De onda, de goda, de rättfärdiga

Låt mig genast tala om att jag fruktar dem alla, men mest fruktar jag de rättfärdiga. Det tycks mig nämligen som om att vara rättfärdig rättfärdigar de mest orättfärdiga handlingar så länge som de riktas mot orättfärdiga.

Vi människor har nog sedan urminnes tider varit vana att utpeka några som onda – vägen är nämligen ganska kort från att se konkurrenter om knappa resurser som fiender – och därifrån till att se dem som onda är heller inte något långt steg. De knappa resurserna har genom historiens gång varit av olika slag, alltifrån jägarsamhällenas jaktbyten, via boskapsskötarnas betesmarker och  jordbrukarnas åkermarker till härskarnas undersåtar och predikanternas själar. Oavsett vilken resurs det handlat om så har konkurrenter gärna utmålats som onda.

Det kan ha tagit längre tid innan det behövdes några som var goda – det räckte säkert länge med att ha familj, släkt och vänner. De första som hade behov av att vara bättre än andra var kanske de präster som ägnade sin tid åt annat än att skaffa mat och därför var beroende av andras välvilja.

De allra farligaste, de rättfärdiga uppstod nog inte förrän det fanns organiserade religioner med stor makt – där det ibland till och med kunde vara svårt att skilja på mäktighet och rättfärdighet. Än idag är det i de flesta samhällen företrädare för den dominerande religionen som i första hand uppfattas som goda eller rättfärdiga. Att den som vill bli president i Förenta Staterna måste vara en god kristen är närmast en truism, och likaså att det på sina håll räcker med att vara en god muslim för att anses vara en god människa. Det finns (eller fanns åtminstone) även de som anser en god kommunist vara en god människa.

En fråga som filosofer ända sedan Sokrates funderat över är om människan ”innerst inne” är ond eller god. I den kristna, speciellt i den anglo-saxiska världen har det funnits en tendens att i första hand se människorna som onda – något som bl.a. rättfärdigade kristen mission och brittisk kolonialism. I det moderna Sverige är däremot uppfattningen att människorna är födda goda inte helt ovanlig. Oavsett om vi ser människorna som i grunden goda eller i grunden onda är det dock uppenbart att ondskan alltid ansetts mer intressant än godheten. Det är därför inte en slump att William Golding fick ett Nobelpris för Flugornas herre som påvisar mänsklig ondska medan Astrid Lindgren som gärna framställde barn som goda aldrig sågs som en djupsinnig författare.

I sekulära samhällen är det dock inte de religiösa som i första hand uppfattas som goda, även om jag har noterat att i vårt grannland Norge så tillhörde goda kristna länge de goda. I Sverige var det dock ganska länge sedan som rollen av de goda övertogs av andra.

Så länge som socialdemokratin var den dominerande politiska kraften i Sverige så gällde det att ha hjärtat till vänster. Så småningom kom också ett antal biståndsorganisationer att representera de goda. Jag tror att vi är ganska många som i samband med att vi betalat våra månadsräkningar också passat på att ge ett litet bidrag till Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser eller någon annan liknande organisation.

Att tillhöra de goda har alltid gett vissa privilegier, varvid den kanske viktigaste varit att inte bli ifrågasatt, och därmed heller inte granskad. Att biståndsorganisationerna inte längre självklart tillhör de goda kunde vi notera när den största av dem alla, Röda Korset, nyligen kritiserades för att dess ordförande hade för hög lön. (Det blev ju inte bättre när en av de högsta tjänstemännen inom organisationen kom att avslöjas som förskingrare.)

Så vilka är det som är de goda i Sverige idag, de som står över varje misstanke, som ingen journalist med den minsta gnutta självbevarelsedrift skulle komma på idén att ifrågasätta? Svaret är naturligtvis inte svårt att gissa för TCS trogna läsare, men för eventuellt nytillkomna läsare är det kanske inte lika självklart. Det handlar naturligtvis om miljöorganisationerna, Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace och WWF.

Företrädare för religiösa grupper brukar ofta hävda att även vi som inte tror på en allsmäktig gud, eller ens på högra makter av vilket slag det vara må, också är troende. Vi kan ju inte veta att det inte finns någon gud utan det är bara som vi tror. Det må i och för sig vara sant, men det som skiljer de flesta av oss ifrån de religiösa är att vi inte gör anspråk på att vara rättfärdiga och därför inte vill lägga oss i hur andra människor lever sina liv – åtminstone inte så länge som de inte skadar andra.

Och därmed är det bara att konstatera att miljöorganisationerna helt enkelt har övertagit de religiösas roll. De anser sig inte bara vara bättre än andra – de har t.o.m. blivit så rättfärdiga att de vill påtvinga andra sin vilja. Om så behövs genom att avskaffa demokratin och utnämna en världsregering.

