Världen år 2050

time

Time Magazine 11 juli hade ovanstående bild, som väcker viss förundran. I år ska vi bli 7 miljarder enligt uppskattningar i nyheterna i morse.  Men med tanke på de ständigt återkommande hungerkatastroferna runt Afrikas horn undrar i alla fall jag hur man kommer fram till att Etiopiens befolkning ska tredubblas?

Egentligen inget att skämta om, men jag trodde alla där var klimatflyktingar vid detta laget? Pär Holmgren kanske har något svar?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Det är uppenbart att det inte är klimatet som är ett hot för oss utan en okontollerad befolkningsökning i U-världen. Våra politiker måste nog fundera noga hur spillet av överbefolkningen från U-världen inte skall drabba vår civilisation. Transferrering av våra beskattade inkomster till U-länderna är orsak till denna befolkningsökning, i dag och i morgon.  Skall koldioxidskatten bli starten på vår egen undergång?

 2. Maths

  Etiopien är och har varit ett tag en av världens snabbast växande ekonomier. Landet har även några av de bördigaste jordarna i världen. De exportera både mat och energi så nog finns förutsättningarna…

  Björn #1
  Cynisk och naiv kommentar.
  Enda anledningen till att många av våra välmående industrier kan hålla de låga produktionskostnader de gör är just för att det finns U-länder där man kan ge mindre än 1USD i lön per dag.

  Vårat icke-fungerande pyramidsspel till finansmarknad är ett betydligt större hot mot både miljö och ”vår civilisation” än vad U-länderna är.

 3. Jan-Erik S.

  Maths #2:
  Förmodar du är medveten om att Etiopien hade enorm svält för ett antal år (ca 20?) sedan.
  Detta då kommunistregimen förvisat miljontals människor från deras odlade marker och drivit upp dem i bergen.
  Svälten i Afrika är nästan undantagslöst beroende på förd politik och den humanitära svält som väst ger.
  Den humanitära hjälpen motarbetar människans vilja till egna initiativ.
  ”Varför jobba med att odla mark när motsvarande skörd kommer kommer gratis från väst”
  Kort sagt. Bistånd gör att de som odlar inte får betalt för sitt arbete. 

 4. Björn

  Maths [2]; Ja, mitt inlägg är inte politiskt korrekt. 

 5. Maths

  Jan-Erik S #3

  Jag håller med om att svälten nästan undantagslöst beror på politik och inte världens tillgång på mat. Och nog är det så att bistånd gör det möjligt för länder att satsa på vapen och ”säkerhet” istället för på det landets folk egentligen behöver (Etiopien har för några år sedan dessutom förbjudit att biståndspengar används i något syfte att ”främja mänskliga rättigheter”, något som fick t ex Sverige att dra in sina bidrag). Men att säga att biståndet är roten till allt ont är att göra det oerhört lätt för sig.

  Bara för att ta Gambella i Etiopien t ex. Enorm arealer mark leasas ut till utländska investerare för löjliga pengar. Man (dvs regereingen) gör i princip inget för att frukten av dessa investeringar stanar i landet via skatter eller krav på skolbyggen eller dylikt. Visst, många får jobb men lönen är i många fall inte så man kan försörja sig. Och kön av arbetslösa är så lång att man i princip inte har någon möjlighet att protestera. Här tycker jag definitivt att rika investerare har ett ansvar (men förstås även landets politiker).

  Men alltihop är ju ett spindelväv av orsak och verkan…

 6. Maths

  Björn #4

  Nej, och dessutom ganska korkat.

 7. Jan-Erik S.

  Fick en outstanding idé!!!!
  Bistånd skulle egentligen kunna göra dubbel nytta!
  Där bistånd ges så skulle ju FN, Sida osv garanatera att köpa den gröda som odlas i de länder som får bistånd.
  Deras säd skulle då köpas in till de priser som gäller i biståndslandet!!

  Det skulle ju innebära att de odlare som tidigare gett upp eftersom deras säd inte går att sälja pga gratissäden som kommer från hjälporganisationerna skulle motiveras att fortsätta odla.
  Har idén provats???

  Spontant så tycker jag det verkar genialt.

  Hjälp till självhjälp fick för mig ett ansikte!

  Låter min idé rimlig????  

 8. Maths

  Problemet är ju att det kanske inte alltid är just ”gratissäden” som är grundproblemet. Man måste göra något åt infrastruktur, förtryck och korruption, rättssäkerhet innan man kan få en fungerande marknad överhuvudtaget…

  Tror inte riktigt på att fattiga bönder ger upp att odla för att deras säd inte går att sälja. Men en ganska talande bild får man när jag såg en undersökning Läkare Utan Gränser hade gjort i Kongo (tror jag det var). Farmare, fattiga men ändå med egen jord hade mindre problem med undernäring än de som jobbade på plantager ägda av rika utländska investerare. Det som odlades gick till stor del på export och den lön arbetarna fick går helt enkelt inte att leva på.

