Anthropocenen – en ny geologisk tidsålder?

geological

Noterade denna artikel i morse, där en tanke framläggs att mänskligheten nu startat en ny geologisk tidsålder: Zalasiewicz, J.; Williams, M.; Steffen, W.; Crutzen, P. The new world of the Anthropocene. Environ. Sci. Technol. 2010, 44 (7)

Ack ja – namnen känns igen – Steffen hade en insändare tillsammans med Johan Rockström i Aftonbladet förra veckan, och Crutzen är ju känd för att ha fått Nobelpriset i kemi för atmosfärskemiska idéer, som numera tycks befinna sig på mycket skakiga grunder.  Crutzen har gradvis under åren blivit allmänapokalyptiker, och myntade ordet ”Anthropocenen” för ca 10 år sedan.

Citat ur artikeln: “However these debates will unfold, the Anthropocene represents a new phase in the history of both humankind and of the Earth, when natural forces and human forces became intertwined, so that the fate of one determines the fate of the other. Geologically, this is a remarkable episode in the history of this planet.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Håller inte med tanken alls. Sett med geologiska ögon är det alldeles för små saker och korta tidsperioder för att motivera en ny period. Geologiska perioder varar i årmiljoner och motiveras av distinkta faser i jordens historia som lämnar karakteristiska spår i de geologiska lagerföljderna.

  Detta är bara det vanliga hubris – människans är alltings måttstock – snacket.

  Det finns ingenting geologiskt som motiverar en ny period nu. Vi är i en istidfas med periodiska nedisningar. Det finns inte någon anledning att tro att dessa upphört. Perioden Kvartär motiveras just med övergången till istidsfas, distinkt från den långsamma avkylningen under Tertiär. Inte ens indelningen av Kvartär i Pleistocen/ Holocen är motiverad, då den gränsen inte utmärks av annat än att den senaste interglacialen började då. Jag föredrar att istället för Holocen använda namnet på den nuvarande interglacialen, Flandrium.

  En ny period kan inte komma ifråga förrän nedisningarna upphört och ny värmeperiod börjar. Gissningsvis om några miljoner år.

 2. Om alla vore skeptiker med hög moral, skulle aldrig några anfallskrig ske.
  Felet med vår ras är att vi är så lättledda, så enkelt skapa en ”masspsykos”.
   
  Se i historien om nutiden förblindar.
   
  Tänk om de få procenten skeptiker som finns på jorden, blev de enda som förde sina gener vidare….
   
  Bara tänk…. inga pöbelgrupper ingen mobbing, aldrig några beslut som fattas på vetenskapliga grunder, men egentligen inte har ett enda hållbart vetenskapligt argument.
   
  Kom igen nu alla från UI och liknande trosgrupper, ge oss ett enda vetenskapligt argument för CO2-hotet…
   
  Bara ett enda…
   
  Eller inse att mitt inledande stycke stämmer……..

 3. Mats Jangdal

  ”when natural forces and human forces became intertwined, so that the fate of one determines the fate of the other”
  Har det inte alltid varit så? Alla arter påverkas av sin miljö och alla arter påverkar sin miljö. Det är väl först när vi ser geologiska (hårdvara) förändringar istället för biologiska (mjukvara) förändringar som talar om tidsåldrar på den skalan. Precis Chris E sade.

 4. Mats Jangdal

  Ooops! Beklagar kursiveringen av alltihop.

 5. Helge

  #2 Gunnar
  Jag är skeptisk till ditt resonemang, tror vi behöver både och …

 6. Lars W

  Christopher E:s analys är fullständigt klargörande! För att fritt citera Ian Plimer ” Dyker det upp någon domedagsprofet så bussa hunden på vederbörande”

 7. Mikael

  Kan diskuteras (vilket författarna väl gör?) om det är rätt att kalla det en ny geologisk tidsålder eller inte. Christopher E har förstås rätt i att den geologiskt sett är påfallande kort minst sagt. Å andra sidan är det svårt att komma ifrån att människan påverkar biogeosfären på ett mer påtagligt sätt än någon annan organism globalt, kanske sedan blågrönalgerna skapade en ny atmosfär. Och då tänker jag förstås inte enbart på CO2 även om farhågan om kommande klimatförändringar (som vi ännu inte sett och kanske aldrig kommer att se) skulle motivera detta. Nej jag tänker på att ungefär 40 % av all fotosyntes som sker på jorden utnyttjas för mänskliga behov, att större delen av landytan är kultiverad och de allra flesta organismer i hög grad påverkad av mänskliga aktiviteter. Och på hur flöden av viktiga substanser som exempelvis kol och fosfor radikalt förändrats av människor. Nog kommer detta att märkas i framtida geologiska avlagringar som något påtagligt, det är jag övertygad om.

 8. Anders L.

  Nog känns det som om ”antropocen” kommer att bli alltför kortlivad. H. sapiens har ju existerat några hundra tusen år, men det är först under de senaste femtusen åren som vi lyckades etablera högkulturer och civilisationer, och endast under de senaste 200 åren som vi lärt oss bygga maskiner som drivs med annat än hand- och djurkraft. Med nuvarande takt på förbrukningen av naturresurser så verkar det ganska otänkbart att vår nuvarande civilisation skall kunna hålla ens 10 000 år till. Kanske ”antropocen” kommer att synas som ett konstigt lager av diverse miljögifter i framtidens sediment, och ev geologer som strövar omkring på jorden om 10 miljoner år kommer att grunna över vad det var som hände … kanske fundera över jorden träffatdes av någon sorts smutsig asteroid som utrotade tusentals djurarter på land och i haven …

 9. Peter Stilbs

  Om man stuvar in alla nu levande människor i en låda så blir det drygt en kubikkilometer – kan vara lämpligt att ha som perspektiv… 😉

 10. Lars C

  #9
   
  Pax för att inte ligga i botten.

 11. Mats Jangdal

  #9
  Som Hong Kong i kubik?

 12. Peter S#9
  Jag har för mig att ”köttfärslådan” skulle bli 1×1 km och ”bara” 350 meter på höjden. 😉

 13. Helge

  Tittar man på andra arter, brukar kraftig tillväxt i volym alltid förr eller senare sluta med en rejäl anpassning. Om sund vetenskap får fortsätta att styra våra strategier och beslut istället för politiserad vetenskap med religiösa övertoner, så kanske  vi kan plana ut i ett välordnat bakslag för människan som tom kan bli något mycket positivt.  Klimat/AGW synes mig idag inte vara ett sådant exempel.

