Biobränslen och biodiversitet

butterfly in borneo jungle
Att biobränslen bidrar till kraftigt ökade livsmedelspriser vet vi sedan tidigare. Nu har en forskare från Zürich kommit fram till att biobränslen som tillverkas av palmolja dessutom missgynnar biodiversitet. Dr Lian Pin Koh har studerat antalet fågel- och fjärilsarter på 15 palmoljeplantager i Östra Sabah på Borneo. Han fann att palmoljeodlingarna innehöll mellan en och tretton fjärilsarter och mellan sju och fjorton fågelarter. Tidigare har ekologer hittat minst 85 fjärilsarter och 103 fågelarter i närliggande regnskog.
Dr Koh säger att biobränsleindustrin har en mycket stor negativ inverkan på biodiversiteten. Ännu en anledning till att låta bli så kallade biobränslen.
Studien publiceras idag i Journal of Applied Ecology.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Låter tråkigt, men hotet mot biodiversiteten är väl inget man behöver vara orolig över, inte sant?
  Isbjörnen klarar sig säkert, och man hittar ju ständigt nya arter, så ngn brist på arter lär vi inte få.

 2. Geoffrey G: Tänk, nu tror jag att du är lite ironisk. 😉

 3. Thomas

  Jo, det måste han vara. Det finns väl inga isbjörnar i tropikerna där man odlar oljepalmer?

 4. Mats Frick

  Elbilar + fusionskraft nu!

 5. Toprunner

  Mats Frick:
  Ja.. det är så synd att miljörörelsen lyckades förbjuda kärnkraftsforskningen i sverige i och med folkomröstningen. Annars hade vi kanske suttit med i fusionståget… eller till och med dragit det. Sverige var riktigt duktiga på kärnkraft en gång i tiden *suck*

 6. Sven

  Toprunner:
  Det har väl aldrig varit förbjudet med fusionsforskning. Som vetenskapsrådet skriver angående ett av de största fusionsprojekten i världen:
  ”JET är ett europeiskt projekt som drivs genom ett samarbete mellan ett trettiotal universitet och laboratorier. Sett till befolkningsstorleken, är Sverige en av de största deltagarna i detta experiment.”
  Fusionsforskning bidrag till miljövänlig energi

 7. Stefan A. Johansson heter en socialdemokrat i Helsingborg.
  Han försökte alldeles nyss starta en debatt ”Klimatdebatt: fri debatt eller locket på?”
  http://www.greeningearthsociety.org
  Utfallet var lite magert, så jag skrev själv en lagom insuniant kria för att hjälpa till lite.
  Stefan A. Johansson har författat en del motioner om att stoppa det värsta dårfinkeriet inom klimatpolitiken.
  Han har även sysselsatt sig lite med att undersöka bränslefrågan i sina blogginlägg. Han redovisar bl a siffror på mängden energi som de olika alternativen representerar snyggt och prydligt.
  Hans motioner har hitills blivit avslagna med de gamla vanliga motiveringarna om konsensus och 2500 forskare och 90% säkert att havsnivån höjs med 6 kilometer eller var det meter, nej mil var det visst. Hektoliter var det i alla fall INTE.
  Jag tycker han har skrivit bra saker. En del har han snott från astronomen Lars glömt efternamnet.

 8. Jäklar, jag klistrade in nåt gammalt, så här ska det vara
  http://www.s-info.se/page/forum_show_thread.asp?id=1465&thread=4182
  Ensam i stugan, gick ut i morgonstunden för att lätta på blåsan. Möttes av djupa grymtningar och tissel och prassel bakom det gamla lagårdsrucklet.
  Vildsvinen har hittat hit! Säkert på grund av AGW.
  Jag vet inte om jag gillar det, galtarna är 200 kg tunga och honorna är arga som fan, sägs det.
  Om alla köper etanolbilar och om vi skickar lastbilar med alla våra pengar att tippas av på gården till den där engelska banken som Goore har köpt in sig i, så försvinner de säkert, vildsvinen alltså.
  Ni ställer väl upp?

 9. Mats F: Yep, jag hoppas också på fusionskraft och elbilar!

 10. Börje: Jag är inte så säker på att det kommer att funka. Det finns gott om svin i världen. 😉

 11. Toprunner
  Kärnkraftforskning är inte förbjuden längre. Och det var väl pga Tjernobyl och inte folkomröstningen, som man förbjöd denna typ av forskning?

