Den missförstådda växthuseffekten

Magnus Westerstrand, känd från bloggen Uppsalainitiativet, kommer idag med ett svar till Bertil Larsson i Helsingborgs Dagblad. Han påstår att Bertil L virrar till det, men gör sig sedan skyldig till precis samma sak.

”Till att börja med är IPCC:s uppgift inte, som Bertil Larsson påstår, att påvisa att det verkligen är människan som förändrat klimatet”, skriver Westerstrand. ”Uppgiften är att ta fram så bra vetenskapligt underlag som möjligt för att beslutsfattare ska kunna ta bra beslut.”

Vad Westerstrand inte säger är att IPCC i sin verksamhetsidé har skrivit in följande:

”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential and options for adaptation and mitigation.”

Med andra ord är det helt korrekt att påpeka att IPCC:s uppgift fokuserar just på den antropogena effekten på klimatet.

”En vanlig källa till missförstånd i klimatdebatten är att variationer som sker med korta tidsmellanrum övertolkas”, anför vidare Westerstrand. ”Ett exempel på det är när Bertil Larsson hävdar att isen i Arktis växer till igen efter 2007. Den långa trenden över många är att isen kraftigt minskar.”

Frågan är vad Westerstrand menar med ”den långa trenden”. Är det utvecklingen från och med 1979, då vi började få satellitdata?

Ett intressant diagram är det jag hittade på Ole Humlums förnämliga sida Climate4you.

AprilSeaExtentNordicSeasSince1864

Ovan ser vi en uppskattning över hur isläget i de nordiska haven förändrats sedan slutet av 1870. Och visst ser vi en minskning (diagrammet finns publicerat i Vinje, 2001). Problemet är bara det att minskningen var störst INNAN vi på allvar började elda fossila bränslen. På senare år tycks avsmältningen faktiskt ha stabiliserat sig. Som vanligt handlar det om vilken period man tittar på. Vill man hitta kraftig minskning som beror på våra utsläpp av växthusgaser, då hittar man det. Det kan dock mycket väl vara så att orsaken till att isen i Arktis minskat i omfattning är helt naturlig: det är en återhämtning från den Lilla istiden.

”Växthuseffekten och dess konsekvenser är utredda nog för att man ska kunna konstatera att det är bäst vi agerar nu för att mildra den pågående globala uppvärmningen”, avslutar Westerstrand med. Måhända vet vi en del om själva växthuseffekten (om än alldeles för lite), men att vi förstår dess konsekvenser är väl ändå att ta i. Nya studier visar tvärtom hela tiden att IPCC missbedömt konsekvenserna av en eventuell uppvärmning.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Molndata för Arktis säger i alla fall att molntäckningen på låg höjd har minskat i omfattning sedan 1993. Det i sin tur betyder att mer solstrålning når ytan under sommaren och kan smälta mer is än tidigare. Någon annan förklaring till istäckets minskning behövs inte, så varför tas denna minskning gång på gång upp som ett bevis för att koldioxidutsläppen håller på att värma världen och smälta alla isar?
  Några detaljerade molndata finns tyvärr inte för 1900-talets början, men kanske var orsaken densamma då?

 2. J-O

  UI har sedan nyår infört en moderingspolicy som i princip censurerar bort alla för UI  obekväma kommentarer.
  Numer en marginaliserad grupp för inbördes beundran ?
  2010 ser ut att bli ett tungt år för UI …
   

 3. Westerstrand har sedan länge inte gjort annat än upprapat och upprepat de gamla AGW-flosklerna. Han har också skrivit arga brev till redaktioner för att de tar in åsikter som inte är IPCC-säkrade. Och hans främsta ’argument’ har varit att påståendena ju är ’peer reviewed’. Mer har där inte varit!

 4. Peter Stilbs

  Maggie – strunta i Westerstrand – han har aldrig något vettigt att komma med.

 5. Peter S: Det är lugnt, Peter, jag känner mig inte speciellt hotad. 😉

 6. Lejuene

  AGW-talibanerna har en irriterande ovana att blanda ihop orsak och verkan. Om nu isarna smälter säger denna observation ingenting om orsaken, det är något som deras överhettade hjärnor alltid tolkar in!

 7. Håkan Bergman

  Lejuene # 6
  ”det är något som deras överhettade hjärnor alltid tolkar in!”
  S.k. lobal uppvärmning.

 8. Håkan och Lejeune:

  Men garanterat antropogen!

  😉

 9. Olaus Petri

  ”lobal uppvärmning” !!! 😀

  Så oerhört träffande!

  Tack!

 10. Cristian

  UI kryper till korset och erkänner att det finns många fler fel i IPCC:s rapport. Som av en slump hamnade det inlägget i skymundan till förmån för ett långt och bitvis förvirrat inlägg om grekisk mytologi och tipping points…

 11. Anders L

  Lejeune #6,
   
  AGW-teorin påstår bara att det är sannolikt att den av mänskligheten åstadkomna ökningen av växthusgaserna i atmosfären har en stor del i den observerade uppvärmningen av planeten de senaste decennierna.
   
  Skeptikerna påstår däremot att ökningen av växthusgaser absolut inte kan ha någon inverkan på uppvärmningen, utan att denna beror på någonting helt annat som spontant har råkat uppträda vid exakt samma tidpunkt – det kan vara lite vad som helst, så länge det bara inte är någonting som går att påverka genom att minska mänsklighetens ekologiska avtryck. (Och särskilt inte genom något som kan riskera att leda till marginellt högre skatter och avgifter för medelålders manliga höginkomsttagare i Sverige! Usch och fy för klimattalibanerna som kommer här och kräver något av oss!)

 12. Olaus Petri

  Lägg lite glaciäris på frontalloben Anders L. 😉

 13. Anders L

  Första delen fick du faktiskt helt rätt, men tyvärr spårar du ur i andra igen. Det är nästan att man får itnrycket att du är oförmögen att läsa och förstå saker du inte redan läst och håller med om. Och du avslöjar nog mer än du avsåg om varför ditt engagemang är så blint som det verkar när du byter ämne till vad som verkar vara den sanna käpphästen för dig: Föreställningen om att andra borde vara annorlunda (om de öht skall vara ….!?)

