Minnen av en svunnen tid

Många av er har kanske redan sett nedanstående autentiska tidningsklipp tidigare (eller utdrag ur dem) – i vars ljus klimatetablissemangets påståenden om ”unprecedented” och ”allt snabbare och snabbare” etc. etc.  vad gäller Arktis framstår som högeligen egendomliga.  Man hör också vissa Arktis-forskare referera till intervjuer med åldriga inuiter, som påstås ha sagt att de aldrig sett motsvarande under sin livstid, och inte minns inte heller att deras föräldrar berättat om varmare tider förr.

Klicka för läsbara texter, läs och förundras. Min egen känsla är att det hela är mycket mer relaterat till föränderliga havsströmsmönster, snarare än atmosfärstemperaturer. Men klimat-etablissemanget i dag är ju dominerat av meteorologer och motsvarande, som inte verkar vill blanda in sådana ”komplikationer” i sin tankevärld. 

Exempelvis en svensk arktisforskare visade sig vid frågestund efter sitt öppna föredrag i akademisammanhang för något år sedan inte veta vad PDO hade för roll, och fick rodnande också erkänna att föredragstiteln om snabbt krympande havsis snarare borde varit den omvända.

 

changing

northwest passage news article

Picture2

Vill man lägga till mer information finns även officiella temperaturdata för Grönländska orter (ex. nedanstående), hur man hanterat urbaniseringskorrektioner är dock för mig okänt:

Picture1

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tty

  Det är (eller borde inte vara) något nytt att det var mycket varmt i Arktis på 1930- och början av 1940-talet. Torskfisket blomstrade upp på Grönland och på Island odlade man korn för första gången sedan 1500-talet. Hudson-bay kompaniet skickade regelmässigt fartyg till Cambridge Bay både från öster och väster, vilket i praktiken innebär att nordvästpassagen var öppen. Det gick att segla runt Svalbard minst 7 av somrarna på 1930-talet. André-expeditionens rester hittades 1930 eftersom de smält fram efter att ha varit dolda av snön i 33 år. En rysk expedition seglade runt Frans Josefs land i ett träfartyg sommaren 1932. Samma år seglade Sibiryakov för första genom nordostpassagen under en sommar, och gick dessutom norr om Severnaja Zemlja (vilket jag tror ingen överhuvud taget har gjort sedan dess utan atomisbrytare). 1934 nådde Sadko 82 grader 41 minuter i isfritt vatten väster om Severnaja Zemlja och blev därmed det första fartyg som någonsin lyckats segla utanför kontinentalsockeln och ut på djuphavet i Norra Ishavet.
  På Grönland visar amerikanska flygfoton från 1946 att Jakobshavns Isbrae då hade dragit sig tillbaka lika långt som 2006 (en datapunkt som alltid utlämnas i diagrammen över hur glaciären dragit sig tillbaka, eftersom den skulle visa att isen avancerade mellan 1946 och 1964).    

 2. Ivh

  När det gäller isläget vid Arktis så finns det bara noggranna och pålitliga mätningar sedan 1979. Hur läget varit dessförinnan är svårt att veta. Det finns en del fotografier där det går att se glaciärförändringar, men annars finns det inte mycket pålitligt material. Av iskartorna att döma så finns det platser där det blivit stora isminskningar och andra platser där isen inte förändrats alls. Därför bör man ta lokala bedömningar med en nypa salt för det är inte säkert det är representativt för ett större område.
   
  För något år sedan diskuterades isläget i Arktis livligt på den här sidan. Bl a skrev Jonny Fagerström så här i bloggen.
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/04/02/islaget-ar-normalt-i-arktis/
   
  I år när isläget är i nivå med hur det var bottenåret 2007 så diskuteras det inte alls här.
   
  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_stddev_timeseries.png
   
  Då, för drygt ett år sedan, var den allmänna uppfattningen här på bloggen att isläget i Arktis var på väg att bli normalt för att fåtal månder hade tangerat det isläget. Jonny Fagerström ironiserade då följande över Phil Jones. ”Det är mycket elände som drabbat AGW-anhängarna den senaste tiden.
  Inte ens isen går åt rätt håll. Tröstnappen är väl att Phil Jones ”benådats”. Sannolikt en Pyrrhus-seger, men i alla fall.”
   

 3. Jan-Erik S.

  Intressant…kanske skulle skickas till AC och UI mm.
  Men de känner förmodligen till förhållandet men de lär aldrig ta upp det av politiska skäl…tyvärr. 

 4. Peter Stilbs

  Ivh, jag minns något diagram som bl.à. Erland Källen brukade visa. Isläget tillbaka till ca 1900 i Arktis. Vad som de flesta missade, och som förtegs, var att det var datasimuleringar , som visade en stadig nedgång.

  Jag har det någonstans, men hittar det inte just nu.

