Varning för gröna obligationslån

vindkraft pengar

Gästinlägg:

Här följer ett gästinlägg där f.d. bankdirektören Björn Törnvall varnar för s.k. gröna obligationslån.

”Minnet är kort”, version 2 fem år senare!

”Gröna obligationslån nära genombrott” skriver Dagens Industri 2016-11-25 och berättar om att byggkoncernen Skanska tillsammans med kraftbolaget Jämtkraft gör sin första gröna finansiering av ett infrastrukturprojekt, 820 miljoner för vindkraftsprojektet Mullberg i Jämtland.  Banken SEB uppges tro på ett genombrott för så kallade gröna obligationslån.

Vem utgivaren av obligationerna är framgår inte av artikeln, men sannolikt kommer dessa gröna obligationer att utges av det projekterande bolaget och säkerställas av vindkraftsprojektet Mullberg i Jämtland med sina 26 vindkraftverk. Obligationerna bör då erbjuda en högre avkastning till hugade investerare än om de hade utgivits av företagen Skanska och Jämtkraft själva.

I så fall, har instrumenten en högre kreditrisk. Denna liksom den politiska- och kanske även miljörisken måste på något sätt avspeglas i priset för upplåningen, d.v.s. en högre avkastning till investeraren, så fungerar marknaden. Att en oberoende part, Cicero, ett forskningscenter kopplat till universitetet i Oslo har ”verifierat projektet” är antagligen en sorts miljömässigt ”äkthetsalibi”, för att locka flera portföljförvaltare att köpa dessa obligationer.

Parallellen till kraschen för obligationslånen i USA, baserade på de s.k. Sub-primelånen, som initialt till goda villkor såldes till investerare i hela världen, ligger nära om de gröna obligationslånen skall säkerställas. Lönsamhetsmässigt är vindkraftsprojekten i Sverige likaledes mycket svaga. I USA sprack obligationsbubblan när de paketerade säkerheterna i form av stora mängder bostadslån havererade och blev värdelösa. Vad händer med de nya svenska gröna obligationernas värde när vindkraftsägarna på grund av vindkraftens bristande lönsamhet inte klarar av att göra rätt för sig gentemot innehavarna av obligationerna.

Gröna investeringar har under den tid de funnits på marknaden, visat en klart sämre värdetillväxt och avkastning än andra investeringar. Mycket stora internationella pensions- eller kapitalförvaltningsfonder köper ändå, trots att den svenska vindkraftsbranschen uppvisar bristande lönsamhet. De köper sig grön PR för en liten del av andras pengar i sina enorma portföljer för att visa att de är med och ”räddar världen”.

Detta osunda beteende och att storbankerna jagar provisionsintäkter för att paketera och sälja gröna vindobligationer, är den största risken idag för en fortsatt förstörelse av Sveriges landsbygd med en alltför dyr, helt onödig och ineffektiv vindkraft. Utan finansiering för byggnationen och möjlighet till internationell placering av färdigbyggd vindkraft, skulle det inte finnas något ekonomiskt utrymme för ytterligare utbyggnad av detta väder- och bidragsberoende sätt att producera el i vårt land.

Det finns inga andra skäl för en fortsatt utbyggnad av denna sekunda elproduktion än att fortsätta göda banker och internationella finansklippare. Detta sker på bekostnad av svenska elkunder och svensk natur. Jag skrev om denna trista framtidsvision på Klimatupplysningen redan i november 2011. Läs gärna artikeln här: https://www.klimatupplysningen.se/2011/11/14/minnet-ar-kort/ Tyvärr tvingas jag konstatera, att minnet fortfarande är lika kort hos finansmarknadens aktörer.

Björn T 2013-08-13 2

Björn Törnvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  I anslutning till ovanstående bloggartikel kan man även läsa en 2 år gammal bloggartikel i ” Fröjdhpunktse ” om ägarstrukturen i en del ” svenska ” vindkraftsbolag där pengarna försvinner utomlands, eftersom den är 2 år gammal kan det blivit ändringar, men den är likafullt intressant att läsa om hur våra pengar försvinner och man kan undra om staten får in nån skatt från dessa.

  http://www.frojdh.se/2014/08/28/hundratals-svenska-skattemiljoner-till-vindkraftsoligarkerna/

 2. Mats G

  Håller med. Håll er borta från ej markandsmässiga obligationer/fonder.

