BEST – halmdocka eller intressant bidrag?

BEST

I det omtalade projekt som en grupp forskare under ledning av Richard A. Muller genomfört vid University of Berkeley har man gått igenom mängder med data från olika landbaserade mätstationer världen runt. Det finns än så länge inga granskade eller publicerade artiklar om det hela, men forskargruppen har valt att publicera sina artiklar på nätet i förväg.

I en tidningsartikel, The Case against Global Warming Skepticism, i The Wall Street Journal skriver Muller bl.a.: ”Are you a global warming skeptic? There are plenty of good reasons why you might be.”

“Without good answers to all these complaints, global-warming skepticism seems sensible. But now let me explain why you should not be a skeptic, at least not any longer.”

“Global warming is real. Perhaps our results will help cool this portion of the climate debate. How much of the warming is due to humans and what will be the likely effects? We made no independent assessment of that.”

Även om det inte står något direkt och bokstavligt felaktigt så kan man redan i denna presentation ana att detta slår mot en halmdocka. Han glider på den tvetydighet som finns i uttrycket ”Global Warming”. Det kan låta som om forskningsresultaten bevisar att de som är skeptiska mot IPCCs klimatteori har fel.

Och mycket riktigt. I t.ex.The Economist, så presenteras detta som ett dråpslag mot kritiken mot FNs klimatpanel. Inget kan vara felaktigare.

Som Muller själv påpekar så har man överhuvudtaget inte berört det som skiljer skeptiker från dem som tror att människans utsläpp av koldioxid är den huvudsakliga orsaken bakom uppvärmningen (AGW). Det är nämligen där oenigheten finns. Jag har själv aldrig stött på en enda skeptiker som skulle betvivla att det blivit varmare; vare sig från den lilla istiden eller under decennierna i slutet på 1900-talet.

Det är synd att Muller medvetet eller omedvetet lämnar dörren öppen för denna typ av missförstånd om vad kontroversen mellan skeptiker och AGW:are gäller. James Delingpole gör en kritisk dekonstruktion av lanseringen av BEST här.

Så till övriga reaktioner på de preliminära resultaten:

Climate Audit välkomnas BEST av Steve McIntyre. Han pekar bl.a. på en intressant sak i deras rekonstruktion. Om man följer kurvan bakåt till 1800-talet så ser man att BEST gör en annan bedömning än vad HadCRU gör (visserligen är felgränserna stora, men ändå). I början av 1800-talet var  det bortåt två grader kallare än idag – kallare ”än vad vi tidigare trott”!

Statistikerna D.J. Keenan och W. M. Briggs har en del att invända mot metoderna som använts. De är också skeptiska till det som BEST kommit fram till beträffande Urban Heat Islands.

Judith Curry, som för övrigt är medförfattare till en av artiklarna, ger en lite avvaktande presentation här .

W. Eschenbach på WUWT beklagar att inte alla data ännu är publicerade. Han påpekar också att BEST bekräftar att det skett en utplaning under det senaste decenniet.

David Whitehouse på GWPF förundrar sig över hur BEST-studien presenterats i media. Han påpekar att den lika gärna skulle kunna presenterats med rubriken: Sceptical Berkeley Scientists Say, “Human Component Of Global Warming May Be Somewhat Overestimated”.

Det här är ett intressant sätt att presentera forskningsrapporter på – med hjälp av internet. Responsen är snabb, och även om kanske inte allt är till hjälp för de medverkande författarna så skulle det inte förvåna mig om de slutliga, och publicerade, artiklarna kommer att revideras något.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Muller ter sig vara/troligast är/ en ’sweet talking bullshi*er’…
  Lite av [typ] M. Rummukainen på denna sida atlantiska träsket…

  Mvh/TJ

 2. Inge

  Tack för genomgången Ingemar.
  Jag misstänker att Mullers sätt att uttrycka sig också är ett sätt att inte göra sig till ovän med de mäktiga inom AGW-lägret och för att få bättre acceptans för sitt resultat runt om i världen. Ungefär som att en del avhandlingar innehåller ett litet haleluja till AGW fast själva avhandlingen inte innebär det, i alla fall har jag fått intrycket att det är så för finansieringens skull.

 3. Thomas

  Ingemar, du kanske missade mitt inlägg i tråden ”Halmgubbar”:
  ”Instrumental temperature data for the pre-satellite era (1850-1980) have been so widely, systematically, and uni-directionally tampered with that it cannot be credibly asserted there has been any significant “global warming” in the 20th century.”
   
