CO2 vän eller fiende – ur ett vetenskapligt perspektiv

”Klimathotet” var från vetenskapligt håll ifrågasatt redan från start. När frågan kidnappades av FN vid den globala miljökonferensen i Rio 1992 blev både ”klimathotet” och IPCC/SPM politiskt korrekta. Men, hur var det med vetenskapen?

Den allt överskuggande frågan är hur vetenskapligt det är att byråkrater utsända från den politiska ledningen bland klimatkonventionens Parter samlas och rad för rad under konsensus skriver och godkänner SPM, sammanfattningen av och för politiker. Även kallad klimatbibeln. Eftersom den processen inte tillåts att debatteras i MSM har den politiskt korrekta SPM kunnat få genomslag i samhället.

Efter kidnappningen 1992 lyckades Obama-administrationen 2009 dessutom få den så kallade EF, Endangerment Findings (länk 1) godkänd av EPA, (USA´s motsvarighet till vårt Naturvårdsverk) under Clean Air Act. Det innebar att det blev möjligt för EPA – och klimathotsrörelsen i övrigt – att behandla CO2 som en förorening och därmed att reglera och kontrollera CO2-utsläpp.

Detta var den CHANGE som Obama hade utlovat under valrörelsen 2008 och som nu resulterat i västländernas strävan att genom NetZero-ekonomi kunna genomföra ”den stora omställningen”.

alan carlin

Fysikern Alan Carlin kämpade internt på EPA under våren 2009 emot EF och den tekniska rapport som på så kallat vetenskaplig grund möjliggjorde EF. Han förlorade den kampen och försvann snart från EPA, men har sedan beskrivit processen i boken, Environmentalism Gone Mad – How a Sierra Club Activist and Senior EPA Analyst Discovered a Radical Green Energy Fantasy, 2015 (länk1).

¤¤¤

Craig Idso från co2science.org och känd för att ha medverkat i hela NIPCC-serien har med stöd av verifierad klimatvetenskap krävt att EPA avskaffar EF.

http://www.co2science.org/articles/V23/mar/EPAPetitionCO2ScienceMarch2020.pdf

C. Idso´s kritik av EF är upplysande och omfattande, men den har inte lyckats tränga igenom den mediala mur som har sin egenartade tolkning av begreppet fria ord, det vill säga MSM. Det har medfört att FN´s enorma politiskt korrekta svans världen över fritt har fått uttrycka sina åsikter i frågan utan att riskera att bemötas av för dem obehagliga vetenskapliga invändningar.

¤¤¤

De fria vetenskapsmännen Dr William Happer (f. 1939) och Dr Richard Lindzen (f. 1942) har nu sammanställt ett tämligen lättsmält och välkommet dokument gällande vetenskapligt stöd för att upphäva EF:

CO2 Coalition and Drs. Happer and Lindzen File Amicus Brief Supporting CHECC – CO2 Coalition

I denna korta information från 28 oktober 2022 ges länken till Happers&Lindzens dokumentet från 21 oktober 2022:

Happer-Linzen-CO2-Coalition-Amicus-Brief-filed.pdf (co2coalition.org)

Här presenterar de sig med stöd av sina egna och CO2Coalition´s vetenskapliga meriter. I innehållsförteckningen tar de sedan upp några väl valda vetenskapliga argument som stöd för att upphäva EF och därmed påståendet att CO2 är en förorening. Källor till samtliga argument är dessutom nogsamt redovisade i rapporten.

 • EF och dess tekniska support vilar inte på den vetenskapliga metoden;
 • Verklig vetenskap bestäms genom att validera teoretiska hypoteser genom observationer, medan falsk vetenskap avgörs genom konsensus, peer review, politisk opinion, fabricerade data eller modeller som inte fungerar;
 • IPCC är kontrollerad politisk konsensus och handlar inte om verklig vetenskap;
 • IPCCs teoretiska modeller fungerar inte och ska inte användas som vore de vetenskapliga;
 • Censurerad verklig vetenskap visar att CO2 inte kan förorsaka katastrofal global uppvärmning;
 • NetZero-politiken kommer att katastrofalt reducera tillgången på livsmedel världen över och dessutom, om den får genomslag, kommer den att eliminera tillgången till de fossila bränslena den energikälla som den industriella revolutionen bygger på och som idag utgör källan till billig energi för USA och övriga världen.

¤¤¤

Happers&Lindzens fem hörnpelare

Här är de huvudsakliga argumenten för att upphäva EF och befria CO2 från föroreningsstämpeln:

UNFCCCs skrivarmöten

Under UNFCCCs så kallade skrivarmöten bestämmer utsända representanter från Parternas ledning under konsensus innehållet i SPM rad för rad. SPM används sedan som mall när innehållet i IPCCs stora rapporter redigeras. På så sätt dikterar SPM, klimatbibeln, den av FN godkända ”vetenskapen”.

Slutsatsen är att både EF och det tekniska dokumentet och allt annat som vilar på EF måste dras tillbaka.

Klimatmodellerna

klimatmodell vs reality

Genomsnittet av IPCCs klimatmodeller predikerar hög framtida uppvärmning medan data från atmosfären redovisar en modest uppvärmning på drygt 0,1 grad per decennium sedan slutet av 1970-talet. Här ingår flera naturliga klimatdrivande parametrar tillsammans med mänskliga utsläpp av CO2.

Paleovetenskapen

CO2 07

600 millioner års CO2 data visar att dagens CO2-halt är oroväckande LÅG och ligger nära växtlighetens svältnivå.

Inuti rapporten visas dessutom att det historisk sett inte föreligger någon korrelation mellan halten av CO2 och temperatur. Klimatet styrs av en mängd kända och okända krafter och ännu föreligger det inte någon vetenskapligt verifierad analys som visar att klimatet styrs av CO2.

Dagens CO2-mättade atmosfär

Varför skenade inte temperaturen när den under tidigare epoker var upp till sex gånger högre än dagens nivå?

HW 1

Happer och Lindzen förklarar, dagens atmosfär är ”heavily” mättad med avseende på CO2 vilket inom fysiken innebär att ju högre CO2-halten är i atmosfären desto mindre effekt ger ett eventuellt CO2-tillskott, vilket åskådliggörs i ovanstående graf:

Den Blå kurvan i diagrammet visar värmeutstrålningen från jorden utan växthusgaser och moln, vilket skulle ge jorden en yttemperatur på 264 K långt under fryspunkten.

Den svarta sicksack-kurvan visar hur vattenånga, kväveoxid, koldioxid, ozon och metan i atmosfären minskar värmeutstrålningen, det vill säga värmer jordens atmosfär.