Jag fruktar fortfarande mest de rättfärdiga.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ivh

  När argumenten saknas, det är då vedervärdiga anklagelser som de ovan används.
   
  Återgå till att diskutera klimatet istället för att komma med löjliga anklagelser om de som litar mer på vetenskapen än på eran tro att vetenskapen har fel.
   

 2. Peter Stilbs

  Ivh. Jag litar på vetenskapen. Men detta är inte vetenskap.

 3. latoba

  Sten Kaijser. Instämmer helt med din syn. Efter Durbanmötets avslutning kunde man konstatera att det bara var ”de goda” som fick uttala sig i SVT och TV4. 

 4. Jonas B1

  Helt rätt analys. Miljönissar är dagens ”untouchables”.
  Men intressant att det var Naturskyddsföreningen som den här gången talade sanning om Durbanmötet, ett fiasko!
  Lena Ek var överlycklig att man kommit överens om att beslut tidigast kommer tas 2015. Vilken planet bor hon på?

 5. Håkan L

  Håkan L
     Mycket bra skrivet . Helt rätt ! Att klimatfrågan är en religion visas av att det är så kraftiga motsättningar mellan anhängare och icke anhängare. Varför är journalister mer intresserade av religion än vetenskap ?

 6. Peter Stilbs

  Läs gärna inlänken från ”Dackefejden” i vänsterspalten. ”SVT – den sista…” 

   Kärnfullt.

 7. Ann L-H

  Sten Kaijser! Tack för denna stillsamt klargörande betraktelse som träffade mitt i prick!

 8. Jag skrev här på TCS i en debattrunda med Måns B för kanske ett halvår sedan, att den goda viljan har ställt till med mycket elände och inte alls är så oproblematisk som det kan tyckas vid första påseende. 
  Det var tankar i linje med dem Sten uttryckt här som jag hade då. Måns B ställde sig tyvärr oförstående till mitt inlägg, vill jag minnas, 

 9. Håkan

  => Ivh 1
   
  ”Återgå till att diskutera klimatet istället för att komma med löjliga anklagelser om de som litar mer på vetenskapen än på eran tro att vetenskapen har fel.”

  Inte ens du kan ha missat att vetenskapen är oenig i kärnfrågan kring om ett eventuellt klimathot existerar, nämligen storleken på eventuella förstärkningsfaktorer.

  Årets Nobelpris i fysik och kemi är ett lysande exempel på att den för tillfället rådande vetenskapliga uppfattningen alltid mår bra av att uppdateras.

 10. Svempa

  Instämmer med Sten. 

  Idag ser AGW-rörelsen koldioxidmolekylen framför sin nästas öga men inte bjälken i sitt eget.   

 11. Staffan D.

  ”Survival of the fittest”: ni gudlösa dör ut nu. I Kramfors tog man 2010 bort 40,1% av barnen, 36-35-34% i elva ”progressiva” kommuner, o.s.v. (Socialstyrelsen, ”Aborter 2010”)
  Nettoreproduktionstalet ska vara 1,0 för konstant befolkning. 1968 (!) gick det under, och hade ett minimum (0,769) 1983. Så 1984, under Palme, började flyktinginvandringen. 1990-91 var siffran faktiskt en aning över 1, men se’n sjönk den igen. Invandrarna anpassar sig…?
  Det är resultatet som räknas. Ni gudlösa… Ja, som sagt.
  (PS. Sveriges befolkning ökar förstås…  Gissa varför!)

 12. Strålande beskrivet!

  En fråga som möjligen är off-topic men som kan vara relaterad. Chemtrails. Flygrörelser. Moln som fäller ut. Hela den balunsen. Någon av de upplysta damerna och herrarna å denna webbplats som har något av intresse på den punkten?

  Jag har lite halvsömningt följt fenomenet många år utan att direkt fastna i det, men jag ser att fler och fler huvuden lyfts mot skyn (ja – i verkligheten 😉 med förvånad blick inför de mönster de ser framträda.

  MVH
  Erik 

 13. Staffan D.

  Att som du, bäste Sten, tro att Slumpen är det som driver världen framåt — oh dear…

 14. Bim

  Vem här tror att syret är en oändlig resurs som bara finns här i evivighet, utan att nybildas?
  Vem tror att koldioxid finns här i all oändlighet utan att nybildas?

  Varför finns vi här tillsammans med alla andra djur. och varför är denna livets rundgång så viktig för oss och alla växter, men så fullständigt oviktig för jordklotet och IPCC. o co ?

