Armageddon eller counterknowledge?

Idag kan jorden gå under. Idag startas nämligen partikelacceleratorn LHD på CERN i Genève. Flera forskare tror att domedagen kan vara här, rapporterar HD.

När forskarna i dag startar världens största partikelaccelerator finns det nämligen en oro för att de enorma energimängderna som släpps loss kommer att leda till uppkomsten av mikroskopiska svarta hål som kommer att växa okontrollerbart och i förlängningen vända ut och in på hela planeten. Oron är obefogad, menar CERN, som i en utförlig rapport 2003 visade att alla eventuella svarta hål som teoretiskt sett kan uppkomma lika teoretiskt kommer att brytas ner av vad som kallas för Hawkingstrålning.

För mig är detta ännu ett exempel på s.k. counterknowledge, dvs. myt, fabrikation, lurendrejeri. Om LHD ska kunna åstadkomma ett svart hål så innebär det att merparten av den moderna fysiken är helt fel. Men det skulle inte förvåna mig ett dugg om partikelacceleratorn snart anklagas för att bidra till global uppvärmning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars

  För en icke kärnfysiker så är detta djupt vatten. Men är det inte så att det behövs en enorm gravitation skapad av en enorm massa för att permanent kunna komprimera en atom.
  I vilket fall som helst så kan nyttan av denna anläggning mycket väl bli bli mänsklighetens räddning, vem vet? Men skulle det bli så att jag snart blir väldigt liten? tja nåt ska man dö av 🙂

 2. Thomas

  Meningen med LHC är att man skall testa tidigare okänt territorium och förhoppningsvis hitta något nytt. Om vi kunde vara säkra på exakt vad som skulle hända så vore det inte värt att satsa alla miljarder. Teoretiska beräkningar för att inget kan gå fel är därför av begränsat värde.
  Att jorden under miljarder år bombarderats av partiklar med långt högre energi än de som LHC kommer upp till gört att man dock kan känna sig rätt övertygad om att jorden överlever detta också.

 3. 00

  Lars
  Även tiden lär kollapsa i en singularitet, så frågan är om du dör om du hamnar där eller om du får evigt liv.

 4. Jake

  Utan tid kan inget hända, så eventuellt liv blir väldigt likt döden dvs meningslöst.

 5. 00

  Vad har du för förväntningar på ett evigt liv? Att varje ny dag i den saliga evigheten skall vara lika spännande som den föregående?

 6. Jake

  Jag har inga förväntningar på ett evigt liv, men jag skulle uppskatta om jag kunde uppfatta ett eventuellt evigt liv. Annars blir det som sagt meningslöst.

 7. 00

  Tror du har små utsikter till detta. Antal händelser som kommer att utspela sig inom vårt universums livstid är begränsat till antal. I bästa kommer du att få uppleva allt som har hänt och allt som kommer att hända, därefter finns bara den tomma meningslösheten som saknar tid.
  Det är förmodligen inte värre att börja i en singularitet än att ändå fastna i en sådan vid universums slutliga kollaps.

 8. ”Artiklarna” i kvällspressen om LHC är något av det dummaste jag sett på länge, vilket jag också skrivit om. Till att börja med är de väldigt noga med att påpeka att den främsta domedagsprofeten faktiskt är professor. Vad de inte nämner är att hans område är biokemi. Med andra ord så är det bara svammel.

 9. Jake

  OO
  Jag tror vi talar förbi varandra. Min poäng var att om tiden stannar så kan ingenting hända eftersom tiden definieras av händelser och händer det inget tenderar det att upplevas trist och meningslöst. Alltså ett evigt liv när tiden står still blir meningslöst (händelselöst). 

