Är du redo?

Du ska klara dig själv

Under den senaste tiden har jag sett att olika medier skriver om vad vi behöver ha hemma vid en kris då du blir utan värme, mat, ljus och vatten under några dygn. Senast i gratistidningen ”Mitt i Södermalm” som rubriken i bilden ovan är hämtad.

Man kan ju undra vad det är för kris som de varnar för men kanske är det en förberedelse på att vi inte kan räkna med en stadig elproduktion i en nära framtid? I alla fall inte om de kommande regeringarna håller sig till energiöverenskommelsen om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Jag kollade statistiken för elproduktionen för januari månad. Det kraftslag som ska fasas ut, kärnkraften, ligger fint och stadigt medan vindkraften varierar väldigt mycket. Den lägsta noteringen för vindkraft var 252 MW den 19 januari medan den högsta var ca 22 gånger högre, 5 583 MW den 15 januari. I grafen nedan visas vindkraften i orange och kärnkraften i gult.

chartjanuari

Om vi ska bli beroende av en sådan kraftkälla som vindkraft i en snar framtid så kanske vi inte längre kan räkna med två hål i väggen, dvs att vi får tillgång till den el vi behöver. Vad skulle hända om vi inte längre har kärnkraft, det blir en kraftig och långvarig köldknäpp över hela Europa och vi alltså har ett kraftslag som inte är pålitligt?

Då kanske vi behöver den där krislådan de pratar om. Så vad har du för möjlighet att klara dig själv i 72 timmar? Själv skulle jag huttra med några tända ljus, käka sardiner i ficklampans sken och lyssna på min batteridrivna radio. Jag skulle nog inte överleva särskilt länge och det tror jag gäller ganska många. Framför allt vad gäller värme och vatten.

Så frågan är varför regeringen tänker riskera medborgarnas hälsa bara för att kunna skryta om att vi endast producerar förnybar energi i Sverige? Den pålitliga kärnkraften släpper ju inte ut koldioxid om det nu är klimatet de tänker på.

Eller så är det Ted Gärdestads fel alltihop, ja eller rättare sagt hans bror, Kenneth Gärdestad, som skrev texten. ”Sol, vind och vatten” är måhända naturromantik men det är inte med romantik vi bygger framtidens stabila samhälle.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  BRA Lena!
  ”Tänkte inte på det” som Dalle lärde oss.

 2. Robert N.

  Klipp Ny Teknik

  KRÖNIKA. Svenska Kraftnät bedömer att södra Sverige kan drabbas av effektbrist i snitt 400 timmar per år från och med 2040, konstaterar Ny Tekniks reporter Linda Nohrstedt i sin krönika.

  Jag hade just kommit tillbaka från ett reportage om effektbrist i elnätet. Då gick strömmen. Ironiskt, eller hur?

  Det var den 18 januari klockan 16.30. Jag hade precis gått in på Ny Tekniks kontor i Stockholm efter en utfärd till Uppsala för att träffa deltagarna i projekt Väx El, som handlar om att elbilar och värmepumpar ska hjälpa till att motverka effektbrist i elnätet.

  Jag hade inte varit på kontoret i mer än en kvart när det blev strömavbrott. Det var beckmörkt ute och likadant blev det inne.

  Första reaktionen hos flera av oss var att våra halvskrivna artiklar hade gått förlorade.

  Men som tur var fungerade vår internetuppkoppling via UPS:er (uninterrupted power supply). Min text fanns sparad och jag kunde fortsätta att arbeta på min batteridrivna laptop.

  Nästa tanke var om jag skulle kunna ta mig hem med tunnelbanan.

  En koll på elleverantörens Ellevios avbrottsinformation visade att det bara var Kungsholmen i Stockholm som var berörd av avbrottet. Visserligen omfattades 107 abonnenter, men tunnelbanan borde gå.

  Dagen efter meddelade Ellevio att avbrottet berodde på ett kabelfel. Efter 2,5 timme var strömmen tillbaka genom att den matades en annan väg.

