Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen

DI debatt 3
Ny debattartikel av Professor Marian Radetzki och undertecknad på DI-Debatt
”Från att ha varit en het bransch med mycket snabb tillväxt, som göddes med ­offentliga medel, brottas världens vindkraftsindustri i dag med en besvärande överkapacitet. Dess extrema kapitalintensitet gör vindkraften till en dålig jobbskapare, skriver Marian Radetzki och Jonny Fagerström.
DI 2
Följ länken ovan och gå gärna in och kommentera

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Bravo Jonny & Marian – DN Debatt har alltid varit ett svårintagligt fäste.

 2. Peter Stilbs

  Sorry – jag drömde – nej det var ju DI Debatt – inte DN Debatt. Dit behövs nog mer stödtrupper och luftunderstöd.

 3. Bertel

  Jonny.
  Åter en bra och läsvärd artikel.
  Vi får se hur länge denna ekonomiska,miljömässiga och energipolitiska vansinne med vinkraft kan fortgå, innan poletten trillar ner.
  Förhoppningsvis förkortar era artiklar den tiden och helt säkert är, att poletten är på väg.

 4. Bertel

  Peter S #2
  Freudiansk felförhoppning.  🙂

 5. Bra, bra! Mycket bra artikel! Tack!

 6. Michelangelo

  Det finns vinnare på vindkraftsutbyggnaden.
  Det är projektörerna. Ju mer subventioner desto mer tar de betalt. Förlorarna – det är du och jag. Är det rimligt att elen skall vara dyrare i Sverige än i Tyskland  ?
  Siffran 58 miljoner / nyskapat jobb – är det världsrekord ?.
  Om varje arbetslös får en miljon för att utveckla sig själv och/ eller ett företag  – vad händer då ?
  Think outside the box – som de så populärt heter.

 7. Pär Green

  Vad som är intressant är hur vindkraften skall klara sina leveranser när det inte blåser. Vem skall betala för detta? Jag anser att vindkraftleverantörerna, för att få tillgång till nätet, måste tillhandahålla prima el dvs alltid kunna garantera en viss effekt exempelvis genom avtal med reservkraftleverantörer. Nu hoppas man på att vattenkraftägarna skall ställa upp och täcka upp för dem vilket man till alldeles för låg ersättning. Men jag tror inte detta kommer att fortsätta alltför länge till och då blir elen dyrare alternativt prisar vindkraften ut sig.
  Eftersom vindkraft inte producerar prima kraft går det inte att jämföra med kärnkraft. Det är som att jämföra äpplen och päron. Detta förstår inte politikerna dvs skillnaden mellan energi och effekt. Vindkraft ger i stort sett noll i effekt vilket man inte talar om dvs vindkraft kan aldrig ersätta kärnkraft eller kolkraft.

 8. Pär Green

  Kommentar från DI!
  Ännu har inte klimatet ändrats som IPPC et al förutspått. Ändå ska det kastas bort oändligt antal miljarder för att förhindra det som inte håller på att inträffa.
  Följdinvesteringar, lika ogrundade i riktig forskning, sker med statens goda minne; 35 öre i subvention för varje producerad kwh el vindkraft. På samma sätt uppmuntras ekologisk odling trots att den verkliga forskningen påpekar att skördarna blir mindre, utarmningen av jordarna större och att ogräset tar över. Men även denna utarmande verksamhet stöttas med statliga medel. Och SNF och WWF stöttar allt vad dom kan. Däremot motarbetar man kärnkraften, som bevisligen saknar alternativens nackdelar. Hur länge ska det fortgå.

 9. Pär Green

  Jonny
  På DI är inte jobbtillfälle det viktigaste!
  Allt handlar om hur illa det är med vindkraft.
  Först till kvarn!

 10. István

  Pär Green
  Äpplen och Päron är ju båda välsmakande frukter. Tål utmärkt att jämföras.
  Vindkraft, som är ju en förorening i kraftsystemet, bör jämföras med något illaluktande slutprodukt.

 11. Hur gör man när det blåser och vindkraften levererar?
  Vem säger till ”vattenkraften” att dom skall spara – inte leverera? Hur kompenserar man dom för utebliven produktion?
  Vad händer om man inte kan fylla magasinen mer och låter vattnet rinna förbi?

