichment experiments show that this progressive nitrogen limitation (or PNL) hypothesis is not supported by real-world data, as even soils that were low in nitrogen at the start of many long-term atmospheric CO2 enrichment experiments have continued to supply sufficient nitrogen to continually maintain the initial high level of the CO2-induced stimulation of plant growth.
   
   
  De senaste dagarna har jag läst mängder av studier i ämnet och ingenstans har jag hittat något som stöder: ”as even soils that were low in nitrogen at the start of many long-term atmospheric CO2 enrichment experiments have continued to supply sufficient nitrogen to continually maintain the initial high level of the CO2-induced stimulation of plant growth.” 
   
  En annan av Idsos 55 punkter är rena propagandan:
  Unless the air’s CO2 content continues its upward trajectory, humans will experience mass starvation, and untold numbers of plants and animals will face extinction over the last half of the current century.
   
  Att det är fråga om en propagandaskrift och inte vetenskap märks tydligt när han skriver:
   
  Climate alarmists would have people believe that CO2induced global warming will pose numerous challenges to human health, including premature death due to heatinduced respiratory problems. However, the results of several studies make it abundantly clear that rising temperatures have a net positive impact on the respiratory health of the planet’s human population.
   
  Att använda ”climate alarmists” är uteslutet i en vetenskaplig skrift. Dessutom har han fel när han skriver: ”rising temperatures have a net positive impact on the respiratory health of the planet’s human population.” 
   
  Under värmeböljor stämmer detta definitivt inte. De enda som det kan beröra är de som lever i extremt kalla områden och under vintern i så fall.
   
  Så Idsos hyllning till CO2 är en ren partsinlaga.
   
   
   
   

 44. Gunbo

  Ingemar Nordin #40,
   
  ”…fullkomligt irrelevanta konspirationsteorier som våra motståndare har om oss skeptiker.”
   
  Jag tycker det är viktigt att belysa och diskutera alla konspirationsteorier eftersom de starkt påverkar folk som inte har kunskap tillräckligt att genomskåda dem. 
   
  ”Ni är lika dana, så det så!”
   
  Vi människor är ganska likadana har jag märkt både i min yrkesutövning och vid mina besök på olika bloggar.
   
  Men jag ska lämna detta ämne för denna gång.  
   
   

 45. Gunbo

  Jonas #42,
   
  Tack för att du tog på dig en del av skulden. Schysst gjort!

 46. Christopher E

  Gunbo,
   
  Jag tror inte du är kapabel att avgöra vad som är ”direkta felaktigheter” i Idsos arbeten. De har gjort massvis med studier med förhöjda halter av koldioxid. Du kanske skulle läsa dem istället?
   
  Det där med att ”bita handen som föder en” är bara trams. Ganska fräckt av dig att anklaga någon för vetenskapsfusk utan ett tillstymmelse till bevis!
   
  Dina citat är väl inte ur en vetenskaplig artikel? Då är det väl OK att skriva klimatalarmist? Jag håller med om att uttrycket inte passar i teknisk artikel, men glädjande nog håller t.o.m. klimatalarmisterna uttryck som förnekare borta ur artiklar (men använder dem flitigt i andra sammanhang).
   
  Jag tycker din häxjakt på Heartland och Idso bara är fånig. Det säger väl bara att du ogillar vad de kommer fram till. Det får ju inte vara något bra med koldioxid…

 47. Pingback

  […] The Climatescam  […]

 48. Svenolof Karlsson

  Tack för positiva kommentarer från flera håll! Jag skulle inte ha något emot att hålla med om att det är bättre i Finland, när det gäller media och klimatfrågan, men tyvärr är skillnaden jämfört med Sverige nog obetydlig. Kanske beror det på att finländska medier i alltför hög grad försöker efterlikna de svenska…? I den meningen att det tycks tilltala journalisterna mer att få tycka i personliga kolumner än att göra grovjobb av den typ det som det innebär att granska och lära sig nya saker. (Ann L-H #6: I Finland söker man ofta ljuset i väst…)
   
  Jag har utbytt lite synpunkter med Martti Backman i ämnet. Ska jag sammanfatta, blir det ganska pessimistiskt. ”Brist på kunskap är för de flesta inte något problem, vad det handlar om är världsåskådningen. Klimathotet och kampen mot det är själva identitetsfrågan för den unga rödgröna eliten, speciellt den del som bor i huvudstaden, och den saken kommer man inte åt genom att hänvisa till förnuftsskäl”, säger Martti.
   