Den röda kurvan visar värmeutstrålningen till rymden om koldioxidhalten dubblerades från 400 ppm till 800 ppm utan att andra växthusgaser ändrades. Det skulle ge ungefär en effekt av 3 W/m2 med en modest uppvärmning på runt 1 vilket beräknas ta mer än hundra år.

CO2 som växtnäring

Sist men inte minst, jordens växtlighet är undernärd med avseende på CO2 och tackar och tar emot när den bjuds på sin basföda.

Civilisationens ökande användning av de fossila bränslena och därmed ökande utsläpp av CO2 ligger bakom en stor del av det senaste seklets enorma ökning både av jordens gröna primärproduktion, den alltmer grönskande biosfären och den ökande livsmedelsproduktionen – och sedan får vi naturligtvis inte censurera bort att i stort sett hela den industriella revolutionen vilar på de fossila bränslena.

CO2 3

¤¤¤

Happer&Lindzen har serverat en avskalad sammanfattning, endast själva kärnan, kring de avgörande argumenten, som krävs för att avfärda EF, CO2 som syndabock och hela klimathotsrörelsen.

Vill man gå in i debatt kring klimathotet och den eventuella klimatkrisen är de fem stabila hörnstenarna tillräckliga:

 1. De politiskt korrekta IPCC/SPM rapporterna
 2. De ovetenskapliga klimatmodellerna
 3. Den Undanskuffade paleovetenskapen
 4. Den tungt CO2-mättade atmosfären
 5. Den alltmer grönskande planeten och de fossila bränslenas sociala nytta

Rapporten bjuder på de mer ingående argument och källor som eventuellt kan komma att efterfrågas.

Science is settled men i den allmänna debatten är klimathotsfrågan långt ifrån över – ännu saknas frågan OM vi verkligen behöver minska CO2-utsläppen.

Dags att ställa frågan!

Ann Löfving-Henriksson

Länk:

 1. Alan Carlin – en okänd storhet – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din gedigna analys. Det är obegripligt hur klimathotsaktivisterna, i synnerhet i dessa dagar, tillåts breda ut sig oemotsagda i alla MSM, inte minst i SvT och TV4.
  Gemensam nämnare för dem, förutom det du påpekar, är total avsaknad av kontakt med verkligheten. Just nu är denna brist uppenbar för oss i Sverige med en förlängd vinter som aldrig verka ta slut. Lite mer global uppvärmning skulle sitta fint. Väderhändelser, men ändå.
  I länken nedan har jag försökt illustrera hur temperaturpausen
  förstärker avvikelsen meallan observationer och IPCC;s modeller. Tänk om vi kunde få en bråkdel av den tv-tid som klimathotarna får så vi fick ge info om klimatet baserat på denna typ av lättbegripliga fakta från verkligheten.

  Bild nr 20
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Mats TACK!
  Ditt bildarkiv ska jag kika på lite senare, det verkar oerhört intressant.

 3. UWB

  Det finns en intressant observation från Patrick Moore, även om han inte tydligt säger det. För 35 miljoner sedan var jorden helt isfri, från den tidpunkten har jorden blivit kallare och den nuvarande istiden startade för cirka 2,5 miljoner år sedan, med upp till 45 nedisningar.

  Under varje nedisning sjunker koldioxidhalten och under den senaste (och långa nedisningen) var den nere på 180 ppm – växter har en nedre gräns på ungefär 150 ppm. En extrapolering indikerar att om cirka 1,3 miljoner år kommer den gränsen att nås och då kommer det liv som vi känner att raderas ut. Om inte växterna kan leva, får djuren ingen mat och heller inte människan.

  Jorden är cirka 4 500 miljoner år och människan har funnit i olika varianter i cirka 2,5 miljoner år. Tänk att människan har utvecklats under så kort tid, tänk om människan skulle börja utvecklas idag och vara på “vår” nivå om 2,5 miljoner år. Den skulle aldrig kunna utvecklas så snabbt och vi skulle dö ut innan vi skulle utvecklats till dagens nivå, d.v.s. 1,3 miljoner år in i människans utveckling. Människan har alltså bara varit en del av jordens historia i ungefär 0,5% av dess tid.

  Nu verkar mest fokus vara på att undvika att livets gas, koldioxid, ska finnas i tillräckliga mängder. Om nu människan finns om 1,3 miljoner år kommer vi inte att dö ut, vi kan frigöra koldioxiden från resterna av fossila bränslen och kalkberg, t.ex. Dover’s klippor. Tänk vad framtidens miljöpartister kommer att gnälla om det, om de nu inte har dött ut av sig själva…

 4. Bim

  Tack Ann. Bättre kan inte galenskapen beskrivas.
  Att president Obama har en sådan stor skuld i eländet
  har jag inte fattat förut. Hans mening att CO2 är en luftförorening trodde jag var ett halvt om halvt skämt, han bara slängde ur sig.
  Att det var en förutsättning för att kunna förbjuda livets gas CO2. tänkte jag inte på.
  Det är för korkat för att komma från en president.
  Snart sätter de väl en gräns för hur mycket blod människor och djur får ha i sina kroppar.
  Fisa är ju redan förbjudet.

 5. Lasse

  Utvecklingen är inte avskräckande.
  Därför har alarmister infört tippingpiontsvarningar.
  En av dessa är värmetillförsel till havet om Arktis is minskar. 😉
  Den måste helt vara modellbaserad.
  UWB
  Vi behöver inte elda för att tillföra CO2 till luften.
  Det räcker med varmare hav. Kanske lite mindre växtupptag också. Balans på detta hot således.

 6. Håkan

  Ann,

  EF bör väl utläsas ”Endangerment Findings” och inte ”Environment Findings” som det står i tredje stycket.

 7. Evert Andersson

  Tack Ann! Jag pinade mig att titta på Klimatpolitiska rådets Rapport 2023 igår. Känslan var närmast amerikanskt frikyrkomöte. Särskilt med vice ordförande Björn Sandéns flagranta hyllande av det som mest liknade planekonomi. Åtminstone ska alla från regeringen till all myndigheter motas in den rätta fållan. Och EU förbereder ett lagpaket som är det största i historien. Gårdagens inlägg av Ingemar passar perfekt. Det lär bli bråk. Men inte i Sverige naturligtvis. Om inte vårt ihärdiga arbete av alla här på bloggen till slut ger eko. Det verkar trots allt som saker numera sägs i stormedia tillåts.