  Nygamla korkade planer på att gräva ner koldioxiden i dagens GP.
   Varför inte gräva ner syret också? Det räcker väl för fasicken med kvävet. då har vi ju i allafall räddat jordklotet. 😀

 15. Peter F

  Saxat från Naturskyddsföreningens hemsida;

  Även efter mötet i Durban, fortsätter arbetet med att trycka på politiker, samla alla goda krafter på olika håll i samhället och se till att inte medvetenheten om klimatförändringen försvinner bort från vår vardag – och den politiska dagordningen.

  …och,,,

  Egentligen fattades inte några andra beslut än de som innebär att den globala temperaturökningen blir 3-4 grader.

  ,,,kan man fatta beslut om det ?

 16. Tobias

  Mycket bra artikel. Kanske skulle jag bvilja komplettera med att den kristna människosynen: att människan har en ond sida inom sig, och därför är i behov av ständig omvändelse är den bästa garantin mot att ondskan får växa fritt. Det är ju de som tror att de är goda som är de farligaste människorna.
  I Sverige så finns de en oerhört naiv inställning mot människors godhet. Någon verklig revision och granskning mot myndigheter, kommuner etc förekommer inte: de är ju goda! Har nyligen läst Knapptryckarkompaniet av Pålsson som tar upp detta också: någon verklig revision av riksdag och regering behövs inte: de är ju goda och tänker på landets bästa! 

 17. Tobias #16
  Precis så. Folkhemmet med de goda politikerna och byråkraterna som bara vill oss väl.
  Till skillnad från den ursprungliga Amerikanska konstitutionen som UTGICK från att människorna behövde skyddas från makten och som formulerades som
  ”We the people…”
  ger makten dessa befogenheter 
  Den har förvisso urvattnats och det är ju det som TeaParty-rörelsen bla strider om.
  Sverige har ingen riktig maktdelning och inte heller någon konstitutionsdomstol och detta är allvarliga brister i Sverige.

 18. Mycket bra inlägg och vi vet ju att människan är varken god eller ond utan det är ju begrepp som är skapade av oss då vi är så goda eller onda som evolutionen har gjort oss för att vi som art ska bli framgångsrika. Detta är faktiskt en av de sista bastionerna som vetenskapen måste vinna mot religionerna då mycket ”ont” kommer ut av denna godhet 😉
   
  Det vi vet och också därför som så mycket går fel när det blir stort som till exempel FN’s klimatpanel är människans strävan efter att klättra i hirarkin vilket var dödsviktigt då att vara längst ner påNu när  stegen innebar sämst tillgång till föda och skydd i gruppen. Nu när samhället ser annolrunda ut så motverkar denna drift vår strävan efter att fatta rationella beslut i stora organisationer då de som sitter på toppen sällan eller aldrig tänker på andra utan istället på sin egen maktbas.

 19. Mycket träffsäkert inlägg.

  De troendes påstående att detta är ett uttryck för brist på argument, visar bara de troendes icke-adekvata nivå. Begreppet ”adaequatio” betecknar vilken nivå av förståelse man har av världen. Och därmed vilken kunskap man kan tillägna sig.

  Den som befinner sig på en lägre nivå är inte adekvat att förstå högre nivåer.

  Ett exempel på detta är när vi ser AGW i en religiös kontext. De troende kan inte tillägna sig denna förståelse, eftersom de är fast i en syn på världen som en samling partiklar som interagerar med varandra. De accepterar bara argument som utgår från denna döda, materiella värld.

  Niivåer av diskussion som handlar om människan som en social varelse, om religion och filosofi, betraktar de som irrelevanta. De har nämligen inte ”adaequatio” nog att diskutera på den nivån.

 20. Jan-Erik S.

  Jonas B1 #4:
  Hehe, undrar också vilken planet hon bor på.
  Liknelse:
  Som en bitter separation där bouppdelningen ska göras om 4 år men inget avgörande beslt tas förrän 2020.  
  Kan bara skratta åt bedrövelsen 🙂 🙂 🙂  

 21. Staffan D.

  Klimatförändring? – SMHI har siffror 1722 – 2010 på nätet:
  I Uppsala (i Botan) var julitempen på 1760-talet 18,1º, varierande mellan 16,2º (1765) och 20,8º (1764).
  På 1850-talet var den 17,5º, varierande mellan 15,4º (1856) och 20,4º (1855).
  På 1940-talet var den 17,1º, varierande mellan 15,1º (1942) och 19,2º (1941).
  På 2000-talet (10 år) var den 17,8º, varierande mellan 15,4º (2000) och 19,9º (2003)…
  PS. Det var kallt på 1960-talet (15,4º) och 1970-talet (15,9º).
   