 14. Peter Stilbs

  Rosenhane: Som köttfärs, ja – men jag gav folk lite lebensraum – ungefär som i en packlåda, eller vad man ska kalla det…  😉

 15. Mattias

  Det är väl mer intressant att titta på hur mycket naturresurser som behövs för befolkningen ska kunna leva gott. Mycket hänger på hur det går med utvecklingen av energiutvinningen jämfört med hur mycket fossila bränslen, vatten och bra jord det finns. Personligen är jag ingen anhängare av domedagsprofetior men jag tror det är oklokt att inte inse att resursutvinningen har börjat närma sig kritiska nivåer. Eventuella klimatproblem är bara en del av detta.

 16. Mattias specificera vilken resursutvinning som du anser har närmat sig kritiska nivåer…
   
  Peter S mfl.
  Om vi torkade alla människor och malde oss till gödsel skulle det knappt räcka till Skånes jordar… En aning jordför”bättring/sämring”….

 17. Christopher E

  Mikael;

  Blågrönalgerna är mycket riktigt ett bra exempel på hur organismer rejält påverkat jordens kemi och biosfär. Andra exempel är när syrehalten blev tillräckligt hög att tillåta skalbildning, när växterna gick upp på land eller när blomväxterna gav en evolutionär explosions bland övriga organismer.

  Jag håller med att människans påverkan är stor, men ser alltså inte det som en grund till att diskutera geologiska perioder.

  40% av fotosyntesen till mänskligt behov? Det låter väldigt mycket. Jag förmodar att man räknar in en del ekonomiskog förutom odling av matvaror, och kanske gräs till betning av domesticerade djur. Men den mesta fotosyntesen äger rum i haven. Räknar man in biomassan som i näringskedjan slutar med fisk också?

  Mikael & Anders L;

  Håller nog med att vår samtid kommer att synas som ett tunt lager i sedimenten i framtiden. Med kemiskt distinkt profil, och eventuellt med en urskiljbar förtunning i antalet arter under en bit ovanför (det får vara en rejäl artminskning för att upptäckas där, ytterst få organismer bevaras). Detta gäller oavsett om människan överlever som art en längre tid eller inte. Jag är ingen undergångsprofet eller miljönisse, men på på något vis låter det otroligt att vi överlever tidsrymder i geologiskt perspektiv.

 18. magnus

  Apropå #9
  Jag räknade ut någon gång att om man sprider ut världens befolkning jämnt över hela jordens landyta så blir det ca 3-400 meter mellan varje människa.
  (Det är möjligt att jag minns fel, men det går ju att kontrollräkna)

 19. Gösta Walin

  För mig är det extra tråkigt med Crutzens utveckling. Vi var samtidigt på MISU fram till 1972. Han var både trevlig, klok och arbetsam. Framgång är inte alltid så välgörande.

 20. magnus…………………
  30% av o,5Gkvkm blir 150Mkvkm dela med knappt 7G och du får runt 22.000kvadratmeter till var baby, gamling och ungdom…..
  Med faktor 20 kunde vi enkelt öka utan att vi får negativa resursbrister, så kan vi ta till haven och öka ytterligare med faktor fyra…. 560miljarder människor….. så¨har vi rymden och havsbotten……………… det finns ingen gräns för antalet människor…… däremot för hur dumma vi får vara…..
  Den största resursbristen är kanske begåvning och moral……..
  Vi förtjänar nog att bli ett geologiskt lager…………

 21. Erik L

  #18  Magnus

  Kanske stämmer, vad jag vet är iallafall att om man ställer i hop jordens befolkning så att det står 2,16 pers per m2 så får  alla 6 790 000 000 människor plats på Gotland (3 140 000 000 m2.)

 22. sorry magnus under 200m blir det mellan oss, vi skulle kunna föra skrikande budskap tvärs kontinenter………. Ericsson blir liksom Nokia utan uppdrag…….

 23. Mikael

  40 % av fotosyntesen avser, om jag minns rätt, precis som Christopher antar slutanvändningen av fotosyntesen. Alltså även betat gräs som slutar som foder eller betade alger som slutar som fisk. Tror även att brukad skog ingår.

  En annan intressant siffra, lite apropå Peter Stilbs beräkning om totalvolymen av människokött, är att 90-95 % av den animaliska biomassan på land utgörs av människan och hennes husdjur. Den kub som innehåller alla fåglar, grodor, vilda däggdjur och insekter lär alltså vara betydligt mindre än den kubikkilometer. Kan vara lämpligt att ha som perspektiv.

 24. Om man lade alla sjukhusbyråkrater längs ekvatorn………..
   
  Vore det en fördel……..

 25. Mikael då ska du ta in perspektivet av de kubikmil alla bakterier blir………………………………… det går som du vet 1000 kbkm på en kbmil……….

 26. Anders Mohlin

  Som jag ser det är det först ur ett historiskt perspektiv det går att bedöma om ett skifte från en tidsålder till en annan verkligen inträffat.  M a o: Eftervärlden får/kan konstatera om just vår nutid (ca år 2000) innebar ett skifte eller inte.

 27. Peter#14
  Du är en sann filantrop, du! 🙂

 28. Pehr Björnbom

   
  Det är verkligen märkligt att författarna av artikeln skriver som i citatet ovan. Det är som om de inte betraktar människan som en livsform som är en del av naturen. I själva verket är jordens livsformer en av de viktigaste orsakerna till klimatförändringar sedan miljontals år tillbaka. Detta framgår av en encyklopediartikel av Dennis Hartmann som bland annat skriver:
   
  “The climate of the Earth results from complex interactions among externally applied parameters, like the distribution of insolation, and internal interactions among the atmosphere, the oceans, the ice, and the land (Fig. 7). The composition of the atmosphere, which plays a key role in determining the surface temperature through the greenhouse effect, has been radically changed by the life-forms that have developed, and continues to be modified and maintained by them. The atmosphere and the oceans exchange heat, momentum, water, and important constituent gases such as oxygen and carbon dioxide. The exchange of constituent gases is strongly influenced by life in the ocean.”
   
  Hartmann påpekar alltså att atmosfärens sammansättning har radikalt förändrats av de livsformer som utvecklats under jordens långa historia. Sådana förändringar pågår ständigt. Detta har bland annat haft stor effekt på temperaturen vid jordens yta. Att utvecklingen av livsformen Homo Sapiens skulle kunna ha en inverkan på jordens klimat är alltså ingenting unikt i sig. Förändringar i jordens klimat har sedan miljontals år skett sammanflätade med förändringarna av jordens livsformer. Det som är unikt med Homo Sapiens är endast att vi kan förstå detta och skydda vår egen art från negativa konsekvenser om nu detta skulle vara aktuellt.
   