  Händelsen illustrerar hur beroende vi har blivit av el. Utan el stannar i princip allt, konstaterar Energimyndigheten på sin hemsida. Om elförsörjningen plötsligt skulle upphöra skulle till exempel alla informationskanaler drabbas.

  Därutöver tillkommer att över en miljon villor har värmepumpar och därmed är beroende av el för sin uppvärmning.

  I södra och mellersta Sverige har många levande minnen av stormarna Gudrun och Per som slog till 2005 respektive 2007. Ungefär 730 000 elkunder blev utan ström under stormen Gudrun. För en del varade avbrottet i 45 dagar. Stormen Per ledde till att 440 000 elanvändare blev strömlösa. Som längst varade avbrottet tio dygn.

  I efterhand har Energimyndigheten konstaterat att el- och värmeanvändare ofta inte känner till att de måste kunna klara sig själva om det blir störningar i el- och värmeförsörjningen. Därför är de dåligt rustade för avbrott.

  Samtidigt kommer indikationer på att strömavbrott kan bli vanligare i framtiden. Svenska Kraftnät bedömer att södra Sverige kan drabbas av effektbrist i snitt 400 timmar per år från och med 2040.

  Bedömningen finns i Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan och bygger på antagandet att kärnkraften har avvecklats till 2040.

  Niclas Damsgaard, tillförordnad chef för Svenska Kraftnäts systemdivision, poängterar att bedömningen inte är en prognos utan ett referensscenario, framtaget för att visa var vi kan hamna om inga åtgärder vidtas.

  Effektbrist kan hanteras genom att elproduktion ökar eller att elanvändning kopplas bort. Det senare kan till exempel göras genom att elintensiv industri stänger av vissa processer. Men om det inte räcker behöver andra elanvändare också stängas av.

  Svenska Kraftnät räknar med att omkring 2 600 MW kommer att behövas år 2040 i form av flexibilitet, antingen ökad elproduktion eller minskad elanvändning. Dagens effektreserv är 750 MW.

  Niclas Damsgaard är förtröstansfull över att nödvändig flexibilitet kommer att skapas. Helt enkelt för att vi inte accepterar strömavbrott.

  Systemutvecklingsplanen publicerades i november förra året och har inte blivit särskilt uppmärksammad.

  Oavsett om man har Niclas Damsgaards till- tro eller inte är det dags att risken för effektbrist börjar diskuteras. Eftersom vi tar elektricitet för givet.

  https://www.nyteknik.se/kronikor/effektbrist-maste-upp-pa-agendan-6897510

 3. Peter Stilbs

  Tack, Lena – jag minns ett klipp med ”fråga på stan” – ”Är Du orolig för elavbrott”? – (det var just efter ett rätt så geografiskt omfattande) – en ung dam svarade ”Nej – jag bor ju i stan, och är inte elberoende”.

  Du har så rätt i att många inte inser hur beroende vi verkligen är – med bl..a husuppvärmning på vintern. Nu ska ju inte bara kärnkraften bort genom den 3% MP-sekten, utan även vedspisarna.

 4. Ivar Andersson

  MSB har delat ut en del råd bland annat att ha kontanter om det blir elavbrott. Var ska man använda kontanterna när hela betalningssystemet är utslaget pga elavbrott? Vilka handlare får ta emot kontanter utan att lämna kvitto? Om jag köper av grannen behövs inga kontanter vid köpet utan det reder vi ut sedan. Jag tycker att MSB är ute och cyklar. Undrar om det hjälper med en ny generaldirektör?

 5. Sören G

  Hörde på Vetenskapsradion i P1: ”Forskare ifrågasätter subventioner av fossila bränslen. 2016 beslutade länderna i G20 att fasa ut subventionerandet av fossila bränslen. Men nu meddelar forskare att denna åtgärd kommer att leda till endast en marginell minskning av koldioxidutsläppen.

  Varje år subventioneras globala bränslen med tusentals miljarder kronor. Därför är förhoppningen med åtgärden att utsläppen av koldioxid ska minska då fler länder går över till andra energikällor.

