Ambitiöst klimatmål – ett ödesdigert förslag

 

Anders Wijkman, Ny Teknik

Helsingborgs Dagblad och en del andra lokaltidningar publiceras idag en pressrelease om ett delbetänkande från den s.k. Miljömålsberedningen med Anders Wijkman som ordförande.

De föreslår att Sverige skall öka ambitionsnivån och gå före genom att ha ett nollutsläpp av koldioxid redan 2045. Bl.a. står det ”Anders Wijkman poängterar att beredningens förslag till klimatmål för Sverige är den mest ambitiösa utsläppsminskning som något land hittills uttalat sig för. ”

De föreslår att det skall stiftas en lag: ”Den föreslagna klimatlagen innebär att det blir obligatoriskt för regeringen att bedriva ett klimatpolitiskt arbete som syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet. Arbetet ska inriktas på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter. Lagförslaget innehåller också bestämmelser om att regeringen ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan under varje mandatperiod och årligen redogöra för resultatet av det klimatarbete som bedrivits.”

De föreslår att det skall inrättas en speciell myndighet: ”Vi saknar idag myndigheter – inte bara när det gäller klimatet – som har till uppgift att se till att olika sektorer i samhället drar åt samma håll. Det är bakgrunden till förslaget om ett klimatpolitiskt råd. Rådet ska granska helheten och säkerställa att klimatarbetet verkligen genomsyrar alla politikområden, förklarar Anders Wijkman.”

Åsa Romson är lycklig: ”Det är väldigt välkommet med ett tydligt och tidigarelagt mål. Så här mycket har inte sju partier varit ense om de senaste decennierna, säger Åsa Romson.”

UK fick en klimatlag omkring 2008. Nästan alla parlamentsledamöter röstade entusiastiskt för då. Denna lag har sedan dess inneburit mycket skada för UK; bl.a. en gigantisk subventionskarusell för vind- och solkraft, och ett negligerande av underhåll av kol- och gaskraftverk. Det senare innebär att England ofta legat på gränsen till energikollaps då kylan slagit till.

Tyskland har sedan många år satsat stort på sin Energiewende, med drastiska tekniska problem och skyhöga energipriser som följd.

I båda länderna dör tusentals fattiga av kylan varje vinter. I sina lägenheter. Som de inte har råd att betala uppvärmning och el för. Är detta en framtid som fattiga (t.ex. en kvarts miljon fattigpensionärer) även här i Sverige kommer att drabbas av?

Man kan bara hoppas att denna utredning med sina förslag om lagar och övervakningsråd tas upp till offentlig granskning och en seriös diskussion innan förslagen klubbas senare i vår. Eller är vi i Sverige lika omedvetna och naiva om vad ett sådant här förslag kan innebära? Precis som politikerna, journalisterna och allmänheten var i England och Tyskland?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Urban Sandberg

  Dårskap.

 2. Helge

  Aldrig har väl uttrycket ”man tar sig för pannan” varit mer tillämpbart.

 3. Lars Cornell

  Dessa politiker varken ser eller hör, de lever i det förgångnas värld med myter om koldioxidens farlighet. Det vi vet är att IPCCs och SMHIs klimatmodeller är helt felaktiga och inte duger som grund att fatta viktiga och kostsamma beslut på.

  Det behövs forskning som kvantifierar nyttan av mer koldioxid och ställer den i förhållande till eventuell skada. Sådan kunskap måste få ersätta den gällande ensidiga doktrinen om att koldioxid skall bekämpas som en medeltida häxa.

  På en jord med växande befolkning är det mer koldioxid som behövs. Det är bästa sättet att ta till vara solens energi och omvandla den till bioenergi i olika former till nytta för mänskligheten och allt levande.

  Politiker som inte ens försöker ställa koldioxidens nytta i förhållande till skada, om det ens finns någon, är farliga för samhället.

  Att sådan lag skulle gå igenom i EU och världens stora nationer är knappast troligt. Men i de koldioxidtokiga politikernas Sverige är risken stor att sådan lag kommer att antas.

