I början av 1900-talet steg temperaturen på Svalbard med 7 grader

Nordland avis 17 Nov 1936

En av våra kommentatorer skrev 2016/06/23 kl. 23:01
Nordlands avis 17. November 1936 :
”…. I den anledning har Morgenbladet henvedt sig til forskjellige norske videskapsmenn, hvis iaktagelser i korthet går ut på at middeltemperaturen i Norge er steget med hele 3 grader i løpet av de siste 50 år. Det er direktøren ved Meteorologisk Institutt, herr Hesselberg, som sammen med meteorolog Birkeland arbeider med dette spørsmål.
”… Men mest opsiktsvekkende er en oplysning fra dosent Hoel. Han gjør opmerksom på at middeltemperaturen på Svalbard for november-mars siden 1918 har steget med 7 grader. Det er en temperaturøkning så voldsom at den har vakt opmerksomhet i den internasjonale meteorologiske verden. Denne temperaturforandring har i den grad minsket breene på Svalbard at det er inntrådt landskapsforandringer.” ”….. Han gjør likeledes opmerksom på at temperaturen har steget på Øst-Grønland, og at breene også der viser avtagende størrelse….”.
Det er ikke nytt at både hav- og lufttemperatur svinger ganske mye i naturlige sykluser i disse områdene. I motsetning til de fleste andre steder på kloden, finnes det god dokumentasjon på hvordan klimaet var på Svalbard og Grønland på denne tiden. Dette skyldes bl.a at meteorologien hadde kommet ganske langt i Norge på denne tiden, og fordi man stadig hadde ulike polarekspedisjoner som kartla klima og isforhold. På grunn av kampen om rettighetene til Grønland, tok danskene også en rekke luftfoto av isbreene der. De viser større tilbaketrekning på 1920-1930-tallet enn vi har i dag.

Olav Gjelten2016/06/24 kl. 12:35 följde upp med kommentaren:
Öystein Nordfjeld skriver i sitt debattinlägg # 34 att temperaturen på Svalbard har stigit med 7 grader sedan 1918.
Märkligt nog finns exakt samma uppgift (7 graders temperaturökning) att läsa på en norsk geografilärobok för folkskolan från 1950-talet vad gäller Svalbard. Så temperaturökningen på Svalbard (om den är riktig) kan KNAPPAST skyllas på mänskliga utsläpp av CO2. Den eventuella temperaturökningen där har även stått stilla i 60 år.

Kanske något att fundera på när stormedia larmar om stora klimatförändringar i Artkis?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tty

  Detta är ju på intet sätt något nytt. Ett par små utdrag ur min gamla lärobok ”Klimatologi” (G. Liljequist, 1970):

  ”Vi finner således – även för jorden som helhet – hur exceptionellt 1930-talet var i klimathänseende. Den under 1930-talet och 1940-talet mycket diskuterade klimatförbättringen tycks sålunda redan ha passerat sin kulmen…” (s. 358)

  ”..den globala medeltemperaturen för såväl året som vintern har ökat med ca 0,5 grader C från 1880 till omkring 1940; härefter tycks temperaturen vara sjunkande.” (s. 359)

  ”Klimatförbättringen, vilken föregick temperaturmaximet omkring 1940, återspeglades på flera sätt. Jordens glaciärer minskade i omfattning och mäktighet, speciellt i Skandinavien, på Spetsbergen, Grönland och i Alaska.” (s. 362)

  ”Sydgränsen för den arktiska packisen drog sig tillbaka och möjliggjorde på 1930- och 1940-talen i Spetsbergsområdet och längs Sibirienkusten sjötransporter som tidigare varit omöjliga…” (s. 362)

  Detta var alltså klimatvetenskapens ståndpunkt i början på 70-talet, när jag läste meteorologi, och då klimatforskarna började oroa sig för de sjunkande temperaturerna (något som ThomasP frenetiskt brukar hävda aldrig ha hänt).