 12. Pär Green

  Wolter # 11
  Enkelt, då jordar man bort eländet

 13. Björn

  Bra Marian och Jonny! I ljuset av denna ekonomiska exposé, framstår personer bakom vindkraftsyran som drogade. All rationalitet förefaller har varit som bortblåst när beslut om ekonomiskt stöd har bevilljats. Med tanke på att det bara finns nackdelar med vindkraften, är det förbryllande att så många aktörer har låtit sig luras av klimatdemagogerna. En utfrågning i riksdagen om vindkraftens kapitalförstöring vore på plats.

 14. Jag har grottat lite i det här med vindkraftsutbyggnaden och skälen för detta. Frågan är till sin natur komplicerad men sammanfattas bra på Näringsdepartemententets hemsida och gör att jag dragit följande slutsatser.
  1. Den utbyggda vindkraften med 15-20 Twh behövs inte för vår elförsörjning.
  2. Utbyggnaden av vindkraft är helt och hållet en politisk fråga med CO2 grejen i botten, därefter EU:s ”åtagande” om minskade CO2 utsläpp som lett till Sveriges åtaganden om produktion av ”förnyelsebar” el, sk. ”vindbruk”.
  3. Genom utbyggd vindkraft uppstår ett överskott på el som gör att vi kan försörja övriga Europa med ”förnyelsebar” el.
   
  Våra politiker vill alltså att vi skall ge upp vår närmiljö för att vi skall kunna försörja övriga EU med ”juste” el. De vill att vi skall ställa våra vindkraftslägen till förfogande.
  Varför? Vem har frågat oss? Vad är alternativet elproduktionsmässigt? Vad är alternativet markanvändningsmässigt?

 15. Re  #11 Wolter.
  Maud O har tillsatt en utredning om hur vattenkraftägarna skall gottgöras när det blåser.  Där föreslås att staten/marknaden ersätter vattenkraftsägarna för produktionsbortfallet.  Alltså dubbel ersättning enligt:  Elcert 35 öre/kWh till Vindk. + spotpris 50 öre/kWh  till Vattenk – summa 85 öre/kWh från kollektivet. 

 16. Claudius

  Enligt nya uppgifter sätter Försvarsmakten stopp för rätt många planerade snurror. Dessutom vill de att några tas ner.
  Blir inte detta ett kraftigt streck i räkningen för vindkraftsfolket?

 17. #16  Claudius.
  Sv. Vindenergi/Näringsdep.  föreslår att en instans övergripande vindintresset och försvarsintresset skall fungera som domare, alltså Maud O  vill köra över Tolgfors om inte chefen (Reinfelt) säger ifrån.

 18. bom

  Det går åt rätt håll.  Om man tittar på kommentarerna så är mer än hälften kunniga och positiva till artikeln. Man hänvisar till vindstat och man kräver kärnkraft. Grönfinkarna skriker och går till personangrepp samt förtalar kärnkraft i vanlig ordning – inget nytt i det.

 19. Kent Forssgren

  Volter # 11
  Hur gör man när det blåser och vindkraften levererar?
  Man jordar överskottet. Bokstavligen.
  Men vi får betalapå elräkningen även för detta. Kan det bli sjukare?

