Superbisarrt från den akademiska världen

585762 300 250

Häromdagen fann jag en artikel i senaste nyhetsbrevet från American Physical Society, som handlade om den stora ESS-acceleratoranläggningen som ska byggas i Lund fram till 2019 (enligt bilden ovan). Det var svårt att tro sina ögon – man avser driva detta energislukande monster med egen lokal vindkraft.  Trots att drift och mätutrustning just kräver högstabil elförsörjning i jämförelse. Och det är bara en liten plätt i vindparksammanhang – ska man köpa mark någon annanstans?

Just det – läs själv. Ofattbart – första tanken är att det måste vara Allan Larsson som ligger bakom detta. Eller troligare Peter Pedersen? 😉

Tillägg den 3 augusti:

Jag fick mig i går tillsänt ”ESS energirapport” i PDF-format.

Förutom vindkraftflummet och upprepandet av mantror om förnyelsebara energikällor ger rapporten ett intryck av en högst kompetent konstruktörsstab, som vill energieffektivisera, och återvinna spillvärme.

Bra – men varför förlöjliga verksamheten med verklighetsfrämmande spel för galleriet?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sådana anläggningar drivs med vindkraft,låter helt osannolikt ,sådana
  anläggningar  kräver mycket pålitliga kraftkällor.
  Låter som de pratar i fyllan o villan.
  ALI.K.

 2. Men är tanken verkligen att anläggningen skall vara direktdriven av vindkraft? Är det inte som med andra vindkraftverk att man säljer in elen till nätet och sedan plockar ut stabil kraft från nätet till självkostnadspris?

 3. pekke

  ” Perhaps the most ambitious part of ESS’s carbon neutral plan will be to build enough new renewable energy sources, most likely wind turbines, to meet 100 percent of its electricity needs. The site of the future facility, where construction is set to begin in 2013, is a stretch of grassy farmland, spotted nearby with wind turbines. Parker says scientists have called it the facility “that makes neutrons out of wind. ”
   
  Vilket skämt !
  Jag jobbar på en massa/pappers-industri, vi har 2 ångturbiner som kan ge upp till 60 MW av de 90 MW som behövs för full drift av fabriken, de går att separera från det yttre nätet om det är åska i närheten och driver då pannor och vattenförsörjning + nödvändiga delar av fabriken.
   
  Men, om det inte är åska i närheten så separeras inte det yttre och inre nätet och blir det en spik eller dipp på yttre nätet så kan viktiga funktioner slås ut pga känslig elektronik !
   
  Så det som sägs är bullsh*t !
  En sådan anläggning borde vara beroende av konstant och dipp/spikfri energiförsörjning.
   
  Lite kuriosa, jag jobbar inte på ångsidan men är i bland och låser huvudventiler för HT-ångan( 60 Bar,300 C ) till min avdelning och där står ena ångturbinen vi har och den skulle utan problem få plats i vilken trerumslägenhet som helst !

 4. Magnus A

  Haha! Men står det att vindkraften ska stå där? Att de ska bygga den anges iofs. Men de ska nog köpa vindkraftsandelar (ge ett bidrag till vindklåperiet). Tror inte att de är helt bakom flötet.

  Att artikeln anger ”Even after incorporating the cost of building and maintaining a wind farm…” skulle kunna tolkas som att det företaget sköter vindkraft, men det beror nog på att artikelförfattaren hade felaktig förförståelse och ställde en fråga om kostnad för att ha vindkraftverk men den som fick frågan inte trodde att frågeställaren tänkte så och gav ett svar om vindkrafts lönsamhet generellt. Frågeställaren korrigerades i så fall inte men ett hade ett svar och skrev på det viset. Så illa brukar kommunikation fungera i vardag eller mellan kunniga journalister (…) och proffs.

  Att det sparar pengar, som artikeln anger, låter som …alkemi i mina öron (hur det nu låter?). Lustiga artiklar när det inte är kätterskt. 😉

 5. Magnus A

  Förtydligande, med en j-kla massa pengar via det projektet till en krisande VK-bransch vill de nog bli politiskt kor… klimatneutrala.