 2. Olle R

  Som sagt, 1918 var extremkallt så givetvis steg temperaturen kraftigt efter det. Inget slår dock de nutida temperaturerna. Graf från Ole Humlum:
  http://www.climate4you.com/images/ArcticTemperatures.gif
  Eftersom data kommer från Giss/GHCNv3 ska ca en grad adderas till de nutida temperaturerna. De konservativa GHCN-algoritmerna misstror systematiskt den snabba arktiska uppvärmningen och justerar därför ner temperaturerna från Svalbard österut till och med Alaska.

 3. Thomas P

  tty #1 ”och då klimatforskarna började oroa sig för de sjunkande temperaturerna (något som ThomasP frenetiskt brukar hävda aldrig ha hänt).”

  Vad jag kan konstatera är att det satte få spår i publicerad litteratur. Vad klimatforskarna sa sinsemellan har jag som utomstående ingen pejl på.

 4. tty

  ”Inget slår dock de nutida temperaturerna.”

  Så varför går det inte att odla korn på Grönland då? Det gick ju på medeltiden.

  ”De konservativa GHCN-algoritmerna misstror systematiskt den snabba arktiska uppvärmningen och justerar därför ner temperaturerna från Svalbard österut till och med Alaska.”

  Du har läst SkepticalScience ser jag. Det är faktiskt exakt tvärtom. GHCN justerar ned äldre mätningar i detta område, framförallt från 1930-talet, men inte yngre och får därmed en kraftigare ökning. De absurda ”justeringarna” av isländska data är ju välkända:

  https://oneillp.files.wordpress.com/2012/03/stationreyafter.jpg

  Är det någon som på allvar tror att den isländska vädertjänsten bommade årsmedeltemperaturen i Reykjavik med två grader på 1930/40-talet. För att flytta det till Sverige under samma tidsintervall skulle det motsvara att man mätte temperaturen i Härnösand men fick resultat som stämde för Stockholm.

 5. Björn

  tty [1]; År 1935 började solen vakna till inför sitt Grand Maximum som varade till 2003. Både 1937 och 1947 med respektive 114.4 och 151.6 var exceptionellt jämfört med tiden före. Varje maximum fram t.o.m 2000 karaktäriserades av hög solaktivitet med över hundra solfläckar i medeltal över året. Denna konsekutiva höga aktivitet har därför betecknats som Solar Grand Maximum eller Modern Maximum.

 6. Sigge

  #4 tty

  Det går att odla korn på Grönland. Inte samma sorter som i södra Sverige men 6-radskorn som är mycket tåligt. Svarthavre skulle också kunna gå att odla.

 7. Sigge

  Olle R hade en länk till rådata från Svalbard i en tidigare tråd.

  https://climexp.knmi.nl/data/icrutem4_10-20E_75-80N_n_mean1_anom_30_19611990a.png

  Var och en får väl tolka den som man vill. Onekligen är det stora temperaturvariationer p Svalbard.

 8. Olav Gjelten

  Min gamla geografibok, som kom ut 1960 beskriver ökningen av temperaturen med 3 grader i Norge och med 7 grader på Svalbard (mellan 1920 och mot 1950-talets slut) enbart positivt och kallar det med rätta ”temperaturförbättring”.
  I dag, mellan 50 och 60 år senare, beskrivs ynka 0,8 graders temperaturförbättring de senaste 100 åren i termer av att moder jord har feber och att tiden håller på att rinna ut om vi skall rädda den.
  Jag är emot den alltmer extrema miljöfokuseringen därför att jag hela tiden ser att det utnyttjas i politiska syften. Klimatet är det som mer än någonting annat utnyttjas helt rått i vänsterpropagandan. En liten förbättring som vi enbart borde vara glada för, har med propagandapparatet vinkling i stället blivit ”vår tids största hot”.

 9. Christopher E

  #6 Sigge

  Då kan du ju också förklara hur gravar vikingarna grävde idag ligger i permafrost.