 20. Kent Forssgren

  Hur gör man när det blåser och vindkraften levererar? Ett förtydligande.
  Vattenkraftsel är den billigaste och vindkraftsel är den dyraste produktionsformen. Under ca. 80% av tiden som vindkraften inte levererar el får elbolagen betalt i alla fall, för den dyrare vindelen. Detta p.g.a. våra politiker har bestämt att vi skall ha marginalelprissättningen. Därför vill alla elbolag alltid ha en liten andel vindkraft i sitt lager. Men ingen kontrollerar att elen kommer från vind. Ni som betalar för vindel, känn er blåsta! När vinden ger överskott måste reglerkraften dras ned i motsvarande grad. Reglerkraft är i Sverige vattenkraft. I andra länder ofta olja, gas och kolkraft. Kärnkraften är för långsam att reglera, för att användas till att utjämna vindkraftelens svängningar.
  Elbolagen producerar gärna den billigaste elen, som är vattenkraft, men säljer den lika gärna som vindkraft. Att producera kärnkraft och sälja den som vindkraft är också mycket lönsamt. Vi har i Sverige vattenkraft och kärnkraft utifrån vårt behov. Därför bryr bolaget inte alltid om att ansluta en del vindsnurror till rikets nätet, utan till moder jord, d.v.s. man jordar dom hela tiden.
  Hallå Miljöpartiet och Centerpartiet. Vad är vinsten med denna energipolitik? Är det detta som ni kallar klimatpolitik? Maud O och Maria W varför företräder ni inte oss elkonsumenter, era väljare? Politiker och elbolagen samarbetar för att lura elkonsumenterna. Elbolagen får pengarna och politikerna får makten att styra oss. Är detta ett demokratiskt samhälle? I så fall, demokrati för vem?

 21. Olaus

  Nr 20
  Fram med bildbevis, Kent!
  Detta är ju en makalös nyhet. Foto av en permanent jordad vindsnurra  skulle ta död på vindkraften. Det är sånt som förstås i stugorna.

 22. Olaus Petri

  Stoppa pressarna! Det nya klimathotet är här! Antropogenic Wind Energy Disruption (AWDE).
   
  Aldrig tidigare i historien har så mycket energi ’jordiserats’ från atmosfären. Aldrig förr ha jordskorpan tvingats ta han om så mycket AWED. Och det är vinkraftens och ergo människans fel.
   
  Tack vare modellkörningar ser vi nu resultatet. En kraftigt ökad jordbävningsaktivitet kommer att ödelägga världen som vi nu känner den. 😉

 23. Labbibia

  Kent Forssgren # 20
  Tack.
  Man blir verkligen nästan fysiskt illamående. Stämmer det verkligen? Gör de det? Jordar direkt i marken? Säger som Olaus, kan du bevisa det så borde till och med det numera nästan hjärndöda svenska folket reagera?

