Varför minskar havsisen i Arktis?

havsis arktis

Till de många mysterier som klimatvetenskapen har diskuterat under senare år hör frågan om varför havsisen i Arktisk minskar. Visst, det skiljer sig från år till år och det går upp och det går ned, men trenden under de senaste decennierna är minskande. Detta till skillnad från Antarktis där havsistrenden snarare är den omvända.

Den gamla vanliga förklaringen är den ökande mängden koldioxid i atmosfären, att klimatet blivit lite varmare sedan den Lilla Istiden och att därför atmosfärens värmer haven i Arktis. Men till saken hör att den infraröda strålningen knappast alls påverkar haven direkt eftersom denna strålning högst når någon mm ned. Och, som sagt, koldioxidhypotesen förklarar inte förhållandena i Antarktis.

Så varför minskar havsisen i norr?

Den förklaring som ges i en nyligen publicerad artikel i Science Advances förefaller mig mycket mer rimlig än den som media pumpar ut. Se även sammanfattningen på WUWT här .

Till skillnad från den Antarktiska kontinenten så har Nordamerika och Asien en mängd floder som mynnar i Norra ishavet. Teorin är att när det norra halvklotet får en något längre period under året där snön smälter på landbacken så hinner floderna att ta åt sig av mer värme från vattnet och marken runt omkring under en något längre period. Det ger ett litet överskott av värme som transporteras ut i ishavet. Detta vatten förflyttar sig vidare under isen och orsakar därmed en ökad issmältning på ytan.

Det har globalt blivit c:a en grad varmare på jorden sedan 1800-talet. Av allt att döma så har uppvärmningen varit störst på det norra halvklotet där landmassan är störst. När temperaturen gått ned, som under tidigt 1900-tal, samt under 60- och 70-talet, så har havsisen i Arktis ökat. När värmen på norra halvklotet ökat, som under 30-talet och efter 1980, igen så så minskar havsisen därför att flodvattnet blir något varmare. Det verkar logiskt, eller hur?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Kälvemark

  Tack Ingemar för en intressant analys. Vanlig förklaring till variabiliteten för istäcket i Arktis är ju också att det i huvudsak följer Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

  AMO har en periodicitet på ca 70 år och det stämmer väl med att på 1930-talet var is- och temperaturläget i norr ungefär som nu. Dokumenterat av professor Hans W:son Ahlmann:

  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

  Under perioden 1970 – 1980 var AMO inne i sin kalla fas och följdriktigt var utbredningen av havsisen i Arktis på sitt maximum under den perioden. Alarmisterna älskar därför att starta alla jämförelser från den tiden, för då ”går det bara utför” fram till nu.

 2. Hur stämmer teorin med ”polaranomalin” (när Arktis ismängd ökar så minskar Antarktis och vice versa). Alltså, om vi kan förklara isens förändringar i Arktis med flodtillrinningen, vad är det då som orsakar Antarktis förändring?

 3. Robert+Norling

  Till Johan M, Lars C och alla andra hågade.
  Naturvårdsverket efterlyser svar på: Webbkonsultation – strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad
  Under perioden 22 oktober till 10 november finns möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående frågor.

  Har själv svarat, men ju fler desto bättre. Vik av några minuter av söndagen och berätta för dem om dumheten med vkv. Länk nedan.

  https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationell-vindkraftsstrategi/Fragor-Webbkonsultation-DOLD/?fbclid=IwAR0jmcTk46oZdXnGaFhwNWZP66ZvCPWfwyuf7wfe5029Dzu-NsukThmR2Jw

 4. Mats K #1,

  Jo, jag är väl medveten om AMOs betydelse. Vi kanske skall betrakta den här framförda teorin som en kompletterande teori?

  Jag är dock inte tillräckligt insatt i havsströmmarnas räckvidd. Påverkar AMO även vad som sker över Sibirien?

 5. Mats W #2,

  ”Polaranomalin” är väl egentligen bara en empirisk iakttagelse utan att man har någon förklaring till om det finns något kausalt samband.

 6. Ivar+Andersson

  På 1970-talet trodde forskarna att Golfströmmen skulle ta en sydligare bana och Norden skulle bli kallare. Är det någon som har en referens som stämmer med min minnesbild?

