97% konsensus och hur man bluffar med statistisk del 1

Hur många gånger har du inte läst i gammelmedia eller sett på Svt att forskarna är eniga om globala uppvärmningen. Debatten är över. 2500 av världens ledande forskare i IPCC kan inte ha fel. Och så vidare. Jag ska nu gå igenom de vanligaste missförstånden och bluffarna. Idag ska vi ta tag i bluffen om att 97% av forskarna anser att det är människan som i huvudsak står bakom globala uppvärmningen.
Först några ord om statistik och undersökningar. Genom att formulera frågorna på rätt sätt samt välja urvalsgrupp och selektering kan i stort sett vilket resultat som helst ordnas. Ett känt ordspråk är – det finns tre slags lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.
Statistics Lie
Tillbaka till de 97 procenten. I kommande artiklar ska vi ta upp andra siffror politikerna bluffar med såsom Oreskes undersökning och de 2500 IPCC-forskarna. De 97% kommer från en undersökning som University of Illinois genomförde 2009. De använde en online undersökning och från början var 10257 vetenskapsmän tillfrågade. Resultaten var tydligen inte nöjaktiga så undersökningen krymptes till en liten grupp på bara 77 forskare varav 75 ansåg att människan bidrog till klimatförändringarna. 75/77 = 97.4 dvs ungefär 97%.
I urvalsprocessen så uteslöts först alla forskare som ansåg att solen eller planeternas rörelser bidrog till klimatförändringarna. Då återstod 10257 forskare inom områdena geologi, oceanografi etc. Sen gick man inte på meriter utan var man arbetade (en akademisk eller statlig institution).
Själva undersökningen var gjord så att den skulle gå snabbt att svara på och genomföras online. Ändå svarade bara 3146 eller 30.7%. Frågorna var:
1. When compared with pre-1800s levels, do you think that mean global temperatures have generally risen, fallen, or remained relatively constant?
2. Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?
Jag känner ingen skeptiker eller alarmist som skulle svara annat än att temperaturen har ökat på första frågan. Det är klart att det är varmare nu än på 1700-talet. Ändå svarade bara 90% stigit på fråga 1. Det finns en oklarhet i fråga 1 – vad menas med pre-1800? På vikingatiden var det betydligt varmare, likaså under andra perioder. Det är också pre-1800 tal.
Även andra frågan är oklar. Vad menas med significant? 10%, 30%, 50%, 90%?
På den andra frågan svarade 82% av första urvalet att människan väsentligen bidragit till globala uppvärmningen. Men detta nöjde sig inte de som genomförde undersökningen med. En av fem trodde ju inte på ”konsensus” som då inte skulle vara något konsensus. Så man gjorde en extra selektering och tog bara med dem som själva identifierade sig som ”klimatforskare”. Kvar blev nu 77 godkända svar från de som ansåg sig vara klimatforskare och av dessa svarade 75 ja.
Bland meteorologer svarade endast 64% (23 av 36) och bland geologer 47% (48 av 103) ja på fråga två.
Så bluffar man med statistik. Den som påstår att 97% av världens forskare anser att människan ligger bakom globala uppvärmningen och konsensus råder har inte mycket att hämta från denna undersökning.
Referens: http://probeinternational.org/library/wp-content/uploads/2010/12/012009_Doran_final1.pdf
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Man häpnar över hur fräckt de kan vrida siffror så det passar till en politisk linje.
  OT SR/TV slog på stora trumman om en undersökning om barnfattigdom där Sverige i en av flera jämförelser kom ut som 21 nation efter länder som vi normalt brukar kalla mindre omhändertagande. De glömde tala om att vi i alla andra jämförelser kom mycket väl ut. De glömde även tala om att i den aktuella undersökningen skulle ett land som Nordkorea komma ut som etta. Så drivs propagandan-i andra frågor!

 2. Jan-Erik S.

  Detta är ju fullständigt horribelt!
  Är det lika tyst i övriga världen som i sverige från MSM?
  Jag anser att de flesta politiker är väl medvetna om bluffen.
  Det som styr deras ställningstagande FÖR klimathotet är att det är lättare att införa skatter och avgifter i miljöns/klimatets namn.
  Därför som det är omöjligt att påverka dem…tyvärr.
  Det viktiga är att på något sätt nå ut till allmänheten utan att det först filtrerats genom politiker och MSM.     

 3. Peter F

  Statistik var det http://www.dn.se/ekonomi/lukas-gar-i-nian–men-raknas-som-arbetslos

 4. L

  Lika stort bedrägeri är användandet av ”antropogen påverkan” och översätta det till koldioxidutsläpp. Vi vet att förändrad markanvändning har inneburit stora klimatförändringar på sina håll, medan CO2-hotarna förordar ändrad markanvändning för biobränsleproduktion. Som i sig ger både direkta och indirekta CO2-utsläpp som överträffar fossila utom i uppehållstid.
  Allt kan sammanfattas i dessa ord; The Climate Scam! 

