“Borta med Vinden” i Schweizisk tappning

solpaneler

Gästinlägg av Mr G:

I kantonen Genève har nyligen VD’n för det offentligägda Energi- och Vattenmonopolet  SIG avskedats efter det att styrelsen  – som fick en ny konservativ ordförande vid årsskiftet – vid en extrarevision funnit att företagets gröna vindelsstrategi hittills kostat 46 millioner CHF – motsvarande  ca 300 milljoner SEK – utan att en enda kilowatttimmes  vindelsproduktionskapacitet förverkligats. Småpotatis i jämförelsem med Vattenfalls kapitalförstöring. Skillnaden är att ledningen får gå.

Ekonomidirektören och Marknadsdirektören har också satts i karantän.

SIGs styrelse betonar att ingen personlig ekonomisk vinning misstänks av de inblandade.

Vad hände?

VD’n tillsattes för sex år sedan av en miljöpartiminister med instruktionen  att  år 2025 producera 15% av energibehovet eller 450 GWh installerad  hållbar grön energi varav 50 GWh solel och 150 GWh vindel “importerad” från andra producenter. Mellanskillnaden 200 GWh kräver 60 nya vindsnurror i tillägg till de 30 redan i Schweiz  installerade varav  en (säger EN) i Nufenen-passet  ägs av SIG. Genèves hustak  har nu som en följd av detta försetts med solpaneler med en installerad kapacitet om 25 GWh. En nyinvigd biogasanläggning kommer att förse ca 400 hushåll med el.

VDn är känd för att vara auktoritär, och visselblåsare på lägre nivå i företaget har belagts med munkavle. Känns månne detta igen?  Det är ju inte långt väg till WMO’s och IPCC’s högkvarter.

Det pikanta är också att Vindelslobbyorganisationen i Schweiz – Suisse-Eole – har en ordförande som är parlamentsledamot för det liberala miljöpartiet och en vice-ordförande som är parlamentsledamot för det traditionella “röda” miljöpartiet.  Den förstnämnde har också  varit “konsult” till Genèves energibolag

Kantonen Genève med sin begränsade yta av 282,5  kvadratkilometer har inga  förutsättningar för vindelsproduktion. De omgivande bergshöjderna ligger alla på franskt territorium. Man har därför satsat 13 miljoner CHF för en  andel av 20% i konsultbolaget Ennova, plus ett lån på 33 miljoner CHF till samma bolag. Bolaget har i sin tur givits uppdraget – mot ytterligare betalning – att finna villiga kommuner  för uppförandet av vindmöllor i blåsigare delar av Schweiz. Resultatet hittills är lika med noll. Ett projekt i två  kommuner i Jurabergen dödades effektivt i våras vid en folkomröstning.

Genèveborna konsumerar  årligen 3.000 kilowatttimmar per person. Genomsnittet för landet är 4.500 kilowattimmar.

Schweiz täckte år 2012 102% av sitt elbehov  med egen produktion av  huvudsakligen vattenkraft (60%) och atomkraft  (40%). Vind- och sol-el är hittills marginellt.

Schweiz har följt Tysklands panikbeslut att avskaffa kärnkraften dvs 40% av elbehovet . Man räknar med att kunna producera 7% med vindel. Mellanskillnaden skall till stor del täckas av energieffektivisering.  Mer om Schweiz energistrategi fram till år 2050 här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Schweiz är vad Sverige kunde ha varit, ett demokratiskt styrt, rikt och välfungerande land. Vi slapp båda WW2 och blev rika på återuppbyggnaden, men Sverige förstördes av ett egenmäktigt och självberikande (s). Nu är vi på väg att låta oss fördärvas ytterligare av (mp) som kommer att hålla ett strypgrepp på ett (s) som märkligt nog tror att mer av den politik som utarmade oss genom sin dysfunktionalitet skall rädda oss den här gången?
   
  Ser ni snödrivorna som hopats runt solcellerna på bilden. Det blir ett delikat (grönt?)jobb att skotta snö från solcellerna utan att skada den repningskänsliga ytan. Sedan är det ju synd om syndabocken för han löd ju faktiskt order. Detta är ju inte VDns fel – det är politikernas fel, där sitter de riktiga syndabockarna. Rösta aldrig på miljöpartister!!! Hållbar el är inte alls hållbar.