 7. Lasse

  Mosaicexpeditionen visade att isen i dena del inte smälte på plats utan rörde sig , dubbelt så fort än vad forskarna förutspådde, mot söder.
  Det finns nog en hel del som kan överraska vad gäller issmältningen.
  Vad jag inte ännu förstår är hur man kan inbilla sig att avsmältningen skulle värma globen?
  Allt annat lika så ger mindre istäcke större avkylning av vatten och det är där värmen finns i Arktis.

  Noterade i veckan att det finns en anomali i havet utanför Bolshevik island vid Ryska kusten:https://earth.nullschool.net/#current/ocean/surface/currents/orthographic=45.95,82.32,2039/loc=112.626,77.102

 8. Bim

  Ivar A #6
  På sjuttiotalet trodde forskarna allt möjligt. Då var det istiden som de skrämde med. År 200 tusen skulle istiden vara över oss.
  Vad forskare tror är inte mycket att fästa sig vid. Kolla verkligheten istället.
  Vem eller vilka forskare säger vad och varför, är de riktigt relevanta frågorna.
  Tror de fel ideligen och flyttar fram datumet för katastrofen så glöm vad den ”forskaren” tror.”
  Men lägg hans namn på minnet, tex Rockström. Stäng av Radion och TV,en när han är i gång. så slipper du bli förbannad och upprörd.
  Må bra och lita på ditt sunda förnuft.
  Riktiga forskare motiverar sina gissningar, på ett sätt som du förstår.

 9. BENNY Wiktorsson

  https://youtu.be/jCha9_U8Dlk
  Jag har visat denna länk tidigare men den passar bra in denna tråden.

 10. BENNY Wiktorsson

  Robert#3
  https://twitter.com/MRobertsQLD/status/1325331876173639681?s=19.
  Hur hållbart är ett vindkraftverk?
  Om man räknar in alla råvaror bryta de av mark etc.

 11. Rolf Mellberg

  Ingemar m.fl.

  Om AMO har en varm period så blir det ju mer avsmältning i arktis, denna koppling finns men hur stor kan den vara?

  Sen kan man fundera över-Dansgaard Oeschger-händlerser (DOE) som var mycket kraftiga under ”stora” istiden. Lilla istiden – som dock var mycket svagare – anses av somliga vara besläktade med DOE. Jag vill även minnas att DOE som verkar starkast på norra halvkloten påverkar även södra, men ett par hundra år senare. Det måste nog bero på tröghet i havsströmmarna.

  En god andel av det som händer idag kan nog anses vara icke CO2-orsakat.

  Jag pekade f.ö. igår på ett WUWT-inlägg där man hävadade att forskarna var 50/50 oense om det var främst naturliga eller antropogena orsaker till vad som händer där ”down under”.

 12. Lasse

  #9 BENNY W
  Det var den filmen som visade en anomali-tack.
  Vulkanisk påverkan i djupet som syns på ytan?

 13. pekke

  Finns nog mycket som påverkar i Arktis, floder är nog bara en del av det, vädersystem är ju periodiska och har vi vind/jetströmmar som går i vissa banor så påverkar de Arktiska havet, speciellt när de går från Nordamerika ner över Atlanten sedan upp över Island och Svalbard med varmluft.

  När den banan ändras så att vinden/jetströmmen istället flyttas längre österut så att det blåser från Grönland ner över Västeuropa och sedan upp öster om Norden så får kall Arktis luft större påverkan och varm luft från söder blockeras.

  Varmluft över Arktis: https://earth.nullschool.net/#2020/11/10/0900Z/wind/isobaric/500hPa/orthographic=-42.09,51.73,438

  Kallare vindar över Arktis: https://earth.nullschool.net/#2020/11/03/0300Z/wind/isobaric/500hPa/orthographic=-42.09,51.73,438

  NAO är ett sådant mönster: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml

  Ovanstående gäller framförallt Nordatlanten.

 14. Björn-Ola J

  Jag har hört talas om att det finns bevis för att Arktis var isfri sommartid under den varmaste delen av vår interglacialperiod.
  Bl.a. drivved från Sibirien infrusen i is på norra Grönland, vill jag minnas.
  Finns det någonstans man kan läsa mer om det?
  Indikerar det att de globala temperaturerna var högre då än idag eller handlar det om skillnader i jordaxellutning som gjorde somrarna varmare men vintrarna kallare?
  Det hade varit gott att kunna använda detta som ett begripligt bevis för att det var varmare då.