  Följande avsnitt av Hartmanns artikel är för övrigt också intressant. Denne klimatforskare anser alltså att klimatet i norra Europa var något varmare för omkring 1000 år sedan än det är idag och kallare för 100 till 300 år sedan. Detta är väl återigen ett belägg för att den förödande kritiken mot hockeykurvorna är synnerligen berättigad.
   
  “Changes of climate spanning centuries to decades occur within the more gradual changes just described. For example, the climate of northern Europe was slightly warmer about 1000 years ago than at present, but colder than at present 100 to 300 hundred years ago, when mountain glaciers advanced beyond present-day limits in Scandinavia and the Alps. The causes of these shorter-term changes of climate are not well understood, although volcanic activity, solar variability, and the internal dynamics of the atmosphere and ocean may all be involved. There is concern that human activities, such as massive deforestation and the burning of fossil fuels, may become causes of climatic change.”
   
  Lägg också märke till att Hartmann påpekar att de klimatförändringar som ledde till denna medeltida värmeperiod och denna lilla istid inte är väl förstådda och att han nämner ett flertal faktorer som kan ha inverkat. Han nämner mänsklig aktivitet som en möjlig kommande orsak till klimatförändringar men avstår från tvärsäkra påståenden.
   
  Referens
  Dennis L. Hartmann, ”Climatology”, in AccessScience@McGraw-Hill, http://www.accessscience.com, DOI 10.1036/1097-8542.140700

 29. Björn

  Peter Stilbs [9]; Ett intressant perspektiv egentligen att likna människomassan med en kubikkilometer. Jag roade mig med att göra en liknande överslagsberäkning och kom fram till ungefär samma storlek 1,08, beroende på hur man räknar. Alltså ungefär sex miljarder människor ryms i en volym av 1 kubikkilometer. Detta ger vidare ca 25000 kvadratmeter landyta per person. Om vi antar att vi blir 10 miljarder individer, då krymper ytan per person till ca 14925 kvadratmeter. Men om vi blir för många kommer säkert okända mekanismer in som decimerar befolkningen. Andra stammar av mänskligheten kommer tveklöst att börja befolka den närmsta rymdens planeter och det kommer att bli en mänsklighet med ett nytt Homoprefix.

  Detta med en ny geologisk tidsålder är ju rena tramset. Skulle underförstått den påhittade antropogena påverkan från CO2, ge upphov till förändringar i sådan skala att man kan tala om geologisk påverkan? För det första finns det inga bevis för denna påverkan och om CO2 har någon påverkan så är människans bidrag en droppe i havet. Sammanfattningsvis så finns det egentligen bara naturlig påverkan som kan med tiden uppfattas som en geologisk förändring. Men idealisterna vill ha mänskligheten i sin hand för att kunna verka som världshärskare. Vi får hoppas att det finns så mycket förnuft och motkrafter att organisationers agendor som WWF med flera, avslöjas.

 30. Mikael

  Björn #29.

  ”Men idealisterna vill ha mänskligheten i sin hand för att kunna verka som världshärskare. ”

  Vem blir världshärskaren egentligen? Detta tjat om fascismen utgår ifrån att det är några få personer som skulle prata sig till världsherravälde via CO2 och AGW. Hur kan någon tro på något sådant? Hur skulle det gå till? Det verkar så himla knasigt bara, nästa lika knasigt som att frälsaren skulle komma och hämta oss alla på hustaken i påsk.

 31. Björn

  Mikael [30]; Med demokratiska spelregler är det fullt möjligt att inbilla en vanligt arbetande befolkning att jorden är utsatt för fara och därmed bilda en sådan majoritet, att åtgärder sätts in för att förhindra denna pseudofara. Om våra politiker fås att tro det samma som exempelvis WWF försöker skrämma världen med, då kan utvecklingen gå åt fel håll. Vi avvecklar i stället för att utveckla.

 32. Mikael

  Björn #31.

  Att åtgärder sätts in är väl en sak. Att världsherravälde införs är en anna sak. Kan du försöka skilja på dessa två saker och förklara på vilket sätt den andra saken är relevant som svar på växthuseffekten?

 33. Mats Jangdal

  Mikale #32
  Makt utövas i det moderna samhället som beskattningsrätt, även världsherravälde kan med modern (it-)teknik utövas på det viset. Konformism kring växthuseffekten/klimathotet kan mycket väl utgöra tillräckligt underlag för världsherravälde via beskattning.
  Var det tydligt nog?

 34. Mats Jangdal

  Sorry för felstavningen, Mikael.

 35. Mikael

  Nej.

  Det lät mer som en plånboksfråga, rädsla för höjda skatter, rädsla för dumma åtgärder. Världsherravälde betyder att ha mänskligheten i sin hand för att kunna verka som världshärskare.

 36. Mikael,

  Ord som ’världsherravälde’ eller ’fascism’ är förstås alltid tillspetsade, och gäller aldrig hela gruppen som ’engagerar’ sig. Men visst finns det helt klart sådana inslag. Och som du säger, det räcker med några få som tillräcklgit skickligt hanterar befintliga maktstrukturer. Det måste inte ens vara demokratiska sådana. Men demokrati betyder ju i sammanhanget föga mer än att alla får lämna ifrån sig en papperslapp i ett kuvert vart fjärde år.

  Därefter kan de som hamnar vid spakarna göra nästan vad dom vill, och ostört, under lång tid …

 37. Mikael

  Jonas N.

  Du har en naiv syn på demokrati, vilket visades tydligt när vi diskuterade makt härom veckan. Demokrati handlar enligt mig om betydligt mer än att få lämna ifrån sig en papperslapp vart fjärde år.

  I övrigt var ditt inlägg så gott som obegripligt. Vilka menar du är gruppen som ’engagerar’ sig? Och vad menar du med ”som du säger” – jag kan inte se att jag sagt det som du lägger i min mun.

 38. Bim

  Om man ställde alla AGW:are uppe på varandra så vore alla klimatproblem lösta. 😀

 39. Björn

  Mikael [32]; AGW är en pseudofara. Det görs åtgärder för att förhindra en global uppvärmning till stora kostnader utan någon som helst verkan. Vi kan inte påverka ett naturligt förlopp utan bara anpassa oss, men om det finns majoritet för åtgärder, då blir det så. Det finns alltid små och stora sammanhang där en maktmänniska finns som vill styra efter en egen agenda utan hänsyn till behov eller reella orsaker. En oroad värld är alltid påverkbar, vilket de med grumliga syften både underblåser och utnyttjar.

