Debattinlägg om klimatpolitiken

solcell vinter

Här kommer ett debattinlägg av Tord Wiklund

Klimatet

Den som följer mätningar från väderlekssatelliter får en mer nyanserad bild av klimatförändringarna än den bild vissa politiker framhäver.
Det är UAH (University of Alabama Roy Spencer) som redan 1979 startade sammanställningen och presenterar månatliga temperaturvärden från satelliter i grafisk form. Fördelen med dessa mätningar är att de inkluderar även haven, som utgör två tredjedelar av jordens yta.

http://www.drroyspencer.com/2018/08/uah-global-temperature-update-for-july-2018-0-32-deg-c

Juli månads värme i Europa visar inget speciellt utslag eftersom det samtidigt är vinter på södra halvklotet och mätningarna är globala. Däremot varje gång El Nino (havsström mellan Australien och Sydamerika ) är aktiv kan globala värmepikar konstateras.
Temperaturökningen är i medeltal ca 0,13 grader per tio år, fortsätter denna nivå blir ökningen ca. 1,3 grader per 100 år.

Satelliterna utför även fotografering som visar att klotet blivit grönare av fotosyntes.
Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljuset som energikälla. Under processen frigörs syre.

Kolkraften är den största förorenaren, dessutom bör kolet vara kvar i marken för kommande generationer. Kolet kan användas till kompositmaterial i olika tillämpningar. Ett sätt att ersätta kolkraften är utbyte till säker kärnkraft. Forskningen beträffande fjärde generationens kärnkraft bör därför göras mer intensiv. (Bridreaktorn)

Vissa politiker förespråkar att kärnkraften avvecklas och ersätts av hundra procent förnybart. Detta är en utopi. Som exempel, tag en januarimorgon kall, vindstilla och mörk. Någon miljon motorvärmare startas, några miljoner spisplattor och kaffebryggare startas, industri och näringsliv startar upp. Dessa frekventa pikar i effektbelastning som då uppstår klarar inte vattenkraften ensam utan nuvarande hjälp av kärnkraften, effekt utifrån måste importeras troligen kolkraft eftersom kringliggande länder har samma problem med overksamt förnybart i form av sol och vindenergi.

Inför stundande val satsar Isabella Lövin fyra miljarder på solceller, ett kraftslag som fungerar dåligt under mörka vintern då vi som mest behöver energin. Det vi behöver är stöd till bergvärme och kraftvärme, energislag som fungerar bra vintertid. Det vi får är valfläsk.

En förhoppning är att många som blivit skrämda av uttalanden i samband med sommarens värme kan få en mer nyanserad uppfattning av denna artikel. Det pågår mycket forskning inom energi. Framtida teknik kommer att lösa problemen.

Tord Wiklund

Före detta anläggningsingenjör hos ABB i 40 år. El. för kraft och styrning av valsverk mestadels export.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Bra artikel om kärnkraften i SvD (!!!) idag:
  https://www.svd.se/fordelarna-med-karnkraft-bor-inte-langre-fortigas

 2. Lasse

  Tack för inlägget.
  Varför krävs det 40 års erfarenhet för att förstå hur svårt det är med energikällor som inte är tillförlitliga?
  Igår läste jag hur många vindkraftverk som behövs för att täcka effektbehovet.
  När vinden går mot noll så går antalet mot oändligheten!

 3. Olav Gjelten

  ”Kolkraften är den största förorenaren. Dessutom bör kolet vara kvar i marken för kommande generationer”.

  Bilden från 1800-talets engelska industristäder sitter minsann glasklar i näthinnan fortfarande på svenskarna. Givetvis har ingenting hänt på 200 år – ELLER??

  Att industrirök redan på 1970-talet renades till 98 procent i SVERIGE har gått svenskarna helt förbi.
  Sverige var på den tiden en av världens främsta industriländer tack vare riklig och billig energi. Den positionen var det miljörörelsen som förstörde med hjälp av politiker som ville haka på tidens gröna trend. Utförsbacken har med tiden blivit allt brantare. Detta på grund av den gröna tidsandan och ett ledarskap som ser till sin egen karriär istället för till landets bästa.

  Tyvärr får vi inte kolkraften tillbaka och var så säker på att kärnkraften kommer att gå samma öde tillmötes som kolet!! Det effektiva och det billiga ska inte få finnas! Det har riksdagen redan bestämt.

 4. Peter Stilbs

  Dagens SvD hade ett rabiat försök i dag att tona ner detta med en grönare Jord, eller snarare tysta klimatskeptikers påpekanden om koldioxidens roll? Alestig eller vad han heter hade hittat någon artikel som pekade på ”lägre näringsinnehåll” i grödor som växt upp i konstgjort mer koldioxidhaltig luft. I en vetenskaplig tidskrift. Men det är ju precis så man gjort i sekler i växthusodlingar. Skulle det vara något nytt, i så fall, att snabbvåxande vegetabilier procentuellt är mer utspädda?