 15. pekke

  Björn-Ola J #14

  Finns fler studier om det.

  https://phys.org/news/2008-10-ice-arctic-ocean-years.html

  ” Recent mapping of a number of raised beach ridges on the north coast of Greenland suggests that the ice cover in the Arctic Ocean was greatly reduced some 6000-7000 years ago. The Arctic Ocean may have been periodically ice free. ”

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379113004162?np=y

  ” Arctic Ocean sea ice proxies generally suggest a reduction in sea ice during parts of the early and middle Holocene (∼6000–10,000 years BP) compared to present day conditions. ”

 16. Björn

  Problemet med sådana här rapporter är att de framstår som bekräftelseforskning. På en av bilderna överst, står det ”warmer climate” och då måste naturligtvis detta bekräftas. Klimatforskningen är inte förutsättningslös, utan förutsätter att vi får klimatförändringar med ökad antropogen CO2. Alla förändringar i temperaturen har då ingen annan orsak än climate change. Verkligheten är den att stora luftmassor landar vid polerna, vilka drivs av termisk energi. Dessa luftmassor varierar över tid beroende på hur mycket som pumpas upp i atmosfären. Dessa luftmassor är vidare högtrycksskapande och primärt är solenergins variation över tid, orsak till den termiska energins drivande av luftmassorna. Det som händer vid polerna är korrelerat med vad som händer vid ekvatorområdet, där latent energi pumpas upp i atmosfären och inte bara in i troposfären, utan även in i stratosfären för vidare transport mot polerna. En förutsättningslös forskning måste även inkludera denna luftmassornas dynamik, annars kan man aldrig förstå vad som händer vid polerna. I detta sammanhang finns även s.k SSW, Sudden Stratospheric Warming och Brewer-Dobson cirkulation etc.

 17. Evert+Andersson

  #3 Robert Norling

  Klartecken från kön. Verkställt.

 18. Björn #16

  Hur kan detta vara en bekräftelse på att det är CO2 som driver klimatet? Det vore ju väldigt märkligt om CO2 bara värmer havsisen i Arktis men inte vid Antarktis.

  Nej, det som jag tyckte var intressant är att man pekar på skillnaderna beträffande floderna. Eller rättare sagt, att du själv får dra den slutsatsen av deras studie.

  CO2 kommer inte in i bilden annat än om du antar att en uppvärmning av floderna endast kan ske via koldioxiden. Det gör inte jag eftersom isläggningen i Arktis minskade även under 30-talet då CO2-ökningen var minimal, och att den ökade under 60- 0ch 70-talet när CO2 ökade. Det går helt enkelt inte ihop.

 19. Anders Rasmusson

  Ingemar : “…… den infraröda strålningen knappast alls påverkar haven direkt eftersom denna strålning högst når någon mm ned.”

  Det är riktigt men det kan tilläggas/förtydligas att havens strålning kan beskrivas på samma sätt som andra kroppars strålning. Netto strålningseffekt, P, från haven med yttemperaturen T [Kelvin], och omgivet av ett material (atmosfären) med temperaturen To, blir :

  P = k*(T^4 – To^4) [W/m2]

  där k är beroende av båda materialens emissivitet.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 20. Björn

  Ingemar Nordin [16]; Nej, naturligtvis finns det inte någon bekräftelse på att CO2 driver klimatet i rapporten. Låt vara att tillflödena till Arctic Ocean påverkar isen, men underförstått vill man få oss att tro, att det är climate change som är orsaken till tillflödenas variabla temperaturer. Se som exempel vad som står i Wikipedia nedan. I övrigt ville jag peka på vad en dynamisk atmosfär kan påverka temperaturerna vid polerna, men något sådant finns inte att läsa om som sannolik delorsak till Arktis förhöjda temperatur.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_in_the_Arctic

 21. sibbe

  Gång på gång upprepar jag den här sanningen, som sällan eller aldrig når till insändarsidorna i finska, svenska eller tyska tidningar.= Lügenpresse .
  Men här på vå blogg känner de flesta till detta:

  För 142 år sedan:
  ”En Kimitoönbo tog emot skeppet Vega: Är det Nordenskiöld? Välkommen till Beringö i Beringsund! http://epaper.nyan.ax/earkiv/2008/02-25/page8.pdf – ) ”
  Wikipedia om Nordenskiölds upptäcktsfart:
  ”Fartyget Vega ett tremastat bark, med en 70 hästkrafters hjälpmaskin.
  stävade ut från Tromsø den 21 juli 1878 och passerade Kap Tjeljuskin den 19 augusti, så långt allting väl. Men den 26 september 1878 frös det fast och såväl Nordenskiöld som hans fartyg blev sittande i tio månader i packisen…
  Till slut ändade äventyret ändå i triumf, då fartyget 18 juli 1879 kom loss och kunde segla de sista 100 sjömilen till Berings sund (…och till Beringö) och sedan fullborda sin resa till Stilla havet med alla resenärer i behåll. 20 juli passerade man Östkap och 2 september kunde man telegrafera från Yokohama om den lyckade färden.
  – ”Venta Maersk”, körde för 2 år sedan som första stora containerskepp genom Nordostpassagen, delvis med isbrytarehjälp, från öst till väst. Detta rapporterades av Danmarks Radio (DR) och High North News. Från Wladiswostok till St.Petersburg, international Northern Sea Route, 07.09.2018.
  Intressant är att skeppet är av isklass 1ASuper, Fartyg som klassas till 1A Super regler skall ha en maskin på minst 2800 kW. Med kraftigt förstärkt skrov skall klara att gå i 1 meter tjock is. Backa och stånka som är en omöjlighet med ett segelfartyg.
  -och ändå behövde hjälp av ryska atomisbrytaren „50 let Pobedy“ (ryskbyggt) i det östsibiriska havet trots att september är månaden då det finns minst drivis.
  Betydligt sämre skepp hade Nordenskiöld, som fastnade i isen för140 år sedan på ungefär samma område, där Venta Maersk behövde isbrytarassistans.
  -Ända sen 2000-talets början har det funnits ett antal ”Klimat”forskare” som var bergsäker på att Arktis sommarisen skulle ha försvunnit senast 2014.
  Så har inte skett utan sommarisen har stabiliserat sig på en lägre nivå. Medan tiden när Nordostpassagen är öppen, heller inte förändrades radikalt – sedan Nordenskiölds dagar… – Smältsäsongen inleddes i år i mitten av juli, och avslutas i slutet av september. Enligt danska meteorologiska institutets webbsidor.
  -.Och i Churchill vid Hudson Bay i Kanada, var temp. minus 17 i morse kl. 8. Och isbjörnarna vägrar att lämna den lilla !staden” ca. 800 invånare” på vintern, för vem ids jaga sälar, när det finns mat i människornas sopcontainer. Och isen lägger sig sen ca 22 oktober i Hudson Bay.
  Churchill ligger ungefär på samma breddgrad som Stockholm eller Helsingfors…

  -Så, inget nytt under solen, En del av Arktisisen smälter fortsättningsvis bara under några få sommarmånader… och fryser igen under 8 månader i året… det är reella fakta!
  https://wattsupwiththat.com/2018/08/27/another-ship-of-fools-gets-stuck-in-arctic-ice-needs-rescue/
  var är de modiga klimatförkunnare som inte vågar fortsätta där som andra misslyckades? Var är klimatalarmisternas Nordenskjöld som lyckas bevisa sommarisens frånvaro?

 22. #4 & #11
  1. AMO påverkar inte direkt Sibirien. Påverkan sker genom jetströmmar, som drar med sig varmare eller kallare luftströmmar, som bestämmer temperatur. F.n. orsakar solens minskande heliosfär och jordens minskande magnetosfär p.g.a polernas migration meridionala och fragmenterade jetströmmar. Under en period fick Sibirien del av en söderifrån kommande jetström och fick därför högre temperaturer. Just nu leder en norrifrån kommande jetström kalla luftmassor över delar av USA, som upplever relativ extremkyla.
  2. AMO har en temperaturintervallspåverkan om +/_0,4° C, således en påtaglig temeperaturpåverkan över norra hemisfären. AMO har två ’portar’ för överskottsvärme, en i Labradorhavet och en annan kring Svalbard österut, där således motsvarande varmluft från havsströmmen släpps ut.

 23. BENNY Wiktorsson

  http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-extent0/
  Polar Portal har inte ”vågat” uppdatera is tillväxten på 4 dygn. Sanningen är att det växer med rekordfart där nu. Nu gäller det att fördröja sanningen så länge som möjligt.