  Lik f-b-t tror ni (gudlösa) att ni brinner upp… Fast kanske…! DN.se är just nu jätteupprörda: ”Killar stoppas från att bli ljusdrottning”. ’Sodomi, det är fint det!’…

 22. Muminpappan

  De gode och de ädle

  Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
  de gode och de ädle de ställa upp sin stod
  i skönaste belysning på högsta piedestal
  med inskrift om bedrifter i hörnet på sin sal. 

  Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
  hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
  de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
  – men bakom står Hin onde och hostar så smått.

  Gustaf Fröding, 23.12.1893 

  Också Fröding var utsatt för de rättfärdiga.

  De rättfärdiga har alltid funnits bland oss: Hitler, Stalin, Robespierre, inkvisitionen och de som skrek ”korsfäst, korsfäst” på vägen till Golgata. 

 23. Ann L-H

  Mats Jangdal – # 8 – Ekologer måste vara oerhört starka, klarsynta och självständiga för att inte hamna i rättfärdighetsfällan.

 24. Ann L-H #22
  Ja, dessutom helst ekonomiskt oberoende och inte underställda en juridisk vettvilling på myndigheten.

  Mumin, den Fröding hade jag glömt. Jag brukar ofta påminna mig hans Stôlliheta i väla.
  Jag har idag även sökt efter Ferlins Tio Rättfärdiga men inte funnit texten på nätet.
   

 25. Jan-Erik S.

  Påminner om ”Den gode, den onde, den fule (en spagettivästern) men i plural.
  De goda = Alla nyttigare idioter
  De onda = AGW-anhängare
  De fula = CAGW anhängare 
  Vi andra kvalar nog in som realister, varken onda, goda eller fula 🙂 

 26. Staffan D.

  ”Jag vill ej vara god…” Visst. Gustaf Fröding (1860–1911) tvingades tidigt in på ”sanatorievård” pga ”sin tilltagande nervsjuklighet”, kom in på ”nervkuranstalt” 1889, på mentalsjukhus i Uppsala 1896, och vårdades i villan Gröndal på Djurgården från 1905 till sin död…
  Hans vision av ett framtida ”ariskt land” där sex var fritt och inte skuldbelastat, finns bl.a. uttryckt i dikten ”En morgondröm”…

 27. Staffan D
  Det var inte Fröding som var sinnessjuk, det var hans samtid som var det! 

 28. Rolf

  Helt rätt, det är är man vågar och kan inse detta som man får en övergripande bild på problematiken med olika samhållsbyggen och strukturer. 

 29. Sören F

  MJ#24 här är Tio Rättfärdiga på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=at8yg85InP0

 30. Jo, jag såg den. Det är en hyfsad tolkning. Men precis som med temperaturserierna så vill man ha tillgång till originaltexten för att kunna göra sin egen bedömning.

 31. bom

  Det finns inga tio rättfärdiga i SNF-grönpiss eller WWF heller. Vi skall väl inte önska dem ett vulkanutbrott mitt i planeten i soffan på bästa sändningstid men så fanken att jag önskar dem en god Jul! Till alla Er andra ha en god JUL!

 32. Helge

  Amen!

 33. Tage Andersson

  Sedan Malthus dagar har domedagsprofeterna expanderat sina domäner in i naturvetenskapen. Det finns förstås en kärna av sund naturvetenskap i deras förkunnelser. För rasbiologin var det ärftlighetslagarna. Rasbiologin övergavs inte för att ärftlighetslagarna falsifierades, utan för att dess samhälleliga konsekvenserna blev så ohyggliga. AGW har sin kärna i CO2s strålningsegenskaper. De kan inte falsifieras, men samhällets kostnader för CAGW kommmer att bli ofantliga. Först när detta står klart för politiker och journalister kan vi vänta oss att CAGW havererar.

 34. Tage Andersson

  Inspirerad av Staffans  # 21 gamla temperaturer vidarebefordrar jag vad Hallman, direktör för segelduksfabriken på Norrmalm,skrev om lenvintern 1693-1694:  ”Wintern var utan wanlig Köld och Snö, samt påföljande wår-wäderlek så tidig, at  då Folket wid Samlings Marknaderna i Strengnäs och Norrtelge färdades på Fartyg  så war alt Landet wårsådt; och så som en besynnerlighet, har under Marknaden så  skarp Köld kommit att Isarne burit för dem, som dit seglat eller rodt borrt.  Denna Winterköld har dock ej länge påstådt.” (Svenska Dagbladet, 1 mars  1925).
  Någon närmare källhänvisning ges inte. Känner någon till denne Hallman eller har någon ide om varifrån citatet kommer?