 14. J-O

  Anders L :  Det är väldigt få seriösa ”skeptiker” påstår att växthusgaserna ABSOLUT inte har NÅGON INVERKAN på uppvärmingen.
  Det är omomtvistat att CO2 har en viss effekt på klimatet men att den är mycket liten även vid en fördubbling av koncentrationen in atmosfären.  Det bidrag som AGW ger är så litet ( 0,3-1 C) att det inte är ett problem för vår planet.
  Nu är det bara så att alarmisterna sträcker sig ”lite” längre än till att säga att  ”växthusgaserna i atmosfären har en stor del i den observerade uppvärmningen av planeten de senaste decennierna”.  Den STORA katatstrofem kommer av allehanda obestyrkta teorier om sk tipping points som skall kasta jorden in i ett oåterkalleligt harmageddon.
  Allt går dessutom snabbare än ”vi” trott …  Vi vet ju hur det var med glaciärerna …
  Om det är det ekologiska avtrycket vi talar om så låt oss då för guds skull tala om just det !!  Men visst är det bekvämt att använda sig av den för dagen bästa skrämselbilden att driva sina egentliga frågor.  När korthuset rasar och allt läggs i öppen dager kommer just miljöfrågorna blir de som förlorar mest.
  Miljöorganisationer som WWF kommer tappa fortroende på samma sätt som Svenska Röda Korset idag  tappat sitt.

 15. Patrik

  Anders L #11>> Precis som Jonas N skriver så har du rätt i första stycket – MEN du glömmer att skriva det viktigaste:

  Osäkerheten för alla växthusgaser sammanlagt anger IPPC till mellan 52-112%!
  Dessutom nämner man att moln och så är en del av växthuseffekten dock är man väldigt osäkra på nettoeffekten, eftersom moln också kan ha en kylande effekt.
  Detta betyder:

  a) Alla växthusgaserna kan inte, enligt IPCC, ha sin maximala forcing, eftersom totalen då skulle vara 112%.
  b) Den dagen man (förhoppningsvis) har kommit underfund med molnen, så kan stora överaskningar vänta, t.ex. i form av att det är fullt möjligt att det visar sig att samtliga växthusgaser ligger i nedre spannet av sina osäkerhetsintervall.

  Så jo, även IPCC medger att växthusgaserna, även CO2 och CH4, kan vara mer av en ”fis i rymden” än vad som vanligtvis trumpetas ut.

  Och vad tycker du själv känns mest intuitivt riktigt; Att molnen har STOR inverkan eller att de har liten inverkan på våra temperaturer?

 16. Patrik

  ”moln också” inte ”moln och så”… jisses…

 17. magnus

  Läs originalinlägget. Fundera sedan på om det kan vara någon skillnad i betydelse på dessa två meningar:

  ”Visa om det finns en mänsklig påverkan”
  ”Visa att det finns en mänsklig påverkan”

  En sannolikhet (eller risk) att något inträffar kan ligga mellan
  0 och 1.
  Om sannolikheten (risken) är 0 så kommer det inte att inträffa. Men det är fortfarande en sannolikhet.

 18. Lejuene

  Anders L
   
  Que…..
   
  ”Och särskilt inte genom något som kan riskera att leda till marginellt högre skatter och avgifter för medelålders manliga höginkomsttagare i Sverige! Usch och fy för klimattalibanerna som kommer här och kräver något av oss!”
   
  Nu har Du väl i drabbats av ”lobal uppvärmning” i den högre skolan?, men underhållande är det i alla fall.

 19. Patrik

  magnus>> Sannolikheten att någon utomjordisk civilisation har påverkat vårt klimat är sannolikt högre än 0.

 20. Micke Johnsson

  Tittar på Kunskapskanalen…kan inte förstå hur ”våra folkvalda” sitter och tycker synd om varandra. Hur i hela friden har vi hamnat i denna situation? Det känns som man sitter och lyssar på livets ord! Har varit en som sa att det hela är den största bluffen någonsin. Varpå nästa talare tycker det är för jävligt att han fick tala i den första rundan och inte i den sista. Var är vi på väg?

 21. Håkan S

  Kommer ett bemötande av Westerstrands debattartikel att skickas till HD? Del lär ju vara en hel del som läst hans inlägg.

 22. Patrik

  Här kommer ett förslag på svar till Magnus W (hoppas formateringen följer med annars blir det en smula svårläst):


  ”Klimatets två sanningar” (HD 18 januari) kommer meteorologen Bertil Larsson den 18 januari med en rad felaktiga påståenden om klimatforskningen och IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Felen är för många för att det ska vara möjligt att bemöta alla, men här kommer några exempel.

  Till att börja med är IPCC:s uppgift inte, som Bertil Larsson påstår, att påvisa att det verkligen är människan som förändrat klimatet. Uppgiften är att ta fram så bra vetenskapligt underlag som möjligt för att beslutsfattare ska kunna ta bra beslut. Huvuddragen i IPCC:s rapporter stöds dessutom av alla vetenskapliga akademier i hela världen som har uttalat sig i frågan.
  Svar: Är det inte riktigt att IPCC är den enda instans i världen som sammanfattar all klimatforskning? Hur skulle det då ens vara möjligt för någon vetenskaplig akademi att stödja någon annan sammanfattning?
  Dessutom är IPCC:s sammanfattningar så extremt omfattande så ingen enda människa kan säga sig ha tagit till sig och förstått alltihop, än mindre kollat alla källor.
  Källor som de senaste veckorna har börjat visa sig vara väldigt tvivelaktiga.
   
  Bertil Larsson virrar sedan till det när han hävdar att koldioxiden bara står för cirka en procent av växthuseffekten. Denna siffra är gripen ur luften och har inget vetenskapligt stöd. Dessutom omöjliggör den hans påstående om att en fördubbling av koldioxiden i luften skulle bidra med en temperaturökning av en grad.
  Svar: Gällande forskning attributerar 9-25% av klimatpåverkan till CO2. Givetvis kan inte det mänskliga tillskottet stå för hela den verkliga siffran, så den fraktion som är människogenererad kan alltså vara lägre än 9%.
  Totalt sett attributeras 52-112% till samtliga växthusgaser.
  Då har man inte räknat in molnen. Molnen är den enskilt största osäkerheten i alla klimatmodeller. Då ska man också veta att samtliga slutsatser kring vad vår addering av CO2 kan orsaka kommer ur klimatmodeller av olika slag. Inga slutsatser kommer från verkliga observationer/mätningar.
  Det pågår dyr och omfattande forskning på just molnens effekt, på CERN/CLOUD i Schweiz.
  Det kan alltså komma att visa sig att molnen kan stå för nästan 50% av den totala växthuseffekten vilket också förefaller högst trovärdigt rent intuitivt när man betänker att temperaturer på kort sikt påverkas enormt mycket av molnbildning och att klimat faktiskt är ett genomsnitt av väder under minst 30 år.
  Så, jo, det kan mycket väl visa sig i slutändan att åtminstone den antropogena CO2-forcingen är så låg som 1%.
   