 24. BENNY Wiktorsson

  Ifjol var det j-l liv i bl.a i Aftonbladet om att Beuforthavet inte frös och det var katastrof för isbjörnarna. I år hann det knappt bli isfritt innan det frös igen, ingen uppföljning av Aftonbladet.

 25. Robert+Norling

  #17 Tack Evert.
  Många bäckar små….

 26. Munin

  När det gäller isutbredningen i Arktis och hur den förändrats över tid gäller det att vara vaksam på vilken period som läggs till grund för bedömningar. Av någon anledning startar diagram 1979 och det påstås vara då satellitmätningar började. Det finns dock uppgifter i IPCC 1990 där hela 1970-talet är med och anges vara baserat på satellitmätningar. Isutbredningen var låg under första delen av 1970-talet. Jämför med den nivån och var finns då någon minskning idag?

 27. Rolf Mellberg

  O.T.

  I Rapport nyss fick vi veta att nu ska Sverige storsatsa i Gröna Obligationer med syfte att rädda klimatet.

  Det här kan bli en aldrig tidigare sedd kapitalförstöring, minst i nivå med Simris gånger tusen.

  Hur ska normalt och sunt kritiskt tänkande kunna uppräthållas nu?

  Kolla vid 19:35 här:
  https://www.svtplay.se/video/28531006/rapport/rapport-8-nov-19-30-5

 28. Rolf Mellberg

  #23 Benny

  Jag tror du misstar dig nu. Själv brukar jag titta på länken nedan vad gäller utbredning, (men polarportals sida för isvolym), och den ser väl ut som den du visade ungefär (om du tar med den röda stumpen). Tänd 2016-kurvan som jämförelse:
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Man kan ju även zooma in med med klick-drag-släpp!

 29. Robert+Norling

  #27 Rolf M.
  ”Det här kan bli en aldrig tidigare sedd kapitalförstöring, minst i nivå med Simris gånger tusen.”
  Ja nog kommer det att försvinna gigantiska belopp. I samma program som du skriver om så avslöjades att AP fonderna 1-4 redan hade plöjt ner knappt 10% eller drygt 40 miljarder kronor av blivande pensionärers kapital i så kallade ”gröna investeringar” men att det skulle öka.
  Frågan blir då om de runt 40/50 år kommer att kunna räkna med att få någon pension som går att leva på.
  Förmodligen kommer enorma summor att svindlas bort när ”alla” uppträder som tulpanlöksköpare i forna Holland.

 30. Munin #26,

  Isutbredningen var större än idag under hela 70-talet.

  Se exempelvis rekonstruktionen i detta inlägg:
  https://klimatupplysningen.se/den-arktiska-isens-variationer/

 31. Munin

  #30
  Det är Figure 7.20: i IPCC 1990 som visar lågt värde 1974 och högt värde 1979.

  Det verkar skilja närmare 2 miljoner km2 mellan dessa år.

 32. Lasse

  Ännu en intresseväckande och genomarbetad analys från Willis E:
  https://wattsupwiththat.com/2020/11/08/boy-child-girl-child/
  En lektion för den som är intresserad!
  Han tar upp de strömmar som finns i Stilla havet och som för upp varmt vatten till polerna. Fig 10
  Arktis isar är mer isolerade från dessa strömmar. Men som framgår är det avkylning som sker där.

 33. LBt

  ”…..att ta åt sig av mer värme från vattnet och marken runt omkring ……”

  Ja men visst.
  Det klart att värmen från den dryga grad vi vet att jordatmosfären stigit de senaste 150 åren på olika sätt sprider sig ut i det norra ishavet tex via dessa floder. Än mer kanske via havs- och luftströmmar.

 34. Roland Salomonsson

  Landmassornas fördelning, samt massan hos Arktis isar, påstår jag, har att göra med hur stabil jorden är i sin egen rotation. Det handlar om gravitationskrafternas fördelade balans mellan gyrokrafter och centrifugalkrafter. För att jordens axel skall wobla minst möjligt, så krävs att Antarktis isar (foten) ÖKAR och att Arktis isar minskar.

  Det är dock alltid något lite obalans, som i en process behöver korrigeras, vilket sker under lång tid. Den senaste processtypen har pågått under ca 3 mill år f n.