  Vintern 1693/1694 inföll ju under lilla istiden. Vad jag vet var 1690-talet kallt. Hallman visar ju att extrema extremer inte är något nytt  

 35. Hans

  Ivh #1: Här har du en länk till klimatväckelsemötet i Durban. 

  Verkar det som att det här handlar om vetenskap?

   

 36. Hans

  Glömde länken… =)
   http://www.livestream.com/avaazglobaloccupations

 37. Slabadang

  Sten Kaijser!

  Både det goda och det onda kan ta sig samma rättgheter där ändamålen helgar medlen. Moralen är vad som avgör vilka medel vi tillåter oss att använda.Vad som betraktas som gott eller ont ligger i betraktarens öga och inte sällan är det svårt att avgöra vad som är vad när många frågor just består av både gott och ont.

  Vår moral styr vilken rättsuppfattning vi har som i sin tur styr villkoren för hur debatten förs och på vilka grunder vi ska tilldela makt inflytande och befogenheter. Den kritiska granskningen och ansvaret för sanningen och kunskapen är vad som skall styra vem vi till slut tilldelar förtroendet och makten.

  Det är ju här miljörörelsen totalt släppt all rättsuppfattning och har helt sluppit undan den kritiska granskningen i skydd av ”för den goda sakens skull” där alla medel helgat ändamålen. För oss som bedriver den kritiska granskningen är de uppenbara brotten emot alla grundvillkoren för rätten till förtjänat förtroende gigantiska och uppenbara. De ger fullständigt fan i saklighet relevans och ansvar för sanningen. Efter alla gamla rena fiaskon och falsarier så är det för mig ett rent mysterium hur ”den goda saken” helt kan förblinda de som borde ha ansvaret för den kritiska granskningen dvs den tredje statsmakten till att pudla och bnara slicka dessa krafters fotsulor.

  Hur många ”äggskalsförtunningar” ”stora skogsdöden” ”såldöden” och nu ”klimathotet” krävs det innan poletten trillar ner? Eller har de skapat sig en permanent fribiljet ifrån kritisk granskning?
  Vad som talar för är att journlaismen själv får en ”pucko” stämpel i pannan när det vi redan vet blir officiellt och de har köpt biljett på den lögnernas Titanic de hoppat på tillsammans med miljörörelsen.

  Demokratin har helt satts ur spel av dessa krafter i samverkan och gemensamt med de mest vidriga härskartekniker och dumheter har de blockerat de demokratiska normala spelreglerna. De har bevisat att de inte har nåon moral och respekt för alla de grundfundament som MÅSTE styra de villkor av kritisk granskning som föregår makt och inflytande.

  Journalismen och miljörörelsen har bara allt att förlora och inget att vinna på att de normala demokratiska grrundläggande orningsreglerna följs och respekteras. De har i sitt agerande bevisat att de är demokratins fiender och med sådana kompisar behöver demokratin inga fiender.

  SVT och SR är kapat av korrupta krafter.

 38. Slabadang

  Kommentar borttagen

 39. Adolf Goreing

  #29 Här kommer kärnan av de rättfärdiga till tals:

  http://www.youtube.com/watch?v=2V18D7dIFkw&feature=watch_response_rev

 40. Slabadang

  Adolf G! 🙂

  Kanske skicka länken till regissören till ”No pressure” som ett litet ” Tack för senast” ?

 41. Åke N

  Mannen i fråga var en av kandidaterna till Nobels fredspris 1938. Han fick det inte, men det var nära.

 42. Danne

  OT lästips:
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8948363/1500-accidents-and-incidents-on-UK-wind-farms.html

 43. Åke N

  Sorry, forskat lite. Mannen ifråga var endast nominerad, men jag tror inte han var nära. Var tydligen nån folkskolelärare i Värmland som nominerade karln.

 44. Ivh

  Peter Stilbs #2
   
  Det ser jag väl att det Kaiser skriver inte är vetenskap. Det är bara gnäll för att vetenskapen inte stämmer mad hans åsikter.

 45. Ivh

  Håkan #9
   
  Vetenskapen verkar bli allt mer eniga i frågan om hur koldioxiden påverkar klimatet. Det är nog därför som debatten på den här sidan kantrat över från att ha handlat om klimatforskning tlil anklagelser mot miljörörelser och klimatforskare.

 46. L

  Ivh, har du samma vetenskapliga källor som Rockström..?

 47. Ivh #45

  Anklagelserna mot miljörörelser, klimatforskare och andra än de rättrogna som visste allt från början har väl alltid varit den här bloggens samlande kraft.

 48. Carl-Axel Eriksson

  lvh #46

  Absolut det blir ju bara varmare och varmare specillt de senaste 15 åren !!