  Punkt 1 i denna rapport från SPPI:
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/surface_temp.pdf
   
  Apropå om det finns folk som ifrågasatt den globala uppvärmningen. Watts och Aleo accepterade att det förekommit viss uppvärmning, men trodde den var starkt överdriven.

 4. Ingemar Nordin

  Thomas #3,

  Tack för citatet från SPPI. Det hade jag missat. Nu säger de ju inte att det inte blivit varmare utan bara att data är för dåliga för att kunna fastslå detta. Och, som Muller säger, ”Without good answers to all these complaints, global-warming skepticism seems sensible”. Jag uppfattar detta som en nick och ett erkännande till Watts och Aleo kritik av de data och sammanställningar som hade gjorts före BEST.

 5. bom

  Och SR i morse klippte genast till med ett ungefärligt ”och nu är det visat att skeptikerna har fel”. Då är det väl bara att invänta Bartolomeinatten då?

 6. Jan E M

  BEST-rapporten bekräftar att ungefär från sekelskiftet år 1900 så finns det mätdata som gör att det med ganska stor noggrannhet går att avgöra hur stor den globala uppvärmningen varit.

  Steve McIntyre har ju varit en av de personer som hävdat att mätdata är felaktiga med hänvisning till UHI-effekten. Han visade på hur mätstationer kunde sitta, men när det visade sig att exemplen han visade inte ingick i globala temperaturmätningarna så blev han tyst med den kritiken.

  Även om jag litar på klimatforskarna gällande den globala uppvärmningen, så hade jag hoppats på att den här rapporten skulle visa att uppvärmningen var överdriven. Tyvärr så bekräftade den bara det som man tidigare visste.

 7. Björn

  Att det har blivit varmare efter den stora landistiden behöver knappast nämnas eftersom isen i så fall aldrig skulle ha smält. Att det även har blivit varmare efter lilla istiden är det inget konstigt med heller liksom att det har under senare delen av 1900-talet också har skett en gradvis höjning av temperaturen. Om man inser detta är det konstigt att tala om mänsklig emission av CO2 som orsak till den senare temperaturhöjningen. Hur kan man så samvetslöst påstå att vi människor orsakat temperaturhöjningen under 1900-talet och sedan helt bortse från att andra orsaker än människan har förmått sudda ut landistiden? Vad är det som säger att det inte kan vara samma mekanismer som har orsakat även temperaturhöjningen under 1900-talet? Detta är något som klimatforskarna måste klargöra innan de snart sagt säger sig ha uppfunnit klimatet.
   
   
   

 8. Ingemar Nordin

  Jan E-M #6,

  Debatten om UHI-effekten är knappast över i och med BEST. Jag tror att man skall betrakta deras resultat som ett inlägg i debatten om hur man bör hantera denna effekt.

  Klimatfrågan har ju massor med underdiskussioner, och detta är en av dem – med flera kunniga forskare som är involverade.

 9. Efter att ha lyssnat på Vetenskapsradion under morgonen så har jag samma intryck som en del andra – presentationen av BEST tyder på att AGW-protagonisterna fallit offer för sin egen nidbild av skeptiker – ”förnekare”. Visst kan det finnas de som förnekat att klimatet förändras, men de flesta ”klimatskeptiker” brukar tvärtom hävda att klimatet alltid är föränderligt – och det är snarare AGW-protagonister som inte vill acceptera att naturliga förändringar kan gå snabbt.
  Det finns också en liten poäng med frågan om uppvärmningen fortsatt under 2000-talet. För att få till stånd en fortsatt uppvärmning under det senaste decenniet så tvingas man att förlägga en större del av uppvärmningen efter 1990 till 2000-talet – vilket innebär att uppvärmningen mellan 1980 och 2000 inte blir lika stark som man tidigare hävdat.
  Man kan inte ha både och – både mycket snabb uppvärmning under slutet av 1900-talet OCH fortsatt uppvärmning. De måste välja.

 10. Thomas

  Ingemar #4, de fortsätter:
  ”7. Numerous peer-reviewed papers in recent years have shown the overstatement of observed longer term warming is 30-50% from heat-island and land use change contamination.
  8. An increase in the percentage of compromised stations with interpolation to vacant data grids may make the warming bias greater than 50% of 20th-century warming.”
   
  Eller jämför Watts uttaland om BEST före de var klara: ”I’m prepared to accept whatever result they produce, even if it proves my premise wrong.” med vad han säger nu: ”I consider the paper fatally flawed as it now stands, and thus I recommend it be removed from publication consideration by JGR until such time that it can be reworked.”
   