 5. Det är inte utan att jag väntar på Thomas syn på saken 😉

 6. Björn

  Bedrägeri, förbannat bedrägeri och statistik. Det är detta som har luktat inifrån klimatforskningens kamrar. Människor är lurade på sina hårt intjänade pengar som går till skatter i tron att de hjälper till att rädda världen. Det behövs tillsättas en internationell bedrägeriutredning kring IPCC och klimatforskningen.

 7. ThomasJ

  Å dé lär fortsätta…:
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/05/29/the-ipcc-going-where-no-scientist-should/
  Mvh/TJ

 8. Peter Stilbs

  Men SVT’s vetenskapsredaktion kom ju fram till samma siffra i sin (?) undersökning förra (?) året ???   😉

 9. Ämnet i den här bloggposten vore mer än väl värd att tas upp av ”gammelmedia”. Är det någon som har koll på om så skett i någon svensk tidning och radio- eller TV-program?

 10. OT.
  En annan ”scam”
  What the Facebook debacle looks like is a classic ”pump & dump” scheme.  
  http://www.americanbreakingpoint.com/personal-risk/facebook-and-the-new-world-order.html?cc=eletter&ct=ABP20120529A&cs=cgrk&sid=IQ7136&en=620586

 11. Errbe

  En kortare version finns här:
  http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1628520/Fusk-i-klimatdebatten.html
  Tydligt hur det moraliska förfallet präglar klimatisterna.

 12. ANNONym xxx

  University of Illinois borde väl vara tvungna att producera ett bevis för att deras specifika urval verkligen representerar 97% av världens forskare. Sannolikt är det den stora utmaningen då det idag anses vara obevisat. (U)niversity of Illinois har alltså bara bevisat att 77 forskare som de har kontakt med och känner tycker att människan är ansvarig för klimathysterin.
   
  I övrigt så är det väl som så att pengarna som gått till klimatbluffen skall betalas tillbaka med ränta? -jag har hört att det kommer att bli så även det här decenniet, fast så här på 2000-talet så har de nog tänkt sig att kunna förflytta pengarna mellan olika länder och lånsystem så att säga. Men rent historiskt så har det ofta slutat i geopolitisk pajkastning av otroliga mått.
   
   

 13. Slabadang

  Per W!
  SVTs ”enkät” i frågan var i samma klass. med frågan ”Tror du människan påverkar klimatet” så är det samma typ av fråga som ”Har du slutat slå din hund”. SVTs vetenskräpsredaktion valde att endast fråga ”klimatforskare” med fingrarna redan långt nedstuckna i syltburken.
  Hur man förvillar genom att använda formuleringar är ju klimathotarna riktiga experter på. SVT är helt suveräna:
  Över 97 procent av svenska forskare som arbetar med klimatfrågan anser att den globala uppvärmningen och människans påverkan är bevisad.
  Märk fruktsalladen av äpplen apelsiner och päron i påståendet. Vi borde ringa till vetenskräpsredaktionen och påpeka att 100% av skeptiekrna är säkra på samma sak. 🙂
  SVT forsätter:
  Närmare 90 procent har också förtroende för FN:s klimatpanel IPCC och slutsatserna i IPCC:s senaste rapport. Det visar en undersökning som Sveriges Television genomfört på initiativ av Rapport och SVT:s vetenskapsredaktion.

  En undersökning som vände sig till 87 svenska forskare varav 69 svarade och samtliga av dessa 69 är gubbar ´vi känner till namn och får svara på om man kan ha förtroende för dem själva. Lyyyyyysande helt eneklt! : Oooooooh sååååå trovärdigt opartiskt och sakligt. Kevin Noone kallas in som ”sanningsvittne” ja guuud så oparitsk!! 🙂
  Vad resten av våra tusentals forskare har för förtroende för vetenskräpsredaktionens klimatgullegrisar vill de absolut INTE veta!

 14. Adolf Goreing

  Jag antar att de flesta har hört talas om följande enkät vid det här laget? http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/pdf/nclimate1547.pdf
  Den visar att ju mer man vet om vetenskap desto mer skeptisk blir man till den antropogena klimatförändringen. Man verkar genuint överraskad i artikeln. Vad ska man säga? We knew it all the time!?