  Sience is settled..    

 49. Ann L-H

  Under nobelprisutdelningen föll jag pladask för prof. Sven Lidins tal till kemipristagaren Shechtman. Nu har jag lyssnat och glatt mig åt mytologins underbara värld än en gång.
  Lidin jämförde Shechtmans tidiga öde med myten om den blinde jätten Orion, den etablerade sanningen, och den klarsynte dvärgen Cedalion som sitter på jättens axlar för att visa vägen till – ljuset. När jätten ändå bestämmer åt vilket håll de ska gå kan den klarsynte Cedalion inte längre vara med utan måste kliva av. Det medför att han förlorar jättens stöd och utsätts för hån och upphöjt förakt för de som följer jätten. 
  Visst verkar det bekant  … 

  För dem, som ännu inte tagit del av denna tankeväckande introduktion till kemipriset så gå in på SVT play, Nobel 2011, prisutdelningen och 39 minuter in på bandet kommer det. Lyssna och njut.    

 50. Carl-Axel Eriksson #48

  ”Silence is settled” menar du väl.

  Sluta tjata om det eventuella problemet så försvinner det ju av sig självt…

 51. Ingemar Nordin

  Sten, du har nog rätt i att Naturskyddsföreningen, Greenpeace, WWF och många andra tillhör ”de goda” – åtminstone i MSMs ögon. De kan inte göra fel, de är idealister och det vore hädiskt att ifrågasätta dem. T.ex. att granska deras stora inflytande i politiken (vilket är långt större än deras politiska gren, MP), eller ännu mer hädiskt; att granska deras ekonomi. De är ju egentligen ett slags affärsföretag som lever på att ge folk dåligt samvete och sedan inhösta gåvor och stöd för det.

  WWF och Greenpeace är djupt insyltade i IPCC, i klimatmötena, de undervisar våra barn i skolorna – och nu de senaste skandalerna om naturprogrammen i BBC. Och man kan ju fråga sig hur det står till med vår inhemska TV och radio. Hur fristående är de från dessa gröna aktivistorganisationer?

  Men det är ju sant – de tillhör ju ”tillhör goda”, och slipper däremed granskning.

 52. Helge

  Kanske tänkvärt i sammanhanget, så många vill göra gott men få tänker efter innan.
  http://www.ted.com/talks/david_damberger_what_happens_when_an_ngo_admits_failure.html
   

 53. Helge

  IVH #45
  ”Vetenskapen verkar bli allt mer eniga i frågan om hur koldioxiden påverkar klimatet.”
  Vet inte om de blir allt mer eniga, om det nu har någon betydelse, vetenskap handlar inte om enighet, det handlar om att ta fram en teori som beskriver verkligheten och som kan prövas.
   
  Menar du istället att allt mer forskning tyder på att koldioxiden har en underordnad roll så stämmer det delvis in på ditt påstående, men å andra sidan finns ännu ingen teori.

 54. Gun

  Guud vad bra skrivet Sten Kaijser. Känner till några ”goda” som tog sig friheten att skära söder däcken på stora bilar. Asfaltdjungelns indianer” tror jag dom kallade sig, det är väl lite av en spegling av det du skriver och en ruskig utveckling av något som skulle kunna bli mycket värre.

 55. Svend Ferdinandsen

  Sammen med de gode og retfærdige er de som vil frelse verden de værste. Det er dem du skal frygte mest. Ingen i menneskehedens historie har gjort så megen skade, som netop dem der vil frelse os.
  Frelsernes hellige mål fører ofte til de mest uhellige gerninger, altsammen selvfølgelig for at frelse os.

 56. Att diskutera på vår nivå med AGW:are är som att diskutera med en person som fått ett gammaldags nigeriabrev med ett erbjudande om ett miljonarv:

  – Men det förstår du väl att det är en bluff?
  – Det är ingen bluff. Bankens logo är äkta och brevpapperet är äkta.
  – Ja, men det förstår du väl att ingen skulle ge dig miljoner utan orsak?
  – Avsändaradressen är riktig, också. Och brevet är poststämplat i Nigeria.
  – Jamen alla såna brev hittills har kommit från bluffmakare. Det är uppenbarligen falskt.
  – Nej, jag har låtit analysera papperet och bläcket på kriminaltekniskt laboratorium.
  – Men det är ju inte det jag talar om. En sån analys har ju ingen betydelse.
  – Är du grafolog eller expert på materialanalys?
  – Nej, det är jag såklart inte, men du måste väl förstå…?
  – Då ska du inte yttra dig. Du har ingen kompetens att yttra dig om brevets äkthet. Alla analytiker jag kollat hos säger att det är äkta.
  – Men du får inte svara på brevet. Risken är stor att det är en bluff ändå. Du kan råka illa ut.
  – Det kan man inte veta. Tänk om det inte är en bluff! Då måste jag göra allt för att försöka få pengarna. Annars kan det kosta mig miljoner. Det är försiktighetsprincipen.
  – Men att svara på brevet kommer mycket sannolikare att kosta dig stora pengar.
  – Vill du beröva mig och mina barn en förmögenhet som kan trygga vår framtid?
  – Nej, men det finns förstås inga såna pengar.
  – Du måste agera i någons intresse! Någon som vill komma åt mina pengar. Är du ond?
  – Jag är inte ond. Jag försöker bara tala om för dig att det här är uppenbart båg.
  – Alla som svart på nigeriabrev har varit eniga om att de är äkta. Vem är du att säga att det här är oäkta? Vad har du för vetenskapliga bevis?
  – Varför behöver jag vetenskapliga bevis? Det är väl uppenbart att…?
  – Annars är du ovetenskaplig. Du är en mörkerman som går mörka ärenden och vill beröva mina barn deras försörning. Du är en BREVSKEPTIKER.
  – Hur menar du då? Brevskeptiker? Skulle jag inte tro på brev då, eller?
  – Tyst, din brevskeptiker! Vill du inte lyssna på vetenskapen ska du vara tyst! 

 57. #56
  Oj, det var klarsynt.

 58. Ulf L

  Helge 52
  Det var en av de mest imponerande tal jag sett. Både ämnet och talaren .  

 59. Gunbo

  Ni får ursäkta men de flesta kommentarerna i den här tråden börjar likna hets mot folkgrupp. Oseriöst på gränsen till primitiv mobbanda!

 60. Ingemar Nordin

  Helge #52,

  Mycket bra tal! Tänk om teamet inom IPCC hade vågat tala lika öppet om sina misslyckanden. Fast då vore det förstås risk för att glorian hamnar på sned. Nej, bättre då att hävda bevisen är överväldigande och att vetenskapen är avgjord (och strunta i de observationer och artiklar som bevisar motsatsen).

 61. Stickan no1

  Nu vill de mest extrema grupperna av våra extrema AGW fundamentalister att Sverige ”går före” i ansträngningarna att minska och på sikt helt eliminera CO2 utsläppen.
  Tycker vi skall starta ett upprop som kräver att de som kräver att VI ”skall gå före” också skall ta konsekvenserna av sina åsikter och tvingas gå före och inte längre ha rätten att släppa ut någon CO2 annat än utandningsluft.
  Att helt enkelt leva som de lär för att vara trovärdiga i AGW debatten.
  Lite som att implementera ett Svensk Kyotoavtal där de istället för länder, organisationer och personer får ta konsekvenserna för sina åsikter.
  Kyotoavtalet borde ha en nationell implementation 😉

 62. Stickan no1

  Nu drar Kanada sig ur Kyotoavtalet
  http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16151310
   

 63. Ulf L

  I en tysk tidning (FAZ) hade söndagsbilagen alltid en intervju med en celebrit. En standardfråga var ”vilket fel har du lättast att förlåta” och svaret var nästan undantagslöst ”de som begåtts med goda avsikter”. Jag tycker inte så. De fel som bör förlåtas, direkt och ovillkorligt, är de som erkänns.
  Alltför ofta får de goda intentionerna bortförklara ansvaret så att man inte känns vid felet och därför inte lär sig av misstaget. Det är ett misstag, att inte lära sig av sina misstag.  Det enda värdefulla i ett misstag är att man kanske lärt sig unvika misstaget i framtiden. Gör man inte det står man på ruta ett igen, trots sina goda intentioner.

 64. Ulf L, mycket bra poänger. Fel som inte ’erkänns’ (eller viftas bort som orsakade med ’men vi ville ju så väl’) är de värsta. För de bäddar för att fortsätta med samma dumheter ..

   Vi ser det hela tiden.  

 65. Slabadang

  Helge och Ingemar!

  David Damberger tillhör en liten minoritet inom hela U-hjälpsimdustrin.
  Jag har själv lärt mig exakt samma läxa som David i Afrika och vet att det han kallar ”softvare” är vad jag kallar beteenden/kunskap och ansvarskänsla. Den brutala skillnaden mellan idealism och funktion.