  Men nu meddelar alltså forskare i en ny studie, som publiceras i Nature, att denna åtgärd kommer att leda till endast en marginell minskning av koldioxidutsläppen. I vissa områden, som till exempel Indien, kan utsläppen till och med öka meddelar forskarna eftersom subventionerad olja och gas då kan komma att ersättas av kol.”
  På vad sätt subventioneras fossila bränslen?

 6. Peter Stilbs

  #5 – ja, hur subventioneras fossila bränslen? Jag har heller aldrig förstått.

  Speciellt inte när jag tankar och inser att 2/3 av siffrorna på mätaren är skatt med sen pålagd moms.

  Och min bilskatt är ”koldioxidbaserad”

 7. L

  Stollarna vill ju dessutom fasa ut vedeldning, det enda säkra alternativet för uppvärmning. Och så hörde jag Volvos VD på radion i morse som sa att man var på gång med ”elektrifieringen” av bilarna. Den dagen även transporterna blir helt beroende av en fladdrig elförsörjning lär det inte räcka med några dagars reserv i skåpen…

 8. Lasse

  Lena
  Vi hade säkert klarat oss lika bra som boende i vissa belägrade Syriska städerna där de åt gräs för att överleva.
  Men elavbrott och avbrott i andra system är en irritation som vi kämpar för att hålla borta.
  Lyssnade på företag inom renewable energy igår på IVA. (financialhearings.com)
  Det pågår en utveckling som kan ge oss energi från strömmar eller överskottsvärme eller geotermi.
  Flera bolag strävar efter att utveckla bränsleceller. Ett bolag visade hur de kunde ladda och ladda ur saltvärmelager för att flytta energi mellan dag och natt. Förhoppningarna finns och det finns gott om riskvilliga pengar från olika håll. Många vill gärna visa hur gröna de är!(i dubbel bemärkelse)

 9. Peter Stilbs

  Helt OT – men den är så rolig att jag tar mig friheten att lägga ut – Din personlighet förändras med temperaturen – jovisst – svenskarna blir som förbytta vid olika årstider.

  https://www.nature.com/articles/s41562-017-0240-0

  En fb-vän hade noterat artikeln i denna ärevärdiga tidskrift

 10. Peter Stilbs

  #8 – jo, sådana saltvärmelager diskuterades och forskades på under 70-talets energikris. Jag har en saltkudde liggande i källaren från KTH-verksamhet på avdelningen, innan jag kom dit. Den var avsedd som väggbeklädnad för att jämna ut natt/dag-temperaturer. Omslagstemperaturen låg mellan 25-30C.

  Jag vill minnas att ett problem var ”åldrande” genom uppkomst av vad som heter icke-kongurent smältning

  Något annat från den tiden var försök på SAAB att låta bilavgaserna smälta salt vid ett par 100 grader. När man sen skulle starta kunde man få förvärmd luft till motorn och kupén.

 11. Lasse

  #10 Peter
  Barnsjukdom! Men jag vet att företaget funnits länge och haft stora förhoppningar länge!
  Rekommenderar ett besök på
  http://saltxtechnology.com/
  På tal om beredskap-det finns ju engångskuddar med energi lagrad i salt som kan frigöras när man fryser utomhus.
  Jag gillar ny teknik men inser att det finns en lång startsträcka innan den kan tillämpas och att den inte passar överallt. Våra värmepumpar är ju en succé tack vare billig el!

 12. Daniel Wiklund

  Det verkar finnas en viss synkronisering mellan Miljöpartiets opinionssiffror och vindkraftens procentuella andel av elproduktionen. Senaste dagarna när det varit så kallt så har vindkraften nästan stått stilla. Och det kanske är så med Miljöpartiet också att när det som mest behövs så finns det inte. (fast å andra sidan, vem behöver Miljöpartiet)

 13. Peter Stilbs

  #11 – som sagt – det här är gamla teknikidéer det grundforskades på på 1800-talet. Firman SaltX Du refererar till låtsas dock inte om det, utan vill framstå som innovativa Hi-Tech-nyskapare. Man känner igen mönstret.