  Koldioxid är självfallet inte den enda växthusgasen, men den är den mest relevanta att diskutera.
  Svar: Här är Magnus W smart. Han skriver inte ”starkaste”, eller ”mest potenta”, eller ens ”viktigaste” – han skriver ”mest relevanta att diskutera”.
   
   När koldioxidhalten i luften stiger medför det en högre temperatur och denna högre temperatur ger sedan mer vattenånga som också höjer temperaturen. Det finns flera sådana återkopplingar på en förhöjd koldioxidhalt och när forskarna räknar med dessa kommer de fram till att temperaturhöjningen troligen ligger mellan 2–4,5 grader Celsius för en fördubbling av koldioxidhalten i luften.
  Svar: Ja, högre temperaturer ger generellt sett mer fuktighet i atmosfären. Lägre temperaturer ger generellt sett lägre fuktighet. Det finns dock ingen forskning som har belagt Magnus förenklade påstående här genom observationer/mätningar. Det finns bara modeller.
   
  En vanlig källa till missförstånd i klimatdebatten är att variationer som sker med korta tidsmellanrum övertolkas. Ett exempel på det är när Bertil Larsson hävdar att isen i Arktis växer till igen efter 2007. Den långa trenden över många är att isen kraftigt minskar.
  Sedan hävdas det direkt felaktigt att isen i Arktis tenderar att bli tjockare. Nasaforskaren Ron Kwok publicerade nyligen satellitdata som visar att isens tjocklek blivit mindre de senaste åren.
  Svar: Vi har ca 30 miljoner km3 is på vår jord. Med den avsmältningstakt som har gällt de senaste ca 5 åren så kommer det att ta ca 69 000 år för all is att smälta.
  Naturligtvis är det ovidkommande att försöka räkna ut hur mycket is som finns om 69 000 år, exemplet inkluderas enbart för att illustrera att avsmältningstakten är extremt låg.
  Avsmältningstakten är dock betydligt högre om man räknar från senaste glaciala maxima, så nej, det finns ingen anledning till oro gällande smältande isar.
  Även här har det visat sig de senaste veckorna att IPCC har inkluderat felaktiga uppgifter kring smältande isar (i Himalayas glaciärområden) – dessutom medvetet, för att sätta press på beslutsfattare.
   
  Att Arktis is smälter bidrar helt riktigt inte mycket till havsnivåhöjningen, det är främst smältande glaciärer bland annat på Grönland som står för detta. När IPCC i sin rapport räknade på hur mycket havet kan tänkas stiga kom man i sitt värsta scenario upp till nästan 0,6 meter som övre gräns. Havsnivån är beroende av så kallade dynamiska effekter som är svårberäknande. IPCC lämnade dessa effekter helt på grund av detta vilket gjorde att siffrorna man tog fram mest troligt låg i underkant. Men efter IPCC:s rapport har det publicerats vetenskapliga artiklar som pekar på att i fall man räknar med dessa dynamiska effekter kan havsnivån stiga med runt 1 meter. Det är dock viktigt att komma ihåg att hur mycket havsnivån stiger är beroende på av hur mycket växthusgaser vi människor släpper ut.
  Svar: Ja, men det finns ingen radikal isavsmältning att oroa sig för. Detta är ett demagogiskt påfund. Räkna lite på saken, Magnus!
   
  Växthuseffekten och dess konsekvenser är utredda nog för att man ska kunna konstatera att det är bäst vi agerar nu för att mildra den pågående globala uppvärmningen
  Svar: Nej! Detta är ett felaktigt påstående som baseras på snedvridna sammanfattningar från IPCC.

 23. magnus

  Patrik #19
  Jag tror inte alls att du förstod vad jag menade.

  Jag kan ta ett annat exempel

  Grundforskning arbetar med
  ”visa om ett samband existerar”
  Timbro och Heartland institute mfl och the climate scam, arbetar med att
  ”Visa att ett samband inte existerar”
  skillnaden ligger i nyanserna. Tjena mors

  ”visa att ett samband inte existerar”

 24. Patrik

  magnus>> Du är helt fel ute.

  Forskning går ut på att försöka falsifiera ett korrelation och en kausation (hypotes, teori eller empiri).
  Sålänge man inte lyckas falsifiera så gäller forskningen.

  Att man försöker falsifiera det trassliga korrelationsbygge som IPCC presenterar är därmed rätt och riktigt.

 25. magnus

  jag tar det igen för det blev konstigt

  Patrik #19
  Jag tror inte alls att du förstod vad jag menade.
  Jag kan ta ett annat exempel
  Grundforskning arbetar med
  ”visa om ett samband existerar”
  Timbro och Heartland institute mfl och the climate scam, arbetar med att
  ”Visa att ett samband inte existerar”
  skillnaden ligger i nyanserna. Tjena mors
  ”visa att ett samband inte existerar”

   

 26. Patrik

  magnus>> Ok. Du har fortfarande fel.

 27. magnus

  Patrik
  Det har jag väl per definition alltid eftersom jag tillhör fel sida.
  Vari ligger felet mer specifikt?
  Skillnaden mellan orden ”om” och ”att” kan vara avgörande tycker jag.

 28. Patrik

  magnus>> Jag kan inte förklara tydligare än vad jag har gjort varför du har fel. Läs mitt #24 igen eller be någon annan förklara.

 29. Magnus, jag missar också oftast vad du öht vill säga. Att du tror på AGW-hypotesen verkar stå klart. Du kanske tom tror på ngt klimathot, fast det  vet jag inte säkert.

  Men vad du har velat ha sagt här i sakfrågan har varit rejält nebulöst ….

 30. Mikael

  Patrik (#24). Det märks att du inte är forskare. Jag tror att du inbillar dig att du förstår vad Karl Popper ansåg, men inte ens om du gjorde det skulle jag hålla med dig. Hypotesprövning och falsifiering är ett ideal bland flera, inte en definition av forskning.

 31. Patrik

  Mikael>> Ah… Så du tycker att magnus definition var bättre? 😀

 32. Håkan Sjögren

  Patrik # 22 : Du skriver att gällande forskning attributerar 5-25 % av klimatpåverkan till CO2. Detta visar tydligt och klart att ”gällande forskning” är pseudoforskning, manipulerad och grundfalsk. Vattenångan svarar för 95-99 % av effekten och utklassar lätt CO2, både på grund av sin dominans i lufthavet, 20000-30000 ppm mot CO2:s 390 ppm  och eftersom molekylen har möjlighet att absorbera i ett mycket bredare våglängdsområde än CO2 kan. Metanet, med halten 1 ppm, ska vi bara inte tala om. Mvh, Håkan.

