Vi måste kunna diskutera vindkraftens kostnader

Vindkraft 41

I dagens SvD Brännpunkt återfinns Timbros slutreplik till vindkraftslobbyn efter seminariet och rapporten i torsdags. Budskapet är att vi måste kunna diskutera den eventuella nyttan och de stora kostnaderna för vindkraften.

Gå gärna in och kommentera

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Det är en tragedi att ett så vackert land som Sverige satsat 215 miljarder på att förstöra landskapet och skrämma bort turister…

 2. Jan E M

  Självklart skall man diskutera subventioner av alla slag. Jag tycker också att man skall diskutera vilken nivå som elpriset hamnar på om det inte byggts någon ny subventionerad kraftproduktion.

  I år beräknas 18 TWh el produceras från anläggningar som bygts med subventioner på ett eller annat sätt de senaste 15 åren. En tredjedel av det är vindkraft. Om det inte varit subventioner, hur mycket ny kraftproduktion hade då byggts? Vad hade elpriset varit då?

  Det som är fel i Timbros är hur stora subventionerna är och att man har inte räknat med att elpriserna blir lägre om ny kraftproduktion subventioneras.

  Det har väl alltid varit så i Sverige att nya kraftverk subventioneras med prisregleringsystemet som fanns innan avregleringen.

 3. Bo E

  Jan E M
  Har du aldrig hört talas om Ebberöds Bank????
  Vem betalar subventionerna tror du?
  Och hur då?
  Hm….Via elpriset kanske?

 4. Jan E M

  Bo E

  Subventionerna som de är konstruerade betalas av elkonsumenterna i första vändan, men indirekt så är det de etablerade kraftproducenterna som betalar med minskade vinster. De etablerade kraftbolagen som har gamla kraftverk, som subventionerades genom prisregleringen som var innan avregleringen, skulle göra enorma vinster om det inte investerades i ny kraftproduktion som håller ner priserna.

 5. pentaxZ

  Jan E M

  Hur kommer det sig då att elräkningen bara blir större och större, speciellt efter elcertifikatens införande, om det nu är så att ”miljö-el” gör den billigare? 

 6. Håkan Bergman

  Det är väl rätt uppenbart att energipolitiken i det här landet är en katastrof, kolla in följande:
  http://umm.nordpoolspot.com/web/umm_details.cgi?u_id=48392&umm_type=2
  Man höjer effekten med 120 MW, sen börjar man kolla om den effekten går att mata ut på nätet. Tack Maud Olofsson!

 7. Det där med subventioner är lite en definitionssak. Dagens larvigt höga skatter är inte givna ”av gud”. 

  En äkta subvention är när priset blir lägre än markandspriset. Inte när man ger en rabatt på skatten.

   

 8. En sak som jag stör mig på vad det gäller ”gröna certifikat” är att det innebär att alla andra betalar ”de goda konsumeternas” gröna EL. 

 9. Peter Stilbs

  L #1 – jag hörde att Schweiz anser att de har så vackert land att de inte vill ha vindsnurror där – de vill placera dem i andra länder, som ex Sverige… på allvar

 10. Håkan R

  Produktionskostnaden för landbaserad vindkraftverk ligger på ca 60-70 öre / Kwh. Elcertifikaten bidrar idag med en subvention på 20 – 25 öre /Kwh.
  Maud Olofsson har via sin ”smarta”(?) energiuppgörelse
  lagd grunden till ett (dödsdömt och kostsamt) försök att i praktiken ersätta kärnkraften med vindkraft. På annat sätt kan inte målet 30 Twh vindkraft år 2020 kopplat till begränsningsreglerna för hur ny kärnkraft får byggas ut tolkas.
  Skall denna plan lyckas krävs det höga elpriser annars stannar vindkraftsutbyggnaden av. Att avsevärt höja kvotplikten
  för elcertifikat är alltför provocerande gentemot väljarna, bättre att låta elbolagen skinna sina kunder, håva in elskatterna
  och samtidigt utmåla elbolagen som busar.

  Allt tal från regeringshåll om att ”ta elbolagen i kragen” och verka för låga elpriser är bara blårök.

  Ebba Gröns gamla proglåt Staten & kapitalet kan numera utsträckas till att gälla även på energiområdet.

  Sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt
  staten och kapitalet, dom sitter i samma båt
  fast det är inte dom som ror, som ror så svetten lackar
  och piskan som kittlar, kittlar inte heller
  deras feta nackar.

 11. Svempa

  Vi bör ju stödja modern energiproduktion eller hur. Som miljöpartister brukar påpeka är kärnkraft gammal teknik (dinosaurieaktig). Däremot behöver nymodigheterna att elda ved och använda väderkvarnar få hjälp att utvecklas

 12. Svempa

  Håkan #10

  Nu får vi inte glömma att Ebba Grön gjorde en cover (om än bra). Det var Blå Tåget (Gunder Hägg) som gjorde originalet .

 13. Peter Stilbs

  Svempa #11 – finns kanske också ett förnyat intresse för fnöske?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fn%C3%B6ske

 14. Håkan R

  Svempa #12
  Sorry, mindes fel.

