Dagens klimatbild: Gaia

gaia

Är Jorden ett system där livet på något vis styr sina villkor, så att det alltid kan fortgå? Där biologiskt liv ständigt söker säkra en självupprätthållande balans med land, hav och atmosfär? Där miljö och klimat anpassar sig och buffras från instabiliteter så att planetens habitat förblir livskraftiga?

Hypotesen om livet på Jorden som ett självreglerande, livsuppehållande, buffrat och stabilt system är uppkallad efter den grekiska gudinnan Gaia (Moder Jord). Den är en bra utgångspunkt för klimatrealism.

Gaia-hypotesen formulerades av James Lovelock 1979 och har framlagts i många skrifter genom åren. James Lovelock gick bort i somras, på sin 103-årsdag.

====
Med Gaia introducerar vi idag en ny stående rubrik här på Klimatupplysningen: ”Dagens klimatbild”. Då och då kommer den att dyka upp, med en graf över något samband, ett foto, en teckning, ett diagram med statistik eller kanske ett meme.
Något vackert, något tankeväckande, något roligt.
Ofta åtföljd av en kort kommenterande text.
Tipsa gärna om bildförslag i kommentarsfält eller e-post!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent

  Med andra ord, ”Klimatrealism” = religion?

 2. Ivar Andersson

  ”Hypotesen om livet på Jorden som ett självreglerande, livsuppehållande, buffrat och stabilt system är uppkallad efter den grekiska gudinnan Gaia (Moder Jord). Den är en bra utgångspunkt för klimatrealism.”
  Hypotesen som de klimathotsreligiösa driver är att vi kan styra klimatet med våra koldioxidutsläpp. Genom att minska koldioxidutsläppen undviker vi tipping ponits, som Johan Rockström är expert på. Vädret har alltid varit stabilt (klimat är en beskrivning av vädret under minst 30 år). Istiden var ett lokalt fenomen men jordens temperatur påverkades inte.

 3. SatSapiente

  #1
  Vad ska då FN-chefens ord om att vi är på full fart på väg mot klimatavgrunden med foten på gaspedalen kallas? Vetenskap?
  Det är väl snarare klimatalarmism som är religion, allt kommer att gå åt h-e om vi inte späker oss och genast tar bort 80% av världens energiförsörjning vilket skulle ge svält, krig och massdöd.
  Att jordens klimat är självreglerande, livsuppehållande och stabilt visar historien. Om det funnits några tipping-points där klimatet skulle kunna spåra ur så skulle detta skett för länge sedan.

 4. Mikael Andersson

  #1 Kent

  I all välmening.

  http://hjalpkallan.se/om-oss/

 5. James Lovelock ångrade djupt sin klimatalarmism, se t.ex. här:

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-2134092/Gaia-scientist-James-Lovelock-I-alarmist-climate-change.html

  Ibland kan slagkraftiga analogier leda vetenskapare helt fel, vilket Lovelock snart insåg.

  På samma sätt bör man betrakta alla Darwinister som tror att Naturen ”vill” än det ena eller det andra i den utveckling som de facto skett. Det finns ingen intention hos Naturen, vare sig åt det ena eller det andra hållet. I grunden handlar utvecklingsläran om en truism: Det som överlever och kan reproducera sig överlever. Ren logik, ingen mysticism. Tyvärr grundade sig nazismen på en mystisk tro på ”herrerasens” större överlevnadsvärde.

  Men många klimatalarmister tror fortfarande på att ”Naturen” står i motsatsställning till mänsklig industrialism och utveckling. Människan och hennes skapelser (typ motorvägar, skyskrapor och flygfält) är precis lika mycket natur som allt annat. Det finns inga inneboende värden i Naturen annat än mänskliga värderingar.

 6. Rune

  Jag har följt den här bloggen en tid och ämnet religion kommer ständigt upp utan att det berörs på djupet. Jag skall därför tillåta mig en liten utläggning kring detta ämne relaterat till klimatfrågan. Det kan passa som anknytning till Gaia.