 12. Thomas

  Kärnkraftsforskning har aldrig varit förbjuden. ”Tankeförbudslagen” handlade om att det var förbjudet att projektera för uppförande av reaktorer i Sverige, inte att forska om kärnkraft. Sådan forskning har hela tiden bedrivits, både om fusion och fission.

 13. Christopher E

  Mats Frick: Vill också hålla med. Jag tror också på elbilar på sikt (och vätgas), och även fusionskraft, vilket kan vara en förutsättning för både el och väte.

 14. Toprunner

  Sven, Thomas, GG:
  Tankeförbudslagen (efter folkomröstningen, inte Tjernobyl) förbjöd forskare och företag att arbeta med hur framtida kärnkraftverk ska se ut/byggas/konstrueras. Den är nu mycket riktigt upphävd.. 27 år senare och lämnade ett stort svart teknikgap bakom sig.
  Det finns väl ingen som tror att Sverige har behållit sin ledande position inom kärnkraft p.g.a den ? Hade vi fått fortsätta där vi var är ju sannolikheten att vi närmat oss fusion vart högre… eller hur?
  Man skulle ju kunna tro att miljörörelsen är stolt över att ha uppnått detta resultat.. men det kommer mest en massa slingranden när man lyfter fram detta faktum.

 15. Toprunner
  Fast Sverige är å andra sidan i ledande position vad gäller foskning av slutförvar av kärnavfall…

 16. Toprunner

  Geoffrey:
  Och om man ser hur avfall i övrigt (jfr. sopor) kan användas, om man forskar om det, så kommer det att vara ett bränsle framöver.

 17. Thomas

  Toprunner, har du läst paragrafen ifråga?
  Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor.
  Forskning är till sin natur internationell och syftar inte till att bygga någon reaktor i något speciellt land och kan därför aldrig omfattats av denna lag. Dessutom tillämpades lagen aldrig, inte ens när några ungmoderater på pin kiv satte igång och projektera för en reaktor och anmälde sig själva.
  Att påstå att forskning varit förbjuden är ett hån mot de som forskat om kärnenergi i Sverige. Har du varit uppe på plasmafysikcentrum på KTH, toprunner? Svenskar har även varit involverade i forskning om acceleratordriven transmutation, dvs att göra bränsle av avfallet som Toprunner talar om.

 18. Toprunner

  Thomas:
  Det finns olika typer av forskning. En t.ex. försigår m.h.a modeller i datorer och används mycket frekvent av t.ex. klimatforskare. Den visar sig sällan spegla verkligheten och är mer lik en aktieanalytikers arbete.
  En annan som jag själv helst använder är mer empirisk och använder prototyper och mätningar i praktiska fall. Denna arbetsmetod är den som oftast fäller den första jag nämnde.
  Vilken metod tror du är den bästa för att ta fram nästa generation kärnreaktor? Om du säger förstnämnda så säger jag ”Lycka till!! ” Om du säger sistnämnda så frågar jag :
  Hur bygger man en försöksreaktor för testverksamhet i ett land där det är förbjudet?
  ”Forskning är till sin natur internationell och syftar inte till att bygga någon reaktor i något speciellt land” .. ja.. internationell med Sverige uteslutet under 27 år !
  Jag har läst lagen och röstade även i folkomröstningen.. gjorde du det ? Resultatet och att den överhuvudtaget genomfördes är grunden till mina åsikter om Svensk energipolitik i allmänhet och miljörörelsen i synnerhet.
  Under mina 5 år på KTH besökte jag de flesta instutitionerna .. hurså? En erfarenhet från forskning på högskolor/universitet kontra industrin är att kvaliten inte håller riktigt samma,,, klass.

 19. Mats Frick

  Newsflash om biobränslen. Analysen om inverkan på klimat och paybacktider av att byta skog mot odling av biobränslen har förfinats. Intressant läsning.

