Är en fossilfri värld möjligt? Önskvärt?

demonstration

sultan al jaber

Sultan Al Jabers uttalande inför COP28 i Dubai kändes väl som en ren förolämpning mot alla goda människor, som samlats där för att komma överens om hur fossila bränslen ska fasas ut.

Ur vetenskaplig synpunkt var det ett välkommet påpekande av en person, som var omöjligt att ignorera. Att människans övermod nått en punkt 2015, där man efter förhandlingar enats om mål för planetens medeltemperatur, må han ha rätt att kalla ovetenskapligt.

Den andra delen att fasa ut kol, olja och gas skulle ta världen tillbaka ”in i grottorna” är bokstavligt talat korrekt om man tänker till.

Frågan är om fossilfritt är möjligt? Frågan är också om det är önskvärt?

Världen använder energi som till cirka 85 % är fossil. Vi börjar med möjligheten. Om 85 % av dagens 178 000 TWh skulle ersättas med vindkraft i kombination med vätgaslagring behövs 9 000 000 vindturbiner till 2050. Antag 10 MW turbiner som ett snitt av havs- och landbaserade. Bara som en teoretisk fundering. För uppgiftens magnitud kan vi också tänka att ersätta med kärnkraft. Om vi tänker 1000 MW reaktorer som ett snitt av normalstora och SMR behöver det startas 18 000 reaktorer till 2050. Två om dan till 2050.

Kan vi vara överens om att det inte är möjligt? Då ägnar vi oss åt fråga två om det vore önskvärt.

Vaclav smil

Det är svårt att se hur ett omedelbart stopp av fossila bränsle skulle medge civilisationen att fortsatt blomstra.

Naiva proteströrelser menar säkert väl och försöker påverka politikerna med den publicitet de får med mer eller mindre galna aktioner. De motsägs inte och journalisterna granskar inte realismen i budskapet. Det stöds ju av professorn Johan Rockström och många andra likasinnade som narrativet ger en bra karriär och försörjning. World Economic Forum 15 – 19 januari 2024 lär inte se färre spektakulära demonstrationer.

Men vad skulle hända om vi bokstavligen just stoppade oljan imorgon och bort med de naturresurser som världen, dess ekonomier och befolkning är beroende av? Svaret: Högst troligt skulle sex miljarder människor dö inom ett år.

Drastiskt, men vi förutsätter att ”olja’ i Stoppa olja också avser fossila bränslen, så olja, kol och naturgas ska bort. Och att det ska tolkas att stoppa nu – inte någon ospecificerad tidpunkt i framtiden.

Ingen mer brytning av kol; världens alla oljekällor stängs ner; likaså världens gasfält. Gasflödet upphör drabbar först då den används för värme, varmvatten och matlagning eftersom det är vanligt i omvärlden. I panik skulle människorna försöka använda el. Det klarar inte nätet och dessutom där man har mycket vindkraft är gaskraft en vanlig källa för balanskraft. Elsystemet bryter samman.

Sannolikt är varor på väg den största bufferten av dagligvaror. Mat och andra förnödenheter. Utan drivmedel stannar allt. I nästa steg drabbas vi av att ingenting produceras. Ska mat produceras som för 150 år sedan blir det inte mycket per capita.

Det här är förstås en bokstavlig tolkning av Netto Noll. Oops – var det inte så ni tänkte under banderollerna?

Om det nu inte var ett Alexanderhugg, som ska dräpa Big Oil utan strypa den lite långsammare, så är väl det den inslagna vägen. Banker deinvesterar i sin fromhet bort från fossilindustrin med föregångare i Världsbanken, IMF och Europeiska Investeringsbanken.

Det finns därför goda skäl att fundera vad mer som väntar oss än att hålla oss varma och kunna köra bil. Råvaran till den petrokemiska industrin är lika omvälvande, om än inte lika momentant.

Produkter allt från vanligt tvättmedel till allt som innehåller delar eller helt består av plast får vi tänka bort. Viktiga produkter som konstgödsel är beroende av naturgas. Sverige är inte en stor gaskonsument, men vi är beroende av naturgas för rent dricksvatten, vilket kanske förvånar.

Sedan 1800 har tillgången till energi ökat 700-falt. Det är som att vi fått 240 personliga tjänare jämfört med vad som måste utföras med mänsklig arbetskraft på 1800-talet. På Karl XIV Johans tid hade vi 2. Om man inte var kung alltså.