 10. Maggie skriver bl.a.
  ”För mig är detta ännu ett exempel på s.k. counterknowledge, dvs. myt, fabrikation, lurendrejeri. Om LHD ska kunna åstadkomma ett svart hål så innebär det att merparten av den moderna fysiken är helt fel.”
  Ja, det mesta av den moderna fysiken är fabricerad för att bli publicerad för karriären och att få penninganslag av forskningskamaraderiet.
  Svarta hål är en myt. Mörk materia är en myt. Mörk energi är en myt. Big bang är en myt. Kvant- och relativitetsteorierna är ovetenskapliga.
  Och som Din blogg handlar om—växthushypotesen är felgrundad.
  Men åter till Din text som jag citerade:
  På ett visst avstånd mellan t.ex. jorden och månen tar deras gravitation ut varandra—dvs. drar lika åt var sitt håll. Där är alltså gravitationen noll. Samma gäller i ett galaxcentrum—noll gravitation, därmed inga svarta hål som enligt myten har hög gravitation.
  Dessutom är ljuset en vågrörelse som inte påverkas av gravitationen.
  Ljusets som kvantpartikel är Max Plancks idé från mätningar av våglängdstillväxt som han feltolkat som frekvensdifferens.
  Pound-Rebkas mössbauerexperiment som påstås visa ”fotonens” massa är lurendrejeri.
  Mörk materia är en feltolkning av mätningar av galaxarmarnas rotationshastighetsfördelning.
  Vinkelhastighet och banhastighet har blandats ihop.
  Banhastigheten är konstant men vinkelhastigheten avtar proportionellt med avståndet—vilket också gravitationen gör.
  Astronomerna ska jämföra rotationsaccelerationen (”centrifugalkraften”) i en galaxarm med dess gravitation: som motriktade tar ut varandra därför att Newtons gravitationslag F=m(1)*m(2)/r^2 ska användas så att massan i den ena galaxarmen balanserar massan i den andra galaxarmen—båda på med motsvarande massa på motsvarande avstånd.
  Alltså behövs ingen hjälphypotes som mörk materia för att förklara feltolkningen.
  Dessutom skulle mörk materia orsakat inte bara mer gravitation utan också mer centrifugal-acceleration—plus minus noll alltså.
  Mörk energi är en felaktig hjälphypotes fabricerad för att förklara ”universums expansion” som är en feltolkning av galaxernas strålning som genom entropieffekten förskjuts mot längre våglängder och mot jämvikt i kosmos lägsta temperatur.
  Big bang är byggd på Bibelns skapelseberättelse.
  Universum expanderar inte—det är strålningen som expanderar och därmed accelererar.

 11. Jake

  Oj, det var inte dåligt Ingvar. Där slaktade du hela den moderna fysiken och lite till. Hur kom du på allt detta? Var det något som slog dig när du hade uppfinnarjockes tänkarhjälm på, eller kan du leda det i bevis? 😉

 12. Johnny

  Wow Ingvar, jag kan inte säga att jag förstår vad du menar men ett par saker kan jag dock säga. Växthushypotesen är det väll inget Maggie försöker motbevisa. Dock effekten/kraften i vissa delar utav den. Dvs den om att koldioxid skulle ha en sådan stor inverkan på klimatet och att människan genom sitt utsläpp av just denna gas skulle påverka klimatet i en negativ riktning.
  Sedan en liten fundering om det du säger om månens och jordens dragningskraft som tar ut varandra vid ett visst avstånd och att det då inte skulle finnas någon dragningskraft där. För det första så påverkar ju solens dragningskraft fortfarnade de båda ”kloten”. Sedan är ju jordens dragningskraft (förmodar jag) tillräckligt stark att hålla kvar månen i sin bana och månen har i sin tur tillräckligt kraftig dragningskraft för att påverka haven och säkert mycket annat på jorden. Så jag ser inte hur det skulle uppstå en plats, område, fält, rymd där ingen dragningskraft existerar. Kanske är jag som inte vet tillräckligt?

 13. Jake

  Jag vet inte om Newtons lagar fungerar i sammanhanget, men enligt dem ska det bara finnas en punkt i universum där gravitationen är 0.

 14. Jag tror att det är Lagrangepunkter ni tänker på.

 15. Gabriella

  Även om vi spränger oss själv och planeten i bitar, så är det bara en omfördelning av energi.