  På 70-talet levde många på min f.d. avdelning på detta och liknande, till dess anslagen sinade.

 14. PAB

  #5
  Det handlar om framtida beräknade kostnader. Hälsovård, miljöförstöring, klimatförändringar (skyfall, havsytehöjning osv)
  http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/How-Large-Are-Global-Energy-Subsidies-42940

 15. PAB

  Med andra ord, mycket kreativt och fantasifullt genomfört. Sanningen finns i modellerna.

 16. sibbe.fi

  # 2 Robert

  ”Effektbrist kan hanteras genom att elproduktion ökar eller att elanvändning kopplas bort. Det senare kan till exempel göras genom att elintensiv industri stänger av vissa processer. Men om det inte räcker behöver andra elanvändare också stängas av.”
  Så gjorde man i det tyska kommunistiska paradiset, DDR. De vanliga medborgare blev utan el om det blev brister i överföring (vilket hände alltför ofta). På landsorten i DDR hade man ännu urgamla stolpar och ledningar samt transformatorer från förkrigstiden, när det blev återförening. -Det var inte brist på el.
  Men det skall inte bli problem genom åtgärder (= stängning av alla kolkraftverk till 2022 som de gröna ville har) av den nya tyska regering som bildades de facto i går. Inga kolkraftverk stängs här. Tvärtom, ett antal nya kol och gaskraftverk som är i planeringen skall byggas för att kompensera bortfallet av kärnkraften om 4 år. Inte heller ett förbud för diesel eller bensinbilar efter 2030. Tänk, inte ett ord om klimatförändring i Merkels tal. Nya tider? NEJ, Trumpsyndrom!

 17. Sören G

  #15
  Hur gör man när man ”fasar ut subventionerna för fossila bränslen”?

 18. Ingvar i Las Palmas

  sibbe.fi #16

  Visst är det huvudlöst!
  Att stänga ner kärnkraft är idiotiskt

 19. Salasso

  Goda nyheter från Ringhals vars stabila produktion vi absolut inte bör avvara:

  Glada nyheter: Ringhals gjorde förra året sitt näst bästa produktionsår sedan starten 1976! Vi bidrog med hela 27,5 TWh fossilfri el med låg miljöpåverkan

 20. Håkan Bergman

  Storskalig lagring av värme över längre tid, typ från sommar till vinter, görs väl enklast med vatten som lagringsmedium.

  https://www.swedavia.se/arlanda/miljo/akvifaren/#gref

  Jernhusen hade reklam uppe på Centralen här i Stockholm under bygget av nya Kungsbrohuset om att det huset skulle värmas av resenärerna på Centralen. Undrar om dom fryser i Kungsbrohuset nu, när några hundratusen pendlare har lämnat Centralen?

 21. verner

  Man kan fundera hur man skall klara krisen fall vi får strömavbrott och bara har fossil fria bilar eller flygplan (vilket inte ens finns idag).

  Den dag våra stridsfordon går på el då är vi verkligen illa ute.
  Då spelar det ingen roll hur många skyddsrumsplatser det finns eller hur mycket konserver du har.

  Jag undrar hur MSB har tänkt sig detta scenario. Strömavbrott från elnätet och tomt batteri om mitt stridsfordon eller ambulans. Vad gör jag då.

 22. Bim

  #17
  Sören G
  2018/02/08 kl. 11:52
  #15
  Hur gör man när man ”fasar ut subventionerna för fossila bränslen”?

  Man stänger alla subventioner för Sol, Vind. Då behövs inga subventioner alls för produktion av el .
  Lätt som en plätt.

 23. Christopher E

  #17 Sören G

  ”Hur gör man när man ”fasar ut subventionerna för fossila bränslen”?”

  Inte lätt att fasa ut något som inte finns till att börja med. Så vad det egentligen handlar om är en kraftig höjning av de redan höga straffskatterna på fossila bränslen.

  Sedan är det givetvis inget som väntar sig att bränslena ska sluta användas för det. Målet är ju att få in mer skatter.