  En anmärkningsvärd sak är att det mönster som Slabadang i den här bloggen beskrivit för SVT:s och SR:s del verkar se ganska likadant ut hos den finländska motsvarigheten Yle. På nyckelpositioner, typ chefsfunktionen för vetenskapsredaktionen, sitter alarmister som självvåldigt agerar poliser. Sven Dufvas stridsrop ’Släpp ingen djävul över bron’ skulle kunna vara deras, men tyvärr stämmer de som karaktärer i övrigt inte med Sven Dufvas. (Ni som är tillräckligt gamla minns kanske från skolan hur Runeberg karakteriserade denne hjälte: ’Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott.’)
   
  Ett litet exempel på hur det går till. Om ett par veckor arrangeras ett seminarium om klimatet för nyhets- och aktuellredaktörerna på tv:n och radion (Yle). Rubriken är ”Pallo kuumene” (Klotet under upphettning), bland föreläsarna finns sådana som den gröna politikern Satu Hassi (tidigare styrelsemedlem för den Moskvatrogna falangen av de finländska kommunisterna) och Jussi Nykänen, vd för Green Stream Network, som tjänar sina pengar på klimathotsfrågor, typ utsläppsrätter. Några klimatskeptiska föreläsare är inte inbjudna.
   
  Tyvärr ser den finländska gröna grå journalistvardagen ofta ut på det sättet.
   

 49. Ann L-H

  Magog # 1 – Nu har jag läst primadonnan B-M Mattssons pinsamma krönika. Hur som helst så har jag gått igenom den mening för mening och spritt lite upplysning, gett lite synpunkter, ställt några frågor och tipsat om litteratur lämplig för en sant grävande journalist. Detta mitt alster är nu skickat till tidningen och sannolikt händer inget mer men ”en får göre så en kan”.

 50. inge

  jag lärde mig nyli av  tty att om globala  temperaturen stiger så stiger den mycket mer p våra bredd än i tropiska  områden. Apropå gunbos inlägg om temperaturer. 

 51. Gunbo

  Christopher #46,
   
  Jag har lovat att inte fortsätta diskutera det här ämnet men läs gärna FACE-studierna som pågått i ca 20 år.
   
  Jag håller med Jonas när han skriver:
   
  ”Om det får fortsätta tillräckligt länge så blir det självförstärkande: Då blir det allt jobbigare att ta till sig riktigt information som inte passar i önskebilden, och än jobbigare att bearbeta den redan ‘insamlade’ världsbilden och förståelsen av den, och justera och korrigera den till att vara konsistent med även ny riktig information. På så sätt att efter detta pågått tillräckligt länge så blir våndan av att korrigera tidigare accepterade ‘förklaringar’ så stor och så jobbig och intelelktuellt och emotionellt smärtsam, att energin itället läggs på att dels bända och omtolka nya intryck såpass att de passar med en redan existerande (förvriden) världsbild, och dessutom hitta förevändingar varför denna nya informationen inte borde vara giltigt, varför man skall ignorera den, eller varför den skall vara ‘falsk’ …”
   
  Vi är helt i händerna på vår världsbild genom vilken vi silar all information vi tar emot. 

 52. Nej Gunbo, så menade jag det verkligen inte.
   
  Normalt funtade människor, och naturvetenskapligt sinnade i synerhet måste hela tiden hantera ny information som inte passar med vad man redan visste, eller trodde att man visste. Och behöver därigenom utvecklas, lära sig nya saker, vidga sina perspektiv.
   
  Jag talade specifikt om dem som är rädda för att hantera faktiskt information, och som för sig själv försöker kosntruera anledningar varför de skall kunan blunda för, avfärda sådan, eller intala sig att den är falsk (tex pga avsändare).
   
  Jag talar om dem vars självbild är så bräcklig att det gör mer (psykisk) skada att erkänna att man har haft fel än att revidera en uppfattning när sådant är befogad pga av mer information och ökad kunskap .. att de behöver skärma bort allt mer som ter sgi hotfullt för självbilden.
  Det finns en hel del sådana, som går in i en återvändsgränd där sedan alla som hotar bilden måste bli till ’dåliga människor’ som ’vill en illa’. Men det stora flertalet förmår att agera mognare än så ..

 53. Gunbo

  Jonas,
  Trots att jag lovat lägga av den här diskussionen vill jag bara förtydliga en sak. Du skriver: 
  ”Det finns en hel del sådana, som går in i en återvändsgränd där sedan alla som hotar bilden måste bli till ‘dåliga människor’ som ‘vill en illa’.”
   