  En av många:

  http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-009-9689-9
  http://www.co2science.org/articles/V13/N35/C1.php

  Med denna figur:

  http://www.co2science.org/articles/V13/N35/kibashietal2010b.gif

 10. Sigge

  #9 Christopher E

  Att gräva på ytan sommartid där det är permafrost är inga problem. Tundran i Norra Sverige brukar tina 0,5-2 m djupt sommartid men det är tjäle därunder.

  När utgrävningarna på 30-talet gjordes av fornborgarna på Grönland så var det ju inte i tjäle i marken när man gjorde utgrävningarna. Idag är ju klimatet ännu varmare där än det var under 30-talet.

 11. Slabadang

  Klimattalibanernas ideologiska tempkurvor är bra roliga! 🙂

  Det är fascinerande hur totalt i förnekelse klimataktivisterna är. Uppenbara skrikiga motsägelser i blinkande orangerött bemöter de med att hålla för öronen blunda och rabbla lalallaalallalaala. Liknelsen vid islamisternas bokstavstroende fanatism är dessa tankefigurers enäggstvillingar är relevant. Det är en skör övertygelse som riskerar att ramla i golvet och i tusen bitar om tilläggshypoteserna och verserna inte går ihop och även om det finns ett dolt intellekt som skvallrar om verkligheten så gäller det för fanatikerna att blockera signalerna från förnuftet och balansen.
  Solklart är att Grönland var betydligt varmare under medeltiden idag och att bara blåneka inför alla fakta är rent sjukligt absurt.

 12. Olle R

  #4 tty
  Island är inte direkt en arktisk utpost, och en petitess i de större sammanhangen. De stora justeringarna i GHCN v3 kan sänka trenden globalt med 20% från år 2000 till nu, åtmintone sker detta i Nick Stokes Giss-emulerande globala temperaturindex, beroende på om det körs med justerad eller ojusterad GHCN.
  För att förbättra ditt sinne för proportioner rekommenderar jag följande läsning:
  http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/update.140404.pdf
  Kan också tillägga att ”the Arctic cooling bias” ser ut att försvinna helt med GHCN v4, den finns som beta och är testad på denna punkt av Cowtan.

  #9 Christopher E
  Det var lite annorlunda forcing på vikingatiden; mindre vulkanism, stark sol och framförall stark orbital forcing som gav varmare somrar på Grönlands breddgrader. Kolla längst ner på detta diagram:
  http://www.nature.com/ngeo/journal/v6/n5/images_article/ngeo1797-f4.jpg

 13. LBt

  Jag tror det börjar bli riktigt kämpigt nu för ”dem som kallar sig skeptiker” men som är något annat, inte lika enkelt längre att hålla fanan uppe.

  Men de är få, all världens länder har förstått vad det handlar om och agerar därefter. Det är bra.

 14. Sigge

  #13 LBt

  Du har helt rätt. För att få deras argument att hålla så måste det vara så att större delen av världens klimatforskare och meteorologer fuskar med sina resultat. Löjligast blir det när de anklagar NASA/GISS, HadCRUT och NOAA för att fuska med med temperaturdata.

  En person som anser att nästan alla andra är idioter bör fundera på om det inte kan vara tvärtom. Klimatskeptikerna är få och verkar anse att klimatforskarna är idioter som inte levererar de resultat som klimatskeptikerna vill ha.

 15. Christopher E

  #10 Sigge

  Du har uppenbarligen inte förstått. Vi talar inte om att de grävde i det som idag är aktiva lagret (den del som tinar på sommaren) utan att där de grävde idag är under aktiva lagret, dvs i permanent tjäle.

  Men bra att du ändå i #12 verkar inse att det var varmare än nu på Grönland under MWP. Även om det är lite schizofrent bland alarmisterna; ”jo, det var varmare då men det går minsann att odla det och det idag som inte gick då osv”… Lite kul är det när Thomas drar fram potatis och jordgubbar som bevis på hur varmt Grönland minsann är jämfört med vikingatiden. Några minuters googling visar att det rör sig om odling i plastunnlar och växthus. Och har man gått i skolan bör man veta att européer inte ens kände till potatis och jordgubbar före Columbus.