  Alla människor har mer eller mindre behov av att utöva projicering, dvs. att i det yttre förlägga aspekter av personligheten som finns dolda inom en och som därmed är omedvetna. En viktig sådan inre aspekt är själen, dvs. vårt inre sanna jag. Om man inte har kontakt med sin själ så har man inget annat val än att projicera aspekter av den i sin omvärld på olika sätt. Ett objekt som passar bra för denna projektion är jordklotet och därmed också som Gaia.

  Klimatfrågan är en fråga som passar utmärkt för utövandet av projektioner. Den som inte har kontakt med sin själ kan genom klimatfrågan få en möjlighet att projicera sin rädsla för egen själslig undergång på jordens undergång. Genom projektionen kan man också leva ut sin längtan efter att få kontakt med sin egen själ genom att så att säga ”rädda världen” i stället. Sådana människor kan också genom klimatfrågan finna projektionsobjekt att förlägga sin inre ilska på – den ilska som ytterst emanerar från den tid i livet när man som barn förlorade kontakten med sin själ (ja alla barn föds med full kontakt med sin själ men tappar i de flesta fall bort den helt eller delvis under uppväxten). Vi pratar om omedvetna krafter och det är därför de är så starka!

  Religion handlar faktiskt oftast om samma form av projektion, dvs. genom religion erbjuds man objekt att projicera längtan efter kontakt med sin själ på. Bra religion hjälper människor att få kontakt med sin själ. Dålig religion förleder människor genom erbjudandet av projektionsobjekt bort från sin själ.

  Vetenskapen erbjuder anser man en ersättning till religionen. Men man gör ofta misstaget att tro att man har ensamrätt till hela sanningen och glömmer bort att vetenskapen enbart är giltig inom de grundläggande ramar som man självt satt upp. Utanför dessa ramar är vetenskapen inte giltig! En ensidig användning av vetenskap utan insikter om dess begränsningar och utan förening med det andliga är i högsta grad skadligt och farligt för vårt samhälle! I det själsliga perspektivet är ensidig vetenskap därför lika illa som ensidig religiositet!

  Vi har alla valet att aktivt arbeta med vår mognadsprocess. Det är det enda sättet att bli fri från projektioner genom att successivt återfå kontakten med sin själ. Genom att göra det kan vi bli successivt mer och mer själsligt levande, dvs. andliga. (Blanda inte ihop religiositet med andlighet! Det är vanligt att religiösa människor anser sig vara andliga när de i själva verket befinner sig i religiös projektion.) Tyvärr är dessa centrala sanningar för mänskligheten inget som numera ingår i det kulturella budskapet i vår tid. Vi saknar vägledning i dessa frågor och är på det viset oerhört andligt fattiga!

  För den som vill veta mer rekommenderar jag först och främst att arbeta aktivt med den egna personliga mognadsprocessen och att stegvis fjärma sig från den fördumning som pågår i vår tid. Vill man läsa om detta ämne rekommenderar jag C.G Jungs verk samt Michael Newtons böcker. Det är två vetenskapsmän som båda fullt ut vet vad det innebär att integrera sin själ och ha full kontakt med den.

 7. foliehatt

  Rune,
  varken Jung eller Newton kan beskrivas som vetenskapsmän.
  Andliga – absolut. Med visslor och klockor därtill. Men definitivt inte vetenskapliga.

 8. Messkalle

  #3 om det vore stake i Guteres borde han åka till länder som eldar med kol, ta deras ledare i örat. – Fy skäms. Ni dödar oss.
  https://www.energinyheter.se/20230117/28266/det-storsta-koleldade-kraftverket-som-kina-har-investerat-i-turkiet-startade-driften

  Mer info på energinyheterna

 9. Fredrik S

  Messkalle #8

  Det är mera glitz i Davos och mer bubbel att skölja med efter skällandet.