 2. bom

  PS Mardröm på tyska heter Alptraum. Till och med i CH har ”energipolitiken” blivit en Alptraum och solceller i Geneve (breddgraden är 46,2) fungerar inte heller men ändå har vi i vårt land nu tryck från de gröna att vi skall kasta pengar på solcellsuppbyggnad (nu när vindkraften fått visa sitt rätta ansikte) trots att alla argument pekar på att det är rena galenskapen!

 3. Peter Stilbs

  Var det inte dom som tyckte landet var för fint för att skräpas ned av vindsnurror, och ville placera egna i Sverige ?

 4. Lasse

  Soliga berg med slänter mot söder-perfekt för solceller. Vattenkraft som kan justera solens nyckfullhet. Gott om pengar. Är det viljan eller tekniken som saknas. Eller behovet?

 5. Fick denna skrämmande lögnaktiga propaganda med ett nyhetsbrev igår.


  http://oxfameu.blogactiv.eu/2013/09/16/fund-what-counts-help-people-live-a-good-life-in-a-changing-climate/?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=5796510e94-Bmail&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-5796510e94-245720617
   

 6. tty

  ”Soliga berg med slänter mot söder-perfekt för solceller.”
  Om det inte ligger snö på dem. Och det inte är molnigt. Eller natt. Och inte finns ett annat berg i söder som skuggar. 

 7. bom

  #3 Peter S
  CH har ca åtta miljoner människor på ca41000kvkm yta (S ca 450000). I kantonen Valais finns bortåt drygt tio berg med toppar på eller över 4500möh. Det är ett fantastiskt land med många vackra vyer och ett välmående folk med en välmående specialiserad industri och en frihet och självbestämmande som vi bara kan drömma om. Tror humhum att dom inte vill fördärva sitt lilla land med ineffektiv och ful vindkraft! Det ligger vid bergens fötter (ordet bergfot finns ja) bra många hus som är i riskzonen för jordskred. Man kan fråga sig om gudarna? menade att det skulle bo så mycket folk i området?

 8. Solceller är lite missvisande, Ljuskänsliga celler fungerar trots moln,och kan inte avfärdas
  för framtida bruk och komplement.
  Utveckling av ljusceller kan vara en framtida möjlighet,pris och prestanda kan bli ännu
  bättre.
  Även i Norden kan den bli brukbar.
  ALI.K.
   

 9. Skotta snö över ljuscellsanläggningar är onödigt.man tillför värme så snön avsmälter.
  Så enkelt var det löst.
  ALI.K.

 10. Undrande

  9         ALI.K 2013/09/18 kl. 12:21
   
   
  Intermittent elproduktion kan inte tillföra annat än lite hobby-el för privatpersoner för dyra slantar!
   
   
  Och i detta kalla mörka land, Sverige. Är det enbart en våt grön dröm!
   
  Tänk om, och tänk rätt!

 11. Massproduktion av el ur jätteanläggningar är bakvänt ur driftsynpunkt,det är bättre att
  ha många kraftverk för elproduktion,mindre mängd kabeldragning behövs.
  Husen kan vara självförsörjande med både el och värme,detta är framtid.
  Sedan behöver vi nog Kärnkraft och vattenkraft ändå,vind är naturligtvis dåligt alternativ.
  Vi är väl alla privatpersoner i ett samhälle eller hur?
  ALI.K.

 12. Michael

  OT:
  The Economist har en artikel om utrotningshotade arter (”Dead as the moa”). Den beskriver hur alarmistiska budskap fick politiskt inflytande och hur det ledde till utfrysning av mer realistisk forskning. 1980 räknade exempelvis många experter (konsensus?) med att mellan en halv och två miljoner arter skulle vara utrotade år 2000, i huvudsak till följd av människans framfart. Med facit i hand är nio utrotade arter en mer korrekt siffra. Nedanstående utdrag bär stora likheter med klimatalarmismen:
  The number of birds and mammals known to have gone extinct between 1980 and 2000 is just nine, and although some species will undoubtedly have disappeared unnoticed during those two decades, it is unthinkable that a fifth of the planet’s species could had been wiped out while nobody was looking. The discussion about why and how far those early estimates were wrong has been conducted at an emotional pitch that would surprise laymen. Extinction rates have become highly political. A scientist who leans towards the lower end says that he was accused of being “anti-conservation” by another who favors higher numbers. Some scientists fear that unless people believe mass extinction is imminent, they will not bother to do anything about it.