 8. Ann Löfving-Henriksson

  # 1 Mats och Evert, ert bildarkiv är något att ge själen när SVT, SR, klimatpolitiska XXX, våra politiker och ja, nästan hela vår omgivning sprider politisk konsensus och totalt missat poängen med verifierad vetenskap.
  Tack!
  När W. Happer för några år sedan fick en utmärkelse för livslång kamp för vetenskaplig upplysning på Heartlandinstitutet tackade han med de klassiska orden ”never give up”. Era samlade bilder stärker!

 9. Ann Löfving-Henriksson

  # 6 Tack Håkan!
  Observant! Ändrat nu!

 10. Strålande bra, tack, och man får vara tacksam att sådana som Happer, Linzen och andra modiga törs stå upp för riktig vetenskap trots att man riskerar sin ära och rykte. Men all ovetenskap har sitt slut och mycket tyder på att vi är nära detta på ett ganska handgripligt sätt. Helt obegripligt att politiker vill stå bakom sån här smörja som pågår och journalister säljer sin yrkesheder till högstbjudande och man önskar ibland att det skulle vara straffbart att vara så korkad och faktaförnekande, och att inte hantera de avtalsbrott som Public Service gör sig skyldiga till. Jag ser ljuset i tunneln men ev kommer det med obehagliga konsekvenser både för ”elit och allmoge”. Minus 15,9 på natten/morgonen i Roslagen sista dagarna i mars ger en påminnelse vad som kan vänta även om det bara är väder, men väder blir till klimat efter hand och den utvecklingen kan vi mäta till skillnad från propagandans påståenden. Stort tack för ditt, Ingemars och övrigas jobb på sidan och Mats, Everts och andras jobb på andra ställen. Imponerande!

 11. Ann Löfving-Henriksson

  # 4 Bim, tack för Din kommentar om Obama, han med löftet om Change.
  Två personer sticker i min värld ut i historien om hur världen kunde luras till Den Stora Omställningen här och nu västerns den gröna omställningen. Den gäller ju inte Kina till exempel. De två personerna är min värld marxisten och civilisationskritikern Maurice Strong som förde in klimatfrågan i FN och ulven i fårakläder President Obama, som gjorde CO2 till en usel förorening.

 12. Tack Ann

  #10, -16 är bra mot fästingar.

 13. Robert Norling

  #10 Alvar N.
  ”Minus 15,9 på natten/morgonen i Roslagen”
  En liten rättning.

  Nattens lägsta uppmätta temperaturen av SMHI i Uppland.
  Svanberga (Norrtälje) −21,4 °C
  Film (Österbybruk) −19,4 °C
  Uppsala Flygplats −18,5 °C

  Norra Gräsö i går kväll vi 22.00 hade -12 och ön ligger ju långt ut i öppna havet.

 14. Finfin, artikel – tack!
  Bra att belysa vårat historiskt låga tillstånd av co2!

  Jag minns en artikel i Energinyheter.se för ca 2 årsedan som tog upp att vi hade ungefär samma nivå co2 i atmosfären som idag under värmetoppen på 1930- talet – en mycket markant topp som störtdök senare på 1940- talet.
  Alltså en spegling av Temperaturen först och co2 därefter.

  Det räcker att betrakta våran klimathistoria under 1900- talet för att få ett kvitto på hur snabbt klimatet och vädermönstren kan förändras ( och co2 ).

  Uppvärmningsomgångarna i norra atlanten på 2- 3 grader under 30- talet och 80- talet borde studeras noggrannt med avseende på co2 i atmosfären.

 15. Håkan Johansson

  Tack Ann
  Jag följer noga Harper och Lindzen och har läst deras talan till domstolen. Din sammanfattning beskriver deras dokument exakt.

  Opinionsläget i USA är att allt fler inser vilken Hoax klimatkulten förespråkar, i Rasmussen Reports ifrågasätter 70 % klimat narrativet som EF.

 16. Håkan Johansson

  Obama och EF, Endangerments Findings, Obamas vetenskaplige rådgivare Koonin under hans president period har nu en kritisk inställning till klimat narrativet. Jag har inte koll på hans position under Obamas president period. Så Ann kolla Koonin. Jag råkade felstava Happer ovan med Harper. Happer är en verklig expert på CO2s strålningsband, så det går inte att bortse från honom på den punkten.

 17. Brutus

  OT, men viktigt : Från OMNI :
  ”FN:s generalförsamling begär att Internationella domstolen ICJ ska tydliggöra vilka rättsliga krav som kan ställas på världens länder när det gäller att bekämpa klimatförändringarna, rapporterar internationella medier.
  I dag saknas rättslig skyldighet för stater att uppfylla mål för minskade utsläpp som ingår i Parisavtalet. Den nya resolutionen öppnar för att det ska gå att använda FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, eller havsrättskonventionen, när ICJ dömer i framtida klimatmål, enligt Ekot.”
  Mera världsregerande…

 18. Sören G

  Brutus #17
  Ja det är fruktansvärt att FN har gått på en sådan nit.

 19. Christer Eriksson

  Utanför ämnet,eller kanske lite innanför.
  Jag har länge både stört mig och retat mig på Aftonbladets notoriskt använder av mörk rök för att illustrera Co2 utsläpp från skorstenar.

  Jag har numera konsekvent börjat att använda deras möjlighet att anmäla faktafel i deras fotomontage som visar svart rök ur skorstenar ned avsikten att illustrera Co2 utsläpp.

  Jag har påpekat att Co2 är en osynlig gas och att använda det är att grovt vilseleda läsarna.

  Jag har påpekat att det är oseriös journalistik att använda sådan fotomontage.

  Jag frågade även om det är en medveten handling för att vilseleda läsarna.
  Då är det ytterst oseriöst journalistik.

  Har ännu inte fått något svar,även mejlat ansvarig journalist, Jonathan Jeppson,en självutnämnd klimatexpert.
  Kommer att fortsätta anmäla tills det upphör.
  Droppen urholkar stenen.
  Red får ta bort om det är för opassande förämnet.
  Behövde skriva av mig irritationen.

 20. Ann Löfving-Henriksson

  # 17 Brutus, mera världsreglerande … och det var precis vad det hela gått ut på och vad Maurice Strong med flera inom FN önskat långt innan redskapet klimatfrågan kom upp på bordet. Lite att jämföra med vad Putin säger om vår framtid idag.

 21. Paul Håkansson

  Patrick Moore, Ian Plimer, Alex Epstein, Marc Morano, Jo Nova at Heartland’s 2023 Climate Conference

  Ian Plimer, palentolog, beskriver 56 min in i videon historiska co2-nivåer bla gällande istider. Under en av dessa innehöll atmosfären 20% co2 kontra de 0,04% vi har nu och under de andra har co2-nivån ALLTID varit högre än den är nu. Say no more.