Förbluffade journalister ser ut att ha putsat sultanens uttalande så som brukligt är. När han sa att ”där finns ingen vetenskap som indikerar att fasa ut fossila bränslen behövs för att  begränsa temperaturökningen till 1,5 OC efter den lilla istidens slut” är det ett rimligt påstående utan att förneka faktorer som påverkar klimatet. Det är ju ett politiskt framförhandlat mål för planetens medeltemperatur! Den andra delen av uttalandet lär i sin helhet vara: ” Please – visa mig vad ni menar ska ersätta alla utfasade fossila bränslen om inte världen ska tas tillbaka till grottorna”. En synnerligen relevant fråga, som tydligen aldrig tagit fäste hos de goda COP-delegaterna. Och som fortfarande saknar ett seriöst svar.

Sultanen tycks vara en vaken kille. Det är varken möjligt eller önskvärt att fasa varken ut eller ner fossil energi.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  ” På 1700-talet var en stor del av Europas skogar nedhuggna. Värst utsatt var lövskogen. Ek var en strategisk vara som användes till skeppsbyggnad, och i sjöfararnationer som England och Danmark försvann ekskogarna praktiskt taget helt.

  Men också barrskogen i Sverige levde farligt. Gran och tall behövdes inte bara till byggnadstimmer och bränsle, utan framför allt till tjära och till träkol för järnframställning – landets två största exportprodukter. Dessutom var höga furor reserverade som skeppsmaster.

  Skog hade blivit en utrotningshotad resurs i hela Europa. Hur skulle den kunna räddas? ”

  https://www.nyteknik.se/nyheter/skogens-vaktare/280304

  Kanske nånting att tänka på för dagens aktivister, utan kol och olja så hade vi nog inte haft några skogar att värna !

 2. Staffan Lindström

  För att travestera klimatpessimister…: ”En inställd mänsklighet är det bästa alternativet för Moder Jord”…. Just nu SVT:s Morgonstudion om snöinställd busstrafik i Örebro: Terese Triumf, …..Inte så mycket ”triumf” där….

 3. Stefan Eriksson

  pekke #1
  För inte alls så länge sedan, vid tiden för WW1, ålades allmogen att ombesörja huvudstaden med bränsle (ved), med ”tvångsmedel”.
  ”Roten” fick ett beting att uppfylla.
  Hur de sedan gjorde detta, spelade mindre roll, bara kvantiteterna kom ur skogen.
  Min farfar köpte ett ”hemman” 1919 i Skaraborg.
  Skogen på den gården var då helt kalhuggen.
  Ägaren innan åtog sig hela byns beting och fick då ersättning för det, från de som inte hade orken att själva uppfylla Stockholms pålagor.
  (Samtidigt är det så att gården, utan skog blev relativt billig, vilket möjliggjorde att en ”fattig” man öht. kunde köpa gården).
  Vid tiden för sekelskiftet 18-1900 var stor del av ”Tiveds-skogen” ett kalhygge. Samma skogsmarker som idag till del blivit en nationalpark med ”urskogskaraktär”.
  Undrar hur många som gör den reflektionen?

 4. Thorleif

  Även om alla representanter inom OPEC naturligtvis pratar i egen sak så är argumenten inte osakliga. Lite enkel matematik tillsammans med funderingar kring hela vårt konsumtions-samhälles sårbarhet visar att konsekvens-analys-perspektivet medvetet varit undangömt.

 5. Nr 3 Stefan E
  Jag besöker varje år tiveden – och visst saknas gammelskogen men den vilda karaktären förstärks av den vilda terrängen och fina geologiska formationer.

  MEN det vildaste i tiveden är numera återkomsten av det karaktäristiska nordiska djurlivet – där t o m järven numera kan synas kalasa på vargens rester ihop med kungsörnen.

  Vi spårade även järv ( och lo ) utanför trollhättan igår.

  Järvens förkärlek för kallt klimat och dess spridning söderut i Skandinavien – är en nagel i ögat på klimatalarmismen, eftersom den visar långsiktiga trender.

  Ser man området runt karlskoga så började järven dyka upp regelbundet redan för ca 15 årsedan, norra värmland har under samma tid upplevt en veritabel järvexplosion.

  Både grönland och ner över Skandinavien har en tydllig trend mot allt senare vårar, vilket gynnar järv och varg.