 33. Mikael

  Hade Magnus en definition också, det missade jag. En fråga hade han däremot.

 34. Patrik

  Mikael>> Jag ser inte ett enda frågetecken i hans #23.

 35. Patrik

  Håkan Sjögren>> Det kan mycket väl vara så som du säger, men det torde vara enormt mycket effektivare att använda deras egna siffror emot dem. 🙂

 36. Mikael

  Patrik: Nej, du har rätt det måste vara en definition.

 37. Om havsisen i Aktis.

  Det intressanta är trots allt volymen och inte ytan vintertid.
  Det är volymen av den äldre isen som minskar kraftigt. Både ytan och tjockleken…

  Vad det beror på vet jag inte, men att det kan medföra att även utbredningen sommartid kan minska snabbare än extrapolering av historiken visar är ju ganska uppenbart om ingen klimatförändring inträffar där uppe…

  Och den minskningen kan i sin tur medföra en påverkan på klimatet i regionen.

 38. Patrik

  Uffeb>> Det är försvinnande små mängder volym av is som ”försvinner” på vår jord i relation till hur mycket is vi har.
  Det var det jag försökte åskådliggöra för dig och Gavin Schmidt häromdagen. Minns du?

 39. Patrik #38

  Halmgubbetekniken?  Jag nämnde enbart havsisen i Arktis!

 40. Patrik

  Aha, ja just det ja…

  Is smälter ibland och växer ibland.

  Men är sommarhavsisen i Arktis i fara? Ingen vet…

 41. magnus

  Antingen har man en hypotes och plockar selektivt fram de data som finns som stödjer denna teori. Då kan man övertyga folk om att man har vetenskapligt bevisat något.

  Eller så samlar man först in data, bestämmer sig för en metod att analyera dessa data utifrån vad som är mest relevant och ser vad man får för resultat. Sedan drar man sina slutsatser 

  Finns det någon skillnad i dessa två arbetssätt?

 42. Patrik

  magnus>> Oh, ja.

  Ett exempel på det första är de genomhomogeniserade och handplockade temperatur- och proxydata som CRU och GISS använder sig av.

 43. magnus

  OK jag förväntade mig inte att alla skulle hänga med på första försöket.

  Såhär stod det i Maggies inlägg:

  Magnus Westerstrand, känd från bloggen Uppsalainitiativet, kommer idag med ett svar till Bertil Larsson i Helsingborgs Dagblad. Han påstår att Bertil L virrar till det, men gör sig sedan skyldig till precis samma sak.
  ”Till att börja med är IPCC:s uppgift inte, som Bertil Larsson påstår, att påvisa att det verkligen är människan som förändrat klimatet”, skriver Westerstrand. ”Uppgiften är att ta fram så bra vetenskapligt underlag som möjligt för att beslutsfattare ska kunna ta bra beslut.”
  Vad Westerstrand inte säger är att IPCC i sin verksamhetsidé har skrivit in följande:
  ”The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential and options for adaptation and mitigation.”

  Jag tycker att dessa två citat skiljer sig på en viktig punkt. Det är inte IPCC’ uppgift att forska fram stöd för  ATT det finns ett samband utan att undersöka OM det förekommer en Antropogen Global Uppvärmning (och i så fall vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att om nödvändigt begränsa dess effekter etc.).
  Stor skillnad enligt min mening.

  Men debatterar man för en blogg som kallar sig för ”the climate scam” som uteslutande postar inlägg som stödjer ena sidan, så kanske man inte ser nyansskillnaden.

 44. Mattias

  Jag är inte säker på att skillnaden är så stor i praktiken men visst: Vive la difference! Frågan är vad den gör för skillnad i det praktiska arbetet?

 45. Patrik

  Tillåt mig översätta, magnus:

  ”IPCC:s roll är att göra en omfattande, objektiv, öppen och transparent bedömning av den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant då det gäller att förstå den vetenskapliga grunden för människo-orsakad klimatförändring, dess potential och vilka valmöjligheter som finns då det gäller anpassning till denna potential och att försöka dämpa denna potential.”

  Så, nej, man frågar sig inte ens om, eller ifall att den finns. Inte alls.

  Eller missförstår jag dig igen?
  Man är tillsatt för precis det det står och det står inte att man ska ställa frågan ifall den finns.

 46. magnus

  Ibland undrar man om Anthony Watts kommer hem till somliga och har husförhör. Alla kan sin ”lilla-Climategate-katekesen” utantill känns det som.
  Men det är inte så mycket att hålla reda på:

  Glaciärer i Himalaya smälter fel år.
  Al Gore är en sopa
  En blogg som drivs av en vädersnubbe och alltså måste vara sann
  Ett gäng mail.
  En engelsk Lord som ska stämma hela världen.
  En Ungersk snubbe som har hittat på en egen teori om hur allt egentligen funkar.
  Och så den här sidan förstås.

  Har jag missat något?

 47. Magnus, jag tror du underskattar läsarna här en hel del, och möjligen även din egen förståelse av din förståelse …

  För övrigt ’forskar inte IPCC fram’ något alls. Utan man sammanställer forskning och dessutom inte all relevant forskning, utan viss forskning enligt ett i huvudsak politiskt direktiv.

  Maggies kritik är helt berättigade när hon (och många många fler) noterar att IPCC mycket medvetet väljer att inte beröra forskning som pekar åt ett annat håll än detta direktiv. Och man kan gå vidare ändå: Man medvetet avfärdar rimlig och relevant forskning som pekar åt andra håll baserat på rent tyckande och prat. Dvs man ägnar sig åt politik och inte att sammanställa forskningsläget seriöst.

  Det är lite märkligt att du inte uppfattat de detaljerna trots att flera ju har påpekat samma sak för dig, och du nu tom själv kopierat in detta.

  Du kan förvisso hävda att du inte delar den uppfattningen, men det har du ju inte gjort ännu. Då måste du ju diskutera i sak, och det är ju jobbbigare än att peka på bloggens titel och mena att du därför inte behöver förklara dig bättre …

 48. magnus

   ”the scientific basis of risk of human-induced climate change,”
  Och då har man öppnat för möjligheten att det inte finns någon risk.

  Mattias#44. Jag menar att det inte är politiskt bestämt att det skall finnas en risk.

  Men skit samma

 49. Magnus, det du skrev här nyss går ju stick i stäv med att du på annat ställe vill försvara IPCCs arbetsmetodik …

  Är du säker på att du vet vad du vill ha sagt här?