 16. Christopher E

  #13 och #14

  Så rart hur ni tröstar varandra. Men nog är det ni som har ganska kämpigt.

  LBt med sin övertygelse och sina korrelationer som inte är någon vidare korrelation, Sigge som tror att McIntyre sitter på sin kammare och ritar falska Times-omslag, Olle R som driver en kampanj mot Spencer och kallar honom charlatan för att MSU inte överensstämmer med några körsbärsplockade ballonger. Håhåjaja. 😉

  LBt, att använda politikers retorik som ett auktoritetsargument är nog bland det största självmål man kan göra.

 17. Olle R

  #16, Nu har du det visst riktigt jobbigt. ”Körsbärsplockade ballonger”?? Vilken ballongserie tycker du man ska välja? Det spelar ingen roll.. Spencer och Christy behöver inte alls vara charlataner, de kan ju helt enkelt vara inkompetenta inom sitt påstådda expertområde. I allafall vittnar de i kongressen om att satellitserierna stämmer överens med väderballongserierna, vilket de bevisligen inte gör under AMSU-perioden (med den påstådda pausen i uppvärmning). Med mera, med mera…

  Här är en annan spik i kistan. Uppskattningar av jordens klimatkänslighet ( av den typ som Nic Lewis brukar roa sig med) ger ungefär samma resultat för observationer och modeller, om man bemödar sig om att jämföra äpplen med äpplen:
  http://www.climate-lab-book.ac.uk/2016/reconciling-estimates-of-climate-sensitivity/

 18. Christopher E

  #17 Olle R

  Spik i kistan för vad kan man undra?

  Spik i kistan för ifrågasättandet att vi står inför ett apokalyptiskt klimathot som kräver dramatisk omställning av världens energiförsörjning och politik?

  Nä, då får ni nog jobba lite till.

  Det jobbiga för er som kallar skeptiska för ”förnekare” är ju att ni inte riktigt vet vad det är ni anklagar oss för att förneka.

 19. tty

  Sigge #6

  ”Det går att odla korn på Grönland. ”

  Nej. Kolla litet närmare. Man ser ofta den här uppgiften, och det är i och för sig riktigt att det odlas korn på sydligaste Grönland. Men bara som grönfoder. Det mognar inte.

 20. Olle R

  #18 Christopher E
  En spik i kistan för förnekandet av klimatvetenskapen samt de urlöjliga påståendena att klimatvetenskapen väsentligen skulle vara fel, politiskt driven, manipulerad etc..

  I övrigt har jag aldrig påstått att det skulle bli någon omedelbar katastrof, sanningen är väl snarare att det smyger säg på och knappt märks inom en människas livstid utan noggrann statistik. (Jag är dock ganska övertygad om att björkens lövsprickning sker tre veckor tidigare idag än på sjuttiotalet)

  För att citera James Hansen fritt ur minnet; holländarna har gott om tid att emigrera till Schweiz.
  Det handlar om framtida generationers livsvillkor, något som inte lär blir bättre om vi eldar upp de fossila tillgångar så snabbt och ineffektivt som möjligt..

 21. tty

  Sigge #10

  ”Att gräva på ytan sommartid där det är permafrost är inga problem. Tundran i Norra Sverige brukar tina 0,5-2 m djupt sommartid men det är tjäle därunder.”

  Det finns ingen tundra i Sverige. Däremot lokal permafrost framförallt i palsmyrar. Under ”lilla istiden” fanns det palsar ned till Jämtland, numera bara i Norra Lappland.

  ”När utgrävningarna på 30-talet gjordes av fornborgarna på Grönland så var det ju inte i tjäle i marken när man gjorde utgrävningarna.”