  För övrigt mkt intressanta föreläsare.

  https://www.youtube.com/watch?v=nNNGiJowbZc

 22. Eriksbo

  #19 Eriksson

  Vanligt är också att illustrera co2 utsläppen med hemska vita rökmoln från tjocka skorstenar. Det är vattenånga från kraftverkens kyltorn ! Också detta med att alltid beteckna co2 som ”nedsmutsande” är en följd av klimatfolkets onekligen smarta kupp att få co2 kategoriserat som ”pollution” under Obama-administrationen. Tror att detta mest har att göra med okunnigheten om substansfrågorna bland mediaredaktionerna. Man släpper inte fram folk som kunde analysera klimatet, för eller emot. Det räcker med att himla sig.

 23. Mats Kälvemark

  #14 Magnus
  Intressasnt info du kommer med.
  1930-1940 är en väldigt intressant jämförelseperiod
  och i många stycken var det lika varmt eller varmare än idag.
  Har du möjlighet att leta rätt på den referens du nämner, energinyheter.se?

 24. foliehatt

  Brutus, #17,
  det framgick i reportaget vad som var den egentliga klon i förslaget. Nämligen att genom ICJ ställa krav på kompensation för historiska utsläpp. Det vill säga pengar till länder som kan utmåla sig som offer, eller snarare potentiella offer i dagsläget då inga katastrofer än har kunnat kopplas till antropogena utsläpp av koldioxid. Men, kraven på pengar, nu! var inget som analyserades vidare i inslaget.

 25. UWB

  Vad kan sägas mer:

  https://www.energinyheter.se/20230329/28866/ledare-ar-eu-pa-vag-mot-gron-diktatur

 26. UWB

  Någon som känner till något mer om detta?

  https://www.op.se/2023-03-30/hur-ska-vindkraften-klara-kravet-pa-driftsakerhet

  EU har förresten kommit fram till att 2030 ska 42,5% av elektriciteten komma från ”förnybara” källor. Verkar tufft.

 27. #13
  Det är riktigt Robert. Det här var lokalt i Östhammar 20 m från havet, som visserligen är fruset här. Måste delvis bero på UHI bland alla skyskrapor och flygtrafiken häröver. Hammar kanske du känner till. VOR’n.

 28. Nr 23 Mats.
  Jag försökte hitta ngt arkiv på Energinyheter.se men hittade inget bra – det var dock sannolikt vintern 2021 och ev Sven Olof Andersson Hederoth som publicerade artikeln om co2.
  Kurvorna visade tydligt den tillfälliga co2 uppgången under 30-40-talet och där på följande nedgång.
  Kolla med Energinyheter eller Sven Olof.

  Jag skall kolla vidare själv – för som du säger perioden är kalasintressant och lärorik med skapligt med data.
  Även artikelns co2 data från tidiga 1800- tals data var intressanta ut iskärneperspektivet ..

  Våran klimathistoria är både förvanskad och undangömd – även i 100 års perspektivet…vilket känns en smula läskigt med tanke på dagens koncensusvetenskap.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  # 15, 16 Först och främst Håkan J., tack för skön feedback. Det är alltför lätt att snedvrida när man ska återge en debatt, ett dokument eller liknande när man är engagerad.
  Sedan undrar Du över Koonin. Jag vet inte särskilt mycket om honom mer än att han arbetade med energifrågor centralt under Obamatiden utan att reagera på CO2-klimat-frågan. Han påstår själv i Unsettled att han väcktes 2013. Då tillfrågades han av APS, American Physical Society om han kunde ta på sig att uppdatera deras statement, deklaration kring klimatet. Under den processen väcktes han (sid 3-4) i Unsettled. Koonin fick anonymt (!) stöd av kollegor när han diskuterade med dem om att klimatkrisen alltmer skiljde sig från vetenskapen. Han bröt sedan ”tystnadskoden” runt klimatalarmismen och Unsettled togs sedan emot med öppna armar (2021) av representanter för dem som öppet värnat om den vetenskapliga integriteten.
  När det gäller Opinionsläget i USA i dag så låter det förhoppningsfullt att 70% ifrågasätter klimatkulten och jag börjar tro att den gröna bubblan håller på att brista även här i landet och EU där den har tjockast skal.
  Just precis när jag skriver detta meddelar gubben min att Anna Dahlberg på Expressen ska bli Ulf Kristerssons statssekreterare.
  En nyhet som ger framtidstro.

 30. Ann Löfving-Henriksson

  # 21 Paul Håkasson, var och en av dessa ytterst hörvärd.
  Tyvärr verkar den annars så pigga Ian Plimer ha påverkats av tidens tand, möjligen är det ”bara” så att en tids svår sjukdom satt sina spår. Trist! Han behövs verkligen i debatten.

 31. Peter

  Ann,

  intressant och viktigt.
  Har det kommit något svar angende deras petition?
  Vad händer?

  mvh,
  P

 32. Håkan Bergman

  UWB #25-26
  Det är väl en lågoddsare att tro att folket i Bryssel inte vet vad dom sysslar med. Jag har försökt hitta lagtexten om mobilladdare men gått bet, nån som hittat den, eller är den inte klar än? Jag har inte fått med nån laddare med telefonerna sen smartlurarna kom, laddelektroniken sitter inbyggd i telefonen, det enda man får är en liten nätadapter och en kabel. Jag skulle bli hemskt glad om jag fick en separat laddare, utan någon som helst anslutning till internet, risken finns idag att nån planterar en trojan i telefonerna som på en given signal eller vid en given tidpunkt börjar koka batteriet tills det går i luften. Och jag misstänker att samma gäller batteribilar.

 33. mattias

  OT.
  Dessa siffror har förmodligen inte visats i MSM:
  Ökningstakten för koldioxid för år 2022. Den var tydligen prognostiserad att bli 2.14 – lite lägre än vanligt så då var man tvungen att påpeka att det var det högsta uppmätta värdet under ett La Ninja år: https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-range/forecasts/co2-forecast-for-2022

  Nu har vi facit: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html
  1.79 ppm/year år 2022
  Trots ökande utsläpp efter pandemi +krig.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html

  Vem såg det komma?
  Någon som noterats i IPCC summary report?