  Senaste inlägget på WUWT försöker också hävda att vi inte sett någon uppvärmning, även om den bara handlar om USA:
  http://wattsupwiththat.com/2011/10/24/unadjusted-data-of-long-period-stations-in-giss-show-a-virtually-flat-century-scale-trend/
   

 11. Bengt Abelsson

  Thomas, vad M Palmer skriver på WUWT är att de ca 600 stationer i USA, som har kontinuerliga mätdata från år 1900 till år 2000  och med icke justerade (manipulerade?!) data uppvisar en helt plan tidskurva -ingen uppvärmning!
  Detta kan ge upphov till funderingar över mätnoggrannhet och konfidensintervall, justeringar, splicing och ”the dog ate my homework”.

 12. Jan E M

  Ingemar Nordin #8

  Debatten om UHI-effekten borde inte få lika stort utrymme som det har haft. Steve McIntyre har ju påståt att han misstänker starkt att Phil Jones mainipulerat mätresultaten och i huvudsak använt mätdata där UHI-effekten varit stark, medans Phil Jones hävdat att de tagit hänsyn till UHI-effekten. BEST tyder på att Jones korrigeringar för UHI-effekten var rimliga och McIntyers misstankar var förhastade. Felet i korrigeringarna kan vara några hundradels grader och det tycker jag verkar onödigt att debattera när uppvärmningen börjar närma sig en grad.

  När jag själv jämför HadCRU, NASA/GISS, NOAA och BEST så tycker jag att skillnaden på 1880-talet är lite för stor för att resultatet skall kännas pålitligt, men från år 1900 och framåt är skillnaderna små.

 13. Jan E M

  Bengt Abelsson #11

  Man viktar mätstationerna olika beroende på avståndet mellan dessa. Om två mätstatiner ligger på några mils avstånd kanske man inte räknar med den ena och en annan mätstation kan ligga hundratals mil då har den större vikt när man räknar ut medeltemperaturen.

  Jag vet inte hur det är i USA, men i Sverige så blir det skillnad i resultatet om man viktar eller inte på de 30 mätstationer som funnits på samma plats sedan 1870-talet och inte är i tätort. Det finns bara ett fåtal i Norrlands inland som är halva Sveriges yta och där har temperaturökningen varit större än i södra tredjedelen av Sverige där ungefär 20 av de 30 mätstationerna finns.

 14. Bengt Abelsson

  Jo, det är ett resultat från dessa ca 600 stationer, utan viktning eller jämkning. Palmer visar en karta över stationerna, med en klar övervikt åt öster, men hygglig spridning nord/syd. 
  Men om man bara vill se ändringar: på dessa 600 platser syns ingen temperaturstegring.
  På justerade, splicade diskontinuerliga stationer visas en trendlinje 0.0059 grad/år som värst.
  Om man skulle anta en total osäkerhet, alla källor, på +/- 0,5K kan en rät, horisontell tidslinje duga.
  Vad som också stör mig är att så många stationer tagits bort – från 12000 st ”rural” år 1970 till 200st  år 2010 

 15. Peter Stilbs

  Phil Jones publicerade ju något arbete för 20 år sedan, som kom till den absurda slutsatsen att urbaniseringseffekter ligger på någon tiondels grad över förra seklet

  http://www.nature.com/nature/journal/v347/n6289/abs/347169a0.html

  Det finns även kommenterat här

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/28/observationerna-som-forsvann-eller-homogeniserades/

 16. Jan E M

  Peter Stilbs #15

  BEST har uppfattningen att UHI är knappt 0,2 grader. Phil Jones hade för 20 år sedan uppfattningen någon tiondels grad. Det är samma storleksordning om man tar hänsyn till att det är 20 år skillnand med det senaste årtiondet har varit 0,3 grader varmare än 80-talet.

 17. Jan E M

  Bengt Abelsson #14

  Det skulle vara bra om mätstationerna viktades, och det är synd att Kanada och Alaska inte är med. Kanada tillhör inte USA och Alaska har endast varit delstat sedan 1959 även om det varit amerikankt sedan 1867.

 18. Bengt Abelsson

  Jag kan instämma – och fundera över stationskvaliteter i exempelvis det revolutionära Ryssland / Sovjet på 20 – 30 – 40 talet, Afrika, Kina, med flera inte så  civiliserade platser.