BEST

BEST med linjär trend (endast i underhållningssyfte)

  Figuren visar löpande tioårsmedelvärden för temperaturavvikelsen enligt BEST med början år 1800. Endast i underhållningssyfte (som Roy Spencer brukar skriva) har jag lagt   →

BEST – halmdocka eller intressant bidrag?

I det omtalade projekt som en grupp forskare under ledning av Richard A. Muller genomfört vid University of Berkeley har man gått igenom mängder   →