 10. Intressant ämne…och nödvändigt.

  Vetenskapsteori har ju genom historien ställt upp flera viktiga fundament för att försöka säkerställa att vi inte helt förlorar oss i ovetenskap på bekostnad av vetenskap.

  Falsifiering är en av grundpelarna inom vetenskapsteorin.
  Dagens klimateori har som huvudtema att det är antropogen Co2 som höjt temperaturen med drygt 1 grad C.

  Det är alltså inte solen, havsströmmarna eller jordens rörelser i förhållande till solen eller vad än man vill anföra – det är mänskliga utsläpp av Co2.

  Just nu pågår en massiv informations kampanj i media och skola och även från institutioner och enskilda vetenskapsmän – vi har alla sett och hört att – Det har aldrig varit varmare, Det har aldrig gått så fort och inte minst detta att Under dom senaste 10 000 åren så har temperaturen varierat inom ett mycket snävt temperaturspann, Arktis har aldrig smält så fort och havsisen minskar i våldsam takt…osv.

  Alla dessa påståenden förs fram för att möjliggjöra etableringen av klimatteorin och hotet och att vetenskapen är settled och att ungefär alla forskare skrivit under på detta.

  Hur många av dessa klimatvariabler är då sanningsenliga eller ställda utom rimligt tvivel – ja, inga naturligtvis – och följden blir att vi omöjligtvis kan falsifiera teorin/ hotet.
  Detta borde få både diciplinen och övriga vetenskapsområden att explodera av diskussioner och skeptisism men vad händer då…jo, helt plötsligt införs begrepp som förnekare och sience is settled i all media och på ungefär alla institutioner och man kan knappt söka jobb som lärare eller förskolelärare eller en professortjänst på valfri institution eller vilket yrke som helst om det framkommer att personen agerar som klimatförnekare.

  Regeringar i sverige ger universitet bidrag för att forska på klimatförnekare och – den offentliga slutsatsen är att en förnekare vanligtvis är en äldre, påläst, man.
  I det offentliga skall inga diskussioner föras mellan dessa äldre, pålästa, män och heller inte dito kvinnor och förespråkare för klimatteorin…i alla fall inte i direktsändning.
  Statsministern ( löven ) säger i tv – att klimathotet får inte kritiseras.

  Varför får man inte vara skeptisk till en teori som inte kan falsifieras och hur kan banker och finansinstitut tvingas överge fri kapitalism och fri konkurrens och att införa ett klimatperspektiv på investeringar?

  Vetenskapen, människan och samhället genomgår en omdaning på 2000-talet som skulle få varje människa och vetenskapsman från 1900- talet att häpna, vart tog demokrati och frihet vägen och hur kunde vi storsatsa på polarisering och medeltida tankebanor.
  En teori ett samhälle.

  Jag har sålt mina levnadsdagar till lönearbete och pensionsinbetalningar i snart 40 år och ser nu mina pengar investeras, under tvång, i Co2 fri ståltillverkning och vindkraftskogar i våra sista vildmarker och i den skotska vildkattens spillror av revir.

  Jag måste säga att det är svårt att bli en gammal, påläst, gubbe och jag vill bestämt hävda att Jung var en vetenskapsman och att en människa utan själ är en ofri, sorgesam och farlig varelse.

  Man måste också fråga sig, som individ och samhälle, har jag Rötnat eller Mognat?

 11. Mikael Andersson

  #10 Magnus

  Det här med klimatet är för komplicerat för gemene man, det närmaste vanligt folk kommer till är att välja sida och det sker till största delen av hur du är som person.
  Osäker, oförmögen att tillskansa dig information och värdera den, intellektuellt begränsad av en eller annan orsak, ja då är det lättare att tillfalla alarmismen,(för säkerhets skull).
  De äldre pålästa är i regel trygga personer med stor integritet och intellektuellt kapital, de ifrågasätter det mesta och vill ha en rimlig förklaring till saker och ting.
  Jag brukar säga att jag tror på det som håller i en domstol.
  IPCC AR6 håller inte i domstol, det är ingen ”teknisk bevisning”, det är en hypotes.
  Sen huruvida den representerar det mest troliga borde ju stå var och en fritt att tolka, problem uppstår givetvis när den ska agera lag för att omsätta skattepengar.