  Varg är tufft för glesbygden och jaktkulturen men enastående för många djurarter som lever av vargens byte.

  Oavsett är Tiveden fascinerade.

 6. Lasse

  En fossilfri värld är inte önskvärd, i alla fall för länder som utvecklas.
  Mer energi ger bättre levnadsvillkor för allt fler.

  Varför använder ni nettonoll i texten ovan.
  Detta är inte målet för Sverige.
  Vi skall ha brutto noll!
  Skogens upptag ingår inte i våra mål om CO2 reduktion.
  Med kärnkraften kan det gå.
  Just nu förhandlar MP med S om en gemensam inställning i denna fråga. Så glöm netto eller för den delen brutto noll!

 7. Gunnar Strandell

  pekke #1 och Stefan Eriksson #3

  Tack!
  Påpekanden om att stora skogsarealer höggs ned innan stenkol, olja och gas började användas med start i mitten av 1800-talet kan inte göras för ofta.

  Och det var för bilism, flyg och andra energikrävande bekvämligheter.

  Men ändå finns det människor som tror att de kan lösa ekvationen med ”cirkulär” ekonomi.

 8. Evert Andersson

  #6 Lasse

  Netto Noll – Net Zero är det internationella ledord vi avser att ’avliva’.

  #3 Stefan Eriksson

  Tiveden har jag nära till. Min far, som var född 1917, jobbade i sin ungdom ihop med sina bröder i skogen för kolved. Den kolades i mila. Kolet kördes sedan i en kolryss med häst och vagn, eller släde på vintern, ett par mil till masugnen.

 9. Man skall ju verkligen inte glömma detta med att olja,kol och gas idag är en avgörande byggsten för den europeiska vindkraften och annan väderberoende energiproduktion.

  Det är ofattbara mängder fossilt som klimatalarmisterna förlitar sig på för att driva fram den ”gröna omställningen”.

  Tyskarna har gått först med att öka beroendet av det fossila så sent som 2023 – på det hela taget är ekvationen ” ny elbilsflotta och nedläggning av kärnkraft” en enormt dålig produkt för att sänka Co2 utsläppen på kort sikt – 10 års perspektivet.

  Hade vi tagit Co2 rädslan på allvar hade vi istället satsat på hållbarhet, självförsörjning och minskad konsumtion och solresor hade bara funnits i historieböckerna – tills vetenskapen hade byggt upp ett nytt energisystem – men då hade alla ekonomiska system stannat.

  Alltså agerar vi istället med alarmism, hot och konsensus och uteslutning ur gemenskapen – för att driva igenom låtsasutveckling och nya maktstrukturer.

  Hade vi haft respekt för behovet av baskraft och teknisk utveckling så hade vi kunnat bygga en fantastisk framtid med mindre behov av fossilt och ett starkare samhälle med mer solidaritet, jämlikhet och gemenskap – men nu är det fullt fokus på den nya icke – inkluderande makten, polarisering och indoktrinering, det är ingen slump att våra politiker och nyhetsredaktioner dagligdags använder sig av den gemensamma plattformen Covering Climate Now…vi har detta på Tv:n och i tidningarna varje dag.

  Några av er kanske såg en så simpel klimatartikel, i aftonbladet i helgen, som den om skottlands orrar och deras umbäranden i dessa klimathotstider – där fanns inte en relevant mening och egentligen handlade rapporten inte ens om orrar, utan ripor.
  Jag skrev snällt till journalisten och visade på alla fel i artikeln…men fick inget svar tillbaka.
  Vanligt folk skall dock vaggas in i naturens ” alla umbäranden i dessa klimattider”..

  I medierna talas det idag om alla fejk news och att det hela tiden blir värre med desinformationen – Jo! Så! Är! Det! Verkligen!

  När vi retade varandra som barn hette det alltid – ”den som sat han vat..”.

 10. Stefan Eriksson

  Magnus Blomgren #5
  Järven har ju setts som ”djävulen själv” i en tredjedel av Sverige, där de systematiskt decimerats.
  Lika så med vargen, som i renbetesland, varit ”fritt vilt” att utrota efter bästa förmåga.
  ”Ursprungs-befolkningens” sedvanor ”går före” all så kallad rovdjurspolitik. Och det vet politikerna i alla läger. Ingen idé att försöka upprätthålla en järvstam i de delarna av landet.
  Jag har i dagarna faktiskt fått beskåda (ett litet ögonblick) inte mindre än 6 gråben tillsammans.
  Det var den första gången i mitt liv jag har sett vargen i vilt tillstånd.