 4. Peter F

  Jag blir bara bedrövad. Vet inte politikerna vad Wijkman står för ? Romklubbens tankar är det Sveriges framtid ?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Wijkman

 5. Ann lh

  I skuggan av flyktingkrisen kan Åsa Romsson och hela miljörörelsen nu arbeta mer eller mindre i det tysta.
  Tack Ingemar för att Du fiskade upp det här förslaget!
  Ekonomen Rickard Tol sammanfattade förra året vad 22 olika rapporter kom fram till angående ”Economic Impacts of climate Change”. Det var de 22 som fanns att tillgå. Han kom fram till att rapporterna menade att en global temperaturhöjning upp till 2.5 grader är positiv och mellan 2.5 och 3.5 grader väger costs and benefits jämt. Det har varit märkligt tyst om den rapporten i media men klimathotarnas inre cirkel borde känna till den. Tol tillhör ju IPCCgänget lite smått. Och, Det lär ju dröja en tid innan vi når över 3.5 grader så att spekulera över hur frågan eventuellt ska hanteras då det får våra två-tre-fyra gånger så rika barnbarnsbarnbarns … lösa vid det laget.

 6. Det är lätt att förstå hur totalt fel IPCC och klimatkyrkan har:

  http://klimatsans.com/2016/02/17/klimatforandringarnas-verklighet/

  Verkligheten visar att FN:s klimatpanel IPCC haft totalt fel!

  Utsläppen är dubbelt bra: Först för att de ger billig energi och därmed billig mat, när vi bränner kolet. Sedan för att den högre halten i luften ger ökade skördar. Dubbelt bra alltså ! ! !

  Sprid denna länk till alla dina politiker.

 7. Håkan Bergman

  Egentligen inget att förvånas över, tvärtom väntat. Verklighetsflykt är ett vanligt beteende i tider av kris och allvar. Vanligt folk tar till missbruk, alkohol, droger, spel, you name it, men politiker kastar sig över framtidsprojekt med riktigt långa horisonter, trots att samhället utanför deras bubbla håller på att rasa samman. Det vore bättre om dom tog till flaskan.

 8. Anders T

  Läste en artikel i DN i går som gav mig en oroande insikt i hur de som vill utnyttja människors klimatoro för politiska mål tänker.
  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-kan-angmaskinerna-lara-oss-att-forsta-klimatforandringarna/

 9. Daniel Wiklund

  Hur får man till ett nollutsläpp av Wijkmans tankar. Jag kommer då att fortsätta att andas, och åka mer skidor än vanligt. I Wijkmans värld så går det ju inte att åka skidor längre, den globala uppvärmningen har ju enligt Holmgren förpassat snön och Vasaloppet till historien.

 10. Håkan Bergman

  Daniel W. #9
  Men köp på dig ett lager skidvalla redan nu, idiotin i Bryssel känner inga gränser.
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/popular-skidvalla-ska-forbjudas

 11. Ingemar Nordin

  Daniel W #9,

  Det är NETTO-utsläppen som skall ned till noll. Det du andas ut får du naturligtvis se till att gräva ned i marken 🙂

 12. Håkan Bergman

  Ingemar N. #11
  Nettoutsläppen är snart nere i noll , under 1 ton per invånare 2014.
  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser–nationella-utslapp/

 13. Svend Ferdinandsen

  Andre har også set det.
  http://nofrakkingconsensus.com/2016/01/14/beware-the-green-lobby/
  Selv når vi er tilbage i jordhulerne vil de sikker klage over brænderøgen.

 14. Olav Gjelten

  Jag kan bara inte låta bli att dagdrömma lite. Tänk vad annorlunda allt KAN bli om bara Donald Trump, eller allra helst Ted Cruz, får presidentposten i världens enda supermakt. I maktspelet sedan mellan USA Och EU kan den svagare parten helt enkelt tvingas att överge sin rödgröna planhushållningspolitik till fromma för en halv miljard människor som lever här. STORA saker KAN komma att hända. Klimathotsgubben WIJKMAN med många fler kan snart vara förpassade till historieböckernas sidor där mörkrets årtionden tas upp med miljöfascism och klimatfundamentalism, som styr över sanning och allt rimligt sunt förnuft.