  Det är ju lite moment 22 överalltihop. Men får inte befolkningen pengar att köpa saker för kommer man inte heller få igång någon inhemsk marknad….

 9. Anders Mohlin

  Jan-Erik # 7.

  Du är inne på tanken att på ett mera varaktigt sätt (mera varaktigt än vad dessa ständigt återkommande akuta bistånd kan åstadkomma) hjälpa de drabbade länderna genom att börja bedriva handel med dem.
  Det är en klok idé som då och då förs fram. Tyvärr kommer den inte till uttryck i någon större omfattning, så vitt jag vet. (Men jag är inte sakkunning på området). Kanske någon annan skribent på denna block kan berätta mer.
  I bland undrar jag: Vad är det för ”fel” på tillståndet i Afrika, denna jättekontinent med i grunden stora möjligheter till välstånd för dess innevånare? Att den s k västvärlden under kolonialtiden utnyttjade Afrika på allehanda sätt kan väl inte för evigt ha gjort Afrika till ett offer?
  Så länge jag kan minnas (är 60 +) har det talats om ”de fattiga och svältande i Afrika” och om humanitära insatser där. Finns då inga strimmor av ljus för kontinenten? Nja, Sydafrika borde kunna nämnas som ett exempel på utveckling i positiv riktning. Men i övrigt? Är många av länderna forfarande i en fas där ”stammotsättningar” (i stor skala) och rivaliteter skapar ständigt nya prövningar för invånarna? Kommer motsättningar att så småningom avklinga? Jämför t ex med situationen i Norden för ett par hundra år sedan: Ständiga väpnade konflikter mellan Sverige, Norge och Danmark.

 10. Thomas

  Maths, vad som händer är att bönder i fattiga länder bara producerar till sig själva. Det är inte värt att investera i ökad produktion för att sälja om priset de får är för lågt, så visst skulle Jan-Eriks förslag kunna ha effekt givet att man drog igång det hela långsamt. Det är ju ingen poäng med att köpa upp all tillgänglig mat så att folket som köpt denna mat inte har råd med den bara för att sen kunna ge bort maten till dem.
   
  Problemet är snarare att så mycket av vårt bistånd är förtäckt handelsstöd till våra egna bönder och industrier. Biståndspengar anslås just för att man vet att de kommer att komma tillbaka t ex för att köpa upp vårt jordbruksöverskott.

 11. Patrik

  Thomas>> Det där låter ju nästan som en konspirationsteori. Belägg? 🙂

 12. Jan-Erik S.

  AM #9:
  Problemet i Afrika går att finna i deras tänkesätt.
  De lever efter ”carpe diem” dvs fånga dagen.
  Långsiktigt tänkande är näst intill obefintligt eftersom deras förutsättningar till leverne är starkt väderberoende och…framför allt vilken regim som för tillfället råder.

  Rasismen är, mellan svarta och färgade, mycket utbredd.
  Tillhör du fel stam/klan så lever du under ständigt dödshot.
  Den rasismen kallas i svensk MSM för etiska motsättningar och får inte kallas för dess rätta namn dvs rasism. 
  Den rasism som finns i sverige är som en p..s i Mississippi jämfört med Afrika.
  Min slutsats är att finna en lösning för Afrika är följande:
  1: Glöm demokrati….fungerar inte.
  2: Diktarur det enda som verkar fungerar. Ger politisk  stabilitet…på gott och ont
  3: Inför kolonialism, dvs styre från västvärlden. 
  Alla afrikanska länder har fått det sämre efter att de avkolonierades. Afrikaner är helt enkelt inte mogna för demokrati.
  Detta är en sanning som folklivsforskare är eniga om men som man inte får skriva om i sverige.
    

 13. Jan-Erik S.

  Rättelse:
  Etniska motsättningar heter det….

 14. Pär Green

  Varför inte använda samma teknik som används inom långvården??
   
  Hunger. Det kan vara förklaringen till sömnproblem på äldreboenden i Uppvidinge. Och till den höga förbrukningen av sömnmedicin.


  http://www.smp.se/nyheter/uppvidinge/smorgas-och-mjolk-gar-fore-piller%282855212%29.gm

 15. Maths

  Anders M #9

  Kan ju börja med att nämna att humanitära bistånd/katastrofhjälp med mat o förnödenheter är en relativt liten del av Sveriges biståndskaka. Andelen extremt fattiga minskar i världen även om antalet i sig är ganska konstant runt en miljard (kan ju lägga till att det nu finns fler feta i världen en extremt fattiga…).