 6. Tänkte kanske att det var Storm P. som var fader till idén. ;D

 7. pekke

  Magnus A.
  Du menar i korthet att de vill vara PK ?
  😉
   

 8. Magnus A

  pekke. Javisst. Fungerade inte att skriva förkortningen ”PK” och avbryta den på det sätt jag stilistiskt ville göra/gjorde. Men det gick tydligen att förstå. 🙂

 9. Magnus A

  Javisst ja! I korthet ville de vara PK! Men guuu va trög jag är! 😛 😉

 10. Pehr Björnbom

  Kan det inte vara så att de inblandade energibolagen gärna säljer grön energi eftersom detta både har god lönsamhet och i detta fall ger bra PR för att kunna sälja ändå mer grön energi i framtiden:
  http://www.ess-scandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=310:fullsatt-naer-ess-energirapport-presenterades&catid=60:nyheter&Itemid=106
   

 11. Magnus A

  Pehr. VK är förmodligen lönsamt om man köper andelar, men inte samhällsekonomiskt. Och VK är PK. En no-brainer! 😉

 12. Pär Green

  – Det känns väldigt roligt att vi är med och utformar energilösningen för den första hållbara forskningsanläggningen i världen. Sverige är många gånger föregångsland i klimatarbetet och detta samarbete är det goda exemplet på detta, säger Jan Samuelsson, koncernchef, Lunds Energikoncernen AB.
  Undrar vad alla de kloka som skall arbeta där tycker???

 13. Pär Green

  Acceleratorbaserade forskningsanläggningar förbrukar mycket energi. ESS årliga elförbrukning har beräknats till omkring 250 GWh. Det motsvarar ett medelstort pappersbruk eller annan större industri.
  Den överskottsvärme som uppstår i anläggningen kommer också att kunna återanvändas. Tillsammans med Lunds Energikoncernen och E.On arbetar ESS med lösningar för att återanvända överskottsvärmen i det lokala fjärrvärmenätet. I arbetet ingår även att ta fram en lösning som ska göra att ESS kan producera den nödvändiga elektriciteten i anläggningar som är miljömässigt hållbara, som t.ex. vindkraft.
   
  För att driva ESS-anläggningen behöver runt 450 forskare och tekniker anställas. De onkring 2000 gästforskare från hela Europa som kommer att besöka ESS varje år för att utföra sina experiment kommer bara att stanna under kortare perioder. De kommer att få konkurrera om forskningstiden vid ESS. Bara de bästa projekten blir tilldelade forskningstid.

  Idag är antalet europeiska forskare som använder neutronspridning i sitt arbete runt 5000. Men eftersom neutronspridning i framtiden kommer att få ett mycket bredare användningsområde än idag, kan det antalet komma att förändras.
  http://www.ess-scandinavia.se/index.php?option=com_quickfaq&view=category&cid=1&Itemid=113

 14. Pehr Björnbom

  Man kanske kan säga att de använder klimathotet som affärsidé 😉
   
  Företag funderar nog inte om deras affärsidéer är samhällsekonomiskt lönsamma eller inte. För dem gäller det om den företagsekonomiska kalkylen ger en tillräckligt bra avkastning på investerat kapital eller inte.
   

 15. Pehr Björnbom

  Magnus A #11 var min kommentar till

 16. Peter Stilbs

  Man bör notera att den typ av verksamhet som kan baseras på ESS är ganska så begränsad, och ofta görs bättre med andra redskap. Jag har flera kollegor i bl.à England som under de senaste decennierna nyttjat liknande faciliteter I Daresbury och Grenoble, därför att de varit ”gratis”. Dvs man får mäta, efter ansökan.

  Helst hade de velat ha egna instrument av helt annan typ, exempelvis NMR (kärnmagnetisk resonans), men forskningsråden har redan dödat bort pengarna på jätteanläggningar av ESS-typ.

  En egen NMR kostar i dag mellan 2-5 miljoner om den är ny. Drift går på ca 200000 per år. Den har kapacitet att brukas som enda mätinstrument av ca 10 forskare.

 17. Johan M

  EES i all ära men det är en sådan här accelerator man skall ha:
  http://www.youtube.com/watch?v=2emKoMgZ03U
  Ett tankeväckande föredrag på Google Tech talk av Charles Helsley. En gigantisk accelerator och vi har syntetiskt diesel till en låg kostnad.
   – Crisis, what crisis?