 15. Lasse

  Kårberger gjorde en pudel nyss på klotet. Hans påstående om att Fukoshimaområdet hade hög strålning och att flertal missfall har förekommit inom området,  i en debattartikel i våras var lite missvisande. Inget samband har märkts och antalet missfall har inte ökat. Såhär sade han i SVD den 25 april
  ”I de nu kontaminerade områden man inte haft råd att utrymma aborteras missbildade foster”

 16. ThomasJ

  Förvisso OT men detta é baske mig intressant:
  http://junkscience.com/2012/05/30/gas-rebranded-as-green-energy-by-eu/
  Mvh/TJ

 17. Lasse #15
  Om Tjernobyl. ”Det är numera rikare och friskare än någon annanstans i Europa, med stora populationer av till exempel varg, rådjur, kronhjort och lodjur. Man har också undersökt förekomsten av cancer hos möss och inte funnit någon ökning sedan olyckan.” 
  samt
  ”Den kanske kraftigaste bakgrundsstrålning som uppmätts på jorden finns i Ramsar i norra Iran. De starkt radonhaltiga källorna ger befolkningen som levt där i generationer en årlig dos på 260 mSv. En preliminär biologisk undersökning visade inga negativa effekter beträffande cancerförekomst, livslängd och kromosomavvikelser.”
  Två gravida kvinnor valde abort av rädsla för strålningsskador. Men fostren var friska och är de enda som omkommit på grund av (rädsla för) strålning.
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/den-onda-stralningen
  http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7667010 

 18. Helge

  Lasse #15 Lars Cornell #17
  En annan bra analys runt Tjernobyl och detta med strålningshalter.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overdriven-radsla-for-cancer_6021635.svd 

 19. Helge

  Tycker även fråga 1 svarsalternativ ”remained relatively constant?”
  kan vara gångbart svar beroende på definition, för vad kan betraktas som relativt konstant?  

 20. FOI publicerade en rapport ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” i ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Där drogs slutsatser utifrån hur frågor besvarats. 
  ”Hur man frågar får man svar” skrev jag till dem. Två gånger bad jag om att få se frågorna. Men de har inte visat mig hur frågorna såg ut.

 21. pekke

  Lasse #15
  Kåberger gör en pudel om Fukushima
   
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5130705
   

 22. ANNONym xxx

  Att FOI inte vill redovisa sina frågor handlar om kvalitet och förstås att det är lägsta kvalitet på FOI.
   
  Vad gäller gas, så är det nödvändigt med gasturbiner som reservkraft till solceller och vindsnurror. Men med sådan effekt så skulle vindsnurrorna bli 20% gröna sett till ”installerad effekt” och solpaneler spela i samma division. När tjackar vindel 2MW så köper man i själva verket 0,4MW vindel och 1,6MW gasturbinel. Klart som katten på natten att gas direkt kallas ”grön” medan den i själva verket borde kallas ”hållbar”.

 23. Inge

  Vi har tidigare läst här om Gotlandskabeln som är skadad och behöver repareras snabbt för att inte vindkraftsägare på ön ska gå i konkurs eftersom elexport härifrån blivit starkt begränsad.
  Man säger nu att man lokaliserat skadan med dykarhjälp och fått tag på ett fartyg för jobbet. Problemet är nu att få tag i folk som är kvalificerade att utföra skarvningen. Det kan dröja till efter midsommar säger man, och det är illa för ägarna.

 24. Pelle L

  pekke #21
  Om det var en pudel heter jag prinsessan Estrella!
   
  Kåberger slingrade sig som en mask, och gjorde sig lika löjlig som Naturvårdsverkets Lilliesköld gjorde för ett par år sedan
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pgDTUqRMjoY
  (tack Labbibia för länken! Ta väl vara på den. Den är obetalbar.)
   
  – Nej det finns ingenting som visar att man har fått signifikant ökad frekvens av aborter eller fosterskador, säger Tomas Kåberger till Klotet.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sveriges-elsystem-ar-inte-isolerat-fran-omvarlden_7106259.svd
   

  – Varför skrev du så då?

  – Jag skrev att man har aborter och det har man. Och att de tolkas som orsakade av olyckan.
  – Men har man fler aborter nu än tidigare?
  – Jag påstod inte att man har fler aborter. Jag tror inte att man har det. Men det kan hända att man har det. Men det är inte tydligt och färdigt utvärderat ännu.
  – Men du måste hålla med om att det kan tolkas som det?
  – Det var kompakt. Korrekt men vilseledande, eller missledande. Det var dumt.