 11. Nr 10 Stefan E
  Ja, så är det verkligen – en järv kan jaga en hel renflock över ett stup.

  Det pågår, från länsstyrelse och naturvårdsverk, ett rejält försök att etablera rovdjuren söder ut – precis som med vindkraften missar dom dock att det finns byar och glesbygd som drabbas hårt av deras intentioner.

  Glesbygdsbyar har tagit många, många generationer att bygga upp och är viktiga för sveriges existens, särskilt i kristider – men dess invånare har väldigt lågt värde i myndighetssverige…vargfrågan kommer att bli svårlöst, då den är våran tydligaste konkurrent.

  Det är fantastiskt med en levande natur – men hur vi människor skall passas in kommer att fortsätta att vara ett problem.

  Spännande att få se varg dock, jag har själv mött varg i både sverige och nordamerika – och nyfikna nordamerikanska exemplar har gjort mig lite skraj, trots mitt stora skogsintresse…man undrar vad dom tänker på, när dom långsamt närmar sig med sänkt huvud…knappast är dom bara nyfikna, ibland undrar dom…om man är ätbar…och det är lite läskigt…men någon gång skall man dö…och inte heller sjukhusdöden lockar…

 12. Karl Erik R

  Mer historik om skog:

  År 1735 fick löjtnant Carl Thingvall rättigheter att tillverka järn i masugnar i Norrbotten, baserat på järnmalmsfyndigheterna i Malmberget. För att försörja masugnarna med träkol fick han också rättigheterna till all skog mellan Luleå och Kalix älvar. Avståndet mellan dessa är ca 7 mil.

  Två masugnar anlades men lönsamheten var så svag att tiden med drift blev kortare än planerat. Det stora problemet var malmtransporten, 20 mil med ren och ackja. 50 kg malm per last.

  Masugnarnas diameter var ca en meter. Dagens enda masugn i Luleå har 11 m diameter.

 13. Göran

  WHO och WEF har som mål att minska jordens befolkning till 500 miljoner människor, så det kommer inte att behövs så många vindkraftverk eller kärnkraftverk.

 14. Björn

  Att lobba för en fossilfri värld i nuläget utan att kunna presentera realistiska ersättare, visar bara på hur aningslösa och okunniga dessa lobbare är. Dessutom är kunskapen om det interna klimatsystemets påverkan från faktorer utanför vår atmosfär, fortfarande mycket begränsat. Vetenskap utan evidens, är enbart pseudovetenskap, där tro utan vetande bara leder till elände och lidande. Vidare, vi har framför oss både små och stora istider, eller existerar dessa inte hos vissa politiska grupperingar? Under sådana förhållanden duger inte vatten-, vind- och solkraft, för det behövs då teknik och processer som kan utnyttja energibärare med inre potentiell energi. Som sagt, det som egentligen borde fasas, ut är obildade politiker.

 15. Tege Tornvall

  Detta måste omgående sändas till riksdag och regering med mottagarkvitto. Jag har i åratal sänt dem relevant information nästan helt utan reaktion. Deras grindvakter skyddar dem mot allt som ifrågasätter postulatet att mänsklig verksamhet skulle farligt värma atmosfären.

  Kanske fortsatt kall vinter på norra halvklotet med energi- och annan brist kan öppna dörrar till den hemska Verkligheten? Flera tunga namn i näringsliv och industri menar att det först måste gå riktigt åt pepparn innan alarmister tänker om. Då blir det nog trängsel vid nödutgången.

  Ett ämne att ta upp på styrelsemötet den 17 jan. Liksom hur Klimatsans skall kunna fortsätta.

 16. Stefan Eriksson

  Magnus Blomgren # 11
  Mitt hus ligger 15m från sjökanten, och på isen (vit av snö) är det ju ganska simpelt att se djuren som passerar över isen. Som i detta fall med vargarna, det var skymning och hade de gått närmare land på andra sidan sjön, hade jag förmodligen aldrig fått syn på dem. Kungsörn ser jag lite allt som oftast då de som pimplar här lämnar ofta kvar lite ”snacks” åt fåglarna med ”örnblick”.