 40. Helge

  Bim#38 ett vanskligt projekt, minsta vindpust så rasar korthus

 41. Mikael

  Björn #39.

  Detta är ett mycket mer genomtänkt påstående, men bara en tummetott av vad du och andra ständigt skriver. Maktmänniskor finns överallt, även utanför politiken, men AGW innebär ingen som helst fara för fler maktmänniskor. Det finns alltid frågor som folk vill driva igenom, och jag har full förståelse för att alla inte är överens om alla frågor – åtgärder mot AGW är inget undantag. Men att någon via AGW skulle kunna roffa åt sig världsherraväldet verkar otroligt, i synnerhet verkar det otroligt att WWF skulle drivas av sådana motiv. Snurrigt.

 42. Mikael,

  Naiv syn på demokrati är nog det allra sista jag har. Du låter mer som en sådan. Jag är nog vansinnigt mycket mer insatt i än du även rörande politik.  Jag tror du gör det vanliga tankefelet att saker som inte du känner till eller begriper, därför inte heller finns eller förstås av andra.

  Demokrati, handlar idag precis om detta. I den hårda betydelsen. Det är vid ca 16 ggr under ditt liv som du blir ’tillfrågad’, och vid de tillfällen har du ca sju olika lappar att välja mellan. Det är den gången du är med och ’styr’ ngt.

  Däremellan blir du öht inte tillfrågad, och allt klokt tyckeri du menar att du åstadkommer vid fikabordet, i insändare, med kompisar, eller på bloggar, påverkar öht inte de valda politikerna.

  Dessa påverkas främst av varandra, i vi8ss mån av media, och ffa av vad de tror är nödvändigt för att hålla sina (politiksa) motståndare stången.

 43. Mikael

  Jonas N,

  Jo, jag har förstått att enbart den hårda betydelsen intresserar dig. Gäller de flesta frågor. Därav trångsyntheten.

  Om bara den hårda betydelsen räknas behöver du i alla fall inte vara rädd för WWF 🙂

 44. Skillnaden mellan dig och mig är att jag är medveten om skillnaden, och dessutom kan hantera den.

  Och tyvärr, WWF har bra mycket mer politiskt ’clout’ än jag har. Och det har dom inte pga av sina ’medlemmar’. Jag ver inte om jag behöver vara rädd för just. Men jag är rädd för att tex Al Gore får mer att säga till om, eller John Holdren, eller FN, eller i stort sett vilka som helst som inte har något mandat men skulle ilja ha mer …

  Och jag ville inte skriva ’trångsynt’ innan, jag tycker naiv är mer passande.

 45. Mikael

  Själv är jag rädd för att Exxon Mobile ska få mer att säga till om, men i slutändan tycker jag att vi bör vara rädd om de demokratiska institutioner vi har och inte som du, Jonas, bara tro illa om dem.

 46. (sorry för alla stavfel, hoppas det gick att förstå ändå)

 47. Bim

  Helge # 40
  Inte så farligt, jag hade ställt Rockström underst. Han är en uthållig typ.

 48. Jasså, där kom den till slut?
  På vilket sätt är du rädd för dem?
  De säljer produkter som efterfrågas. Och politikerna älskar att beskatta just dessa. 

  Energibolagen är förvisso intresserade av att man politiskt genomför tvingande lagar om handel med äutsläpssrätter’ mm. För då kan de tjäna nmer pengar. Och vissa av dem lobbade hårdare för det än andra. Du kanske mins Enron!?

  En annan sak som skiljer oss, Mikael, är att jag inte måste projicera dåliga saker på andra hela tiden. Jag är absolut för demokrati, och också det som är dom demokratiska institutionerna. Möjligen har du återigen en diffus uppfattning om vad dessa skulle vara. Liksom vad du hoppas att demokrati är, och kan eller bör leverera.

  Men utveckla gärna detta med Exxon, det låter ju som ngt som jag skulle måla upp som banal schablon av en AGW-are … 🙂

 49. Mikael

  Jag menar att Exxon och WWF är lika goda kålsupare, och det verkar enögt att stirra sig blinda på WWF som aspiranter på världsherravälde. Allt tal om att människor som driver på för minskade CO2-utsläpp främst drivs av ett behov att kontrollera människor är barockt.

 50. Märklgit resonemang.

  Exxon är ett bolag som producerar varor som efterfrågas av många. De har sina inkomster genom att sälja dessa till betalande kunder. WWF handlar om ngt helt annat.

  Notera att jag inte säger att WWF saknar existensberättigande, men skulle de vara ett företag, skulle deras verksamhet vara brottslig. Och som det är idag får de stora delar av sin budget inte genom frivilliga kunder utan genom stöd av alla möjliga politiskt beslutade anslag.

  Och att där inte skulle finnas gott om misantroper i WWF, GreenPeace och flera liknande organisationer, det tror du väl själv inte på!?

  Eller är du så naiv? Varför tror du att man driver på för minskade CO2 utsläpp öht? Tror du att någon där begriper klimatforskning bättre än hela IPCC? (Som ju inte kan leda sin huvudtes i bevis, som inte ens försöker?)

 51. Mikael, på vilket sätt är du rädd Exxon, och att de skall få mer att säga till om? Jag begrep aldrig det, och heller inte ditt svar om kol och supar …

 52. Mikael

  Jonas N #50.

  Nej, jag tror ta mig fan inte att WWF drivs av misantropi, lika lite som Exxon, om vi nu ska använda dessa två poler för jämförelse. Om du tror att WWF och Greenpeace drivs av misantropi och inte av engagemang för miljön så är du inte naiv utan värre än så. Varför tror du att de driver på för minskade CO2-utsläpp om inte av miljöengagemang? Det skulle vara intressant att veta, eller nja inte så intressant när jag tänker efter.

  Och jag är väl medveten om vad Exxon säljer. Känner du till branschorganisationer, lobbyism och korruption? Tror du inte att sådan förekommer i näringslivet utan enbart mellan miljöorganisationer? Då har du definitivt fått proportionerna om bockfoten.

  Stora företag har stor makt (över andra). Organisationer som medborgare kan gå med i för att visa sitt eget engagemang är värdefulla inslag i en demokrati och ett komplement till papperslapparna man kastar i valurnan 16 gånger i livet. Att Al Gore eller någon annan politiker skulle få mer inflytande inom de demokratiska organisationerna är mindre oroande än att enskilda företag bakom lyckta dörrar förhandlar sig till politiska beslut genom dolda kampanjbidrag (som ju exempelvis moderaterna inte vill redovisa).