 24. Kent Forssgren

  Jag fick ett mail från en person anställd på Vattenfall, en av cheferna i norr.
  Vattenfall underhåller inte sina vattenkraftsanläggningarna. Detta då våra politiker, som företrädare för ägarna till Vattenfall, svenska folket, ålagt Vattenfall att satsa på vindkraft.
  Läs själva och begrunda…
  ”Ang. vindsnurrorna på Uljaboda så har Skellefteå kraft inte tänkt registrera dom på http://www.vindstat.nu/ eftersom dom inte vill att folket skall få insyn i hur lite dom egentligen producerar.
  Dvs. på vanlig svenska kalls väl det att mörka…..man vill helt enkelt inte att folk ska få insyn eftersom det kan få opinionen och lokalbefolkningen att ändra åsikt om vindkraften. Så länge som folket matas med falska siffror och lever i ovisshet så kommer dom att vara positiva till vindkraft…..
  En av Anledningarna till att jag blir så upprörd är att Vattenfall under 20 år tid dragit ner på underhållet i Luleälven. Den notan är på väg att komma nu. Reinvesteringsbehovet är enormt i den älven. Det är miljardinvesteringar som krävs för att komma upp i en nivå som kan garantera en avbrottsfri produktion. Tänk om man istället rustade upp dom befintliga som man redan har….man skulle höja effektiviteten så att det skulle producera mer än alla vindkraftsverk i hela Sverige tillsammans.
  Skellefteå Kraft är på väg att begå samma misstag i Skellefteå älven.
  Pga det är politiskt korrekt satsas enorma belopp på vindkraft, vilket innebär att vattenkraften får stå tillbaka. Sen så kommer inte vindkraften att säkerställa elproduktionen i Sverige. Det är om man skall hårddra, tvärtom.
  Som du vet så producerar kärnkraft, vindraft, vattenkraft, vågkraft mm. kW, MW,  som är aktiv effekt. ….MEN dom producerar, eller konsumerar även MVar. Vilket är reaktiv effekt. Den reaktiva effekten ställer egentligen bara till förtret för elproducenter, men framförallt för konsumenter, men den finns där hela tiden.
  Om vi tar ett exempel: Du förbrukar 10MW och 2MVar så kan du bara utnyttja 10 MW till effektivt arbete, men måste betala för 12MW. Stora förbrukare, typ Rönnskär, Assi, stora sågverk mm. brukar investera i stora kondensatorbatterier för att kompensera den reaktiva effekten. Oftast är det en investering som betalar igen sig pga. lägre elräkning.
  Framförallt elmotorer  konsumerar massor med MVar, vilket innebär att någon måste producerar MVar. Och nu kommer det fina i kråksången…..vattenkraften är den enda kraftproducent som kan producera reaktiv effekt, dvs Mvar. Kärnkraften har alldeles för långsam regleringstid och vindkraft går inte att reglera alls.
  Vindkraftverk använder just….elmotorer som generator, och det innebär att desto fler vindkraftverk som faktiskt producerar aktiv effekt, även om dom bara har en effektivitet på under 10% av den installerade effekten. Så konsumerar dom mängder av reaktiv effekt. Dvs. MVar. Då måste vattenkraften dra ner på sin produktion av aktiv effekt, för att kunna producera reaktiv effekt.
  Detta är inte så lätta förstå…och än mindre lätt att förklara. Man kan kortfattat säga så att ju mer vindkraft vi pumpar in på elnätet, desto ostabilare blir elnätet, och elpriset kommer garanterat inte att gå ner.
  Men till syvene och sist så kommer 99% av alla vindkraftverk inte att kunna betala igen sig efter 20 år när verken är färdiga för skrotning. Enda orsaken att det går att bygga dom i dessa dagar är dom enorma grön el bidrag som verken får. Spanien och Kalifonien har redan testat och insett att vindkraft är en politisk bluff…..varför kan Sverige inte lära av andras misstag.
  Vi har ingen elbrist norr om Sundsvall, vi har faktiskt överskott på el. Om man nu skall bygga nått, som ändå sällan kommer att producera el. Varför kan man inte bygga i södra Sverige?
  Och om nån kommer och försöka slå i dig att ”Jomen när vinkraften verkligen producerar så drar vi ju ner produktionen på våra vattenkraftverk och sparar vattnet till när det inte blåser”  Det är århundradets lögn!!
  Driftcentralerna tittar endast på hur höga nästa dygns elpriser blir. Blir det höga priser så kör dom gas i botten, om det sen är slut vatten i februari……så fick dom ju i alla fall bra betalt när priserna var höga………”
   

 25. Lars W

  Man har ju hela tiden anat att det är något lurt med elpriser etc…
  Men detta övergår ens mest vilda paranoida  föreställningar om fusk!
  Tack för avslöjandet Kent F!
  PS Klimatfrågan är i allt väsentligt överspelad. Nu gäller det att fokusera på energipolitiken.  Det måste vara det politiska systemets uppgift att förse landet med billig stabil energi = el. Inte minst för att bevara vår konkurrenskraft. ”Klimatsmarta” lösningar som bygger på subsidier är direkt skadliga.
   

 26. Olaus Petri

  Kent! Många tack för detta!
   
  Att man fortfarande kan baxna över vad politiker kan ställa till med när de får upp ’väderkornet’ på något viktigt. AGW i ett nötskal.
   
  Kent, skicka denne chef på Vattenfall en Alladinask från mig med uttryckligt tillåtelse att han får äta från understa lägret när hans så önskar.

 27. Toprunner

  Kent F#24:
   Nu vill jag nog korrigera ditt i övrigt utmärkta inlägg. De elmätare som normalkonsumenten har i hemmet registrerar inte reaktiv effekt. Storförbrukare däremot brukar få betala och de installerar därför utrustning typ kondensatorer som fasar in ström och spänning så att reaktiv effekt reduceras.
  Normalkonsumenten får däremot betala reaktiv effekt genom att producenten måste ”ta höjd” för den i olika led, vilket driver upp produktionskostnaden. En källa till ökad reaktiv effekt är de där sabla lågenergilamporna som har runt 25% VAr