 34. Mats Kälvemark

  #28 Magnus
  Jag googlade på S O Andersson Hederoth och fick napp direkt! Artikeln var i Industrinyheter. Tack för tipset. Jag tror att Johan Montelius har skrivit om detta här på KU också.

  https://www.industrinyheter.se/20210125/31057/finns-det-ett-samband-mellan-koldioxid-och-klimatforandringar

 35. Mats Kälvemark

  #28 Magnus och #34 Mats

  Här är länk till Johans artikel här på KU på delvis samma tema.

  https://klimatupplysningen.se/280-ppm-sa-sakert-som-amen-kyrkan/

  Och två artiklar till:
  https://klimatupplysningen.se/koldioxid-och-vart-fossila-bidrag/

  https://klimatupplysningen.se/koldioxid-och-temperatur/

 36. Nr 35 Mats!
  Vilket detektivjobb – imponerande, snabb var du också!

  Rätt intressant om den så viktiga historien om klimat – oftast utgår ju co2 kurvorna från 50- talets kallperiod -Och blir ju då missvisande om man beaktar havens avgasning utifrån temperatur i luft.
  Tack för vidare länk till Johans artiklar!

 37. Lasse

  En annan syn på IPCCs nya larmrapport kommer från Judith Curry.
  https://wattsupwiththat.com/2023/03/30/uns-climate-panic-is-more-politics-than-science/
  Hon tar fasta på att de värsta utfallen, RCP 8,5 numera anses vara mindre sannolika. Kritiken har väl varit att kolet inte räcker till för dessa utsläpp.
  Ändå larmar FN allt högre.
  Ex som de tar upp som bevis för klimatpåverkan variera med jämna mellanrum.
  Torkan i USAs västra del var länge beviset framför andra. Nu är dessa landskap fulla med vatten.
  Nu är det Italiens Podelta där riset inte kan sås, de får gå över till mer torktåliga grödor som spagetti 😉

 38. Munin

  Denna del är den viktigaste i all klimatvetenskap när CO2s roll diskuteras. Det är vetenskapligt grundad fakta och det finns väl ingen seriös vetenskapsperson, som bestrider detta. Dock är det en mycket obekväm kunskap för de som driver klimatalarmismen och därför hålls det tyst om det på alla sätt. Det är mycket förvånansvärt att inte våra ansvariga politiker och några seriösa journalister tagit till sig detta och fört upp det till offentlighetens ljus.

  Citat från texten ovan:

  ”Happer och Lindzen förklarar, dagens atmosfär är ”heavily” mättad med avseende på CO2 vilket inom fysiken innebär att ju högre CO2-halten är i atmosfären desto mindre effekt ger ett eventuellt CO2-tillskott, vilket åskådliggörs i ovanstående graf:

  Den Blå kurvan i diagrammet visar värmeutstrålningen från jorden utan växthusgaser och moln, vilket skulle ge jorden en yttemperatur på 264 K långt under fryspunkten.

  Den svarta sicksack-kurvan visar hur vattenånga, kväveoxid, koldioxid, ozon och metan i atmosfären minskar värmeutstrålningen, det vill säga värmer jordens atmosfär.

  Den röda kurvan visar värmeutstrålningen till rymden om koldioxidhalten dubblerades från 400 ppm till 800 ppm utan att andra växthusgaser ändrades. Det skulle ge ungefär en effekt av 3 W/m2 med en modest uppvärmning på runt 1 ℃ vilket beräknas ta mer än hundra år.”

  På Klimatupplysningen togs det upp redan 2011-10-07 av Pehr Björnholm:

  https://klimatupplysningen.se/hur-mattad-ar-koldioxidens-varmeabsorption/

  Den logaritmiskt avtagande funktionen är sådan att vid nuvarande halt av CO2 i atmosfären, ca 420 ppm, blir det inte mycket till inverkan kvar om halten ökar. Sedan är det så att ökningen kan inte bli så mycket högre då förbränningen av fossil energi i världen inte är på en tillräckligt hög nivå. Troligen toppar halten i framtiden någonstans i intervallet 450-550 ppm.

  Strålningsfysiken för CO2 visar att ökningar av den gasen och dessa ökningars inverkan på klimatet framöver är att betrakta som försumbar.

  Naturen är så vist ordnad att CO2, så att säga självt avvecklar sitt klimathot, ju mer halten av den ökar i atmosfären!

 39. Nr 35 Mats.
  Verkligen gediget av Johan M – om co2!

  I kommentaren till Johans artikel snuddar den genialiske signaturen tty vid något som jag tror kan vara extra värdefullt – i kommentar 30 funderar tty över dom höga halterna av co2 sydost om grönland.
  Där finns ju ( enl mig..) väldigt intressanta havsströmmar som kan generera viktig info kring co2 avgasning.
  Om jag minns rätt upptäcktes ju relativt nyss ytterligare en havsström norr om island som slingrade sig mot passagen sydost om grönland – mellan island och grönland.
  Skulle man sedan fundera över hur havsströmmarna däruppe, via temperatur, samvarierar med omgivande landmassa och förstärker eller försvagar det klimatviktiga icelandic low – så kanske särskilt vi här i norr skulle få en ökad förståelse till klimat och väder i åtminstone norra atlanten…

  I kommentar 40 ( samma artikel ) nämner Sten Kaijser – att det tycks råda en gräns runt år 2010 gällande tillåten / eller ej debatt om klimat i det offentliga – och det är onekligen en viktig spaning!

 40. Co2 som vän eller fiende?
  Nu står april för dörren och det kan vara värt att notera hur smhi kategoriserade förra årets inledning på april ” närmast rekordkall”.
  Bl a noterade visby – 10,1, vilket var det kallaste sedan 1966.
  Uppe i lappland dök aprilnatten ner till minus 27,6..

  Årets vinter, december – april är närmast en kopia på vintern 2022.
  Ganska märkligt också hur istillväxten i början på december var av rekordkaraktär både 21 o 22 i mina hemtrakter i västra götaland.

  När jag förra året checkade in på hotellet i karlskoga, norr om vänern, den 10:e april – så låg det 25cm nysnö på statstorget…likheter eller trender vi får se.
  Koldioxiden ger oss växande grödor – liksom man sa förr om snö i april ” april snö är som fåra gö”.

 41. tty

  #3

  ”För 35 miljoner sedan var jorden helt isfri, från den tidpunkten har jorden blivit kallare och den nuvarande istiden startade för cirka 2,5 miljoner år sedan, med upp till 45 nedisningar.”

  Snarare 50 istider än 45, och, nej, Jorden var inte helt isfri för 35 miljoner år sedan, det fanns isar både i Arktis och Antarktis:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X16306100

  https://www.nature.com/articles/s41467-018-03180-5.pdf

  Möjligen var jorden helt isfri för ca 55 miljoner år sedan under PETM, men inte ens det är säkert.

