Bern och Fagerström i GT och Expressen


Artikel av Lars Bern och Jonny Fagerström i GT och Expressen
Radikaliseringen av miljöpolitiken börjar bli ett verkligt miljöproblem för stora delar av landet. Stora arealer tas i anspråk för storskalig vindkraft. På till exempel Österlen har man förstört det unika öppna landskapet.
Väljer vi Centerns väg, att subventionera en utbyggnad av vindkraften till 30 TWh, kommer stödet för utbyggnaden att kosta elkunderna i runda tal 300 miljarder kronor till år 2035.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Befintlig kunskap!
  Meddelande: Politiker tycks inte vilja förstå hur vår elproduktion går till i dag och hur konsekvenserna blir i framtiden för vår livsmiljö, hälsa och elpriser. Ett parti vill avveckla kärnkraften den dag Sverige producerar den el vi behöver. Men, det gör vi redan i dag, tack vare kärnkraft och vattenkraft.. Samma parti vill ersätta kärnkraften med vindkraft. För klimatets skull säger man. Vad blir konsekvensen av detta för skattebetalarna, villaägarna och miljön? Katastrofal.
  Nu när flera av våra kärnkraftverk är uppgraderade betyder att det produceras mer än el vi förbrukar i Sverige. Det handlar således om att vi nu kan exportera el från Sverige inte importera.
  Regeringen vill öka antalet vindkraftverk genom skattesubventioner och höjda elpriser för både privatpersoner och företag. Varför skall inte vindkraften konkurrera med andra energislag genom sina egna fördelar, kan man undra? Svaret är enkelt. Därför att vindkraften inte kan konkurrera med andra produktionssätt. Vindkraft är det dyraste produktionssättet av el. Och allra dyrast är havsbaserad vindkraft. Vindkraftbolagen lever gott på skattesubventioner och elbolagen, ofta är det samma ägare, på s.k. elcertifikat (ytterligare en s.k. miljöskatt) och det som kallas och marginalelprissättning. D.v.s. elbolagen får ta betalt för vad den dyraste produktionen kostar även om den endast ingår med en liten bråkdel i den el som levereras till kunden. Detta alltså även om det är vattenkraft, vilken är den billigaste elen att producera, som för tillfället råkar stå för huvuddelen av elen. Och koldioxidfri om nu detta skulle vara ett argument. Således vill alla elbolag alltid ha en liten andel vindkraft i sitt lager.
  Politiker talar inte om ett annat fundamentalt begrepp för elproduktion från vindkraft: reglerkraft. El måste i princip produceras i det ögonblick den skall konsumeras. Vi elkonsumenter vill ha en stabil tillgång till el och vårt elnät klarar inte av för stora variationer i eltillförsel. Det blåser som bekant inte alltid. Därför måste all vindkraftsel som ansluts till vårt nationella stomnät ha en backup med en lika stor produktion av annan typ, reglerkraft som termen lyder. Denna reglering måste kunna ske snabbt och flexibelt. För Sveriges del är det framför allt vattenkraft som används.
  Reglerkraften som behövs t.ex. för de 1101 vindkraftsverken i Piteå kommun motsvarar produktionen från två av dagen kärkraftsreaktorer alternativt att vi bygger ut vattenkraften i två av våra orörda älvar. Ett annat alternativ är import av el. Då handlar det t.ex. om kolkraft producerat av statliga Vattenfall från Tyskland. Vad är vinsten för klimatet med detta Maria Wetterstrand? För Vattenfall blir det förståss vinst.
  Men det räcker inte för elbolagen.
  Rikspolitiker och även t,ex. SNF och WWF vurmar för s.k. utsläppsrätter. Utsläppsrätt innebär att man kan köpa sig rätt att släppa ut den påstått farliga koldioxiden. Men Vattenfall behöver inte köpa denna rätt. De får den gratis av svenska staten. Sen säljer svenska vattenfall utsläppsrätten till sitt tyska dotterbolag som producerar el från kol. Då blir kolkraften dyrare. Därefter drar vattenfall ner elproduktionen i Sverige så att vi får en brist genom att stoppa ett eller flera kärnkraftverk för underhåll mitt i vintern. Då måste vi importera el. Vilken då Vattenfall tar från sitt tyska dotterbolag. Vips så har elpriset för svenska villaägare skjutit i höjden utan att Vattenfall fått några extra kostnader. Vattenfall behöver bara importera en liten mängd kolkraft. Vi har ju marginalprissättning. Kolkraften behövs givetvis i Tyskland som också har vintrar. Vi kommer därför med stor sannolikhet tvingas att importera kärnkraftsel från Finland. Finnarna räknar med detta och bygger därför ett nytt kärnkraftverk på andra sidan Bottniska Viken. Sverige skall alltså skrota egna kärnkraftverk och i stället köpa kärnkraft från Finland. Förlusten av dessa investeringar får skattebetalarna stå för och de höjda elpriserna får Sveriges elintensiva basindustri och svenska villaägarna stå för. Vad är vinsten för med detta regeringspolitiker och Maria Wetterstrand? Vissa ekonomer och politiker menar att marknadskrafter och konkurrens löser allt. Detta förutsätter att politiker inte snedvrider konkurrensen genom att gynna en viss produkt genom skattebetalda subventioner och tvingande pålagor: skatter och avgifter på kunderna. Elmarknaden i Sverige i dag är fri från konkurrens. Elkostnaderna för villaägare en vinter som denna blir en chock. Vad gör politikerna åt det! Ärade regeringsledamöter, kan vi få en kommentar.