 28. Kent Forssgren

  Våra beslutsfattande och lagstiftande politiker har inte en lätt sits.
  Normalt saknas en naturvetenskaplig skolning. Men man skall besluta i frågor som rör naturvetenskap. Hur skall man kunna få saklig information? Hur skall man kunna t.ex. göra en konsekvensanalys av ett beslut, när viktiga parametrar undanhålls? Det går ju inte att lita på någon. Men det finns en lösning om man är intresserad. Internet. Är man politiker och skall vara delaktig i vissa beslutsområden kan man väl faktiskt kräva av politikern att denne lär sig åtminstone terminologin för ämnet i fråga. På nätet finns information för alla kunskapsnivåer. Läs t.ex. TheClimateScam.
  Jag skulle vilja exemplifiera min uppfattning om att våra politiker inte klarar av ett uppdrag som de har fått; Att styra svenska folkets Vattenfall. För att göra situationen än värre tillkommer det faktum att inte ens själva ledningen av Vattenfall klarar av att styra bolaget. Åtminstone inte på ett sätt som gynnar ägarna, det svenska folket.
  Först bakgrunden: bristen på styrning. Ursäkta om det blir lite långt. Sen ett förslag till lösning. Läs och begrunda!
   
  Brist på styrning av ägarnas representanter?
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/olofsson-kritisk-till-vattenfall_3781591.svd
  11 november 2009
  Statliga Vattenfall fortsätter att förneka uppgifterna att eljätten planerar att sälja hela sitt svenska elnät. Syftet är att få loss pengar för att investera i brittisk kärnkraft.
  Storbråk i riksdagen om Vattenfall
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article700614.ece
  22 december 2009
  Vad vill regeringen med den statliga energijätten Vattenfall? Hur ser ägardirektiven till Vattenfalls styrelse ut? Hur ställer sig regeringen till Vattenfalls stora kolkraftssatsning?
   
  Om vattenfalls köp av ett tyskt kärnkraftverk.
  Vattenfalls ansvar utan tak
  Hösten 2009 avslöjade Svenska Dagbladet att avtalet kan innebära ett obegränsat ekonomiskt ansvar för Vattenfall vid en olycka i något av bolagets tyska kärnkraftsverk.
   http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/vattenfalls-ansvar-utan-tak_3522725.svd  
  15 september 2009
  Hela den statliga Vattenfallkoncernen kan gå under om det inträffar en kärnkraftsolycka i Tyskland. Till skillnad från i Sverige Har de tyska kärnkraftsbolagen ett obegränsat ekonomiskt ansvar vid radio­aktiva utsläpp. Den exakta innebörden av avtalet utreds fortfarande på näringsdepartementet.
   
  Styrningen av Vattenfall till KU av Socialdemokraterna
  http://www.rodgron.se/nyheter/begaran-hos-konstitutionsutskottet-om-granskning-av-regeringens-bristfalliga-styrning-av-vattenfall/
  2009-12-27 Publicerad av Johan Ulvenlöv
  Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens bristfälliga styrning av Vattenfall
   
  Styrningen av Vattenfall och fråga om ministerstyre av Moderaterna till KU
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5597&doktyp=utskottsdokument&rm=2005/06&bet=9&dok_id=GTA1867
  Anmälare Per Bill (m) 2006-05-31, Dnr 050-3628-2005/06
  Intetsägande resultat av utfrågning i KU om Regeringarnas styrning av Vattenfall.
  Eller snarare, mycket avslöjande, om bristen på kompetens och vilja för att kunna styra Vattenfall. Vilket Vattenfalls ledning utnyttjar för sina egna ändamål. Ändamål vilka inte gynnar ägarna.
  http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/249504/kus-granskning-av/FD6AA3C9-79AA-E093-DF14-3D197BDD7871
  30 apr 2010
  Samordning är en särskild form av kontakt med regeringen som ska ske när Vattenfall står inför särskilt viktiga avgöranden. Den tidigare styrelseordföranden för Vattenfall har inte begärt någon samordning med näringsministern. Det har dock framkommit att samordning om det så kallade kontrollavtalet skedde med den tidigare näringsministern, även om dokumentation om detta saknas. KU vill understryka vikten av god dokumentation och kommer att följa den fortsatta utvecklingen.
   