 24. Här är en ledare som skriver om samma sak som jag och just idag.
  http://www.barometern.se/ledare/ett-kallare-sverige-utan-karnkraft/

 25. Lasse

  #24 Lena
  Vi kommer snart att få ett nytt tillskott på el inom vårt område:Finsk kärnkraft.
  Nån som har koll på när kraftverket kan kopplas in?
  Undrar fall det är tillräckligt för att göra Finland oberoende av import från Norge och Sverige?

 26. Sören G

  #23 Ja det är ordvrängeri och Orwellskt nyspråk. Att fasa ut betyder att ta bort något. Men för att lura allmänhtene skriver man att man ”ska ta bort subventioner” på fossil energi.
  Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka.
  En föraning om den diktatur som är på väg.

 27. Salasso

  Barometern har vaknat:

  http://www.barometern.se/ledare/ett-kallare-sverige-utan-karnkraft/

 28. sibbe.fi

  # 25 Lasse:
  Olkiluoto 3 kommer i gång nån gång i nästa år, enligt Areva-Siemens. Om alls då. Och Finland kommer även då ha underskott av el, och är tvungen att importera el från Ryssland och Sverige. Det nya projektet i som planeras iPyhäjärvi, mellan Uleåborg och Haparanta, väntas vara färdig 2025, och även det räcker inte till för egen försörjning. Troligtvis kommer ett större antal sopkraftverk, som både alstrar el och värme och vars energi kommer från skogshyggen (och antagligen olja) att byggas, samt naturligtvis en massa vindkvarnar, så att vi har samma problem som tyskarna och svenskar. För, varför skulle finnarna vara klokare än de som byggt alltför många möllor redan? 300 miljoner € lär vara reserverade för sådana idiotier fram till 2022.
  https://energia.fi/sv/aktuellt_och_materialbank/materialbank/elaret_2016_elanvandningen_vande_uppat.html
  2015 använde Finland 85,1 terawattimmar (TWh) el. Av elanvändningen täcktes 22,3 procent med nettoimport och 77,7 procent med Finlands egen produktion.
  Elimporten var störst från Sverige (15 TWh), även om den var något mindre än föregående år. Däremot ökade importen från Ryssland (5,9 TWh) med nästan 50 procent.
  Sen 2015 har elförbrukningen ökat…
  Nej, vi blir nog i spadet här i Finland om ni stänger era kärnkraftverk…

 29. Evert Andersson

  Svenska Kraftnät beskrev i sin rapport till Energimyndigheten inför vintern 2017 – 18 effekt situationen som att vi blivit otryggare för att O1:an stängts. Nyrenoverad som den är! Sedan redovisar de vilka säkra effektresurser de kan räkna med. Då ger vindkraft 11 procent av installerad effekt. Det är en ökning från 6 procent. Ingen skillnad i blåsvädret så den nya generaldirektören kanske är mer politiskt anpasslig. Om vindkraft i snitt gav 28,5 procent kapacitetsfaktor förra året verkar det onekligen optimistiskt att räkna med 11 procent som säker tillgänglig effekt vid topplast i nätet.

 30. Evert Andersson

  Tage Danielssons monolog om sannolikhet efter Harrisburg har nog skadat kärnkraften mer än Ted Gärdestads låt.

 31. sibbe.fi

  Utan kommentar: SVenska Dagbladet just nu:

  SVERIGE Igår 15.45 Gudrun Schyman säger nej till flyg under valrörelsen och en flygning mellan…

  ”Områden i Sverige kommer att bli obeboeliga”

  ”PREMIUMSVERIGE 28 nov, 2017 Jenny Stiernstedt: Har vi accepterat alla extrema väderhändelser i världen som det nya normala…”

  ”Klimathotet Snabbt om Allt om”

 32. Olav Gjelten

  Tack Lena. Privat diskuterar jag ofta hur sårbara vi har blivit. Elförsörjningen är bara ett av problemen.
  Inget parti tycks nämnvärt bry sig.