 17. Johan

  Pekke #1
  Det som jag saknar mest från mitt förra hus var kakelugnen som spred en jämn och skön värme i stora delar av huset.
  En vedkorg räckte gott vid temperatur med till -10 minus.
  I artikeln du hänvisar till så var det Riksrådet 1767 som efterlyste förslag till vedbesparing. Samma år gav Cronstedt och Wrede ut skriften ” ”Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar Til Weds Besparing”.
  Förslaget från deras sida var en eldstad med långa rökgångar och den svenska kakelugnen var presenterad. En förbättring av den sydtyska kakelugnen som kom hit under renässansen.
  Det som slår mig att historien alltid går igen. Kriser kommer och går och ur dessa kommer en ny innovation eller framsteg som gör vår tillvaro enklare och lättare.
  Utan oljan och fossila bränslen så hade jag inte kunnat sitta här och knappa på min IPad. Jag hade förmodligen inte funnits till alls.
  Våra förfäders slit och mina föräldrars dagliga arbete på bondgården med sju ungar tog mig hit. Jag föddes och överlevde min barndom. Hoppas på ett gott liv några år till innan min pension.
  Därför blir jag mycket provocerad av Greta och hennes likasinnade om att vi bär skuld och borde skämmas!

 18. Göran

  ”Flera tunga namn i näringsliv och industri menar att det först måste gå riktigt åt pepparn innan alarmister tänker om.”

  Ja, men då kan det vara för sent. När det blir för hög produktionskostnad i Sverige finns det två alternativ för dessa företag. 1) Sälja företaget. 2) Flytta företaget från Sverige.

  De tunga namnen i näringsliv och industri får berätta hur detta ska återställas.

  Även hur vi ska övertyga ingenjörer som flyttat från Sverige med flera gånger högre lön och långt mycket lägre skatter, att flytta tillbaka till Sverige, som dessutom kanske bor i ett land med mycket trevligare klimat än Sverige.

 19. Ulf

  Tyskarna gör verkligen inte skäl för sitt namn. Som noggranna och försiktiga. Först är de så naiva att de gör sig beroende av rysk gas. Varningar saknades inte, inte minst ifrån USA.
  Då byter de till gasbåtar ifrån Qatar, ett minst lika opålitligt land. Och nu står de båtarna stilla efter att USA och allierade bombat piraterna i Jemen. Undrar vem de ska göra sig beroende av nästa gång? Eller har de tyska väljarna vaknat till nu?
  Jag menar båda dessa saker var väldigt lätta att förutse. Ett land som härbärgerar terrorister gör man inte affärer med. I alla fall inte lättsinnigt.

 20. Magnus blomgren

  Nr 19 Ulf.
  Tyskland iklädde sig alarmismens törnekrona och rusade iväg mot helt okända mål, det enda goda som kom ut av det var att andra nationer kunde se och lära…just nu kan dock det hoppet kännas avlägset.

 21. Fredrik S

  SJ, vilka påstår att de är fossilfria, verkar ha gett upp och kommer köra reducerad trafik på sina stora linjer fram till mars eller tom ännu längre. Det är för kallt och snöigt. ”Vanligtvis när det är vinter brukar isen ramla av tågen när de kör men nu är så kallt att det inte inträffar.” påstår dem.

  Det måste väl antingen betyda att vi är på väg mot en ny istid eller också är de rätt kassa på hantera vinterväder?

  Tur att det fortfarande går att sitta i en fåtölj tiotusen meter upp och njuta av utsikten av den vita världen där under.

 22. Sören G

  I kväll i Vetenskapens värld i SVT om snöbristen som väntas bli allt värre i framtiden pga den globala uppvärmningen. Många djur och växter är hotade liksom skidanläggningar tror man.

 23. Fredrik S

  Sören G #22

  Miljöpartisterna på det programmet kan skicka ut den här länken med trend till skidanläggningar och ev hotade djur.

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_seasonal.php?ui_set=nhland&ui_season=1

 24. Fredrik S

  Johan #17

  ”Det som jag saknar mest från mitt förra hus var kakelugnen som spred en jämn och skön värme i stora delar av huset.
  En vedkorg räckte gott vid temperatur med till -10 minus.”

  En lysande produkt som för flera hundra år sedan var revolutionerande med en verkningsgrad som står sig väl än idag.

  Förmodligen många Gretor som sitter och njuter framför sådana. Mellan protesterna.