 5. Inget fel på kolkraft – kolla William Happers referens , hur ett rent kolkraftverk fungerar. Finns att söka på youtube.
  Kärnkraft där uran nyttjas är dåliga och har en usel verkningsgrad med oerhört giftiga grundämnen som slutprodukt.
  Torium kanske kan funka men finns någon fungerande toriumreaktor idag?

 6. Göran A.

  #5 PÅ

  Tanken med att utveckla kärnkraften är att höja verkningsgraden och utnyttja mer av den energi som finns kvar i dagens kärnbränsleavfall. Halveringstiden minskar därmed och avfallet blir mindre farligt och blir ett hanterbart problem.

  Sett till hälsa och dödsfall är nog kärnkraften det bästa vi har just nu.

 7. Olav Gjelten

  Förutom att solenergi inte fungerar i nordliga, arktiska länder under den tid av året vi har som mest behov av energi, så är utvecklingen av solcellerna helt beroende av att vi snabbt gör slut på sällsynta metaller som krävs.

  Vad gör vi SEDAN när de är SLUT och varför debatteras DETTA så SÄLLAN? Kanske för att rödgröna kommunister VILL att vårt samhälle snarast ska kollapsa?? De är ju de som styr utvecklingen och nästen hela debatten.

 8. Kjell Lindmark

  Dagens kärnkraftverk i Sverige utnyttjar 0,7% av det energiinnehåll som finns i bränslestavarna. Mer går inte att utnyttja på grund av deformation och sprickbildning så därför har ”avfallet” så pass lång slutförvarstid. Men nya planerade reaktorer (MSR) Molten Salt Reactor, kan utnyttja 80% av det utbrunna avfallet vi har idag och därmed minskar slutförvarstiden till 300 år. Indien och Kina ligger långt framme i att testa MSR tekniken och framförallt Indien har en anläggning nästan klar så vitt jag förstår.

  Gotland dras med återkommande strömavbrott beroende på snedbelastningar i näten och i kablarna till och från ön. Vindkraften i ett nötskal, ibland för mycket och ibland för lite. Likadant med Bornholm som får sin el från Sverige. Södra Australien har samma problem med en stor andel vindkraft där Elon Musk installerat ett gigantiskt batteripack för att jämna ut kurvorna. Med ytterligare utbyggnad av vindkraften kommer hela Sverige till slut att få dras med återkommande avbrott och betydligt högre priser.

  Klimatpolitik är ren och skär plakatpolitik utan vettigt innehåll. Sverige har inte massvis med stora kolkraftverk som behöver bytas mot renare alternativ. Vi har haft en i huvudsak utsläppsfri elproduktion som definitivt inte behöver bytas ut. Däremot behöver kärnkraftverken få nya reaktorer och kanske även vattenkraften kan tjäna på nyare typer av utrustning som kan höja effekten.

 9. Lasse

  SVD är en propagandaplats för klimatalarmister.
  Denna artikel kom idag: https://www.svd.se/kristersson-ingen-gor-de-stora-klimatstegen-pa-flyget
  Reagerar över tårtdiagrammet från SEI.
  Den stämmer inte överens med den bild som man får från denna:
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Vaxthusgaser/
  Med källan Naturvårdsverket.
  Jag förstår att SEI gör en uppskrivning av utsläppen med en faktor tre för att kompensera för höghöjdsutsläppen. Men detta är omtvistat.
  https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Miljo-och-halsa/Klimat/Flygets-klimatpaverkan/

  Jag reagerar på att SVD i sin iver att få fram alarmism väljer att överdriva utsläppen från flyget.
  Det hade varit ok om de samtidigt förmedlar Isabella Lövins dubbla moral när det gäller flygningar!

 10. Kommentatorn

  #9
  Ja, det är lite underligt att varesig DN eller SVD har nämnt Expressens avslöjande om lövins business-class resor. I normala fall är dessa förment borgerliga tidningar ganska snabba att ta upp politiker med dubbelmoral, speciellt i en valrörelse, men MP verkar i stort sett ha frikort hos sin främsta medlemsbas, journalisterna. Detta oavsett politisk hemvist hos tidningarna de jobbar på.

 11. Lars Kamél

  Temperaturtrenden från UAH:s serie, 0,13 grader per årtionde, ger verkligen inget skäl till oro. Men inte heller trenden från GISS sedan 1950, 0,17 grader per årtionde, ger någon anledning till oro. De klimathotstroende kan inte gärna ha någon aning om vad som verkligen händer med klimatet. Den som vet, brister inte ut i fraser som ”Klimatet kan inte vänta”. Klimatet kan visst vänta på bättre teknik och på att mänskligheten blir rikare och får mer resurser att hantera olika problem. Antagligen behövs inte ens några särskilda klimatåtgärder alls. Men behövs de är kommande generationer i bättre stånd än vi att genomföra dem.
  Det är synd att kärnkraften ska behöva klimathotet som argument för en satsning. Den klarar sig så bra ändå, genom att vara någorlunda tillförlitlig, billig, miljövänlig, resurseffektiv, samt, inte minst, ha minst antal dödsfall per producerad kWh.