  Men finanskrisen har ställt till det för en hel del på vår jord. Citat från Ngozi Okonjo-Iweala, chef Världsbanken:
  ”90 miljoner människor har kastats in i fattigdom som en följd av krisens efterdyningar som fortsätter att slå mot land efter land”  

  Nu är jag ingen expert men varit i Afrika ett par gånger och har några vänner som gör en del affärer i diverse länder där.
  Visst finns det hopp för Afrika, det investeras ohyggligt mycket nu, flera av de snabbast växande ekonomierna finns där. Ett stort problem är dock att man inte får pengar att stanna i de respektive länderna. Pga korruption och annat stannar pengarna hos de styrande och redan rika liksom de utländska bolagen.

  Som min kompis uttryckte det, det är som det finns två parallella ekonomiska system där, visst finns det en del av mediabilden av fattiga afrikaner i svält där men också en annan del som växer så det knakar. Man blir t ex lite förvånad över hur utvecklad mobiltelefonin och annat faktiskt är även på vischan på vissa ställen.

 16. Maths

  Jan-Erik #12
  Du förmedlar den gamla vanliga bilden av dumma afrikaner som inte kan klara sig utan den vite mannen.
  De är inte mer rasister eller dummare än någon annan folkgrupp på denna jord. Med din retorik skulle vi alltså infört diktaturer i Europa efter världskrigen, eller åtminstone i forna Jugoslavien.

  Thomas #10
  Det var ju en svepande drapa åt hela biståndsarbetet. Har du koll på vad pengarna egentligen går till?

 17. Håkan Sjögren

  Mats # 15 : Förr i världen brukade barnen få höra : ” Tänk på de svältande barnen i Indien”. Nu bör de få höra: ”Tänk på de svältande barnen i de socialistiska länderna”. Mvh, Håkan.

 18. Pär Green

  Börjar saknas pengar lite över allt nu!
  http://innovation.cq.com/media/debt_components/
  All amounts are in billions of dollars.
  Collapse AllExpand All

  Total
  $14,270.1

  Held by the public
  $9,656.6

  Federal Reserve system
  $1,427.4

  Private investors
  $8,229.2

  Marketable
  $7,705.3

  Domestic investors
  $3,226.1

  Foreign investors
  $4,479.2

  China
  $1,152.5

  Japan
  $906.9

  United Kingdom
  $333.0

  Oil exporters
  $221.5

  Brazil
  $206.9

  Taiwan
  $154.5

  Caribbean banks
  $138.1

  Russia
  $125.4

  Hong Kong
  $122.4

  Switzerland
  $112.4

  Canada
  $87.7

  Luxembourg
  $78.4

  Germany
  $61.3

  Thailand
  $60.7

  Singapore
  $60.3

  Other
  $657.2

  Nonmarketable
  $540.8

  Savings bonds
  $186.9

  Foreign series
  $181.9

  Government account series
  $137.0

  State and local governments series
  $30.0

  Domestic series
  $3.8

 19. Pär Green

  # 17
  Eller som Lindström ”ritade”
  Ja, så går det om du inte äter upp maten!

 20. Jag säger som alltid – den bästa vägen till utveckling är utbildning av kvinnor. Ju bättre utbildade kvinnorna blir ju långsammare går befolkningsökningen.

 21. It is probably a good idea to be somewhat skeptical to both the UN and the US population predictions:
  Projections, of course, are based on such assumptions. If the assumptions prove false as time goes on, so will the projections… Generally, all demographic projections suffer from two kinds of potential errors: errors resulting from incorrect or incomplete empirical information about recent population size, structure and current vital rates (baseline errors) and errors resulting from the uncertainty about future trajectories of fertility, mortality and migration.
  http://prbblog.org/index.php/2011/04/14/un-releases-global-population-projections/
  There is a 60 percent chance that the world’s population would reach 7 billion between February 2012 and July 2014.”
  http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-11-002.pdf
  The peak world population projection figures are similarly untrustworthy:
  ”The probability of peaking turns out to be almost the same in every decade from 2040- 2050 through 2090-2100”.
  As for the reliability of the commonly believed 9 or 10 billion peak, here is the low variant:
  The low variant, whose fertility remains half a child below that of the medium, produces a population that reaches 8.1 billion in 2050 and declines towards the second half of this century to reach 6.2 billion in 2100.”
  So maybe just 1 billion to go 
  It seems, from the UNs history of over-projections, that a peak of 9 billion around 2075 is the best we can “project” now