Alltfler länder bromsar utbyggnaden av vindkraft

vindkraft pengar

Flera skuldtyngda länder såsom Portugal, Spanien och Grekland har ju sedan länge tvingats att hushålla med sin statsbudget och skära ned i sina dyra program för s.k. förnyelsebar energi. Men nu verkar inte bara nödtvånget utan även förnuftet leta sig in bland en del av världens länder.

Tidningen Breitbart rapporterar att Abbottregeringen i Australien drar in alla statliga subventioner till nya vindkraftsprojekt. Tony Abbott har beordrat sin gröna investeringsfond, Clean Energy Finance Corporation, att omedelbart lägga om sin investeringspolicy.

Så nu får den Australiska vindindustrin försöka stå på egna ben och konkurrera på en öppen marknad. Företrädare för industrin och gröna lobbyister är förstås mycket upprörda.

För någon månad sedan ändrade också Storbritannien sin politik. Markbaserad vindkraft skall inte längre subventioneras med skattepengar. Även detta möter upprördhet bland politiker och andra som satsat sin prestige på dessa olönsamma projekt.

Enligt The Times  så har den brittiska regeringen i dagarna även skrotat den lagstiftning som går ut på att alla nyproducerade hus skall vara ”zero carbon”, dvs att man endast får bygga s.k. energihus. Lagen skulle i ett slag fördyra all byggnation avsevärt.

(h/t Benny Peiser)

Idel glada nyheter för tyngda skattebetalare och unga husköpare! 🙂

Ingemar

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Brandingenjör

  När det gäller Grekland så är det flera år sedan som staten där slutade subventionera förnyelsbara energikällor. Ändå byggs det en hel del vindkraft och solceller har kommit starkt de senaste åren. Det beror på att många öar i Grekland inte är anslutna till nationella elnätet utan elförsörjningen där består av dieselkraftverk.

 2. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt på JoNova:

  http://joannenova.com.au/2015/07/forget-the-climate-spend-billions-to-stop-australia-being-called-names-like-pariah-and-denier/

 3. Christopher E

  Goda nyheter, Ingemar.

  Mer när kommer dessa goda insikter till vårt arma land?

 4. HenrikM

  Dags för miljörörelsen att byta paradigm, från miljöförstörande lösningar till nåt som verkligen skulle kunna fungera. Professor Barry Brooks visar på en rimlig framtida väg utan särdeles mycket vindkraft. (Han är dock fascinerande alarmistisk):
  https://www.youtube.com/watch?v=EZShFq-36MI

 5. Sören G

  Jag såg att man gratulerade Danmark för att vindkraftverken hade producerat 100% av Danmarks elbehov när det blåste. Av någon anledningen kommer jag att tänka på uttrycket ”pyrrusseger”.

 6. Jan Hedman

  I Sverige kommer riksdagen att i oktober enligt liggande proposition besluta om att höja den s.k. kvotplikten – som styr nivån på vindkraftsubventionen i elcertifikatsystemet – med inte mindre än +60 procent. Det förefaller idag som att även alla fyra borgerliga partierna avser stödja förslaget. Innebär ett uppsving för naturförödelsen. Många ledamöter från båda politiska lägren är tveksamma, men i minoritet.

  Det kommer att bli ett tungt arbete att verka för att avbryta programmet i förtid. Men att försvara naturen och miljön förblir en viktig uppgift, även om marodörerna är starka.

 7. Gunnar Kjelldahl (C)

  De få länder som drar ner på vindkraftsetableringarna utgör ingen trendsättare globalt. Vindkraften fortsätter att öka i världen, och de redan beslutade nyinvesteringarna/beställningarna pekar på att trenden fortsätter. Däremot så ser vi ändå ingen minskning av kolkraft i världen, p.g.a. att det totala elbehovet också ökat. Enligt många bedömare så kommer det därför att behövas även ganska stora nyinvesteringar i kärnkraft globalt om vi ska kunna begränsa uppvärmningen till tvågradersmålet.

  Resultaten av klimatmötet i Paris i december blir en indikator över vilken väg världen ska gå. Blir det en överenskommelse där man förbinder sig att minska utsläppen rejält, så kommer säkert såväl vindkraften som solkraften och kärnkraften att byggas ut snabbare globalt.

 8. Christopher E

  #6

  ”Det förefaller idag som att även alla fyra borgerliga partierna avser stödja förslaget.”

  Det blir att rösta på SD, alltså. De är vindkraftsskeptiker.

  Man blir bara förtvivlad över hur mycket natur som redan har förstörts av vindkraft och kommer att förstöras.