  Ja det är precis det jag menar med ”och dessutom hitta förevändingar varför denna nya informationen inte borde vara giltigt, varför man skall ignorera den, eller varför den skall vara ‘falsk’ …” som du skrev.
   
  Men nu har jag överskridit mina befogenheter med råge så jag säger God natt!

 54. God natt Gunbo …
   
  Ditt bekymmer kanske är att du inte har någon ny information att tillföra, utan upprepar nu 15 år gammal insinuationsjournalistik, som dessutom insinuerar att de som tvivlade hade helt rätt …
   
  Det kommer inte att få så många att behöva ompröva sin inställning. Nej, de som är livrädda för att behöva det är nog snarare de som i 15 år trott att klimathotets bekymmer beror på hemliga PM, möten och pengar som ingen någonsin sett … som ’styrt’ den offentliga debatten.
   
  Men bara folk som är totalt komplett oförmögna att räkna och jämföra storleksordningar skulle tro ngt sådant. Och det är ju samma som också tror att där finns ett överhängande klimathot som kräver ’åtgärder’ ..
   
  🙂

 55. Christer Löfström

  Svenolof Karlsson #48
  Att skillnaderna mellan Svenska och Finska medier i klimatfrågan är obetydliga kan sägas om alla länder. Detta är det stora dilemmat, när jag kontaktar olika medier, organistaioner och företag i flera länder.
   
  Att ändra globalt fokus från ”klimathot” till el och rent vatten till de fattigaste är inte gjort på en kaffepaus. 
  En viss förståelse finns hos globa företag som inofficiellet inte säger emot att ändra på fokus.
   
  Stockholmsinitiativet med TCS är ett exempel på uppförsbacken. De har fått för sig att ny kärnkraft i Sverige är viktigt. De nedvärderar i detta syfte allmänt koleldning och är därför ett hot mot de fattigaste. (Grovt räknat en miljard människor)
  Om svenska politiker börjar ändra sin inställning och tar upp detta  i inernationella sammanhang, kan Sverige bli en en förebild för andra. 
  När proppen är ur ……….
   
  I Sverige använder kärkraftkramare ofta argumentet. ”Se på Finland, där har man förstått vikten av ny kärnkraft”.
  Därför min önskan om en länk till en gedigen analys av ny Finsk Kärnkraft. 
  I Storbritannien kräver kraftbolagen garanderade elpriser och hjälp från saten med finasiering för att våga bygga nytt. Det kommer man att behöva i Sverige, så det är bara att börja ladda för debatten om subventionerad ny kärnkraft i Sverige.

 56. Mikael

  ”There is overwhelming evidence for global warming, but I am not showing you any…”, said the climate troll.

 57. orolig

  OR #23,
  förlåt, har inte svarat på tankarna du bollade delvis till mig i ”Allas vår Mann” och ser att du nyanserar vidare här, så vill försöka knäcka den här tankenöten. Om jag förstår dig rätt så ser du att religion fyller en funktion för människor pga deras samveten? Svar: Tänk om religioner som socialt verktyg inte är vad dessa sårbara människor tror, likt ideologier en utstuderad metod för att få människor in i tankefållor för att upprätthålla en särskild social dynamik. Enligt änkesonen Manly P Hall i ”The Secret Destiny of America” var Akenaton (som införde monoteismen) den förste demokraten och den förste civiliserade människan, se där hur tro och politik formas av individer som haft stor makt. Vad är egentligen roten till dagens religioner, ska vi gå ända tillbaka till Ur, kanske Atlantis, eller Sirius? När kristna i sina respektive förgreningar inte får tillgång till verklig sanning utan en urvattnad underlig hybridversion tycker jag att det är ett brott, och konstruktionen med överdrivet ömmande samveten kommer direkt från manipulatörerna som gjort känslomässig utpressning till sin specialitet. Ett väl fungerande samvete är viktigt, man behöver en inre moralisk kompass för att kunna orientera sig genom livet, men din analys om att människor naturligt skulle hänfalla åt masochism och känslor av att vara ovärdiga livet är inte sant. Vore det så är man redan död inuti. Livet är till för att levas, inte överlevas. En dos vördnad inför och tacksamhet över livet hjälper för att kunna ta motgångar med jämnmod, men allt blir snett om man går till överdrift.
  Så, jag kan inte hålla med dig att det skulle vara mänskligt att känna skuld över att leva, förutom i en akut fas av existentiell kris. Det är inget normalt mänskligt tillstånd.