  Nej, jag är inte så naiv att jag tycker att demokrati fungerar perfekt, men den är åtminstone ett skydd mot plutokratin. Världsherravälde under demokratisk flagg är bättre än det mesta annat jag kan tänka mig, även om det semantiskt kan ifrågasättas.

 53. Men herrejösses Mikael, lär dig läsa innantill någon gång.

  Jag sa att där finns de som drivs av misantropi i dessa rörelser. Har du någon gång hört folk säga att överbefolkning är ett problem? Att de tycker att västvärlden har det för bra!?

  Detta tema återkommer ständigt. På lite olika sätt.

  Och nej CO2 är inget miljgift, och ingen, verkligen ingen har kunnat belägga att 350, 390, eller 500 ppm skulle vara ngt farligt, ännu mindre ett miljgift. Ändå driver de detta just nu.

  Om Exxon är korrumperade, då är det väl brottslighet du är emot (det är nämligen jag också). Att där finns lobbyorganisationer är ju tyvärr en följd av att politiker förfogar över mycket mer makt och resurser  än vad som är hälsosamt. (Och vore du mot det senare, skulle jag hålla med dig där också)

  Jag tycker väl mest att du låter som en UngVänster när du målar upp hur ’onda’ näringslivet minsann är. Men begås där brott skall sådana stävjas och beivras. Men WWF saluförde ngt som inget näringsidkande bolag skulle komma undan med (isbjörnsfadderskap).

  Och min poäng var just, att de kunde fortsätta med det helt ’lagligt’, dvs i just skydd av politiken.

  Sen har du fått resten om bakfoten också. Stora företag är beroende av sina kunder. Kunderna har makt över dem. Och de har just inga möjligheter att använda lagen för att tvinga dit kunderna. Men visst skulle de vilja ha det (elcertifikat och utsläppsrättar vore sådana, men införda av politiker, och mot konsumenterna. Mot!)

  Bra att du inser att demokratin har sina sidor, den är en försäkrnign mot mildare former av makttokiga ledare, föga mer. Men att du skulle vilja välja ett ’världsherravälde’ mha av ett fåtal lappar (i ett kuvert vart fjärde år, och bland ännu många fler ’väljare’), det förvånar mig faktiskt. Men jag har iofs fått intrycket att det är ngt lite romantiskt drömskt över dig …

 54. Mats Jangdal

  Det känns som om Mikael är på väg att ge efter lite.  Nu medger du att demokratin inte är fläckfri.
   
  Jag var uppenbarligen inte tydlig nog tidigare. Jag tror, precis som du verkar tro, att en stor del av dem som engagerar sig mot CO2 gör det av en god vilja. Men det är en del av kruxet. Det finns egentligen ingen ände på hur mycket elände den goda viljan har ställt till med genom historien. Särskilt inte när den tar skepnaden av renlärighet. Inkvisitionen, judeutrotningen, muslimsk jihad, är några exempel på när den goda viljan skruvat till sig så till den grad att den blivit destruktiv och ondskefull. CO2-fanatism skulle kunna gå en liknande väg. Det finns tecken på att sådan fanatism finns såväl bland gräsrötter som bland ledande företrädare (Pachauri, Hansen).
  Många andra forskare och tjänstemän styrs säkert också av sin goda vilja och tror på att den kommer att göra gott för alla. Men de är inte mer än människor och en absolut tilltro till den egna goda viljan har en tendens att bli kontraproduktiv. Jag har sett några av dem som på olika sätt är ledande personer i Sverige. De är inte i något fall bättre människor än många av de vanliga medborgare jag känner. Det som är mest slående är att de som är åtminstone aningen skeptiska till den egna insatsen är vida bättre för sina medmänniskor än dem som saknar denna självkritik.
   
  Därför får vi aldrig i vår entusiasm för något gott låta oss svepas med så till den grad att vi förlorar vårt skeptiska sinnelag. Aldrig förlora vårt kritiska tänkande. För om vi gör det och lämnar över all makt till dem som utlovar 100% goda gärningar, då är vi förlorade, oavsett om det sker i demokratins namn eller inte.

 55. Men skall jag fatta det rätt nu? Alltså att du är rädd för Exxon för att de skall förhandla sig till vaddå?  Vad är du rädd för att de skulle göra?

  Subventioner? Särlagstiftning? Att de skulle få sina kunder mer genom politiskt dikterad konsumtion?

  Du vet väl att sådant sker hela tiden, kanske inte mot Exxon, men mot andra ’särintressen’. Och jag hoppas du är medveten om att Exxon inte kan fatta sådana beslut. Det är plitikerna som stiftar lagarna (for better or worse).

  Ett sätt för Exxon att kunna kränga mer ’produkter’ är ju just vad många miljö-’engagerade’ vurmar för: Att man skall betala för nedsmutsningen vid källan. Dvs att där läggs avgifter ovanpå själva produkten. Tvångskonsumerade ’certifikat’. Dessa administreras då av samma bolag som givetvis ’tar betalt’ för ’tjänsten’

  Men det är fortfarande inte Exxon du är rädd för. (Du kanske är kvar i föreställningen om att det har ’makt’ för att de äger ngt, och mycket makt för att de är stora. Men det är fortfarande samma sorts feltänk!)

 56. Mats Jangdal, den rötan har ätit sig längre upp än så:

  John Holdren, Obamas Science advisor, har på fullt allvar disktuerat att blanda in preventivmedel i dricksvattensförsörjningen, och att bara godkända par (efter ansökan) skulle få skaffa barn. Och en hel del annat läsigt längs samma tankar också …

  Och som du säger: Många andra läror med ’renlevnad’ som mål, har gått längs samma väg. Tidigare ibland med helt groteskt tragiska följder för ofattbart många människor.

  Och precis som Mikael här försöker försvara det: Nästan ingen av dem som anslöt sig till sådana massrörelser skulle innan om sig själv säga att det var det den ville åstadkomma …

 57. magnus

  John Holdren, Obamas Science advisor, har på fullt allvar disktuerat att blanda in preventivmedel i dricksvattensförsörjningen, och att bara godkända par (efter ansökan) skulle få skaffa barn. Och en hel del annat läsigt längs samma tankar också …

  Allvarligt talat, referens tack. Låter lite väl som en Urban Myth

  Jag kan också vara skeptisk ibland nämligen.