 50. Förra inlägget syftede på Magnus #41, där han sa:

  ” Eller så samlar man först in data, bestämmer sig för en metod att analyera dessa data utifrån vad som är mest relevant och ser vad man får för resultat. Sedan drar man sina slutsatser ”

  Men när det gäller IPCC verkar han inte tycka att detta är alls lika relevant. Det låter som ett självmål i mina öron iaf …

 51. Patrik

  magnus #48>> Hmmm… Ja du kan ha rätt, men håll med om att det är tvetydigt.
  Resten av texten tyder dock helt och hållet på att man utgår ifrån att fenomenet finns, eller hur?

 52. magnus

  Patrik #51
  Javisst är det aningen tvetydigt, därför så påpekade jag var jag tyckte attden avgörande skillnaden fanns
   Vid det laget som texten skrevs så visade den bästa tillgängliga forskningen att fenomenet AGW existerade. så det vore lite konstigt att man inte tog  Men man har inte avskrivit möjligheten att ompröva. och det tycker jag är av avgörande betydelse. Men FN är långsamt, få se hur nästa version ser ut…. 

  Jag tror att det flesta av IPCC’s brister kan förklaras av interna maktkamper, inkompetens, korruption, bristande insyn, för många viljor etc.  Alla dessa brister måste man försöka arbeta bort. Så där är vi nog mer överens än vad somliga tror.
  Men jag ser ingen konspiration i själva programförklaringen

  Avslutar med ett citat från wikipedia
  Hanlon’s Razor is an eponymous adage which reads:

  Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.

 53. Patrik

  magnus>> Hmmm… Alltså, ordet ”konspiration” är ett av de mest missbrukade i denna debatt anser jag.
  Var går gränsen för att något ska få kallas konspiration tycker du?

  Om några i toppen av IPCC bestämmer sig för att citera och marknadsföra en högst tveksam teori om Himalayas glaciärer enkom för att utöva påtryckning på beslutsfattare, vilket bevisligen har hänt – är det en konspiration?
  Om inte – varför?
  Referens: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1245636/Glacier-scientists-says-knew-data-verified.html#ixzz0dUoPiTkG

  Skulle det vara så som du är inne på, vilket såklart är fullt möjligt, att det mesta beror på dumhet, prestige etc., så vet jag inte om jag tycker att det är så mycket bättre med tanke på vad som står på spel.

  För övrigt har jag väldigt svårt att tolka *hela* den citerade programförklaringen på något annat sätt än att man kallt räknar med att AGW är ett faktum.
  Den lilla osäkerhet i en formulering som du har hittat ger inte mycket hopp vad jag kan se.

 54. pekke

  Hur det kan gå till när IPCC sammanställer sina rapporter redovisas här:
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134&timestamp=11:05:35
   
  Skrämmande om man i princip gör vetenskapen till en bisak skall användas i den politiska rapporten för att skrämma upp folk så mycket som möjligt.
   

 55. Patrik och Magnus

  Ffa magnus försöker att peka på enskilda ordalydelser för att slippa se helheten. Han säger tex ’risk’ är med som ord, alltså föreliger möjligheten att den risken är noll. Iaf hypotetiskt. Och i en ren textanalys stämmer det ju. Men tittar man på vad som faktiskt görs är sådana detaljer irrelevanta hårklyverier.

  Personligen tycker jag det är anmärkningsvärt att man såpass tydligt skrev ut redan i programförklaringen att man inte skall titta vetenskapligt på frågan, utan studera den delen som det kan göras politik av.

  Normalt brukar ju politiska programförklaringar just försöka framställa bara de goda sidorna av vad man är ute efter. Inte vara en komplett katalog av följderna av den genomförda politiken.

  Diskussionen om texterna ovan låtsas nästan som om dessa vore utfallet (snarare än det man  redovisar när man vill framstå i bästa ljuset).

  Det är nästan som om magnus menar att ’det står ju inte i programmet att man skulle missleda politiker med falska/överdrivna alarmistiska budskap, alltså var det inte det det handlade om’ …

  Och om det är så han tänker kanske Hanlonz Razor är en bra bakgrund, vad vet jag?

 56. Måns B

  Jag förstår egentligen inte varför ni bråkar så mycket om vad IPCC påstår med säkerhet. Läser man syntesrapporten till AR4 så är det inte så många effekter som faller ut med vad som inom vetenskapen faller ut med statisktisk säkerhet, normalt sett 95%.

  Här är deras kriterier för deras bedömningar. För min egen del är det svårbegripligt att man gör uttalande på en nivå som ligger under 90 % säkerhet, men det är klart att man kan. Men det är ovanligt i vetenskapliga sammanhang.

  Where uncertainty in specific outcomes is assessed using expert judgment and statistical analysis of a body of evidence (e.g. observationsor model results), then the following likelihood ranges are used to express the assessed probability of occurrence: virtually certain >99%;extremely likely >95%; very likely >90%; likely >66%; more likely than not > 50%; about as likely as not 33% to 66%; unlikely <33%; very unlikely <10%; extremely unlikely <5%; exceptionally unlikely <1%

 57. Björn

  Frågan är inte vad vi skall göra med den globala uppvärmningen, utan vad vi skall göra med den globala nedkylningen. Alla koldioxidfanatiker kör med strutsteknik just nu och undviker allt som heter kyla. Solen som befinner sig i ett långdraget solfläcksminimum har inte riktigt kommit igång på den 24:e solcykeln. Alla tidigare kallperioder har samband med solfläcksminimum. Titta på dessa soldata från NGDC i Boulder USA där alla solfläcks- maximum och minimum finns uppräknade:
   
  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/YEARLY.
   
   

 58. Björn #57

  Hur menar du? Borde det inte vara mycket kallare på klotet nu eftersom vi mycket riktigt befinner oss i ett oväntat långt solfläcksminimum? Men du kanske tror att det är ovanligt kallt på klotet nu?

 59. Björn

  Uffeb [58]; Tillhör du strutsarna? Är det inte en ovanligt långdragen kallperiod över norra halvklotet? Menar du att det är varmt?

 60. pekke

  Lite kuriosa om nuvarande vintern:
  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1856907/sa-lange-har-kylan-varat
  Här har Sola i Kallsta lyst med sin frånvaro större delen av tiden efter Jul.

 61. magnus

  Jonas N #55
  Artikeln som Maggie skrev, och som vi diskuterar, handlade ju om textanalys. Så helt irrelevant är det inte tycker jag.

  Björn #59

  Har du räknat med hela norra halvklotet eller bara de delarna som är ovanligt kalla?
  Finns det någon väderstatistik som talar för det du säger. Jag hittar ingen bra sida?