 33. Guy

  verner # 21

  En kris som är lätt att uppfatta. Tänk dej att du har en långväga körning och plötsligt upptäcker att bränslet är slut. Nå, det blir till att lifta till närmaste servicestation efter en dunk bränsle och tillbaka till bilen. Men tänk om bilen är en Tesla!!

  I går rapporterade Paris att tusentalet bilister övernattade i sina bilar på grund av snövädret. Åtminstone dom med ordentligt med bränsle i tanke hade det hyfsat fastän inte kul. Tänk om dom haft en Tesla!!

 34. Begåvade papegojor i slaskpressen!
  https://www.aftonbladet.se/ledare/a/218prB/vinter-os-gar-mot-en-saker-dod

 35. SatSapiente

  #33

  Naturligtvis kommer driftiga bilbärgningsföretag att se en affärsidé här.
  En mindre lastbil med en kraftig dieselgenerator på flaket som rycker ut och snabbladdar ”tomma” elbilar.
  Jag bjuder på idén.
  Betydligt effektivare än att bogsera bilen till en snabbladdningsstolpe.

 36. En länk till en sol & vind-aktivist som skådat ljuset och fattat att det är kärnkraft som gäller i framtiden.
  https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak&t=1075s
  Föredraget hölls i Berlin. Bra, lättfattlig statistik. Klart sevärd.

 37. Roland Salomonsson

  Själva definitionen på VÄLSTÅND är internationellt (inom u-landsvärlden) tillgång till obegränsad, avbrottsfri och BILLIG energi! Detta vet FOLKEN i u-länderna och när Trump lämnar Parisöverenskommelsen 2022, så beror detta på att BRICS internationella investeringsbank idag ger u-länderna vad de själva vill ha, utan pekpinnar fån IMF eller globalistiska bedrägerier. Trump lämnar för att USA och västvärlden helt enkelt är utkonkurrerad i u-länderna (låt vara att några ur eliten passar på att korrumpera sig och bygga några vindkraftverk, som ingen har nytta av) av Kina och delvis Ryssland, vilka bygger landsomfattande eldistributionsnät, kolkraft, hamnar, stålverk, flygplatser, permanentade landsomfattande landsvägar, större broar mm, alltså vad FOLKEN vill ha (välstånd). Kinas resp Rysslands internationella inflytande ökar således enormt, vilket Trump nu försöker hejda.

  När kommer f ö Sveriges första större Blow-Out? Finland, Norge, Danmark har i alla fall insett faran och förberett sig (klart 2017) för snabb frånkoppling av sina nät från det svenska. Det innebär att Sverige samtidigt står ensamma internationellt vad gäller el-försörjning.

  Vart är således Sveriges välstånd egentligen på väg???

 38. Fredrik S

  Roland #37

  Svenska politiker, åtminstone de som sitter vid makten, klarar bara av att köra sitt papegojrace när de ställs mot väggen. Det är den svenska modellen, hur bra välfärden är och att vi måste höja skatterna rejält för att behålla den och bekämpa klimathotet. Skulle vara väldigt intressant att få Löfven kommentera det faktum att det landet i Europa, och kanske världen, som har det högsta välståndet också har bland de lägsta skatterna. Jag menar någon gång måste väl även svenska politiker fundera på detta.

 39. Ingvar i Las Palmas

  Apropos att klara sig själv.
  Vattenläcka i Johanneshov. Klart i morgon säger Stockholm vatten. Har promenerat till OK (Ca 1km) och köpt en 20 liters plastdunk och fyllt den till drygt hälften och släpat tillbaks

 40. mängan

  Peter Stilbs
  Saltx använder sig av nanostrukturerat salt och kan inte jämföras med molten salt som du förmodligen gör. Det verkar som om de faltiskt kan få reell betydelse ifråga om solpaneler (ge värme eller kyla), gasvärmepumpar och storskalig energilagring.
  Lasse har en poäng!

 41. Guy

  Ingvar # 39

  Vid el-avbrott kan du inte ens göra det du nu kunde.