 58. ThomasJ

  mangus #57: Om Holdren, här:

  http://zombietime.com/john_holdren/

 59. Magnus

  Tack för referenserna. Idéerna låter lite som katolska kyrkan möter Brave New World. (Huxley)
  Men somliga verkar ju ha svårt att hålla isär science fiction, religion och verklighet.

 60. Magnus

  Frågan är väl om man tror att ideerna i Holdrens bok från 1977 kommer att realiseras genom Obamas politik.
  Där är jag fortfarande skeptisk.

 61. magnus & Magnus

  Jag hoppas innerligt att inget sådant genomförs under Obama, eller någonsin. Vidare skall man komma ihåg att det var tre decennier sedan, och där var tre författare till boken. Det måste inte varit Holdren som satt med pennar i just dessa vidriga avsnitt. Men han satte sitt namn på den, och hela boken handlade om precis sådant.

  Men poängen var inte ifall detta kommer att genomföras av Obama (eller ifall Holdren försöker med sådan nu). Poängen var att där finns mycket läskiga typer, med psykopatiska drag, som mycket väl kan vara både brilljanta och charmerande, som tar sig framåt i dylika system.

  Och de är latent mycket farliga. Vi har sett i historien hur det kan gå. Och för att blidka stackars Mikael också. Samma sorts typer kan ta sig fram i företagsvärlden också. Och de ställer också till tokerier, kostnader och katastrofer där.

  Skillnaden är att de där inte kan ta över regelboken också, dvs stifta de lagar de önskar. Och de kan bara lura folk som frivilligt satsar sina pengar på saken, och i slutändan måste de visa upp hur det har gått varje kvartal faktiskt. (Och visst, kan de luras även där ett tag, men inte speciellt länge. Verkligheten klär obönhörligen av dem hyfsat snabbt).

  Inom politiken korrigeras sådant aldrig aktivt. Det vanliga är att man då gör mer av samma, om det inte funkade. Dvs öser på ännu mer pengar. Sedan kan sådant leva vidare i politiken under decennier, och åtgärdas först när människorna pensioneras bort. Eller bara påbörjas korrigeras när inga ’ansvariga’ finns kvar i hierarkierna.

  Kärnkraftsdebaklet1980  har man precis nu först börja söka en utväg ur. Och ATP tog ännu längre tid …

 62. Lejeune

  Dagens klimatlarm i (o-)vetenskapens värld just nu, isen borta om några år i arktis.
  Hjälp, nu kommer jag att få svårt att somna inatt!

 63. Hur många magnus finns det här?????
  Jag är både faceblind och nameblind…….
  Dock har jag lärt mig att Magnus A inte ska inledas ordfäktning mot före en extremt god förberedelse…  🙂

 64. Lejuene #62

  Simma lugnt. Det är bara lurig propaganda. 😉

  Dessutom gör mindre sommaris i Arktis inte att det händer något med nivåerna i havet.

  Och just nu breder havet med minst 15% is ut sig så att det ser normalt ut igen. 

  Och att dricka vin varje dag kan kanske vara nyttigt.  😉

 65. ThomasJ

  James Lovelock, Guardian 2010-03-29:
  ”I don’t think we’re yet evolved to the point where we’re clever enough to handle a complex a situation as climate change,” said Lovelock in his first in-depth interview since the theft of the UEA emails last November. ”The inertia of humans is so huge that you can’t really do anything meaningful.”
  One of the main obstructions to meaningful action is ”modern democracy”, he added. ”Even the best democracies agree that when a major war approaches, democracy must be put on hold for the time being. I have a feeling that climate change may be an issue as severe as a war. It may be necessary to put democracy on hold for a while.”

  Länk:
  http://www.guardian.co.uk/science/2010/mar/29/james-lovelock-climate-change

  ”Det kan bli nödvändigt att sätta demokrati på ’hold’ [dvs. nada demokrati] för ett tag”. Jo men visst…. NOT!
  Brrr…. 🙁

  Mvh/TJ

 66. Gunnar Littmarck #63

  Var inte orolig för din oförmåga att komma ihåg namn eller ansikten. Det går att träna upp. Och det kan gå fort. Om man vill.

  Det handlar bara om att pyttelite minska intresset för sin egen förträfflighet.. 😉

  Men det är svårt att nå fram med det knepet till de som inte vill veta att de inte är unika.
  Varje människa är ju unik.

 67. Magnus

  Magnus och magnus är båda mina signaturer, fast jag har två olika datorer (som naturlighvis båda konstant är påslagna och drar ström 🙂 )
  Tydligen så har jag skrivit olika signatur. Har inte tänkt på det förut.
  Magnus A skulle kunna vara jag då A är första bokstaven i mitt efternamn, men signaturen Magnus A är inte jag. Lurigt va?
   
  Jonas, din teori om att läskiga psykopater i företagsvärlden vid kvartalsredovisningarna skulle sorteras ut har en brist : Det går alldeles utmärkt att tjäna pengar och driva företag med vinst genom att vara psykopat och läskig.
   
  Tänker exempelvis på Lundin oil i Sudan, Shell i Nigeria etc.etc. Varför inte jobba med att importera diamanter och ädelmetaller från konfliktländer. Projektledare för oljepalmsplantering
  Importera billig ”hardwood” från Madagaskar
  Och fundera på vilken personlighetstyp som krävs för att jobba med att sälja cigg till ungdomar
  Bara för att ta några exempel 🙂

 68. Magnus

  Jonas (fortsättning)
   
  Blackwater lär vara ett hyfsat lönsamt företag, som jag inte tror att drivs av folk med främst filantropiska personlighetsdrag. Jag tror inte att företag är ”onda” för att de drivs av kapitalistiska intressen. Jag tror inte ens att kapitalismen är ”ond”
  Men jag tror att  illvilliga ekonomiska intressen som inte tar hänsyn till människor. Dessa manifesterar sig ibland som företag.

 69. Labbibia

  Magnus # 68

  Och i bland manifesterar  sig ”ondskan” som statliga myndigheter? När jag läste den här artikeln i Expressen idag så fick jag lite av en aha-upplevelse.

  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1935323/att-saga-ifran-ar-karriarmassigt-ett-sjalvmord

   Jag har tidigare häcklat  ex Marianne Lilliesköld på Naturvårdsverket efter hennes famösa gästspel i klimatdebatten i Aktuellt.
  Kanske var jag orättvis? Kanske gick hon till nyhetsstudion med insikten att hur korkad hon än skulle framstå i TV, så vore det ännu mera korkat, ett karriärmässigt självmord, att ge klimatskeptikerna rätt?

  http://www.youtube.com/watch?v=pgDTUqRMjoY

  Och isåfall är det kanske inte så underligt att vi hör så få klimathotskritiska röster från ex forskare, politiker och journalister i karriären?  
   