 13. Michael

  ALI K #9
  I alperna är det inte ovanligt med snömängder på fyra meter per år. Har du räknat på hur mycket reglerkraftsenergi som krävs för att smälta all denna snö? Därtill kommer nerisning som även den måste hanteras. Vilken sammantagen inverkan har detta på solcellernas verkningsgrad?

 14. Håkan Bergman

   Visst funkar solpaneler även vid mulet väder, men effekten går ner rejält. Ta en systemkamera och jämför en solig dag med mulna dagar. Varje exponeringssteg är en halvering/dubblering av ljusstyrkan. Priset lär inte sjunka så värst mycket mer eftersom installationen utgör en allt större del av totalpriset, och att anlita klåpare för ett sånt jobb kan bli rejält dyrt.

 15. Lasse

  #10 Intermittent elproduktion-Svenska fyrar har på senare år fått både solceller , batterier och LEDljus 😉  
  Teknikutveckling är aldrig fel i sig-det är när den sätts in i system det kan bli fel!

 16. Överföring av elenergi utan ’kabel’ med högfrekvens kommer vara det hägrande målet för
  framtiden,inget är omöjligt men en möjlighet,utmaningar som människan kan lösa.
  ALI.K.

 17. 13″
  Även detta kan lösas tekniskt,inga större problem med detta,
  ALI.K.

 18. pekke

  ALI.K
  Folk får gärna installera solceller för min del, en 100 W panel går att få för c:a 2 000 – 2 500 SEK och går med ganska enkel å billig utrustning koppla in på lågvoltsutrustning ( 12/24 volt ) för c:a 5 000 SEK totalt, arbetskostnad borträknat.
  ( Vanlig utrustning numer på husbilar vilket gör att de åtminstone sommartid slipper extern strömanslutning om de står stilla flera dygn, vintertid räcker solen inte till. )
   
  Men vill de ( husägare ) koppla in sig på det allmänna 230-nätet så skenar kostnaderna rejält eftersom det behövs växelriktare ( inverter ) som ger perfekt sinusvåg och kan låsa faserna efter nätfaserna samt att dessa grejer måste installeras av behöriga installatörer.
  DYRT !
   
  Varför skall jag som bor i lägenhet subventionera deras dyra installation för att de skall kunna snika åt sig pengar och samtidigt kunna säga att de minsann gör nåt för klimatet/miljön.
   
  De kan faktiskt betala själva om de tror att de kommer att tjäna nåt på det eller tror att de hjälper klimatet/miljön.
  Förhoppningsvis kan de räkna hem nåt på minskade elkostnader.
   
  Men att ha en massa små okontrollerbara elproducenter som helt plötsligt vräker ut el på nätet ställer till problem vilket Tysklands Energie( Elände )Wende har visat de senaste åren och dyrt har det blivit för de som måste betala eländet.
   
   
   

 19. AOH

  En som inte är ”Borta med vinden”  🙂
   
  http://www.skynews.com.au/politics/article.aspx?id=907052

  Abbott springs into action on day one
  Updated: 04:30, Wednesday September 18, 2013

  —-Top of the to-do list will be instructing the Department of Prime Minister and Cabinet to set in motion moves to repeal the carbon tax.

  Incoming treasurer Joe Hockey will be tasked with directing the Clean Energy Finance Corporation to suspend its operations.—–

 20. I Alperna är nog vattenkraft mycket lämplig,där ljuscellsenergi kan vara komplemnt i
  ett självförsörjande system.
  Man behöver inte vara så ’stelbent’ i att betrakta energifrågan.
  ALI.K.

 21. 19″
  Mycket riktigt ,den utformning som idag används har olägenheter,detta måste man se med
  mer planering och flexiblare lösningar,men vi är bara i ’barndomen’ av möjligheter ännu.
  ALI.K.