  Utfrågningen i KU är ett tandlöst spel för galleriet.
  Den som är i opposition anmäler den vid makten. Efter maktskifte samma visa igen. Omvända anmälare men med samma argument, brist på styrning. Det är nått mer fundamentalt som är fel här. Det är dags för de riktiga ägarna att reagera.
  http://www.aftonbladet.se/ledare/article7289330.ab
  2010-06-12
  Maud Olofssons styrning av Vattenfall klarar sig undan kritik, trots att näringsministern gång på gång fått återvända till KU för att försöka reda ut hur hela den svenska vattenkraften kunde bli pant för tyska kärnkraftverk. Konstitutionsutskottet fäller i formfrågor, men friar när det gäller politiska frågor om vardag och framtid. Hur har detta blivit möjligt?
  Vattenfall måste styras –  av svenska folket – för svenska folket.
  Inte som i dag av en företagsledning som definitivt inte ser till svenska elkonsumenters intressen. Vart tar t.ex. de enorma vinsterna vägen? Inte till de riktiga ägarna: elkonsumenterna och skattebetalarna i alla fall.
  Vattenfalls aktier måste delas ut till de svenska elkonsumenterna. Med makten hos de egentliga ägarna kommer Vattenfall få nya direktiv. Direktiv som t.ex. innebär att elkonsumenterna får el till lägsta möjliga pris i stället för som nu till högsta möjliga. Om svenska folket vill detta, varför skall politikerna, folkets företrädare, säga nej? Är det av omsorg om energibolagen? Med svenska folket som aktieägare skulle en konkurrens värd namnet tvingas fram. Och priserna skulle gå nedåt i stället för som alltid uppåt. Borde inte omsorgen om de svenska medborgarna vara större än omsorg om elbolagen, de flesta till och med till större delen utlandsägda. I strävan att dölja verkligheten för medborgarna har försvårar elbolagen för insyn och styrning genom ett korsägande som inte våra regeringar trots flera försök inte har lyckats bryta.
  Tanken är inte ny. Vattenfalls aktier borde delas ut gratis till svenska folket
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article700630.ece
  22 december 2009
  Maria Rankka, chef för ”tankesmedjan” Timbro, tar upp debatten om statliga Vattenfall och tycker att aktierna borde delas ut gratis till svenska folket.
  Om de delades lika mellan alla svenska skulle varje medborgare få aktier som i dag är värda 40000-50000 kronor. Det är nästan 200000 kronor för en tvåbarnsfamilj, skriver Maria Rankka i en debattartikel i Dagens Industri på tisdagen.
  Hon refererar till en undersökning gjord av United Minds på Timbros uppdrag där 45 procent av svenskarna är positiva till att dela ut aktierna i Vattenfall och 36 procent var negativa.
  Under de aktiva åren när man bildar familj, gör karriär och startar företag lyser pengarna med sin frånvaro. Samtidigt förvaltar staten en mångmiljardförmögenhet. Det är lite som att bo i ett slott och äta burk ravioli, skriver Maria Rankka. Hon menar att svenska folket är Vattenfalls rättmätiga ägare och borde få ta direkt del av det värde som har skapats i bolaget
   

 29. Kent Forssgren

  Topprunner # 27
  Tack för detta korrigering.
  En fråga om lågenergilamporna. Du verkar ha koll på detta. Är vi lurade även här? 

 30. Toprunner

  Kent #29:
  Eftersom myndigheterna har tvingat på oss eländet är det väl självklart att vi är lurade.
  Det förklaras bra här:
  http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article44303.ece
  Observera återigen att normalkunder såsom ”svensson” inte betalar skeneffekt.
  Ett annat fenomen som uppmärksammats är att både HF lysrör samt lågenergilampor stör trådlösa nätverk i hemmen.

 31. Kent Forssgren

  Ett annat fenomen som uppmärksammats är att både HF lysrör samt lågenergilampor stör trådlösa nätverk i hemmen.
  Mycket tack för denna information Topprunner. En möjlig förklaring till dålig anslutning  jag har från och till. Skall prova att släcka dessa lampor.