 25. Kakelugnen är en fantastisk uppfinning. Tyvärr så försvinner den så sakta från svenska bostäder allteftersom gamla hus rivs eller gårdar omvandlas till moderna sommarhus. Ofta värmde de två våningar genom sina kanaler istället för en när de ersätts med moderna kaminer.

  Gamla hus var, och är, ganska dragiga och inte särskilt väl isolerade. Men ved var billigt på landet.

  Min erfarenhet är begränsad till en gammal mangårdsbyggnad där vi bara bodde under sommaren. Men även en svensk sommar har regniga och kalla dagar.

  Även om gamla hus rivs, går det inte att rädda kakelugnen?

 26. Bubo

  ”Sverige är inte en stor gaskonsument, men vi är beroende av naturgas för rent dricksvatten, vilket kanske förvånar.”

  Ja, det förvånar. Naturgas är ju väte och kol. På vilket sätt är vi beroende av det för rent dricksvatten?

  Jag har en gång i tiden jobbat med dricksvatten men kan inte påminna mig någon gång det används direkt eller att någon kemikalie som tillverkas från naturgas används brett i dricksvattensproduktion.

  Den enda koppling som jag kan tänka mig finns är att lut (NaOH som används för pH-justering) tillverkas i kombination med andra ämnen. Justera pH gör man inte av hygienskäl utan av ekonomiska skäl (skydda ledningar). Men i Stenungsund gör man ju bland annat PVC-plast och saltsyra och man behöver klor. Det får man från koksalt (natriumklorid i kloralkaliproc) men man får ju då också natrium vilket används för luttillverkning som en slags biprodukt. Men det är första steget i PVC-tillverkningen, det är i de senare stegen som naturgas behövs. Själva klortillverkningen och luttillverkningen är inte det.

  Lite som att halm är en restprodukt vid vetetillverkning som sedan avvänds till brödbak där man använder jäst. Skulle det bli stopp på jäst blir det svårt att göra bröd, då skulle efterfrågan på vete gå ner och halmproduktionen minska men man kan ändå inte riktigt säga att halmproduktionen är beroende av jäst. Det ligger liksom inte inherent i halm att jäst behövs för tillverkningen även om ett stopp på jäst skulle ge en minskning eller stopp av halmproduktion. Litet samma med lut även om tillverkningen är betydligt mer integrerad med PVC-produktionen i det fallet.

  Alltså:
  Ett: Tillverkning av lut är inte beroende av naturgas mer än att det kommer som en ”biprodukt” av klortillverkningen som är ett första steg i tillverkningen av andra ämnen där naturgas används i senare steg. Givetvis skulle ett abrupt stopp av naturgas till kemiindustrin på västkusten stoppa produktionen men det är inte inherent egenskap hos natronlut att naturgas behövs för tillverkningen. Redan de gamla egyptierna gjorde Natriumhydroxid.

  Två: lut används för att pH-justera vilket egentligen inte behövs för ett rent vatten utan görs av ekonomiska skäl.

  Tre: man kan i många fall använda soda (natriumkarbonat, som tillverkas på ett annat sätt) istället för lut för pH-justering men givetvis med annan påverkan på vattnets hårdhet.

 27. Mats Växjö

  #19, 20
  Att inte Gerhard Schröders (Putins pojke) ansvar för Tysklands ”energi-elände” granskas närmare och oftare är märkligt.

 28. Magma

  # Ingemar 25
  ”Även om gamla hus rivs, går det inte att rädda kakelugnen?”
  Det finns fortfarande en begränsad tillverkning av kakelugnar med långa rökgaskanaler, även om inte alla är klädda med kakel. Vid rätt användning så går det ofta att uppnå ungefär 90% i verkningsgrad, och det som gör att du inte når ännu högre är att man inte vill ha för låg temperatur längst upp i skorstenen eftersom det då fäller ut tjära som ökar brandrisken.
  Vi har själva haft två ”moderna” kakelugnar i de hus vi byggt, dels en Cronspis från Emmaboda, numera nedlagd, och en Wasaugn från Stockholm, vilken vi fortfarande använder flitigt. Den senare tror jag fortfarande tillverkas, fast numera i Västerås.
  Wasaugnen är byggd av ca 1400 kg olivin-sten vilket är ett fantastiskt värmemagasin som lätt avger värme i upp till 10 timmar. Olivinstenen har dessutom, till skillnad från de gamla ugnarna i tegel, inga som helst tendenser att spricka.