 62. Magnus

  Nej, helt irrelevant är det inte. Men Maggies postning handlade ju i sin tur om att Westerstrand försökte gömma sig bakom textanalys …

  Måns, tyvärr är dessa sannolikhetsuppskattningar mestadels rent hitt-på. Dvs där finns ingen (riktig och genomförd) analys bakom dessa angivelser. De har ofta blivit till vid ett förhandlingsbord. Dvs de kan jämställas med vilken studentdiskussion eller förfest som helst där man gissar hur säker man är för att det ena eller andra skall gå ens väg …

  Jag är 99,99 % säker på det … Garanterat!

  😉

 63. Anders L

  Björn #59
   
  Idag, den 25 januari 2010 är den varmaste 25 januari som uppmätts av UAH sedan satellitmätningarna började.
  Havsisen i Arktis har den minsta ytan så här års sedan satellitmätningarna började.

 64. Patrik

  Anders L>> Nä, nu skojar du allt om havsisen i Arktis:
  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm

  Däremot har du rätt om UAH-temperaturen! 🙂
  (Fast den är ju på nedgång just nu, om vi ska titta på så enormt korta tidsperioder som du gör i ditt inlägg.)

 65. Ytterligare en som tycker att dom har gjort fel men att dom ändå har rätt, märkligt eller hur?

  ”Bakom klimatskeptikerna finns mäktiga ekonomiska intressen som inte vill ha några inskränkningar i hur mycket kol, olja och bensin vi ska få använda”.

  Luktar inte så lite konspirationsteori;)

  Det här är väl ännu roligare;

  ”- Min personliga åsikt är att klimatforskarna är på väg att förlora striden med skeptikerna. Skeptikerna är välfinansierade, välorganiserade och jobbar heltid. Vi forskare har andra jobb vid sidan av.”

  http://blogg.aftonbladet.se/omvarlden/2010/01/klimathotet-kampar-i-motvind#comments

 66. Anders L

  Patrik #64,
  Det finns ju lite olika mätningar och algoritmer och de kommer inte till exakt samma resultat. Det är möjligt att 2006 hade ännu mindre isutbredning än innevarande år. Jag tittade annars på den här grafen.
   
  Vad gäller den globala medeltemperaturen så är enskilda datum naturligtvis inte så viktiga. Men många tror ju att hela jorden är inne i någon sorts ovanligt kall period bara därför att det ligger snö ända nere i Skåne… Så är alltså inte fallet; tvärtom är det osedvanligt varmt just nu, globalt sett.

 67. Anders L

  Man kan ju f ö tjafsa hur länge som helst om IPCC och diverse konspirationsteorier hit och dit. Men personliga åsikt är dock att så länge jorden absorberar 0,85 W/m2 mer solenergi än vad som strålar ut i rymden – vilket är fallet f n – så kommer planeten obönhörligen att bli varmare, ända tills dess att värmen höjts så mycket att utstrålningen motsvarar instrålningen. Hur mycket varmare det blir är ju beroende av många saker, inte minst på vilken nivå CO2-halten slutligen stannar. Vad resultatet slutligen blir vet ingen med säkerhet idag. Men vi kommer att få reda på det.

 68. Björn

  Magnus [61]; Räcker det inte med att det är kallt  här i Norden, Ryssland, Sibirien, Kina och Nordamerika?

  Anders L [63]; Här på jordytan där vi människor lever kan det knappast vara den varmaste januari någonsin. Om det kanske är varmare uppe i atmosfären kan bero på den högre kosmiska strålningen som orsakas av en svagare solvind som i sin tur beror på den låga solfläcksaktiviteten.

 69. Anders L

  Björn #68,
  ”Här på jordytan där vi människor lever kan det knappast vara den varmaste januari någonsin”
  Kanske inte den varmaste någonsin (jorden är trots allt till åren kommen… 🙂 ), men åtminstone den varmaste så länge satellitmätningarna har gjorts.

 70. Björn #59

  Det är vinter på norra halvklotet nu.

 71. Håkan Bergman

  Och ska man vara riktigt petig så är faktiskt 25 Januari inte samma 25 Januari varje år, vi får som bekant peta in en skottdag emellanåt. Jag tror det påverkar mest medeltemperaturen i Juni och December, men även 25 Januari kan påverkas.

 72. Björn #68

  Intressant det där du nämner om ökad kosmisk strålning som höjer temperaturen högre upp i atmosfären. Är det någon forskning du bedriver själv, eller kan du ge tips om var man kan få det närmare förklarat.

 73. Uffe B #70 – Har du någon referens till det? Från en trovärdig (helst peer review:ad) källa?

 74. Håkan Bergman #71

  Den var rolig. Men viktigare är nog att mäta vid rätt tid på dygnet..  🙂

 75. Håkan Bergman

  Uffeb # 74
  Nu avsåg jag mest månadsstatistiken för t.ex Juni här i Sverige, i extremfallen så växlar den mellan att ta med en ”majdag” eller en ”julidag” i medelvärdet, för jag antar att SMHI mäter per kalendermånad.

 76. Patrik

  Anders L>> Ok, men havsisarna runt Antarktis ligger över snittet sedan mätningarna startade och det ser ut som att de är på väg att växa sig större än föregående period, vilket vore anmärkningsvärt eftersom havsisen där 2008-2009 hade väldigt stor utbredning.
  Och, eftersom väl den i särklass största farhågan då det gäller avsmältning av havsis är att jordens albedo ska förändras och förstärka uppvärmningen och eftersom de där olika havsisarna tar ut varandra ganska så väl, så finns det ju uppenbarligen ingen anledning till oro för albedot.

  Hur står det föresten till med jordens albedo nu för tiden, har du koll på det Anders L? 😉

 77. Håkan Bergam #75

  Aha. Ja det kan ju har stor betydelse… 🙂

 78. Björn

  Uffeb [72]; Läs nedanstående länk så får du en liten uppfattning om vad som pågår inom atmosfärsforskningen:

  http://wattsupwiththat.com/2009/01/22/correlation-demonstrated-bewteen-cosmic-rays-and-temperature-of-the-stratosphere/#more-5254

 79. Patrik #76

  Jag tror personligen inte att man ska hänga upp sig så mycket på någon sorts gemensamt genomsnittsklimat över klotet.

  Klimatförändringar kan tydligare urskiljas om man tittar på delar av klotet i ett längre tidsperspektiv.

  Det är ju därför en höjning med 2 grader i snitt eller en uppmätt halv grad i snitt kan innebära så dramatiska förändringar trots att det bara känns som larvigt prat.
  Det är väl skönt att få några grader varmare både sommar och vinter. Oavsett var man bor… 🙂 

  I Antarktis eller i Sibirien skulle väl ingen må illa av ens 10 grader varmare större delen av vintern? Eller hur?

