Avrundningsfel förklarar sena 1900-talets globala uppvärmning

FCformula
Hur många gånger har vi inte hört att ”Det finns ingen annan förklaring…” eller ”Utan att ta hänsyn till koldioxidens inverkan…” när man diskuterar orsakerna till delar av den globala uppvärmning på 0.7 grader som man anser sig ha sett under förra seklet. Närmare bestämt avser man perioden 1970-1998, och då ungefär 0.3 grader av de totala 0.7.
Nu har Australiska forskare upptäckt vad som väl förklarar de anomalier och trender som man tyckt sig observera i termometerbaserade mätdata från olika mätstationer. Vid närmare eftertanke är ju det hela ganska uppenbart – har man en underliggande trend (”obeveklig”, enligt vissa statistiker) på 0.007 grader per år (dvs 0.7/100) så måste mät- och avrundningsfel vara av avgörande betydelse.
Australien gick över från Fahrenheit till Celsius 1970,  d.v.s. samtidigt som statistik pekade på att förra seklets globala uppvärmning fram till 1998 tog fart. Innan dess hade man ju en avkylning ca 1940-1970. Det senare är ju något som klimatforskarna inte kunnat förklara, eftersom det inte stämmer med den grundläggande förutsättningen i klimatmodellerna att mer koldioxid leder till en global uppvärmning.
Nyckeln till anomalin ligger i omvandlingen av Fahrenheitdata till Celsiusdata, enligt formeln ovan. När man rundar av till tiondels grader, enligt WMO:s normer för termometerdata, blir det automatiskt en bias mot vissa talvärden:
…”Following the chance discovery by Chris Gillham of large continuous slabs of daily data recorded in whole degrees Celsius at Perth Metro 9225, and then at other sites, analysis showed similar problems with Fahrenheit data from before 1 September 1972 at numerous sites. The only publicly available data from this era is on the BOM Climate Data website and is shown in degrees Celsius.  
To test Torok and Nicholl’s assumption that truncating of data was not common in the Fahrenheit era, a very large number of sites would have to be examined. Manual checking of all 134 sites in the Annual HQ dataset and their nearby closed forebears and neighbours would have been possible but impractical. A surprisingly simple yet robust software tool was developed by statistician Ian Hill, with an additional module by software programmer and chemical engineer Ed Thurstan”…
roundoff
Effekten av detta är tydlig, Figuren nedan visar relativa förekomsten av de siffror som representerar tiondels grader.
roundoff2
Det blir som synes en snedfördelning, som väl överstiger de 0.3 grader C  global uppvärmning  1970-1998 som ”man [tidigare] inte kunnat förklara på annat sätt än genom koldioxidens inverkan”.
När man forskar vidare var faktiskt UEA:s och Phil Jones’ programmerare ”Harry” saken på spåren, när han förtvivlat sökte jämka dataset från olika platser på Jorden. Hans vedermödor finns ju nedtecknade i en textfil ”HARRY_READ_ME.TXT” som nådde vetenskapssamhällets ögon i och med Climategate 1.
”Harry” skriver ca 40% in i den långa filen ”I have to admit, I still don’t understand secondary parameter generation. I’ve read the papers, and the miniscule amount of ’Read Me’ documentation, and it just doesn’t make sense. In particular, why use 2.5 degree grids of the primaries instead of 0.5? Why deliberately lose spatial resolution, only to have to reinterpolate later?”
Det råder fortfarande tystnad från UEA, och från James Hansen, som tydligen kontaktats för att klargöra hur NASA’s dataset påverkats av motsvarande dataavrundningseffekt mellan Fahrenheit och Celsius. På NASA råder ju sedan dess skapelse stor förvirring om olika mätenheter.
Ni minns kanske att Månlandningarna på 60-70-talet gjordes med vokala avståndsangivelser i ”nautical miles” mellan Astronauterna och Houston Ground Control. Så sent som häromåret crashade ju dessutom en Mars-satellit pga förvirring mellan datorinprogrammerade angivelser i ”footpounds” istället för styrprogramsförväntade ”Newtonmetres”.
Rykten gör gällande att det dataprogram (skrivet i programspråket FORTRAN) som använts för F/C-omvandling och påföljande ”homogenisering”  strax före millenieskiftet på NASA dessutom hade en bug, där avrundning gjordes med intrinsic-funktionen ADJUSTR(s) istället för NEAREST(x,s). Detta är en fullt möjlig anledning till att James Hansen’s kurvor vid någon tidpunkt plötsligt ändrade utseende, och 1930 blev därefter inte längre det varmaste året i USA under 1900-talet.
hans k2
Visste ni förresten: ”The degree Fahrenheit (°F) is a unit of temperature named for the german physicist Gabriel Fahrenheit (1686 – 1736). In the Fahrenheit scale of temperature the freezing point of water is 32 degrees and the boiling point is 212 degrees placing the boiling and melting points of water 180 degrees apart. Zero degrees Fahrenheit indicates the lowest temperature Fahrenheit could obtain by a mixture of ice and salt.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Första april minsann!