 22. Utveckling av energisystem kostar mycket,detta måste tas med i ett samhälles beräkning
  och lösningar måste vara ekonomiskt bärande,subventioner i system är en farlig och dyr
  väg att gå.
  Rikare länder har mer råd att satsa på energilösningar,men konservativ och beprövad teknik
  bör vara eftersträvansvärt,det skall  vara fungerande lösningar med ekonomi i beräkningen.
  ALI.K.

 23. I Uppsala tätort får husägare montera ned sina solcellsanläggningar på taken,HE HE
  så går går när man har för bråttom med lösningar som man tror skulle vara genialiska.
  Tänk först innan man bygger energisystem för samhällen,iSverige ’rusar’ man fram med
  dåliga lösningar,där MP har för stora drömmar på dåliga tekniska lösningar och möjligheter.
  Se bara Tyskland som skräckexempel vi bör lära av misstagen med för dyrt system.
  ALI.K.
   

 24. pekke

  OT.
  Susanna B. drar i gång inför IPCC-mötet.
  Titel: ” Sanningen är obekväm ”
  Ironi ?   😉
   
  http://www.nyteknik.se/asikter/ledare/article3764866.ece

 25. En en gång ,måste vara nedläggning av ett fungerande kärnkraftverk som Barsebäck som exempel av ’dumhet’ och förlust ,en ’otrolig skandal’ som vi inte ha råd med, får inte upprepas av några beslutsfattare med av politiskt skäl i en agenda,samhällets behov måste vara inriktningen.
  ALI.K.

 26. 24″
  Det Svenska okunninga ’dravlet’ i farten med aningslöshet som vanligt i detta land,tyvärr
  allt för vanligt ,AL Gore togs upp,HE HE!
  Otrolig dumhet! av sällan skådat slag!
  ALI.K.

 27. Undrande

  11   ALI.K 2013/09/18 kl. 12:44
  ”Massproduktion av el ur jätteanläggningar är bakvänt ur driftsynpunkt,det är bättre att
  ha många kraftverk för elproduktion,mindre mängd kabeldragning behövs.
  Husen kan vara självförsörjande med både el och värme,detta är framtid.
  Sedan behöver vi nog Kärnkraft och vattenkraft ändå,vind är naturligtvis dåligt alternativ.
  Vi är väl alla privatpersoner i ett samhälle eller hur?”
   
  Nej, vi är inte alla privatpersoner! Det finns en industri som är beroende av en säker energiproduktion!
  Vad Du och övriga privatpersoner gör för att få hobby-el, har inget med Sverige att göra.
  Du skriver:
  ”ha många kraftverk för elproduktion,mindre mängd kabeldragning behövs.”
  Men är det inte tvärtom? Varför har Sverige ett väg och järnvägsnät?
  Skall alla bygga egna järn och vägar?
   
  Med din gröna dröm om vind o sol, blir resultat noll!
  Se denna länk till bild! Du kanske har lättare för att förstå en bild, än det skrivna ordet!
   
  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2011/06/old_new_energy_scr.jpg
   
   
   

 28. AOH

  pekke # 24
  Susa…a i Badet”
  —-Det blir givetvis intressant att höra förklaringarna till att uppvärmningen har bromsats, vilket ingen klimatmodell har lyckats förutspå.

  Men det är ännu mer värdefullt att få reda på vad senaste forskningen säger om hur klimatet vi ska leva med och anpassa oss till förändras av de ökande utsläppen av växthusgaser.—-

  Uppbromsningen har inte klimatmodellerna lyckats förutspå men forskningen beskriver redan hur vi skall leva med framtida klimatet.

 29. Lejeune

  24
  pekke2013/09/18 kl. 14:05
   
  Det är trist, men jag har nödgats att motvilligt konstatera att min fina gamla förbundstidning har dragits ner i PK-träsket, märkbart så efter SBs tillträde.