 12. Mikael Andersson

  En synnerligen välformulerad inlaga i debatten, rekommenderas starkt!

  https://sverigesradio.se/avsnitt/den-totalitara-drommen-om-en-klimatanpassad-varld

 13. Gabriel Oxenstierna

  Gaiateorin har illustrerats med en matematiskt formulerad modell av ett mycket förenklat klimat på en planet där det bara finns frön till tusenskönor, ’Daisyworld’. Grundmodellen baseras på Stefan-Boltzmanns lag och innehåller bara två slag av tusenskönor, mörka och ljusa. Initialt finns bara fröerna, men när solstrålningen ökar börjar fröer att gro och det kommer upp blommor som snabbt sprider sig.

  Det visar sig att de kommer att självreglera relationen mellan de två populationerna så att temperaturen stabiliseras på planeten och de når ett gemensamt, stabilt optimum.

  Grundmodellen har sen utvidgats med flera varianter av blommor (gråskala), djur som äter blommorna, samt rovdjur. Det har då visat sig att ju mer komplex man gör modellen, desto större har stabiliteten (homeostasis) blivit. Man har också introducerat naturligt urval och genetisk utveckling , men allt sådant bidrar bara till att öka stabiliteten.

  Även människans inverkan, som Ingemar nämner i #5, är en del av ett sådant komplext system. Människans enormt stora anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom bidrar till ökad stabilitet, åtminstone på lång sikt.

  https://personal.ems.psu.edu/~dmb53/DaveSTELLA/Daisyworld/daisyworld_model.htm

  Gaiateorin om ett stabilt klimat står i motsats till teorier där klimatet kan puttas in på utvecklingsbanor som är instabila, exempelvis Rockströms dominoeffekt av tipping points som triggar varandra. Dessa bygger i sin tur på orimliga antaganden bl.a. om hur varmt det kan bli i haven. Tropiska hav är termostatreglerade via åskväder och djupkonvention och i sig självstabiliserande. Vi har alltså starka negativa feedbacks som stabiliserar.
  Ett annat exempel är den långa kolcykeln, där vulkanism och geologiska processer samverkar med en mångfald biologiska processer så att livsvillkoren upprätthålls. Dessa olika exempel illustrerar på Gaiateorin. De visar på konkreta mekanismer som är fundamentala för livet på Jorden. Gaia är alltså mer än bara en allmän filosofi.
  Enligt Gaia borde komplexiteten (och entropin) öka i biosfären, eftersom det bidrar till ökad stabilitet. Man kan då fundera på hur detta stämmer med artutrotning. Eller är det så att artmängden totalt kanske inte alls minskar?

  När IPCC eller Rockström påstår att den stora stabiliteten i klimatsystemet är hotad pga ökningen av livets gas CO2 kan vi vara rätt säkra på att de har fel, det motsäger grundläggande funktioner i klimatsystemet som ser till att bevara systemets balans.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Daisyworld

 14. Nr 11 Mikael.
  ” Det låter faktiskt som död genom uppvärmning vore att föredra”.
  Lena är en otroligt modig person med skarpa och klarsynta reflektioner och det är befriande att någon når igenom skyddsvallen i denna nya högborg!

  Om Co2 paniken höll sig till egenskaperna hos molekylen så vore allt mycket lättare att acceptera men det offentliga och dess institutioner tar sig helt vansinniga friheter gentemot vetenskapen om den historiska och nutida temperaturutvecklingen – som vi ändå vet väldigt mycket om och som är vårt enda facit – det är ju otroligt skrämmande och visar en egenda som inget gott kommer ur.

  Att sudda ut och förvanska historien är det absolut enklaste sättet att leda den stora massan – och på kort tid har nu detta svept in över samhället och klimatvetenskapen och frågan är då om vi redan förlorat vetenskapen och det demokratiska samhället,..