 2. Lejeune

  Är även detta att hänföra till fenomenet 1:a April?
   
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ekvationen-har-ingen-fardig-losning

 3. Ytterligare en 1 Aprilare?
  Svd vill ge våra svenska politker ”näsor” 🙂
  http://blog.svd.se/politikdirekt/2012/04/nasa-ny-typ-av-kritik-mot-statsrad/

 4. Johan E

  Temperaturerna är dessutom storheter som snabbt åstadkommer fjärilseffekt i GCM, eller andra iterativa icke linjära modeller. Jag har tjatat om detta tidigare och gör det än en gång.
  Jordens dragningskraft g varierar. Om g har varit med vid härledningen av de formler som används i GCM så finns denna inexakthet kvar i formlerna. Man kan alltså inte förkorta bort ett g från båda sidorna när man skall använda formeln vid ovanstående typs beräkningar.
  För att kolla närvaro av fjärilseffekt i GCM modeller prövar man nu med 700 itereringar och så ser man om de spårar ur eller inte.
  Här ett exempel på vad jag menar: 25862∙g = 254000. Man kan inte ge svaret med flera signifikativa siffror.
  (Och vid nästa iterering står redan fjärilen och knackar på dörren.)
  Det är tyvärr ganska vanligt att man inte beaktar detta och jag vet inte hur det är vid tillämpningar av GCM. Utom då att en GCM modell (en av de tjugo) för ett par år sedan kollade för fjärilseffekt på ovan beskrivet sätt.

 5. Skogsmannen

  Jag tycker faktiskt att det här med aprilskämt har blivit svårare och svårare att skilja från seriösa förslag etc de senaste åren. Skillnaden är liksom många gånger ganska hårfin mellan dikten och verkligheten under 1:a April. För att inte tala om att det ofta dyker upp förslag och åsikter från politiker och journalister som tycks tro att det är 1:a April året runt.
  Själv skulle jag vilja lämna in ett helt seriöst förslag om att fr.o.m nästa år senarelägga ”Earth Hour” en dag , det skulle på något vis passa bättre…..

 6. Slabadang

  Peter S!
  När dessa tempdata masserats och omvandlats i flera steg och av olika parter är
  det tvärtopm konstigt om de inte skulle innehålla fel. Spencers nya genomgång av skillnaden i trender mellan rural och statsnära tempdata påvisar att Mcitricks genomgång var rätt och uupvärmningstrenden starkare i stadsnära.
  Så vilken hype och alarmism man dragit igång på så lösa grunder att man rodnar. ”Errorbars” är mycket större än vad EAU och NASA är beredda att erkänna.  Att tempen nu ligger stilla kan vara beviset på att det är färdigt med justeringar och omvandlingar. Det är bara nedjusteringar av historiken som kan få kurvorna att luta i önskad riktning som återstår och deet vet vi ju att de ägnar sig åt Island Nya Zeeland USA ……ja säg stopp!