 30. bom

  @ Ali K
  Det verkar som om Du har adopterat för solarel samma lösning som man med subventioner drivit fram i UK?(först dock provat i Spanien) Dvs varje solcellspark (och vindpark) skulle förses med en containeriserad dieselkraftpark som sedan körs dygnet runt eftersom sol-kWh feed in betalas så bra att de dieselkWh som råkar slinka ut på nätet inbringar en vinstmarginal bortåt 300%. Du måste väl inse att en solaranläggning modell större med snö och isavtining inte är hållbar (beakta fasomvanlingsvärmen vet jag). Ett stort vindkraftverk som står stilla slukar ju 50kw för att hålla smörjoljan varm och kondensationen borta när det inte blåser nog (ca 80% av tiden?) eller för mycket, på vintern i våra trakter. Hållbar el är ännu helt ohållbar!

 31. 27″
  Allt mindre av industriproduktion i detta land, det bliver nog andra länder som tar över allt mer.
  Kunnandet i Sverige minskar i betydelse,en gammal förlegad syn av Sverige som något
  industriland,kärnkraften och vattenkraften kommer fortsatt att vara viktig i Sverige.
  Ljusceller kan vara komplement med mixen för framtida elenergi.
  ALI.K.

 32. 30″
  Som vanligt ett ett feltolkande av solceller betydelse för framtiden,typiskt Svenskt ensidigt ’tänkande’
  Men i Världen är stor och behoven och lösningar av energiproblemen med el blir många.
  I Sverige har vi det bra förspänt för framtiden ännu om vi inte lägger ned kraftverk med
  politisk ’dumdristighet’
  ALI.K.

 33. ThomasJ

  Mer/fler borta med vinden… 😉
  Näst i tur står nu ett antal svenska kommuner & landsting som ’ska’ investera i ’förnybar energi’ och detta samtidigt som delar av pensionsfondernas medel avses gå samma väg…  Jösses, dårarnas paradis!
   
  Länk:
  http://www.thegwpf.org/billionaire-i-lost-ass-wind-business/
   
  Mvh/TJ

 34. Ingemar Nordin

  ThomasJ #33,

   

  Stackars Pickens – förlorade en miljard och har bara en knapp miljard kvar. Han gick väl på Obamas och Al Gores försäljningstricks. 🙂

 35. Gunnar Juliusson

  Ny partsinlaga om vindkraften i SvD.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/utbyggd-vindkraft-satter-press-pa-elpriset_8529436.svd
  En Vd i Svensk vindindustri får hävda att mer vindkraft pressar elpriset till allmän nytta. Kommentarsfältet öppet.

 36. Christopher E

  #35
   
  Och vem ska betala att produktionen av vindel kostar sådär 100%-300% mer än nuvarande elpris före skatter? Hushållen givetvis.
   
  Man ser rött när vindlobbyn kraxar om ”höjd ambition i certifikatsystemet”. Mer subventioner vill de ha, och mer pålagor på hushållen. Och vi ska subventionera el som exporteras till utlandet, absurt! Och importera ett högre elpris i de ledningar vindlobbyn vill bygga till detta. Och sedan snacka om ”samhällsnytta”…

 37. Joel

  Businessman T. Boone Pickens was dropped from the Forbes 400 list of richest Americans after losing much of his fortune in the wind farming industry.
  He told the hosts of MSNBC’s “Morning Joe” that he had “lost [his] ass in the [wind] business.” He added, “the jobs are in oil and gas.”

  Read more: http://dailycaller.com/2013/09/16/wind-investments-blow-pickens-off-the-forbes-400-list/#ixzz2fHH83CTD

  Read more: http://dailycaller.com/2013/09/16/wind-investments-blow-pickens-off-the-forbes-400-list/#ixzz2fH4nuIAK

 38. John Silver

  Frankly, my dear, I don’t give a damn.

 39. tty

  ALI.K #16
  ”Överföring av elenergi utan ‘kabel’ med högfrekvens kommer vara det hägrande målet för
  framtiden,inget är omöjligt men en möjlighet,utmaningar som människan kan lösa.”
  Tekniken finns sedan länge, men överföringsförlusterna är enorma och skall några nämnvärda mängder överföras så dör allt levande som råkar komma ivägen.

 40. Håkan Bergman

  Och i Danmark lyser vinden med sin frånvaro, ursäkta att jag tjatar.
  http://www2.emd.dk/el/