 29. tty

  #24

  ”Även om gamla hus rivs, går det inte att rädda kakelugnen?”

  Jodå, det går att riva en kakelugn och mura upp den igen. Men det kräver en yrkeskunnig kakelugnsmakare, och sådana dräller det inte direkt av.

 30. Ulf

  Grönt stål projekten sågas igen. Vi kan nog räkna med att vi skattebetalare via Riksgälden förlorar 15 miljarder.

  https://www.di.se/nyheter/ny-tung-kritik-mot-det-grona-stalet-gar-inte-att-fa-lonsamhet/

 31. Ann lh

  Evert & Mats, viktiga frågor att väcka!
  Sedan vore det intressant att få veta vad som egentligen blev överenskommet inom den 20-grupp som arbetade inför COP 28 och inte minst vad sultan Al Jaber egentligen har i kikaren.
  Dessutom undrar jag vilket styrelsemöte Tege syftar på i # 15 och hur det rör Klimatupplysningen?

 32. mattias

  #30
  Sällan som dessa uträkningar får någon framträdande plats i SVTs nyhetskanaler. Däremot det ständiga krypskyttet mot kärnkraft, där även Energimyndigheten gärna hjälper till: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/karnkraften-kan-bli-nara-dubbelt-sa-dyr-som-regeringen-trott

 33. foliehatt

  mattias, #32,
  det är ju inte ens en nyhet. ALLT blir dyrare än vad det offentliga projekterar för och upphandlar. Ostlänken förväntas nu att bli cirka 20 ggr dyrare än vad den första beräkningen kom fram till.

 34. Lars Cornell

  #32 Mattias. Det är nog inte Energimyndigheten som är källan utan Vattenfall. I programmet refererar Johan Zachrisson Winberg, SVT till något som Vattenfall publicerat.
  ”Men Vattenfalls senaste bedömning visar … ”

  Jag kan inte hitta det dokumentet och har bett press@vattenfall.com om att sända eller länka det så jag kan studera källan i stället för att vara hänvisad till en agendadrivande och ej trovärd journalist på SVT.

  Observera att journalisten utgår från vad den första SMR-reaktorn kostar och monterar det priset på alla SMR-reaktorerna som planeras vad traditionell kärnkraft (fyra st tror jag) skulle kosta vilket givetvis blir helt galet.

  SMR levererar ju dessutom processvärme och fjärrvärme vilket ger en oslagbar ekonomi. Jag tvivlar på att den effekten är medräknad av Zachrisson som inte verkar vara varken kunnig eller ärlig.

  Tryck på och be Vattenfall om att visa det dokument som är källan till artikeln.

 35. Claes-Erik Simonsbacka

  Exempel på utmaningar i en fossilfri värld:
  – Intermittenta energikällor
  – Energilagringsbegränsningar
  – Infrastrukturuppgraderingar och kostnader
  – Inverkan på sysselsättningen i fossilbränsleindustrier
  – Resursbegränsningar för förnybar teknik
  – Geopolitiska förändringar
  – Miljöpåverkan av förnybar teknik

  Mvh,

 36. Tege Tornvall

  #31 Ann. Klimatrealisterna har onsdag 17 jan. digitalt styrelsemöte. Då lär de behandla bl. a. hur Klimatsans skall fortsatt hållas levande när Sture Åström trappar ned. Den frågan berör förstås även KU.

 37. Ulf

  Ännu mer om det galna gröna stålet.

  https://www.expressen.se/debatt/svenskt-fossilfritt-stal–blir-dyrast-i-varlden/

  Lägg märke till att jag inte bryr om vad privata aktörer använder pengarna till. Men att Riksgälden spelar bort skattepengar på sådana här galenskaper gör mig förbannad.

 38. Lars C. #34
  Google gav det här, bakom betalvägg men man kan läsa det här,
  ”Men hela den nya kärnkraftsutredningen kommer inte att göras offentlig.”
  https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/energi/vattenfalls-utredning-om-ny-karnkraft-vid-ringhals-ar-klar/
  Vi ägare borde väl ha rätt att läsa den!

 39. Daniel Wiklund

  Text-tv är glada idag. Får meddela att kärnkraften är dyr. Men Riksgälden finns ju. Och flera organisationer som finns till för att ge bidrag till den sk gröna omställningen. Energimyndigheten. Tillväxtverket, klimatklivet med mera. EU är ju också vana att ge bidrag till det gröna språnget.