 7. Johan E

  Ett on topic första april skoj.  IV och XXVII
  Välj ett tal mellan 1 och 68. Dividera med 7. (Om det går jämnt ut dividera med 7 en gång till.) Notera siffran på höger sida om 1.
  Addera de sex första decimalerna.
  (Siffran och summan står på första raden.)
  Ha-ha.

 8. Skogsmannen!
  Själv skulle jag vilja lämna in ett helt seriöst förslag om att fr.o.m nästa år senarelägga ”Earth Hour” en dag , det skulle på något vis passa bättre…..”
  Mycket bra förslag! 😀

 9. Björn

  Ken Stewarts artikel är åtminsone inte något aprilskämt. Peters inlägg kräver en del analys för att skilja verklighet och fiktion en sån här lurendrejarnas dag. Annars är det glädjande om Ken har rätt.

 10. Thomas

  En nyckelmening som fallit bort i Peters referat: ”If temperatures were predominantly rounded down, or truncated, this would have the effect of making post-1972 temperatures relatively warmer.”
   
  Dvs, har man avrundat till närmaste heltal i Fahrenheit för man bara lita ökat brus, det är bara om ett signifikant antal stationer trunkerat nedåt som det ger en systematisk effekt, och inget i analysen som gjorts kan påvisa detta.

 11. pekke

  Länk där man diskuterar de märkliga justeringarna som gjorts på mätstationen i Alice Springs vilken legat på samma ställe sedan 1941( flygplatsen ).
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2012/03/26/alice-springsa-closer-look-at-the-temperature-record/
   
  Den här kommentaren har en länk till Alice Springs hos NOAA:
  http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2012/03/26/alice-springsa-closer-look-at-the-temperature-record/#comment-743
  NOAA-länk:
  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v3/products/stnplots/5/50194326000.gif
   
  Den ojusterade kurvan har bara nån tiondels grad stegring, men den justerade har nästan 2 graders stegring !
  Fram till 70-talet ingen stegring, sedan så skenar den justerade jämfört med den ojusterade.
   
  Mycket märkligt eftersom jag tycker att man skulle i stället justera ner senare år pga asfaltering, jetplan, ökad trafik och ev. bebyggelse.

 12. Håkan Bergman

  Den här var rätt bra:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.903470-vasttrafik-raddar-ekonomin-med-vindkraft
  ”– Inom Västtrafik finns stor erfarenhet av otillräcklig prövning av nya leverantörer, vilket vi kan dra nytta av.”

 13. István

  # 12
  April, april  😀 

 14. Skogsmannen

  István!
  Jo så är det nog, men kan man vara helt säker på det…….  🙂

 15. Bengt Abelsson

  Thomas #10
  När jag fortsätter att läsa i ditt citat:
  If significant proportions of temperatures were rounded down, this would have the effect of making post-1972 temperatures relatively warmer, increasing warming trends by between 0.1oC and 0.4oC. Evidence is presented that this may have been the case.
   
  Du översätter den fetade meningen till: ”..inget i analysen kan påvisa detta..”
  Dags för engelskakurs?

 16. Thomas

  Bengt #15 Notera det där ”may. Den enda diskussion om saken jag hittade var:
  ”The extent of truncation as a proportion of the rounding is unknown. However, there are reasons for inferring that some significant truncation did occur.
  It is clear that minima were rounded more often than maxima.  This may indicate a greater tendency to round down than up.  One reason may be that observers are more likely to round down from 35.4 than round up from 35.6, with most people recognising that 35 is sort of accurate but 36 is simply wrong.
  A more persuasive reason is that as 20th Century warming in Australia is largely the result of minima increasing rather than maxima, the greater rounding of minima found in this study, including some proportion of truncating, may be a partial cause. Comparison of rounding in winter and summer would clarify this issue but is beyond the scope of this study.”
   