 20. Thomas

  Toprunner, nej, jag är aningen för ung för att fått rösta om kärnkraften. Skulle jag fått röstat då hade det nog blivit linje 1. Senare har jag dock som centermedlem talat för kärnkraft på en stämma.
  Uppenbarligen är svaret på om du varit uppe på plasmafysik på KTH nej, det har du inte. Annars skulle du varit medveten om att de ägnar sig åt experimentell forskning t ex i EXTRAP. (Jag var där i samband med invigningen).
  För att ta fram nya reaktorer behövs både teoretiskt och experimentellt arbete. Dock förefaller du ha en väl föraktfull syn på vad man kan klara av med modeller idag. Ta senaste Airbusen som i stort sett helt designades i dator och ändå flög fint första gången. Fusion har fortfarande många olösta problem som gör att man bygger serier av mer komplexa testreaktorer, men fission är idag så välkänt att man kan designa nya reaktortyper helt teoretiskt och förvänta sig att de fungerar.  Experiment handlar ofta om detaljer, t ex att tillverka material som tål högre belastningar.

 21. Toprunner

  Thomas:
  Det gäller ju att välja sitt publikum rätt om man vill undvika svårare frågor än ” Vad blir det till lunch?”
  Nej,, jag kan inte påminna mig om att ha sätt ”munken” på plasmafysik. Jag håller mig till att besöka forskning som ger frukt medan jag fortfarande är i livet. EXTRAP lämnar ju forskningsresultat i samma takt som jag håller på att bli miljardär. Varför tar du upp dem som exempel på framstående svensk kärn/atomforskning ? Det ser mest ut som en politiker som griper efter halmstrån.
  Min fråga  är väl snarare om du anser att tankeförbudslagen :
  a) Främjat
  b) Hindrat
  c)Inte påverkat
  svensk kärnkraftsforskning under 27 års tid ?
  vad gäller datamodeller och Airbus så är det milsvid skillnad på att datamodellera kända, empiriskt säkra indata och korrelationer för att förbättra etablerad teknik jämfört med att irra runt i ett mörker med resultat från en datamodell, byggd på  förenklingar och antaganden, som ficklampa.

 22. DJ

  Finns en intressant artikel i tidningen Biodiverse nr 1-2008 om palmolja. Hela numret handlar om konsekvenser på biologisk mångfald av vår energiförsörjning med fokus på bio-energi. Rekommenderas och kan läsas här:
  http://www.cbm.slu.se/biodiverse.htm
  Palmolja är ett stort problem vad det gäller bevarande av regnskog och andra naturtyper i till exempel Indonesien och i vissa sydamerikanska och afrikanska länder. Många djur- och växtarter försvinner och lokal- och ursprungsbefolkningar får problem med sin försörjning och sitt levnadsätt när man gör om landskapen till stora oljepalmsodlingar istället.
  Palmolja används mer och mer. En tiondel av våra livsmedel innehåller palmolja, och nu ökar användningen av den som biobränsle.
  Vad det gäller koldioxidutsläpp så har enligt Världsbanken Indonesien gått från att vara nummer 21 på listan till nummer 3 på grund av att man dikar ut och bränner upp stora torv-våtmarker för att göra om dessa till palmplantager.

 23. Thomas

  Toprunner, nu slingrar du dig! Frågan var om det var tillåtet med forskning om kärnenergi i Sverige, när du överbevisas om att sådan bedrivs försöker du med att det bara är teoretiska beräkningar, när jag visar på att det även är experiment, ja då är det ändå fel för att dessa inte lett till tillräckligt mycket resultat! Som du vet går hela området fusionsforskning långsamt, och om du inte lider av svårartad nationell hybris så försöker du inte förklara det med svensk lagstiftning! En snabb sökning på ”EXTRAP T2R” i google scholar ger 116 träffar.
  På din fråga blir mitt svar c). ”Tankeförbudslagen” har inte påverkat någon forskning. Däremot har första paragrafen om att inte uppföra fler reaktorer i Sverige naturligtvis gjort att forskningen fått lägre prioritet än annars. Vad anser du om PIUS reaktorn? Den finns mig veterligt bara på pappret, som resultat av simuleringar. Tror du att den skulle fungera om den byggdes? Det tror jag, eftersom fission är ett moget fält, inte något famlande i mörkret.