  ”Det kan hända att man har det”
  Kåberger svänger sig ordentligt. Vad han skrev i SVD var
  ”I de nu kontaminerade områden man inte haft råd att utrymma aborteras missbildade foster och man förbereder sig för att hantera sjukdomar i decennier framåt”.
  Detta var alltså vad Kåberger ville se. Att det inte har blivit så ”erkänner” han motvilligt med ”Korrekt men vilseledande, eller missledande

  Korrekt? Vaet han vad sanning är tro?
  Mannen är en lögnaktig antikärnkraftsaktivist helt enkelt.
  Pudel my ass! 🙁

 25. Pelle L

  Inge #23
   
  Det verkar inte vara någon större brådska med att reparera kabeln.
  Just nu levererar Gotlands vindkraftverk noll MW, förmodligen noll kW också:
  http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm
   
  Men de fina turbinerna kanske behöver matas med el för att inte rosta fast 😉

 26. Hayek

  Angående statistik så var det nån som sa att ”statistik är som en bikini, visar mycket men döljer det viktigaste . . .”.

 27. Slabadang

  Kårberger och Liiliesköld he he he he !!
  Måste vara barn till ”bagdad bob” .Hur är de funtade egentligen. Jag har jobbat med tusentals människor i hur många olika samanhang som helst, men jag har aldrig träffat på folk som är så ansvarslöst rent korkade att de lkan förneka det mest uppenbara. Hur fasen tänker de? Att folk blir impade av en rubbad tvärförnekelse … eller?
  Jag fattar ärligt och uppriktigt inte hur såna här människor funkar, det är nån form av social störning, typ damp eller nån form av autism. sjukt är det i alla fall och att Kärberger har haft sina tidigare poster med denna totala frånvaro av ansvar och känsla för rätt och fel är ett demokratins fattigdomsbevis och såna här typer verkar stå tätt som packade sillar  inom klimathotarbranschen. Vad är det för fel på dem ?
  Är de nån typ av aliens som invaderat oss och som inte fattat att människor kan förstå skillnaden mellan sanning och lögn och att orden styr verkligheten?.

 28. Slabadang

  och tror att ord styr verkligheten… ska det stå1

 29. http://www.climatechangedispatch.com/home/10217-treasury-and-china-confirm-our-carbon-tax-money-will-go-up-in-smoke
  Och det gäller ju för Fler än Australien!

 30. Olaus

  På Uppsala-iniativets blogg diskuteras Per Welanders inlägg. Lars Karlsson är klart störd.

 31. Micke Johnsson

  #27 Slabadang
  Aspergers heter sjukdomen…många politiker har den utan de vet om det. Nej, det är inget skämt.  

 32. Thomas

  Oj vad populärt det blev att sjukförklara politiska motståndare helt plötsligt. Är det sinnessjukhus nästa för alla oppositionella när ni tar över?

 33. OT men intressant om grön inställning till kärnkraft
  Green Party nonsense: nuclear power and the problem of the precautionary principle
  http://antigreen.blogspot.com.es/

 34. Ojdå, där vaknade Thomas till. Det tog ett tag innan han fann något att hugga på men skam den som ger sig 😉

 35. Fantastisk graf över orkaner i USA
  http://visually.visually.netdna-cdn.com/TornadoTracks_4fbd458d255c5.jpg

 36. Gunbo

  Slabadang,
  Hur gammal är du? Har det inte ännu gått upp för dig att människor är olika, har olika värderingar och världsbilder. Bara för att de inte tycker och tänker som du ligger det ingen sjukdom bakom.  

 37. Gunbo

  Micke Johnsson #31,
  ”Aspergers heter sjukdomen.”
  Har du någon länk till studier som fastslagit att Aspergers syndrom är vanlig bland politiker? Skulle vara intressant att se.

 38. L

  Thomas & Gunbo = Bill & Bull… 😉

 39. Gunbo

  L #38, 😀

 40. Pehr Björnbom

  Det är verkligen märkligt med den här typen av undersökningar som verkar förekomma speciellt i samband med klimatvetenskapen.
   
  Om man läser Judith Currys bloggartikel What separates science from non-science? så är en sådan här webbaserad opinionsundersökning inte att betrakta som vetenskaplig. Den är alltså antingen ovetenskaplig eller pseudovetenskaplig?
   
  Vi får alltså den märkliga situationen att en förmodligen ovetenskaplig/pseudovetenskaplig undersökning används som bevis för klimatvetenskapliga resultat som man vill framhäva och som motbevis för klimatvetenskapliga resultat som man vill förtränga på grund av en underliggande agenda av något slag.

 41. Pingback

  […] mitt förra inlägg tog jag upp hur detta med konsensus och att 97% stödjer AGW-hypotesen inte håller. Den […]

 42. Pingback

  […] vanligaste undersökningarna om konsensus bland forskare om AGW-hypotesen håller inte måttet, se del 1 och del 2. Både undersökningarna drar slutsatsen att det finns konsensus bland forskarna om […]