 70. Magnus, Om psykopaten gör ett bra jobb (dvs leder ett företag så att det tjänar pengar) gör han ju det han är anställd för.
  Det betyder inte att det inte kan bli problem. Faktiskt blir det oftast det när villkoren förändras, då funkar inte samma stil längre. Eller om folk lämnar för att de inte gillar det. Händer hela tiden. Poängen är att där finns en reglerande mekanism. Folk är inte inte tvungna att köpa deras produkter, och folk är inte tvungna att jobba där om de blir illa behandlade.

  Vad jag påpekade är att om dessa psykopater försöker sig på brottslighet, dvs ljuga om vad de åstadkommer avslöjas det snabbt. I politiken kan sådant fortgå i decennier. Det var min poäng!

  Faktum är att detta är den absolut vanligaste korrigeringsmekanismen i den civila sfären. Folk tar sin business till ngt annat ställe. OCh då får den sjabbiga restaurangen lägga ner, eller den otrevlige och snåle livsmedelsbutiksägaren.

  Egentligen finns det bara en bra metod att verka för långsiktig hållbar företagsamhet, och det är ifall där finns en tydlig stor ägare. Som förlorar (mycket av) sin egendom om VDn eller ledningen får spatt. Typ IKEA och Kamprad.

  Problemen med ickedemokratier som låter företag verka där, och kanske bära sig dåligt åt är förstås de korrumperade styrena där. Men västliga företag har normalt ett varumärke att skydda, och är oftast ganska försiktiga. Normalt erbjuder de betydligt bättre villkor än lokala konkurenter. Men fortfarande inte som ’hemma’. Och du vet förstås att västerländs press älskar sådana stories (om Dole, eller HM eller liknande).

  Och även Hollywood älskar sådant, jag förstår att du har tittat på Blood Diamond. Men du bör vara lika skeptisk där. Både tidningar och Hollywod säljer underhållning, bara olika förpackat.  

  De stora bristerna och de främst ansvariga är fortfarande  de lokala korrupta styrena i dessa länder.

 71. magnus

  Jag tror inte riktigt vi pratar om samma sak. Och ja, jag har sett Blood diamond, men med mitt inlägg konfliktländer menade jag precis att de lokala korrupta styranden i  ofta är beroende av mindre nogaräknade kontakter i utlandet för sin försörjning. Exempelvis genom export av diamanter (Coltan var visst det senast ”heta” mineralet).

  (Se för övrigt gärna filmen Darwin’s  nightmare om du inte sett den, om handeln med nilaborre och vapen i runt Victoriasjön)

 72. Mats Jangdal

  Jag tycker hotet om införande av stränga regler för utandning, beskattning och certifiering av utandningsluft, plus andra hot mot demokratin som ibland förekommer från de mest hängivna AGW:arna visar att de inte litar på medborgarna. Som jag ser det är det enda vi kan svara med, är att lita ännu mindre på dem. Därför sådana här sajter och ocensurerat meningsutbyte så värdefullt demokratin. Det ger oss i alla fall en liten chans att hålla de värsta avarterna ifrån oss.
  Redan i gamla grekiska demokratierna insåg man detta dilemma, formulerat som frågan, Vem vaktar väktaren?
   
  Ang. whistleblowwers och dåliga chefer. Fega människor är värsta jag vet, det som skrämmer mig mest. För det de som sviker mest. Dåliga chefer är också fega, de är rädda för sina medarbetare, för sina egna chefer och inte sällan för sin egen inkompetens.
   
  Och så en hederlig gammal klyscha som avslutning. Det är i verkliga livet precis som i 3-kammarbrunnen, de stora skitarna flyter ovanpå!

 73. Njae magnus, du ville hitta brister i vad jag påpekade. Men bekräftade eg det jag sa.

  Ingen säger att världen är felfri, eller ens acceptabel i vissa områden. Men man måste hålla i minnet vad det är som saknas. Företag har en målsättning, nämligen att skapa värden. Åt sina ägare. Och genom att göra det (hederligt förhoppningsvis) skapar de värden åt sina kunder, åt sina anställda och medarbetare, åt sina leverantören, och dessutom genererar de skatteinbetalningar för samtliga dessa.

  Alla företag går inte lika bra. 9 av tio överlever inte sin 1-års dag. Och vissa drivs av, men ännu hellre kapas av skurkar. Det är surt. Men sådant upptäcks snabbt iom att man faktiskt mäter prestationen.

  Jag har inga patentlösningar för att lösa vidrigheter som pågår i östra Kongo, i Liberia, i Zimbawe. I mörka stunder tror jag bara en blykula kan få stopp på vissa av dem. Men jag inser också att där bara kommer en annan lika korrupt person som fyller vacuumet.

  Men återigen: Det är bristen på fungerande egendomsskydd och lagar som orsakar dessa vidrigheter. Som gör att allt måste ske som kontanttransaktioner, som gör det omöjligt att investera nu i någon som betalar sig om kanske ett eller två år.

  Och av den anledningen förblir även dessa länder i misär med kroppsarbetande daglönare …

  Tro mig jag har sett dem själv …

 74. Olaus Petri

  Mot bättre vetande bör TCM:s läsare kika in hos Olle på UI:
   
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/
   
  Man kan nästan tro att Olle H fikar efter huvudrollen i den kommande Hollywood-produktionen. 😉

 75. Lena Krantz

  Var det inte densamme James Hansen som sa att vissa delar av New York skulle befinna sig under vatten vid det här laget?
  Hmm…..
  😀

 76. Daniel F.

  Nej, det kan det inte vara. Den James Hansen som UI hyllar är en av världens ledande klimatforskare.
   
  😉

 77. Labbibia

  Och den globala uppvärmningen fortsätter……

  ”133 SVT Text         Måndag 29 mar 2010
  UTRIKES Publicerad 29 mars          
                                         
  Svält hotar i Mongoliet              
                                         
    Mongoliet har genomlidit en av de    
    värsta vintrarna på årtionden, och en
    tiondel av landets boskap beräknas ha
    dukat under av svält.                
                                         
    Även befolkningen drabbas hårt då en 
    fjärdedel av landets tre miljoner    
    invånare är nomader som lever av     
    boskapsskötsel. Nu vädjar hjälporg-  
    anisationer om nödhjälp och bistånd  
    att bygga upp besättningarna igen.   
                                         
    Det är kombinationen av en torr      
    sommar och en hård vinter med mycket 
    snö som gjort att herdarna haft svårt
    att hitta bete till djuren. ”

 78. OP, jag läste faktiskt inte hela. Det blev rent parodiskt redan i dom inledande styckena. Kanske missade jag något kul, men det är val man får göra!