  Jag hedrar Davids tydliga rättskänsla och hans totala besvikelse över sina egna amitioners och förväntningars fruktlöshet. Hans gärning och inställning står i bjär kontrast med alla posörer både konsulter politiker NGOare och byråkrater somm faktiskt ger blanka fan i resultat men har inbillat sig själva och även andra att de står för något värdefullt. Charlataner profitörer och ideologiska posörer går det tretton på dussinet inom biståndet och problemen i Afrika handlar i absolut sista hand om pengar för att lösa de mest basala problemen,

  Projekt och pengar blir mer substitut för den kompetens som krävs.
  Jag har varit otålig för konkreta resultat i Tanzania. Nu först har Tanzania tagit verklig fart och det är företagssamheten som med automatik löser problem och skapar utveckling. Många framflr allt vänsterut fattar inte helt enkewlt förtagsamhetens grundläggande funktioner och nytta. Samarbetet mellan leverantörer kunder anställda och fabriker skapar själva fundamentet för det samarbete och förtroende somkrävs för att bygga ett samhälle och utveckling.

  Runt företagssamheten byggs organisation och smarbeten långt långt utanför vad de flesta förstått. Organisation och samarbete är vad som saknas mest av allt i Afrika. Men det kommer nu och det kommer fort. Afrika har äntligen nått över en hög tröskel av kulturellt motstånd och börjar fatta galoppen hur man bygger ett land för välstånd. Tanzania tillhör de länder där den positiva ”proppen” redan gått. Daviod är så där inderbart superseriös i sin inställning till sin funktionella uppgift. jag bara älskar den här typen av människoroch hoppas att han ges ett stort inflytande över planering och genomförande av målsättningar.

  Återvänder David till Tanzania nu så har oddsen för att vattentekniken skall funka även på längre sikt har ökat tiofalt. Folk fattar i allt större utsträckning vad ett jobb är och vilket funktionellt ansvar det medför och att det faktiskt hör ihop. Såna ord som planering uppföljning underhåll utvärdering börjar få ett begripligt innehåll för allt fler Afrikaner. Det lönar sig bättre än skita i ansvaret och supa sig full på bananöl!

 66. Slabadang

  Ulf L!

  En mycket värdefull insikt som skulle göra världen betydligt bättre, mer funktionell än ideologisk. Prestige är ett litet helevete i vägen fölr mycket gott.

 67. Peter Stilbs

  Mikael #56. Den var mitt i prick. Tack.

 68. Kurt Persson

   ”Sen den 1:a juli har Stockholmsinitiaivet tagit över bloggen The Climate Scam. Jag är en av de som kommer att skriva där. Med fem professorer och några till blir det en intressant blogg att följa. ”
  Per Welander bloggen Moderna Myter
  Undrar om ni inte använder era professorer lite fel. Inlägget säger mer om Sten Kaijser än om svenska folket.

 69. Jan E M

  Kurt Persson #68

  Helt rätt uppfattat.

  Ett jättelång omskrivning från Sten Kaijser att han fruktar de som har avvikande uppfattning än han själv har.

  Det är fem proffessorer som skriver här.  Ingen av dessa har sysslat med klimatforskning.

 70. Peter Stilbs

  Jan E M – och vad skriver Du om här då ?

  Vi andra tycker det är närmast overkligt hur de IPCC-tongivande vetenskaparna sätter sig över normal vetenskaplig metodik och tillhörande anda. Det är vår skyldighet att reagera.

 71. Samuel Karlsson

  Problemet med självrättfärdighet är något som kristna och förmodligen personer från andra religiösa sammanhang alltid varit medvetna om. Det finns alltid en risk när man strävar efter att bli en god och dygdig människa så blir man ganska nöjd och stolt över sig själv och ser ner på andra. Att det lätt blir så är ingen ursäkt för att fortsätta att med Guds hjälp gå bättringens och botens väg.

 72. En sak som präglar kristendomen mer än alla andra religioner är kravet på att missionera och omvända andra människor. Detta har i sin tur präglat Européerna i mer än tusen år. När det nu finns annat än gud att predika om så kommer missionerandet fram som en ryggmärgsreflex för många här. Det kan åtminstone delvis förklara varför Europa är svårare drabbat av AGW-farsoten än andra kontinenter.

 73. magnus

  Tur att det finns realister då, som ser klart……

  Dem behöver man i alla fall inte oroa sig för.

  (Goodwins lag, gulity as charged)

   

 74. Ulf L

  Samuel #71
  Det är därför högmod är dödsynd nr 1.  

 75. Samuel Karlsson

  Mats: Vad som upplevs som ”mission” i en negativ mening är ofta mycket subjektivt. Många icke-skeptiker skulle uppleva climate scam som ”missionerande.”

 76. Samuel Karlsson

  Ja, högmod är den största synden där man menar sig vara något mer än man i själva verket är. medan den motsvarande dygden är ödmjukheten där man har rätt tankar om sig själv varken för stora eller för låga.