 40. Daniel Wiklund

  Läser nu på text-tv att Northvolt får ”grönt miljardlån”. Från 24 affärsbanker, Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken på drygt 50000000000 kronor. Ett grönt lån innebär att räntan är lägre, men det ställs högre krav på att rapportera om hållbarhetsarbetet. Hållbarhet igen och igen och igen. Då öppnas bidragskranarna. Hur många miljarder har batteriföretaget fått i bidrag och lån hittills. Säkert närmar man sig en biljon. Nånting är mycket galet. Läste i tidningen att LTU får drygt 50 miljoner till forskning. Naturligtvis finns hållbarhet med där också. Och klimatmålen. Just nu river man en av sex avdelningar på LTU. Troligtvis kommer två till att rivas. Tyvärr HÖLL inte byggnaderna ens 50 år. Vore bättre om somliga höll käften.

 41. foliehatt

  Mer offentlig oförmåga att handskas med pengar.

  https://www.dn.se/sverige/kostnad-for-gangbro-okade-med-392-procent/

 42. Claes-Erik Simonsbacka

  Ang. – Ny tung kritik mot det gröna stålet: ”Går inte att få lönsamhet”

  DI artikel bakom betalvägg!
  LKAB sågar kritikerna: ”En kampanj där man plockar vissa siffror”

  LKAB ifrågasätter slutsatserna i den kritiska stålrapporten. Rapportförfattarnas recept innebär att gruvbolagets malm skulle behöva skeppas från Narvik till Luleå – via Mellanöstern.

  ”Menar ni att det är vägen framåt?”, säger Niklas Johansson i LKAB:s koncernledning.

  https://www.di.se/nyheter/lkab-sagar-kritikerna-en-kampanj-dar-man-plockar-vissa-siffror/

  Mvh,

 43. Ulf

  Svar 42,

  Inte mycket till svar får man säga. Litar mer på en oberoende granskning än aktörerna själva som naturligtvis försvarar sina beslut.

  I slutändan handlar det naturligtvis om utsläpp av koldioxid. Kommer man plötsligt på att det där med koldioxid inte är så farligt som man trodde, ja då kraschar hela systemet.
  Projekten är helt beroende av politiken.

  Utöver det så tränger de här amöborna ut betydligt mer produktiva investeringar i södra Sverige eftersom el saknas. Redan idag ställ mycket investeringar in eftersom det saknas i Europas sämsta elområde. Vilket emanerar i riksdagsbeslut att lägga ner kärnkraften i södra Sverige.
  Därmed blir Sverige ett betydligt fattigare land.

 44. Ann lh

  # 36 Tege, vilka klimatrealister ingår i ”klimatrealisterna”?

 45. Tege Tornvall

  #36 Ann. Som du redan vet är Klimatrealisterna en förening. Utöver sina betalande medlemmar har den tusentals följare främst via bloggen Klimatupplysningen.

 46. Ann lh

  # 45 det har alltså inte med varken norska Klimarealistene eller danskarna att göra. Det har varit lite rörigt med den benämningen ett tag men nu tror jag mej nog veta.

 47. Tege Tornvall

  #46 Ann. Alla klimatrealister i olika länder måste förstås samverka för att bryta igenom den svårgenomträngliga klimatmuren. Men rent formellt svarar förstås varje förening för sig.

  Klimatsans är ingen juridisk person utan ett fritt och öppet nätverk. Men Klimatrealisterna är en förening och bör väsentligt kunna öka sitt medlemstal.

  Dess ursprung Stockholmsinitiativet lär i början ha haft ett tusental medlemmar. Så många har norska Klimarealistene med budget, förlag, föredrag, möten etc, Vad hindrar oss från att nå dit igen?

 48. Och dom troende fortsätter som om inget har hänt och lovar runt att förse blekingar och skåningar med el, när det behagar blåsa får man anta då.
  https://www.nyteknik.se/energi/ikea-ansoker-om-vindkraftspark-till-havs-effekt-pa-3-100-mw/4228091

  ”Dessutom vill bolagen kunna tillverka vätgas vid vindkraftparken. Och som biprodukt kan syret som bildas vid produktionen användas för att syresätta havet.”
  Den där sista meningen får mig att tänka på uttrycket droppe i havet.