  Jag skrattade gott åt Olle som inte vågar möta klimathotsskeptiker i öppen debatt, men ändå vill läxa upp dem om vad de förstår om vetenskap.
  Och det roligaste är att han aldrig själv diskuterar naturvetenskap. Bara att man borde erkänna auktoriteter …

 79. AOH

  Olaus Petri # 74
   
  Om Olle H. ser att du skriver TCM istället för TCS skriver han snart en flera sidors inlaga hos UI. Hi – Hi

  Jag vet själv att fingret slinter ibland.    God natt

 80. magnus

  Njae magnus, du ville hitta brister i vad jag påpekade. Men bekräftade eg det jag sa.

  Eller så bekräftade jag bara det du sa för att vi är av samma åsikt i vissa frågor 🙂
  Du får det nästan att låta som om jag gjorde det av dumhet för att jag inte tänkte mig för… Men att leta brister hos andra är väl något som uppmuntras här, Eller?

 81. magnus

  Till Jonas #73 var det…

 82. Peter Stilbs

  Olaus Petri #74 – iallafall för något år sedan liknade han sig utseendemässigt vid en Hollywoodstjärna på sin hemsida. Undrar om det finns kvar. Orkar inte leta.

  Hansen’s bok är annars uppmärksammad på TCS ganska nyligen – den ger intryck av att vara skriven en person som förlorat kontakten med verkligheten.

 83. Magnus, det är möjligt att det var så. Och visst, det finns många som gillar att hitta fel i det andra skriver här. Om det är riktiga fel, eller handlar om centrala aspekter av vad som diskuteras tycker jag det är bra och utvecklande.

  Kanske mindre så när det används som försök att slippa dessa, och petimetergnälla om detaljer (vilket tyvärr också förekommer)

  Vi verkar iaf se lika på vissa saker rörande just detta …

 84. Olaus Petri

  Peter S, det gäller att skynda sig. Tydligen kommer ”Climategate” att vara guest star i ”Law & Order”:
   
  http://wattsupwiththat.com/2010/03/29/climatgate-now-a-law-and-order-episode/
   
  Dags för en ny film- och bokgenre – HF (Hansen fiction)? Beam me up James!

 85. Pehr Björnbom

   
  Olaus Petri #74
   
  Vår stund är kommen!
   
  Hansen bok har ju undertiteln:
  “The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity”
   
  Ferlin var nog i alla fall en bättre diktare än Hansen:
  http://hem.passagen.se/lillagno/Kanske.htm
   
  😀
   

 86. Mats Jangdal

  Pehr #85
  Här är en annan fundering kring upplysning.
  Idag skiner solen till ingen nytta när det är så ljust fint. Men i natt var det månljus och det imponeras jag mycket mer av. För på natten är det mörkt och det är då man behöver upplysning. Solen är bara en posör, tacka vet jag månen som lyser upp natten, det är vettigt det!
  😉

 87. Olaus Petri

  Pehr B, jag hakar på dig och Mats J med lite parafraseri över Per Lagererkvist:
   
  Nu vänder Hansen sitt IPCC-blad
  och följer skriften rad för rad,
  där Koldioxidens gärning träder fram
  så dunkel allvarsam. 🙂
   
  (Den lyckliges väg, 1921)

 88. Pehr Björnbom

   
  Olaus Petri och Mats J, här kommer mera klimatdiktning.
   
  Klagovisa över denna hårda och avkylande climategate
   
  jag har sålt mina visor till IPCC:s estrader
  och Gud må förlåta mej somliga rader
  ty jag är ganska mager om bena,
  tillika om armar och hals.
   
  (fritt efter Lars Wivallius, “Klagevisa …” 1642 och Nils Ferlin “En valsmelodi” )
   
  Det kanske inte bara är till IPCC-relaterad forskning denna satir ger associationer. Det är inte så ovanligt inom tillämpad vetenskap att forskaren måste anpassa sin forskning och publikationer efter det rådande finansieringsläget, att inrikta sig på sin tids estrader. Och som i så många andra sammanhang gäller det att vinna eller försvinna.
   


 89. Eftersom det har utspunnit sig en poesihörna här och med risk för att uppfattas som tramsig dristar jag mig ändå  att bidra med  en  i all hast tillkommen pekoraistisk hyllning till SI och TCS:
   

  Jo, jo, vid Climategate Axelsson fick ge sig
  Men, men, sitt öde kan man möta på så många skilda sätt
  Pachauri och Rockström fick nej
  Historien upprepar sig

  Climategate – Överbevisad, nu ger han sig
  Climategate – men Goren sa: jag tänker alls inte ge-e mig
  Climetegate – Maggi och Sti-ilbs dom har sin tro
  Climategate – kommer ej bli deras Waterloo
  Wa Wa Wa Wa Clinategate – kommer ej bli deras Waterloo

  Jo, jo, man vänjer sig vid isarna som smälter
  Men, men, mot dumhet kämpar gudarna förgäves har man sagt
  Det är som jag hörde en sång
  Jag tror det är pudlar på gång

  Climategate – is-björnarna lever och har det bra
  Climategate – havs-ytorna är som dom alltid va’
  Climategate – Carlgren och Reinfeldt det är min tro
  Climategate – kan kanske bli deras Warerloo
  Wa Wa Wa Wa Climategate – jo, det blir deras Waterloo

  Det är som jag hörde en sång
  Jag tror det är pudlar på gång

  Climategate – Maggie och Sti-ilbs dom har sin tro
  Climategate – kommer ej bli deras Waterloo
  Wa Wa Wa Wa Climategate – kommer ej bli deras Waterloo

 90. Labbibia

  Rosenhane # 89
  Lysande! 😀

 91. #90
  Tack, Labbibia!
  Här får du en pärla att sova på:
  YouTube – folkviseforskaren

 92. Fel
  Labbibia här är den:
  YouTube – Folksångerska Malta Lindeman

 93. ThomasJ

  Ansluter till ’kören’ Rosenhane/Labbibia #89+++!
  Goodie! 🙂

  Mvh/TJ

 94. Olaus Petri

  Vilket briljanterande Rosenhane!  Magnefikt! 😀