  Marx talade om ”våran inneboende självdestruktivism” och det tycker jag är hans största bidrag till eftervärlden – som en evig våg slår detta mot varje civilisation genom historien..och nu tycks det återigen vara dax.

 15. Jisonbetzel

  12# Mikael. Tack för delning av länken till denna OBS-essä. Vem vid sidan av Lena Andersson skulle släppas fram med dessa existentiella spörsmål i vårt kära public service. Ett särskilt tack till SR:s kulturredaktion, som lät dessa sprickor i sanningsmuren tränga fram.

 16. Det är glädjande att se att nu även Timbro börjat ge sig på de ”gröna bubblorna”. Det handlar i grunden om hur man mjölkat skattebetalare i kommuner och EU på meningslösa projekt för att rädda klimatet.

  https://timbro.se/smedjan/en-platko-som-kunde-mjolkas-pa-eu-bidrag/

 17. Simon

  #16 Ingemar
  Tack för länk till en mycket välskriven och högst tänkvärd artikel. Många bubblor blir det.

 18. Fredrik S

  Ingemar Nordin #16

  Tack för länken.

  Ja, det var glädjande och på tiden.

 19. Kent

  #13 Gabriel
  Använder du det helt konstruerade hypotetiska exemplet Daisyworld för att argumentera emot Rockström??

  Daisyworld har ingenting med verkligheten att göra. En simpel ändring i modellen som att den svarta liljan trivs bättre i en varmare värld än den vita ger ett helt instabilt system som landar i en antingen varm eller kall värld.

 20. Daniel Wiklund

  Kommentaren borttagen

 21. Paul Håkansson

  Ingemar Nordin
  12:28, 2023-01-23

  Tack för länken till en fantastisk bra sida. Finns väldigt mkt tänkvärt att läsa bla denna;

  De gröna hycklarna måste avslöjas

  Alla politiker vill framställa sig som gröna och klimatmedvetna. Men många populära åtgärder är ren symbolpolitik utan miljönytta. Politisk greenwashing håller på att bli ett allt större problem, skriver Christian Sandström.

  https://timbro.se/smedjan/de-grona-hycklarna-maste-avslojas/

 22. Gabriel Oxenstierna

  19 Kent

  Daisyworld är en illustration av Gaiateorin. Den modellen skapar en stabilitet inom vissa ramar. Självfallet går det att göra modellen instabil. Men hela poängen är att påvisa ett stabilt, buffrat, självreglerande system så din kommentar är ju bara dum.

  Rockströms påhittade dominoeffekt av tipping points som triggar varandra har inte heller något med verkligheten att göra. Det är till 100% en modellövning.

 23. Kent

  #22 Gabriel
  Ja men varför använder du Gaia-teorin för att argumentera mot Rockströms budskap? Rockström refererar i alla fall till modeller som bygger på fysik och verklighet

 24. Gabriel Oxenstierna

  Kent 23

  Rockströms (och kollegor i Potsdam) bygger modeller som varken bygger på fysik eller verklighet utan bara på deras ofysikaliska alarmistfantasier om klimatet.

  De har ett negativt värde eftersom de gör utsagor som bevisligen är felaktiga, pga modellernas ofysikaliska bas. Bjorn Stevens kritiserade dem med nyligen rätta för detta, även omskrivet här på KU.

  Bland annat rör det sig om orimliga antaganden om molnens effekter på klimatet samt om hur varmt det kan bli i haven.

 25. Anders

  #24 Gabriel Oxenstierna. Är det Rockström et al. som ligger bakom pratet om ”kokande hav”? Tänkte på det då Du skrev ”samt om hur varmt det kan bli i haven” .

 26. Gabriel Oxenstierna

  Nej, det var ju Al Gore i Davos.

  Här skrev jag om termostatregleringen av de tropiska haven:
  https://klimatupplysningen.se/klimatfragan-gar-i-moln-del-3molntermostaten-star-orubblig-pa-26/