 15. L

  Peter S #9, jag förstår Schweizarna, finns inga vindkraftverk på Franska Rivieran heller. Det är nog bara i Sverige man saknar omdöme…

 16. Åke N

  Läkare i Australien och Kanada har rapporterat om hälsoproblem med vindkraften. Det är troligen det lågfrekventa bullret, som inte hörs, men som vissa känner i kroppen. De anser att ingen vindkraftverk skall byggas närmare än 2 km från mänsklig boning innan vidare forskning har klarlagt problem. Jag har själv ett natt försökt sova ca 300 meter från ett dylikt monster. Jag hörde det inte, men det kändes i kroppen. Säkert psykosomatiskt, men ägaren till vindkraftverket, som jag gästade, har berättat om liknande problem. Jag tycker detta är något som också skall upp till ytan.

 17. Åke N

  Har tyvärr ingen länk.

 18. Jan E M

  pentaxZ
  Att elen blivit dyrare beror på att tillgången varit större än efterfrågan. Det har höjt elpriserna och givit jättevinster till bolagen som äger gamla kraftverk som en gång i tiden byggdes med hjälp av subventioner.

  Om inte nya kraftverk subventioneras så kommer elpriserna att ligga på de nivåer som vi haft de senaste åren.

 19. Jan E M

  JAG SKREV FEL!!!

  Efterfrågan varit större än tillgången, skall det vara.

 20. Jan E M

  Åke N #16

  Va inte det där en bluff? det fanns ingen undersökning alls

 21. Staffan D.

  ”Vindkraften skapar hälsoproblem”.  Ystads Allehanda. 29 dec 08.  USA-forskning.
  http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article748590/Vindkraften-skapar-haumllsoproblem.html
  –  ”Hur påverkas människan av vindkraftsljud?”  Göteborgs Universitet, Sahlgrenska, 1 apr.  Länkar.
  http://www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/forskning/ljudmiljo/kwp/Manniska_vindkraft/
  –   ”Många av de länder som brukat vindkraft länge, bland annat Danmark, Australien, Frankrike och Tyskland, ökar nu respektavstånden till 1 000-2 000 meters avstånd från eller 35 dB(A) i bullernivå vid bostadshus, när 150 meters vindkraftverk byggs.”  Kristianstadsbladet 8 okt 2011
  http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article1557766/Styr-Kristianstads-tjansteman.html
  –  Googlat på ”Hälsoproblem vindkraft”.

 22. Håkan R

  => Jan EM

  Skillnaden mot tidigare subventioner av energiproduktion är att dessa löpt under en begränsad del av investeringens
  ekonomiska och tekniska livslängd vilken ofta varit > 50 år.

  Vad gäller vindkraften är förmodligen den ekonomiska livslängden 15 år(=utbetalning av elcertifikat) och den tekniska < 25 år.

  Att vi gör stora investeringar i vindkraftverk vilka blir i stort sett värdelösa i samma stund subventionerna tar
  slut är i mina ögon en ny situation. 

 23. Svempa

  Peter Stilbs #13

  Hmm, fnöske… Undrar om Näringsdepartementet har vikt några stålar för det ännu. Man skulle behöva en lämpligt konsult för att ordna en ansökan i så fall. Etanol-Jesus kanske…du minns väl:

  http://www.aftonbladet.se/bil/collin/article11712451.ab

    

 24. Åke N

  Mer om vindkraft och hälsa:
  http://klimathot-gameover.blogspot.com/2009/08/studie-om-vindkraft-och-halsa.html
  http://www.barometern.se/reagera/vindkraft-skadligt-for-halsan%282627778%29.gm
   

 25. Åke N.
  Det har uppmärksammats redan tidigare att sk infraljud påverkar människor negativt.
  http://www.skyddamiljön.nu/post/1/25

 26. Läste lite mer om bullerproblem. Mätningar görs med dBA där de lågfrekventa komponenterna filtreras.
  http://landskapsskydd.se/artikel/FSL2011091301

 27. Åke N

  Ingvar E. Tack för länkarna. Tydligen försöker vindkraftsindustrin sopa problemen under mattan.

 28. Åke N.
  > Tydligen försöker vindkraftsindustrin sopa problemen under mattan.
  Det kan man nog lugnt påstå.

 29. pentaxZ

  Jan E M

  Ursäkta om jag verkar dum, men inte fan står det ett minustecken framför  ”miljöcertifikat” på elräkningen. 

  Lite märkligt också att alla ska vara med och betala den sk ”gröna” elen. Varför inte frivillighet, så kan de som vill betala för vindel bäst de vill. 

 30. Jan E M

  pentaxZ #29

  Om det inte hade byggts ut ny kraftproduktion med stöd av elcertifikaten, så hade elproduktionen i Sverige varit mindre. Mindre tillgång på el ger ett högre pris. Det som är frågan är om elpriset varit så mycket högre än vad kostnaden är för elcertifikaten.

 31. pentaxZ

  Jan E M

  Naturligtvis hade elpriset varit lägre utan vindsnurror och elcertifikat. Vi har knappast elbrist i Sverige med fungerande vatten- och kärnkraft.  

 32. Jan E M

  pentaxZ #31

  Du har fel. Att elpriset varit så högt i Sverige de senaste åren beror på elbrist. Elbristen har berott på dåligt med nederbörd, dåligt fungerande kärnkraft och att efterfrågan har ökat p g a kalla vintrar och ökad befolkning. Sverige importerade 2010 c:a 20 TWh el från länder med fossila kraftverk. På sommarnätter när förbrukningen i Sverige är låg så exporteras el. Jag tror du själv förstår att det är en ganska stor prisskillnad på den el som Sverige exporterar på sommaren och den som importeras på vintern.

  Hade inte de kraftverk byggts som får elcetifikat, så hade ytterligare 10 TWh el varit tvungen att importeras vintertid. Det hade knappast gjort elpriserna lägre.