 18. Martin

  Av bilden att döma vilar anläggningen på lättbrukad åkermark.

  Det är väl trist. Världen kommer i framtiden att behöva stora arealer mark för odling av livsmedel, då naturgasen minskar i tillgång och befolkningen måhända ökar.

 19. Pär Green

  Martin # 18
  ESS svarar:
  Det stämmer att den skånska matjorden håller mycket hög kvalitet. Vad den jorden ska användas till bestäms i politiska beslut, då nyttan av att bibehålla jordbruksmarken måste vägas mot nyttan av varje nybyggnation. Övervägningar som denna sker vid varje byggnation eller anläggning på tidigare obebyggd mark.
   
  Sett i ett längre tidsperspektiv har människan alltid tagit mer mark i anspråk. För inte så många decennier sedan fanns varken LTH, Ideon eller de stora företagen i nordöstra Lund. För hundra år sedan fanns mycket lite av det som idag utgör Lund, varken bostäder, företag eller rekreationsområden. ESS kommer att behöva ett område stort som en golfbana – och golfbanor finns det många i Skåne.
   
  När ESS efter runt 40 års drift avvecklas, kan ESS-området återställas till det skick det är idag, det vill säga åter förvandlas till jordbruksmark. Det finns redan med i planeringen.

 20. Ann L-H

  OT
  Jag läste nyss igenom kommentarerna till ”Fallout from Our Paper: The Empire Strikes Back” på Roy Spencers blogg och fann ett inlägg från en oförändrad Slabadang. Finns det ingen som kan övertala honom att komma tillbaka till TCS?

 21. Peter Stilbs

  Per #19. sannolikheten att det om 40 år åter blir jordbruksmark är nog lika med noll. Konstigt att man ”planerar” för det.

 22. Ivh

  Jag känner inte till hur stabil kraft ESS-acceleratoranläggningen behöver för att fungera. Om elkraften måste vara exakt och stabil utan toppar eller dippar i spänning bör de ha omformare som är kombinerade med reservkraften. Det är nog så att de skall ha en varvtalsreglerad omformare till själva testanläggningen, då behöver inte elkraften ha så hög kvalitet, bara det finns någon form av reservkraft.

 23. bom

  Han är Maggie trogen. Skriver ibland där.
  @#20

 24. bom

  @ Peter Stilbs
  Förmodligen har dom numera ett macro liggande på någon funktionsknapp som automatiskt tillägger ”och allt drivs naturligtvis helt med den förnybara uthålliga vindkraften”.

 25. Pär Green

  ESS
  Energilösningarna bygger på fyra pelare:
  – Responsible – 20 % minskning av energiförbrukningen  
  – Renewable – 100 % användning av förnybar energi
  – Recyclable – 60 % återvinning av använd energi
  – Reliable – elsystemet i stort ska klara belastningen och de speciella krav som forskningen ställer
  – Idag kan vi visa hur vi tekniskt kan gå tillväga för att nå målen för en hållbar energianvändning, säger Thomas Parker, energichef vid ESS. Genom att gå genom hela anläggningen och återvinna överskottsenergin kan vi spara både pengar och miljö.
  http://www.ess-scandinavia.se/index.php?option=com_content&view=article&id=316:ess-energiloesning-sparar-165-000-ton-co2-per-ar&catid=60:nyheter&Itemid=106

 26. Pär Green

  Blir oroad och tveksam till ESS och forskning, när ett nästan gigantiskt behov av energi skall produceras av en energikälla som inte kan leverera.
  Är ESS presentation enbart ett klimat-politisk propaganda?
  Ett mycket enkelt och bra exempel på vad SMS skulle kunna gräva i!
  Krävs minimal kunskap för redovisa utgången!

 27. Peter Stilbs

  Pär #26. ESS har hela tiden varit ett politiskt projekt. Även svenska vetenskapsakademierna uttryckte stor tveksamhet till att få det lokaliserat hit. Det är personer som Allan Larsson som ”rott hem det”,
  Troligen med resultat av en gökunge I svenska vetenskapssamhället.

 28. Pär Green

  Peter # 27

  Men Uppsala Universitet ser tydligen en möjlighet att ”sko” sig!

