BEST

BEST med linjär trend (endast i underhållningssyfte)

  Figuren visar löpande tioårsmedelvärden för temperaturavvikelsen enligt BEST med början år 1800. Endast i underhållningssyfte (som Roy Spencer brukar skriva) har jag lagt in en provisorisk trendlinje med lutningen omkring 0,6 grader per hundra år. Det är anmärkningsvärt att trendlinjen passar så pass väl för tiden 1800 – 1940 och speciellt att den även   →

BEST – halmdocka eller intressant bidrag?

I det omtalade projekt som en grupp forskare under ledning av Richard A. Muller genomfört vid University of Berkeley har man gått igenom mängder med data från olika landbaserade mätstationer världen runt. Det finns än så länge inga granskade eller publicerade artiklar om det hela, men forskargruppen har valt att publicera sina artiklar på nätet   →