 42. mängan

  Peter Stilbs
  Man kan ladda och ladda ur saltet tusentals gånger utan att förlora effektivitet, det är en väsentlig skillnad mot molten salt. Kunderna har förstått just den skillnaden därav intresset världen över.

 43. För oss som bor i villa/gård kan det vara intressant att köpa en dieseldriven vattenkyld elgenerator, t.ex 8 eller10 kW, och låta en elektriker montera en brytare för elnätet kombinerat med tillkoppling av generatorn. Moderna större elgeneratorer har självstart, så den tekniskt kunnige kan troligen koppla in en styrenhet som automatiskt kopplar in generatorn när nätströmmen försvinner.

  Om man har vattenburen värme kan den händige koppla generatorns kylsystem till husets värmesystem och bränsletillförseln till en större dieseltank. Generatorn kan drivas med skattefri diesel / olja. Som en bonus bidrar vi till ökad CO² halt i atmosfären.

  Naturligtvis kommer snart ett förbud mot egenproducerad el, om den inte kommer från vind eller sol. Allt annat vore för bra.

 44. Ingemar Nordin

  mängan #40,

  Det kan nog inte jämföras med salt, men det har gjorts försök att lagra varmvatten i underjordiska bassänger. I Lambohov, Linköping, där jag bott tidigare byggdes det s.k. ”solhus” 1980 med bidrag från kommunen. Husen hade inglasade värmeslingor på taken och föreningen hade en jättestor underjordisk cistern där sommarens överskott av värme kunde lagras.

  Men efter 10 år avvecklades hela experimentet. Solslingorna på taken hade åtskilliga tekniska problem (trots den tekniska enkelheten) med diverse läckor etc. Vattencisternerna visade sig vara en utmärkt grogrund för bakterier och andra organiska föroreningar. Sedan stängde man av vattnet till cisternen och ersatte soltaken med vanligt tegel.

 45. Ingemar Nordin

  Lars Mellblom #43,

  På den svenska landsbygden har jag sett att man helt enkelt kopplar in traktorn till elen när strömmen har gått till hus och ladugård. Det händer alltsomoftast när åskan slår ned.

 46. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #44
  För att anknyta till tråden vill jag minnas att den enkla lösningen med kanaler i taket gjorde att man råkade illa ut om cirkulationen stannade när solen lyste. Kokningen krävde snabb tryckavlastning för att undvika rörsprängning. Och alltihop beroende av säker eltillförsel…… 🙁

 47. Salasso

  Total nedisning!

  http://klimatsans.com/2018/02/08/total-nedisning/

 48. #45 Ingemar Nordin#

  På Costa del Sol i Spanien på 70-talet hade man en verkligt enkel lösning för billigare varmvattnen. Man placerade ett oljefat högt upp på taket. I oljefatet fanns en kopparrörsslinga för det inkommande vattnet till varmvattensberedaren. Längre ner på taket placerade man en 50 m svart vattenslang rullad i en cirkel kopplad i en loop till oljefatet. Vattnet i slangen självcirkulerade när det blev varmt. Med klimatet där skulle jag gissa att varmvattenkostnaden mer än halverades.

  Med tanke på den ringa investeringen och noll underhåll / fel, var det äkta smart jämfört med dagens ” klimatsmarta” installationer.

 49. Bengt Abelsson

  Ögonblicksbild från Simris sent på natten:
  Produktion 5 kW vind, 0 kW sol.
  Förbrukning 543 kW.
  Totalt på dygnet 1933 /13090 kWh producerat / förbrukat.
  Hurra för det lokala energisystemet!

 50. Håkan Bergman

  Varför göra el av solljuset när man med enkla medel kan göra värme av den?
  http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/

 51. Lars-Eric Bjerke

  #6 Peter Stilbs
  Subventioner av fossila bränslen.
  Här är en länk till EIA´s årliga lista över subventioner per land. De dominerande länderna är Kina, Iran, Saudi, Ryssland, Venezuela, Indonesien, Indien, Egypten …….Totalt ca 260 G$ år 2016.
  https://www.iea.org/statistics/resources/energysubsidies/

 52. Robert N.

  Enligt TV4 så snöade det ordentligt på Madeira i dag. Vilket tydligen var väldigt ovanligt.