 5. Pär Green

  I Skriv i DN finns att läsa!
  Sverige kan ta täten i kampen mot utsläpp

  SEDAN KLIMATMÖTET i Köpenhamn 2009 slutade i fiasko tycks intresset för växthuseffekten nästan som bortblåst. Men klimathotet har inte blivit mindre efter mötet i Köpenhamn. Den utveckling som barkar åt pipan
  fortsätter. Klimatforskarna är i dag ense om att vi inte klarar en begränsning av värmeökningen på jorden med max 2 grader om det inte vidtas drastiska åtgärder – snabbt. I en färsk klimatstudie – Snö, vatten, is och permafrost i Arktis (AMAP 2011)– framgår att avsmältningen från arktis blivit mycket snabbare än vad FN:s klimatpanel förutsåg för bara fyra år sedan. Under perioden 2004–2008 smälte fyra gånger så mycket inlandsis undan från Grönland som under perioden 1995–2000. Detta kan medföra en höjning av havsytan med 1,6 meter redan till nästa sekelskifte. Ett framtidsscenario där isen över arktis helt smält bort är inte längre orealistiskt. Men det blir kommande generationer som får ta smällen: havsvattnet skulle stiga fl era meter, dränka ett stort antal storstäder och sätta jättelika landområden under vatten. Dagens politiker agerar kortsiktigt. De är rädda för att obekväma beslut som inkräktar på individens frihet ska irritera väljarna och i slutändan hota politikernas egna positioner. Men det är nu dags för våra makthavare att rannsaka sig själva. Hur skall de annars kunna se sina barn och barnbarn i ögonen och säga: vi gjorde vad vi kunde. För att ställa om kursen mot en hållbar utveckling, i förlängningen ett CO2-neutralt samhälle, krävs ett paradigmskifte som genomsyrar hela vår vardag. Det innebär massiva satsningar på kollektivtrafi k och järnvägar, klimatsmart uppvärmning av våra bostäder (vilket skulle generera massor av nya jobb) och klimatskatter på växthusdrivande konsumtion, det vill säga kött. Dagens ineffektiva miljöbilspremie – för bilar som kinappt finns – ersätts av en progressiv skatt som står i direkt proportion till hur mycket CO2 bilen släpper ut. Sverige bör också inom EU driva kravet på att införa flygskatt! VISST, SVERIGE ÄR ett pytteland.
  Våra samlade utsläpp märks knappast i en global vågskål. Men vi är en rik nation och vi borde ha möjlighet att ligga i framkant av utvecklingen. Genom att bli ett föredöme kan vi visa vägen både för Europa och världen.
  MATS HULTMAN
  Frösön
  Thomas!
  Stämmer dessa uppgifter?

 6. hahn

  Ivh, I princip kan man naturligtvis inte säga emot dig, men kom ihåg positionerna. Ni (AGW anhängarna) påstår att sådana saker som redovisats i artikeln, hundratals andra artiklar och kommentarer aldrig har hänt men uppvisar däremot stupsäkra ”pålitliga” diagram om motsatsen. Vi skeptiker anser att varenda minsta lilla framförda tecken på någon global klimatförändring kan, jag vill poängtera, på goda grunder ifrågasättas. Att vi bara har tillförlitliga mätningar tillbaka till 1979 är ett skeptikerargument, och det är precis det vi försöker påtala om och om igen. Som alltid för döva öron till argumentet plötsligt kan användas mot skepticismen, då kommer det. Alarmistiska rekonstruktioner klingar falskt då saker från verkligheten kolliderar.

  Är det verkligen så svårt att lägga sin politiska agenda åt sidan och inse att vi vet för lite, att orsakssammanhangen är ouppklarade och att frågetecken och rena hål i AGW bygget är alltför stora för att kunna vara mer än intressanta studieobjekt. Pratet om att ”the science is settled” är propagandistisk smörja.

 7. Jan-Erik S.

  hahn #6:
  Mycket bra skrivet…speciellt sista stycket. 

 8. Ivh

  Hahn #6
   
  Jag häller med om 32 år är för kort tid för att med säkerhet säga hur isläget egentligen är. Därför tycker Jonny Fagerströms kommentarer förra året var minst sagt löjliga, då isläget för några enstaka månader nådde upp till det normala.
   
  här en länk hur den arktiska isen utvecklat dig sedan satellitmätningarna började.
   
  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/n_plot_hires.png
   
  För globala temperaturen finns dock pålitliga mätningar sedan över 100 år tillbaka i tiden. Där behöver man inte ifrågasätta om klimatet blivit varmare.
   

 9. Pär Green

  Ivh # 8
  ”För globala temperaturen finns dock pålitliga mätningar sedan över 100 år tillbaka i tiden.”
  Gör det?
  Återkom gärna med en förteckning.