 80. Björn #78

  Jo det var ju intressant. Det kände jag inte till. Då återstår väl bara att visa hur det påverkar Troposfären och klimatet på jorden. Och hur det samverkar med, eller motverkar Svensmarks teorier om molnbildningen.

 81. Patrik

  Uffeb>> Läs gärna detta också:

  http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=0&materialId=slides&confId=52576

  Om du inte orkar läsa hela, så läs åtminstone sammanfattningen på sista sidan! 🙂

 82. Håkan Sjögren

  Anders L #66 0ch 67 : Jag tror inte att många av oss skeptiker drar några slutsatser om klimatet utifrån den rådande vinterkylan, men vi har svårt för att föra den samman med global uppvärmning. Sedan nämner du siffran 0,85 W/m2. Är Du medveten om att, om den siffran kommer från klimatforskeriet, så är den troligen helt uppdiktad för att stödja AGW-troende i deras missuppfattningar. Sedan blandar Du in CO2 i resonemanget och dess klimatpåverkan är drömd av Arrhenius och Bolin och har inte med verkligheten att skaffa.
  Mvh, Håkan.

 83. magnus

  Björn 68
  Nja de ställena som du räknar upp täcker väl inte riktigt in hela norra halvklotet.
  Jag saknar bland annat resten av Europa, Grönland, Norra Atlanten, Norra ishavet, Berings hav, norra Stilla havet, Afrika och Sydamerika norr om ekvatorn , mellanöstern och lite till.

 84. Patrik #82

  Jag har sett alla Svensmarks filmer på nätet eller på TV. Jag har också läst om CLOUD-projektet tidigare.

  Det var därför som jag undrade om det Björn refererade till möjligen kunde motverka effekterna av det som Svensmarks teorier handlar om…  🙂

  Kosmiska strålar som skapar fler moln som kyler jorden och samtidigt värmer stratosfären på ett sätt som man inte upptäckt tidigare… 🙂

 85. Håkan Sjögren

  Patrik # 76 : Du skriver att havsisarna kring Antarktis ligger över snittet. Men det kan de väl inte göra. Det finns ju säkert datasimuleringar som visar att de krymper i rasande takt och det är ju det vi måste rätta oss efter. Mvh, Håkan.

 86. magnus

  Håkan Sjögren #82.
  Så du menar att bara siffror som är uppdiktade av sådana som inte sysslar med klimatforskning eller temperaturmätningar är att lita på?
  Vilka siffror tänker du på då?

 87. Patrik

  Håkan #85>> Hehe… 🙂 Ja det förstås. Man får ju ta verkligheten med en nypa salt.
  Modellerna är ju så himla bra just för att de arbetar med sannolikheter, och har man bara lagt in en liiiiten. liiiten sannolikhet för något – så kan man stoltsera med att modellen fick rätt! Kanon… 😉

 88. Claudius

  Patrik #81: Ett utmärkt tips! Kul att nån mer har hittat fram till CERN och Jasper Kirkby.

  Dr Kirkby föreläste om detta vid Kungl Vetenskapsakademin för ca 2 år sedan (13 feb 2008), en intressant information som tyvärr inte väckte nån större uppmärksamhet i gammelmedia.

  Men det kommer nog mera, när CLOUD-projektet har avancerat längre.

 89. Patrik

  Claudius>> Jepp, vi får hoppas det! 🙂

 90. Claudius

  Uffeb #84: En Svensmarksfan till?! I så fall: Grattis!

 91. Patrik

  Jasper Kirkby verkar ju mer än lovligt säker på sina teorier så man kan nog hoppas lite tror jag. 🙂

 92. Claudius #90

  Nåja, jag känner inte mannen, men jag har tidigt varit nyfiken på hans idéer. Och jag har varit lite bekymrad över hur svårt han har haft att få gehör dom.

  Men som jag förstått det så ska CLOUD-projektet ge lite mer ”kött på benen” i det fallet.

  Det återstår att se, men det är bra att det testas i större skala.

  Men länken som Björn hade var också intressant. De nya rönen var okända för mig. Och ytligt sett så handlar de om att den kosmiska strålningen värmer stratosfären, och då undrar man ju vad det innebär för Svensmarks teorier om att kosmisk strålning kyler troposfären genom ökad molnbildning.

  Får vi häftigare och högre åskmoln, eller är det två effekter som balanserar varandra på något finurligt sätt…. 🙂 

 93. … tillägg… #92

  Men antagligen händer väl inget annat än det som hänt förr med väder och klimat. Även om man lär sig något nytt…

  Men det kanske leder fram till att den nuvarande låga solaktiviteten borde ha resulterat i en lägre medeltemperatur på jorden om vi inte hade haft en ovanligt hög halt av CO2..  🙂

 94. Patrik

  Uffeb>> CLOUD/Kirkby räknar med en tidsfördröjning på ett antal år vad jag förstår. Den låga solaktiviteten har faktiskt inte varat så värst många år hittills…

 95. Håkan Sjögren

  Magnus # 86 : Till skillnad mot Dig så tror jag inte på några uppdiktade siffror över huvud taget. Mvh, Håkan.

 96. magnus

  Håkan Sjögren #95
  Aha – du är en klimatnihilist!

  Gonatt

 97. Ulf L

  Magnus #41
  Detta är ett lite sent påkommet inlägg men jag kan inte låta bli.
  Du skrev:
  ”Antingen har man en hypotes och plockar selektivt fram de data som finns som stödjer denna teori. Då kan man övertyga folk om att man har vetenskapligt bevisat något.
  Eller så samlar man först in data, bestämmer sig för en metod att analyera dessa data utifrån vad som är mest relevant och ser vad man får för resultat. Sedan drar man sina slutsatser”

  Jag får intrycket att du tror att det är på det senare sättet som vetenskap går till. Så är det inte. Man börjar inte med att samla in data. Man har alltid först en ide av vad man ska använda dessa data till. Något annat är inte möjligt. Hur vet man vilka data man ska samla, vilken noggranhet som krävs, när man ska sluta samla data om man inte redan från början vet vad man ska använda dessa data till. Du skriver att man väljer data efter relevans men hur ska man kunna göra det om man inte bestämt sig för vad de är relevanta för dvs vilken hypotes som ska testas.
  Det är i det sammanhanget som Poppers falsifieringskriterium fungerar. Enligt Popper ska man samla data för att försöka motbevisa sin egen teori. Detta till skillnad från att selektivt välja data som bestyrker sin hypotes.