 42. Munin #38,

  En senare beräkning enligt Happer och Wijngaarden har vi tagit upp flera gånger här på KU. En beskrivning på svenska finns här

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2021/02/Energioverforing-via-Stralning-1.pdf

  Happer förutspår endast en grads ökning av den globala temperaturen om vi ökar på koldioxidhalten från 400 ppm till 800 pmm.

  Men väl att notera är att detta är en rent teoretisk beräkning där man tagit bort både molnens och havsströmmarnas effekter. Troligtvis så ligger ökningen under 1 grad i verkligheten. Tveksamt också om vi med människans hjälp ens når upp till 800 ppm.

 43. Munin

  # 42

  Tack, det stärker att det är svårt att få CO2 ökningar att bli till ett klimathot.

  Pdf-filen bör laddas ner av riksdagspolitiker, massmedias alla journalister och gärna den breda allmänheten. Särskilt bör den spridas på våra lärosäten bland lärare och studenter, som studerar fysik och meteorologi. Givetvis också till alla som påstår att de är klimatforskare. I deras fall borde den dock redan vara en ABC-bok, men det verkar som de förträngt den kunskapen.

  Enligt olika källor är det dock inte troligt att jorden genom människans påverkan kan nå 800 ppm i atmosfären. Det hör ihop med vilka scenarier, som framförs. Det kan vara ett intressant ämne för beräkningar och överväganden. Vad påstår t.ex. IPCC, vad är deras huvudståndpunkt i nuläget?

 44. Torbjörn

  En av orsakerna till att forskare inte får modeller att stämma är att de underskattar hur mycket strålning jorden tar emot.
  Vid markytan motsvarar det ca 0,4-0,5W/m2, dvs ungefär halva obalansen i jordens energi budget.

  Tyvärr är det svårt att få forskare att förstå.

  Dessutom är jag säker på att jag läste hur instrument (CERES) kalibreades mot ett värde som räknats fram av Hansen mfl baserat på GISS modeller.
  Tyvärr hittar jag inte tillbaka till rätt dokument, men ska fortsätta leta.

 45. eriksbo

  #37Lasse

  Utmärkt artikel – som vanligt – av Judith Curry ! Den stora nyheten då AR6 offentliggjordes i aug 2021 var att RCP 8.5 i all stillhet begravdes : ett föga sannolikt scenario sades det. RCP 8.5 med dess ett halvdussin graders temperaturökning och halvannan meters havsnivåhöjning per århundradets slut var från början tänkt som en hypotetisk tankemodell, ett worst case scenario. Men scenariot togs i åratal på allvar i sannolikt tiotusentals nyheter och larmrapporter världen runt och gav skjuts åt paniken. Media noterade inte alls denna fundamentala kursförändring i AR6, troligen på grund av bristande insikt i klimatfrågor. Eller förteg man det p g a att det stred mot gällande ideologi ?

 46. Jonas

  Lästips, Roger Pielke Jr utvärderar senaste syntesrapporten från IPCC:

  https://rogerpielkejr.substack.com/p/misinformation-in-the-ipcc

 47. Torbjörn

  Noterar att även Berkeley Earth uppdaterar sina modeller.

  ”However, in the new high-res edition, we have incorporated machine learning techniques to improve our reconstructions.”

  Så nu har väl alla alarmisterna uppdaterat. NOAA, GISS och Berkeley.

  Allt för att påvisa koldioxidens farlighet, det spelar ingen roll om det snöar både på norra och södra halvklotet, det har ju inte snöat på Grönland på några dagar.

  Eller har jag missat någon alarmistisk organisation som uppdaterat modellerna, kanske DMI och Alfred-Wegener?

 48. Rossmore

  Skrev in i https://chat.openai.com

  ”Please explain CO2 effect on wheather”

  Här är svaret:

  ”Carbon dioxide (CO2) is a greenhouse gas that plays a significant role in regulating the Earth’s climate. When CO2 and other greenhouse gases (such as methane, water vapor, and nitrous oxide) are present in the atmosphere, they trap outgoing heat radiation, preventing it from escaping into space and keeping the planet warm.

  However, as the concentration of CO2 in the atmosphere increases, the Earth’s temperature also rises, leading to changes in weather patterns. This phenomenon is known as global warming or climate change. The effects of climate change on weather can include:

  1. Increased frequency and severity of heatwaves: As temperatures rise, heatwaves become more common and more intense, leading to health problems for humans and animals.
  2. Changes in precipitation patterns: Warmer temperatures can cause more evaporation, leading to more frequent and intense droughts. At the same time, warmer air can hold more moisture, leading to heavier rainfall and more flooding in some areas.
  3. More intense storms: Warmer temperatures can lead to more frequent and severe storms, including hurricanes, cyclones, and tornadoes.
  4. Rising sea levels: As temperatures rise, glaciers and ice caps melt, causing sea levels to rise. This can lead to flooding in coastal areas and increased erosion.

  Overall, the increase in CO2 concentration in the atmosphere is causing significant changes to the Earth’s climate and weather patterns, with potentially catastrophic consequences if left unchecked.”

 49. Ann Löfving-Henriksson

  # 48 Rossmore, det ser ju vederhäftigt ut, men, men ….
  Vilka står bakom det här?
  Men kunde ju fråga om vilka källor de använt för att ge det här svaret.

 50. Rossmore

  # 49 Ann

  Ställde frågan till https://chat.openai.com/

  ” Vem är du?”

  Svaret:

  ” Jag är ChatGPT, en stor språkmodell som tränats av OpenAI. Jag är utformad för att besvara frågor och ge information om en mängd olika ämnen. Mitt syfte är att hjälpa till att lösa problem, ge svar på frågor och tillhandahålla information som kan vara användbar för användare som söker kunskap och råd.”

  Min poäng är väl egentligen att dels peka på att https://chat.openai.com finns att tillgå (pröva gärna), dels ifrågasätta en del av de ”fakta” som presenteras av denna av politisk korrekthet uppenbart påverkade ”intelligens”.

  Frågan om källor är naturligtvis het.

 51. MatsL

  Som jag förstår det så ” förstår” chatGPT text som den kan hitta på nätet. Den kan hitta flera texter som t.ex refererar till den här bloggen som varande en ”klimatförnekarblogg” och då kommer den att använda texter från den här siten som exempel på klimatförnekelse. Men om man skulle efterfråga data på t.ex hur snabbt havet stiger, eller vilka data som visar att vi lever i en klimatkris så kommer den inte att klara av att detta. Den kommer bara att upprepa vad andra har skrivit…
  Jag har dock, ska jag tillägga, ännu inte provat att ställa frågor till den.