 10. Helge

  lvh#8
  Finns det ett globalt klimat?

  Trodde det bara fanns regionala klimatzoner. Många har varit oförändrade de senaste 100 åren, en del har ändrats i en specifik riktning, en del har pendlat lite fram och tillbaka.. 

 11. hahn

  Ivh, #8
  De kanske var löjliga, men är det inte lika löjligt att basunera ut propaganda som gjorts så fort ett år, eller ett par har ovanligt lite is? I synnerhet som historiska skildringar gör gällande att det inte är någon engångsföreteelse.

  Temperaturmärningar visar, som du säger på en temperaturökning de senast 100 åren. En liten del av denna anses av IPCC vara antropogen. Temperaturkurvan stämmer illa med koldioxidhalten och även inom AGW lägret, erkänner man idag att någon signifikant uppvärmning inte skett de senaste 10 – 15 åren. Detta på tvärs med alla modeller. Skeptiker har uttryckt misstro mot modellerna och för detta fått mycket kritik. Tycker du inte vi har kommit till en punkt där osäkerheten är så pass påtaglig att en skeptisk hållning är befogad?

 12. Pär Green

  hahn # 11
  ”Tycker du inte vi har kommit till en punkt där osäkerheten är så pass påtaglig att en skeptisk hållning är befogad?”
  Jag vill spetsa till det och säga att det enbart funnits osäkerhet i frågan!
  Men hur gick det till, hur kunde politiker och övrigt löst folk ta en massa drastiska beslut på ett icke befintligt beslutsunderlag?
  Är det någon, som skriver här som har vidtagit någon åtgärd?
  Ibland är det bra att se på vad som händer på ”nära” håll!
  I Kvarken är landhöjningen 8,5 millimeter per år och det största djupet 20 meter. Om landhöjningen fortsätter i samma takt kommer det att om ungefär 2 000 år bildas en landförbindelse mellan Sverige och Finland. I så fall skulle Bottenviken då bli Europas största insjö.
  I Österbotten utmed kusten, har ”lantmäteriet” eller vad nu kan tänkas heta, gjort mätningar och ökat på  markytan för resp markägare!
   

 13. Pär Green

  Inom arkeologi och de geovetenskapliga studierna, är förståelsen av de båda processerna viktig och stor forskningsmöda har lagts ned på att kartlägga förloppen historiskt, framförallt för de senaste 15 000 åren dvs. efter den senaste nedisningen och fram till nutid.
  Ett typiskt bevis på falsk uppgift, eller?
  Hur är det nu de säger, något skapade något för 6000 års-sedan.
  Finns en o annan som är beredd till stora uppoffringar, krig o elände för att försvara uppgiften om 6000 år.
  Hur kan forskare prata om en tid som inte har funnits??
  Är det något elektroniskt tro?
  Se inlägg 5, mycket arbete kvarstår!

 14. Pär Green

  Men hur tänker man här?
  Inlandsisen på Grönland är mer än 110 000 år gammal. Man tror dock att inlandsisen bildades under Pliocen eller tidig Pleistocen genom sammansmältning av inlandsiar och glaciärer. Den utvecklades framförallt under sen Pliocen och mycket snabbt under den första kontinentala nedisningen.
  Är ju inte möjligt, på något som är 6000 år kan ju inget vara 110 000 år!
  Läste/hörde någonstans att Grönlands landyta pressats ner 300 meter.

 15. Pär Green

  Som vi får det 2050! Fast tvärtom,
  vi behöver ingen luftkonditionering!!!
  Man drar ner an aning på luftkonditioneringen.
  http://grekland-cypern.com/stromavbrott-cypern/
   

 16. Pär Green

  I går kväll demonstrerade flera tusen människor utanför presidentpalatset i Nicosia. Det var en fredlig demonstration för att visa sin vrede mot regeringen som visste om att containrarna låg och kokade i solen i flera år. Trots upprepade brev och påtryckningar om att ta bort dem hände inget. Folket ser gärna att presidenten avgår, tyvärr var det ett 20-tal bråkstakar bland demonstranterna som började bråka. Polisen var givetvis beredd på en demonstration och satte in tårgas mot bråkstakarna för att det hela inte skulle urarta och för att skydda folkmassorna. Ingen uppges ha skadats.
  Lokal tv sänder hela dagarna om explosionen och idag började man begrava de döda.
  Det rapporteras att flera av de brev som sänts med vädjan om att ta bort containrarna skall ha bränts upp. Det vore ju så mycket bättre om presidenten och ministrarna bara gick ut och erkände att de hade gjort bort sig, och sedan avgå utan en fet fallskärm eller pension.
  Strömavbrotten har varat i två timmar per dag som man sagt, men i skrivande stund är vi tyvärr inne på det andra strömavbrottet i dag.
  Man har inte hunnit med att publicera någon lista på vilka tider som strömavbrotten skall ske. En jättestor generator är tydligen på väg från Israel och när den kommer på plats kommer nog allt att fungera bättre.
  I de flesta turistområdena stänger man inte av strömmen, dock måste hotellen hjälpa till att dra ner på elförbrukningen genom att släcka ner vissa “onödiga” lampor samt eventuellt dra ner på luftkonditioneringen. Alla stora köpcentra har också dragit ner på luftkonditioneringen.
  En jättestor generator är tydligen på väg från Israel, varför inte skicka en till Gasa oxo?
  http://grekland-cypern.com/explosion/