  ”Detta osunda beteende och att storbankerna jagar provisionsintäkter ”

  Alla affärsdrivande verksamheter är i slutändan egennyttiga. Alltid nyttigt att komma ihåg det när man sitter där med sin personliga rådgivare från diverse företag. Men folk i allmänhet här verkar vara om sig och kring sig så rådet kanske är överflödigt.

 3. Olav Gjelten

  Det är livsfarligt när politiker, media och hela övriga pk-samhället i en gemensam kör försöker få oss att tro att riktigt dåliga investeringar är bra och det som borde vara bra skälls ut till något riktigt dåligt.

 4. Svempa

  Instämmer. Nu är ju ”vilseledning” iofs inte något nytt i finansbranschen. På många sätt liknar den klimathotsindustrin. Dvs. självutnämnda experter presenterar kurvanpassade förklaringar till historiska trender och påstår att de kan förutspå framtiden. Med kända usla utfall som aldrig slår slumputfall över tid.

 5. Håkan Bergman

  Jag är väl pessimistisk, men produktiviteten går stadigt upp, fler och fler måste ägna sig åt att sno åt sig av de mervärden som skapas av allt färre. Jag är rädd att vi måste ställa in oss på att leva med det, å andra sidan så är det gyllene tider för bluffresistenta.

 6. Lasse

  Var och lyssnade på ETRIONs presentation .
  Ett solcellsföretag som ansvarar för utbyggnaden av stationära solcellsparker. Större delen av finansieringen sker av projekten via banker.
  I Japan är räntan på ett 20 årigt bank projektlån ca 3-4%. De gör kalkyler med en garanterad intäkt kring 15%. Planen är att sälja efter några år eller driva i 20 år med 3-6 ggr investerat kapital i förtjänst.
  Japan är ovilliga att återstarta kärnkraften och har låga räntor samt stabil ekonomi-perfekt!
  Chile och Italien är andra länder med solceller från Etrion. Friskt vågat med vissa komplikationer. Tekniken förbättras och priset har sjunkit, på en 10 årsperiod med 8 ggr. Från 4 USD/W till 0,5 USD/W
  Elkostnaden från solcellerna var typiskt kring 0,2 USD/kWh i Japan.
  https://www.etrion.com/dm/Documents/pn_town_hall_28_nov_2016.pdf

 7. Pelle L

  Pekke #1

  ”man kan undra om staten får in nån skatt från dessa.”

  Är det inte precis tvärt om, att vi i stället bekostar dessa experiment med en massa pengar, genom de så kallade elcertifikaten?

 8. Ann L-H

  OT Expressen har grävt fram utkast till Löfvens brev till USAs nyvalda resp nyvalde president.
  http://www.expressen.se/nyheter/har-ar-lofvens-brev-till-trump-och-clinton/
  Det finns en hel del att säga om detta, inte minst hur vår store ledare smörar inför överheten och försöker se till att inte bli bortglöm. Men, framför allt är det intressant hur utkastvarianterna skiljer sig åt. I Clintons brev drar han fram UNFCCCs uppdrag att ”öka jämställdheten i världen”, men inte i Trumps och vi delar tydligen inte värderingar och normer med Trump.

 9. Björn

  Bra Björn Törnvall! Det är helt klart frågan om kapitalförstöring när banker och fonder lånar pengar till vindkraftsindustrin och andra följdprojekt. Det är ju dårskap att låna pengar till en industri som endast genom subventioner kan hållas igång. Vindkraften kommer aldrig att bli lönsam. Dess kapitalslukande verkar också tärande på verkligt ”hållbar” elproduktion som vatten- och kärnkraft. Fondförvaltare och bankfolk borde sättas på skolbänken och lära sig vad det handlar om.

 10. Verner

  Lasse #6

  Problemet med solceller för elgenerering är att under halva året står dom helt stilla och ger inte en kWh.
  Utvecklingen på solceller de senaste 40 åren har varit att verkningsgraden ökat från 14 – 18 % ingen vidare hållbar utveckling.
  Att företag som du refererar till lovar guld och gröna skogar är OK men att förlita sig på solen för svensk vidkommande ”forgett it”.
  I Sverige måste vi ha ett stabilt system som ger oss el även under vinterperioden. Att då bygga intermitenta system som staten dessutom ger bidrag till är inte vidare smart.
  Dessutom påstår tydligen vissa installatörer att det är lönsamt redan idag med sollcellsparker så varför skall då staten (vi skattebettalare) subentionera deras inkomster.