 15. Ingemar Nordin

  Håkan B #12,

  Jag har inte läst själva rapporten men jag antar att de räknar på ett annat sätt än Naturvårdsverket. Hur skulle de annars kunna höja skatterna, förbjuda bilar och bygga upp en jättebyråkrati?

 16. Stefan Thorslund

  #14 Olov Gjelten
  Jag undrar om inte Ingemars artikel var just en invändning mot den auktoritetstro som du just gav uttryck för.

 17. Peter F

  OT

  Att Potsdaminstitutet ägnar sig åt sådant här visar väl bara att de är oseriösa, okunniga och har för lite att göra.

  http://wattsupwiththat.com/2016/03/09/climate-craziness-of-the-week-pumping-sea-level-rise-away-onto-antarctica/

 18. LBt

  ”Bill Gates Predicts Energy Miracle in the Next 15 years”

  Han har säkert rätt, problemet blir knappast att göra sig av med vårt fossila beroende före 2045 utan hur det skall kunna ske under ordnade former. För övrigt är både England och Tyskland liksom vi demokratier där man röstar bort regeringar som inte lyckas med sitt uppdrag. Därmed skapas utrymme för nya krafter att ta vid och rätta till vad som blivit fel.

  En bra generationsöverskridande ordning liksom att världens alla länder är överens om att alla fortsättningsvis skall göra sitt för att begränsa de globala utsläppen men naturligtvis bara inom ramen för vad ländernas ekonomier tillåter. 2045 kan mycket ha kommit på plats till gagn för alla och då inte minst världens fattiga.

 19. Guy

  #17 Peter F

  Ber om ursäkt att jag forsätter på en OT. Blev schockad av länken ovan. Kan det verkligen vara sant att dylika idioter får leva på allmänna medel? Eller är PIK understött av privata medel?

 20. Håkan Bergman

  Hur gör vi nu då?
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-10/swedish-trout-stall-replacing-nuclear-in-kafkaesque-court-case

 21. Björn

  De som stöder ”klimatmål” är ”nyttiga idioter” som med sitt stöd, stöder politiker med andra mål än att värna om klimatet. I sitt oförstånd stöder det något som inte går att betala bort med skatter och tillsättandet av nya myndigheter. Varken demokratiska eller odemokratiska stater kan påverka klimatutvecklingen, vars gång är styrd av naturens lagar.

 22. Mats G

  ”you have to pick cherries if you want to make cherry pie.”

  Rosanne D’Arrigo

 23. Evert Andersson

  Det är ju en imponerande ”järntrust” som regeringen litar på när de föreslår riksdagen detta. Maria Wetterstrand, ordf. Miljörådet. Anders Wijkman leder miljömålsberedningen. Annika Helker Lundström samordnare mot näringslivet och över alltihop Johan Rockström. Åsa Romson har laddat ordentligt. Med amerikansk kultur skulle man säga Gud bevare Sverige. Å andra sidan är ju hens främste representant på jorden, alltså påven, redan frälst på idén om koldioxidens användbarhet i politiken.

 24. Kenneth Mikaelsson

  Lite nyheter från världen…

  http://worldnewsdailyreport.com/edward-snowden-global-warming-is-an-invention-of-the-cia/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 25. Thomas P

  Kenneth #24 Låter lika seriöst som det här:
  http://chronicle.su/2013/07/11/snowden-uncovers-shocking-truth-behind-chemtrails/

 26. Håkan Bergman

  Wow, dom har t.o.m. hammaren och skäran som favicon. Stackars Snowden har väl ungefär samma möjligheter att dementera som Kim den nuvarande.

 27. Jo, visst var det värt ett gott skratt …

  Tyvärr håller dock mycket av vad som skrivs i media och sägs av ’experter’ om det påstådda klimathotet inte högre nivå än så. Man kan hävda i stort sett vad som helst. Vad av allt som sker i världen har man inte (iaf delvis) försökt skylla på (C)AGW?

  Där finns ingen gräns för dårskapen! Och den förs fram ’seriöst’!

  Inte ens när TV-hallåan frågar ’experten’ om en asteroiden som stryker förbi nära jorden kan bero på ’global warming’ förmådde denne att tydligt säga ”Nej!”. Istället försöker lägga svaret tillrätta för att få till en sån ’koppling’ …

  Tja, vad säger man?