  Det finns inga fornborgar på Grönland. Jag antar att du syftar på utgrävningarna av kyrkogården i Herjolfsnäs 1921. Och, jo, kropparna låg i permafrost då vilket förklarar att klädesplagg var exceptionellt väl bevarade, men Nörlund noterade att det fanns gamla rötter i permafrosten och att det därför uppenbarligen åtminstone var ett djupare aktivt lager när begravningarna skedde (vilket troligen var ca 1400). Eftersom kropparna var förruttnade men klädesplaggen relativt välbevarade kom förmodligen ”köldnäppen” relativt snart därefter. Det förklarar också varför man aldrig hittat lika välbevarade fynd från Grönlandskolonins tidigare skeden. ”Gården under sanden” (som också är sen), är dock ett liknande fall. Faktum är att Herjolfsnäs-fynden är ett av de största samlingarna av medeltida klädesplagg överhuvud taget

 22. Christopher E

  #20 Olle R

  Var väl det jag trodde.

  En spik i en imaginär kista kan ju bara innebära att själva spiken är imaginär också.

  Det finns naturligtvis ingen som förnekar klimatvetenskap. Påståenden om hypotetiska katastrofer i framtiden är ju varken rätt eller fel innan vi är där och går därför varken att ”förneka” eller bekräfta.

  Allehanda försök att uppskatta globala temperartrender och klimatkänsligheter spretar vilt och behöver inte alls vara förfalskade, men det går inte att förneka att klimatforskning just nu är politiskt opportunt, och då är en varning för bias verkligen på sin plats. Det är ju inte så att det saknas historiska paralleller till detta.

  Är det någonting som känns löjligt däremot är det tex upprördheten ovan över välkända fakta som att Grönland mfl platser var varmare förr än nu, därför att det tydligen inte passar den bild klimatalarmisterna vill berätta.

 23. Sigge

  #19 tty

  I Sverige går det att odla spannmål i nästan hela landet. Att det numera knappast förekommer i övre Norrland beror inte på att det inte går utan att det är dålig lönsamhet. Då är det större lönsamhet att odla spannmål för att göra ensilage av. Det är likadant på Grönland. Det går att odla vissa sorters spannmål men det är inte lönsamt. Att odla spannmål för att göra ensilage av det har blivit vanligare i Sverige. Har inget med klimatförändringar att göra.

  #21
  Nej, jag syftade på de utgrävningar som man gjorde av bosättningar på 30-talet. De var byggda på det sätt som man i dagligt tal kallar för fornborgar. Mycket av det som kallas för fornborgar i Sverige har ju inte varit några borgar. Det finns massor av outforskade stenhögar som kallas för fornborgar i vårat land.

 24. tty

  ”Nej, jag syftade på de utgrävningar som man gjorde av bosättningar på 30-talet. De var byggda på det sätt som man i dagligt tal kallar för fornborgar. ”

  Du vet inte vad du talar om. Nej, det finns inga befästa bosättningar på Grönland. Och likheten med formborgar finns nog bara i din fantasi. Och de enda större utgrävningar som gjordes i Österbygden på 30-talet var kyrkorna i Hvalseyarfjördhur och Under höfdhi. Vilken av dem är det du räknar som fornborg?

  ”Mycket av det som kallas för fornborgar i Sverige har ju inte varit några borgar. ”

  Har du några bra exempel? Några är förvisso befästa gårdar och på Gotland finns några bronsåldersringvallar med osäker användning, men huvuddelen är otvivelaktigt just befästningar, vilket bekräftats av många utgrävningar.

  ”I Sverige går det att odla spannmål i nästan hela landet.”

  Och julitemperaturen i den varmaste delen av Sydgrönland är nästan fem grader lägre än i Karesuando.
  Jag läste för övrigt för ett par år sedan en palynologisk artikel där man noterade att enstaka Hordeum-pollen faktiskt dök upp i sjöavlagringar i nära anslutning till nutida kornodlingar på Grönland, och man konstaterade med viss förvåning att de alltså kommer så långt som till blomning vissa år.