 11. Håkan Bergman

  Verner #10
  Du har ju, såvitt jag förstår, jobbat med solpaneler, jag undrar, alla pratar ju om det fantastiska prisfallet på panelerna, hur ser det ut med installationskostnaderna? Där kan det väl ändå inte finnas mycket att kapa och vem vill ha en klåpare uppe på villataket, det kan ju i längden bli rätt dyrt?

 12. Lasse Forss

  Det finns aldrig några beräkningar knutna till investeringar som har med miljö och klimat att göra. Uppsala Nya Tidning redovisade för några veckor sedan kommunens satsningar. Inte en enda krona redovisades. Varken som kostnad eller intäkt. Det är väl ett bra sätt att svära sig fri när notan kommer. Fast ynkligt.
  En petitess i sammanhanget är alla ”soldrivna papperskorgar” som växer upp som svampar ur jorden, Papperskorgarna meddelar ”när de vill bli tömda”. Jag har ingen aning om vad de kostar. De står ofta bredvid vanliga papperskorgar som väl töms ”på vanligt sätt”. Jag kan inte tänka mig annat än att ett batteri som driver sändaren som ropar på tömning är betydligt billigare än solcellerna. Men när det gäller att ”rädda klimatet” då behövs inga beräkningar. Och det här gäller allt som har med klimatet att göra. Var finns revisorerna? Är de också korrumperade?

 13. Ingvar i Las Palmas

  Lite kul av Jo Nova
  http://joannenova.com.au/2016/11/climate-psalm-101-the-co2-god-causes-quakes-tsunamis-and-volcanoes/

 14. Roggan

  Först #12# Lasse Forss

  Tack för dina inlägg på UNTs insändarsida den senaste tiden. Förhoppningsvis kan det åtminstone få några att tänka efter. Det verkar som om ”klimatreligionen” är på frammarsch och dina inlägg på det forumet kan kanske få (några) att tänka efter. Det är nog flera år sedan UNT tog publicerade en insändare med ”klimatskeptiskt” innehåll. Tack för det Lasse !!

  Så till vindkraftsparken Mullberg i södra Jämtland. Har själv stuga i närheten av ”parken”. Egentligen vill jag inte kalla det park. Dessa vindsnurror med sina blinkande lampor förstör landskapsbilden och bullret från dom sägs (har själv inte varit inom km-avstånd från dom) vara besvärande, om man kommer i närheten av snurrorna.

  Tja pengarna, ryker subventionerna lär vindkraften få det besvärligt. Men var och en får väl ta ställning till den investeringen, men själv skulle jag inte ge en krona till sådana investeringar.

 15. Olav Gjelten

  Ännu en gång: alla tycks rösta vid politiska val utom jag själv. Jag vill under inga omständigheter ge mitt stöd till grön politik. Vad i all fridens namn röstar ni på för att ta avstånd från det gröna monstersamhället som växer fram.
  SD?? Det partiet har inte ett dugg intresse för annat än migtationspolitiken.
  Ett sjuklövarparti? Då sympatiserar ni med en politik som vi andra måste offra våra liv för att kämpa emot.

 16. Göran Fredriksson

  Den amerikanska filmen ”Borta med vinden” från 1939 blev så populär i Sverige att titeln närmast blev ett talesätt om dem som hade varit okunniga nog att satsa sina pengar på dåliga affärer. Men numera synes detta vara bortglömt. Utom av vindkraftbyggarna och utgivarna av gröna obligationslån.

 17. Christopher E

  #15 Olav Gjelten

  Skadlig klimatpolitik är givetvis bra att motarbeta. Men det finns givetvis andra viktiga frågor också.

  Det är din rätt att inte rösta. Jag kan förstå känslan. Men genom att inte rösta på något annat än mp ger du istället indirekt stöd till detta mest extrema parti i grönreligionen genom att göra dem relativt starkare.

  Genom att inte rösta har du accepterat utslaget från de som röstar. Att kalla det att ”offra sitt liv” är kanske ett lite starkt uttryck… 😉

  Livet innebär ofta att man tvingas välja det minst dåliga alternativet, ett perfekt och ett felfritt val finns sällan. Det sistnämnda gäller politik också, såvida man inte orkar starta ett eget parti.

  Om du varit amerikan, skulle du röstat på Trump som vill överge klimatpolitik? Betyder det i så fall att du ger oreserverat stöd till allt han har på sitt program i övrigt?

 18. Guy

  Att inte rösta betyder också att du inte har rätt att gnälla över resultatet-