 28. Peter F

  Jonas N

  Jo man kan tydligen skylla allt på AGW. Det hela blir ju till ett skämt eller hur Thomas P ?

  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

 29. Ingemar Nordin

  Är det någon som följer MSM bättre än jag som har hört ett knyst om de ganska omvälvande förslag som Miljörådsberedningen kommit med? Det handlar ju trots allt om en lagstiftning och myndighetsövervakning som kommer att påverka landets energiproduktion, transporter och arbetstillfällen som binder alla framtida regeringar för många decennier framåt.

  Men kanske är melodifestivalen viktigare nyheter?

 30. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #29
  Det är nog så att Anders Wijkman används av alla politiker idag som vill begrava en fråga.
  För tre år sedan kom ett slutbetänkande från upphandlingsutredningen som leddes av Wijkman, har du hört att något av de 50 förslagen blivit lag?

  Länk:
  http://upphandling24.se/femtio-forslag-till-battre-upphandlingar/

  Nejdå, våra politiker vet mycket väl vem de ska anlita för att popularisera, visa handlingskraft och samtidigt parkera en fråga.
  Länk:
  https://www.youtube.com/watch?v=vXyfVJk4zWs

 31. Ingemar Nordin

  Gunnar S #30,

  Jag hoppas att du har rätt. Men jag befarar att det är allvar, och att lagförslaget kommer att smygas igenom riksdagen utan att någon reagerar. Så gick det till i England och när Energiewende klubbades i Tyskland.

 32. Håkan Bergman

  Nu dj*vlar brinner det i knutarna.
  http://www.svd.se/olyckan-i-fukushima-stanger-sveriges-karnkraft/om/debatt
  Ingen mindre än
  Annika Jacobson
  chef för Greenpeace i Sverige

  Jösses, visserligen har jag vart pensionerad ett bra tag nu, men inte ens om jag tänker tillbaka riktigt skarpt kan jag påminna mig att jag faktiskt haft en chef som kallat sig just chef, men det kan ju bero på att jag kan vara en riktigt otrevlig person, om jag vill. Men det är klart det kanske funkar lite annorlunda just inom Greenpeace, vad vet jag.
  Lite klarare är dock
  ”Det är förminskande mot människovärdet att reducera kärnkraftsdebatten till att handla om en marginell skatt på några öre per kilowattimme.”
  Eller?
  Det kan ju också vara så att det är förminskande mot människovärdet att inte, återigen, kunna skilja på effekt och energi.
  Nå, vi får se fram emot en urladdning, nästa torsdag smäller det, pallar Lövfen trycket eller lägger han sig för Mp. Om Lövfen står upp för sverige pallar Mp, eller blir vi av med dom?

 33. Christopher E

  #32

  Ur länken:

  ”När kärnkraftsbolagen kommer och tigger om skttelättnader vill jag att svenska politiker inte ger med sig, utan rakryggat säger: ”Vi står för att kärnkraften ska bära sina egna kostnader. Vi tycker nämligen inte att skattebetalarna ska ge företag rabatt på att utsätta samhället för fara.” ”

  I vanlig ordning har hon förstås ingenting emot när redan starkt subventionerad vindkraftsindustri kommer och tigger om ännu högre subventioner, och att skattebetalarna ger vindkraftsföretagen rabatt på miljöförstöring i stor skala och söndertrasande av samhällen.

 34. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #32
  Men visst är det skickligt att glömma att redovisa att effektskatten tas ut på installerad effekt och ska betalas oavsett om verket producerar eller inte. Man kan ju undra hur den skulle slå om den också tillämpades på vind- och solkraftsanläggningar?

  Genom att effektskatten ska betalas under tiden kärnkraftverken är avstängda för förbättring av säkerheten och ett tillståndsförfarande krävs för att få återstarta blir kalkylen försämrad och med större risk inbakad. Och det är erfarenheter från Fukushima som gör att säkerheten behöver förbättras.

  Kärnkraftsmotståndet har konstruerat en ”dödsspiral” och det är bara att vänta och se om den får gå hela vägen.