 24. Toprunner

  Thomas:
  Du får kalla det vad du vill och jag kallar vad du säger hårklyveri isåfall. Men om du på fullt allvar anser att Birgitta Dahls ”hjärnsläppslag” inte påverkat svensk kärnkraftsforskning så är det nog bäst du fortsätter föreläsa för Centern. Birgitta Dahl gillade förresten Pol Pot förutom att ta fram denna lag.
  Prius fick ju inte lämna ritbordet p.g.a lagen och jag tror du menar §5 och §6 eftersom §1 avhandlar vad som menas med kärnteknik. Jag har mycket svårt att tänka mig att de som tog fram lagen överhuvudtaget visste vad fusion innebär.
  Kärnpunkten ( 🙂 ) i vad jag menar kan du väldigt kort läsa här : http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=704839&rss=1400
  Alltså inga statliga medel under 27 år. Ska man då dra slutsatsen att du anser att staten inte kan påverka forskning med de medel man avsätter eftersom du valde c ?

 25. Thomas

  topunner, du har rätt i att det var §5 jag avsåg. Vad Birgitta Dahl ansåg om Pol Pot förefaller mer än lovligt off topic. Pga §5 kunde man inte bygga  PIUS (Prius är en bil) i Sverige, även om vi inte har en aning om huruvida det varit akuellt ändå. ABB är dock ett multinationellt bolag, och de hade alla möjligheter att sälja reaktorn utomlands om någon annan varit intresserad. Men de kanske tänkte som du och inte ville tro på typen eftersom den bara var simulerad i dator. (Själv hade jag annars hellre sett en PIUS än det där kolkraftverket ABB fick bygga i Värtan).
  Var staten väljer att satsa sina forskningspengar är en helt annan fråga, men du envisas med att skifta ämne hela tiden. Klart är att forskning om kärnkraft bedrivits under hela tiden, även om jag inte detaljstuderat frågan så noga att jag kan säga varifrån pengarna kommit.

 26. Toprunner

  Thomas:
  Ursäkta r:et.. jag skrev i all hast.
  Vad gäller reaktorn så tog ASEA fram den i början av 80-talet och den var förmodligen påbörjad innan omröstningen. ASEA var helsvenskt och blev ABB samt multinationellt 8 år senare. Pius är en vanlig pwr som har ett smart gravitationsdrivet vattenlås som gör att den inte kan överhettas. Kul att du tar upp en 80-tals design som exempel på data-modellering 🙂 .. kanske modellerad i en ABC80 till och med.
  Liksom jag själv anser 90-skyltar vara vägledning mer än lag så finns det säkert de som bryter mot ”hjärntvättslagen” … men att gå ut med resultat offentligt med svensk stämpel,,, tror du det ? Det är ju svårt att veta vad folk håller på med bakom gardinerna och i synnerhet om det är olagligt. Straffsatsen för Dahl’s verk var fängelse :-O ! Hennes tycke för Pol Pot pekar mest på hennes omdöme… även om det är onödigt.

 27. Thomas

  Toprunner, du envisas med att hävda att forskning bryter mot ”tankeförbudslagen” nu tom omdöpt till ”hjärntvättslagen” för att riktigt bre på tjockt. Detta är lika fel nu som i början på tråden. Svenska forskare har publicerat sig under eget namn utan att det brutit mot någon lag. Vidare diskussion förefaller meningslös.

 28. Toprunner

  Thomas:
  ”Svenska forskare har publicerat sig under eget namn utan att det brutit mot någon lag”
  Utan att det prövats mot lagen menar du väl. Lagen är ju så knäpp att man som åklagare måste vara än knäppare för att pröva det.

 29. Thomas och Toprunner,
  det finns ingen motsägelse i vad ni hävdar. Svenska forskare har alltid kunnet publicera egen forskning i sitt eget namn. Detta är skyddat av tryckfirhetsförordningen i grundlagen. Universitet och högskolor har troligen (?) varit begränsade av ”tankeförbudslagen, men de är alla statligt ägda och staten stämmer sällan sina egna… Däremot har lagen säkerligen minskat forskningens resurser genom att begränsa de nu för tiden så viktiga industriella medlen att flöda in.

 30. Thomas

  Lars, läs lagtexten! Det finns inget förbud för forskning, inget förbud mot att finansiera forskning. Toprunner är bara ute och cyklar.