 53. Berndt Carlsson

  Vindkraften är en intermittent och därmed opålitlig energikälla.
  Det är inte Kenneth Gärdestads fel – Han skrev : ”Sol, vin och vatten”
  Titeln ansågs olämplig och ändrades – Originalet var bättre.

 54. Lasse

  #44 Ingemar
  Tack för feedbacken från Lambohov. Det är ofta man hör uppstarten och sällan utvärderingen!
  På 1980 talet var det oljan som skulle bort och ersättas i uppvärmningen. Fixades lätt med allt dyrare olja.
  Det var pellets eller värmepump som som blev alternativet.

 55. Ingvar i Las Palmas

  #48 Lars

  På måna tak på Kanarieaöarna står det solfångarpaneler för varmvatten

 56. #55 Ingvar i Las Palmas#

  Redan på 70-talet var riktiga solfångarpaneler inte ovanliga i Spanien, men dyra. Det var Ingemars påpekande om att det finns elkraftverk som kan kopplas till traktorer som fick mig att tänka på andra enkla lösningar. Jag har alltid beundrat det som är enkelt, billigt och fungerar.

  Självfallet har kommersiella solfångarpaneler mycket större verkningsgrad än en svart trädgårdsslang och ett oljefat. Däremot gissar jag att när man räknar på den ekonomiska sidan blir skillnaden liten, under förutsättning att elpriset är något så när rimligt. Hur snabbt betalar sig merkostnaden för den högre verkningsgraden och för underhållet av anläggningen?

 57. PAB

  #51
  I din länk fick jag äntligen en förklaring till hur man bär sig åt för att fasa ut subventioner till de fossila bränslena. Man inför ”negativa subsidier”. Med det menas den skatt som man kan lägga på fossila bränslen. Skattehöjningen kan då dras från kostnader för de framtida tänkta skador som koldioxiden tros orsaka. Och vips har man börjat fasat ut subventionerna av de fossila energikällorna. Väldigt Orwellskt.

 58. Capt Nemo

  AUSSIE COAL EXPORTS SET ALL-TIME VALUE HIGH IN 2017
  Its days maybe numbered according to some, but Australia volumes set record pace.
  The value of Australian coal exports jumped by 35% last year to AUD 56.5bn ($43.9bn) – the highest ever annual value. Coal was Australia’s second largest export in 2017 with iron ore first at AUD 63.3bn in the same period. Newcastle set to reduce coal dependence In 2017 thermal coal exports were 200mt worth AUD 20.8bn while metallurgical coal exports were 172mt with a value of AUD 35.7bn. “Historically coal has been Australia’s biggest export earner and these trade numbers confirm its ongoing strength and significant contribution to the economy,” said Greg Evans, executive director for coal at the Minerals Council of Australia. “Overwhelmingly the destination of coal exports continues to be Asia, spanning from established north Asian markets to the fast growing economies of Southeast Asia and India.” Evans said Southeast Asia is emerging as a “significant new market” for Australian coal due to its recent investments in high efficiency, low emission (HELE) coal-fired power plants significantly reduce greenhouse gas emissions. Exports to this market were worth about AUD 2bn in 2017. “The last 12 months continue to show the market fundamentals for Australian coal are positive,” he said. “The high productivity of the Australian coal mining industry, proximity to major markets and strong regional economic and population growth will continue to underpin coal exports in the long term.”
  Created: 00:54 GMT, 09 Feb 2018
  By: Global Mediator

 59. Björn-Ola J

  #29
  Man har höjt lägsta beräknade tillgängliga effekt från vindkraft från 6% till 11% med motiveringen att det blåser mer på vintern då effektbehovet är som störst. Om det är våghalsigt eller inte kan man spekulera över. Lägsta timvärdet för elproduktionen från vindkraft under 2015 var tre promille jämfört med det högsta värdet. Vet dock inte när på året det inträffade. Ska titta på det när jag får tid.