 98. magnus

  Ulf L
  Du har rätt. Man utgår från en hypotes. Det blevi lite luddigt vad jag menade. Men man samlar inte in data som skall stödja denna hypotes utan relevanta data för att (som du skriver) testa om hypotesen stämmer eller inte. Motbevisa alltså.
  Om man vill visa ett resultat går det att plocka fram data som bevisar vad som helst, bara man väljer rätt data. och det är ju inte rätt:-)
  Och nu hävdar somliga att det är det senare som IPCC och klimatforskningen gör. Men det hävdar inte jag.
   
   
   
   

 99. Anders L

  Håkan Sjögren #82,
   
  ”Är Du medveten om att, om den siffran kommer från klimatforskeriet, så är den troligen helt uppdiktad  …”

  Ja, det är klart, om man underkänner all klimatforskning som gjorts av klimatforskare, med hänvisning till att den är gjord av klimatforskare … Och alltså bara erkänner sådan klimatforskning som är utförd av personer som inte forskar om klimatet … Ja, då kan det ju vara förenat med vissa svårigheter att hitta några resultat. Överhuvudtaget. I rest my case.

 100. Håkan Sjögren

  Anders L # 99 : Jag medger att jag har uttryckt mig otydligt. Med ”klimatforskeriet” avser jag den politiskt styrda så kallade forskningen och den har ju visat sig helt opålitlig. Sedan har vi ju den vetenskapligt bedrivna klimatforskningen,men dess resultat skyms ju av alla tokigheter från klimatforskeriet.
  Mvh, Håkan

 101. Micke

  @Håkan #100, Vilken är den politiskt styrda kontra den vetenskapligt styrda forskningen och hur skiljer man dem åt?

 102. Håkan Sjögren

  Micke # 101 : Den vetenskapligt styrda forskningen vill undersöka hur något är. Den politiskt styrda forskningen ”vet” hur något är och vill bara söka sådant som bekräftar detta, men bortförklarar sådant som inte stämmer med ”vetskapen”. Inom klimatforskningen finns rikliga exempel på det senare.
  Mvh, Håkan.

 103. Ulf L

  Magnus # 98
  Jag håller inte riktigt med dig. Om man inför positiva återkopplingar i till en förhöjd CO2 halt i det uttalade syftet att få modellerna att stämma överens med verkliga mätningar så är det ju inte hypotesen dvs modellen. Vad man gör är motsvarigheten till en kurvanpassning, dvs man arbetar för att få en bättre modell med verkligheten som rättesnöre. Här har vi nu hypotesen som borde kunna falsfieras. Det kan göras genom att göra förutsägelser om framtiden för att se om de stämmer eller genom att leta efter hotspots i atmosfären som borde uppträda om modellen är en god beskrivning av verkligheten.
  Om vare sig förutsägelserna stämmer eller hotspots uppträder är modellen uppenbarligen inte tillräckligt bra. Den är falsfierad och borde inte vara underlag för mångmiljardsatsningar.
  Jag ser inga vetenskpaliga skäl varför IPPC ska hålla fast vid den uppenbart otillräckliga modellen. 

 104. ThomasJ

  Joanne Nova har en mycket intressant tråd idag:
  http://joannenova.com.au/2010/01/the-four-gates-of-the-ipcc/

  Mvh/TJ

 105. Micke

  Håkan, som att alla ”vet” att det inte kan vara människan som påverkar klimatet alltså? Och bara bekräftar sådant som skjuter IPCC i sank?

 106. Håkan Sjögren

  Micke # 105 : Man behöver ju inte skjuta IPCC i sank. Det gör dom ju så bra själva. Titta på ClimateGate. Mvh, Håkan.

 107. Anders L

  Ulf L #103,
   
  ”Om vare sig förutsägelserna stämmer eller hotspots uppträder är modellen uppenbarligen inte tillräckligt bra. ”

  Problemet som vi just nu ser är inte att klimatmodellerna överskattar AGW utan att de underskattar den. De faktiskt uppmätta resultaten ligger i överkant av osäkerhetsintervallen, inte i underkant. Klimatskeptikerna är numera så fokuserade på IPCC och Climategate att de inte alls hänger med i klimatforskningen. Det är lite ironiskt, på något sätt.

 108. Håkan Sjögren

  UIlf L # 103 : Tro honom inte, tro honom inte (alltså Anders L)
  Mvh, Håkan.

 109. Ulf L

  Vad är det som ligger i överkant? Temperaturökningen? Hotspots? Dessa är mätvärden som kan falsifiera modellerna. 
  Det finns ett problem med andra effekter eftersom de resultaten måste vara ett resultat av AGW och får inte vara en följd av den värmeökning vi sett de senaste 200 åren. Att glaciärer drar sig tillbaka är inget bevis för AGW utan en följd av att det blivit varmare, varför det blivit varmare säger detta fenomen inte.
  Att det blir varmare är inte heller det ett bevis för AGW, men om det inte blir varmare så är det en falsifiering av AGW.
  Det är därför denna hotspot är viktig. Ingen hotspot visar att modellerna är bristfälliga, en hotspot skulle öka trovärdigheten för AGW högst avsevärt.  
  Det är heller inte skeptikernas sak att komma med en bättre modell av klimatet. Det är AGW hypotesen som ska falsifieras.

  Jag vill bara tillägga att jag inte tycker det är dålig vetenskap att föra fram en AGW hypotes. Det är tillåtet att ha fel i vetenskapen. Det som är fel är att basera dyra politiska beslut på en hypotes som inte håller måttet.

 110. Anders L

  Ulf L #109,
   
  Den s k ”hotspoten” som förekommer i vissa datormodeller är inte unik för CO2-betingad uppvärmning. Den skulle lika gärna kunna uppstå som en följd av t ex ökad solinstrålning. ”Hotspoten” har inte kunnat verifieras via observationer (ännu?).
   
  Däremot finns det andra empiriska fynd som definitivt stöder AGW-teorin, t ex avkylningen av stratosfären – som enbart uppstår som en följd av ökad CO2-halt, förändringar i spektrum för den utgående långvågiga strålningen som tydligt visar på ökad absorption av CO2 och CH4 (Harries 2001), och naturligtvis alla andra data som stötts och blötts här på bloggen åtskilliga varv vid det här laget.
   
  Enligt min uppfattning är det belagt utom allt rimligt tvivel att AGW är en verklighet, och att vi har en global uppvärmning på ca 3 grader i pipelinen under de närmaste seklet (även om vi minskar CO2-utsläppen till noll fr o m nu). Allt annat måste anses vara rent önsketänkande.

 111. Ulf L

  Dessa empiriska fynd, om de är en följd av mer CO2 i atmosfären så bevisar de fortfarande inte AGW?  
  Är absorbtionen så stor att den påverkar värmebalansen? Hur mycket i så fall. Har du en referens så jag kan läsa in mig.