  Det första argumentet är en rent subjektiv gissning, inte något bevis. Det andra om att minimitemperaturerna ökat mer än max känns igen från andra håll på jorden och är en väntad effekt av AGW. Mer IR-absorption i atmosfären gör att jorden kyls av långsammare på nätterna. Det är alltså troligen ingen artefakt av någon trunkering.

 17. latoba

  Är det bara Australien som har konverterat från F till C under den här tiden?

 18. .
  Det var ”sköj”. Jag kan berätta något liknande som inte är ett aprilskämt men väl en Norgehistoria.
  .
  När det begav sig och Norge hittade olja i Atlanten undrade man på hur den skulle kunna forslas till land. Fartygsnationen Norge började tänka i pipeline. Och så gick förfrågan till Japan om de kunde offerera ett rörsystem på bottnen. Jo visst, det gick bra. Men så blev det tvärtyst.
  .
  Långsamt och skamset kröp det fram, att det sjökort som Norrmännen levererat var djupsatt i meter men japanerna läste det som fot.
  .
  Så det blev litet svårare än tänkt.

 19. Håkan Sjögren

  István # 13 : Vi byråkrater säger inte april,april utan 04,04 Mvh, Håkan.

 20. Pelle L

  Lars Cornell #18
   
  Finns det verkligen sjökort där djupen är angivna i fot? Vilka?
  Knappast japanska va?
   
  De jag har sett som inte använder meter har fathoms (=famnar = 3 fot) som enhet.

 21. Håkan Sjögren

  Lars Cornell # 18 : Var det inte en okänd tänkare som sade : ” Det finns tre sorters människor, dom som kan räkna och dom som inte kan räkna.” Mvh, Håkan.

 22. Håkan Sjögren # 21
  😀

 23. Peter Stilbs

  Ja, som ni kanske märkte var det bara en del som var skämt. Men det mesta är lite overkligt.

 24. Sven B

  20# Pelle L   Jag trodde nog att 1 fathom = 6 fot  rätta mig om jag har fel.

 25. Pelle L

  Håkan Sjögren #21
   
  En annan variant är (kanske mest för ingenjörer):
  ”Det finns tio sorters människor.
  De som förstår digitala skämt, och de som inte gör det”

 26. Pelle L

  Sven B #24
  Naturligtvis har du rätt!
  Ta det som ett aprilskämt 😉

 27. Pelle L # 25
  Nu är jag ju inte ingenjör……Men svaret kanske är något åt det här hållet? 😉
  http://www.youtube.com/watch?v=FFowIfC5bqs

 28. Christopher E

  Pelle L #20;
  Jag har seglat med många sjökort där famnar används, men inne på grunt vatten övergår de i fot istället. Amerikanska kort, om jag minns rätt, det var ett tag sedan. 

 29. Ja den var bra, men ibland känns det som 1/4 på TCS hela året 🙂
   

 30. Jo stickan, det är mycket känslor som känns på klimathotssidan, det stämmer.

 31. Patrick

  Pelle L #25
   
  Jag antar att du menar 10 och inte tio, samt binärt och inte digitalt.
   
  ”There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don’t”

 32. Pelle L

  Patrick #31
   
  självklart har du rätt!
   
  Fattar du hur dum jag är 🙁
   
  Men är det inte korrekt att skriva ”tio”?

 33. Patrick

  Pelle L #32
   
  Ledsen för det sena svaret. Det är inte korrekt att skriva ”tio”. Åtminstone inte om man vill få fram skämtet. Siffrorna 10 står för talet tio i tiotalssystemet, men för talet två i det binära talsystemet. Därför är det bara de som förstår att siffrorna 10 står för ”två” som förstår det roliga. Skriver man ”tio” istället för ”10” blir utsagan bara absurd.