 52. Hans H

  Ann L-H

  Utmärkt sammanställning och bra att du uppmärksammar den politiska påverkan som sker på SPM, helt oacceptabelt!

  Jag reagerar dock en smula över formuleringen att politiska bråkrater samlas och i konsensus SKRIVER…..

  Som jag uppfattat saken skrev 20 vetenskapsmän från arbetsgrupperna bakom AR6WG1 ett utkast till SPM vars formuleringar sedan vreds och vändes på av de ”politikutsända” delegaterna i samråd med de 20 forskarna tills konsensus uppnåddes. En semantisk invändning således

  Förr då de som satt som forskare i AR’s WG var där på forskningsmeriter hände det att avhopp inträffade av forskare med ryggrad när SPM blev så ändrad att den blev motsägande mot huvudrapporten. Numera låter sig förmodligen inte forskare med tvivel och integritet ens utses till WG. Eller blir utsedda.

 53. UWB

  Jag gick in på en av de inlägg som Johan M gjort och där fanns en referens till en sida på kth, med uppmaning att gå in där. Nu verkar den sidan inte finnas längre, var Johan tvungen att stänga ner den?

 54. Mats Zetterberg

  #52 Hans H

  Jag hitta detta i mina anteckningar. Jag har försökt men inte lyckats att hitta artikeln just nu. Det handlar om Syntesrapporten för AR5.

  Följande publicerades på Lunds Universitets hemsida, Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, den 14 november 2014:

  IPCC är FN:s mellanstatliga klimatpanel. Under den gångna veckan har delegater från världens länder samlats i Köpenhamn för att slutligen godkänna klimatpanelen IPCC:s rapport om klimatförändringarna, AR5.

  Mötet ledde fram till en gemensam slutsats om kunskapsläget i klimatfrågan.

 55. Lars Kamél

  Det borde ses som en välgärning och något bra att människan har ökat atmosfärens koldioxidhalt. Och därmed skjutit fram i tiden den tidpunkt då de gröna växterna kommer att dö, tätt följt av alla djur.
  Men de klimathotsreligiösa har framgångsrikt spridit den falska bilden av att det är dåligt att koldioxidhalten ökar. De är väldigt duktiga på att gång på gång upprepa lögner för att lögnerna ska tas för sanningar.

 56. Daniel Wiklund

  Jakten på koldioxid skapar många nya jobb. I Luleå forskas det redan på att fånga in koldioxid. Nu ska ett nytt forskningsprojekt undersöka om vätgasbussar är bra för klimatet. Klimatet och koldioxiden förföljer oss hur vi än gör.

 57. Lars Kamél

  Lasse #37:
  Climate Explorer har data för nederbörden för Po.
  Det finns faktiskt en trend nedåt. Dock var året med minst nederbörd 1921, strax efter att dataserien börjar. På den tiden skyllde ingen på klimatförändringar och koldioxidutsläpp.
  Egentligen är det märkligt, för i en varmare värld borde nederbörden öka, inte minska.
  För 2022 saknas ännu data för november och december, vilket antagligen är anledningen till att årsmedel för i fjol är så lågt.
  http://climexp.knmi.nl/data/iensembles_025_rr_mo_IT_Po_Basin_mean1_anom.png

 58. Ann Löfving-Henriksson

  # 52 Hans H, Happer&Lindzen beskriver vad som gäller kring processen hur SPM och den stora rapporten ytterst styrs av ”FN-politiken” i den rapport jag vilar på här.

 59. foliehatt

  Lars, #57,
  intressant nog följer nederbördstrenden runt floden Po inte alls IPCCs publicerade globala medeltemperaturkurva.

 60. Thorleif

  Stort tack Ann för denna sammanfattning för hur livets gas blev ett gift. Så frågan är vad maktens verkliga syften är med klimatagendan?

  När man anser att världen hotas av en näraliggande katastrof (pga CO2) om vi inte snarast går till NetZero samtidigt som fossil-bränsleproducenterna fortsätter att tjäna stora pengar undrar vän av ordning varför kärnkraften inte byggts ut sedan länge för att ”rädda världen”? Någonting stämmer inte!

  Motivet till det svar man får bygger på kravet på ”hållbarhet”. Så hållbarhet tycks vara viktigare än planetens överlevnad i det omedelbara perspektivet. Därför sol&vind och ännu mer CO2 via naturgas.

  Den nya generationen kärnkraft har fått vänta på sig i väst medan kineser utvecklar den gör fullt. Märkligt eftersom det är väst som är alarmistiska. Utan kärnkraft fungerar inte elektrifieringen. Det kan t.o.m en teknisk idiot som jag fatta.

  Vi hittar sannolikt svaren i önskan av ett NWO. Kaos ska underlätta denna övergång genom att försöka splittra och flytta fokus hos vanligt folk medan både krig och andra finansiella förändringar väntar på att sjösättas. Flera olika intressegrupperingar deltar som råkar förenas i sådana krafter/motiv.

 61. Thorleif

  Här ett ex på en styrning som påbörjats för mycket länge sedan och nu är påväg mot en avslutande genomförande-fas.

  https://newsvoice.se/

 62. Ann Löfving-Henriksson

  # 60 Thorleif, ja vart är vi på väg?
  Christina Figueres gav alla som ville ta till sig en tämligen lättläst hint för några år sedan när hon deklarerade att vi var på väg till/mot att avveckla det ekonomiska system som sedan länge rått.
  FN styr redan IPCC via SPM och hela västvärlden tycks marschera i takt för att avveckla det som den industriella revolutionen bjudit mänskligheten på – medan övriga världen kämpar på för att ge välstånd åt de sina.

 63. Thorleif

  En politisk förklaring till varför kärnkraften inte fått utrymme ”att rädda världen” är nog att de större partierna med deras toppstyrning behövt miljöpartierna för maktens skull (dvs nå politisk majoritet). Miljöpartier som i väst hela tiden varit emot kärnkraft trots säkrare bränslen&teknik.

  Så när väl den nya överstatliga ordningen nåtts och nationella parlament fått mindre betydelse kommer kärnkraften byggas ut. Den måste helt enkelt öka i en elektrifierad värld. FN har sedan flera år pekat ut kärnkraften som allt nödvändigare.

 64. Thorleif

  Rättelse: #61 skulle referera till denna länk:

  https://newsvoice.se/2023/03/who-diktatorisk-makt/

  Hälsa innefattar en allt bredare inriktning. WHO var en gång ”bara” vår organisation för hjälp till särskilt Afrika och 3´e världen. Nu kommer ”klimatet” naturligtvis omfatta det mesta! Klimatet är en fråga för WHO som styrs av privata företag via PPP. Sjukt att våra ”ledare” låter det pågå!