  ESS och Uppsala universitet har enats om ett utvecklingsuppdrag där Uppsala universitet ska utveckla ny acceleratorteknik och prototyper för ESS.
  Uppsala universitet kommer att utveckla och testa det tekniska system som ska användas för att producera och kontrollera den elektromagnetiska mikrovågseffektsom behövs för att accelerera den högintensiva protonstrålen i ESS. För ändamålet kommer en testanläggning att uppföras i en experimenthall vid Ångströmlaboratoriet.
  Utvecklingsuppdraget är ett av de samarbetsavtal som sluts mellan ESS och ett stort antal universitet och laboratorier runtom i världen inom ramen för den pågående uppdateringen av ESS tekniska design, som beräknas vara slutförd 2013. Arbetet att utveckla ESS accelerator drivs inom ramen för ESS Accelerator Collaboration, ett samarbetsnätverk av laboratorier och forskningsinstitut.

 29. Pär Green

  Kanske ESS skulle ta en titt på.
  De vetenskapliga observatörer som deltog vid demonstrationen av möjlig kall fusion i förra veckan hittade inga dolda energikällor. Deras rapport är nu publicerad.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3076842.ece
  – Det verkar intressant. Just att det är reproducerbart, att de faktiskt byggt en stabil apparat. Det är nytt, konstaterar Hanno Essén, docent i teoretisk fysik och lektor vid KTH.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3075183.ece

 30. Christopher E

  Pär Green;

  Det är svårt, hur skeptisk man än är, och inte tycka att den där burken i Bologna är mycket spännande. Speciellt om det verkligen dyker upp kopparisotoper som inte var där från början.

  Jag kan inte avgöra trovärdigheten. Ska bli intressant att följa, onekligen. Finns ju inget att förlora i alla fall.

 31. Jan-Erik S.

  PG #29:
  Trådarna du gav är ett halvår gammalt.
  Frågan är hur landet ligger nu. 

 32. Pär Green

  Jan-Erik.S # 31
  Och IPCC är ännu äldre utan att ha kunnat påvisa några bevis!

 33. Inge

  Per

  Dena apparat måste väl vara en mardröm för politiker om den fungerar: Ger billig miljövänlig energi som inte kan skyllas på växthuseffekten så hur beskattar man den?

 34. L

  Inge, man beskattar givetvis all energi efter den dyraste! 🙂

 35. L

  Tillägg, bilar beskattas till och med efter möjliga CO2-utsläpp, även om dom inte körs en meter. Så skatter är hur lätt som helst att hitta på…

 36. Inge

  L

  Jo, men den här grejen hjälper ju politikerna att rädda världen!

 37. Inge

  Eller skulle det bli en test på vad politikerna egentligen är ute efter: Pengar eller att rädda världen?

 38. L

  Inge, ja om leveranserna startade för tre månader sedan som det stod i artikeln har säkert Andreas Carlgren köpt upp allihop…

 39. Pär Green

  Inge # 33
  Men lite fundersam blir man, det har varit väldigt tyst senaste tiden.
  Kan man hoppas på, att det beror på patentansökningar!
   

 40. Pär Green

  Kanske har Thomas, och hans vänner köpt patentet för att kunna bedriva propaganda för ett icke problem?

 41. Kul att titta in ibland och se hur ni nojsar.
  När det gäller ”den där burken i Bologna” så blir det nog roligt att följa.
  Ungefär lika roligt som att se målarfärg torka – för att skämta lite fånigt.

  Men vem vet? Målarfärg kanske inte är riktigt torr så snabbt som man vill hävda på burken. 😉

  Personligen tror jag inte på burken, men det spelar ju ingen roll. 

 42. Pär Green

  Uffeb # 41
  Kul att du tar dig tid 😉
   

 43. Peter Stilbs

  Jag fick mig i går tillsänt ”ESS energirapport” i PDF-format.

  Förutom vindkraftflummet och upprepandet av mantror om förnyelsebara energikällor ger rapporten ett intryck av en högst kompetent konstruktörsstab, som vill energieffektivisera, och återvinna spillvärme.

  Bra – men varför förlöjliga verksamheten med verklighetsfrämmande spel för galleriet?