 25. Lasse Forss

  Den 16 september 2012 var havsisen i Arktis rekordlåg. 3 369 730 kvkm. Många hävdade att det var ett historiskt minimirekord. Det var det inte.
  Amundsen seglade med sitt fartyg Maud i dessa farvatten 1920-1925. När ”rekordet” sattes 2012, låg Maud infruset. Norska entusiaster högg ut henne och gjorde ett museum av fartyget.

 26. Thomas P

  Lasse #25 Maud frös fast 1926 och sjönk 1930. Det handlade inte om att hugga loss skeppet utan om att bärga det. Som du kan se från bilderna här är det öppet vatten kring vraket:
  http://www.maudreturnshome.no/uncategorized/maud-summer-2015-resume/
  Av allt att döma är isen rekordlåg för i alla fall senaste 1400 åren:
  https://tamino.wordpress.com/2011/12/02/1400-years-of-arctic-ice/

 27. tty

  ”Av allt att döma är isen rekordlåg för i alla fall senaste 1400 åren:
  https://tamino.wordpress.com/2011/12/02/1400-years-of-arctic-ice/

  Om du kollar litet på de ”data” Tamino går efter så kommer du t ex att upptäcka att mängden is i Östersjön där modelleras med ”klimatologi” före 1971 eftersom det inte finns några data. Säger en del om kvaliteten. Sedan är det i och för sig sant att det är omöjligt att få fram heltäckande isdata före ca 1970, men det är t ex helt fel att det inte finns några isdata alls för vinterhalvåret före 1957 och att de därför måste ”modelleras” som det påstås i artikeln som beskriver HADISST-data. Det gör det visst, ganska mycket t o m i den atlantiska sektorn.

  Och att det inte varit mindre is på 1400 år är bevisligen fel. Det var klart mindre is i Parryarkipelagen och runt norra Grönland åtminstone tidvis under MWP. Kolla de studier som har gjorts av strandade subfossila valskelett och Kol 14-daterad drivved på norra Ellesmere land. För att inte tala om Kölnäs-umiaken:

  http://arctic.journalhosting.ucalgary.ca/arctic/index.php/arctic/article/view/3897/3871

 28. Thomas P

  tty #27 ”Och att det inte varit mindre is på 1400 år är bevisligen fel. Det var klart mindre is i Parryarkipelagen och runt norra Grönland åtminstone tidvis under MWP. ”

  Jag presenterade en rekonstruktion över totala isen i Arktis, men du tycker tydligen det räcker att visa att det någonstans varit mindre is för att motbevisa detta. Sorry, sådant kanske fungerar för att övertyga de troende här, men vi skeptiska ser igenom en sådan bluff.

 29. tty

  ”Sorry, sådant kanske fungerar för att övertyga de troende här, men vi skeptiska ser igenom en sådan bluff.”

  Jag presenterade uppgifter från de enda områden där det finns historiska data. Men ni skeptiker tycker ju alltid bäst om ”rekonstruktioner” som inte störs av besvärliga fakta. Sedan råkar det ju vara så att norra Parryarkipelagen och Norra Grönland är de områden där havsisen är allra tjockast och överhuvud taget aldrig smälter i nutiden. Men det gjorde den alltså under MWP.
  Det finns vad jag vet inga motsvarande historiska isdata från den sibiriska sidan, och eftersom kustvattnen där alltid varit isfria till större delen under sensommaren så är arkeologiska/paleontologiska data som indikerar var isranden kan ha legat sommartid nog svåra att hitta. Man vet dock att det var varmare/mera isfritt på land på Frans Josefs land under MWP eftersom det fanns renar där då. De dog ut under Lilla Istiden (liksom nordborna på södra Grönland och inuiterna på Östgrönland).
  Det finns arkeologiska fyndplatser på Wrangels land och Nysibiriska öarna som båda varit obebodda och okända för lokalbefolkningen i historisk tid, men de är såvitt jag vet alla äldre än MWP (3000-5000 år) och alltså från en tid med ännu varmare klimat än MWP.