  Vindkraften i sig är också en symbol för dagens mera marxistiska politiska rörelser.

 65. Hans H

  #54 Mats Kälvemark, #58 Ann L-H

  Inget ni tar upp innebär att det inte går till just som jag beskriver i #52. Och som man för övrigt får stöd för i Happer.Lindzens artikel du Ann refererar till. Quote:

  ”The IPCC is government controlled and thus issues only
  government opinions, not real science as the picture below — of government representatives determining content at IPCC’s Summary for Policymakers’ writing meeting — shows.3”

  De politiska delegaterna ägnar sig alltså åt – att på ”SPM-skrivarmötet” TILLSAMMANS med de 20 från forskargruppen som SKRIVIT UTKASTET till SPM – att vrida och vända på de formuleringar som där finns tills de blir politiskt godkända.

  Detta kan givetvis inneära att texten förvrids till oigenkännlighet. De forskare som har ryggrad deltar inte i sådant elakt spel utan kliver av eller vägrar låta sig återväljas – vilket förr lär ha hänt mer än en gång. Tror vår egen Lennart Bengtsson kan vittna om detta, även om det inte alls är säkert att processen sett likadan ut genom åren. Mycket tyder på att politiseringen tilltagit!

  Att jag har den semantiska invändningen att ”delegaterna inte skriver SPM beor inte på att jag inte delar budskapet att de bestämmer vad som får publiceras. Utan på att jag gärna hade sett ett annat ordval än att DELEGATERNA SKRIVER SPM. Vilket våra motståndare klimatalarmisterna direkt kommer att angripa som felaktigt.

 66. Mats Zetterberg

  #65 Hans H

  Mats Zetterberg inte Mats Kälvemark.

  Det jag skriver om i #54 är att syntesrapporten (SYR), är en sammanställning av de tre arbetsgruppernas rapporter.

  Det är denna som godkänns av delegater från FN:s medlemsländer.

  Jag har inte kommenterat arbetsgruppernas SPM.

 67. Ann Löfving-Henriksson

  # 65 Hans H., de från Parterna utsända delegaterna kommer i konsensus överens om vad som ska skrivas, rad för rad, i SPM vilken bakgrund de än har. Förstår inte vad som är fel.
  Många har tidigare vittnat om detta.

 68. Hans H

  #66 Mats Zetterberg

  Ledsen att jag blandade ihop namnen.

  Vad gäller den ”samlande SPM” som skrivs för SYR så skrivs den med medverkan av de 20+20+20 ”forskardelegater” som i sin tur har varit delaktiga i skrivandet tidigare av vardera av de SPM som skrivs för de AR som gäller varje delområde för sig – alltså WG1, WG2 och WG3.

  Ursäkta att jag utgick från att du enbart lommenterade WG1 som jag uppfattade som trådens ämne..

  En sak att notera är att WG2 och WG3 hela tiden ligger en fas efter. Inte vad gäller det område de ”läser in sig på”, men vad gäller det som WG1 kommit fram till om klimatforskningen och prognoserna för framtiden! De baserar sig alltså på AR5WG1 och lever därför kvar i villfarelsen att RCP8,5 är något att räkna med. Samtidigt som denna döms ut av AR6WG1 som inaktuell…..

 69. Hans H

  #67 Ann L-H

  Det jag tar upp är bara semantik. Att du pratar om de ”av parterna utsända delegaterna” som de som SKRIVER.

  Som om de 20 forskarna från WG1 inte ens existerar. Fast det är de som SKRIVIT utkastet som sedan GEMENSAMT manglas – och oftast omformuleras mening för mening – innan det godkänns…

  Jag tror du kanske innerst inne håller med om att utan det skrivna utkastet skulle de politiska delegaterna vara rätt hjälplösa. De klarar ju inte att ensamma SKRIVA en SPM över vad som kommit fram i forskningen sedan förra WG1s arbete. Än mindre lägga till något om vad som hänt forskningsmässigt sedan den senaste WG1.

  Men de klarar självklart att protestera mot vad de anser vara politiskt olyckliga formuleringar… Och skriva om dessa. Ibland till total oigenkännlighet och med rentav avvikande betydelse.

  Klimatalarmister å sin sida hävdar starkt och ensidigt betydelsen av skrivarbetet av forskardelegaterna från WG1 när man i debatter berör den här märkliga processen. Vilket vi har anledning kritisera dessa för.

  Hade dessa forskardelegater haft en rejäl ryggrad, skulle SPM naturligtvis kunnat se annorlunda ut. Nu har dock sådana forskare med ryggrad tyvärr försvunnit ur hela processen under årens gång…och politiseringen blivit total.

  Så jag sökte egentligen efter ett bättre ordval än SKRIVA i din beskrivning, ingenting annat. Har dock inget bra eget förslag, redigera är för tamt. Rådbråka begriper inte folk vad man menar med.

  Du kanske själv kan komma på något – du har mer av talet och det skrivna ordets gåva en jag har, som är en teknikernörd ut i fingerspetsarna.

  Och som inte alltid begriper hur jag ska formulera mig för att inte andra ska känna sig trampade på tårna – fast jag bara är ute i all välmening! Jag gillar ju att du lagt ner det arbete du gjort med inlägget, fast det måste jag kanske skriva ännu tydligare?

 70. Ann Löfving-Henriksson

  # 69 Hans H, jag ändrade lite på texten efter det att Du haft synpunkter. Det står inte något om att de skriver sedan en tid.
  Mvh
  Ann

 71. Hans H

  #70 Ann L-H

  Tackar. Det gläder i alla fall mig!

  Nu verkar i.o.f.s sådana som Kent, som öppet förpestade vår blogg nyligen, ha dragit sig tillbaka. Men att vi i smyg följs av alarmister från t ex Uppsalainitiativet kan vi vara rätt säkra på. Så bäst att vi är så precisa vi kan när vi behandlar olika ämnen tycker jag.

  Jag har läst och debatterat på något jag tror jag minns kallades klimatkollen. Och noterade hur man där hackade sönder allt som Elsa Widding skrivit på ett helt sanslöst sätt med ”detaljfel”.

  Som t ex denne ökände civilingenjören och bokskrivaren Maths Nilsson gör när han sitter och skriver bokrecensioner utan att ha läst hela boken och författar annat strunt dagligen och som sprids som sanningar av Bjerström och andra. Huga.