 2. Egon Larsson

  Det blåser så det räcker (och blir över) på Österlen. Skulle det någon gång vara stiltje, så blåser det väl på andra ställen i vårt stora, avlånga land! Snurrorna behöver inte alla stå stilla på en gång! Vindkraften kan således kanske t o m vara sin egen backup! Förstår f ö inte varför snurrorna anses förstöra det vackra landskapet, när man utan invändningar i decennier kunnat acceptera de verkligt fula kraftgatorna genom hela Sverige – kolla tex kraftledningsgatan från Barsebäck! Den är verkligen förfulande!
  Att priset på elkraft är högt är naturligtvis ett problem, som behöver tacklas. Att detta har någonting att göra med viljan att exportera el till kontinenten, tex Tyskland, något som skulle innebära att vi samtidigt med sådan export som konsekvens fick de tyska elpriserna på halsen – och dom är vida högre än våra inhemska! Vidare: Jag känner till att man efter kärnkraftolyckorna i Japan allt mer ifrågasätter planerna på nya kärnkraftanläggningar (LB anser såvitt jag läst att kärnkraftsutbyggnaden är körd åtminstone i 10 år i Sverige). För att då slippa import av kolel skulle naturgasel kunna vara en lösning – men fossil naturgas (biogasen är bara en liten del av gasalternativet) är fossil den också – precis som kol. Föralldel, CO2-argumentet anses då tydligen inte som särskilt viktigt eftersom växthusgasuppvärmningen inte anses som manmade utan spekuleras ha sin orsak i astrofysikaliska effekter (vår sol har fått tillbaka sina fläckar igen efter ”den lilla istiden”!). Det osar spekulation lång väg, Lars!

 3. Christer Löfström

  En länk i repris.
  http://europe.chinadaily.com.cn/europe/2011-03/24/content_12220684.htm
  Den hype som nyligen påstod att Sveriges elpris var högst i Norden var felaktig. Danmark har betydligt högre elpris än Sverige.
  Elpriset i Sverige har bara en väg – upp!

 4. István

  Lars
  Kraftledningsgator är fula. Motorvägar likaså. Vi har dom för att vi behöver dom.
  Får vi några 10 tusental, som det pratas om, ja då blir det en orgie också på utbyggnad av nya kraftledningar.
  I Tyskland, PK land nummer eins, börjar folk protestera mot just kraftledningarna från vkv. Landet börjar se  ut som om en vansinnig spindel hade varit framme och spunnit trådar överallt.
  Dom är fula, dom skall grävas ner. Kräver demonstranter med stora plakat.
  Det går givetvis finfint! Bara att kostnaden blir det tredubbla mot en luftledning.
  Vad gör det i en verksamhet som ändå skattedoping.
  Grön el, det får kosta, Halleluja!
   

 5. István

  10 tusental VKV skall det vara

 6. ThomasN

  Jonny och Lars,
  Vår miljöminister har höftat ihop ett försvarstal till ert inlägg. Det var minsann inte mycket av substans.
  http://www.expressen.se/nyheter/1.2380559/sverige-behover-elektricitet-och-fornybar-energi

 7. L

  ThomasN, med tanke på att en kärnkraftsolycka alltid får avsevärt större konsekvenser än om det slutar blåsa på våra vindsnurror, kommer Carlgren och kompani alltid att få rätt. Men deras recept för framtiden har gått ut för länge sedan. Vi kan inte bygga sönder landet med vindkraftverk, vi måste bygga pålitlig elproduktion. Om det är fjärde generationens kärnkraft eller geotermisk produktion vet jag inte, men det är i den riktningen pengarna ska gå.

 8. ThomasN

  L Med substanslöst syftade jag inte på Jonnys och Lars inlägg. Det hoppas jag framgick, men förtydligar ändock. Jag är med på tåget som går mot tillförlitlig energi.

 9. L

  ThomasN, du var tydlig, det var svängdörren Carlgren som fick luft av katastrofen i Japan och tänkte använda den till vindkraftverken…

 10. Det som inte framgår i era artiklar är hur mycket skattesubventioneras det inte då det gäller kärnkraften. Kanske borde också uppmärksammas innan man går till angrepp på vindkraften.