 17. bom

  #5
  I den gamla onda tiden när folk låstes in så fanns i Stockholm Beckomberga, Långbro m fl. I Jämtland fanns Frösö sjukhus. Öknamnet i folkmun var Önet.
  Jag skulle vilja fråga Mats Hultman varför i all världen vi borde som han tycker ”ta ledningen”. Är det förresten inte så att åtminstone vad gäller elproduktionen så är vi redan av naturliga skäl ledaren?

 18. Gunbo

  Här är en intressant artikel om den arktiska isens historia. För den som inte orkar läsa allt rekommenderas Synopsis med början på rad 858. Fig. 8.13 visar tydligt värmeperioderna i början av 1900-talet och senare under 40-talet.

  http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap1-2/public-review-draft/sap1-2-prd-ch8.pdf

 19. Peter Stilbs…

  ”Vill man lägga till mer information finns även officiella temperaturdata för Grönländska orter (ex. nedanstående), hur man hanterat urbaniseringskorrektioner är dock för mig okänt”

  Jo du Peter. Där har du en poäng. Antalet asfalterade köpcentra och utbyggd luftkondiitionering på Grönland ökar i en rasande takt. Det har ökat så pass mycket att man inte kan lita på temperaturuppgifter därifrån…

  Men du kanske var ironisk?

 20. Lena Krantz

  Uffeb

  Jag tror inte att Peter var ironisk utan istället väl medveten om att UHI-effekten fås vid mycket lågt antalet människor. Det räcker alltså gott med att en enskilt liggande mätstation hamnar i en bebyggelse på några hundra personer för att effekten skall vara påtaglig.

 21. Lena Krantz

  Gunbo #18

  Äsch det syns ingen graf i den pdf jag får fram. Andra längre ner kommer fram men inte den. Nåja, det måste ju vara någon form av rekonstruktion antar jag men kan du beskriva hur den ser ut?

 22. Lena Krantz #20

  Det kamske räcker att den avläsande personen tar familjen med sig för att kika på termometern lite oftare än förr… 😉

 23. Gunbo

  Lena K,

  Mystiskt att du inte får fram just den grafen! Det är den sista grafen i dokumentet mellan raderna 999 och 1000. Den sträcker sig från 1870 till 2003.

  Från 1870 till ca 1900 hade isen en minimiutbredning på ca 10 miljoner km2. Mellan 1900 och 1910 minskade sommarisen till 9 miljoner km2 följt av en snabb tillväxt till över 10 milj. km2 fram till ca 1920 då en ny ”dip” följer, ner till 9,2 milj. km2, följt av lite upp och ner fram till 1940 då minimiutbredningen når ca 8,3 milj. km2. Därefter en brant stigning till över 10 milj. km2 som ca 1955 ”dippar” igen och når ca 8,1 milj. km2 kring 1960. Uppåt igen men efter 1965 är det sicksack neråt och 2003 är utbredningen strax under 7 milj. km2.

  Inte lätt att beskriva en graf men jag hoppas du kan fatta hur den ser ut ungefär. I texten under bilden står det:

  ”earliest, 1870–1952, observations of differing accuracy and availability; intermediate, 1953–1971, generally accurate hemispheric observations; most recent,”

  1006 1972–2003, satellite period, best accuracy and coverage.

  1007

 24. Gunbo

  Tillägg,
  Äh, radnumreringen kom med i sista meningen. Börjar bli trött märker jag.

 25. Lena Krantz

  Gunbo

  Tack för beskrivningen och det är inte bara den jag inte får fram utan alla innan 8.1.

  Jag börjar också bli trött och jag har ändå sovit en mjuk skön eftermiddagssömn.

 26. Gunbo

  Lena,

  God natt! Nu är det ABSOLUT dags att koja. Ev ny dag randas efter några timmar, förhoppningsvis. Man vet ju aldrig.

 27. Peter Stilbs

  Uffeb och Lena #20 . Bland de första arbeten jag läste när jag kom in i klimatsvängen 2003, var om en inuitby I Barrow Alaska. Dess urbaniseringseffekt var bortåt 4-5 grader om jag minns rätt.