 31. L

  Thomas, vad bråkar du om? Självklart har lagen påverkat forskningen även om den inte uttryckligen förbjöd den. Det sa du ju själv i kommentar #23…

 32. Thomas

  L, citera *exakt* var jag sa att tankeförbudslagen påverkat någon forskning?

 33. L

  Thomas, du skrev i #23: ”Däremot har första paragrafen om att inte uppföra fler reaktorer i Sverige naturligtvis gjort att forskningen fått lägre prioritet än annars.”
  Om det inte betyder att forskningen påverkats heter jag Bellman…

 34. Toprunner

  Thomas:
  Visst är det skönt med en cykeltur ?

 35. Thomas

  Bellman, du ser alltså ingen skillnad mellan ett beslut att inte uppföra reaktorer och att förbjuda forskning? Det handlar om olika paragrafer ser du.
  Toprunner, ja, cykling är skönt, speciellt så här på sommaren. Så slipper man en massa obehagliga CO2-utsläpp också.

 36. Toprunner

  Thomas:
  Ja, det är nog betydligt skönare att cykla däruppe bland molnen. Vi här nere på jorden däremot cyklar ju runt mitt i dem hela tiden, inte för att de berör mig så länge de håller sig under 1500 ppm.

 37. Thomas

  Toprunner är du full så här tidigt på dagen? I så fall skall du inte cykla.

 38. L

  Thomas, nu handlade det om vad du skrev, *exakt* det och inget annat.
  Lite patetiskt att du aldrig kan erkänna när du har eller gör fel…

 39. Toprunner

  Thomas:
  Det går alldeles utmärkt att cykla trots att man är full i skratt, det är inte ens olagligt. Du borde prova skratta själv någon gång… kanske det där ”trycket” släpper då.

 40. Thomas

  Bellman, som framgick av senare inlägg menade jag §5 inte §1. Tankeförbudslagen är dock §6. Det som är patetiskt är att du är så ivrig att hitta fel hos mig att du gör det även om inga fel finns där. Nå, jag får väl skylla mig själv som frekventerar en blogg som domineras av contrarians och konspirationsteoretiker. Debattkvaliteten blir därefter.

 41. L

  Thomas, varför startar du inte en egen blogg där allt kan ske på dina villkor? Det finns säkert många som vill debattera med dig, men kanske inte ständigt bli avbrutna av dig på varenda klimatrelaterad blogg där du av princip anser att alla har fel i allt. Skiner solen så regnar det enligt dig och tvärtom…

 42. Lars

  Mats Frick mfl.
  Fusionskraft måste vara slutmålet men vägen dit är lång, minst en generation kärnkraft till. Vi har just förlorat 4 års utveckling här i Sverige för att regeringen skulle kunna bli verklighet. Vi kan inte vänta på fussionskraten men vi kan förbereda oss via att vi lägger över allt vi kan till el om vi så ska elda kraftverken med kol i väntan på att kärnkraftverken ska bli klara. Bara vi gör långsiktigt rätt så kvittar det om vi gör kortsiktigt fel för att komma vidare. Har vi tur så sjunker efterfrågan på olja i samma takt som produktionen, en del tecken tyder på det, andra tvärtemot. Då kan priset hållas på en hög men jämn nivå.

 43. Thomas

  Lars, vi är inte på det stadium att vi kan säga om fusionskraften någonsin kommer att bli lönsam. Det är värt att forska på den, men vi skall inte lägga alla ägg i en korg i förvissning att det är fusion som gäller i framtiden. Hannes Alfven lär ha varit starkt pådrivande för centerns syn på fissionskraften. Som han såg det var fission bara en kort och onödig parentes inför den fusionskraft som var precis runt hörnet, och alltså inget att satsa på. Så gick det som det gick.

 44. L

  Thomas, kan du då rangordna de 5-6 mest hållbara sätten att producera energi, ekonomiskt och miljömässigt?

 45. Lars

  Thomas!
  Kan du komma på ett enda fel med att bygga upp en infrastruktur där energibärarna är el och vätgas. Vi kan ju stoppa in allt från uran via vind och vattenkraft till kottar och sågspån i ena ändan och få ut samma produkt i den andra. En lätttransporterad slutprodukt. Blir det sen bingo med fussionskraften så är det bra annars så går det nog att hitta på annat, Torium ska visst också gå att använda. Läste lite om Rubbias reaktor för några år sedan.